40
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 22,0 MW ΑΘΗΝΑ: Οκτώβριος 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 22,0 MW ΘΕΣΗ : "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ " ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΗ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΗ : «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

  • Upload
    trinhtu

  • View
    230

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 22,0 MW

ΑΘΗΝΑ: Οκτώβριος 2016

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ : ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 22,0 MW

ΘΕΣΗ : "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ " ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΗ : «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Page 2: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

1

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 12498

ΕΓΚΡΙΣΗ

Page 3: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ........................................................................................ 3 2. ΘΕΣΗ EΡΓΟΥ............................................................................................................. 3 3. ΣΚΟΠΟΣ ........................................................................................................... …….4 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ............................................................................................ 5 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ................................................................................. 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ................................................................................... 7 7. ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ……………………………………………….…………………...... 9 8. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ……...................................................................................... ...... 10 9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ …………….……. …………….……............11 10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ……………………………………………………………………12 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ …………………………………………………………… .13 12. ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ……………………………………………………………………13 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ …………………………….……………………………14 14. ΦΑΥ-ΣΑΥ …………………………….…………………………………………………15

ΤΕΥΧΟΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ,ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Page 4: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

3

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Οδοποιίας αποτελεί η διερεύνηση της οδικής σύνδεσης και πρόσβασης στο αιολικό πάρκο στη θέση «Προφήτης Ηλίας», του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας

καθώς και της κατασκευής έντεκα απαιτούμενων πλατειών ανεμογεννητριών του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 22 MW που θα αποτελείται από έντεκα (11) ανεμογεννήτριες, ισχύος 2 ΜW έκαστη.

Οι ανεμογεννήτριες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τους πλέον αξιόπιστους διεθνώς οίκους παραγωγής ανεμογεννητριών (κριτήρια: τεχνολογία, εμπειρία και εγκατεστημένη βάση ανεμογεννητριών, σύστημα συντήρησης, μέγεθος οίκου). Οι ανεμογεννήτριες θα είναι πιστοποιημένες από το ΚΑΠΕ και αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης για τις κλιματολογικές συνθήκες της θέσης ανέγερσης του έργου. Ενδεικτικά στην παρούσα μελέτη προτείνεται η ανεμογεννήτρια της σειράς VESTAS V 90, ισχύος 2MW έκαστη.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως συνοδό έργο για την έγκριση της. Η παρούσα μελέτη οδοποιίας μετά την έγκριση της θα ενσωματωθεί στην Μ.Π.Ε. Ανάδοχος της μελέτης είναι ο Χατζηγεωργιάδης Πασχάλης ,Δασολόγος με αριθμό Μετ. πτυχίου 12498, με απ΄ευθείας ανάθεση από την εταιρία κατασκευής του Αιολικού Πάρκου «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.»

2. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η προς εξέταση περιοχή βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νότιου Πηλίου της

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συγκεκριμένα στο Δ.Θ. Προφήτης Ηλίας . Ο προτεινόμενος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) θα

κατασκευαστεί στην ομώνυμη περιοχή με πλησιέστερους προς αυτό τους οικισμούς Μετόχι και Λάυκος. Η θέση του παραπάνω έργου φαίνεται στον χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000

Page 5: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

4

Η έκταση που θα κατασκευαστή το έργο την χρήση έχει ο Δήμο Νοτίου Πηλίου αλλά η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο .Η περιοχή δεν έχει ενταχθεί στο εθνικό κτηματολόγιο προκειμένου να γίνει οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος . Οι εκτάσεις αυτές διαχειρίζονται από την Δ/νση Δασών Μαγνησίας και το Δασαρχείο Βόλου .

2.1. ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ .

Η περιοχή δεν είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και δεν αποτελεί προστατευόμενη περιοχή . Η βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή αποτελείται από υποβαθμισμένα δάση δρυός ,λοιπών πλατυφύλλων και πουρναριού, άρκευθου και λοιπών θάμνων .Επίσης υπάρχουν διάσπαρτες χορτολιβαδικών εκτάσεων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι.

2.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Στην συνέχεια αναφερόμαστε αναλυτικά στους διάφορους παραγωγικούς τομείς : α. Γεωργία :Εντός του πάρκου δεν υπάρχουν αξιόλογες αγροτικές εκτάσεις εκτός από δύο μικρά αγροκτήματα ένα στο Ν-ΝΔ τμήμα και ένα στο Βόρειο τμήμα . Και τα δύο αγροκτήματα καλλιεργούνται με ελιές . Τόσο οι επεμβάσεις για νέα οδοποιία όσο και οι θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών δεν εφάπτονται με τα αγροκτήματα αυτά .Έτσι προβλήματα σε σχέση με τον γεωργικό τομέα δεν θα υπάρξουν. β. Κτηνοτροφία :Η βοσκή ασκείται στην ‘άμεσα και ευρύτερη περιοχή κυρίως κατά την θερινή περίοδο αλλά σε μικρή ένταση γ. Δασικός Πλούτος :Δεν υπάρχουν διαχειριζόμενα δάση στον άμεσο χώρο επέμβασης .

3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διάνοιξης των νέων αλλά και της βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού δικτύου δασικών οδών είναι η πρόσβαση σε εγκεκριμένους χώρους κατασκευής των 11 Ανεμογεννητριών στο Αιολικό Πάρκο «Προφήτης Ηλίας » Ν. Μαγνησίας . Η βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή αποτελείται από υποβαθμισμένα δάση δρυός ,λοιπών πλατυφύλλων και πουρναριού, άρκευθου και λοιπών θάμνων .

Οι υπό μελέτη δρόμοι θα χρησιμεύσουν επίσης στην καλύτερη προστασία του Δασικού και Θηραματικού πλούτου . Σκοπός της μελέτης είναι η τεχνικοοικονομική οργάνωση της όλης εργασίας ώστε το υπό μελέτη δασικό οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις εξής βασικές αρχές:

Να εξυπηρετεί ο δρόμος κατά το δυνατόν πληρέστερα τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται .

Το κόστος κατασκευής του να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ,σε συνάρτηση πάντα με την αρτιότερη κατασκευή.

Να ελαχιστοποιείται η απομάκρυνση της βλάστησης με την κατάλληλη επιλογή χάραξης .

Να δρα προστατευτικά στο περιβάλλον.

Page 6: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

5

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4.1 Χαρακτηρισμός . Στην συνέχεια ακολουθεί πίνακας όπου φαίνονται αναλυτικά οι προτεινόμενοι για χάραξη αλλά

και βελτίωση δρόμοι , ή κατάταξη τους , το μήκος τους και η δασική υπαγωγή τους:

Α/Α

Ονομασία Οδού Χαρακτηρισμός Μήκος (m)

1

Δεξιός Κλάδος

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ1 Νέα οδός 103,89

2 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ4 Νέα οδός 132,65

3 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ8 Νέα οδός 363,71

4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ11 Νέα οδός 173,01

5

Αριστερός Κλάδος

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ2 Νέα οδός 68,00

6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ3 Νέα οδός 713,68

7 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ5 Νέα οδός 88,79

8 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ6 Νέα οδός 154,72

9 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ7 Νέα οδός 925,80

10 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ9 Νέα οδός 110,93

11 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ10 Νέα οδός 177,10

ΣΥΝΟΛΟ 3.012,28

4.2 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν :

Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την επεξεργασία των στοιχείων με την χρήση προγράμματος Autocad.

Υπάρχοντες χάρτες ,και ψηφιακά μοντέλα.

Στοιχεία που λήφθηκαν επιτόπου με την χρήση γαιοδετικού σταθμού Topcon stonex s10

Η αποτύπωση των υφιστάμενων οδών, έγινε στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87, βάσει του δικτύου τριγωνομετρικών της Γ.Υ.Σ. της περιοχής μελέτης.

4.3 Διάρθρωση Μελέτης : Η μελέτη εκπονήθηκε επί τοπογραφικού διαγράμματος και περιλαμβάνει :

Οριζοντιογραφία Κλίμ. 1:1.5000

Μηκοτομή Κλίμ. Μηκών 1:1000 ,Υψών 1:100

Κατά πλάτος τομές Κλίμ. 1:100 Πρέπει να σημειωθεί ότι η οριζοντιογραφία είναι εξαρτημένη από το Ελληνικό Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τα τεχνικά – γεωμετρικά στοιχεία που εφαρμόσαμε είναι αυτά που προβλέπονται από τις

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατηγορία αυτή και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 41287/2281/22-5-73 την 92833/4679/97 Αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και 135661/4400/16-9-2013 του ΥΠΕΚΑ .

Page 7: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

6

5.1 Οχήματα- Ταχύτητα μελέτης . Τα χαρακτηριστικά του οχήματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των

εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών έχουν ως εξής : Μήκος οχήματος 50,00 μ. Πλάτος οχήματος 3,50 μ. Ύψος Ατρακτιδίου μεταφοράς 4,80 μ. Μέγιστη αξονική φόρτιση 15 ton/άξονα . Ως ταχύτητα μελέτης επιλέχθηκε τα 10 χιλ/ώρα .

5.2 Στοιχεία οδοστρώματος :

Πλάτος Καταστρώματος Προβλέπεται πλάτος καταστρώματος 5μ. στο σύνολο του οδικού δικτύου με εξαίρεση τα καμπύλα τμήματα . Στο υπάρχον οδικό δίκτυο όπου το πλάτος του καταστρώματος κυμαίνεται από 4,50μ. έως 5.00 μ. Ο υφιστάμενος έχει πλάτος 2μ. μέχρι και 3μ. αλλά λόγου της εγκατάλειψης και της διάβρωσης το κατάστρωνα έχει καταστραφεί .

Ερείσματα Δεν απαιτείται η κατασκευή ερεισμάτων στου Γ΄κατ.

Διαπλατύνσεις . Για να είναι δυνατή η κυκλοφορία τόσο μεγάλων οχημάτων απαιτείται η κατασκευή διαπλατύνσεων στις καμπύλες σύμφωνα με της προδιαγραφές της ενδιαφερόμενης εταιρίας

Στις εσωτερικές και τις τρανσέρες Α=64.942 *R-0.53 Στις εξωτερικές Α=58,577 * R-0.51

Στις θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών προβλέπετε η διαμόρφωση πλατειών παραλληλόγραμμου σχήματος ,προκειμένου να είναι δυνατή η στάθμευση τόσο του οχήματος μεταφοράς αλλά και του γερανοφόρου οχήματος διαστάσεων 40Χ40 μ.

Προβλέπονται διατομής ανοίγματος 1,00 μ. και βάθους 0,50 μ.

Ακτίνες Καμπυλότητας .

Διαπλατύνσεις Καμπυλών . Προβλέπονται διαπλατύνσεις του καταστρώματος σε όλες τις καμπύλες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Ακτίνα R μ. 40-49 50-59 60-69 70-89 90-119

Διαπλάτυνση 1,50 1,30 1,20 1,20 1,10

Οι τιμές αυτές αναφέρονται στα σημεία των καμπυλών δηλ. στα Δ. ενώ στα σημεία Α και Α΄ χρησιμοποιήθηκαν διαπλατύνσεις ίσες με το 0,5 του Δ.

Τάφροι αποχέτευσης . Προβλέπεται σε όλο το μήκος των οδικού δικτύου όπου έχουμε διατομές σε ορύγματα απλοί τάφροι τριγωνικής διατομής με πλάτος 1,0 μ. και βάθος 0,50μ.

Μόρφωση Πρανών . Προβλέπεται μόρφωση των πρανών ορυγμάτων με κλίσεις στα γαιοημιβραχώδη από 1:1 μέχρι 1:3 στα βραχώδη μέχρι 1:10 ανάλογα με το ποσοστά μίξης βράχων και γαιών .Στα

Page 8: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

7

πρανή των επιχωμάτων προβλέπεται κλίση 2:3. 5.3 Οδοστρωσία Στις νέες οδούς πραγματοποιείται πλήρης κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από

θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ 0-155 συμπυκνωμένου πάχους

0,10m .

Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια των αδρανών, του νερού και των λοιπών

απαιτούμενων υλικών, η μεταφοράς τους στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, η

διάστρωση, διαβροχή και πλήρης κυλίνδρωση ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική

επιφάνεια σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-155.

Μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υλικών για την κατασκευή της βάσης θα προκύψει από

την επεξεργασία της περίσσειας ποσότητας των εκσκαφών, μετά από θραύση σε κινητό

σπαστήρα και κατάλληλη διαλογή ώστε να ακολουθείται η Π.Τ.Π. 0-155.

5.4. Τεχνικά Έργα

Προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού (σωληνωτού οχετού D=0.60 cm) στη παρακάτω θέση:

ΟΔΟΣ Σημείο Χ.θ. Διάμετρο

Προς ΑΓ 3 Π10 0+230,48 D=0.60

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η πορεία των προτεινόμενων για διάνοιξη δρόμων :

Αξονικές Κλίσεις

1 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ1

Νέα Οδός 103,89 395,00 435051,28-4338507,78

435115-4338588 -0,14%

2 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ2

Νέα Οδός 68,00 405,00 434802,35-4338804,48

434843-4338859 7,48

3

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ3

Νέα Οδός 713,68 335,00 434771,68-4338559,55

434526-4339208 -11,09% έως

7,72%

4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ4

Νέα Οδός 132,65 350,00 435668,43-4339196,69

435704-4339322 -0,09%

5 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ5

Νέα Οδός 88,79 321,24 435456,93-4339785,90

435395-4339725 4,25%

6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ6

Νέα Οδός 154,72 320,00 435216,11-4339882,19

435159-4340021 10,30%

7

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ7

Νέα Οδός 925,80 284,90 435274,53-4339473,87

435228-4340343 -9,27% έως

3,16%

8

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ8

Νέα Οδός 363,71 310,00 436344,05-4339872,98

436614-4339986 -2,86% έως

11,77%

9 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ9

Νέα Οδός 110,93 248,33

436334,04-4340687,94 436375-4340789 1,00%

10 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ10

Νέα Οδός 177,10 200,00

436927,70-4341076,11 437090-4341131 -0,11%

11 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ11

Νέα Οδός 173,01 222,95 447649,91-4340869,40

437729-4341018 -0,22%

Page 9: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

8

ΣΥΝΟΛΟ 3.012,28

Δρόμος προς ΑΓ 1 . Πρόκειται για νέα χάραξη μήκους 103,89μ., με σημείο αρχής (Κ0:435051,28-4338507,78)που βρίσκετε πάνω στον (δεξιό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Β-ΒΑ και με αξονικής κλίση -0,14% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 1(435115-4338555).

Δρόμος προς ΑΓ 2 . Πρόκειται για νέα χάραξη μήκους 68,00μ.,με σημείο αρχής (Κ0:4348702,35-4338804,48)που βρίσκετε πάνω στον (αριστερό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Β και με αξονικής κλίση 7,48% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 2(434843-4338859).

Δρόμος προς ΑΓ 3 . Πρόκειται για νέα χάραξη μήκους 713,68μ. με σημείο αρχής (Κ0:434771,68-4338559,55)που βρίσκετε πάνω στον (αριστερό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Β-ΒΔ και με αξονικής κλίση μεταξύ -11,09% έως 7,72% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 3(434526-4339208).

Δρόμος προς ΑΓ 4 . Πρόκειται για νέα χάραξη μήκους 132,65 μ. με σημείο αρχής (Κο:435668,43-4339196,69)που βρίσκετε πάνω στον (δεξιό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Β-ΒΑ και με αξονικής κλίση -0,09% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 4(435704-4339322).

Δρόμος προς ΑΓ 5 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 88,79 μ. και με σημείο αρχής (Κο:435456,93-4339785,90)που βρίσκετε πάνω στον (αριστερό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Δ-ΝΔ και με αξονικής κλίση 4,25% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 5(435395-4339725).

Δρόμος προς ΑΓ 6 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 154,72 μ. και με σημείο αρχής (Κο:435216,11-4339882,19)που βρίσκετε πάνω στην νέα χάραξη προς την ΑΓ 7, με κατεύθυνση Β-ΒΔ και με αξονικής κλίση 10,30% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 6(435159-4340021).

Δρόμος προς ΑΓ 7 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 925,80 μ. και με σημείο αρχής (Κο:435274,53-4339473,87)που βρίσκετε στον (αριστερό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, με κατεύθυνση Β και με αξονικής κλίση μεταξύ -9,27% έως 3,16% φτάνει στο σημείο που θα εγκατασταθεί η ΑΓ 7(435228-4340343).

Δρόμος προς ΑΓ 8 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 363,71 μ. και με σημείο αρχής (Κο:436344,05-4339872,98)που βρίσκετε πάνω στον δεξιό κλάδο υφιστάμενου δρόμου, και με κατεύθυνση Α-ΝΑ και με αξονικής κλίση μεταξύ -2,86% έως 11,77%μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 8(436614-4339986).

Δρόμος προς ΑΓ 9 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 110,93 μ. και με σημείο αρχής (Κο:436334,04-4340687,94)που βρίσκετε πάνω στον (αριστερό κλάδο) υφιστάμενου δρόμου, και με κατεύθυνση Β-ΒΔ και με αξονικής κλίση 1,00% μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 9(436375-4340789).

Page 10: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

9

Δρόμος προς ΑΓ 10 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 177,10 μ. και με σημείο αρχής (Α1:436927,70-4341076,11) με κατεύθυνση Β-ΒΑ και με αξονική κλίση -0,11% ,μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 10(437090-4341131).

Δρόμος προς ΑΓ 11 . Πρόκειται για νέα χάραξη ,μήκους 173,01 μ. και με σημείο αρχής (Α1:447649,91-4340869,40) με κατεύθυνση Α-ΒΑ και με αξονική κλίση –0,22% ,μέχρι το σημείο που εγκατασταθεί η ΑΓ 11(437729-4341018). Και οι δύο υφιστάμενοι δρόμοι (αριστερός κλάδος & δεξιός) είναι κατασκευασμένοι πάνω σε σταθερό έδαφος, με γεωμετρικές προδιαγραφές να πληρούν τις αντίστοιχες της δασικής οδοποιίας.

7. ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Στον Παρακάτω πίνακα αναφέρονται το σύνολο της ζώνης κατάληψης εκτέλεσης του έργου .

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Ζώνη Κατάληψης (τμ)

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ1 780

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ2 638

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ3 6.741

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ4 1.102

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ 5 790

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ6 1.985

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ7 9.662

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ8 3.661

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ9 1.253

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ10 45.528

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓ11 1.377

ΠΛΑΤΕΙΩΝ (11 Χ 2.500) 27.500

Χώρος οικίσκου ΟΕ 50

Σύνολο 101.067

Page 11: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

10

8. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αναλυτικοί πίνακες χωματισμών ανά έργο οδοποιίας και κατασκευής των πλατειών των

ανεμογεννητριών παρατίθενται παρακάτω . Από τις περιγραφείσες προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας και διαμόρφωσης των πλατειών προκύπτει συνολικά ποσότητα εκσκαφών ίση με 11.964,64 κ.μ. και επιχωμάτων 7.666,42 κ.μ..

Χαρακτηρισμός ΟΡΥΓΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ κμ. ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΓΑΙΩΔΗ κμ.

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ κμ.

ΤΑΦΡΟΙ ΣΕ

ΓΑΙΩΔΗ

ΤΑΦΡΟΙ ΣΕ

ΒΡΑΧΩΔΗ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Νέα Οδός 43,53 10,88 3,53 36,94 9,24 642,23

Νέα Οδός 196,5 10,74 39,61 431,12

Νέα Οδός 1069,09 2494,59 2260,41 62,46 145,78 4.280,98

Νέα Οδός 69,35 4,04 78,57 774,68

Νέα Οδός 452,74 500,21 30,45 497,24

Νέα Οδός 33,98 614,2 818,86 59,53 2,47 866,44

Νέα Οδός 909,56 2729,59 2747,29 227,31 75,01 5.276,46

Νέα Οδός 1464,78 892,9 112,16 2.256,76

Νέα Οδός 323,03 426,75 43,75 621,21

Νέα Οδός 153,28 1,69 113,25 981,11

Νέα Οδός 253,31 109,7 968,85

2.056,16 8.762,25 7.666,42 913,73 232,50 17.597,08

Συνολικά περισσεύει μια ποσότητα υλικών ίση με 4.298,22 κ.μ.. Το πλεόνασμα αυτό είναι

αναγκαίο για την επένδυση των πρανών των επιχωμάτων που θα προκύψουν και την

πραγματοποίηση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης κυρίως στα πρανή των πλατειών των Α/Γ,

κατόπιν επεξεργασίας τους, μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα, ως υλικό διάστρωσης των

οδών.

Ο φορέας κατασκευής θα έχει την μέριμνα για την πλήρη απομάκρυνση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Page 12: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

11

9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.1 Δρόμων Χαρακτηρισμός Μήκος(m) ΟΡΥΓΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ κμ.

ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΓΑΙΩΔΗ κμ.

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ κμ.

ΤΑΦΡΟΙ ΣΕ

ΓΑΙΩΔΗ

ΤΑΦΡΟΙ ΣΕ

ΒΡΑΧΩΔΗ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Νέα Οδός 103,89 43,53 10,88 3,53 36,94 9,24 642,23

Νέα Οδός 68,00 196,5 10,74 39,61 431,12

Νέα Οδός 713,68 1069,09 2494,59 2260,41 62,46 145,78 4.280,98

Νέα Οδός 132,65 69,35 4,04 78,57 774,68

Νέα Οδός 88,79 452,74 500,21 30,45 497,24

Νέα Οδός 154,72 33,98 614,2 818,86 59,53 2,47 866,44

Νέα Οδός 925,80 909,56 2729,59 2747,29 227,31 75,01 5.276,46

Νέα Οδός 363,71 1464,78 892,9 112,16 2.256,76

Νέα Οδός 110,93 323,03 426,75 43,75 621,21

Νέα Οδός 177,10 153,28 1,69 113,25 981,11

Νέα Οδός 173,01 253,31 109,7 968,85

3.012,28 2.056,16 8.762,25 7.666,42 913,73 232,50 17.597,08

9.2 Τεχνικών:

Εκσκαφή Θεμελίων

Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C8/10

Τσιμεντοσωλήνας D=0,60 m

Χειρόθετος Λιθοπλήρωση

54,21 5,56 70,98 8 1,94

9.3 Οδοστρωσίας :

Χαρακτηρισμός ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (κμ.)

Νέα Οδός 642,23

Νέα Οδός 431,12

Νέα Οδός 4.280,98

Νέα Οδός 774,68

Νέα Οδός 497,24

Νέα Οδός 866,44

Νέα Οδός 5.276,46

Νέα Οδός 2.256,76

Νέα Οδός 621,21

Νέα Οδός 981,11

Νέα Οδός 968,85

17.597,08

Page 13: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

12

10 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με βάση τις ισχύουσες τιμές του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συντάχθηκε ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ δαπάνης κατασκευής του δρόμου και ανέρχεται στο ποσό των 120.000 €.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται απρόβλεπτα έξοδα 15% και ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ

ΔΙΚ

ΟΣ

ΑΝ

ΑΘ

ΕΩ

ΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟ

ΝΑ

ΔΟ

Σ

Δαπάνη(€)

Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

ΟΔΟ 1123 Α 8.762,25 1,5 13.143,38

2 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών

ΟΔΟ 1133 Α 2.056,16 3,4 6.990,94

3 Α-20 Κατασκευή επιχώματος ΟΔΟ 1530 7.666,42 1,05 8.049,74

4 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε γαιώδες ΟΔΟ 1212 913,73 2,45 2.238,64

5 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε βραχώδες ΟΔΟ 1220 232,50 5,7 1.325,25

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 31.747,95

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6 Β-1 Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων ΟΔΟ 2151 54,21 4,14 224,43

7 Β-29 Σκυρόδεμα C8/10 κοιτοστρώσεων ΟΔΟ 2521 70,98 72,3 5.131,85

8 Β-29 Σκυρόδεμα C12/15 σωληνώσεων ΟΔΟ 2531 5,56 86,5 480,94

9 Β-5 Χειρόθετος Λιθοπλήρωση ΟΔΟ 2251 1,94 17,5 33,95

10 12.1.1.1 Τσιμεντοσωλήνας D=0,60 m ΥΔΡ 6551.5 8 72 576,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6.413,22

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

11 Γ-2.2 Κατασκευή βάσης ΟΔΟ-3211.Β 17.597,08 1,20 21.116,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 21.116,50

Σύνολο 59.277,67

ΓΕ και ΟΕ 18% 10.669,98

Σύνολο 69.947,65

Απρόβλεπτα 15% 10.492,15

Σύνολο 80.439,80

Αναθεώρηση 16.334,39

Σύνολο 96.774,19

ΦΠΑ 24% 23.225,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 120.000,00

Page 14: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

13

11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Το έργο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. με την επίβλεψη του Δασαρχείου Βόλου .

12. ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τη δασολωρίδα των δασικών δρόμων εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν αξιόλογα

δασικά προϊόντα .

Γρεβενά Οκτώβριος 2016

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Page 15: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά

παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων,

που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων

προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης

(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή

οπουδήποτε αλλού. 1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του

Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά

των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους

δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-

Page 16: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

15

λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων

προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης

ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που

προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων,

εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του

έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη

του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι

παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και

στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των

χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών,

την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και

πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και

εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των

στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των

εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει

Page 17: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

16

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά

τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί

υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως

π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων

που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη

σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή,

όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής

Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του

Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον

Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου

δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών

από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο

οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που

Page 18: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

17

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά,

οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: (1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου

Page 19: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

18

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0.28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων,

μικρής κλίμακας εκσκαφές)

- απόσταση < 5 km 0,22

- απόσταση ≥ 5 km 0,18

Εκτός πόλεως

· οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

· οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

· εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση ≥ 3 km 0,20

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m

3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m

3 κάθε εργασίας,

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

Page 20: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

19

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε

συνθήκες,

η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και

η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους

που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην

μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90%

της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Εργασία Μεταφορά Σύνολο

0,70 0,40ton*2.00 tn/km*1km=0.80 1.50

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:1.50 €

Άρθρο Α-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:

ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών και του πυθμένα τους,

Page 21: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

20

για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων

τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού

τεχνικών Cut & Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,

η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για

ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)

η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,

η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων και η

εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών.

η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και

μεταφορικών μέσων

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές

τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Άρθρο Α-3.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)

Εργασία Μεταφορά Σύνολο

2.60 0,40ton*2.00 tn/km*1km=0.80 3.40

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:3.40€

Page 22: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

21

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Άρθρο Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212)

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε

για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Εργασία Μεταφορά Σύνολο

1.65 0,40ton*2.00 tn/km*1km=0.80 2.45

Τιμή ανά κυβικό μέτρο: 2.45

Άρθρο Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1220)

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος βραχώδες ανεξαρτήτως σκληρότητας, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων, την καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων, εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα, η χρήση εκρηκτικών και η λήψης μέτρων ασφαλείας

η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των τυχόν ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

η εργασία μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. Η επιμέτρηση θα γίνει με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Εργασία Μεταφορά Σύνολο

4.90 0,40ton*2.00 tn/km*1km=0.80 5.70

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:5.70 €

Page 23: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

22

Άρθρο Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο,

πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95%

αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό

διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .

Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης

επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια

σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο: 1,05€

Page 24: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

23

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο Β-1:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00μ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)

Για την πλήρη εκσκαφή μέχρι πλάτους 3 μ. θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ),

τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισμού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημίβραχο και βράχο), περιλαμβανομένων και των πετρωμάτων με δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, με αφετηρία μέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάμματος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό, με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, ή ακόμα και με τα χέρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιμετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και

υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουμένων αντιστηρίξεων παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη μόρφωσης του πυθμένα και τμήματος των παρειών αυτού ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέματος (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συμπύκνωσης του πυθμένα των θεμελίων, η δαπάνη διαμόρφωσης ή μη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και μεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική απομάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (με την εν συνεχεία αποκομιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάμμα για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώματος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζημιών εξαιτίας ενδεχόμενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για το κόψιμο τυχόν υπάρχοντος ασφαλτικού

οδοστρώματος με κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιμο, το ξερίζωμα και η απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων με το σκυρόδεμα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεμα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων με σιδηρές λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται για επιφάνεια μέχρι

100 μ2, ή με πλάτος σκάμματος το ανώτερο μέχρι 3,00 μ. ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτομερώς

προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τμήματα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεμελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεμελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη μελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται με την τιμή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή μετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:4.14€

Άρθρο Β-29: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.

Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα

Page 25: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

24

του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.

Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, -οι δαπάνες

των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.

Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωμάτων επιφανειών σε επαφή

με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη

μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm

2 και επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών

και εργασίας κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Page 26: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

25

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή

συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τ.Σ.Υ.

Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης

και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος

Άρθρο Β-29.1.2: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521)

Σκυρόδεμα C8/10 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή μη οπλισμένων στοιχείων κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών όγκων ορυγμάτων, εξομαλυντικών στρώσεων θεμελίων, αγκυρώσεων σωλήνων, μόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β5

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:72.30€

Άρθρο Β-29.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15)

Άρθρο Β-29.2.1: Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)

Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, την

κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ) ορυγμάτων επιχωμάτων, την κατασκευή ραμπών σε κτιριακές κατασκευές που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, την κατασκευή βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού κλπ. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β10

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:86,50€

Άρθρο Β-5: ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2251)

Για την πλήρη κατασκευή χειρόθετης λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, που εφαρμόζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ76, τα σχέδια και τους όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου

του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Τ76.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο έτοιμης χειρόθετης λιθοπλήρωσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο:17.50€

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: [α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

Page 27: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

26

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι [γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet pipes) [δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). [ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Page 28: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

27

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 12.01.01.05 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ

(Αριθμητικά) : 72,00

Page 29: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

28

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Άρθρο Γ-2: ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Άρθρο Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικά) : 1,20

Page 30: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

29

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ(Φ.Α.Υ)

Page 31: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

30

1. Α. ΓΕΝΙΚΑ

(Βλέπε συνημμένη μελέτη )

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ : Χατζηγεωργιάδης Πασχάλης Δασολόγος .

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Βλέπε συνημμένη μελέτη )

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Βλέπε συνημμένη μελέτη )

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα γίνει επισήμανση των χώρων διάνοιξης και κατασκευής των τεχνικών έργων , με προστατευτικό πορτοκαλί πλέγμα σε κατάλληλο ύψος για την αποτροπή πτώση πεζών. Θα τοποθετηθούν πινακίδες μέσα στον χώρο που θα γίνουν οι εργασίες για να υποδειχθούν διαδρομές κυκλοφορίας για το προσωπικό και τα οχήματα .

Επειδή οι εργασίες θα γίνουν κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες ,θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε διάφορα ζώα ,ερπετά (τσιμπήματα φιδιών ) καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα (κεραυνοί ,καταιγίδες)

Για την ασφάλεια του προσωπικού του έργου θα υποδειχθούν διαδρομές και τρόποι διαφυγής και θα επισημανθούν κατάλληλα.

Page 32: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

31

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,7,8,9,10)

Ι ΓΕΝΙΚΑ

(βλέπε συνημμένη μελέτη )

1. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. 2. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων

εργασίας.

Α. Πριν την έναρξη των εργασιών, περιφράσσεται ο χώρος του εργοταξίου και σημαίνεται για να

αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Β. Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά ως εξής:

Διάνοιξη δασοδρόμων

Εκσκαφές τάφρων

Εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος .

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής .

Κατασκευή τεχνικών έργων .

ΙΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχουν συμπληρωθεί οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από

προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις

εργασίας».

1. Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του προς εκτέλεση έργου, σε

θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες.

2. Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, κατά

την κρίση του συντάκτη, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των

αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η

χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των

κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι

είτε (Ι) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση

εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε

υπάρχουσα οικοδομή),

είτε (ΙΙ) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων

καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος

Page 33: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

32

είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.)

είτε (ΙΙΙ) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι

περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού

ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή

καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου

είτε (Ι) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ.

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),

είτε (ΙΙ) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την

κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),

είτε (ΙΙΙ) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι

μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες

καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσει

ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 2Ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις : 1η Φάση :Χωματουργικές Εργασίες .

2η Φάση :Εργασίες Κατασκευής Τεχνικών Έργων .

3η Φάση : Εργασίες Οδοστρωσίας

3.Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. Για την κυκλοφορία των πεζών μέσα στο εργοτάξιο δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κυκλοφορία των οχημάτων. 4.Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και αποκόμισης αχρήστων. 5.Χώροι υγιεινής ,εστίασης και Α’ βοηθειών. Θα δημιουργηθεί πρόχειρο W.C. και θα υπάρχουν φαρμακεία στο χώρο του εργοταξίου σύμφωνα με την Γ.Σ.Υ. 6. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά στο έργο . 7.Μελέτη κατασκευής ικριωμάτων. Δεν θα κατασκευαστούν ικριώματα.

Page 34: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

33

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΗ :

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1

01102 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1

01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

01104 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία

01105 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις 01106 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή 01201 Κατάρευση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

& Εκσκαφές 01202 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

01205 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις 1 1 2

01207 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός 1

01300. Υπόγειες εκσκαφές

01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα Τμήματα

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειων. Καθυστερημένη υποστήλωση

01304 Κατάρευση μετώπου προσβολής 1 1 1

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου οριζοντα

01407 Υποσκαφή / απόπλυση 1

01408 Στατική επιφόρτηση

01409 Δυναμική καταπόνηση - Φυσική αιτία 1

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 01501

01502

01503

02000 Κίνδυνοι απο εργοταξιακό εξοπλισμό

02100 Κίνηση Οχημάτων 02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 2 1 2

και μηχανημάτων 02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Βλάβες συστημάτων

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Ελλιπής ακινητοποίηση

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

02200 Ανατροπή οχημάτων

02201 Ασταθής έδραση

και μηχανημάτων 02202 Υποχώρηση εδάφους - Δαπέδου 1 1 1

Page 35: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

34

02203 Έκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές 1 2 1

02205 Υπερφόρτωση

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1

02300 Μηχανήματα με 02301 Στενότητα χώρου

κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών

02305 Τηλεχειζόμενα μηχανήματα & τμηματά τους

02400 Εργαλεία χειρος 02401 Αερόσφυρες

02402 Αλυσοπρίονα

02403 Σκαπτικά εργαλία(Τσάπες,Βαριές,κλπ.) 3 2 2

02500. Άλλη πηγή 02501

02502

02503 03000. Πτώσεις από ύψος

03100 Οικοδομές - κτίσματα

03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων

03103 Κλιμακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες

03200 Δάπεδα εργασίας 03201 Κενά δαπέδων

- προσπελάσεις 03202 Επικλινή δάπεδα

03203 Ολισθηρά δάπεδα

03204 Ανώμαλα δάπεδα

03205 Αστοχία υλικού δαπέδου

03206 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

03207 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

03208 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης

03209 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού

03210 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03211 Κενά ικριωμάτων 03300 Ικριώματα 03301 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης

03302 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης

03303 Κατάρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος

03304 Κατάρευση. Ανεμοπίεση

03305 Απουσία περίφραξης. επισήμανσης

03400. Τάφροι / φρεάτια 03401 Φρέαρ Ανελκυστήρα

03402

03500. Αλλη πηγή 03501

03502

03503

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά - θραυσματα

04100. Εκρηκτικά Ανατινάξεις

04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων

04104 Αποθήκες εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών 04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων

04107 Μεταφορά εκρηκτικών

04200. Δοχεία και δίκτυα 04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου

ύπο πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο

04204 Αέριο πόλης

Page 36: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

35

04205 Πεπιεσμένος αέρας

04206

04207 Δίκτυα ύδρευσης

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών 04301 Βραχώδη υλικά σε θλιψη

υπό ένταση 04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προενταμένων στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 1

4400. Εκτοξευόμενα υλικά

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις λειάνσεις

04500. Άλλη πηγή 04501

04502 05000 Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων

05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση

- φέρων οργανισμός

05102 Αστοχία Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

& Εκσκαφές 05202 Διαστολή συστολή υλικών

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 1 05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκτασκευασμένων στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα υλικα

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια

- Εκφορτώσεις 05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 2

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 2 2

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά

05401 Υπερστοίβαση

- Εκφορτώσεις 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού

05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη πηγή 05501 Πτώση αντικειμένων γειτονικών προς την εκσκαφη 1 1 1

05502

05503

06000. Πυρκαιες

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή ευφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές / αντλίες / βυτίο καυσίμων

Page 37: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

36

06103 Μονωτικά, διαλυτες, PVC κλπ εύφλεκτα

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες και 06201 Εναέριοι αγωγοί υπο τάση

βραχυκλώματα 06202 Υπόγειοι αγωγοί υπο τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπο τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 06402

06403

06404

07000. Ηλεκτροπληξία

07100. Δίκτυα εγκαταστάσεις

07101 Προυπάρχοντα εναέρια δίκτυα

07102 Προυπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προυπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

07104 Προυπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 2 2 2

07200. Σπινθήρες 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

08000. Πνιγμός / Ασφυξία

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου 08104 Παρόχθιες / παραλίες εργασίες. Πτώση

08105 Παρόχθιες / παραλίες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος

08108 Πλυμμήρα / Κατάκλυση έργου

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενοι άμμοι

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογική καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Αλλη πηγή 08301

08302 08303

09000. Εγκαύματα

9100. Υψηλές θερμοκρασίες

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις

09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα στερεά

09104 Τήγματα μετάλλων

09105 Άσφαλτος / πίσσας

09106 Καυστήρες

Page 38: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

37

09200. Καυστικά υλικά 09107 Υπέρθερμαινομενα τμήματα μηχανών

09201 Ασβέστης

09202 Οξέα

09203

09300. Άλλη πηγή 09301

09302

09303

010000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες

10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος / δονήσεις

10103 Σκόνη 1 1 1

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 2 2 2

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 1

10109 Υπερπίεση/υποπίεση

10110 Κεραυνοί 2 2 2

10111

10200. Χημικοί παράγοντες

10201 Δηλητηριώδη αέρια

10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος

10204 Ατμοί τηγμάτων

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσ. καύσης

10208 Συγκολλήσεις 2

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 10210

10211

10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10301 Μολυσμένα εδάφη

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10307

Page 39: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

38

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

Page 40: ü ü : û ÿ ÿ ù ù ÿ ÿ Θ ü : « Φ þ ÿ ù » û þ ÿ þ ÿ . Γ þ ÿ ù WIND FARM PROFHT… · έργο για την έγκριση της. þ παρούσα μελέτη

39

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ