00028 Jens Nielsen

  • View
    107

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personbeskrivelse (levnedsbeskrivelse) med eftertavle for 00028-Jens Nielsen

Transcript

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

No. 28 Jens Nielsen

Jens Nielsen med sin hund, Kvik - 1910

Forldre Brn Navn Fdt Dbt Faddere Gift Stilling Dd Ddsrsag

: nr. 56 Niels Nielsen og nr. 57 Mariane Thomasdatter. : Niels Marinus Nielsen (14)

: Jens Nielsen : 22. februar 1855 i Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : 5. april 1855 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : Gmd. (Gaardmand) Anders Christensens Kone, Gmd. Peter Nielsen, Snedker Jens Jensen, Gmd. Peter Christensens Kone af Skelund og Gmd. Niels Christensen af Soelberg (Solbjerg). : Den 27. august 1888 i Skelund Kirke med Else Kathrine Nielsen (29). : Tjenestekarl, Constable, Skrdder og Vver samt Boelsmand og Grdmand. : 28. januar 1920 i Als By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt 64 r gammel. Begravet fra hjemmet Krholm p Skelund Kirkegrd torsdag den 5. februar 1920 kl. 1100. : Flgesygdom i forbindelse med sukkersyge.

Jens Nielsen blev fdt torsdag den 22. februar 1855 i hjemmet Bratbjerggrd, Under Bakken, Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Hans forldre er Grdmand Niels Nielsen (56) og Husmo- der Mariane Thomasdatter (57). Jens Nielsen var den femte fdte ud af en stor sskende- flok p syv brn. Jens Nielsen blev dbt i Skelund Kirke, torsdag den 5. april 1855 (skrtorsdag), af provsten Andreas Chri- Bratbjerggrd, Jens Nielsens fdehjem - foto 2012 stian Brmer, er ogs var sogneprst i Skelund og Visborg sogne i perioden 1840-1864. (Kirkebog 1854-1882, fdte drengekn, side 3, nr. 2 for 1855, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Skelund K irke Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 1

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Jens Nielsen blev i daglig tale altid kaldt Skrdder-Jens efter hans far Niels Nielsen (56), der havde fet kaldenavnet Skrdder, selvom han ikke var skrdder, men han var vokset op p Skrddergrden i Skelund, og navnet har heref- ter hngt ved slgten i Skelund. Skelund er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200-tallet. Skelund har til langt op i 1800-tallet bestet mest af grde, bde selveje og fstegrde under Visborggrd, Havn og Trudsholm ved Havndal. I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del hndvrk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opfrtes andelsmejeriet Vestervang. Omkring rhundredeskiftet blev AlsSkelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I perio- den fra r 1870 til 1923 eksisterede der en folkehjskole med tilhrende realskole i byen. Den strste omvltning i Skelunds historie var da AalborgHadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del grde mtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Der kom nye huse med forretninger og flere nye beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Derudover kom der en del til- flyttere til byen. Der blev samme r bygget en ny kro. (Fra Skelund-Vedums hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/ byerne/ ske- I Folketllingen af 1. februar 1860 ses familien boende i Skelund, Hindsted Herred, lborg Amt, og hustanden bestod af Gaardeier og huusfader Niels Nielsen (56), 43 r, hans kone Mariane Thomassen (57), 44 r, deres brn Thomas Niel- sen, 14 r, Niels Nielsen, 12 r, Niels Christian Nielsen, 10 r, Jens Peter Nielsen, 8 r, Jens Nielsen, 5 r, Ane Dorthea Nielsen, 3 r og Christen Nielsen, 1 r, alle fra sognet. Derudover var der to tjenestefolk, Jens Ottesen, 26 r, og Karen Marie Johansen, 26 r, ogs fra sognet. Endvidere var der en aftgtskone, enken Ane Jensdatter, 73 r, fra Als Sogn, l- borg amt. (Det er Mariane Thomasdatters stedmoder). (Folketllingen fra 1. februar 1860 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen er alt overvejende sandsynligt begyndt i skolen i Skelund i 1862, som 7-rig, og han havde, jf. sin skudsmlsbog, afgang fra skolen torsdag den 18. marts 1869 afslut- tende med konfirmationsforberedelsen. Han blev bedmt med standpunktskarakterer, Mg+ for kundskab og Ug for opfrsel, jf. Skudsmlsbogen, men iflge registreringerne i kirkebogen er han noteret med Mg og Ug. Han er registreret som vrende vaccineret den 1. august 1856 af Gad (Distriktslgen). Visborg Kirke Jens Nielsen blev mrkeligt nok konfirmeret en mandag, nemlig den 5. april 1869 i Visborg Kirke sammen med to andre drenge. Han blev konfirmeret af pastor Bech fra Als Kirke (Niels Julius Bech, der var prst i Als fra 1863-1883), der substitue- rede for sogneprsten i Visborg og Skelund Sogne, Frederik Christian Pedersen 1864-1890, som var fravrende p grund af sygdom. (Kirkebog 1854-1882, konfirmerede drenge, side 155, nr. 1 for april 1869, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen fik sin Skudsmlsbog udleveret tirsdag den 13. april 1869, udstedt af prsten for Visborg og Skelund Sog- ne, Frederik Christian Pedersen. Med Forordning om Skudsmlsbgers Indfrelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmlsbog, som var en lille fortrykt bog, hvori mange af livets hndel- ser kunne indfres. Frste indfrsel var forldre, fdsel, db og konfirmation i forbindelse med udstedelsen af bogen, og ofte var den lovpligtige koppevaccination ogs registreret. Endvidere blev det ptegnet, nr der skete flytning til et andet sogn og et vidnesbyrd fra prsten. Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmlsbogen forelg- ges for sogneprsten i begge sogne. Prsten ptegnede den og frte flytningen ind i kirkebogen i til- og af- gangslisterne. Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden henholdsvis byfogeden, der frte flytnin- gen ind i tyendeprotokollen. Loven krvede, at alle der sgte arbejde udenfor deres fdesogn, skulle have en skudsmlsbog. En person, der mistede sin skudsmlsbog, kunne derfor straffes for det. Under tjenesten blev skudsmlsbogen opbeva- ret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide. I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmlsbogen. Ord- ningen med skudsmlsbger blev ophvet i 1921. Endvidere blev husbondens revselsesret ved samme lejlig- hed ophvet. (Delvis fra Wikipedia)

lunds-historie).

Leif ChristensenRedigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 2

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 3

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Som det fremgr af foranstende Skudsmlsbog for Jens Nielsen, er de eneste registreringer i Skudsmlsbogen hans forldres navne, hans fdsel, db, vaccination, afsluttende skolegang og konfirmation samt udstedelsesdatoen. Dette har nok sin forklaring i, at han efter konfirmationen startede med at vre hjemme p Bratbjerggrd, hvor han hjlp til med landbruget som tjenestekarl. Jens Nielsen var tjenestekarl, indtil han kom i lre som vver, ogs i Ske- lund by. Der er dog ingen oplysninger om, hvem han stod i lre hos, eller hvilken dato han startede i sin lreplads. Li- gesom der ikke foreligger oplysninger om, hvor lnge lretiden var. I Folketllingen af 1. februar 1870 ses familien fortsat at vre boende i Skelund p en grd, ingen matr.nr., og ved op- tllingen bestod hustanden af Gaardbruger og Huusfader Niels Nielsen (56), 52 r, og huusmoder Mariane Thomsen (57), 53 r samt brnene Niels Nielsen, 22 r, Niels Christian Nielsen, 19 r, Jens Nielsen, 14 r, Ane Dorthea Nielsen, 12 r, Christen Nielsen, 10 r, og Enken og Aftgtskonen Ane Christensen (Jensdatter), 77 r, huusmoderens moder (sted- moder) (Folketllingen fra 1. februar 1870 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen fortsatte i sin lreplads, indtil han skulle aftjene sin 2 rs militrtjeneste fra sommeren 1877 i Kbenhavn hos 2. Artilleri- bataillons 2 Compagni, som den gang havde kaserne i Frederiksholms Kanal p omrdet, hvor det nuvrende Tjhusmuseum ligger. Jens Nielsen var Constable og havde tjeneste- nummer 177. Han var ikke videre glad for at vre soldat, s han benyttede sig af den lovlige ordning, at kunne han finde en anden person, der ville aftjene hans resterende garnisonstje- neste, s kunne han selv blive fritaget. Han indgik en aftale med Constable J. Jensen, tjenestenummer 172, der kom fra Thorning, Lysgrd Herred, Viborg Amt, om, at han over- tog Jens Nielsens resterende tjenestetid mod, at Jens Nielsen betalte ham 375 kroner, der skulle betales i tre rater. Frste afdrag p 75 kr. skulle falde 28. septem- ber 1878 (formentligt den dag, hvor Jens Nielsen afsluttede sin militrtjeneste). Andet afdrag p 100 kr. skulle falde den 15. december 1878, og sidste afdrag p 200 kr. skulle betales den 15. juni 1879, (formentligt den dag, hvor Jens Nielsens oprindelige skulle have afsluttet sin militrtjeneste). Der blev udfrdiget en lovformlig kontrakt mellem Jens Nielsen og J. Jensen.

Kontrakten mellem Konstablerne nr.177 Jens Nielsen og nr. 172 J. Jensen

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 4

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Soldaterbillede Fra sommeren 1878 var Jens Nielsen sledes hjemme i Skelund igen, og han fortsatte med at vre vver, men nu som selvstndig, og det foregik hjemme fra Bratbjerggrd hos forldrene i den skaldte folkstue (opholds- og spisestue for tjenestefolkene p grdene). Ligeledes hjalp han til i faderens landbrug i de travle perioder. I Folketllingen af 1. februar 1880 fremgr det, at familien boe