00058 Jens Nielsen

 • View
  86

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personbeskrivelse

Transcript

 • Jens Nielsen (58) Slgtshistorie

  Leif Christensen side Redigeret 10-06-2013

  1

  No. 58

  Jens Nielsen

  Jens Nielsen, 18651

  Forldre : nr. 116 Niels Rasmussen og nr. 117 Maren Christensdatter. Brn : Else Kathrine Nielsen (29)

  Navn : Jens Nielsen Fdt : 18. august 1840 i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Dbt : 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Faddere : Sognefoged Kjeld Rasmussens kone Ane Pedersdatter fra Haals, Christen Mortensens kone Ane Sophie Rasmusdatter fra Rauf, Gaardmand Niels Srensen fra Gjedehuusgaarden, Anders Christen- sen Gaardfstemand i Hellum og Huusfstemand Rasmus Rasmussen fra Hellum Tveed. Gift : Den 4. november 1865 i Thorup Kirke med Ane Marie Andersdatter (59). Stilling : Tjenestekarl, indsidder og bestyrer af faderens grd. Dd : 12. februar 1867 i Blum Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Begravet p Thorup Kirkegrd onsdag den 20. februar 1867. Ddsrsag : Han dde af kvstelser efter en krselsulykke, hvor han blev krt over af et hestekretj, han blev kun 27 r gammel.

  Jens Nielsen blev fdt tirsdag den 18. august 1840 i hjemmet, der var en fstegrd i Asp by, matr. nr. 5, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt (i dag er det Aspvej 6, 9520 Skr-ping, og opfrelsesret for nuvrende bygning er 1850). Her var hans forldre grdfste-mand Niels Rasmussen (116) og hustru Maren Christensdatter (117). (se matr.- og sognekort p side 12 og 1317). Jens Nielsen var nummer 8 ud af en brneflok p 11, hvoraf de 8 dog dde som sm. Han blev dbt sndag den 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, som Asp hrer under. Af fad-

  derne er den nvnte Kjeld (Christian) Rasmussen og (Ann) Sophie Rasmusdatter alt overvejende sandsynlig sskende til faderen Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 1813-1850, fdte drengekn, side 74, nr. 217 for 1840, Torup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Ved Folketllingen 1845 i Thorup Sogn, ses familien boende i Asp p en Gaard, hvor hustanden bestod af faderen Gaardmand og Pottemager Niels Rasmussen (116), 49 r, gift med moderen Maren Christensdatter (117), 39 r, brne-ne Karen Nielsdatter, 21 r og ugift, Rasmus Nielsen, 17 r og ugift, Christen Nielsen, 8 r, ham selv Jens Nielsen, 5 r, og hans sster Ane Nielsdatter, 2 r, samt en tjenestekarl Rasmus Rasmussen, 24 r, og ugift. Alle fdt i Thorup Sogn, undtagen tjenestekarlen, der er fdt i Skrping. (Folketllingen fra 1. februar 1845 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3).

  Thorup Kirke4

 • Jens Nielsen (58) Slgtshistorie

  Leif Christensen side Redigeret 10-06-2013

  2

  Der er ingen oplysninger om Jens Nielsens skolegang, men han har med altovervejende sandsynlighed get i skole hver anden dag fra april 1848, hvor han var 7 r og indtil april 1855, hvor han var 14 r. Han gik i skole i Hellum, da der ikke var nogen skole i Asp. Det var i det, der blev kaldt almueskolen, som lovgivningen foreskrev p den tid.

  En udlber af reformenevlden efter 1784 var reformerne af skole- og undervisningsvsenet, som blev gen-nemfrt efter r 1800. Latinskolen blev til den lrde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indfrtes sko-lepligt af alle brn i kongeriget Danmark med en ny landsdkkende lov om almueskolevsenet. Skolen var syvrig, den var gratis, og brnene gik der fra de var syv r gamle, til de blev konfirmeret som fjorten-rige. Skolegangen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig glden-de for bnderbrn, der ogs skulle hjlpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hrde og kor-porlige. Pdagogisk var der tale om udenadslre, overhring og elevernes indbyrdes undervisning som supple-ment til den ene lrer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Effekt havde undervisningen dog. Man regner med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne lse i 1830erne. I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en markant strkere stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religise og standsopretholdende tnk-nings medvind efter 1800 kom til udtryk. Samtidig skulle eleverne ogs gives indfring i fdrelandets historie for at pvirke deres sindelag og udrydde fordomme, hvilket i praksis gik ud p at indgyde helstatspatriotisme og kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil 1840erne havde en meget ringe plads i under-visningen, skulle dog ndre sig til et nationalt sigte med vgt p fortllingen om det danske folks historie fra oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identitetsdannelse, uden at faget dog ndvendigvis fyldte meget p skoleskemaet. Kilde: danmarkshistorien.dk5

  Af Folketllingen 1850 i Thorup fremgr det, at familien boede i en Gaard i Asp By, og at hustanden bestod af faderen, Gaardfster og Huusfader Niels Rasmussen (116), 55 r, hans kone Maren Christensdatter (117), 45 r, deres brn Rasmus Nielsen, 22 r og ugift, Jens Nielsen, 10 r, og Karen Nielsdatter, 26 r og ugift. Aller er fdt i Thorup Sogn. (Fol-ketllingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Jens Nielsens broder Rasmus Nielsen blev fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til Det 11th Linie Infanteri Bataillon ved Det 4de Compagni som menig med nr. 215. Han deltog i den 1. Slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev sret eller tilfangetaget.

  Af Folketllingen 1855 ses familien fortsat boende i Asp By i Thorup Sogn p en Gaard, og husstanden bestod af fade-ren Pottemager og Huusfader Niels Rasmussen (116), 60 r, fdt i Sognet, hans Kone Maren Christensen (117), 50 r, fdt i Sognet, Rasmus Nielsen, 27 r og ugift, fdt i Sognet, deres sn, tjener ham, Jens Nielsen, 15 r, ugift, fdt i Sog-net, deres sn, tjener ham, Axel Christian Jrgensen, 17 r og ugift, fdt i Sognet, Pottemagerlrling, Johanne Katrine Laursen, 15 r, fdt i Ove Sogn, Tjenestepige, Laurs Andersen Lundsgaard, 38 r, gift, fdt i Lyngby Sogn, Husfaderens Svigersn, Karen Nielsen, 31 r, gift, fdt i Sognet, hans kone, og deres brn Ann Johanne Laursen, 13 r, ugift, fdt i Ove Sogn, og Christian Laursen, 2 r, fdt i Ove Sogn. (Folketllingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Af ovennvnte Folketlling ses Jens Nielsens sster Karen Nielsen gift med Laurs Andersen Lundsgaard, og de har 2 brn, Ann Johanne p 13 r, og Christian p 2 r. Ann Johanne p 13 r, er imidlertid ikke vre Karens barn. Laurs An-dersen Lundsgaard havde vret gift fr med Else Jensdatter, og de havde brnene Anders Laursen og de i folketllin-gen nvnte Ann Johanne Laursen og tjenestepigen Johanne Katrine Laursen. Det fremgr da ogs af Kirkebogen for Thorup Sogn 1843-1883, at Enkemand og Gaardmand Laurs Andersen Lunds-gaard, 35 r, blev gift den 19. december 1851 med Karen Nielsdatter, 27 r, datter af Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 118, nr. 3, opslag 107, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Jens Nielsen sluttede sin skolegang i Hellum i april 1855 med at g til konfirmationsforbe-redelse hos prsten i Store Brndum og Hellum pastorat, og den 15. april 1855 blev han konfirmeret i Brndum Kirke af sogneprst Adolf Jeremias Mller Secher. Det fremgr af registreringen i kirkebogen, at Jens Nielsen blev vaccineret (mod kopper) den 6. juli 1841 af Overbeck, og at hans standpunktskarakterer for kundskab er godt, og for opfrsel er mg. Endvidere fremgr det, at han er fdt i Asp den 18. august 1840 som sn af Gaardfster Niels Rasmussen (116) og hu-stru Maren Christendatter (117), og dbt den 4. oktober s.. (Kirkebogen 1843-1883, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855, op-slag 79, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Der er ikke i kirkebgernes af- eller tilgangslisterne fundet nogen registreringer vedrrende Jens Nielsen, der indikere, at han p noget tidspunkpunkt skulle have forladt Asp, s han har nok alt overvejende sandsynligt blevet hjemme p grden og arbejdet der, eller eventuelt haft tjenesteplads et andet sted i Thorup Sogn.

  Store Brndum Kirke6

 • Jens Nielsen (58) Slgtshistorie

  Leif Christensen side Redigeret 10-06-2013

  3

  Jens Nielsen har aftjente heller ikke sin vrnepligt, da han ved sessionen i 1863 blev kasseret p grund af at han var tunghr. Han blev optaget i lgdsrullen ved sin fdsel i 1840, men blev slettet fra lgdsrullen igen i 1849, da loven blev lavet om, sledes at unge drenge frst skulle optages i lgdsrullen efter deres konfirmation, dog skulle de vre 14 r. Jens Nielsen blev sledes igen optaget i lgdsrullen i 1855.

  Jens Nielsen indskrevet i lgdsrullen som nr. 55 p hans 14 rs fdselsdag

  Sessionsindskrivning i lgdsrullen for 5. Udskrivningskreds, lborg Amt

  Jens Nielsen, der i vrigt er 67 tommer hj (ca. 171 cm), er i 1863 noteret med bemrkning om, at han efter Skolelrer- og Prsteattest er tunghr. Han er endelig kasseret i 1864 da han iflge Skole- og Prsteattest er tunghr. Overstregningen af navnene skete, nr en person var uegnet til militrtjeneste.

  Fra Rigsarkivets Lgdsrullesamling7

  Af Folketllingen 1860 ses familien fortsat boende p grden i Asp by i Thorup Sogn, og hustanden bestod af faderen, Gaardmand og Husfader Niels Rasmus-sen (116), 64 r og fdt i sognet, gift med hans kone Maren Christensen (117), 54 r og fdt i sognet, deres brn Rasmus Nielsen, 32 r og fdt i sognet, ugift, tjener faderen, Jens Nielsen, 20 r, og fdt i sognet, ugift, tjener faderen, deres da