02 Jadual Slt Psv3109

Embed Size (px)

Text of 02 Jadual Slt Psv3109

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  1/10

  F2F

  Non

  F2F F2F

  Non

  F2F F2F

  Semester 1 Jam Jam Jam Jam Jam

  Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) 30 15

  1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dalam

  Pembinaan Tamadun Malaysia M1 1 1

  1.1 Definisi-Menurut Sarjana Islam/ Barat/ Kamus Dewan

  1.2 Ciri-ciri Tamadun M2

  1.3 Objektif 1

  2. Konsep Asas Tamadun Islam 1 1

  2.1 Definisi M3

  2.2 Prinsip/ dasar

  2.3 Sumber 1

  2.4 Matlamat Tamadun Islam

  3. Interaksi Antara Tamadun

  Interaksi Positif dan Interaksi Negatif M4

  Melayu

  3.1 Melayu 1 1

  3.2 Cina

  3.3 India 1

  3.4 Jepun M5

  3.5 Eropah 1

  3.6 Nilai-nilai Universal Antara Tamadun

  3.7 Perbezaan dan Persamaan M6 1

  3.8 Contoh-contoh interaksi dalam sejarah 1

  (bahasa, kesenian dan kesusasteraan)

  4. Islam dalam Tamadun Melayu 1

  4.1 Teori kedatangan Islam M7

  4.2 Kemunculan Pusat-Pusat Perkembangan Islam 1

  4.3 Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu M8 1

  4.4 Peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Malaysia 1 1

  5.1 Tokoh-Tokoh Tamadun Islam 1 1

  5.2 Tokoh-Tokoh Tamadun Cina 1

  5.3 Tokoh-tokoh Tamadun India 1 1

  5.4 Tokoh-tokoh Tamadun Jepun M10 1

  6. Interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Du M11

  6.1 Tamadun Cina dalam pemantapan Tamadun Malaysia dan dunia 2 1

  6.2 Kekuatan Tamadun Cina sebagai sumber rujukan M12 16.3 Iktibar daripada Tamadun India: 1 16.4 Sumbangan Tamadun Jepun,dari aspek agama dan pendidikan

  yang releven kepada Malaysia: M13 1 1

  7. Isu-isu Kontemporeri Tamadun Islam dan Tamadun Barat M14

  7.1 Hegemoni Barat dan Globalisasi: 1 1

  7.2 Krisis Alam Sekitar 1

  7.3 Persepsi jihad M15 1 1

  7.4 Etika dalam Sains 1

  7.5 Kesan perkembangan semasa pd msyrkt & negara M16

  1

  M9

  Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) Prog

  Matapelajaran : TAMADUN ISLAM

  Kredit : 2 (

  Tajuk Kredit

  Kuliah Amali Tutoria

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  2/10

  8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara

  Prinsip-Prinsip Islam Hadhari:

  8.1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi 1

  8.2 Kerajaan yang adil dan beramanah M17 1

  8.3Rakyat yang berjiwa merdeka 18.4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan

  8.5 Pembangunan ekonomi seimbang dan

  komprehensif 1

  8.6Kehidupan berkualiti M18

  8.7 Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita 1

  8.8 Keutuhan budaya dan moral 1

  8.9 Pemeliharaan alam semulajadi

  8.10 Kekuatan pertahanan 1

  Jumlah 18minggu 30 jam 15 jam

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  3/10

  Cr@

  2

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  4/10

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  5/10

  LEARNING OUTCOMES COMPETENCY FRAME WORKTAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (WAJ 3101)

  Learning Outcomes (LO) 1 2 3 4 5 6 7Semester 1

  1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dalam 1 Konsep Tamadun 1

  Pembinaan Tamadun Malaysia 1.1 Definisi-Menurut Sarjana Islam/ Barat/ Kamus Dewan 11.2 Ciri-ciri Tamadun 1

  - Kemajuan teknologi 1 1

  - Sistem pemerintahan & ekonomi 1 1

  - Urbanisasi 1 1

  - Organisasi sosial 1 1

  - Kepercayaan/ agama 1 1

  - Tulisan & bahasa 1 1

  - Budaya & kesenian 1 1

  1.3 Objektif 1 1

  2. Konsep Tamadun Islam 2.1 Definisi 1

  2.2 Prinsip/ dasar

  - Memelihara nyawa 1 1 1

  - akal fikiran 1 1 1- maruah dan keturunan 1 1 1

  - harta benda, 1 1 1

  - hak kebebasan 1 1 1

  2.3 Sumber

  - Wahyu, al-Quran dan hadis 1

  - Akal Fikiran- penemuan/ penciptaan baru 1 1 1 1 1 1

  - Penyempurnaan semula. 1 1 1 1 1 1 1

  2.4 Matlamat Tamadun Islam

  - Hubungan manusia dengan Tuhan 1 1 1

  - Hubungan manusia dengan manusia 1 1 1

  - Hubungan manusia dengan alam sekitar 1 1 1

  Tajuk Kursus & Kod

  COMPETENCY DOMAIN

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  6/10

  3.1 Melayu 1 1 1 1 1

  3. Interaksi Antara Tamadun 3.2 Cina 1 1 1 1 1

  3.3 India 1 1 1 1 1

  3.4 Jepun 1 1 1 1 1

  3.5 Eropah 1 1 1 1 1

  3.6 Nilai-nilai Universal Antara Tamadun 1 1 1 1 1

  3.7 Perbezaan dan Persamaan 1 13.8 Contoh-contoh interaksi dalam sejarah 1 1

  (bahasa, kesenian dan kesusasteraan)

  4.1 Teori kedatangan Islam 1 1 1 1

  4. Islam dalam Tamadun Melayu 4.2 Kemunculan Pusat-Pusat Perkembangan Islam 1 1 1 1

  4.3 Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu 1 1 1 1

  4.4 Peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Malaysia 1 1 1 1

  5. Tokoh-Tokoh Tamadun Islam dan 5.1 Tokoh-Tokoh Tamadun Islam

  Tamadun Asia Al Farabi, Ibn Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al Biruni, Al Haitam 1 1 1 1 1 1

  Al Ghazali, Sheikh Tahir Jalaluddin, HAMKA, Ibnu Batutah, Al Zarqali, 1 1 1 1 1 1

  5.2 Tokoh-Tokoh Tamadun Cina

  Kung Fu Tze, Lao Tze, Laksamana Cheng Ho 1 1 1 1 5.3 Tokoh-tokoh Tamadun India

  Mahatma Ghandi, Gautama Buddha 1 1 1 1

  5.4 Tokoh-tokoh Tamadun Jepun

  Tokugawa Leyasu, Maharaja Meiji 1 1 1 1

  6. Interaksi Tamadun Asia dan 6.1 Tamadun Cina dalam pemantapan Tamadun Malaysia dan dunia 1 1 1 1

  Relevensinya di Malaysia dan Dunia 6.2 Kekuatan Tamadun Cina sebagai sumber rujukan 1 1 1 1

  6.3 Iktibar daripada Tamadun India: 1 1 1 1

  6.4 Sumbangan Tamadun Jepun,dari aspek agama dan 1 1 1 1

  pendidikan yang releven kepada Malaysia:

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  7/10

  7. Isu-isu Kontemporeri Tamadun Islam 7.1 Hegemoni Barat dan Globalisasi:

  dan Tamadun Barat - Media, Ekonomi, Politik, Sosial, Hak Asasi Manusia 1 1 1 1 1 1

  7.2 Krisis Alam Sekitar 1 1 1

  7.3 Persepsi jihad 1 1

  7.4 Etika dalam Sains 1 1 1

  7.5 Kesan perkembangan kontemporari kepada 1 1 1 1masyarakat & negara

  8. Islam Hadhari dan Proses 8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara

  Pembangunan Negara Prinsip-Prinsip Islam Hadhari:

  8.1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi 1 1

  8.2 Kerajaan yang adil dan beramanah 1 1 1 1

  8.3Rakyat yang berjiwa merdeka 1 1 1

  8.4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan 1 1

  8.5 Pembangunan ekonomi seimbang dan 1 1 1 1

  komprehensif

  8.6Kehidupan berkualiti 1 1 1

  8.7 Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita 1 1 1

  8.8 Keutuhan budaya dan moral 1 1 18.9 Pemeliharaan alam semulajadi 1 1

  8.10 Kekuatan pertahanan 1 1 1

  Jumlah 59 29 40 19 40 5 1 12

  1. Pengetahuan

  2. Kemahiran Pepimpinan & Koperat

  3. Profesional, nilai, sikap dan etika4. Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik

  5. Kemahiran Sosial & Tanggungjawab

  6. Belajar sepanjang hayat & Pengurusan Informasi

  7. Kemahiran Saikomoto/Praktikal/Teknikal8. Kemahiran berkomunikasi & berpasukan

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  8/10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Series1

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  9/10

  Kuliah Amali TutorKuiz/

  Ujian

  UAK/

  Pep.Terbimbing

  Semester: 1 3(.1+2) Jam Jam Jam Jam Jam JamPeranan Seni dalam Teknologi

  Maklumat dan Komunikasi (ICT)

  2 5

  Peranan Seni dalam Teknologi

  Maklumat dan Komunikasi (ICT)

  2 5

  ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Pendidikan Seni Visual

  2 5

  ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Pendidikan Seni Visual

  2 5

  ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Pendidikan Seni Visual 1 5

  Pengenalan Multimedia 1 5

  Pengenalan Multimedia 1 6

  Pengenalan Multimedia 1 6

  Pengenalan Multimedia

  1 6

  Pengenalan Multimedia

  1 6

  Praktikum

  M7

  M1

  M2

  M3

  M4

  M5

  M6

  M10

  M11

  M9

  Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) dan

  Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidik

  Kursus: Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual

  Bersemuka

  Page 9 of 10

 • 8/2/2019 02 Jadual Slt Psv3109

  10/10

  Kuliah Amali TutorKuiz/

  Ujian

  UAK/

  Pep.Terbimbing

  Semester: 1 3(.1+2) Jam Jam Jam Jam Jam Jam

  Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) dan

  Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidika

  Kursus: Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (

  Bersemuka

  Praktikum

  Praktikum

  Praktikum

  Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual

  1 6

  Ulangkaji M16

  Ulangkaji/Pembelajaran kendiri M17

  Ulangkaji/Peperiksaan/UAK M18 6

  Kerja Kursus

  Pembelajaran Kendiri

  Jumlah 15 60 0 0 6 0

  Beban / Minggu 0.8 3.3 0.0 0.0 0.3 0.0

  Persediaan sebelum dan Ulang Kaji selepas Kuliah

  M12

  M14

  M15

  M13

  Page 10 of 10