of 35/35
ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС, књ. LVI (2008) стр. 117-151 HISTORICAL REVIEW, Vol. LVI (2008) pр. 117-151 УДК: 9:355.4](497.3 Дубровник) "11/14" Ненад ФЕЈИЋ Université des Antilles et de la Guyane Schoelcher-Martinique France ЈЕДАН ПОГЛЕД НА РАТОВЕ ДУБРОВНИКА Апстракт: Дубровачки извори, али и савремена медиевистика, на- зивају, готово без изузетка, “ратовимасве оружане сукобе Дубровника са страним силама у средњем веку. Полазећи од те констатације, аутор прво утврђује њихов број: четрнаест, од краја XII века (рат са великим жупаном Стефаном Немањом) до средине XV века (рат са херцегом Стефаном Вук- чићем-Косачом), затим настоји да успостави типологију дубровачких ра- това, који се могу, на темељу одређених критерија размотрених у раду, по- делити у три категорије: ратови са владарима лозе Немањића (крај XII–по- четак XIV века), ратови у оквиру војно-поморских коалиција (друга поло- вина XIV века), и ратови са босанским краљем и обласним господарима (XV век). На крају аутор разматра положај најамника у дубровачким рато- вима и упоређује га са положајем најамника у ратовима Венеције у XV столећу. Mots clés: Dubrovnik (Raguse), guerres, Serbie, Venise, Genes, Bosnie, Adriatique, Italie mercenaires. У великој студији о српско-венецијанским односима у XIII и XIV веку, објављеној пре више од двадесет година, Ружа Ћук је ис- такла улогу млетачког посредништва у ратовима између Србије и Дубровника. 1 Успомена на изузетног медиевисту, подстиче ме да се осврнем на нека питања природе дубровачких ратова у средњем ве- ку. Када је реч о оружаним сукобима Дубровника, појам ратау 1 Ружа Ћук, Србија и Венеција у XIII и XIV веку, Београд 1986. (даље: Р. Ћук, Србија и Венеција). Видети нарочито, 19 (посредовање Венеције у другом рату против краља Уроша, 1275. године), 37 (посредовање у првом рату против краља Милутина, 1301-1302), 48-49 (посредовање у рату про- тив Стефана Дечанског 1327-1328).

0350-08020856117F vojska

  • View
    42

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o srpskoj vojsci nesto valjda

Text of 0350-08020856117F vojska

, . LVI (2008) . 117-151 HISTORICAL REVIEW, Vol. LVI (2008) p. 117-151 : 9:355.4](497.3 ) "11/14"

Universit des Antilles et de la Guyane Schoelcher-Martinique France : , , , , . , : , XII ( ) XV ( -), , , , : ( XII XIV ), - ( XIV ), (XV ). XV . Mots cls: Dubrovnik (Raguse), guerres, Serbie, Venise, Genes, Bosnie, Adriatique, Italie mercenaires.

- XIII XIV , , .1 , . , , XIII XIV , 1986. (: . , ). , 19 ( , 1275. ), 37 ( , 1301-1302), 48-49 ( 1327-1328).1

. , , . , XII XIV , - , , , XIV , , XV . , , , ( , , , , , XII XIII ).2 , , - , , .3 , 1185. , . I, 1981. (: I), 253254. 1275. , , I, 356. 3 : Branislav Nedeljkovi, Poloaj Dubrovnika prema Ugarskoj (1358-1460.g.), Godinjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 15 (1967); , - 23. 1458.., 11-1, (1970); , XIV XV (1358-1460..) 18 (1971). Ilija Miti, Dubrovaka drava u medjunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815), Zagreb 1988. 1182

, , , , , , . , , , , . (guerra), (1282-1284), (guerra generalis), , , , .4 XII XV , . , , , : , , , , , , , , , , , , .

Spisi Dubrovake kancelarije, knjiga II, Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284, prepisao i uredio Dr Josip Lui, Zagreb, 1984 (naroito notarski akti 898, 971, 973, 1011, 1255). 119

4

, , XII XV ( 1184. , , 1185. , 1454. ), , .5 , , XII , XIII, XIV, XV . , , , . , , , . , , XII XIII , , , (1317-1318) (13271328) . , , , , (1184-1185), (1234), (1252-1254), (1275), (1301-1302) (1317-1318), (1327-1328), (1351-1355), / (1378-1381), (1359-1362), (1370-1371), (1403-1404), , (1430-1432) (1451-1454). 1205

, , , : , 27. 1186. (pacem fecerunt),6 , 1234. 1235. , , .7 (12521254), , 1252. 1254. , ,8 , 1275. , .9 , , , (1301-1302) , :10 24. 6

, I, 1, , 1934, 7-9. 7 Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, edidit Fr. Miklosich (: Fr. Miklosich, Monumenta Serbica), Reprint, Graz 1964, 25; , , I/1, (: . , ), . 1929, 16.

: Fr. Miklosich, Monumenta Serbica 45-47; , (: . , ) 1912, 150-152; , Fr. Miklosich, Monumenta Serbica, 47-48, . , , 152-154: , : , 153; I, 348.9 10

8

I, 356. , 1301-1302?, (: . , 1301-1302), 17 (1976), 417-423. 121

1302. , ad tractandum, firmandum et componendum pacem et concordiam, , .11 (1317-1318) , , , 1317. , , .12 (1327-1328), , , , , .13 (1361-1362) , 1362. : , , .14 (1370-1371), , , , .15 , , . - ( 1351-1355) Monumenta Ragusina, Libri Reformationum, V, collegit et digessit Josephus Gelcich, Zagrabiae ( : Mon.Rag.), 1897, 28-29. 12 I, 473. 13 , 1327-1328., (: . , 1327-1328.), 11 (1968), 193-203, 193. I, 497-499. 14 . , , 183-185; . . I, 581. 15 , 4 000 , 30 000 , I, 594. 12211

( / ),16 (1358) (1381): , , ,17 .18 - , 1358. , , , , , . XII XIV , , ( ), , .19 - , , , , . (1403-1404), , , , , (1378-1381) ( : . , ), 5 (1958), 21-47; : Dubrovnik (Ragusa) and the war of Tenedos/Chioggia (1378-1381), : Unequal rivals, essays on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourteenth centuries, Dubrovnik 2007, 303-334. 17 : Giovanni Lucio, Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia, Trieste 1896, 546-548. 18 : S. Ljubi, Listine o odnoajih izmedju Junoga Slavenstva i Mletake Republike, vol. IV, Zagreb 1874; . , , 44. 19 , 1254. (. 8). 12316

, . , a, , , , .20 , (1430-1432), , (1451-1454) , , 25. 1432. 21 - 10. 1454.22 , : . , , , ,23 , , , , . , , , , , , , . , . , ( . , ), 1964, 198-203. 21 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 366-372. 22 . , , I/2, 72-75. 23 , -. , , , , (. 8 19). 12420

, , , . , , , .24 , , ? , , , , . , : , , .25Chronica Ragusina Junii Restii, item Joannis Gundulae, ed. Speratus Nodilo, Zagrabiae 1893 (: Chronica Ragusina Junii Restii), 4: , () , , . 25 , 1184. (), , , . : , () 50.000 . , . , , , () . , () , 12524

, , , , , , , , XIV XV . , , : , , : , , .26 . Chronica Ragusina Junii Restii, 60-61. , , , , . Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina ed. Sp. Nodilo, (: Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina) Zagrabiae 1883, 218-219; , , 1968, 18-19, . , . 297. 26 () : , , . , .. (Annales Ragusini anonymi, 218) , 1184. . , , , , , , , (Chronica Ragusina Junii Restii, 60). I, 253: . , . 126

, , !27 (1234) , , .28 , , 1234. , . XIII , , , .29 , ,30 I, 253: , , , , , . 28 Chronica Ragusina Junii Restii, 77. 29 Chronica Ragusina Junii Restii, 90: , , , . , , . 30 Chronica Ragusina Junii Restii, 90. , 1252. , , , - , 1301-1302, 1301-1302: , , (. 418). 12727

, , 1252. , , , . , , , . , , . , , , .31 , - 1252-1254. , : , , , , .32 1253. - 1254. . , , 1265-1266, , , , , , .33 Cronica Ragusina Junii Restii, 91. 1254: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 47-48, . , , 152-154. 33 Chronica Ragusina Junii Restii, 96: , , , , , 32 31

128

, , .34 , , 1266. . (forbaniti), , , , , .35 , .36 1275. , : , , , , , .37, , , , , , , , . , . ( I, 356). 34 Ibidem 35 T. Smiiklas, Codex Diplomaticus V, Zagreb 1907, 399-400. 36 , , 1400. , . . , XV , 1-2 (1953), 63-67. 37 . , I, 1952, 185. I, 356; . , , 19. 129

, - , . XIII , XIV , , , , , .38 (1301-1302 1317-1318) (1327-1328), , - . , , , , , , XII XIII , .39 - , , 1327-1328 (. 10 13) 39 . 33. , : , , , ( ), . , , : , , , , , 13038

XIV , , , - XIII . , 1301. , , 1298. ( ), , .40 1301. , , , , , , , .41 , , , , : , . 1301. , . 40 . , , 419: , , . 41 Monumenta Ragusina, Libri Reformationum V (1301-1336), ed. Josephus Gelcich, Zagrabia 1897, (: MR), 1-2. I, 451. , 1302. . 131

, 1301. , , . (balesterii).42 , (foris) , , , ,43 , .44 , ( 1302. ) .45 , , - , , , .46 (1317-1318) , . , . , . MR V, 7. , XIV , 1976, . , , . , , 6 (1960), 14-28. 43 MR, 6 9. 44 MR, 5; I, 451. 45 . , 1301-1302?; . , , 35-37. 46 . , 1301-1302?, 421. 13242

.47 , , .48 , , , , 1327. 1328. .49 ( , 1184. 1328), , , , . , , ,50 , , 40. , - , - , (Chronica Ragusina Junii Restii, 117-118); - . , , . , , 46-49. 49 20. 1327. , , (MR V, 247). - 1327-1328 I, 500. 50 , , I (. 451) 1301. . , 15. 1253. , . , I, 348.48 47

133

. , . , . ( 1358. ) , , .51 , - , XIII , , , - , , , . - , XII , , XIV . , , 1301-1302. , , , XV . , , , , , . (1351-1355), , , . , 1346. , 51

B. Kreki, Venetian Merchants in the Balkan Hinterland , Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Middle Agres, Variorum reprints, London 1980, XIV.

134

, ( ), , , .52 , , 1351. , , . , , , , , , . , , .53 , 1358. , , .54 , : 1358. , , .55 - 1355. , , 52

Chronica Ragusina Junii Restii, 130: E la repubblica di Ragusa, bench desiderasse un evento contrario, mando una galera capitanata da Save di Bonda, ed un grosso numero di soldati rinforzar larmata ed il campo veneto. 53 Chronica Ragusina Junii Restii, 133. 54 Ibidem, 134. 55 Ibidem, 135. 135

.56 , , . , , , . (1378-1381), - , , , , , , .57 1358. , , , , , , .58 . 57 - , . , , , , , 1380. , . - , (. 16) 58 . , , 22: , . , , , . , , , , . 13656

, , . . 1378. , , ,59 . , , , , .60 1379. , ;61 , , .62 1379. 1380. , , , 1380, . , .63 , 1379. 1380. , , , 21. 1380. , , , .64 , , , , , , 1379. , . XIII 59 60

MR IV, 164-165, . , , 25. MR IV, 170-172, 174 . , . , 27 61 MR IV, 210-212, . , . , 29. 62 . , . , 30. 63 . , I, (: O..I) 22, 25, 9596; . , . , 38. 64 Chronica Ragusina Junii Restii 169. 137

XIV , XV , , , , ,65 , . , 1378. . , , ; , .66 : , 1378. , , , , , .67 , , , , . , , , , , , , I, . 1378. , 300 ad defensionem civitatis,68 , , , , . 66 Mon. Rag. IV, 166; Chronica Ragusina Junii Restii, 165. 67 Annales Ragusini anonymi, 236. 68 Mon. Rag. IV, 156. 13865

, , ;69 , , ;70 , , .71 , , 1378. , 72 , , , , , .73 , , , , ;74 , , , . , , - XIV , (1351-1355) / (1378-1381), . , , , , , . 69

. . , , 145. 70 Mon. Rag. IV, 162, 194. 71 Mon. Rag. IV, 171 , , , , .66. 72 Mon. Rag. IV, 165. 73 O.. I, 103 74 Mon. Rag. IV, 179. 139

, , , . , , , , . , , , XII XV . XIV , , , .75 , , , Liber Viridis, 1358. , , . ,76 , , .L. Beriti, Utvrdjenja grada Dubrovnika, Zagreb 1955; B. Kreki, Le Port de Dubrovnik (Raguse), entreprise dEtat, plaque tournante du commerce de la ville (XIII-XVI sicle). , , Dubrovnik, (Raguse) au Moyen Age, espace de convergence, espace menac, 1985. (). , , , . 76 . , , 45: . 14075

XV (1403), (1430-1432) (1451-1454). , , , XV . XIV , , , XIV , , , , , ( , , ). , , . , , XV , , . , 1403. , , , , , . , : , , 4.000 (soldati) . (soldatesca veterana) , (Bossinesi, gente collettizia),77 , ,

77

Chronica Ragusina Junii Restii 201: soldatesca veterana, , , . 141

.78 , . : , , , : , , si possumus habere Turchos qui veniant supra Bossinam cum nostris denariis, , ;79 .80 , 1403. : , , , , . , , . 2:1 , , 8.000 4.000 , . , (. 1301 ), , 1403. , . , (1430-1432) .81 , , Ibidem: , 8 000 , , 4 000 . 79 . , XIV XV , , 1952 (: . , ), 24; . , , 199. 80 . , , 25. 81 , , . , , 261-265. 14278

, , , , , , , . , 1430. , , , . , , , , , . , , .82 , , , , . , . , 1.800 , , , , . , (soldati albanesi),83 , , , , . . , , Chronica Ragusina Junii Restii 235. . , , , (soldati italiani), , . 83 , . 14382

. , 1430. , , , , , , .84 , . , : , , .85 , , .86 XV , -, XIX ( ), .87 , , , .88 Chronica Ragusina Junii Restii, 235-236 Litterae et Commissiones Levantis X, 184-184 ; 22. VII 1430). , , . 86 , , . 87 , - (: ., -), 1964. , (: . ), 12-13, 167-188, 1963. . , , 297-306. 88 , , . 85 84

144

, , , , , . , , 1. 1451. , : , . 2.000 , , 1451. : , , 400 , , , 54 .89 , 27. , , : 350, 150 , . , , , 1451. , , , .90 1451. , . . , 13. 1451. , , , , . 89 , . , . : , 174. 90 . , 175-177. , 1451. , . ( , ) . . , -, 164-166. 145

, , .91 , , , 1452. . , , , , .92 , , , , XV . , . , , , , , , , . , , , , , , .93 , 91

. , -, 169; . , , 177-183. 92 . , , 187-188. 93 XV XVI , M. E. Mallet J. R. Hale, The Military Organization of a Renaissance State, Cambridge 1984; J. R. Hale, War and public opinion in Renaissance Italy, Italian Renaissance studies, ed. Ernest Frazer Jacob, London, 1960, 94-122. 146

.94 , , , , , , , , .95 .96 , , , , .97 , 1451-1452, ( ), , , .98 - , , .99 (capitanei generali), (, , ), , . , , , -

, , . 95 . , , 199. 96 Chronica Ragusina Junii Restii, 235. 97 Ibidem, 236 98 . , , 174-175. 99 , 1426. , 8000 3000 , 3000 1000 . 147

94

,100 . , . , , , , . . : , , , XV . , , . XV ( 1423. , ), , 1423. , , Dominio di Terra Ferma, , , , . , , , , : , . . , 175. , , . 148100

, (), (), .101 , , , , . , , -. , , , , , , . , , , , , .102 , , , .103 , , . , 1. 1451. , , (1380-1432), , , , , , . 102 . 85. 103 . 83. 149101

, , . , , , , .104 , 1451. , : , , .105 , , 1452. , .106 , XV , , , . , , ,107 , , , , XV .

104 105

. , , 175. Ibidem, 177-182. 106 Ibidem, 187. 107 Ibidem, 182: che li Ragusei non erano maestri della guerra ; ch como vo ditto, li Ragusei non intendano el mistieri delarme, et ogi lo vederemo per effecto. 150

NENAD FEJI

UN REGARD SUR LES GUERRES RAGUSAINESRsum Larticle est consacr ltude des guerres ragusaines depuis la fin du 12me sicle, jusqu au milieu du 15me sicle. Lauteur distingue trois grandes priodes dans le droulement des guerres ragusaines. La premire entre la fin du 12me et le dbut du 14me sicle, et qui concerne les guerres contre les souverains serbes de la dynastie nmanide, la deuxime qui concerne la seconde moiti 14me sicle, consacre aux conflits, dans le cadre des grandes coalitions maritimes de Venise et de Gnes, et la troisime qui comprend les guerres contre les rois et seigneurs de Bosnie, au 15me sicle. Toutes ces guerres ont leurs caractristiques propres, que lauteur sefforce de dgager et danalyser. Une attention particulire est consacre au recrutement des mercenaires trangers, italiens en premier lieu, dans les guerres de Dubrovnik. Lattention est attire sur le fait que les mercenaires au service de Dubrovnik bnficient de moins dautonomie, dans la conduite des oprations militaires, que leurs homologues au service de Venise, et quils sont constamment sous le contrle des patriciens locaux. Les mercenaires trangers toutefois saperoivent parfois des comptences plutt limites des Ragusains dans la direction des affaires militaires : ceuxci se font dailleurs, plusieurs fois craser au 15me sicle par leurs ennemis, notamment par les ducs Radoslav Pavlovi et Stefan-Vuki-Kosaa.

151