05- Ecuatiile de Miscare Ale Fluidelor Ideale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

05- Ecuatiile de Miscare Ale Fluidelor Ideale

Text of 05- Ecuatiile de Miscare Ale Fluidelor Ideale

 • 1

  5. DINAMICA FLUIDELOR IDEALE

  5.1 NOTIUNI GENERALE DE CINEMATICA FLUIDELOR Cinematica fluidelor studiaza miscarea acestora fara a lua n considerare:

  fortele care determina, sau modifica, starea de miscare,

  transformarile energetice care nsotesc miscarea fluidelor.

  Astfel, deoarece sunt luate n calcul doar proprietatile geometrice ale miscarii fluidelor, rezultatele

  cinematicii fluidelor sunt valabile att pentru fluide ideale, ct si pentru fluidele reale.

  5.1.1 METODE DE STUDIU ALE MISCARII FLUIDELOR

  Exista doua metode de studiu ale miscarii fluidelor (determinarii traiectoriilor, vitezelor si

  acceleratiilor): metoda Lagrange, respectiv metoda Euler.

  Metoda Lagrange studiaza miscarea unei particule de fluid n aceeasi maniera ca la

  miscarea unui punct material n mecanica clasica. Lund ca referinta pozitia particulei,

  ) , ,( 0000 zyxrv

  , la momentul initial, 0t , miscarea ei (ecuatiile traiectoriei) este cunoscuta daca se

  stabilesc legile de variatie n timp ale coordonatelor de pozitie ale particulei

  ===

  .

  ,

  ,

  000

  000

  000

  , t), z, yz (xz

  , t), z, yy (xy

  , t), z, yx (xx

  (5.1)

  Necunoscutele sistemului (5.1), coordonatele zyx , , , sunt functii de variabilele

  independente 000 , , zyx (variabilele lui Lagrange). Din ecuatiile traiectoriei se deduc componentele vitezei, ) , ,(vv zyx vvv

  rr= , corespunzator momentelor it , dupa cum este ilustrat n figura 5.1,

  ,dd

  ,dd

  ,dd

  tz

  vty

  vtx

  v zyx === (5.2)

  si componentele acceleratiei ) , ,(aa zyx aaa

  rr=

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  dd

  dd

  ,dd

  d

  d ,

  dd

  dd

  tz

  tv

  vty

  t

  vv

  tx

  tv

  a zzy

  yx

  x ====== . (5.3)

  Pentru a descrie miscarea a n particule ce alcatuiesc o masa de fluid sunt necesare n sisteme de

  ecuatii ale miscarii, cu solutii care necesita un timp ndelungat de rezolvare si resurse de calcul

  semnificative. Din punct de vedere practic, mult mai comoda este utilizarea celei de a doua

  metode.

 • 2

  Fig. 5.1 Descrierea miscarii particulelor unui fluid prin metoda Lagrange

  Metoda Euler studiaza cmpul de viteze n puncte fixe ale spatiului ocupat de fluid. Practic,

  se determina la momentele jt componentele vitezei n puncte n care se amplaseaza sonde de

  viteza. Astfel, cunoscnd componentele vitezei ca functii de coordonate si timp,

  )( vv

  )(

  )(

  )(

  x, y, z, t

  x, y, z, tvv

  x, y, z, tvv

  x, y, z, tvv

  zz

  yy

  xxrr

  =

  =

  =

  =

  , (5.4)

  se determina traiectoriile prin integrarea sistemului de ecuatii (5.2), respectiv, se determina

  componentele acceleratiei, derivnd componentele vitezei, ecuatiile (5.3). Metoda este ilustrata n

  figura 5.2.

  Fig. 5.2 Descrierea miscarii unui fluid prin metoda Euler

  Expresia acceleratiei unei particule fluide este

  zyx vvvtk aj ai a

  t zv

  yv

  xvv

  dvd

  a zyx

  +

  +

  +

  =++==rrrrrrrrr

  . (5.5)

  Din relatia anterioara se constata ca acceleratia are doua componente:

  acceleratia locala, )v( tr

  , ce rezulta din variatia n timp a vitezei n diferitele puncte ale

  spatiului ocupat de fluid si

 • 3

  acceleratia convectiva (sau de antrenare), zyx vzv

  yv

  x

  +

  + vvv

  rrr, rezultat al vitezelor diferite

  n punctele fluidului.

  Observatii:

  1. Miscarile fluidelor pentru care 0v

  =

  t

  r se numesc permanente: ntr-un punct din interiorul spatiului

  ocupat de fluid, viteza este constanta n timp. Cele pentru care 0v

  t

  r se numesc nepermanente: n

  acelasi punct, viteza variaza (fluctueaza, n jurul unei valori medii) n timp.

  2. Acceleratia convectiva este nula n cazurile cmpurilor de viteza omogene, n care viteza este

  aceeasi n toate punctele mediului fluid: miscare uniforma.

  3. Utiliznd teoria cmpurilor, relatia (5.11) poate fi pusa si sub forma:

  ( ) +

  =

  +

  +

  +

  == v vv

  v v

  dvd rr

  rr

  rrr

  tv

  zv

  yv

  xtta zyx

  vvrot2v

  gradv

  vv2vv 22 rr

  rrr

  rr

  ++

  =++

  = tt

  a (5.6)

  n relatia (5.12) s-a pus n evidenta partea potentiala a acceleratiei convective, 2v

  grad2

  2v

  2

  sau , precum si partea rotationala a acesteia, vvrot rr

  ( )vv rr sau . Miscarile pentru care

  0v rot =r

  se numesc irotationale. 5.1.2 REPREZENTAREA GRAFICA A MISCARII UNUI FLUID. MARIMI CARACTERISTICE MISCARII FLUIDELOR

  O metoda utilizata n studiul fenomenelor de dinamica fluidelor este aceea a reprezentarii

  grafice a miscarii particulelor. Se definesc urmatoarele notiuni/marimi referitoare la miscarea

  fluidelor: Curentul de fluid reprezinta o masa de fluid aflata n miscare. Linia de curent este curba tangenta la vectorii viteza ai particulelor care la un moment, t , se

  gasesc pe aceasta curba (figura 5.3). n general, forma linilor de curent se modifica n timp: cazul

  miscarilor nepermanente, n care parametrii fluidului variaza n timp, n acelasi punct. Ele si

  pastreaza forma n cazul miscarilor permanente.

 • 4

  Fig. 5.3 Liniile de curent n jurul unui profil aerodinamic Prezinta doua proprietati importante si anume:

  liniile de curent nu se intersecteaza, cu exceptia unor puncte, numite puncte critice, n

  care viteza este nula sau infinita (printr-un punct al spatiului ocupat de un fluid nu poate

  trece la un moment dat dect o singura linie de curent, deoarece ntru-un punct nu pot

  exista simultan mai multe particule cu viteze diferite; n consecinta, o particula printr-un

  tub de curent se misca pe o aceeasi linie de curent;

  liniile de curent umplu n ntregime spatiul ocupat de curentul de fluid.

  Ecuatia diferentiala a liniilor de curent, sub forma vectoriala, se obtine din conditia de tangenta a

  vitezei la linia de curent, caz n care vectorul viteza )v ,v ,v( zyx vr

  are aceeasi directie cu variatia

  vectorului de pozitie )d ,d ,d(d zyxrr

  (pentru variatii mici ale rr

  d ). Astfel, r||rr

  d v , sau:

  0= rrr

  dv (5.7)

  La momentul t sistemul ecuatiilor diferentiale al liniilor de curent este:

  ) , , ,(d

  ) , , ,(d

  ) , , ,(d

  tzyxvz

  tzyxvy

  tzyxvx

  zyx== (5.8)

  Traiectoria unei particule de fluid reprezinta drumul parcurs de aceasta n miscarea sa.

  Traiectoriile pot fi vizualizata experimental, dupa cum este prezentat n figura 5.4. n cazul

  miscarilor permanente traiectoria coincide cu linia de curent, lucru care nu mai este valabil n cazul

  miscarilor nepermanente.

  Fig. 5.4 Vizualizarea curgerii n jurul unui profil aerodinamic

 • 5

  Ecuatia diferentiala a traiectoriei este data de relatia:

  tr dvd =rr

  . (5.9)

  La momentul t , raportnd miscarea la sistemul triortogonal de axe xOyz , relatia anterioara

  este echivalenta cu sistemul:

  ttzyxv

  ztzyxv

  ytzyxv

  x

  zyxd

  ) , , ,(d

  ) , , ,(d

  ) , , ,(d === (5.10)

  Suprafata de curent este suprafata formata din toate liniile de curent care se sprijina la un

  moment dat pe o curba de forma oarecare. Daca respectiva curba este una nchisa, simpla, atunci

  suprafata de curent este una tubulara, formnd un tub de curent (figura 5.5).

  Fig. 5.5 Tub de curent Observatie Deoarece viteza este tangenta la peretii tubului de curent, rezulta ca prin suprafata acestuia

  nu se face schimb da masa.

  Un tub de curent de sectiune suficient de mica, astfel nct sa putem admite pe ea o

  distributie uniforma a parametrilor da stare ai fluidului (viteze si presiuni), poarta denumirea de tub

  elementar de curent (figura 5.8). Fluidul din interiorul unui tub elementar de curent formeaza un fir de fluid. Daca sectiunea

  transversala a tubului elementar de curent tinde catre zero, n jurul unui punct, atunci firul de

  curent reprezinta materializarea liniei de curent care trece prin acel punct.

  Sectiunea transversala a unui tub de curent, numita si sectiune vie, reprezinta suprafata

  normala pe liniile de curent care o strabat. Este o suprafata plana daca liniile de curent sunt

  paralele, 1S si 3S n figura 5.6, sau curba n caz contrar, precum 2S .

  Fig. 5.6 Sectiuni vii ntr-un tub de curent

 • 6

  Perimetrul udat, uP , reprezinta lungimea conturului sectiunii transversale a unui tub de

  curent, marginita de pereti solizi. Raza hidraulica, hr , reprezinta raportul dintre aria sectiunii

  curentului si perimetrul udat. Diametrul hidraulic, hd , sau echivalent hidraulic, reprezinta un

  parametru utilizat n cazurile n care sectiunea de curgere nu este circulara. Se determina cu

  relatia

  udat Perimetrulcurentului sectiunii Aria

  4PA

  4r4du

  schh === [m]. (5.11)

  n figura 5.7 sunt prezentate doua situatii de calcul ale diametrului hidraulic, frecvent

  ntlnite n practica. Astfel, pentru cazul curgerii unui fluid printr-o conducta circulara sub presiune

  (fluidul ocupa ntreg spatiul interior al conductei), figura 5.7(a), perimetrul udat este dPu p= , iar

  diametrul hidraulic ddh = . Asadar, n cazul conductelor circulare diametrul hidraulic coincide cu

  diametrul geometric.

  Fig. 5.7 Perimetrul udat si diametrul hidraulic pentru cazul curgerii unui fluid printr-o conducta circulara sub presiune, respectiv printr-un canal dreptunghiular

  n cazul curgerii unui lichid printr-un canal dreptunghiular de latime b , figura 5.7(b), perimetrul

  udat si diametrul hidraulic sunt h2bPu += , respectiv h2bbh

  4dh += , unde h reprezinta cota de

  adncime a lichidului n canal.

  Debitul unui curent de fluid reprezinta cantitatea de fluid care trece printr-o sectiune n unitatea

  de timp. n functie de modul de exprimare al cantitatii de fluid, poate fi:

  debit volumic (sau volumetric), VQ (sau simplu Q ), reprezinta volumul de fluid care trece

  printr-o sectiune transversala n unitatea de timp,

  tQ

  t DD=

  D

  VV

  0lim ]/s[m3 ; (5.12)

  debit masic, mQ (sau m& ), reprezinta masa de fluid corespunzatoare debitului volumic VQ ;

  pentru un fluid omogen (de densitate constanta, .ct=r ),

  VQQm r= . [kg/s] ; (5.13)

 • 7

  Vrtejul, sau turbionul unei particule de fluid este vectorul wr

  , definit de relatia (5.14) si

  reprezinta viteza unghiulara medie de rotatie a particulei n jurul unei axe ce trece prin centrul ei de

  greutate.

  W==rrr

  21

  21

  vrotw (5.14)

  unde W

  r este vectorul ce defineste rotorul vitezei,

  kyv

  x

  vj

  xv

  zv

  iz

  v

  yv

  vvvzyx

  kjixyzxyz

  zyx

  rrr

  rrr

  rrr

  -

  +

  -

  +

  -

  =

  ===W vv rot . (5.15)

  Datorita modului asemanator de definire vectorilor W

  r si w

  r si pentru W

  r se mai utilizeaza,

  uneori, tot denumirea de vrtej (turbion). Componentele scalare ale vrtejului sunt

  -

  =z

  v

  yv yz

  x 21

  w ,

  -

  =xv

  zv zx

  y 21w ,

  -

  =

  yv

  x

  v xyz 2

  1w . (5.16)

  Linia de vrtej, suprafata de vrtej si tubul de vrtej sunt definite similar ca linia de curent,

  suprafata de curent, respectiv tubul de curent.

  5.2 ECUATIILE DE MISCARE ALE FLUIDELOR

  5.2.1 ECUATIA DE CONTINUITATE (DE CONSERVARE A MASEI)

  Dupa cum am precizat anterior, din definitia liniilor de curent rezulta ca particulele de fluid

  nu pot traversa suprafetele de curent. Daca densitatea este invarianta n timp, atunci masa de fluid

  nu se concentreaza n diferite puncte, deci: Variatia masei n timp (debitul masic) este constanta n orice sectiune a unui tub de curent.

  Aceasta este formularea principiului continuitatii, sau de conservare a masei aplicata unui

  fluid dintr-un tub de curent. Pentru un tub elementar de curent, precum n figura 5.8, volumul de

  fluid ce traverseaza sectiunea de arie Ad , n timpul td , se poate exprima cu relatia:

  Fig. 5.8 Tub elementar de curent

  AtAl d d vd dd ==V . (5.17) unde v este viteza fluidului (constanta la nivelul unei sectiuni normale a tubului de curent).

  Astfel, masa elementara de fluid este

 • 8

  Atm d d v d d rr == V , (5.18) iar variatia acesteia n timp tmQm ddd = :

  AQm d v d r= . (5.19)

  Debitul masic instantaneu, n fiecare sectiune de curgere, se obtine prin integrare

  AAQA

  m v d v rr == , (5.20) unde A este aria sectiunii vii de curgere (pe directia normala la curentul de fluid).

  Tinnd cont de principiul conservarii masei,

  nm AAAQ )v(...) v()v(constant rrr ==== 21 . (5.21)

  Pentru fluide incompresibile, .ct=r , se utilizeaza cu precadere debitul volumic, Q , iar

  ecuatia continuitatii devine:

  constantv...vv 2211 ===== nn AAAQ . (5.22) unde n21 v ..., ,v ,v sunt vitezele medii ale fluidului n sectiunile n21 A ..., ,A ,A . Astfel, viteza medie

  ntr-o sectiune de curgere este definita de ecuatia

  AQ=v . (5.23)

  Relatiile (5.21) si (5.22) sunt forme particulare ale ecuatiei continuitatii. Ele exprima

  principiul conservarii unei mase de fluid omogen n miscare permanenta, prin tuburi de curent cu

  forma fixa (pereti rigizi), precum n multe dintre cazurile de interes tehnic de curgere a fluidelor ce

  se realizeaza n tuburi de curent, simple sau ramificate: conducte. 5.2.2 Ecuatia lui Bernoulli

  Ecuatia de miscare a fluidelor pentru care:

  fortele masice deriva dintr-un potential Ufm grad-=r

  ,

  densitatea este o functie cunoscuta de presiune = rrdp

  gradp grad 1

  miscarea (curgerea) este permanenta 0tv

  =

  r,

  miscarea este irotationala, sau pe o linie de curent vvrr

  rot ,

  se scrie sub forma:

  0d

  2v

  grad2

  =

  ++ U

  pr

  (5.24)

  Termenii din interiorul parantezelor au dimensiuni de energii specifice unitatii de masa.

  Suma lor se noteaza cu e si exprima faptul ca energia unitatii de masa reprezinta suma dintre

  energia cinetica, energia potentiala de presiune si energia potentiala de pozitie. Expresia:

 • 9

  eU?

  dp2

  v 2=++

  se numeste functia lui Bernoulli.

  nmultind ecuatia (5.24) cu deplasarea elementara rr

  d , se obtine:

  =

  ++=

  ++ 02

  02

  22U

  prU

  prrd

  ddd

  gradvv r

  .v

  ctUp

  =++ rd

  2

  2 (5.25)

  5.2.2.1 Ecuatia lui Bernoulli pentru fluide incompresibile

  Pentru:

  fluide incompresibile, .ct=r , lichide si gaze n domeniul subsonic incompresibil

  (conventional, gaze a caror viteza medie nu depaseste m/s 50 )

  n cmp gravitational, 0== m ym x ffrr

  , gfm z -=r

  , deci:

  ctg zz -gz fU m z +=-=-= dd , ecuatia (5.25) devine:

  .ctz gp

  2v 2

  =++r

  (5.26)

  Aceasta este ecuatia lui Bernoulli. Pentru doua puncte de pe o linie de curent aceasta se

  scrie:

  .z gp

  2v

  z gp

  2v

  22

  22

  11

  21 ++=++

  rr (5.26)

  n aceasta forma, toti termenii reprezinta energii specifice unitatii de masa:

  energie cinetica 2

  v 21 ;

  energie potentiala de presiune rp

  ;

  energie potentiala de pozitie z g .

  Ecuatia lui Bernoulli se poate exprima si sub alte doua forme. Daca termenii din ecuatia

  (5.26) se mpart cu g :

  [ ]m Hzg

  pg 2

  vz

  g p

  g 2v

  22

  22

  11

  21 =++=++

  rr (5.27)

  Se observa ca fiecare dintre termeni are dimensiunea unei lungimi. Acest fapt permite

  urmatoarea reprezentare grafica a ntregii expresii, pe o linie de curent (vezi figura 5.9):

  cota (naltime) de pozitie z ,

 • 10

  cota (naltime) piezometrica grp

  g p

  = ,

  cota (naltime) cinetica g 2

  v 2.

  Fig. 5.9 Reprezentarea grafica a ecuatiei lui Bernoulli

  Pe o linie de curent, parametrii unui fluid variaza astfel nct nivelul energetic H ramne

  constant.

  A treia forma a ecuatie lui Bernoulli se obtine daca nmultim termenii ecuatiei (5.26) cu r :

  22

  22

  11

  21 z g p

  2v

  z g p2v

  rr

  rr

  ++=++

  2m

  N (5.28)

  n aceasta forma termenii au dimensiuni de presiune:

  presiune dinamica 2v 2r

  ;

  presiune statica p ;

  presiune de pozitie z g r .

  Suma dintre presiunea statica si cea dinamica reprezinta presiunea totala a unui fluid, tp :

  .p2v

  p2

  t +=r

  (5.29)

  5.2.2.2 Ecuatia lui Bernoulli pentru fluide compresibile

  Pentru fluide compresibile, .ctr (gaze a caror viteza medie depaseste m/s 50 ), n cmp

  gravitational, rezolvarea ecuatiei (5.49) depinde de caracterul transformarii pe care o sufera fluidul:

  izoterma, adiabatica, politropica.

 • 11

  Astfel, pentru o transformare generala .ctpn =r

  cu exponentul politropic n , potentialul

  fortelor de presiune pentru doua stari succesive este:

  -

  -=

  1

  1

  2

  22

  1

  pp1n

  ndprrr

  , (5.30)

  iar ecuatia lui Bernoulli:

  22

  22

  11

  21 z g

  p1n

  n2

  vz g

  p1n

  n2

  v+

  -+=+

  -+

  rr. (5.31)

  Pentru transformarea adiabatica .ctp

  =kr, ecuatia lui Bernoulli are o forma similara cu

  (5.31), n care exponentul adiabatic n se nlocuieste cu cel politropic k . n cazul unui proces

  izoterm .ctp

  =r

  , ecuatia lui Bernoulli devine:

  222

  222

  111

  121 z gp ln

  p2

  vz gp ln

  p2

  v++=++

  rr. (5.32)

  5.2.3 TEOREMA IMPULSULUI

  n Mecanica generala impulsul unui punct material de masa m care se deplaseaza cu

  viteza ?r

  se defineste ca fiind produsul ?mr

  . Pentru un sistem de puncte materiale, impulsul total

  are expresia:

  = ii ?mIrr

  . (5.33)

  Teorema Impulsului:

  = extii F?mdtd rr

  (5.34)

  exprima faptul ca derivata n raport cu timpul

  a impulsului unui sistem de puncte materiale

  este egala cu rezultanta fortelor exterioare

  care actioneaza asupra respectivului sistem.

  Pentru a transpune aceasta teorema

  n domeniul Mecanicii Fluidelor, se considera

  un fluid incompresibil de densitate ? n

  miscare permanenta printr-un tub de curent,

  care la un moment dat ocupa un volum

  (numit volum de control) marginit de o suprafata ABCDS (vezi figura 5.10). Sectiunile laterale 1S ,

  2S sunt perpendiculare pe directia de curgere. Masa de fluid continuta n aceasta suprafata va

  ocupa la doua momente succesive 1t si 2t pozitiile ABCD, respectiv ABCD. Variatia Idr

  a

  Fig. 5.10

 • 12

  impulsului n intervalul de timp dt se poate exprima prin diferenta impulsului masei de fluid la cele

  doua momente 1t si 2t : 12 IIIdrrr

  -= .

  Deoarece am considerat ca miscarea este permanenta, impulsul masei de fluid continuta

  ntre sectiunile AB si CD ramne constant n timp. Asadar, variatia impulsului n intervalul dt este

  data de diferenta dintre impulsul masei de fluid continuta n suprafata 'A'ABBS si impulsul masei de

  fluid continuta n suprafata 'C'CDDS :

  -=-=-=-= 1112221122112212 ?dt??S?dt??S??V??V?m?mIIIdrrrrrrrrr

  )???Q(dtId

  12rr

  r

  -= =- ext12 F)???Q(rrr

  (5.35)

  unde: Q [m3/s] debitul de fluid;

  2,1? [ m/s ] vitezele medii ale fluidului prin cele doua sectiuni de calcul 1S , 2S .

  extFr

  reprezinta suma fortelor exterioare care actioneaza asupra masei de fluid din

  volumul de control considerat:

  slf

  slp2p1pext FFFFGF

  rrrrrr++++= (5.36)

  unde: G

  r forta de greutate exercitata de masa de fluid din volumul de control;

  2p1p F,F

  rr

  fortele de presiune cu care fluidul ramas n tubul de curent, n afara volumului

  de control, actioneaza asupra fluidului din interiorul acestuia prin intermediul

  suprafetei de intrare 1S , respectiv al suprafetei de iesire 2S (normale pe

  aceste suprafete si orientate spre fluidul din interiorul volumului de control);

  slpF

  r forta cu care peretele tubului de curent care face parte din suprafata de

  control actioneaza asupra fluidului din interiorul acesteia;

  slfF

  r forta de frecare care se exercita ntre fluid si suprafata laterala interioara a

  tubului de curent nlocuind relatia (5.36) n (5.35) se obtine:

  slf

  slp2p1p12 FFFFG)???Q(

  rrrrrrr++++=- (5.37)

  Observatii: 1 Pentru aplicarea Teoremei Impulsului este suficienta cunoasterea fenomenelor

  care au loc pe suprafata de control, nu si a celor care se petrec n interiorul ei. Concret, este vorba de cunoasterea presiunilor si vitezelor pe aceasta suprafata.

  2 Pentru aplicatiile practice, rezolvarea ecuatiei vectoriale (5.37) implica raportarea sistemului studiat la un reper triortogonal drept, convenabil ales.