071023 Lr Seminarium

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 071023 Lr Seminarium

 • 1. Flexibelt lrande frRegional utveckling Sren Thornell 2007-10-23 [email_address] http://www.slideshare.net/sortho

2. Flexibelt lrandefr regional utveckling

 • Vad r CFL?
 • Vad rflexibeltlrande?
 • Var skerlrande ?
 • Vad r enregion ?
 • Vad r regionalutveckling ?
 • Varfr satsa p vuxnas lrande och utveckling?
 • Vad r viktigt fr att lyckas? Kritiska omrden?
 • Vad gr CFL?
  • - LU-projektet
  • - Lrande regioner

3. 1. Vad r CFL? Nationellt centrum fr flexibelt lrande

 • CFL r (n s lnge) en statlig myndighet
 • Nationellt centrum fr flexibelt lrande (CFL) har till uppgift att frmja livslngt lrande fr alla
 • Ur regleringsbrevet fr 2007
 • CFL skall medverka vid genomfrandet av den nationella strategin fr regional konkurrenskraft och sysselsttning2007 - 2013 och dess prioriteringar

4. Std till utveckling

 • Kunskapsbildning
  • Expertrd och CFL-rd
  • NttidskriftenNt och bildning www.cfl.se/natochbildning
 • Metod- och lrresursutveckling
  • Kursnavet -kursnavet.cfl.se
  • Lrresurser -larresurs.cfl.se
 • Std till utvecklingsmiljer
  • Fortbildning ,Konferenser ,Seminarier , Mentorer, Ntverk, Omvrldsbevakning
 • Frdela utvecklingsmedel

5. Tillgngliggra distanskurser - frn egna kurser till Netvux

 • Tillgngliggra
 • Tidigare egna kurser
 • Netvux - mklartjnst
  • Ger en samlad bild
  • Strker och utvecklar regioner
  • En flexibel sktjnst
 • Kompetensutveckling

6. 2. Vad r flexibelt lrande?

 • Webbaserat lrande
 • Tekniksttt lrande
 • Distansutbildning med teknikstd
 • eLearning
 • Flexibel utbildning
 • Just-in-time-learning
 • Livslngt lrande
 • Datorsttt lrande (Computer supported learning)
 • Flerforms utbildning (Blended learning)
 • Ntbaserat lrande
 • Online learning
 • Virtuellt lrande
 • Virtuella universitet

7. Ur den studerandes perspektiv

 • - bedriva studier annan ort n utbildningsorganisatren
 • - vid olika tidpunkter
 • - i olika takt
 • - enskilt eller tillsammans med andra
 • - utifrn sin reella kompetensniv

8. Utbildningsanordnarna mste

 • utveckla/anpassa undervisning, studiestd, examination
 • utnyttja IKT fr att verbrygga distans i tid och rum
 • vara tillgnglig
  • vgleda studierna
  • stdja bearbetning och kommunikation
  • ge en administrativ struktur
 • starta frn reell kompetensniv

9. 3. Var sker lrande? Leder till betyg Leder inte till betyg Ej avsiktlig AvsiktligInformellt l rande Icke formellt l rande Formellt l rande 10. Tre arenor fr lrande Formell, Icke-formell och Informell Lrcentra Formell arena Informell arena Icke formell arena 11. 4 Vad r en region?

 • Formella
  • Politiskt avgrnsade regioner, lnstnkande
 • Funktionella
  • Lokala arbetsmarknader (SCB)
  • Funktionella analysregioner, FA (Nutek)
  • Geografiska kluster (konkurrensfrdelar)
  • Projektregioner (hja effektiviteten)
  • Ntverksregioner (ej geografisk nrhet)

12. 5 Vad r regional utveckling?

 • Kan ses och mtas ur flera perspektiv:
  • kan mtas i pengar, BRP, omsttning, lnesumma
  • kan mtas i arbetstillfllen
  • kan mtas i befolkningsutveckling
  • kan mtas i livskvalitet, hlsa, bildning
  • kan mtas i kad rrlighet
  • kan mtas i politisk aktivitet

13. 6 Varfr satsa pvuxnas lrande och utveckling?

 • Ur En nationell strategi fr regional konkurrenskraft, entreprenrskap och sysselsttning 2007-2013
 • Utbildningssystemet och tillgng till kompetensutvecklande insatser fr anstllda och arbetslsa, som ett led i det livslnga lrandet, r av avgrande betydelse fr den ekonomiska tillvxten, produktiviteten och sysselsttningen p lng sikt. Det livslnga lrandet frutstter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet, och det omgivande samhllet, s att arbetsmarknadens behov och individers efterfrgan kan matchas
 • Linda Ylivainio, politiskt sakkunnig Nringsdepartementet

14. 6 Varfr satsa pvuxnas lrande och utveckling?

 • Meddelande frn kommissionen:
 • Att frverkliga det europeiska omrdet fr livslngt lrande
 • ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_sv.pdf
 • Det r aldrig fr sent att lra
 • Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2006/com2006_0614sv01.pdf
 • Handlingsplan fr vuxenutbildning
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2007/com2007_0558sv01.pdf

15. 7 Vad r viktigt fr att lyckas? Sex kritiska omrden fr resultat och lngsiktiga effekter

 • Visioner och strategier
 • Syn p lrande och utbildning
 • Grnsverskridande samverkan
 • Investeringar i utvecklingsarbete
 • Operativt samarbete med nringslivet
 • Samordning av aktrer, resurser och aktiviteter

16. Visioner och strategier

 • Frankring i politik och hgsta ledning
 • Del av framtidsbilden i kommunen
 • Aktuellt inom flera politikomrden
 • Del i det regionala tillvxtarbetet, i RUP och RTP
 • Deltar p arenor dr utvecklingssatsningar planeras

17. 8 Vad gr CFL?

 • LU-projektet
 • 2006-2007
 • Lrande regioner
 • 2007-2008

18. LU - ett projekt i samverkan

 • Drivs av Nationellt centrum fr flexibelt lrande, CFL
 • i samverkan med APeL Forskning och utveckling
 • Finansieras av CFL och Europeiska Socialfonden
 • 12 regioner medverkar

19. LU-projektet

 • Systempverkan fr lrande, utveckling och tillvxt (LU)
 • Projekt fr spridning och systempverkan
 • Samla, systematisera och sprida kunskap
 • Skapa mjligheter till utbyte mellan regioner
 • Stimulera till aktiviteter inom identifierade omrden

20. Tre delprojekt Kunskaps- bildning Metoder och verktyg Processtd 21. DELPROJEKT 1:Kunskapsbildning

 • Skapa en samlad och systematiserad kunskap kring hindrande och frmjande faktorer i utvecklingen av en infrastruktur fr vuxnas lrande med koppling till lokal och regional arbetsmarknad, utveckling och tillvxt.

22. DELPROJEKT 2:Processtd

 • Ekonomiskt std till egna praktiska processer, 500 000 kr var
 • Inom ntverket utgra std i varandras processer
 • Projektet har en mklande funktion
 • Varje region fr en kontaktperson frn CFL
 • Ta del av de metoder och verktyg som tas fram
 • Kommunerna i regionerna erbjuds std frn CFL

23. DELPROJEKT 3:Metoder och Verktyg

 • Styrs av regionernas behov och intresse
 • Seminarier, frelsningar
 • Fortbildning
  • Lrvxt - utvecklingsmaterial kring lrande och utveckling
  • Frndringskompetens en kurs om regionalt samarbetekring utbildning och kompetensfrsrjning
  • Projekt som arbetsform
  • Hands-on Lrmilj
  • Netvux
  • Safir ...

24. LRVXT - 4 temaomrden Omvrldskunskap Gemensamtperspektiv Framtidalrstrukturer Lrande &Regionalutveckling 25. Regioner som deltar i LU

 • DalaWux
 • Gteborgsregionen
 • Hlsingland
 • Kompetens Direkt,Kalmar ln
 • Norrbotten
 • Region Blekinge/Blekinge UtbildningsForum
 • Region Vrmland
 • Umeregionen
 • Vuxenutbildningen i Srmland
 • Vsternorrland
 • rebro
 • stsam

26. Exempel frn seminarium 070828

 • Vrmland Ann-Sofie Jernstedt, Region VrmlandLnk tillvideoinspelningen (19 min)
 • Dalavux Lnk tillvideoinspelningen (23 min)
 • rebro Sren Carlsson, rebro Lnk tillvideoinspelningen (15 min)
 • Regeringens politik fr regional utveckling Linda Ylivainio, politiskt sakkun