23
Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina 17:00/20:00 Ap. Informát. Elena 203_MI 10:00/13:00 Volume 106_EBA Ofelia 13:00/15:00 Debuxo artístico Jose M 206_GR 11:00/13:00 Debuxo artístico Jose M 204_ILU 15:00/16:00 Hª Moble 305_DI Catalina 16:00/19:00 Taller eba. I Casas 103_EBA 9:00/11:00 Proxec. eba.I Ofelia 106_EBA 11:00/14:00 Debuxo Tco. Javier R 301_DI 14:00/15:00 Mat. e tec. madeira Manuel 305_DI 9:00/11:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 11:00/13:00 Proxec. eba.I Ofelia 106_EBA 13:00/15:00 Mat. e tec. madeir Manuel 305_DI Total Materia / Disciplina Profesores 3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia do moble (Hª Moble) 3 Cardo Cañizares, Ofelia (Ofelia) Volume 4 Cardo Cañizares, Ofelia (Ofelia) Proxectos ebanistería I (Proxec. eba.I) 3 Casas Fernández, Jose Luis (Casas) Taller ebanistería I (Taller eba. I) 4 Fernández Alonso, Javier (Javier F) Taller ebanistería I (Taller eba. I) 3 Nieto Atanes, Elena (Elena) Aplicacións informáticas (Ap. Informát.) 3 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Debuxo Técnico (Debuxo Tco.) 3 Seoane Feijoo, Manuel (Manuel) Materiais e tecnoloxía da madeira (Mat. e tec. madeira) 4 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Debuxo artístico (Debuxo artístico EBA)

1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

1

1º- Ebanistería

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/12:00

Taller eba. IJavier F103_EBA

12:00/14:00

Hª Moble 305_DICatalina

17:00/20:00

Ap. Informát.Elena203_MI

10:00/13:00

Volume 106_EBAOfelia

13:00/15:00

Debuxo artístico Jose M206_GR

11:00/13:00

Debuxo artístico Jose M204_ILU

15:00/16:00Hª Moble 305_DICatalina

16:00/19:00

Taller eba. ICasas103_EBA

9:00/11:00

Proxec. eba.IOfelia106_EBA

11:00/14:00

Debuxo Tco.Javier R301_DI

14:00/15:00Mat. e tec. madeiraManuel305_DI

9:00/11:00

Taller eba. IJavier F103_EBA

11:00/13:00

Proxec. eba.IOfelia106_EBA

13:00/15:00

Mat. e tec. madeirManuel305_DI

Total Materia / DisciplinaProfesores

3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia do moble (Hª Moble) 3 Cardo Cañizares, Ofelia (Ofelia) Volume 4 Cardo Cañizares, Ofelia (Ofelia) Proxectos ebanistería I (Proxec. eba.I) 3 Casas Fernández, Jose Luis (Casas) Taller ebanistería I (Taller eba. I) 4 Fernández Alonso, Javier (Javier F) Taller ebanistería I (Taller eba. I) 3 Nieto Atanes, Elena (Elena) Aplicacións informáticas (Ap. Informát.) 3 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Debuxo Técnico (Debuxo Tco.) 3 Seoane Feijoo, Manuel (Manuel) Materiais e tecnoloxía da madeira (Mat. e tec. madeira) 4 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Debuxo artístico (Debuxo artístico EBA)

Page 2: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

2

1ºA - Fotografía

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/10:00Historia fotoCatalinaS_Actos_G

10:00/13:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_G

13:00/15:00

Fundamentos_fotCésar206_GR

17:00/19:00

Tª Imaxe fotoInterino audiovisuaisS_Actos_G

9:00/12:00

Tca. foto IXan101_FOT, Plató

12:00/14:00

Audiov. foto IInterino audiovisuais304_AUD

12:00/15:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_G

17:00/18:00Historia fotoCatalinaS_Actos_P

18:00/20:00

Medios foto 203_MIInterino audiovisuais

9:00/11:00

Audiov. foto IInterino audiovisuais304_AUD

11:00/13:00

Medios foto 203_MIInterino audiovisuais

13:00/15:00

Fundamentos_fotCésar204_ILU, 206_GR

9:00/11:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_G

11:00/14:00

Tca. foto IXan101_FOT, Plató

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia da fotografía (Historia foto) 8 Barros Angueira, Mª Virginia (Virginia) Proxectos de fotografía I (Proxec. foto I) 2 Interino audiovisuais Teoría da imaxe (Tª Imaxe foto) 4 Interino audiovisuais Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I (Audiov. foto I) 4 Interino audiovisuais Medios informáticos (Medios foto) 6 Seoane Ventín, Juan Manuel (Xan) Técnica fotográfica I (Tca. foto I) 4 Taboada Varela, César (César) Fundamentos da representación e a expresión visual (Fun

Page 3: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

3

1ºA - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/13:00

Lab. de imaxeBeatriz205_MI

15:00/18:00

Deseño básico DFrancisco205_MI

10:00/13:00

Debuxo art. DGJose M207_ILU

13:00/15:00

Hª artes e deseñoCatalina302_HI

17:00/19:00

Ciencia Ap. Des. CelsaS_Actos_G

11:00/13:00

Sist. Repres. DGNéstor301_DI

13:00/15:00

Fundamentos_grNéstor301_DI

9:00/12:00

Tecnol. Dixital DGToño205_MI

12:00/14:00

Volume DGTejedor107_VOL

10:00/12:00

Debuxo art. DGJose M207_ILU

12:00/13:00Hª artes e deseño DGCatalinaS_Actos_P

13:00/15:00

Volume DGTejedor107_VOL

Total Materia / DisciplinaProfesores

3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia das artes e o deseño (Hª artes e deseño DG) 3 Ferreiro Rodríguez, Antonio Andrés (Toño) Tecnol. Dixital DG 3 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Deseño básico (Deseño básico DG) 2 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Sist. Repres. DG 2 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Fundamentos_gráfico 2 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Ciencia aplicada ao deseño (Ciencia Ap. Des. DG) 3 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Laboratorio de imaxe (Lab. de imaxe) 5 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Debuxo art. DG 4 Tejedor González, Jose Luis (Tejedor) Volume DG

Page 4: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

4

1ºA - Ilustración

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/11:00

Debuxo I 207_ILUJacobo

11:00/13:00

Proxec. ilus. ILuis204_ILU

15:00/17:00

Medios ilus 203_MIElena

9:00/11:00

Medios ilus 203_MIElena

11:00/13:00

Tcas. Exp. Graf. IMiguel204_ILU

15:00/17:00

Fundamentos_iluLaura204_ILU

9:00/11:00

Debuxo I 207_ILUJacobo

11:00/13:00

Tcas. gráf. trad.César206_GR

13:00/15:00

Fundamentos_iluLaura204_ILU

9:00/11:00

Proxec. ilus. ILuisS_Actos_G

11:00/13:00

Hª ilustraciónCatalinaS_Actos_G

16:00/18:00

Repres. esp.Néstor301_DI

18:00/20:00

Tª Imaxe IlusFranciscoS_Actos_G

11:00/13:00

Tcas. Exp. Graf. IMiguelONLINE_ilus_1A

13:00/15:00

Repres. esp.NéstorONLINE_ilus_1A

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia da ilustración (Hª ilustración) 4 Carreira Varela, Jose Luis (Luis) Proxectos de ilustración I (Proxec. ilus. I) 4 Fernández Serrano, Jacobo (Jacobo) Debuxo aplicado á ilustración I (Debuxo I) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Teoría da imaxe (Tª Imaxe Ilus) 4 Mantilla González, Miguel Ángel (Miguel) Técnicas de expresión gráfica I (Tcas. Exp. Graf. I) 4 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Representación espacial aplicada (Repres. esp.) 4 Martínez López, María Laura (Laura) Fundamentos da representación e a expresión visual (Fun 4 Nieto Atanes, Elena (Elena) Medios informáticos (Medios ilus) 2 Taboada Varela, César (César) Técnicas gráficas tradicionais (Tcas. gráf. trad.)

Page 5: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

5

1ºA - Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/12:00

Hª artes e deseñoCatalinaS_Actos_P

12:00/14:00

Volume DI 107_VOLTejedor

19:00/21:00

Debuxo art. DIMiguel204_ILU

13:00/15:00

Sist. Repres. DIJavier R307_DI

17:00/18:00Fundamentos_int.Mª SolS_Actos_P

18:00/20:00

Volume DI 107_VOLTejedor

9:00/12:00

Tecnol. Dixital DILucía307_DI

16:00/17:00Hª artes e deseño DICatalinaONLINE_int_1A

9:00/10:00Fundamentos_int.Mª SolS_Actos_P

10:00/12:00

Debuxo art. DIMiguel204_ILU

12:00/13:00Debuxo art. DICésar204_ILU

13:00/15:00

Ciencia Ap. Des. CelsaS_Actos_G

9:00/12:00

Debuxo Tco. app Manuel307_DI

12:00/15:00

Deseño básico DIIria307_DI

Total Materia / DisciplinaProfesores

3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia das artes e o deseño (Hª artes e deseño DI) 4 Mantilla González, Miguel Ángel (Miguel) Debuxo artístico (Debuxo art. DI) 2 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Ciencia aplicada ao deseño (Ciencia Ap. Des. DI) 3 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Deseño básico DI 2 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Sist. Repres. DI 3 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Tecnol. Dixital DI 2 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Fundamentos do deseño (Fundamentos_int.) 3 Seoane Feijoo, Manuel (Manuel) Debuxo técnico aplicado ao deseño de interiores (Debuxo 1 Taboada Varela, César (César) Debuxo artístico (Debuxo art. DI) 4 Tejedor González, Jose Luis (Tejedor) Volume DI

Page 6: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

6

1ºB - Fotografía

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/10:00Historia fotoCatalinaS_Actos_G

10:00/13:00

Tca. foto IXan101_FOT, Plató

15:00/17:00

Audiov. foto IInterino audiovisuais304_AUD

17:00/19:00

Tª Imaxe fotoInterino audiovisuaisS_Actos_G

9:00/11:00

Audiov. foto IInterino audiovisuais304_AUD

11:00/14:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_P

10:00/12:00

Medios foto 203_MIInterino audiovisuais

12:00/15:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_G

17:00/18:00Historia fotoCatalinaS_Actos_P

10:00/13:00

Tca. foto IXan101_FOT, Plató

13:00/15:00

Fundamentos_fotCésar204_ILU, 206_GR

9:00/11:00

Proxec. foto IVirginiaS_Actos_G

11:00/13:00

Medios foto 203_MIInterino audiovisuais

13:00/15:00

Fundamentos_fotCésar206_GR

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia da fotografía (Historia foto) 8 Barros Angueira, Mª Virginia (Virginia) Proxectos de fotografía I (Proxec. foto I) 4 Interino audiovisuais Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I (Audiov. foto I) 2 Interino audiovisuais Teoría da imaxe (Tª Imaxe foto) 4 Interino audiovisuais Medios informáticos (Medios foto) 6 Seoane Ventín, Juan Manuel (Xan) Técnica fotográfica I (Tca. foto I) 4 Taboada Varela, César (César) Fundamentos da representación e a expresión visual (Fun

Page 7: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

7

1ºB - Ilustración

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/11:00

Proxec. ilus. ILuis204_ILU

11:00/13:00

Debuxo I 207_ILUJacobo

9:00/11:00

Repres. esp.Néstor301_DI

11:00/13:00

Medios ilus 203_MIElena

13:00/15:00

Tcas. Exp. Graf. IMiguel204_ILU

17:00/19:00

Fundamentos_iluLaura204_ILU

9:00/11:00

Fundamentos_iluLaura204_ILU

11:00/13:00

Debuxo I 207_ILUJacobo

13:00/15:00

Tcas. gráf. trad.César206_GR

9:00/11:00

Proxec. ilus. ILuisS_Actos_G

11:00/13:00

Hª ilustraciónCatalinaS_Actos_G

13:00/15:00

Medios ilus 203_MIElena

18:00/20:00

Tª Imaxe IlusFranciscoS_Actos_G

9:00/11:00

Repres. esp.NéstorONLINE_ilus_1B

11:00/13:00

Tcas. Exp. Graf. IMiguelONLINE_ilus_1A

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia da ilustración (Hª ilustración) 4 Carreira Varela, Jose Luis (Luis) Proxectos de ilustración I (Proxec. ilus. I) 4 Fernández Serrano, Jacobo (Jacobo) Debuxo aplicado á ilustración I (Debuxo I) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Teoría da imaxe (Tª Imaxe Ilus) 4 Mantilla González, Miguel Ángel (Miguel) Técnicas de expresión gráfica I (Tcas. Exp. Graf. I) 4 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Representación espacial aplicada (Repres. esp.) 4 Martínez López, María Laura (Laura) Fundamentos da representación e a expresión visual (Fun 4 Nieto Atanes, Elena (Elena) Medios informáticos (Medios ilus) 2 Taboada Varela, César (César) Técnicas gráficas tradicionais (Tcas. gráf. trad.)

Page 8: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

8

1ºB - Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/12:00

Hª artes e deseñoCatalinaS_Actos_P

12:00/15:00

Deseño básico DIIria307_DI

17:00/19:00

Debuxo art. DIMiguel204_ILU

9:00/12:00

Debuxo Tco. app Manuel307_DI

16:00/18:00

Volume DI 107_VOLTejedor

18:00/20:00

Fundamentos_int.Mª Sol307_DI

10:00/12:00

Volume DI 107_VOLTejedor

12:00/14:00

Sist. Repres. DIJavier R307_DI

16:00/17:00Hª artes e deseño DICatalinaONLINE_int_1A

10:00/13:00

Tecnol. Dixital DILucía307_DI

13:00/15:00

Ciencia Ap. Des. CelsaS_Actos_G

9:00/11:00

Debuxo art. DIMiguel204_ILU

11:00/12:00Debuxo art. DICésar204_ILU

Total Materia / DisciplinaProfesores

3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia das artes e o deseño (Hª artes e deseño DI) 4 Mantilla González, Miguel Ángel (Miguel) Debuxo artístico (Debuxo art. DI) 2 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Ciencia aplicada ao deseño (Ciencia Ap. Des. DI) 3 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Deseño básico DI 2 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Sist. Repres. DI 3 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Tecnol. Dixital DI 2 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Fundamentos do deseño (Fundamentos_int.) 3 Seoane Feijoo, Manuel (Manuel) Debuxo técnico aplicado ao deseño de interiores (Debuxo 1 Taboada Varela, César (César) Debuxo artístico (Debuxo art. DI) 4 Tejedor González, Jose Luis (Tejedor) Volume DI

Page 9: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

9

1ºB- Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/12:00

Volume DGTejedor107_VOL

12:00/14:00

Fundamentos_grNéstor301_DI

16:00/19:00

Debuxo art. DGJose M207_ILU

11:00/13:00

Sist. Repres. DGNéstor301_DI

13:00/15:00

Hª artes e deseñoCatalina302_HI

17:00/19:00

Ciencia Ap. Des. CelsaS_Actos_G

10:00/13:00

Tecnol. Dixital DGToño205_MI

13:00/15:00

Debuxo art. DGJose M207_ILU

10:00/12:00

Volume DGTejedor107_VOL

12:00/15:00

Deseño básico DFrancisco205_MI

9:00/12:00

Lab. de imaxeBeatriz205_MI

12:00/13:00Hª artes e deseño DGCatalinaS_Actos_P

Total Materia / DisciplinaProfesores

3 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia das artes e o deseño (Hª artes e deseño DG) 3 Ferreiro Rodríguez, Antonio Andrés (Toño) Tecnol. Dixital DG 3 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Deseño básico (Deseño básico DG) 2 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Fundamentos_gráfico 2 Martín Guilias, Néstor (Néstor) Sist. Repres. DG 2 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Ciencia aplicada ao deseño (Ciencia Ap. Des. DG) 3 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Laboratorio de imaxe (Lab. de imaxe) 5 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Debuxo art. DG 4 Tejedor González, Jose Luis (Tejedor) Volume DG

Page 10: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

10

2º - Ebanistería

Luns Martes Mércores Xoves Venres

15:00/17:00

FOL eba. 305_DIMirian

17:00/20:00

Proxec. eba. IIOfelia106_EBA

15:00/18:00

Taller eba. IICasas103_EBA

18:00/21:00

Taller. restauracióJavier F106_EBA

10:00/13:00

Taller eba. IIJavier F103_EBA

13:00/15:00

Taller. restauracióJavier F106_EBA

17:00/19:00

Proxec. eba. IIOfelia106_EBA

10:00/11:00FOL eba.MirianONLINE_eba_2

15:00/18:00

Taller. restauracióJavier F106_EBA

18:00/21:00

Taller eba. IICasas103_EBA

9:00/11:00

Proxec. eba. IIOfelia106_EBA

11:00/14:00

Taller eba. IIJavier F103_EBA

Total Materia / DisciplinaProfesores

7 Cardo Cañizares, Ofelia (Ofelia) Proxectos ebanistería II (Proxec. eba. II) 6 Casas Fernández, Jose Luis (Casas) Taller ebanistería II (Taller eba. II) 8 Fernández Alonso, Javier (Javier F) Taller de técnicas de restauración de ebanistería (Taller. r 6 Fernández Alonso, Javier (Javier F) Taller ebanistería II (Taller eba. II) 3 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Formación e orientación laboral (FOL eba.)

Page 11: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

11

2º - Fotografía

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/13:00

Audiov. foto IIMonserrat304_AUD

12:00/14:00

FOL foto 303_FOLMirian

16:00/19:00

Tca. foto IICarmen102_FOT, Plató

19:00/21:00

Proxec. foto IIArmando102_FOT, Plató

10:00/13:00

Audiov. foto IIMonserrat304_AUD

15:00/18:00

Tca. foto IICarmen102_FOT, Plató

18:00/20:00

Proxec. foto IIArmando102_FOT, Plató

15:00/18:00

Tª fotográficaVirginia303_FOL

18:00/21:00

Proxec. foto IIArmando102_FOT, Plató

9:00/11:00

Proxec. foto IIArmandoONLINE_foto_2

11:00/12:00FOL fotoMirianONLINE_foto_2

12:00/15:00

Tª fotográficaVirginiaONLINE_foto_2

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Barros Angueira, Mª Virginia (Virginia) Teoría fotográfica (Tª fotográfica) 6 Fernández González, Mª Carmen (Carmen) Técnica fotográfica II (Tca. foto II) 9 García Ferreiro, Armando (Armando) Proxectos de fotografía II (Proxec. foto II) 6 Gómez Bravo, Monserrat (Monserrat) Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II (Audiov. foto II) 3 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Formación e orientación laboral (FOL foto)

Page 12: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

12

2ºA - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

11:00/13:00

Fotografía DGArmando102_FOT

13:00/15:00

Tipografía 201_DGSilvia

17:00/19:00

Tecnolox. dixital I Toño201_DG

9:00/11:00

Xestión de corBeatriz201_DG

11:00/13:00

Produc. Graf. DGSilvia201_DG

15:00/18:00

Proxec. Des. GráfMónica201_DG

9:00/11:00

Maquetas e prototFrancisco201_DG

11:00/12:00Cultura deseño DGFrancisco201_DG

9:00/11:00

Hª Deseño gráficCatalina201_DG

11:00/14:00

Proxec. Des. GráfMónica201_DG

17:00/19:00

Tipografía 201_DGSilvia

10:00/12:00

Tecnolox. dixital I ToñoONLINE_graf_2A

12:00/13:00Cultura deseño DGFranciscoONLINE_graf_2A

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia do Deseño gráfico (Hª Deseño gráfico) 4 Ferreiro Rodríguez, Antonio Andrés (Toño) Tecnoloxía dixital aplicada I DG (Tecnolox. dixital I DG) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Maquetas e prototipos (Maquetas e protot. DG) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Cultura do deseño DG (Cultura deseño DG) 2 García Ferreiro, Armando (Armando) Fotografía (Fotografía DG) 4 López Costa, Silvia (Silvia) Tipografía 2 López Costa, Silvia (Silvia) Produción Gráfica (Produc. Graf. DG) 2 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Xestión de cor 6 Sabariz Casado, Mónica (Mónica) Proxectos de deseño gráfico I (Proxec. Des. Gráf I)

Page 13: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

13

2ºA - Ilustración

Luns Martes Mércores Xoves Venres

15:00/18:00

Fotografía 101_FOTXan

18:00/20:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

9:00/11:00

Debuxo II 208_ILULuis

11:00/12:00FOL ilus S_Actos_GMirian

15:00/18:00

Produc. Graf. Ind.César206_GR

18:00/20:00

Proxec. ilus. IIJacobo208_ILU

9:00/11:00

FOL ilus S_Actos_GMirian

11:00/14:00

Fotografía 101_FOTXan

18:00/20:00

Debuxo II 208_ILULuis

13:00/15:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

17:00/19:00

Proxec. ilus. IIJacobo208_ILU

9:00/11:00

Debuxo II 208_ILULuis

11:00/13:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

13:00/15:00

Proxec. ilus. IIJacoboS_Actos_G

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Carreira Varela, Jose Luis (Luis) Debuxo aplicado á ilustración II (Debuxo II) 6 Fernández Serrano, Jacobo (Jacobo) Proxectos ilustración II (Proxec. ilus. II) 6 Martínez López, María Laura (Laura) Técnicas de expresión gráfica II (Tcas. Exp. Graf. II) 3 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Formación e orientación laboral (FOL ilus) 6 Seoane Ventín, Juan Manuel (Xan) Fotografía 3 Taboada Varela, César (César) Produción Gráfica Industrial (Produc. Graf. Ind.)

Page 14: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

14

2ºA- Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/11:00

Instalacións ICelsa308_DI

11:00/13:00

Cultura deseño DIMª Sol308_DI

9:00/12:00

Proxec. Des. Int ILola308_DI

12:00/15:00

Materiais 308_DIIria

9:00/11:00

Instalacións ICelsa308_DI

11:00/13:00

Construcción ICelsa308_DI

15:00/18:00

Proxec. Des. Int ILola308_DI

9:00/11:00

Construcción ICelsa308_DI

11:00/13:00

Orga. e lex. DIMirianS_Actos_P

13:00/15:00

Deseño espazos Lucía308_DI

12:00/15:00

Tecnolox. dixital I Lucía308_DI

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Peláez Rivero, Dolores (Lola) Proxectos de deseño de interiores I (Proxec. Des. Int I) 4 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Instalacións I 4 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Construcción I 3 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Materiais 2 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Deseño espazos e arquitectura efímera (Deseño espazos 3 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Tecnoloxía dixital aplicada I (Tecnolox. dixital I DI) 2 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Cultura do deseño DI (Cultura deseño DI) 2 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Organización e lexislación (Orga. e lex. DI)

Page 15: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

15

2ºB - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

10:00/13:00

Proxec. Des. GráfMónica201_DG

13:00/15:00

Fotografía DGArmando102_FOT

9:00/11:00

Xestión de corBeatriz201_DG

11:00/13:00

Tecnolox. dixital I Toño205_MI

13:00/15:00

Tipografía 201_DGSilvia

9:00/11:00

Maquetas e prototFrancisco201_DG

11:00/12:00Cultura deseño DGFrancisco201_DG

12:00/14:00

Produc. Graf. DGSilvia201_DG

17:00/20:00

Proxec. Des. GráfMónica201_DG

9:00/11:00

Hª Deseño gráficCatalina201_DG

15:00/17:00

Tipografía 201_DGSilvia

12:00/13:00Cultura deseño DGFranciscoONLINE_graf_2A

13:00/15:00

Tecnolox. dixital I ToñoONLINE_graf_2B

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Alonso Rodríguez, Catalina (Catalina) Historia do Deseño gráfico (Hª Deseño gráfico) 4 Ferreiro Rodríguez, Antonio Andrés (Toño) Tecnoloxía dixital aplicada I DG (Tecnolox. dixital I DG) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Maquetas e prototipos (Maquetas e protot. DG) 2 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Cultura do deseño DG (Cultura deseño DG) 2 García Ferreiro, Armando (Armando) Fotografía (Fotografía DG) 4 López Costa, Silvia (Silvia) Tipografía 2 López Costa, Silvia (Silvia) Produción Gráfica (Produc. Graf. DG) 2 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Xestión de cor 6 Sabariz Casado, Mónica (Mónica) Proxectos de deseño gráfico I (Proxec. Des. Gráf I)

Page 16: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

16

2ºB - Ilustración

Luns Martes Mércores Xoves Venres

16:00/18:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

18:00/21:00

Fotografía 102_FOTCarmen

11:00/12:00FOL ilus S_Actos_GMirian

12:00/14:00

Debuxo II 208_ILULuis

16:00/18:00

Proxec. ilus. IIJacobo208_ILU

18:00/21:00

Produc. Graf. Ind.César206_GR

9:00/11:00

FOL ilus S_Actos_GMirian

11:00/13:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

16:00/18:00

Debuxo II 208_ILULuis

9:00/11:00

Tcas. Exp. Graf. IILaura208_ILU

11:00/13:00

Debuxo II 208_ILULuis

15:00/17:00

Proxec. ilus. IIJacobo208_ILU

10:00/13:00

Fotografía 102_FOTCarmen

13:00/15:00

Proxec. ilus. IIJacoboS_Actos_G

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Carreira Varela, Jose Luis (Luis) Debuxo aplicado á ilustración II (Debuxo II) 6 Fernández González, Mª Carmen (Carmen) Fotografía 6 Fernández Serrano, Jacobo (Jacobo) Proxectos ilustración II (Proxec. ilus. II) 6 Martínez López, María Laura (Laura) Técnicas de expresión gráfica II (Tcas. Exp. Graf. II) 3 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Formación e orientación laboral (FOL ilus) 3 Taboada Varela, César (César) Produción Gráfica Industrial (Produc. Graf. Ind.)

Page 17: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

17

2ºB - Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:00/11:00

Instalacións ICelsa308_DI

11:00/13:00

Cultura deseño DIMª Sol308_DI

15:00/18:00

Proxec. Des. Int ILola308_DI

12:00/15:00

Materiais 308_DIIria

9:00/11:00

Instalacións ICelsa308_DI

11:00/13:00

Construcción ICelsa308_DI

9:00/11:00

Construcción ICelsa308_DI

11:00/13:00

Orga. e lex. DIMirianS_Actos_P

13:00/15:00

Deseño espazos Lucía308_DI

9:00/12:00

Proxec. Des. Int ILola308_DI

12:00/15:00

Tecnolox. dixital I Lucía308_DI

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Peláez Rivero, Dolores (Lola) Proxectos de deseño de interiores I (Proxec. Des. Int I) 4 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Instalacións I 4 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Construcción I 3 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Materiais 2 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Deseño espazos e arquitectura efímera (Deseño espazos 3 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Tecnoloxía dixital aplicada I (Tecnolox. dixital I DI) 2 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Cultura do deseño DI (Cultura deseño DI) 2 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Organización e lexislación (Orga. e lex. DI)

Page 18: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

18

3º - Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

15:00/18:00

Proxec. Des. Int IIManuel302_HI

18:00/20:00

Economía 302_HIMirian

9:00/11:00

Construcción IIIria302_HI

11:00/13:00

Deseño mobiliarioJavier R302_HI

9:00/12:00

Proxec. Des. Int IIManuel302_HI

15:00/18:00

Tecnolox. dixital IIElena203_MI

18:00/20:00

Construcción IIIria302_HI

9:00/11:00

Fotografía arquiteCarmen102_FOT

11:00/13:00

RehabilitaciónIria302_HI

10:00/12:00

Hª Deseño interioMª Sol302_HI

12:00/15:00

Instalacións IICelsa302_HI

Total Materia / DisciplinaProfesores

2 Fernández González, Mª Carmen (Carmen) Fotografía arquitec. 3 Nieto Atanes, Elena (Elena) Tecnoloxía dixital aplicada II (Tecnolox. dixital II DI) 3 Pesqueira Sánchez, Mª Celsa (Celsa) Instalacións II 4 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Construcción II 2 Rivas Ferreira, Iria (Iria) Rehabilitación de espazos e sustentabilidade (Rehabilitaci 2 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Deseño de mobiliario (Deseño mobiliario) 2 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Hª Deseño interiores 2 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Economía 6 Seoane Feijoo, Manuel (Manuel) Proxectos de deseño de interiores II (Proxec. Des. Int II)

Page 19: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

19

3ºA - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

12:00/13:00Deseño editorialSilviaONLINE_graf_3A

18:00/21:00

Proxec. Des. GráfJosetxu202_DG

9:00/11:00

Organ. e lex.MirianS_Actos_G

15:00/17:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

17:00/19:00

Animación dixitalOlalla202_DG

15:00/17:00

Tecnolox. dixital IIBeatriz202_DG

11:00/13:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

13:00/15:00

Luz e materia fot. Carmen102_FOT, Plató

17:00/19:00

Ilustración 207_ILUJose M

19:00/20:00Deseño editorialSilvia204_ILU

9:00/12:00

Proxec. Des. GráfJosetxu202_DG

12:00/14:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Fernández Cárcamo, Jose Mª (Josetxu) Proxectos de deseño gráfico II (Proxec. Des. Gráf. II) 2 Fernández González, Mª Carmen (Carmen) Luz e materia na fotografía do obxecto (Luz e materia fot. 6 Gómez Bravo, Monserrat (Monserrat) Técnicas audiovisuais e de animación (Tcas. audiov e ani 2 López Costa, Silvia (Silvia) Deseño editorial 2 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Tecnolox. dixital aplicada II DG (Tecnolox. dixital II DG) 2 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Organización e lexislación (Organ. e lex.) 2 Sío Lomba, Olalla Nazaret (Olalla) Animación dixital 2 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Ilustración

Page 20: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

20

3ºB - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

12:00/13:00Deseño editorialSilviaONLINE_graf_3A

15:00/18:00

Proxec. Des. GráfJosetxu202_DG

9:00/11:00

Organ. e lex.MirianS_Actos_G

15:00/17:00

Animación dixitalOlalla202_DG

17:00/19:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

13:00/15:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

17:00/19:00

Tecnolox. dixital IIBeatriz202_DG

10:00/13:00

Proxec. Des. GráfJosetxu202_DG

13:00/15:00

Luz e materia fot. Carmen102_FOT, Plató

17:00/19:00

Ilustración 207_ILUJose M

19:00/20:00Deseño editorialSilvia204_ILU

10:00/12:00

Tcas. audiov e anMonserrat304_AUD

Total Materia / DisciplinaProfesores

6 Fernández Cárcamo, Jose Mª (Josetxu) Proxectos de deseño gráfico II (Proxec. Des. Gráf. II) 2 Fernández González, Mª Carmen (Carmen) Luz e materia na fotografía do obxecto (Luz e materia fot. 6 Gómez Bravo, Monserrat (Monserrat) Técnicas audiovisuais e de animación (Tcas. audiov e ani 2 López Costa, Silvia (Silvia) Deseño editorial 2 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Tecnolox. dixital aplicada II DG (Tecnolox. dixital II DG) 2 Seguín Pérez, Mirian (Mirian) Organización e lexislación (Organ. e lex.) 2 Sío Lomba, Olalla Nazaret (Olalla) Animación dixital 2 Taboada Beato, Jose Manuel (Jose M) Ilustración

Page 21: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

21

4º - Interiores

Luns Martes Mércores Xoves Venres

15:00/17:00

Proxec. Des. Int IIJavier R306_DI

17:00/19:00

Medicións 306_DILucía

12:00/14:00

Medicións 306_DILucía

10:00/12:00

Deseño entornosMª Sol306_DI

11:00/13:00

Aplicacións dixitaiElena306_DI

13:00/15:00

Deseño entornosMª Sol306_DI

10:00/12:00

Proxec. Des. Int IIJavier R306_DI

12:00/14:00

Aplicacións dixitaiElena306_DI

Total Materia / DisciplinaProfesores

4 Nieto Atanes, Elena (Elena) Aplicacións dixitais á presentación do proxecto (Aplicación 4 Rodríguez López, Francisco Javier (Javier R) Proxectos de deseño de interiores III (Proxec. Des. Int III) 4 Rodríguez Núñez, Lucía (Lucía) Medicións 4 Rojo Vázquez, Mª Sol (Mª Sol) Deseño entornos exteriores e espazos escala urbana (Des

Page 22: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

22

4ºA - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

18:00/20:00

Xestión deseño grFranciscoS_Actos_P

11:00/13:00

Xestión deseño grFrancisco202_DG

13:00/15:00

Deseño interactivBeatriz202_DG

17:00/19:00

Tipografía II 205_MIJosetxu

9:00/11:00

Gráfica corp.Olalla202_DG

11:00/13:00

Tipografía IIJosetxu202_DG

15:00/17:00

Proxec. experimeMónica205_MI

17:00/19:00

Proxec. Interdis. Xose M205_MI

13:00/15:00

Deseño interactivBeatriz202_DG

17:00/19:00

Gráfica corp.Olalla205_MI

11:00/13:00

Proxec. experimeMónica201_DG

13:00/15:00

Proxec. Interdis. Xose M205_MI

Total Materia / DisciplinaProfesores

4 Fernández Cárcamo, Jose Mª (Josetxu) Tipografía II 4 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Xestión do deseño gráfico (Xestión deseño gráfico) 4 González Rivera, Xose M (Xose M) Proxecto interdisciplinar (Proxec. Interdis. DG) 4 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Deseño interactivo 4 Sabariz Casado, Mónica (Mónica) Proxecto experimental (Proxec. experimental) 4 Sío Lomba, Olalla Nazaret (Olalla) Gráfica corporativa (Gráfica corp.)

Page 23: 1º- Ebanistería...Horario semanal: Alumnos 1 1º- Ebanistería Luns Martes Mércores Xoves Venres 10:00/12:00 Taller eba. I Javier F 103_EBA 12:00/14:00 Hª Moble 305_DI Catalina

Horario semanal: Alumnos

23

4ºB - Gráfico

Luns Martes Mércores Xoves Venres

16:00/18:00

Proxec. Interdis. Xose MS_Actos_P

18:00/20:00

Xestión deseño grFranciscoS_Actos_P

11:00/13:00

Xestión deseño grFrancisco202_DG

13:00/15:00

Deseño interactivBeatriz202_DG

17:00/19:00

Tipografía II 205_MIJosetxu

9:00/11:00

Gráfica corp.Olalla202_DG

11:00/13:00

Tipografía IIJosetxu202_DG

15:00/17:00

Proxec. experimeMónica205_MI

13:00/15:00

Deseño interactivBeatriz202_DG

17:00/19:00

Gráfica corp.Olalla205_MI

9:00/11:00

Proxec. Interdis. Xose M201_DG

11:00/13:00

Proxec. experimeMónica201_DG

Total Materia / DisciplinaProfesores

4 Fernández Cárcamo, Jose Mª (Josetxu) Tipografía II 4 Gaiteiro Pérez, Francisco José (Francisco) Xestión do deseño gráfico (Xestión deseño gráfico) 4 González Rivera, Xose M (Xose M) Proxecto interdisciplinar (Proxec. Interdis. DG) 4 Rodríguez Iñarrea, Beatriz (Beatriz) Deseño interactivo 4 Sabariz Casado, Mónica (Mónica) Proxecto experimental (Proxec. experimental) 4 Sío Lomba, Olalla Nazaret (Olalla) Gráfica corporativa (Gráfica corp.)