1. Hakikat Muhammadiyah

 • View
  271

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asdas

Text of 1. Hakikat Muhammadiyah

 • MUHAMMADIYAHMuhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dawah Amar Maruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-SunnahMuhammadiyah berasas IslamMuhammadiyah memiliki maksud dan tujuan Menegakkan dan Menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

 • Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam memiliki ideologi (Paham agama dan gerakan) sebagaimana termaktub dalam Muqaddimah AD dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup MuhammadiyahMuhammadiyah memiliki kepribadian dengan 10 Sifatnya (Kepribadian Muhammadiyah)Muhammadiyah memiliki garis perjuangan tidak berpolitik praktis tetapi proaktif dalam kehidupan kebangsaan (Khittah 1971 dan Khittah Denpasar 2002)Muhammadiyah memiliki pola berperilaku bagi anggotanya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Hidup Islami Warga MuhammadiyahMuhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi yang diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan formal lainnya

 • VISI IDEAL Terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

  MISI Menegakkan keyakinan tauhid yang murni Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan As-Sunnah Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat

  VISI 2025Tumbuhnya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

 • INPUT VALUESNilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota organisasiPROCESS VALUESNilai-nilai yang harus dimiliki dalam berkiprah/bekerja di MuhammadiyahOUTPUT VALUESNilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat dari Muhammadiyah

  ANGGOTA YANG UTAMAKEPEMIMPINAN & MANAJEMEN YANG UTAMAAKSI & LAYANAN YANG UTAMA

  Kemurnian aqidah Keikhlasan Ketekunan beribadah Kesalehan Kepedulian sosial Suka beramal Berkemajuan (tajdid) Moderat Keteladanan Good governance Bekerja dalam sistem Kolektif kolegial Musyawarah Ijtihad Dinamis Menggembirakan (tabsyir) Amanah Disiplin Kompeten Ukhuwah

  Menjadi contoh dan rujukan Amar Maruf Nahi Munkar Berkualitas Kemaslahatan umum Pro dhuafa Keandalan Keterpaduan

 • **Pimpinan PusatPimpinan WilayahPimpinan PusatPimpinan DaerahPimpinan CabangPimpinan RantingLembagaMajelisLembagaMajelisLembagaMajelisLembagaMajelis

 • ORTOMORTOMORTOMORTOMORTOM

 • Macam OrtomOrganisasi Otonom Umum:Hizbul WathanNasyiatul AisyiyahPemuda MuhammadiyahIkatan Pelajar MuhammadiyahIkatan Mahasiswa MuhammadiyahTapak Suci Putera Muhammadiyah.Organisasi Otonom Khusus: Aisyiyah.ORGANISASI OTONOMPENGORGANISASIAN MUHAMMADIYAH

 • **Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan persaudaraan.Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.

 • **Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.

 • **Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah.Amar maruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik

 • **Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam.

 • **Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.

 • **

  Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah swt.

 • **

  Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.