1 metodologie de cofinantare proiecte depuse de catre aplicant ong

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  METODOLOGIE DE COFINANTARE PROIECTE DEPUSE DE CATRE APLICANT ONG

  CATRE ALTE INSTITUTII FINANTATOARE, DECAT AUTORITATEA LOCALA / JUDETEANA

  Pentru a atrage fonduri nerambursabile in comunitate si a utiliza aceasta sursa de finantare pentru

  dezvoltarea municipiului Iasi in acord cu liniile strategice planificate pentru perioada 2015-2020,

  Consiliul Local al Municipiului Iasi infiinteaza un fond de cofinantare pentru proiectele care vor fi

  depuse spre finantare de catre ONG-urile din Iasi. Suma alocata fondului de confinantare este

  stabilita prin bugetul anual al Municipiului Iasi si publicata pe pagina de site a Primariei Municipiului

  Iasi.

  In acest caz, cofinantarea municipiului Iasi nu va depasi 50% din contribuia cash impus pe proiect

  de ctre finantator, diferenta fiind asigurata de catre aplicant sau consortiul de parteneri pe proiect.

  Pentru a putea asigura cofinantarea cash pe proiect, Primaria Municipiului Iasi va fi in mod

  obligatoriu unul din partenerii pe proiect. Cofinantarea va fi asigurata in baza acordului de

  parteneriat care va fi semnat cu aplicantul pe proiect.

  In acest sens, ONG-urile care doresc sa utilizeze acest fond de cofinantare, vor urma urmatorii pasi:

  1. Depunerea la registratura Primariei Iasi a unei scrisori de intentie in care este prezentanta pe scurt

  ideea de proiect, autoritatea finantatoare si linia de finantare pe care se intentioneaza depunerea

  proiectului, procentul de cofinantare solicitat de catre finantator si suma aproximativa care va face

  obiectul solicitarii de cofinantare;

  2. Scrisoarea va fi analizata de catre Comisia de Relaionare cu Societatea Civil i Evaluare a

  Proiectelor, iar in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea acesteia, va comunica un raspuns oficial

  catre solicitant.

  3. In cazul in care raspunsul este pozitiv, solicitantul va depune la registratura Primariei Municipiului

  Iasi in maxim 3 zile inainte de termenul limita de trimitere a aplicatiei catre finantator urmatoarele

  documente necesare in luarea deciziei finale de cofinantare a proiectului:

  Rezumatul proiectului (scop, obiective, activitati principale, rezultate asteptate, durata de

  implementare si bugetul total al poiectului insotit de alte informatii relevante dupa caz). De

  asemenea se va preciza perioada estimativa de incepere a proiectului in cazul in care acesta

  va fi finantat;

  Bugetul general al poiectului;

  Acordul de parteneriat in care se vor trece obligatiile si responsabilitatile partilor implicate

  atat din punct de vedere tehnic daca este cazul, cat si financiar. In acordul de parteneriat, se

 • 2

  va regasi in mod obligatoriu suma aprobata de catre Municipiul Iasi pentru cofinantare cash

  proiect.

  In cazul in care proiectul nu este aprobat de catre finantator, acest lucru va fi adus la

  cunostinta Municipiului Iasi printr-o adresa oficiala depusa la registratura in maxim 5 zile

  lucratoare de la primirea raspunsului oficial de la finantator.

  In situatia in care proiectul este aprobat, la semnarea contractului, aplicantul ONG va depune

  la registratura Municipiului Iasi o copie conform cu originalul dupa contractul de finantare,

  cererea de finantare integrala si bugetul proiectului varianta finala aprobata.

  In baza acordului de parteneriat si a unei cereri de plata, Municipiul Iasi, va vira intr-o singura

  transa cofinantarea aferenta implementarii proiectului in contul bancar precizat de catre

  solicitant;

  La finalizarea proiectului, aplicantul ONG, va depune la registratura municipiului Iasi, o copie

  dupa raportul tehnico financiar final inaintat finantatorului.

  Decizia de cofinantare precum si un scurt rezumat al impactului proiectului in comunitate vor

  fi publicate pe pagina de site a Primariei Municipiului Iasi la sectiunea ......

 • 1

  Primria Muncipiului Iai

  REGULAMENT

  de organizare i funcionare a

  Comisiei de Relaii cu Societatea Civil i Evaluare a Proiectelor

  V recomandm ca nainte de a ncepe completarea cererii de finanare (propunerea tehnic i

  anexele aferente), s v asigurai c ai citit toate informaiile prezentate n acest Ghid i c ai

  neles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanare nerambursabil.

  De asemenea, pentru a fi la curent cu orice alte comunicri legate de implementarea programului,

  v recomandm s consultai periodic pagina de internet a Primriei Iai www.primaria-iasi.ro

 • 2

  CUPRINS

  I. CONTEXT

  II. INFORMAII SPECIFICE DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

  III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Eligibilitatea solicitanilor

  Solicitani neeligibili

  Eligibilitatea partenerilor

  Parteneri neeligibili

  Eligibilitatea proiectelor

  Cheltuieli eligibile

  IV. CONTRIBUIA SOLICITANTULUI

  V. ORGANIZAREA I FUNCIONAREA COMISIEI DE EVALUARE I SELECIE

  VI. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE I SELECIE A PROIECTELOR

  Solicitarea finanrii

  Evaluare tehnic i financiar

  ncheierea contractului de finanare

  VII. REGULI DE RAPORTARE I PLI APLICABILE N PERIOADA DE

  IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

  ANEXE

  Anexa 1 Cererea de finantare

  Anexa 2 Bugetul cererii de finantare

  Anexa 3 Declaratia solicitantului

  Anexa 4 Model acord de parteneriat

  Anexa 5 Format contract de finantare

  Anexa 6 Format raport tehnico financiar

 • 3

  I. CONTEXT

  Programul de finanare nerambursabil este un instrument de finanare adresat organizaiilor

  neguvernamentale, dezvoltat i susinut financiar de Primaria Municipiului Iasi n baza Legii nr.

  350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

  activitati nonprofit de interes general.

  Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea

  contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului

  sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de

  finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Iai.

  Programul de finanare, n cadrul cruia se lanseaz prezenta Cerere anual de propuneri de

  proiecte este dezvoltat ca rspuns la situaia i nevoile societii civile din Municipiul Iai la ora

  actual, inclusiv ale comunitilor locale, punnd accent pe iniiativele de sntate, sociale,

  educaionale, civice, de tineret i de mediu ale organizaiilor neguvernamentale.

  Acest program vine n sprijinul dezvoltrii capacitii i vizibilitii organizaiilor

  neguvernamentale din Municipiul Iasi.

  n intelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

  a) activitate generatoare de profit activitate care produce un profit in mod direct pentru

  o persoana fizica sau juridica;

  b) autoritate finantatoare orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta n

  Constitutia Romniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice institutie

 • 4

  publica de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de

  credite, n conditiile legii;

  c) beneficiar solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in

  urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

  d) cheltuieli eligibile cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea

  e) nerambursabila.

  f) contract de finantare nerambursabila contract incheiat, in conditiile legii, intre

  Consiliul Local al Municipiului Iai, in calitate de autoritate finantatoare i beneficiar;

  g) finantare nerambursabila alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea

  desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor

  activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau program e de interes

  public la nivelul municipiului Iai;

  h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului

  Iai;

  i) solicitant orice persoana fizic sau juridica fara scop patrimonial care depune o

  propunere de proiect;

  j) cofinantare a asigura finantare pentru un proiect impreuna cu alte institutii partenere.

  Principii care stau la baza atribuirii contractului de finanare sunt:

  a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica

  ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, n conditiile legii,

  beneficiar;

  b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenial si a

  criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si

  financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

  c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor

  referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare

  nerambursabila;

  d) tratamentul egal, respectiv aplicarea n mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si

  a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel nct orice

 • 5

  persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se

  atribui contractul respectiv;

  e) excluderea cumulului, n sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes

  gen