Click here to load reader

· PDF file 1 Mikroskopije Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file 1 Mikroskopije Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v...

 • 1

  Mikroskopije

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Sestava aparature za slikanje

  Interakcija med snovjo in valovanjem (delci)

  OPAZOVANA SNOV / PRIPRAVA VZORCA

  IZVOR valovanja (delcev)

  „OPTIKA“

  „OPTIKA“

  DETEKTOR

 • 2

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Primerjaj med metodami!!

  • občutljivost

  • razmerje signal/šum

  • dinamični razpon

  • prostorska ločljivost

  • časovna ločljivost

  • osnovni princip nastanka slike

  • pogoji priprave opazovanega sistema

  • komponente aparatur oz. opreme

  Kontrast – zaznavanje robov/mej!!!

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Mikroskopija

  • Pred očesom potrebujemo vmesnik, ki poveča sliko ! Slednja pomeni povečane razdalje med deli slike oz. povečanimi koti !

  • Še vedno gledamo krajevno odvisno absorbcijo svetlobe !

  • V vsaki točki slike zbiramo svetlobo – iz vseh optičnih ravnin in – različnih valovnih dolžin !

  • Kontrast pomeni razliko v inteziteti v dveh točkah slike !

 • 3

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  okular kot povečevalno steklo

  Povečava mikroskopa

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Primeri slik optične mikroskopije

  majhni organizmi, organi (6x, ~ 100 m)

  1 mm = 1000 m

  posamezne celice (1000x, ~ 1 m)

  tkiva (600x, ~ 10 m)

 • 4

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Poljubno velika povečava nam ne da poljubno velike ločljivosti!!

  GEOMETRIJSKA OPTIKA VALOVNA OPTIKA

  Povečava vs. ločljivost

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  *

  točkast izvor svetlobe

  ....

  Airyjev disk

  Uklon na eni reži in interferenčni vzorec

 • 5

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  dva točkasta izvora (S1, S2)

  S1 max. S2 (1.) min.

  y … lateralna ločljivost

  Rayleighjev kriterij

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Meja ločljivosti pri optičnem mikroskopu

  kot zajema  (kotna apertura)

  y ≈ 0.61  / sin y bo manjši za nižje 

  in večje 

 • 6

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  y = 0.61  / (n sin) = = 0.61  / NA

  NA ... numerična apertura

  imerzijska mikroskopija   /n

  (n ... lomni količnik)

  y ≈ 200 nm ≈ /2

   = 450 nm n = 1.5  = 70°

  Kako lahko povečamo ločljivost

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  z ≈ 2 y

  3D Airyjev vzorec 2D Airyjev vzorec

  Lateralna vs. aksialna ločljivost

 • 7

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Različni načini izvedbe presevne optične mikroskopije

  Metode za neobarvane vzorce!!

  Svetlobna mikroskopija eritrocitov

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Mikroskopija s svetlim poljem

 • 8

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Mikroskopija s temnim poljem

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Fluorescenčna mikroskopija

  • Ne gledamo absorpcije vse svetlobe, temveč le tisto, ki se absorbira na fluorescenčnih označevalcih, ki svetlobo absorbirajo ter jo nato emitirajo pri višji valovni dolžini (nižji energiji) !

  svetlo polje fluorescenca

 • 9

  Fluorescenčna mikroskopija celic; sestavljena slika iz slik citoskeleta, jedra in membran

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  10 µm

  0 s 5 s 10 s 15 s

  dinamika membranskih domen na orjaških lipidnih vesiklih

  Časovna ločljivost

 • 10

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Konfokalna mikroskopija

  • Dodatna drobna zaslonka zbira svetlobo le iz izbrane optične ravnine !

  • V vsaki točki slike zbiramo svetlobo

  – iz ene same izbrane optične ravnine in

  – različnih valovnih dolžin !

  • Kontrast pomeni razliko v inteziteti v dveh točkah slike v eni optični ravnini !

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  fluorescenca konfokalna fluor.

  z 6 m

 • 11

  Spektroskopija

  • Ne zanima nas, od kje prihaja svetloba, temveč kakšna je !

  • Gledamo spekter ! Iz celotne slike zbiramo svetlobo in jo analiziramo pri različnih valovnih dolžinah !

  • Kontrast pomeni razliko spektralne gostote pri dveh podobnih valovnih dolžinah !

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Konfokalna mikrospektroskopija

  • Na detektorju zmoremo ločiti svetlobo različnih valovnih dolžin !

  • Gledamo krajevno odvisno absorbcijo spektra svetlobe ! Ne zanima nas le intenziteta spektra, temveč posamezni deli spektra oz. spektralna gostota, ki se s krajem spreminja !

  • Kontrast pomeni katerikoli razliko v spektru v dveh točkah slike !

 • 12

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  konfokalno mikrospektroskopija

  500 550 600

  Fl uo

  re sc en

  ce  in te ns ity

   (a .u .)

  Wavelength (nm)

  Membrane probe Nanoparticles

  IR in ramanska mikrospektroskopija

  • Na detektorju zmoremo ločiti svetlobo različnih valovnih dolžin v IR področju!

  • Gledamo krajevno odvisno absorbcijo IR ali Ramanskega spektra! Zanimajo nas posamezni deli spektra, npr. slika v izbranem vibracijskem načinu določene kemijske skupine !

  • Kontrast pomeni katerikoli razliko v spektru v dveh točkah slike !

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  y = 0.61  / (n sin) = = 0.61  / NA

  NA ... numerična apertura

  IR vs. Raman

 • 13

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  KONCEPT vibracijske MIKROSPEKTROSKOPIJE!!! V vsaki točki slike zajamemo celoten vibracijski spekter. To pomeni, da lahko kontrastiramo sliko preko lokalizacije različnih molekulskih skupin (kemično mapiranje). Intenziteta barve lahko pomeni lokalno koncentracijo neke snovi.

  Pri SPEKTROSKOPIJI posnamemo povprečen vibracijski spekter vzorca. NI KRAJEVNE INFORMACIJE o razporeditvi komponent v vzorcu!!!

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Sklopitev FTIR spektrometra in mikroskopa

 • 14

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Shema FTIR mikroskopa

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  vrstični mikroskop (zajem slike točko po točko)

  mikroskop s FPA detektorjem (zajem celotne slike hkrati)

  Možnosti za zajem slike

 • 15

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  monokromatski izvor STABILNOST!!!prostor za vzorce

  posebni optični filtri!!! notch – (anti)Stokes edge - Stokes

  spektrometer z detektorjem

  Shema Ramanskega mikroskopa

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  odvisnost od disperzijskih lastnosti uklonske mrežice

  odvisnost od goriščne razdalje zrcal v spektrometru

  Spektralna ločljivost - Raman

 • 16

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Stimulated Raman Scattering Microscopy – Mikroskopija s stimuliranim ramanskim sipanjem

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

 • 17

  Ko svetlobo zamenjajo hitri delci

  Zelo hitri delci se namreč obnašajo kot svetloba !

  Zoran Arsov Laboratorijska biomedicina, Osnove slikovnih tehnik v biomedicini

  Presevna elektronska mikroskopija (TEM)

  • Gledamo krajevno odvisno (ne)sipanje hitrih elektronov !

  • V vsaki točki slike zbiramo elektrone, ki se niso sipali na vzorcu, ki mora biti v vakuumu in na prevodnem nosilcu (da se vzorec ne nabija) !

  • Kontrast pomeni razliko v sipanju elektronov v dveh točkah slike, ki je odvisna od mase sipalcev (jeder) !

  leča elektromagnetna

  leča (tuljava,

  kondenzator)

  fosforna plošča

  Zoran Arsov

Search related