1 Person och ortsregister ¶ver ¥r 1930 f¶rtecknade ... Person†och ortsregister ¶ver ¥r 1930

 • View
  255

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 Person och ortsregister ¶ver ¥r 1930 f¶rtecknade ... Person†och...

 • 1Person och ortsregister ver r 1930 frtecknade handlingar (F I) Serien frtecknades 1920, varp ett register upprttades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till tv register dels ett mnesregister, dels detta person och ortsregister. Kolumnen till hger visar vilket fack handlingarna ligger i. Benmningen fack kommer frn det hyllsystem handlingarna frvarades i under tiden de gdes av Gimosterby bruks AB. Flera mnesordnade handlingar finns i serie F II. Namn Fack och nummer Abrahamsson Abraham, Randersbo 201.5, 263.4, 302.1 Abrahamsson Henrik. Bryttbyn 282.5 Abrahamsson Johan 287.4 Abrahamsson Simon, Karkebo 279.1, 282.5 Abrahamstorp, ldre benmning p mtl Sder Edinge 261.1 Abrahamstorps skogsskifte s.k. 304.3 Achsell Petrus, komminister 315.6 Ackarby, skattehemman i Dannemora socken 261.2, 267.1,2 Acrell O., bostllsinnehavare 256.1 Adde, Adolf, inspektor vid Wattholma Bruk 379.8, 19 Adelsfanans livkompani 349.11 Adelsvrd Althea f. Silfverstrm, nka e. ryttmstare Adelsvrd 264.6 Adlersparre Axel 386.19 Adlersparre Georg 386.6 Afselius C., lkare 344.1 Afzelius Johanna Christina f. berg, fru 339.17 Ahlgren P., lanthandlare 327.31 Ahlqvist P.A., lkare 344.1,2 Ahlstrm Salomon, lantmtare 261.2, 302.1 Ahlund A.F., by 327.32,33 Ahlund Clas, hemmansgare, Spngbyn 279.3, 340.5 Ahnell C.F. 269.3 Albro, lgenhet under Lund nr 2 i Wal socken 261.3 Alliander Paul, arrendator 246.6 Allmnna Brandfrskringsverket fr byggnader landet 368.1 Allvisj, skattehemman i Brstils socken 261.6 Almunge klockarebostlle 346.5 Almungeberg, frlseegendom 346.5 Altn Greta, Tomta 226.1 Alters Bruk och sgverk i Pite socken 388.2 Ahlten Agneta Nodelia, nka e. kyrkoherde M. Althen 315.6 Althen Agneta, g.m. Petrus Achsell 315.6 Althen Jacob, vide komminister 315.6 Althen Joh., fabrikr 315.6 Althen Margareta, jungfru 315.6 Alhten Martin, adjunkt 315.6 Alhten Mrten, kyrkoherde i Wal 315.6 Alhten Nils, vice pastor 315.6 Alhten Olof, adjunkt 315.6 Alhten Petter, kapellan i Hargs frsamling 315.6 Alunda sockenmagasin 343.3 Anckarsvrd Aug. 386.6 Anckarsvrd Michael, landhvding i Kalmar 378.13

 • 2Ancksvrd, verste 377.2 Anderby gstgiveri i Dannemora socken 358. Anders Herr, pastor i Film 346.7 Andersbo by i Films socken 201.1, 306.7 Andersbo gruva i Film socken 238.2 Andersbo, frlseskattehemman i Films socken 262. 339.1 Andersbo skog i Films socken 201.1 Andersbo Westergrd 262.18 Andersbo gor 323.2 Andersby nr 2, mtl frlse i Dannemora socken 263.1 Andersby gstgivaregrd 263.1 Andersby, hemman under sterby bruk 214.3, 300.2 Andersdotter Anna 297.5 Andersdotter Anna, nka 309.4 Andersdotter Anna, nka e, Johan Olsson 306.6 Andersdotter Brita 293.3, 305.2 Andersdotter Brita, Storkby 273.3 Andersdotter Kerstin 293.3, 305.2 Andersdotter Lovisa 284.2 Andersdotter Margreta 294.6 Andersdotter Mrta, g.m. Mats Matsson i Norrby 305.2 Andersdotter Sara, g.m. Per Buss 294.6 Andersdotter Stina, g.m. And. Jansson i stan 327.19 Andersson A.P., arrendator, Ola 273.5 Andersson Alfred, bonde, Lunda 283.2 Andersson Anders 267.1, 302.1, 309.7, 311.2, 339.2 Andersson Anders, bonde 266.4 Andersson Anders, bonde, Lddby 293.3 Andersson Anders, bonde, Mumsarby 294.6 Andersson Anders, bonde, Randersbo 323.2 Andersson Anders, bruksarbetare 330.5 Andersson Anders, hemmansbrukare 306.3 Andersson Anders, skattebonde 302.1 Andersson Anders, unge, Andersbo 238.2 Andersson Anders, Ann 232.1 Andersson Anders, Buddby 267.8, 322.2 Andersson Anders, Glamora 262.18-20, 273.8 Andersson Anders gamle, Lund 290.5 Andersson Anders, unge, Lund 290.5 Andersson Anders, Svensarfve 311.1 Andersson Anders, Sderby 311.1 Andersson Anders Petter 279.2 Andersson Bengt, hradsdomare, Wreta 311.1 Andersson Erik 201.3, 270.2, 305.2, 313.17, 379.5 Andersson Erik, bonde 279.2 Andersson Erik, bonde, Lunda 283.2 Andersson Erik, bonde, by 306.6 Andersson Erik, torpare, Hagalund 265.1 Andersson Erik, Andersbo 262.16 Andersson Erik, Krokmossen, Brje socken 267.8-9. Andersson Erik, Spngbyn 276.2 Andersson Erik, Ubby 317.4 Andersson Hans, fjrdingsman, Psarby 263.1, 300.2

 • 3Andersson Hans, Svalsbol 309.7 Andersson Helga Rebecka frn Upsala. Frken 269.3 Andersson Jacob Leander, nmndeman, Klifvinge 284.2 Andersson J.P. 290.5 Andersson Jan 309.7, 318.3 Andersson Jan, bonde, Norrby 266.1 Andersson Jan, bonde, Sder Edinge 286.3 Andersson Jan, bonde, Wsby 325.4 Andersson Jan, bonde, by 306.6 Andersson Jan, mjlnare 255.1 Andersson Jan, skattetorpare, Svalsbol 309.7 Andersson Jan, Ann 263.2 Andersson Johan, Krogsta 279.2 Andersson Johan, Lunda, Waxala socken 327.5 Andersson Johan, ster Edinge 317.4,8, 378.3 Andersson Jon, bonde, Storbya 309.3 Andersson Lars 238.16 Andersson Lars, bonde 201.4 Andersson Lars, bonde, Psarby 297.3 Andersson Lars, Plsmora 299.14,18 Andersson Lars Johan, drng, Psarby 300.8 Andersson Mathias, drng, Bohl 327.29 Andersson Mats 262.20,24, 274.6 Andesson Mats, bonde, Juvansbo by 237.9 Andersson Mats, bonde, Tibble 315.3 Andersson Mats, frlsebonde, Simund 304.2 Andersson Mats, skeppare 252.3 Andersson Mats, torpare, Masungsskogen 272.11 Andersson Mats, Andersbo 262.18,19 Andersson Mats, Myra 294.7 Andersson Mats, Rickomberga 287.2 Andersson Mats, Sderby 311.1 Andersson Mats, Wigelsbo 323.1 Andersson N.J., gstgivare 359.2 Andersson Nils, Furuby 296.2 Andersson Nils, Klef 311.2 Andersson Nils, Sderby 311.2 Andersson Olof 308.2 Andersson Olof, bonde, Ubby 256.6 Andersson Olof, frlseskattebonde, uppbrdsman, stan 329.6, 346.8 Andersson Olof, Films by 287.15 Andersson Olof, Wedskata 263.4 Andersson Olof, stan 311.1 Andersson Per, bonde, Gkom 274.6 Andersson Per, bonde, Ragnarby 339.24 Andersson Per, proviantskrivare, Lodeby 293.3 Andersson Per, skattebonde, Randersbo 346.4 Andersson Per, Ackarby 267.8,10 Andersson Per, Botmora 302.1 Andersson Per, Knaby 285.1 Andersson Per, Wsby 324.13, 325.19 Andersson Per, stan 305.2 Andersson Simon 274.1 Andersson Tomas, Lund 290.5 Anderssons Erik nka 311.1

 • 4Anjou Noe, hemmansgare 296.2 Ankarcrona S.V.Th., ljtnant 389.4 Anna Johannagruvan i Films socken 238.3 Anna i Hof, hustru 273.1 Anna i Sandgropen, hustru 268.1 Ann i Wal socken 262.21, 263.2, 339.2 Anrudhu, utjord i Morkarla socken 295.4 Arfwedsson Carl 386.6 Arndt Ernst Moritz 247.19 Asea 227.7, 345.4 Asp Isac, snickaredrng vid sterby 302.1 Aspeboda, 1/4 mtl frlse i Films socken 263.5 Asp el. As, 2 skattehemman i Brstils socken 263.6 Atlas Nya AB 227.1 Augusta, skonert 252.14 Auliander Agneta, nka e. Pauli Auliander 327.2 Auliander Pauli 327.2 Backlin Sigrid 252.3 Backshaget el. Sankpasshaget Norrby skog i Morkarla socken 264.1 von Balthasar Knigge Anna M. f. Thorsson, g.m. J. von Balthasar Knigge 346.5 von Balthasar Knigge J. 346.5 Banr Gustaf Olsson, riksrd 318.3 Bark nr 5, militiebostlle 232.1 Beck-Fries, baron 344.1 Bedoire Gysinge, bruksgare 216.1 Beerns Joh. Fr., gruvfogde 225.5 Behm Brita, madame, gare av Axmars Bruk 371.2 Bellander Thor, bergmstare 221.2, 377.8 Bengtsdotter Karin 296.2 Bengtsdotter Maja frn Skarphrd 343.2 Bengtsson August, nybyggare 279.9 Bengtsson Daniel 330.1 Bengtsson Erik, Jrleboda 277.2 Bengtsson Erik, Klinge 288.3 Bengtsson Erik, Norrlfsta 296.2 Bengtsson Jan 327.18 Bengtsson Jan, bonde 306.6 Bengtsson Johan, Norrlfsta 296.2 Bengtsson Lars, lagfrare 264.5 Bengtsson Olof, frlseskattebonde, Lund 271.5, 272.11 Bengtsson Per, Hamra 305.2 Bennarby nr 1, 1 mtl i Dannemora socken 264.2 Bennebols masugn 377.8 Berg Anders, mstersmed 252.11 Berg Anders Pettersson, vice hradshvding 322.6 Berg Bengt Eriksson, gruvfogde 221.1, 277.13,14 Berg C.F. 238.6 Berg Eva, nkefru, Strmbacka 386.11 Berg G.O., komminister, Norrbo 252.23 Berg Gottfrid Wsby grd 262.29 Berg J.A. 382.2 Berg Johanna Helena f. Svinhufvud, nkefru 265.4 Berg L.O., kyrkoherde 252.10 Berg N.J., inspektor Strmbacka Bruk 252.15,19

 • 5Berg Per Anders 305.2 Berg nr 1, mtl frlse i Tegelsmora socken 264.4 Bergendal Ph. 222.1 Bergenhielm Anna f. de Besche, fru 377.6 Bergling Olof, domare 264.5 Bergman Bernhard, arbetare, by gor 210.1 Bergsjtorp, skattetorp p Plsmora gor i Wal socken 264.5 Bergsten C.P., brukspatron 229.4 Bergstrm G. 240.1,2 Bergstrm J., Munkfors 386.2 Berkinge, 1 mtl frlsesskatte i Wal socken 264.6, 339.3 Berkinge kvarn i Wal socken 254.1 Berk el. Bjrk hemman i Brstils socken 264.7 Berling Olof Mrtensson, underlagman, assessor 268.1 Beronius A.R., vice pastor i Tierp 347.4 Beronius Carl, geschworner 358.13 Beronius I., borgmstare 213.5 de Besche Althea g. Silfverstrm, nkefru 264.6 de Besche Anna Catarina, nkefru 377.6 de Besche Dionysia, fru 377.6 de Besche Georg, brukspatron 244.5, 377.6 de Besche Gerard Gillousson, arrendator 209.2, 371.2 de Besche Gert 377.6 de Besche Margareta, fru, matrona 263.6 de Besche Welam, arrendator 246.6 Bielke Carl Gust., bruksgare, president, greve 379.2 Bielke T., landshvding 315.3 Bielke Thure Gabriel, generalmajor 318.3 Bjrklund, torp under 1 mtl Hofgrden i Rasbo socken 264.8, 279.7 Bjrkman A.J., kronofogde 254.9 Bjrkman Magnus, Wdd 360.2 Bjrnvreten, lgenhet i Dannemora socken 264.9 Blacksta, skattehemman i Alunda socken 264.10 Blackstad Simon 316.2 Bleckman Jonas, inspektor 313.9,13,14 Blomgren J.E. 272.11 Blomqvist J., orgeltrampare och kyrkovaktare 345.4 Boda, frlsehemman i Alunda socken 299.14, 339.4 Boda i Brstils socken 339.5 Bodau Noak, skomakare 313.9,10,17 Bodn Per, gruvgare frn Skogs socken 238.10,11 Bohl, frlseskatte i Morkarla socken 265.1 Bohl, 7/8 mtl frlse nr 1 o 2 i Rasbokils socken 265.4 Bohl, skattehemman i Brstils socken 265.3 Bohl, soldatrote nr 36 i Alunda socken 319.1, 349.1 Bohl, soldatrote nr 36 i Morkarla socken 349.4 Bohl nr 1 i Wal socken 339.6 Bohlstrmstorpet, lgenhet p Bohls gor i Morkarla socken 266.1 Bohman A., arbetare, Uplanda 210.1 Bohman J.A., gruvfrvaltare 231.10,232.2,234.1 Bohman Maria, fru 251.1 Bohman, mg t. Anders Ersson 262.32 Boije Erik Joh