1. - ?· poświadczające osiągnięcia artystyczne Studentki/ Studenta; - dyplom ukończenia/ zaświadczenie…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Szczegowa informacja dotyczca terminw rekrutacji na studia i praktyki

zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

1. Skadanie poda adresowanych do dziekanw poszczeglnych wydziaw (wraz z zacznikami) w terminie: 1 grudnia 2017 - 19 stycznia 2018.

Podanie dostpne jest na stronie UMFC www.chopin.edu.pl, zakadka ERASMUS+. W zakadce ERASMUS+

podana jest lista uczelni zagranicznych, do ktrych Studenci UMFC mog aplikowa.

Wymagane zaczniki:

- kserokopie dyplomw (nagrd lub uczestnictwa) konkursw muzycznych lub jakiekolwiek dokumenty

powiadczajce osignicia artystyczne Studentki/ Studenta;

- dyplom ukoczenia/ zawiadczenie o odbywaniu kursu jzyka angielskiego lub jzyka kraju, do ktrego

Studentka/ Student chce aplikowa (np. jz. niemieckiego), lub jakikolwiek dokument powiadczajcy znajomo

jzyka obcego (np. kopia matury).

Zacznik zalecany:

- list rekomendujcy od dziekana lub pedagoga UMFC, lub innego artysty spoza Uczelni.

Zacznik opcjonalny:

- list zapraszajcy (forma mailowa) z uczelni zagranicznej od pedagoga, ktry wyrazi zgod na przyjcie

Studentki/ Studenta do swojej klasy (jeli Studentka/Student nawiza/a wczeniej kontakt z pedagogiem).

2. Ogoszenie prac komisji kwalifikujcej UMFC: do 26 stycznia 2018. Wyniki dostpne bd na stronie UMFC www.chopin.edu.pl, zakadka ERASMUS+.

3. Skadanie dokumentw, ktre bd wysyane do uczelni przypisanej Studentom przez komisj kwalifikacyjn UMFC: do dnia 16 lutego 2018. Uwaga: studenci zakwalifikowani do

uczelni w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii - termin do 2 lutego 2018.

Wymagane dokumenty:

- Learning Agreement for Studies (dotyczy tylko studiw) - z wasnorcznym podpisem, podpisem pedagoga

przedmiotu gwnego oraz podpisem i piecztk dziekana lub Learning Agreement for Traineeships (dotyczy tylko

praktyk) - z wasnorcznym podpisem, podpisem opiekuna praktyk oraz podpisem i piecztk dziekana;

- Student Application Form (dotyczy tylko studiw) - z wasnorcznym podpisem, podpisem pedagoga

przedmiotu gwnego oraz podpisem i piecztk dziekana;

- demo (dotyczy i studiw, i praktyk) - z wasnorcznym podpisem, podpisem pedagoga przedmiotu gwnego

(a w przypadku praktyk - opiekuna praktyk) lub dziekana wydziau: audio lub video (instrumentalici, wokalici,

dyrygenci, kompozytorzy); video (tancerze, studenci rytmiki), nagrania (reyserzy) lub dokumenty powiadczajce

umiejtnoci i osignicia artystyczne (teoria muzyki);

- list motywacyjny (dotyczy i studiw, i praktyk; dokument napisany w jzyku angielskim lub jzyku kraju

docelowego; wymaga wasnorcznego podpisu);

- cv artystyczne (dotyczy i studiw, i praktyk; dokument napisany w jzyku angielskim lub jzyku kraju

docelowego; wymaga wasnorcznego podpisu).

Formularze Learning Agreement for Studies, Learning Agreement for Traineeship i Student Application Form

dostpne s na stronie UMFC www.chopin.edu.pl, zakadka ERASMUS+.

Wszystkie dokumenty naley skada w pok. 222, parter

od poniedziaku do pitku w godz. 11-14

http://www.chopin.edu.pl/http://www.chopin.edu.pl/http://www.chopin.edu.pl/files/LEARNING%20AGREEMENT.pdfhttp://www.chopin.edu.pl/