10 DAGEN - boekje

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zondag 13 t/m dinsdag 22 maart gaan we een periode in van 10 dagen bidden en vasten. Daaromheen zijn elke dag gebedsmeetings in het C3 Ministry Centre. Dit boekje geeft je dagelijkse inspiratie en info over de gebedsmeetings.

Transcript

 • 1 0 D A G E Nb i d d e n e n v a s t e n

  Z O n d a g 1 3 t / m D I n s d a g 2 2 m a a r t

  C3ARNHEM

 • zondag 13 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor de kerk + arnhemc3 miniStry centre | met anne borkent

  DAG 1 | EZECHIL 37:1, 10

  de hand van de heere was op mij, en de heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. die lag vol beenderen.

  ik profeteerde zoals hij mij geboden had. toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

  FOCUS: een kerk waar mensen tot leven komen en opstaan in hun bestemming

 • DAG 2 | psalm 78:72

  hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand.

  focus: oprecht en bekwaam

  maandag 14 maart | 19:00 - 20:00 Samen bidden voor c3 kidSc3 miniStry centre | met jedidja borkent

 • dinSdag 15 maart 19:00 - 21:00Samen bidden voor malburgen + paaSdienSt1e uur bidden, 2e uur flyerS uitdelenc3 miniStry centre | met valerie peterS

  DAG 3 | Jesaja 2:2-3

  eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de heer, naar de tempel van jakobs god. hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.

  focus: arnhem, een stad voor christusmalburgen, een wijk voor christus

 • DAG 4 | psalm 22:4

  u bent de heilige, die op israls lofzangen troont.

  woenSdag 16 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor en met creatieve teamSolympuS college | met maarten rozeboom

  focus: Wij aanbidden in geest en in waarheid

 • donderdag 17 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor jongerenc3 miniStry centre | met kriStel van den boS

  DAG 5 | handelingen 2:17

  aan het einde der tijden, zegt god, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien

  Focus: Wij geloven in jongeren

 • DAG 6 | jesaja 57:14

  verwijder alle hindernissen, effen de weg voor mijn volk.

  vrijdag 18 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor gaStvrijheid + paaSdienStc3 miniStry centre | met peter twilt

  focus: Wij verwijderen alle hindernissen

 • zaterdag 19 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor mannenc3 miniStry centre | met michael derkSen

  DAG 7 | psalm 133:1,3

  Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. want daar gebiedt de heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

  focus: Wij komen eensgezind samen

 • DAG 8 | psalm 92:14

  wie in het huis van de heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze god.

  zondag 20 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor vrouwenc3 miniStry centre | met jedidja borkent

  focus: Vrouwen bereiken en vrouwen bouwen

 • maandag 21 maart | 19:00 - 20:00Samen bidden voor verder zendingc3 miniStry centre | met nienke mariS

  DAG 9 | mattes 9:37-38

  hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

  focus: arbeiders voor de oogst

 • DAG 10 | mattes 16:18

  ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

  dinsdag 22 maart | 19:30 - 21:30Samen bidden in connectgroepen

  focus: JEZUS bouwt Zijn kerk

 • z o n d a g 2 7 m a a r t

  K e r K d i e n s t& P a a s F e e s t

  z o n d a g 2 7 m a a r t

  KerKdienst / oLYmPUs CoLLegeOlympus 11, ArnhemC3 ministrY CentreAkkerwindestraat 1 | Bruishuis (8e verdieping)

  meer info: www.c3arnhem.nl