of 73 /73
100 Soruda e-Defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

100 Soruda e-Defter - · PDF filefarklı bölüme ayrılmış ve ayrıca son kısma “e-defter kavramalar sözlüğü” ile “e-defter iş akış şeması” ilave edilmiştir

 • Author
  phambao

 • View
  232

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 100 Soruda e-Defter - · PDF filefarklı bölüme ayrılmış ve ayrıca son kısma...

 • 100 Soruda e-Defter

  Yayna hazrlayanUur Doan, Gelir daresi Daire BakanVergi Sorunlar Dergisi Ocak -2012 Saysnn Eki Olarak Yaymlanmtr.

 • 100 SORUDA

  E-Defter

  Uur DOANGelir daresi Daire Bakan

  Bu yaynn her trl yaym hakk 5846 Sayl Fikir ve Sanat Eserlari Kanunu'na gre yayncya (Gelirler Kontrolrleri Dernei'ne) aittir.

  Vergi Sorunlar Dergisi Ocak -2012 Saysnn Eki Olarak Yaymlanmtr.

 • 5

  NSZGelir daresi Bakanl uzun yllardr lkemizde bilgi ilem teknolojilerini

  hem vergi dairesi ve kendi i ve ilemlerinde hem de mkellef hizmetlerinde en etkili bir biimde kullanan kamu kurumlarndan birisidir. Bakanlk zellikle 2000li yllarn ortalarndan sonra teknolojik alt yapsn daha fazla glendirmi, bu sayede mkelleflere sunulan hizmetlerin hz ve kalitesi daha da artrlm ayrca vergi dairesi ilemleri hz kazanmtr.

  Bu kapsamda elektronik vergi dairesi otomasyonu (E-VDO) genel ats altnda; e-beyanname, e-deme, e-haciz, e-vergi levhas, e-bor sorgulama, e-KDV iadesi, e-zelge, e-posta bilgilendirme, e-pos sat sorgulama, e-fatura, e-takkom (takdir komisyonlar otomasyonu), e-uyum, e-analiz (risk analizi) ve e-denetim gibi ok sayda proje hayata geirilerek baaryla uygulanmaya devam edilmektedir. Ayrca e-yoklama, e-cari hesap, e-bilet, e-ariv, e-belge ynetimi, e-kayt (sicil) ve e-tebligat gibi birok elektronik uygulamann hayata geirilm-esine dnk almalar youn bir ekilde srdrlmektedir. Bu almalar so-nucunda yakn bir gelecekte tek bir e-Trkiye Vergi Dairesi Modeli ile e-mkellef uygulamas, ierisinde yaadmz bilgi ilem ana uygun bir ekilde doal olarak ortaya km olacaktr.

  Maliye Bakanl (Gelir daresi Bakanl) ile Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan yaplan ortak almalar sonucu 13 Aralk 2011 tarih ve 28141 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Elektronik Defter Genel Teblii, 01.01.2012 tari-hinden itibaren uygulanmaya balanacaktr. E-defter uygulamas ile; mkellef hizmetlerinde ve idari ilemlerde hem mkellefler hem de kamu ve zel sektrn birok uygulamasnda ok byk kolaylklar ve maliyet avantajlar sunacak olan yeni bir proje daha hayata geirilmi olacaktr.

  Elinizdeki bu kitapk sz konusu Genel Tebli esas alnarak hazrlanm olup, ieriinde ayrca e-defter konusunda uluslar aras gelimeler, uzaktan de-netim ve e-denetim, e-defterin kulland XBRL teknolojisi gibi merak edilen dier genel konulara da deinmitir.Kullanm kolayl asndan kitapk yedi farkl blme ayrlm ve ayrca son ksma e-defter kavramalar szl ile e-defter i ak emas ilave edilmitir. En son ksmda ise Genel Tebliin Resmi Gazetede yaymlanm haline yer verilmitir. Okuyuculara faydal olmas temen-nisiyle

  Uur DOANAralk 2011, Ankara

 • 6

 • 7

  NDEKLER

  GR ...............................................................................................11

  BRNC BLM ..............................................................................13

  GENEL OLARAK E-DEFTER ..............................................................13

  Soru 1. E-defter nedir? ................................................................................. 13

  Soru 2. E-defter ile ilgili dzenlemeleri yapmaya hangi kurumlar yetkilidir? ....................................................................................... 13

  Soru 3. E-defter ile ilgili dzenlemelerin kanuni dayanaklar nelerdir? .... 13

  Soru 4. E-defterin amac nedir? ................................................................... 15

  Soru 5. Defter standard ne demektir? ........................................................ 15

  Soru 6. Defter format ne demektir? ........................................................... 16

  Soru 7. Tek format ve standart neden nemlidir? ...................................... 16

  Soru 8. E-defter tutmak isteyen bir mkellefin ataca ilk adm nedir? .... 17

  Soru 9. Kimler e-defter tutabilir? ................................................................ 18

  Soru 10. Avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunuyorum; e-defter tutmam mmkn m? .................................................... 18

  Soru 11. Kullandm muhasebe program ile e-defter arasnda nasl bir fark var? ....................................................................................... 18

  Soru 12. Hangi defterler elektronik ortamda tutulacak? ........................... 19

  Soru 13. E-defter tutmak zorunlu mu? ....................................................... 19

  Soru 14. Maliye Bakanl sektrler itibariyle e-defter tutma zorunluluugetirebilir mi? ................................................................................ 19

  Soru 15. Bir mkellef olarak e-defteri tercih etmemin bana ne faydas olacak? ....................................................................................... 19

  Soru 16. E-defterin Vergi Usul Kanunu ve Trk Ticaret Kanunu kapsamnda delil olma zellii var m? ........................................ 20

  Soru 17. Mali mhr ve elektronik imza ne demektir? .............................. 20

  Soru 18. Mali mhr nasl edineceim? ................................................... 21

  Soru 19. E-defter berat nedir? .................................................................... 21

  Soru 20. E-defter ile e-fatura entegrasyonunu salamak mmkn m? ... 22

  Soru 21. Btn mkellefler ierik itibariyle ayn e-defter programn mkullanacak? .................................................................................... 22

 • Vergi Sorunlar

  8

  Say: 280 Ocak 2012KNC BLM ................................................................................23

  E-DEFTERE BAVURULMASI............................................................23

  Soru 22. E-defter tutmak iin izin almam m gerekiyor? ........................... 23

  Soru 23. E-defter bavurusunu hangi kuruma yapacam? ....................... 23

  Soru 24. E-deftere bavurmak iin hangi artlar tamam gerekiyor? ..... 23

  Soru 25. E-deftere bavurmak iin hangi belgeleri hazrlamam gerekiyor? ...................................................................................... 23

  Soru 26. E-defter iin bavurdum; uzunca bir sre getii halde henz cevap alamadm; sebebi ne olabilir? ............................................. 24

  Soru 27. E-defter bavurumu yaptm, henz onaylanmad; bu arada kt ortamnda tutacam defterlerimi notere onaylatmam gerekiyor mu? ................................................................................ 24

  NC BLM ..............................................................................25

  E-DEFTER OLUTURULMASI............................................................25

  Soru 28. Hangi dnemler itibariyle e-defter oluturmam gerekiyor? ........ 25

  Soru 29. E-defterde al ve kapan onay ne demektir? E-defterim ne zaman onaylanm olacak? ...................................................... 25

  Soru 30. E-defterimi, hangi tarihe kadar oluturmam gerekiyor? ............. 25

  Soru 31. Aylk olarak e-defter oluturulmas srecinde son adm hangisidir? ..................................................................................... 25

  Soru 32. Oluturduum e-defterde sonradan muhasebe kaytlarnda bir hata yaptm fark ettim. Bunu nasl dzeltebilirim? ................ 26

  Soru 33. E-defter tutanlar kt ortamnda da defter tutacaklar m? ....... 26

  Soru 34. Dnem iinde e-defter tutmaya baladm. Eski defterlerime ait ne tr bir ilem yapmam gerekiyor? ............................................. 26

  Soru 35. E-defter uygulamas ne demektir? ............................................. 26

  Soru 36. E-defter uygulamasna nasl gireceim? .................................... 27

  Soru 37. E-Defter Uygulamasna girdikten sonra neler yaplmaktadr? . 27

  Soru 38. Kendi sistemimde e-defterimi oluturdum. Kanuni olarak, e-defteri oluturmu saylr mym? ............................................. 27

  Soru 39. Bir tzel kii olarak e-defteri nasl oluturacam? ...................... 28

  Soru 40. Bir gerek kii olarak e-defteri nasl oluturacam? ................... 28

  Soru 41. Hesap dnemi/takvim yl iinde e-defter tutmaya balayanlarn kaytlar hangi dnemleri ierecek? .............................................. 29

 • 9

  100 Soruda E-DefterSay: 280 Ocak 2012Soru 42. Oluturduum e-defter beratm Maliye Bakanl m, Gmrk

  ve Ticaret Bakanl m onaylayacak? ........................................... 29

  Soru 43. Berat verme ne anlama gelmektedir? ........................................... 29

  Soru 44. Beratm onaylarken elektrik kesildii iin ilemim tamamlanamad; ne yapmam gerekiyor? ..................................... 30

  Soru 45. Zaman damgas ne demektir? Nerede ve nasl kullanlr? .......... 30

  Soru 46. Zaman damgas olmayan mkellefler elektrik kesintisi gibi sebeplerle beratlarn Bakanlk sistemine onaylatamazlarsa ne olacak? ....................................................................................... 30

  DRDNC BLM .........................................................................31

  E-DEFTERN MUHAFAZASI ..............................................................31

  Soru 47. E-defter muhafaza ve ibraz ykmll hangi hususlar ieriyor? ....................................................................................... 31

  Soru 48. E-defter ibraz etmek iin berat da muhafaza etmek zorunda mym? ............................................................................ 32

  Soru 49. E-defterimi yurt dnda tutabilir miyim? .................................... 32

  Soru 50. E-defterimi bir bulutta (cloud computing) tutabilir miyim? ... 32

  Soru 51. E-defter Gelir daresi Bakanl ve/veya Gmrk ve Ticaret Bakanl bnyesinde mi muhafaza edilecek? ............................. 33

  Soru 52. E-defteri on-line olarak m Gelir daresi Bakanlnn bilgi ilem sistemine aktaracam? .......