+11 % +6 % 11,0 % - mb. ?· Appen Oriflame SkinExpert, som introduceras under kvartalet, ger stöd till…

Embed Size (px)

Text of +11 % +6 % 11,0 % - mb. ?· Appen Oriflame SkinExpert, som introduceras under kvartalet, ger stöd...

1

Tredje kvartalet 2017

Omsttningen i lokal valuta kade med 11 procent och omsttningen i euro kade med 6 procent till 295,3 miljoner euro (278,9).

Antalet registrerade aktiva var stabilt p 2,6 miljoner.

EBITDA uppgick till 40,0 miljoner euro (30,8).

Rrelsemarginalen var 11,0 procent (9,0), med negativ pverkan frn valuta p 160 punkter, och rrelseresultatet var 32,5 miljoner euro (25,2).

Resultat efter skatt var 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat per aktie efter utspdning var 0,30 euro (0,23). Som en fljd av den framgngsrika refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten under kvartalet pverkades resultatet efter skatt

negativt av en icke terkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade avgift p cirka 1,0 miljon euro.

Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 11,2 miljoner euro (-5,8).

Under kvartalet undertecknade Oriflame en ny revolverande kreditfacilitet om totalt 160 miljoner euro. Den nya femriga kreditfaciliteten ersatte tidigare facilitet p 110 miljoner euro.

Frsljningsutvecklingen fr ret fram till dagens datum ligger p cirka 10 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjrde kvartalet fram till dagens datum ligger p cirka 11 procent i lokal valuta.

Perioden januariseptember 2017 Omsttningen kade med 10 procent i bde lokal valuta och i euro, och uppgick till 983,0 miljoner euro (894,3).

EBITDA uppgick till 128,3 miljoner euro (99,1).

Rrelsemarginalen var 10,5 procent (8,6), med negativ pverkan frn valuta p 10 punkter, och rrelseresultatet var 102,8 miljoner euro (77,2).

Resultat efter skatt var 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat per aktie efter utspdning var 0,99 euro (0,74).

Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 43,7 miljoner euro (51,4).

Delrsrapport 1 januari30 september 2017

+11 % OMSTTNING I LOKAL

VALUTA +6 % OMSTTNING I EURO

11,0 % RRELSEMARGINAL

Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomfra vra strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal med sund tillvxt och frbttrad lnsamhet. Omsttningsutvecklingen i lokal valuta fr koncernen under fjrde kvartalet r i

linje med vra lngsiktiga finansiella ml.

Magnus Brnnstrm VD och koncernchef

Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017

2

14%

(15%)

24% (26%)

24% (24%)

38% (35%)

11% (12%)

25% (25%)

26% (30%)

38% (33%)

13% (18%)

20% (23%)

21% (14%)

46% (45%)

0%

5%

10%

15%

0

500

1000

1500

Q3

15

Q4

15

Q1

16

Q2

16

Q3

16

Q4

16

Q1

17

Q2

17

Q3

17

Net Sales LTM

Adj. Op Margin % LTM

VD Magnus Brnnstrm kommenterar

Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomfra vra strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal med sund tillvxt

och frbttrad lnsamhet. Den sammantagna utvecklingen i Asien & Turkiet var fortsatt stark, ven om det finns variationer inom regionen.

Tillvxten i CIS fortsatte med std av bibehllet hga produktivitetsniver. Latinamerika pverkades av jordbvningar och ogynnsamma

tidpunkter. Vrt arbete fr att frbttra kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen fortsatte att ge resultat under kvartalet och antalet

registrerade aktiva var stabilt. Omsttningsutvecklingen i lokal valuta fr koncernen under fjrde kvartalet r i linje med vra lngsiktiga

finansiella ml.

Nyckeldata Kvartalet juliseptember

Omsttning

Registrerade aktiva konsulenter

Rrelseresultat

Finansiell versikt (miljoner euro)

Kvartalet

juliseptember

Perioden januari

september

R12 mn,

okt 2016sep 2017

Helr

2016

2017 2016 Frndring, %

2017 2016 Frndrin

g,%

Omsttning 295,3 278,9 6 % 983,0 894,3 10 % 1 338,1 1 249,4

Bruttomarginal, % 73,8 70,4 72,7 70,5 72,3 70,7

EBITDA 40,0 30,8 30 128,3 99,1 29 % 177,4 148,2

Rrelseresultat 32,5 25,2 29 % 102,8 77,2 33 % 144,8 119,2

Rrelsemarginal, % 11,0 9,0 10,5 8,6 10,8 9,5

Resultat fre skatt 24,8 20,4 21 % 81,9 63,2 30 % 119,2 100,5

Resultat efter skatt 17,4 12,7 37 % 56,8 41,5 37 % 82,0 66,7

Resultat per aktie efter utspdning, euro 0,30 0,23 35 % 0,99 0,74 35 % 1,43 1,18

Kassaflde frn den lpande verksamheten 11,2 (5,8) NA 43,7 51,4 (15 %) 105,4 113,1

Rntebrande nettoskuld 85,4 111,8 (24 %) 85,4 111,8 (24 %) 85,4 82,3

Skrad rntebrande nettoskuld 62,2 53,8 16 62,2 53,8 16 % 62,2 13,2

Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 2 646 2 648 0 % 2 646 2 648 0 % 2 646 3 006

Omsttning/registrerade aktiva

konsulenter, euro

110,6 104,3 6 % 367,1 334,5 10 % 500,3 411,9

Asien & Turkiet Europa & Afrika

Latinamerika CIS

Nettooms. (R12 mn) Just rrelsemarg, % (R12 mn)

Nettooms. (R12 mn)

Just rrelsemarg, % (R12 mn)

Oriflame Delrsrapport fr perioden 1 januari30 september 2017

3

+200

punkter RRELSEMARGINAL

Mp

LANSERING AV

THE ONE NO

COMPROMISE

MASCARA

MASCARAR

Kvartalet juliseptember 2017

Omsttning i lokal valuta kade med 11 procent. Omsttningen i euro kade med 6 procent till

295,3 miljoner euro jmfrt med 278,9 miljoner euro fr samma period fregende r.

Omsttningsutvecklingen i lokal valuta drevs av en produktivitetskning med 11 procent, medan

antalet registrerade aktiva lg stabilt p 2,6 miljoner (2,6).

Antalet slda enheter kade med 2 procent medan pris/mix gav en positiv effekt p 9 procent,

frmst drivet av mixeffekter. Den positiva mixeffekten r en kombination av den geografiska mixen

och produktmixen, frmst drivet av Hudvrd och Wellness.

Omsttningen i lokal valuta kade med 1 procent i Latinamerika, med 6 procent i Europa &

Afrika, med 4 procent i CIS och med 23 procent i Asien & Turkiet.

Bruttomarginalen p 73,8 procent (70,4), pverkades positivt av pris/mixeffekter samt

effektiviseringstgrder i varufrsrjningskedjan, delvis motverkat av valutautvecklingen.

Rrelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (9,0), positivt pverkat av lgre

administrationskostnader samt lgre distributions- och infrastrukturkostnader, delvis motverkat av

valutarrelser om 160 punkter, hgre frsljnings- och marknadsfringskostnader samt hgre

kostnader fr aktieincitamentsplanen och bonusar. I kvartalet br cirka 100 punkter av

effektiviseringstgrderna i varufrsrjningskedjan ses som icke terkommande. Samtidigt inkluderar

kostnaderna fr aktieincitamentsplan och bonusar en extra kostnad om cirka 100 punkter. Drmed

var effekten av dessa poster p rrelsemarginalen neutral.

Resultat efter skatt kade till 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat per aktie efter utspdning

uppgick till 0,30 euro (0,23). Som en fljd av den framgngsrika refinansieringen av den

revolverande kreditfaciliteten under kvartalet pverkades resultatet efter skatt negativt av en icke

terkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade avgift p cirka 1,0 miljon euro.

Kassafldet frn den lpande verksamheten uppgick till 11,2 miljoner euro (-5,8).

Genomsnittligt antal heltidsanstllda medarbetare (FTE) var 6 183 (6 123).

Perioden januariseptember 2017

Omsttningen i lokal valuta kade med 10 procent och omsttningen i euro kade med 10 procent

till 983,0 miljoner euro jmfrt med 894,3 miljoner euro fr samma period fregende r.

Omsttningsutvecklingen i lokal valuta pverkades av en produktivitetskning om 10 procent,

medan antalet registrerade aktiva var stabilt.

Bruttomarginalen uppgick till 72,7 procent (70,5) och rrelsemarginalen till 10,5 procent (8,6).

Rrelsemarginalen pverkades positivt av pris- och produktmixeffekter, effektiviseringstgrder i

varufrsrjningskedjan, lgre administrationskostnader samt en lgre andel distributions- och

infrastrukturkostnader, delvis motverkat av mindre valutakursndringar om 10 punkter, hgre

frsljnings- och marknadsfringskostnader samt hgre kostnader fr aktieincitamentsplanen och

bonusar.

Resultat efter skatt uppgick till 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat per aktie efter utspdning

till 0,99 euro (0,74).

Kassafldet frn den lpande verksamheten minskade till 43,7 miljoner euro (51,4).

Verksamheten

Oriflames 50-rskryssning

Under kvartalet anordnade Oriflame den strsta konferensen ngonsin. Nrmare 6 000 personer

deltog i Global 50th Anniversary Cruise och seglade tillsammans p Medelhavet. Som en del av

konferensen gde Global Anniversary Rally rum p OS-arenan i Aten, med tal av bland andra

Oriflames medgrundare, Jonas och Robert af Jochnick, samt produktpresentationer och

tillknnagivande av nya titlar till ledare.

Varumrke och innovation

Det tredje kvartalet var ytterligare ett kvartal av tvsiffrig tillvxt fr de strategiska kategorierna

Hudvrd och Wellness. De frmsta initiativen inom Hudvrd var lanseringen av Optimals Hydra,

NovAge Intense Skin Recharge Mask samt Ecobeauty Pink Clay Mask. Inom Wellness introducerades

kosttillskottet Protein Blend i Kina och CIS.