of 50 /50
- _zzj.:---——--—-—----- C Verzoncen: woensdag 13 december 2017 09:16 Orderucp: FW: 201700267.025.064 BZK-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedplaatvloer jlaen: 9780_aanbieding_20171205.pdf; DNR 2011.pdf; Leverancier registratie- en wijzigingenformulier Digilnkoop v2 9 (003).pdf; Bijlage 1 Algemene gegevens gegadigde.pdf; Bijlage 2 Prijsstelling.pdf; Onderzoeksovereenkomst 201 700267.025.064.docx; RE: SPOED; FW: vervolg onderzoek (nadere duiding criteria) breed plaatvioeren; motivering 201700267.025.064.docx Beste Zie onder, Wil jij de overeenkomst aanvullen die ik gisteren stuurde, dan stuiten we eea af. Groet jP Van: JuridischadviesUBR.HIS Verzonden: woensdag 13 december 2017 07:20 Aan: @rijksoverheid.nl>; JuridischadviesUBR.HIS <[email protected]> Onderwerp: FW: 201700267.025.064 BZI<-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedplaatvioer Met vriendelijke groet, C Strategisch Juridisch Adviseur UBR 1 HIS IJBR t HIS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag E.: @rijksoverheid.nl M.: Van: Verzonden: dinsdag 12 december 2017 14:45 Aan: JuridischadviesUBR.HIS Onderwerp: 201700267.025.064 BZK-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedpiaatvioer Beste collega, 11.1 11.1

11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

- _zzj.:---——--—-—-----

_______

C Verzoncen: woensdag 13 december 2017 09:16

Orderucp: FW: 201700267.025.064 BZK-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheidbreedplaatvloer

jlaen: 9780_aanbieding_20171205.pdf; DNR 2011.pdf; Leverancier registratie- enwijzigingenformulier Digilnkoop v2 9 (003).pdf; Bijlage 1 Algemene gegevensgegadigde.pdf; Bijlage 2 Prijsstelling.pdf; Onderzoeksovereenkomst201 700267.025.064.docx; RE: SPOED; FW: vervolg onderzoek (nadere duidingcriteria) breed plaatvioeren; motivering 201700267.025.064.docx

Beste

Zie onder,

Wil jij de overeenkomst aanvullen die ik gisteren stuurde, dan stuiten we eea af.

GroetjP

Van: JuridischadviesUBR.HISVerzonden: woensdag 13 december 2017 07:20Aan: @rijksoverheid.nl>; JuridischadviesUBR.HIS<[email protected]>Onderwerp: FW: 201700267.025.064 BZI<-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedplaatvioer

Met vriendelijke groet,

C

Strategisch Juridisch Adviseur UBR 1 HIS

IJBR t HISMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN Den HaagPostbus 20011 2500 EA 1 Den Haag

E.: @rijksoverheid.nlM.:

Van:Verzonden: dinsdag 12 december 2017 14:45Aan: JuridischadviesUBR.HISOnderwerp: 201700267.025.064 BZK-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedpiaatvioer

Beste collega,

11.1

11.1

Page 2: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Groet

2

11.1

11.1

11.1

Page 3: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties

Financiële bijsluiter van het ministerie van BZKDeze bijsluiter is van toepassing op leveringen van producten en diensten aan hetkerndepartement’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is bedoeldvoor leveranciers. In deze bijsluiter geeft BZK richtlijnen voor het aanleveren van facturen doorleveranciers aan het departement om facturen zo vlot mogelijk af te kunnen wikkelen.

De financiële afhandeling van orders die het kerndepartement van BZK heeft geplaatst, isondergebracht bij het Financieel Dienstencentrum (FDC)2. Het FDC betaalt uw factuur in de regelbinnen 30 dagen, indien u de volgende voorschriften in acht neemt:

C l. Verstuur alleen facturen voor leveringen waarvoor u een bestelorder, orderbevestiging,getekend contract of bevestigingsbrief van het ministerie heeft ontvangen.

2. Vermeld op uw factuur jijjd het referentienummer3of de budgetcodering4.Deze zijnopgenomen op de bestelorder, de opdrachtbevestiging, het getekend contract of debevestigingsbrief.

3. Wijze waarop facturen ingediend kunnen worden:• Vanaf 1 januari 2017 geldt e-factureren voor nieuwe overeenkomsten.• In de “brochure e-factureren aan Rijksoverheid”, leest u hoe u een e-factuur aan de

Rijksoverheid kunt sturen. (https://www.riiksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/20/e-tactureren -aan-rijksoverheïd)• Voor al uw vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij

[email protected] of telefoon 070 - 758 5666.• Een e-factuur richt u aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOverheidsidentificatienummer (OIN): 00000001003214345000

Zorg ervoor dat u uw facturen niet dubbel aanlevert, dus kies een van de mogelijkheden die invoornoemde brochure zijn beschreven.

4. Vermeld op uw factuur minimaal de gegevens die de Belastingdienst eist voor een factuur. Opwww.belastingdienst.nl kunt u deze factuureisen terugvinden.

Het niet voldoen aan bovenstaande voorschriften is voor het ministerie reden om uwfactuur niet in behandeling te nemen en aan u terug te sturen. U wordt dan verzocht eengecorrigeerde factuur aan te leveren.

Mocht u vragen hebben over de betaling van uw factuur, of wilt u een herinnering of aanmaningversturen, dan kunt u terecht bij [email protected], of telefoon 070 - 333 4285.

1 Het FDC neemt geen facturen in behandeling van de andere BZK onderdelen, zoals agentschappen.2 Het FDC is ondergebracht bij het ministerie van SZWReferentienummer: een codering die als volgt wordt genoteerd: Hx-xxxxxx-xxxxxx

‘ Budgetcodering: een codering die als volgt wordt genoteerd: Hx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx

Financiële Bijsluiter BZK versie 2.0

Page 4: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Ven:Verzonden: dinsdag 19december2017 15:29Aan:CC:Onderwerp: RE: Onderzoeksovereenkomst 201700267.025.064Dijlagen: lnkoopaanvraag_HIS..jun_2014_53524995.pdf; RE: SPOED; FW: vervolg onderzoek

(nadere duiding criteria) breedplaatvioeren; motivering 201700267.025.064.docx;Offerteaanvraag 201 700267.025.064.pdf; 9780_aanbieding_201 71 205.pdf; Bijlage 1Algemene gegevens gegadigde.pdf; Bijlage 2 Prjsstelling.pdf; DNR 2011.pdf;Leverancier registratie- en wijzigingenformulier Digilnkoop v2 9 (003).pdf;n-1 71 205.pdf; Aanbiedingsbrief 201 700267.025.064.docx; FW: 201700267.025.064BZK-DGBW (Bureau Hageman) Constructieve veiligheid breedplaatvloer;Onderzoeksovereenkomst 201 700267.025.064.docx; Checklist201 700267.025.064.xlsx

Opvolgingsvlag: OpvolgenVlagstatus: Voltooid

Beste

Hierbij de overeenkomst plus aanbiedingsbrief en alle andere stukken.

Met vriendelijke groet,

Inkoopadviseur

Haagse Inkoop SamenwerkingUitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering RijkMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN 1Den Haag j Geel, 5e etagePostbus 20011 1 2500 EA t Den Haag

Van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:M

@riiksoverheicLnlhttp://www.UBRijknl

Van:Verzonden: dinsdag 19 december 2017 15:07Aan: @rijksoverheid.nl>CC: minbzk.nl>;

@rijksoverheid.nl>Onderwerp: RE: Onderzoeksovereenkomst 201700267.025.064

Dag_,‘-

Ik ben hiermee akkoord.‘ Groet,

Page 5: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Ven:Verzonden: dinsdag 19 december 2017 15:04Aan: @minbzk.nl>CC: @minhzk.nl>;

@rijksoverheid.nl>Onderwerp: Onderzoeksovereenkomst 201700267.025.064

Beste

Hierbij stuur ik je de overeenkomst en aanbiedingsbrief, als eea akkoord is, ook door (HIS) , dan kan eea delijn in bij

Graag jouw akkoord.

@ : graag tegenlezen (ik twijfel over de formulering van de schadevergoeding, welk artikel naar ik moetverwijzen in de ARVODI)

Met vriendelijke groet,

Inkoopadviseur

Haagse Inkoop SamenwerkingUitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering RijkMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52 (2595 ANDen Haag 1 Geel, 5e etagePostbus 20011 2500 EA j Den Haag

Van maandag t/m vrijdag bereikbaar op:M

@rijksoverheid.nlhttp://wwwiiBRijknl

2

Page 6: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

11.1

11.1

Page 7: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 8: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

11.1

11.1

Page 9: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

11.1

Page 10: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

“f.1

Ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrekties

Aan Directeur Bouwen en Directoraat-GeneraalEnergie Bestuur en Wonen

Directie Bouwen en Energie

Contactpersoon

Datum10 november 2017

Kenmerk2017-0000554760f1 c.ta Onderzoek breedpiaatvioeren

Aan leiding/probleemstelling

Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airportingestort. De hierin toegepaste constructie is ook bij andere gebouwen toegepast.Direct na de publicatie van de onderzoeksrapporten heeft de minister de TweedeKamer geïnformeerd en gemeenten aangespoord te zorgen dat gebouweigenarenonderzoek doen bij gebouwen met vergelijkbare vloerconstructies.Er is nader onderzoek nodig over de wijze waarop gebouwen kunnen worden

Advies/actie

Toelichting

Het projectplan is als bijlage bijgevoegd.

Politieke context

Pagina 1 van 1

11.1

11.1

11.1

Page 11: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Onderzoek naar constructieve veiligheid breedplaatvloer

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

ContactpersoonDatum 14 november 2017Kenmerk 201700267.025.064Versie 1.0Status Definitief

Page 12: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Bijlagen in Digilnkoop

Eektronsch invullen en! of toe te voe$door leverancier n Fiç5iInl...Bijlage 1 Formulier Algemene gegevens Conform bijgevoegd formatBijlage 2 Formulier Prijsstelling Conform bijgevoegd formatBijlage 3 Verklaring onderaanneming Conform bijgevoegd formatAkkoordverklaring Concept overeenkomst In DigilnkoopAkkoordverklaring ARVODI 2016 In Digilnkoop

(Achtergrod)informatie voor de leverancierBijlage A 1 Concept overeenkomst

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedpiaatvioer201700267.025.064 2 van 9

Page 13: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Degrr!ijs. (incen vzn oepzcring)

In deze Offerteaanvraag en bijgevoegde concept Overeenkomst wordt het volgende verstaan onder:

Aanbesec]ingswet 2012 Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrentaanbestedingen (Aanbestedingswet 2012): hierna te noemen Aw

Beoordelingscommissie De personen, die namens de Opdrachtgever de ontvangen Offertesbeoordelen en advies uitbrengen aan het tot het gunningbesluitbevoegde gezag.

Contactpersoon Haagse Inkoop SamenwerkingInkoopadviseur

Telefoonnummer:E-mailad res:

Digilnkoop Het inkoopsysteem van de Rijksoverheid. Dit systeem ondersteunt hetproces van offerteaanvragen, bestellingen, opdrachtverstrekking,facturatie en ontvangsten.

HIS De Haagse Inkoop Samenwerking is het Inkoop Uitvoeringscentrum

Çvan een aantal ministeries. De HIS begeleidt voor Opdrachtgever dezeofferteprocedure. Zie voor meer informatie http://wwwdewerkmaatscharnij . nI/bedrijfseenheden/haagse-inkoop-samenwerking

Inschrijver Een ondernemer die op basis van de voorwaarden vermeld in deOfferteaanvraag een Offerte indient.

Offerte Een door Inschrijver ingediende aanbieding op basis van het doorOpdrachtgever via Digllnkoop gepubliceerde offerteaanvraag.

Offerteaanvraag Dit document, waarin de gevraagde dienstverlening, deOpdrachtgever, de te volgen offerteprocedure, de geschiktheid- engunningcriteria en de wijze van beoordeling van offerten wordtbeschreven en toegelicht.

Opdrachtgever De Staat der Nederlanden, in casu, het ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties, DGBW, afdeling Bouwregelgeving enBouwkwaliteit.

Opdrachtnemer De Inschrijver met wie Opdrachtgever in het kader van dezeaanbesteding een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst De overeenkomst die deel uitmaakt van de Offerteaanvraag.

Potentiële Inschrijver De organisatie die wordt verzocht om een Offerte uit te brengen.

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedpiaatvloer201700267.025.064 3 van 9

Page 14: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

1. Algemeen

Opdrachtgever wenst door middel van deze offerteprocedure te komen tot de opdrachtverlening vooreen onderzoek dat inzicht geeft in de constructieve veiligheid breedplaatvloer. U wordt als enigepartij uitgenodigd een Offerte in te dienen voor deze opdracht. De eisen, wensen enrandvoorwaarden worden in dit document toegelicht. Indien u na het lezen van dit document tot deconclusie komt, dat u geen offerte zult indienen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk aan decontactpersoon te laten weten.

Deze offerteprocedure wordt door de Haagse Inkoop Samenwerking (UBRIHIS) begeleid enuitgevoerd.

1.1. Opbouw document offerteaanvraagDe opbouw van dit document is als volgt. Hoofdstuk 1 beschrijft de aard van de opdracht, het doelvan de offerteprocedure en vermeldt de contactgegevens van Opdrachtgever. Hoofdstuk 2 zet deofferteprocedure uiteen.

1.2 InleidingOp 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek naar de oorzaak van die instorting blijkt, dat vloeren die zijn uitgevoerd metbreedplaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn1. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaandebouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn. Voor de wijze waarop afzonderlijkegebouwen moeten worden beoordeeld is onderzoek nodig.

Bij het onderzoek gaat het specifiek om de vraag in welke mate de vloer in staat is een positiefmoment ter plaatse van een breedplaatnaad over te dragen. In het geval een positief moment terplaatse van een breedpiaatnaad moet worden overgedragen, moet de trekkracht die in de wapeningvan de breedpiaat aanwezig is, via koppelwapening die op de breedplaat ligt, naar de wapening in debreedplaat aan de andere zijde van de naad worden overgebracht. De situatie is voor een langsnaadtoegelicht in figuur iFout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Uit het onderzoek naar de schade bijde parkeergarage van Eindhoven Airport blijkt dat de momentcapaciteit bij dit detail in bepaaldegevallen onvoldoende kan zijn als de schuifspanning in het aansluitvlak tussen de breedplaat en dedruklaag een bepaalde grenswaarde overschrijdt.

eventueel gewichtsbesparendeelementen

/—S.. -

druklaag - -

N ( ( - )A(j \kopp l ning / \breed plaat

langsnaadfiguur 1 Een door een positief moment veroorzaakte trekkracht in de breedplaten dievia in de druklaag opgenomen koppelwapening moet worden overgebracht.

1 Het onderzoek naar de instorting bij Eindhoven Airport is beschreven in Hageman rapport 9663-1-0en TNO-rapport TNO 2017 R11127.

/ druk

Ç moment

trek.4

.4druk

moment

trek

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedplaatvloer201700267.025064 4 van 9

Page 15: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

1.3. OnderzoekHet onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen (A t/m H):

A. Het opzetten van een stappenplan voor een eerste screening van bestaande constructies metbreed Pl a atv loeren;

B. Evaluatie van gevallen die bij een eerste screening hebben geleid tot ontruiming van gebouwenof vloeren;

C. Voorstel voor experimenteel onderzoek waarmee de capaciteit van een breedplaatvloer bij eenpositief moment bij een plaatnaad wordt bepaald;

D. Opstellen van een (theoretisch) rekenmodel waarmee de capaciteit van een breedplaatvloer bijeen positief moment bij een plaatnaad wordt bepaald en een analyse van de resultaten vanberekeningen met dit rekenmodel;

E. Verkenning van beschikbare informatie, met name uit het buitenland;F. Materiaalonderzoek naar de hechtingseigenschappen van zelfverdichtend beton;G. Evaluatie van de resultaten van het experimenteel onderzoek dat is gedaan bij onderdeel C;H. Opstellen van rekenregels voor bestaande gebouwen met breedplaatvioeren.

Het onderzoek wordt afgestemd met een klankbordgroep bestaande uit betrokken partijen2.

1.4. Het doel van de offerteprocedureDoel van de offerteprocedure is geven van een opdracht voor het verrichten van dienstverlening. Deintentie is om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na gunning van kracht te laten worden. DeOvereenkomst zal een looptijd tot 1 augustus 2018.

1.5. Opdrachtverlening en coördinatieOpdrachtverlening en projectcoördinatie liggen bij DGBW, afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit.

1.6. Formele eisen ten aanzien van de OfferteDe binnengekomen Offertes dienen te voldoen aan de formele eisen, welke ten aanzien van de Offertezelf zijn gesteld. Hierbij moet men denken aan de tijdige ontvangst, volledigheid engestanddoeningstermijn.

De onderstaande formele eisen zijn van toepassing:• De Offerte dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op dinsdag 28 november 2017 om 12.00 uur in

Digilnkoop te worden aangeboden. Offertes die na deze sluitingstermijn worden aangeboden,zullen niet beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor Inschrijver. Ook Offertes dieniet via Digilnkoop aangeboden zijn, worden niet beoordeeld;

• De Inschrijver dient de Formats te gebruiken. Indien u wijzigingen aanbrengt in de vastetekst, wordt uw Offerte in principe als niet geschikt terzijde gelegd;

• Uw Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit wordt desgewenst geverifieerd doorOpdrachtgever;

• Uw Offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van deoffertetermijn;

• De Offerte en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van decorrespondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomstplaatsvinden, dienen te geschieden in de Nederlandse taal;

• Het indienen van een Offerte onder voorwaarden is niet toegestaan.

De informatie uit uw Offerte wordt door Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk behandeld,gewaarborgd en niet aan derden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van eenwettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheidwordt ook bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden.

1.6.1. Toelichting indienen Offerte via DigilnkoopDe Potentiële Inschrijver kan op elk gewenst moment een Offerte indienen via Digilnkoop. Indiengewenst kan de Potentiële Inschrijver documenten en gegevens nog tot het moment van de sluitingvan de offertetermijn aanpassen of vervangen. In dat geval dient de Potentiële Inschrijver opnieuw

2 Rijksvastgoedbedrijf, TNO, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, VNconstructeurs, Bond Federatie van Betonfabrikanten, Vereniging Institutionele Beleggers Vastgoed Nederland

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedplaatvloer201700267.025.064 5 van 9

Page 16: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

een Offerte in te dienen. Het laatste door de Potentiële Inschrijver verzonden voorstel is automatischde laatste versie.

Ten aanzien van Digilnkoop is het volgende van belang:

Toevoegen bijlagen (locatie)Gevraagde ingevulde bijlagen (Formats) dienen separaat te worden opgenomen bij uw map‘mijn documenten’ in de aanbesteding.

o Valida tieDe Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijnOfferte en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in Digilnkoop. Het systeem controleertvéér het indienen van uw Offerte of alle verplichte informatie zijn aangeleverd, maarcontroleert niet of alle gevraagde bijlagen geüpload zijn. Aan de status van de validatiekunnen dus geen rechten worden ontleend betreffende de volledigheid van uw Offerte. Indienin een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de Offerteterzijde worden gelegd.

• Toevoegen bijlagen/beantwoording van eisen en wensen (tijdigheid)De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beginnen met hetbeantwoorden van de eisen en wensen en het uploaden van de gevraagde bijlagen inDigilnkoop. Eventuele vertragingen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van dePotentiële Inschrijver zijn voor rekening en risico van de Potentiële Inschrijver.

Raadpleeg voor het uitbrengen van een Offerte de Quick Reference Card ‘Afhandelen offertes’,beschikbaar via de beginpagina van Digilnkoop. Voor verdere ondersteuning kan iedere leveranciercontact opnemen met HIS functioneel beheer Digilnkoop, via de contactgegevens zoals in Hoofdstuk1 vermeld.

1.7. Onderaanneming (Zie Bijlage 4)De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden mag door de Opdrachtnemer(s) slechts metvoorafgaande toestemming van de Opdrachtgever aan derden worden uitbesteed. Deverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoering van het totaal van dewerkzaamheden blijven te allen tijde berusten bij de Opdrachtnemer(s) aan wie de opdracht isgegund. Ingeval van beroep op de ervaring en/of middelen van een derde dient de betreffende derdegedurende de gehele looptijd van de opdracht dienovereenkomstig te worden ingezet bij deuitvoering van de opdracht.

1.8. Facturatie

Facturatie zal achteraf op basis van vaste prijs plaatsvinden. Facturatie zal plaatsvinden viaDigilnkoop. Digilnkoop ondersteunt de facturatie van opdrachten die via Digilnkoop geplaatst worden,ook plaatsvindt via Digilnkoop. Zie voor verdere informatie de Quick Reference Card (QRC) ‘Facturenaanmaken’ op de beginpagina van Digilnkoop. Mocht u na het lezen van de Quick Reference Card(QRC) nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de Functioneel Beheer Digilnkoop te bereikenop telefoonnummer: 070-758 5678 E-mail: his-fbdigiinkooy(öminbzk.nI.

1.9. Digilnkoop

UBRIHIS gebruikt Digilnkoop voor ondersteuning van dit offertetraject. Digilnkoop ondersteunt zowelhet proces van de offerteaanvraag tot en met de gunning van opdrachten, als het proces vanfacturatie. Dit betekent dat facturatie van opdrachten die via Digilnkoop gegund worden, ookplaatsvindt via Digilnkoop. Zie voor verdere informatie de Quick Reference Card (QRC) ‘Factu renaanmaken’ op de beginpagina van Digilnkoop..

GebruikersondersteuningOp de beginpagina van Digilnkoop zijn uitgebreide Quick Reference Cards (QRC’s) beschikbaar.Inschrijver wordt verzocht om, voor gebruik van Digilnkoop, kennis te nemen van de QRC’s. Indien erdaarna nog vragen zijn over het gebruik van Digilnkoop of Inschrijver ondervindt technischeproblemen (bv. niet in staat om in te loggen of een Offerte in te dienen) kan contact opgenomenworden met HIS Functioneel Beheer Digllnkoop.

• Telefoon: 070-758 5678 (tijdens kantooruren van 08.00 tot 17.00 uur)• E-ma ii: [email protected]

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedplaatvloer201700267.025.064 6 van 9

Page 17: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Ntdere bepalingDe leverancier is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de autorisaties in Digllnkoopzodat deze tijdig ken reageren op offerteaanvragen.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor storingen met Digilnkoop.Opdrachtgever is niet aansprakelijk indien offerteanvragen niet bij de juiste contactpersoonvan de leverancier aankomen binnen Digilnkoop, door onder andere niet toekennen van debenodigde autorisaties.

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedpiaatvloer201700267.025.064 7 van 9

Page 18: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

De oferteprocedure

1.1O.De planning van de procedureHieronder treft u een globale weergave van de planning van de offerteprocedure aan. Aan dezeplanning kan de Inschrijver geen rechten ontlenen.

lannirig Uitrste Ct.tUT1

Verzending Offerteaanvraag Dinsdag 14 november 2017Indienen Offerte Dinsdag 28 november 2017 om 12.00 uurBekendmaking resultaat gunning Week 48/49 van 2017Gunning Overeenkomst Week 49 van 2017Verwachte ingangsdatum Overeenkomst 15 december 2017

1.11.Formele eisen ten aanzien van de Offerte

De binnengekomen Offertes dienen te voldoen aan de formele eisen, welke ten aanzien van de Offertezelf zijn gesteld. Hierbij moet men denken aan de tijdige ontvangst, volledigheid engestanddoeningstermijn.

De onderstaande formele eisen zijn van toepassing:• Uw Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit wordt desgewenst geverifieerd door

Opdrachtgever;• Uw Offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 40 dagen na de sluiting van de

offertetermijn;• De Offerte en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de

correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomstplaatsvinden, dienen te geschieden in de Nederlandse taal.

De informatie uit uw Offerte wordt door Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk behandeld,gewaarborgd en niet aan derden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van eenwettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheidwordt ook bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden.

1.12. Voorbehouden

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene situaties het offertetraject geheel ofgedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval geen aanspraakmaken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding.

Aan het opstellen en uitbrengen van een Offerte, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadereinlichtingen, zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke(kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico vanInschrijver. Door het indienen van een Offerte gaat Inschrijver akkoord met de bovenstaandevoorbehouden.

1.13. Veiigheidsaspect

Inschrijver committeert zich door het indienen van een Offerte aan het feit dat zij medewerkers indienst heeft, die naast het voldoen aan onze wensen/eisen volledige medewerking moeten verlenenaan een eventueel veiligheidsonderzoek namens Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever eenveiligheidsonderzoek wenst, zal Inschrijver hierover tijdig worden geïnformeerd.

1.1 4.InlichtingenVoor vragen met betrekking tot deze aanvraag kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Inhoudelijk:Beleidsmedewerker E-mail Telefoon

kminbzk.nl

Procedureel/commercieelInkoopadviseur E-mail Telefoon

@rijksoverheid.nI

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedplaatvloer201700267.025,064 8 van 9

Page 19: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

2 Opbouw oÇerte

Alle aanbieders wordt verzocht bij het schrijven van de offerte in ieder geval de volgende onderdelenop te nemen.

1. Aanbicdingsbrief

o Uw offerte dient voorzien te zijn van een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief.

2. Algemene gegevens van de aanbieder conform formulier bijlage 1. (voegen onderhoofdstuk 1 van de offerte)

3. Prijs (voegen als bijlage (separaat document) bij de offerte)

• Opdrachtgever wenst de opdracht op basis van een maximale totaalprijs uit te voeren. Hierbijzullen enkel de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

• U dient aan te geven wat de totale maximale prijs is voor de opdracht conform het opgesteldeplan van aanpak.

• Geef een gedetailleerde specificatie van de prijs. In de specificatie dient in ieder geval duidelijkde inzet en het tarief per functie (teamlid) te zijn vermeld.

• De All-In tarieven dienen inclusief eventuele reiskosten en overige kosten te zijn.• Alle aangeboden vaste kosten en tarieven blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst

ongewijzigd.• Geef aan wat de kosten zijn van overige optionele activiteiten of leveringen, welke niet zijn

opgenomen in de prijs. Zowel deze activiteiten als de daarmee gepaard gaande kosten wordenniet meegenomen in de beoordeling van uw offerte.

• Alle prijzen dienen gesteld te zijn in euro’s excl. btw.

Offerteaanvraag Onderzoek naar constructieve veiligheid breedpiaatvioer201700267.025.064 9 van 9

Page 20: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

10.1.cLZZZZ

__

Adviesbureau Ir. J.G. Hageman B.V.

Ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelatiest.a.v. de heerper e-rnail: @rninbzk.nl

uw ref.: dossier: 9780 Rijswijk, 05-12-2015

betreft: offerte voor onderzoekswerkzaamheden breedplaatvloeren

Geachte heer

Onder verwijzing naar ons contact de afgelopen tijd, doe ik u hierbij een aanbieding toekomen voorwerkzaamheden die door ons bureau kunnen worden uitgevoerd.

De werkaarnheden betreffen het onderzoek naar de constructieve veiligheid van breedpiaatvioeren inbestaande gebouwen. In Hageman notitie 05-12-20 17 is het projectplan voor dit onderzoek beschreven(zie bijlage). In dit projectplan zijn acht onderdelen (A t/m H) gedefinieerd waaruit het onderzoek zalbestaan. Hiervan is onderdeel A, het opzetten van een stappenplan voor een eerste screening van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren, inmiddels afgerond. De voorliggende offerte heeft betrekking op onderdelen A t/m H van het projectplan.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal TNO door Adviesbureau Hageman worden ingeschakeld.Hierbij zal de taakverdeling als volgt zijn. Adviesbureau Hageman voert het onderzoek uit (concreet:informatie verzamelen, berekeningen maken, analyseren en rapporteren) en zal TNO regelmatig inschakelen om hun mening of suggesties ten aanzien van een onderwerp te vernemen. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de uitvoering van een onderdeel zijn, maar ook tijdens de uitwerking ervan.

Wij stellen voor om de werkzaamheden op basis van nacalculatie uit te voeren. In de bijlage bij dezeofferte is een schatting van de kosten per onderdeel opgenomen. Hierbij is voor de uurtarieven uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van de werknemers van Adviesbureau Hageman die waarschijnlijkde bij de uitvoering van de opdracht betrokken zullen zijn. Het uurtarief van TNO is gebaseerd op het

Page 21: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

uurtarief van TNO medewerker Op dit moment worden de kosten van het geheleonderzoek (onderdelen A t/m H) geschat op € 125.000 excl. BTW. Dit is inclusief de kosten voor onderdeel A, die € 33.500 excl. BTW bedragen. Dit betreft de daadwerkelijk gerealiseerde kosten vooronderdeel A. Ook is in de rarning een voorziening van respectievelijk 30 en 60 overleguren voor TNOen Adviesbureau Hageman opgenomen. Indien blijkt dat liet geraamde bedrag zal worden overschreden, zal contact met u worden opgenomen.

De definitieve kosten voor de werkzaamheden van Adviesbureau Hageman zullen worden gebaseerdop de hieronder gegeven uurtarieven van de medewerkers die waarschijnlijk namens AdviesbureauHageman de werkzaamheden zullen gaan uitvoeren:

De definitieve kosten voor de werkzaamheden van TNO zullen worden gebaseerd op de van hen teontvangen facturen. Desgewenst zullen kopieën van deze facturen aan u worden overlegd.

Voor de gemaakte kosten zullen wij u na afronding van de werkzaamheden van een onderdeel een nota toesturen. Een planning van de werkzaamheden zal in onderling overleg worden opgesteld.

Op de in deze aanbieding beschreven opdracht zijn de voorwaarden volgens de DNR 2011 van toepassing (zie bijlage). De beperking van de aansprakelijkheid hierbij kunnen wij verruimen tot een bedragvan € 1 .000.000 voor de totale opdracht.

Ik hoop u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan.

Hoogachtend,

Bij lagen:• Kostenraming• Hageman notitie 05-12-2017• DNR2OII

9780 2

10.1.c

Page 22: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Bijlage: kostenraming

totaal 526 € 125 670 130 396

9780 Bijlage

10.1.c

Page 23: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Adviesbureau ir JG. Hageman BV.

o’ft OS422Oi7 Dossier 9780

Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek naar de oorzaak van die instorting blijkt, dat vloeren die zijn uitgevoerd nietbreedpiaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn’. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaandebouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn. Het voorliggende document geeft een methode om van een afzonderlijk bouwwerk het veiligheidsrisico te bepalen. In het voorliggendedocument is een projectplan voor de onderzoek naar constructieve veiligheid van bestaandebreedplaatvloeren opgenomen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot regelgeving waarmee kanworden bepaald of een bestaande breedplaatvloer voldoet aan het veiligheidsniveau uit NEN 8700voor bestaande bouw.

Bij het onderzoek gaat het specifiek om de vraag in welke maat de vloer in staat is een positiefmoment ter plaatse van een breedplaatnaad over te dragen. In het geval een positief moment terplaatse van een breedpiaatnaad moet worden overgedragen, moet de trekkracht die in de wapeningvan de breedpiaat aanwezig is, via koppelwapening die op de breedpiaat ligt, naar de wapening inde breedplaat aan de andere zijde van de naad worden overgebracht. De situatie is voor eenlangsnaad toegelicht in figuur 1. Uit het onderzoek naar de schade bij de parkeergarage vanEindhoven Airport blijkt dat de momentcapaciteit bij dit detail in bepaalde gevallen onvoldoendekan zijn als de schuifspannirig in liet aansluitviak tussen de breedplaat en de dmuklaag een bepaaldegrenswaarde overschrijdt.

Het onderzoek naar de instorting bij Eindhoven Airport is beschreven in Hagenian rapport 9663-1-0 enTNO-rapport TNO 2017 RI 1127.

Directie: Polakweg 14eProtdr.ir. DA. Hordijk Postbus 26Profir. S.N.M. Wijte 2280 AA Rijswijk ZH

Telefoon 070 -39903 03 Bank ABN-AMRO [email protected] Rek.nr. N109 ABNA 0481 3001 39www.adviesbureau-hageman.nl KvK ‘s-Gravenhage nr. 27149272

4

Projeepn oiderzoek consricieve iemghed besaaide breedpaatoeren

Page 24: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

eventueel gewichtsbesparendeelementen

.4druk

moment

trek

figuur 1 Een door een positief moment veroorzaakte trekkracht in de breedplaten die via inde druklaag opgenomen koppelwapening moet worden overgebracht.

Voorgesteld wordt het onderzoek te laten bestaan uit de volgende onderdelen (A t/rn H):A. Het opzetten van een stappenplan voor een eerste screening van bestaande constructies met

breedplaatvloeren;B. Evaluatie van gevallen die bij een eerste screening hebben geleid tot ontruiming van gebou

wen of vloeren;C. Voorstel voor experimenteel onderzoek waarmee de capaciteit van een breedplaatvioer bij

een positief moment bij een plaatnaad wordt bepaald;D. Opstellen van een (theoretisch) rekenmodel waarmee de capaciteit van een breedplaatvloer

bij een positief moment bij een plaatnaad wordt bepaald en een analyse van de resultaten vanberekeningen met dit rekenmodel;

E. Verkenning van beschikbare informatie, met name uit het buitenland;F. Materiaalonderzoek naar de hechtingseigenschappen van zeifverdichtend beton;G. Evaluatie van de resultaten van het experimenteel onderzoek dat is gedaan bij onderdeel C;H. Opstellen van rekenregels voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.

De onderdelen in bovenstaande opsomming zijn zoveel mogelijk in chronologische volgordeweergegeven. Bepaalde onderdelen kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. Hierna zijn enkeleonderdelen kort toegelicht.

Ad A:In Hageman notitie 05-10-20 17 is een stappenplan opgenomen waarmee een eerste screening vande constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloeren kan worden uitgevoerd. Een uitkomstvan de eerste screening met het stappenplan kan zijn, dat er op dit moment geen maatregelennoodzakelijk zijn, maar dat dit in de toekomst mogelijk nog wel noodzakelijk is (aangegeven metde blauwe en oranje vakjes in het stappenplan). Met het stappenplan wordt namelijk niet getoetstaan het veiligheidsniveau uit NEN 8700 voor bestaande bouw, maar of er sprake is van een acuutonveilige situatie. Het voorliggende projectplan is erop gericht om te komen tot regelgeving

(6 J\kopp)whMni nq

breedpiaat

langsnaad

9780 Notitie 05-12-20 17 2

Page 25: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

waarmee (definitief) kan worden bepaald of een bestaande breedpiaatvioer voldoet aan het veiligheidsniveau uit NEN 8700 voor bestaande bouw.Onderdeel A is met liet uitbrengen van Hageman notitie 05-10-2017 min of meer afgerond.Mogelijk dat na een evaluatie van het slappenplan nog enkele wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Ad C:Er zijn meerdere fabrikanten van breedpiaatvioeren en daardoor zijn er verschillende varianten vande koppeling bij plaatnaden toegepast. Voorgesteld wordt dat een testprotocol wordt opgesteld,waarmee fabrikanten van breedplaatvioeren experimenteel onderzoek kunnen (laten) uitvoeren. Opdit moment worden buigproeven liet meest geschikt geacht. Het is belangrijk dat de fabrikanten opgelijke wijze de proeven uitvoeren om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken.Voorgesteld wordt dat de fabrikanten de resultaten bij Adviesbureau Hagernan aanleveren en datdie bij onderdeel G zullen worden geanahyseerd.

Ad D:Er zal een rekenmodel worden opgesteld waarmee de capaciteit van een breedpiaatvloer bij eenpositief moment bij een plaatnaad wordt bepaald. De resultaten zullen worden geanalyseerd om iiate gaan of met een dergelijk rekenmodel voldoende betrouwbare resultaten kunnen worden verkregen. De resultaten van de berekeningen met liet rekenmodel zullen in onderdeel G worden vergeleken niet de resultaten vaii liet experimenteel onderzoek. Bij liet opstellen van het rekenmodel zalook gebruik worden gemaakt vati beschikbare informatie die wordt verzameld bij onderdeel E.

Als liet lukt om een betrouwbaar rekeiimodel op te stehleii, kunnen veel eenvoudiger verschillendevarianten van koppelingen bij plaatnaden worden beschouwd.

Ad E:In liet buitenland is in liet verleden onderzoek gedaan naar de capaciteit van een breedpiaatvioer bijeen positief moment bij eeii plaatnaad. Deze informatie zal worden verzameld, beoordeeld en, waarmogelijk, worden gebruikt.

Ad F:Op dit moment bestaat liet vermoeden dat de hiechting van en een druklaag op een geprefabriceerdebreedplaat van zeifverdiclitend beton significant minder kan zijn dan in liet geval van breedpiatengemaakt van normaal grindbeton. Voorgesteld wordt om na te gaan of dit daadwerkelijk zo is, enzo ja, waarom.

Ad G:De aangeleverde proefiesultaten zullen worden geanalyseerd. De resultaten zullen niet alleenonderling worden vergeleken, maar ook met liet rekenmodel dat bij onderdeel D is opgesteld.

Ad H:Alle bij onderdelen B t/in G verzamelde informatie zal worden gebruikt om te komen tot regelgeving waarmee kan worden bepaald of een bestaande breedplaatvloer voldoet aan liet veihigheidsniveau uit NEN 8700 voor bestaande bouw.

9780 Notitie 05-12-2017 3

Page 26: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Rijswijk, 5 december2017

çz, - --

9780 Notitie 05-12-2017 4

Page 27: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 28: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

• PrijsteIIing

Meer [email protected]

Bijlage 2201700267.025064Firmanaam Inschrijver: Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV.

Constructieve veiligheid breedpiaatvioerKostensoort Eenheid Hoeveelheid (Uur-)Tarief Totaal

TotaalC 125 690

1 van 2

10.1.c

Page 29: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

201700267.025.064

ToJe offerecom (narvoordeze opdracht door inschrijverwordt uitgevoerd)

de ieding is voorjee’J dewerkzaamheden op basis van nacalculatio uit tevoeren. De opgegeven koson betreffen eenraming van de kosten.

U dient alle tarieven exclusief btw maar inclusief reis- en verblijfkosten en overige kosten <gebaseerd op de nettogewerkte uren> op te geven. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen. In deInschrijving mogen geen P.M. posten worden opgenomen.

Firmanaam Inschrijver: Adviesbureau Ir. J.G. Hageman

Naam rechtsgeldig ondertekenaar.

Functie directeur

Plaats en datum

2 van 2

Page 30: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 31: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 32: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 33: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 34: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 35: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 36: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 37: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 38: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 39: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

UitvoeringsorganisatieBedrijfsvoering RijkMinisterie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaries

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. UitvoeringsorganisatieI3edriiftvoering Rijk

Postbus 261 Rijkskantoor Beatrixpark

ou AA RljSwlj. Wilhelmina van Pruisenweg 522595 AN Den HaagPostbus 200112500 EA Den Haag

Contactpersoon

[email protected]

Kenmerk

Datum 19 december 2017 201700267.025.064

Betreft Ondertekening Overeenkomst inzake “Onderzoek naar constructieve veiligheid breedpiaatvioer” met kenmerk20 1700267.025.064

Geachte heer

Naar aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 5 december 2017, treftu bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de dienstenconform de specificatie van uw offerte aan. Op deze opdracht zijn de voorwaarden zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst metreferentienummer 201700267.025.064 van toepassing.

Ik verzoek u beide exemplaren van deze Overeenkomst per pagina te paraferen, op de laatste pagina van handtekening en tekendatum te voorzien envervolgens één exemplaar, binnen 14 dagen, retour te zenden aan:

UBRIHIST.a.v.Postbus 200112500 EA Den Haag(Dit is geen factuuradres: uw facturen kunt u sturen naar het factuuradres,zoals vermeld in bijgaande Overeenkomst).

Ik attendeer u erop, dat deze Overeenkomst pas rechtsgeldig is, nadat dezedoor beide partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met vriendelijke groet,

InkoopadviseurUBRIHIS

Page 40: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 41: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 42: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 43: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 44: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 45: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen
Page 46: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Van: @abt.eu>Verzonden: donderdag 28 september 2017 16:38Aan:CC:

@bfbn.nl’; rlirrtpi r@vnconstructeursnl;-

CITG;Onderwerp: Reactie VNconstructeurs op tekstvoorstel Hageman

Heren,Hierbij reactie vanuit VNconstructeurs op het tekstvoorstel van Hageman (notitie 26-9-2017).

inleiding:

2 Stappenplan verkenning bestaande constructies:

m .vr. g r.

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Page 47: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

O Senior Civil Engineerphone

The information provided in this e-mail massage is confidential and intended only for the addressee. The disclaimer found atwwabt.eu applies

p Help the environment: not printing saves paper

2

Page 48: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

___

-

______

Van: @a bt.eu>Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 11:47Aan: [email protected]

;. @tno.nI;@bfbn.nI;. [email protected];

@ivbn.nOnderwerp: RE: 1 nformatiedocument breedplaten

Heren, hierbij opmerkingen en vragen vanuit VNc.

Bij stap 1:

Bij stap 4:

Bij stap 5:

Bij stap 6:

Bij figuur 1:

Algemeen:

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Page 49: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Vanuit VNc het verzoek om over bovenstaande vragen, voorafgaand aan de release van het informatiedocument,nog een vergadering te plannen.Wellicht is het daarvoor nodig de releasedatum uit te stellen.

m.vr.gr.namens VNc

a Senior Clvii Engineerphone

The information provided in this e-mail message is confidential and intended only for the addressee. The disclaimer found atwww.abt.eu applies

Help the environment: not printing saves paper

Van : @minbzk.ni]Verzonden: maandag 2 oktober 2017 16:36Aan: @bamutiliteitsbouw.nl; ’; .

@tno.nl; ©bfbn.ni; ‘[email protected]’;@ivbn . nl

Onderwerp: Informatiedocument breedpiaten

Geachte heren,

Hierbij ontvangt u een nieuwe versie van het informatiedocument. Hierbij is uw commentaarop de eerdere versie beschouwd. Vanzelfsprekend is ook deze versie vertrouwelijk.Afgelopen woensdag heb ik u gezegd dat er nu een schriftelijke ronde zou zijn tot en metvrijdag en dat Hageman vervolgens op dinsdag 10 oktober een versie zou leveren diepubliceerbaar is.Er is echter grote druk ontstaan om eerder met een informatiedocument naar buiten tekomen. BZK wil daarom nu as donderdag al het informatiedocument publiceren.Dit betekent dat u tot woensdag 12 uur nog commentaar kan leveren op het bijgaandedocument.

Ik hoop op uw begrip hebt voor deze versnelling.

Vriendelijke groet,

PS: Ik informeer u nog over een vervolgafspraak met de klankbordgroep. Deze afspraak isvolgende week nog niet voorzien. Eerst moet Hageman/TNO een voorstel hebben voor hetvervolgonderzoek.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of ariy kind resulting from the risks inherent in theelectronic transmission of messages.

2

Page 50: 11 - Rijksoverheid.nl · Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Financiële bijsluiter van het ministerie van BZK Deze bijsluiter is van toepassing op leveringen

Van: @aedes.nl>Verzonden: woensdag 1 november2017 14:43Aan:Onderwerp: breedpiaatvioeren

Beste

Probeer je te bellen over de breedplaatvloeren problematiek. Verder geen haast maar ben gewoonbenieuwd of jullie nog informatie hebben voor ons die wij moeten weten. (of door spelen).

Corporaties zijn er ook mee bezig hoor ik van 6 corporaties die ik gesproken heb. In zeeland heeft eencorporaties zelfs een gebouw gesloten.

Hoor graag van je waar nodig.

Met vriendelijke groet,Aedes vereniging van woningcorporaties

adviseur opdrachtgeverschapAfdeling sectorontwikkeling & professionalisering

MT

www.aedes. niTwitter ©