of 58 /58
7013879 CECH-2004A Kullanım Kılavuzu Bu ürünü kullanmadan önce ürünle ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

11975 PS3 G Chassis TR_web.indd

 • Author
  vudan

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of 11975 PS3 G Chassis TR_web.indd

 • 7013879CECH-2004A

  Kullanm Klavuzu

  Bu rn kullanmadan nce rnle ilgili tm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiinde bavurmak zere saklayn.

 • 2

  UYARILARElektrik arpmasndan kanmak iin kabini amayn. Servis iin yalnzca yetkili personele bavurun.

  DikkatKontrollerin, ayarlamalarn veya performans prosedrlerinin, burada belirtilenlerin dnda kullanm tehlikeli nlarn ortaya kmasna neden olabilir.Bu rnle birlikte optik cihazlarn kullanlmas gzn zarar grme riskini artrr.

  CLASS 1 LASER PRODUCTLASER KLASSE 1 PRODUKT

  Bu cihaz IEC60825-1+A2:2001 altnda 1. SINIF LAZER rn olarak snflandrlmtr.

  Bu ekipman, 3 metreden daha ksa bir balant kablosu kullanlarak R&TTE Direktifinde belirtilmi olan snrlarla ilgili test edilmi ve uyumlu olduu tespit edilmitir. 3 metreden daha uzun kablo kullanmayn.

  Bu rnn reticisi Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonya irketidir. EMCnin Yetkili Temsilcisi, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya irketidir.

  Avrupada Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP tarafndan datlmaktadr.

  Ikla uyarnn neden olduu nbetler (Ia Duyarl Epilepsi)Epileptik bir sorununuz varsa veya zaman zaman nbetleriniz oluyorsa, oynamaya balamadan nce doktorunuza dann. Baz kiiler, televizyonda birden parlayan veya titreyen klara ya da dier k uyarlarna maruz kaldklarnda veya video oyunlar oynarken, gz ars, grme bozukluu, migren, kas seirmesi, titreme, gz kararmas, bilin kayb veya zaman ve yer duygusu kayb yaayabilir. Oyun oynarken yukardaki semptomlardan herhangi biriyle karlayorsanz, derhal cihaz kullanmay brakn ve doktorunuza bavurun.

  Aadaki belirtileri yaadnzda, oynamay derhal brakn

  Oynarken, yukardaki belirtilere ek olarak ba ars, ba dnmesi, mide bulants, yorgunluk, araba tutmasna benzer belirtiler olursa veya gz, kulak, el, kol ve ayak gibi vcudun herhangi bir uzvunda rahatszlk ya da ac hissederseniz, kullanmay derhal kesin. Durum devam ederse, tbbi yardm bulmaya aln.

  Radyo dalgalarRadyo dalgalar, elektronik donanmlar veya tbbi aygtlar (rnein, kalp pilleri) etkileyerek arzalara ve yaralanmalara neden olabilir.

  Kalp pili veya baka bir tbbi aygt kullanyorsanz, kablosuz a zelliini kullanmadan nce doktorunuza veya tbbi aygtnzn reticisine dann (Bluetooth ve WLAN).

  Aadaki yerlerde kablosuz a zelliini kullanmayn:

  Hastaneler gibi kablosuz a kullanmnn yasakland yerler. Sistemi tbbi kurum binalarnda kullanrken tbbi kurumun kurallarna uyun.

  Yangn alarmlar, otomatik kaplar ve dier otomatikletirilmi donanmlarn yaknndaki alanlarda.

 • 3

  UYA

  RILA

  R

  TR

  Sistem yazlmBu rndeki Sistem Yazlm Sony Computer Entertainment Inc. tarafndan verilen snrl lisansa tabidir. Daha fazla bilgi iin bkz. http://www.scei.co.jp/ps3-eula

  Ulusal ihracat denetimi hakkndaBu rn, ulusal ihracat denetimi yasalarnn kapsamnda olabilir. Bu yasalarn gereklerine ve bu rnle ilgili dier tm yasalara tamamen uymanz gerekir.

  ABD hracat Ynetimi Dzenlemeleri Hakknda UyarBu rn ABD hracat Ynetimi Dzenlemeleri altndaki belirli kstlamalara tabi olan yazlm iermektedir ve ABD ambargosuna dahil olan yerlere dorudan veya dolayl olarak ihra edilemez. Ayrca, bu rn ABD hracat Ynetimi Mevzuat tarafndan yasaklanan kiilere veya kurululara ihra edilemez veya yeniden ihra edilemez.

 • 4

  Para adlar .............................................................................. 12

  Balarken .................................................................................. 13Balant yntemleri ........................................................................ 13Sistem yazlmnn ilk kurulumunu gerekletirme ......................... 15PS3 sistemindeki video k ..................................................... 16Dijital ses cihazlarn balama .......................................................20

  PS3 sistemini ama ve kapatma ........................................... 21

  Kablosuz kumanday kullanma ................................................. 22

  erik oynatma .......................................................................... 24Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD ............................................................. 24USB cihazlarndaki ierii oynatma ...............................................25Oynatlabilir veya grntlenebilir dosya biimleri .........................25

  Oyun oynama ........................................................................... 26Oyun uyumluluu ...........................................................................26Oyun oynama .................................................................................26Kumanda ayarlar ...........................................................................26PlayStation3 biimli yazlm iin kaydedilen veriler .......................26PlayStation biimli yazlm iin kaydedilen veriler .........................27

  A ayarlarn dzenleme ........................................................... 28A ayarlarn dzenleme (kablolu) .................................................29A ayarlarn dzenleme (kablosuz) ...............................................29zel ayarlar dzenleme ................................................................ 31

  Internete balanma .................................................................. 32Internet taraycsn kullanma .........................................................32Kullanm klavuzunu grntleme ..................................................32PlayStationNetwork account (PlayStationNetwork hesab) oluturma .......................................................................................32

  PS3 sistemi gncelletirmeleri .............................................. 33

  Ekran klavyesini kullanma ........................................................ 34

  Ebeveyn denetimi ..................................................................... 35

  Sabit diski deitirme ................................................................ 36Veri yedekleme ..............................................................................36Sabit diski karma ......................................................................... 37Sabit diski deitirme .....................................................................38Sistem yazlmn yeniden ykleme ................................................39Yedeklenen verileri geri ykleme ...................................................40

  PS3 sistemini geri ykleme ................................................... 41PS3 sistemini atmadan veya devretmeden nce ........................ 41

  Servis isteinde bulunmadan nce........................................... 43

  indekiler

  UYARILAR ........................................................................................ 2Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar .................................................... 5PS3 sistemi hakknda evrimii bilgiler ........................................ 10XMB (XrossMediaBar) mens ................................................... 11

  zellikler ......................................................................................... 48GARANT ........................................................................................ 51Telif hakk ve ticari markalar ............................................................ 53

 • 5

  Dikkat E

  dilmesi G

  ereken Noktalar

  TR

  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  GvenlikBu rn en yksek gvenlik standartlar gz nnde bulundurularak tasarlanmtr. Ancak, doru ekilde kullanlmayan her elektrikli aygt, yangn, elektrik arpmas veya kiisel yaralanmalara neden olabilir. Aygtn kazasz bir ekilde almasna yardmc olmak iin aadaki ynergeleri uygulayn:

  Tm uyarlara, nlemlere ve ynergelere uyun.

  Dzenli olarak, AC g kablosunda hasar olup olmadn ve g fiinin ya da elektrik prizinin etrafnda toz birikip birikmediini denetleyin.

  Aygt anormal bir ekilde alr, allmadk sesler karr veya dokunulamayacak kadar snrsa, derhal kullanmay brakn, AC g kablosunu elektrik prizinden karn ve dier tm kablolar ayrn.

  PlayStation3 yazlm klavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation mteri hizmetleri yardm hattna dann.

  Kullanm yi klandrlm bir ortamda kullann ve TVden gvenli bir mesafede tutun.

  PS3 sistemini uzun sre kullanmaktan kann. Bir saat oyun oynadktan sonra 15 dakika ara verin.

  Yorulduunuzda veya uykunuz geldiinde oyunu brakn.

  Kablosuz Kumanday kullanrken yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarnzda rahatszlk veya ar hissederseniz, sistemi kullanmay derhal brakn. Durum devam ederse, doktorunuza bavurun.

  Aadaki salk sorunlarnn herhangi biriyle karlarsanz, sistemi kullanmay derhal brakn. Belirtiler devam ederse, doktorunuza bavurun.

  Ba dnmesi, mide bulants, yorgunluk ya da araba tutmasna benzer belirtiler.

  Gz, kulak, el veya kol gibi vcut uzuvlarnda rahatszlk ya da ar.

  Sistemi ve aksesuarlar kk ocuklarn ulaamayaca bir yerde saklayn.

  Sistem akken (g gstergesi kesintisiz yeil renkte yanar) USB kablosu dnda hibir kablo balamayn.

  imekli havalarda sisteme veya bal kablolara ya da aksesuarlara dokunmayn.

  Sistemi veya aksesuarlar suya yakn yerlerde kullanmayn.

  Sistemin veya aksesuarlarn iine su, kk paracklar veya yabanc cisimlerin girmesine izin vermeyin.

  Sistemin veya aksesuarlarn konektrlerine dokunmayn.

  Sistemi veya aksesuarlar toza, dumana veya buhara maruz brakmayn. Ayrca, sistemi ar toz ve sigara duman olan ortamlara yerletirmeyin. Mercek gibi i bileenlerde toz oluumu veya sigara duman kalnts sistemin arzalanmasna neden olabilir.

  Sistemi veya aksesuarlar yksek scakla, yksek neme ya da dorudan gne na maruz brakmayn.

  Sistemi veya aksesuarlar dengesiz, eik ya da titreimli yzeylere yerletirmeyin.

  Sistemi dikey ya da yatay konum dnda bir konumda yerletirmeyin. Sistemi dikey konumda yerletirirken, sistemin bu modeli iin (ayr olarak satlan) dikey sehpay kullann. Ayrca, sistem akken konum deiiklii yapmayn.

  Sistemi tarken dikkatli olun. Skca tutmamanz durumunda sistem derek hasara veya yaralanmalara yol aabilir.

  Disk taklyken sistemi tamayn veya konumunu deitirmeyin. Titreim, diskin veya sistemin izilmesine neden olabilir.

  Sabit diske veri kaydedilirken ya da sabit diskten veri yklenirken sistemi kapatmayn.

  Sistemin zerine kmayn, herhangi bir nesne koymayn veya sistemi dier aygtlarla st ste yerletirmeyin.

  Sistemi ve bal aksesuarlar, birinin taklp debilecei veya ayana taklabilecei bir yere yerletirmeyin.

  Kullanm srasnda, vcudunuzun sisteme veya sistem havalandrmasndan gelen havaya uzun sre temas etmesine izin vermeyin. Bu koullar altnda uzun sreli temas dk scaklk yanklarna neden olabilir.

 • 6

  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  Ekranda kalc olarak belirsiz bir resim brakabileceinden, sistem, plazma veya projeksiyon* TVye balyken TV ekrannda uzun sre hareketsiz resim brakmayn. * LCD ekran trleri hari

  Ebeveynlerin, gvenli ve sorumlu Internet kullanm salamak iin ocuklar evrimii etkinlikler srasnda izlemelerini neririz. Daha fazla bilgi iin http://www.ps-playsafeonline.com adresine bakn.

  DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda ile ilgili gvenlik notlar* El veya kollarnzdaki kemik, eklem veya kaslarda yaralanma veya hastalk

  varsa titreim ilevini kullanmayn. Eer bir tedavi grdnz ya da yaralanma geirdiyseniz, vibration function (titreim ilevi) Kapal olarak ayarlanmad srece, DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda ile bu oyunlar oynamayn.

  Kablosuz Kumandann hareket alglama ilevini kullanrken aadaki noktalara dikkat edin. Kumanda bir kiiye veya nesneye arparsa, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

  Hareket alglama ilevini kullanmadan nce hareket edebileceiniz yeterli alannz olduundan emin olun.

  Elinizden derek hasara veya yaralanmaya neden olmasn nlemek iin Kablosuz Kumanday skca tutun.

  Kablosuz Kumanday USB kablosuyla kullanrken, kablonun insanlara veya eyalara arpmamasna dikkat edin ve kabloyu oyun srasnda PS3 sisteminden karmayn.

  * Bu notlar, dier kumandalar iin de geerlidir.

  HavalandrmalarHavalandrmalarn nn kapatmayn. yi bir havalandrma salamak iin aadaki ynergeleri uygulayn:

  Sistemi duvar yzeyinden en az 10 cm uzaa yerletirin.

  Uzun iplikleri olan hal veya kilim zerine yerletirmeyin.

  Dar ve skk bir yere yerletirmeyin.

  stn bezle rtmeyin.

  Havalandrmalarda toz oluumuna izin vermeyin.

  AC g kablosu kullanm Gvenli bir kullanm iin AC g kablosunu dzenli olarak denetleyin.

  Hasarlysa, derhal kullanmay brakn ve her PlayStation, PlayStation2 ve PlayStation3 yazlm klavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation mteri hizmetleri yardm hattna dann.

  Verilen AC g kablosundan baka bir g kablosu kullanmayn. Kabloda deiiklik yapmayn.

  AC g kablosunun fiine slak ellerle dokunmayn.

  AC g kablosunun zerine baslmasna veya kablonun zellikle filerin olduu yerde, uzatma yuvalarnda ve kablonun sistemden kt noktada skmasna izin vermeyin.

  Kablonun stne ar eyalar koymayn.

  AC g kablosunu s kaynaklarnn yaknna yerletirmeyin ve kabloyu scakla maruz brakmayn.

  AC IN konektr etrafnda toz ve yabanc madde oluumuna izin vermeyin. AC g kablosunu balamadan ya da takmadan nce, g fii veya kablo balant ucu, elektrik prizi veya sistemin arkasndaki AC IN konektrnde toz ya da yabanc madde olup olmadn kontrol edin. Fi veya konektr kirlenmise, balamadan nce kuru bir bezle silin.

  Sistemi temizlemeden veya tamadan nce, ya da sistemi uzun sre kullanmay dnmyorsanz, AC g kablosunu elektrik prizinden karn. karrken, g kablosunu fiinden skca tutarak dz bir ekilde elektrik prizinden ekin. Hibir zaman kablodan tutarak veya yana doru ekmeyin.

  AC g kablosunu voltaj transformatrne veya enversre balamayn. AC g kablosunun, yurt dnda kullanm iin voltaj transformatrne ya da otomobilde kullanmak iin enversre balanmas sistemde s oluumuna neden olup yanklara veya arzaya neden olabilir.

 • 7

  Dikkat E

  dilmesi G

  ereken Noktalar

  TR

  Sistemi veya aksesuarlar kesinlikle skmeyin ayrmayn ya da bunlarda deiiklik yapmayn

  PS3 sistemini ve aksesuarlarn rn belgelerindeki talimatlara gre kullann. Sistemin veya aksesuarlarn analizine veya zerinde deiiklik yaplmasna ya da devre yaplandrmalarnn analizine ve kullanlmasna izin verilmez. Sistemde veya aksesuarlarda yetkisiz olarak deiiklik yaplmas garantinizi geersiz klar. PS3 sisteminin iinde kullancnn servis uygulayabilecei bir bileen yoktur (verilen sabit disk karlabilir ancak sklemez veya zerinde deiiklik yaplamaz). Ayrca, elektrik arpmasnn yan sra lazer radyasyonuna maruz kalma riski de vardr.

  A Aa balanmak iin geni bant Internet balants gereklidir.

  Internet hizmeti cretlerinden kullanc sorumludur. Ayrntlar iin, hizmet szlemenizde verilen bilgilere bakn ya da Internet hizmet salaycnza dann.

  Yalnzca 10BASE-T, 100BASE-TX veya 1000BASE-T alaryla uyumlu bir Ethernet kablosu kullann. Standart konut telefonu hatt kablosu ya da burada bahsedilenlerden baka tr kablolar kullanmayn. Yanl kablo tr kullanlmas, s oluumu, yangn veya arzaya yol aabilecek ekilde LAN konektrlerinden gereinden fazla elektrik akm gemesine neden olabilir.

  Kablosuz a zellii Bu rnn kablosuz a zellii tarafndan kullanlan 2,4 GHz radyo dalga

  aral, eitli aygtlar tarafndan paylalan bir aralktr. Bu rn, ayn aral kullanan dier aygtlarn etkisini azaltacak ekilde tasarlanmtr. Ancak, baz durumlarda dier aygtlardan gelen giriim balant hzn drebilir, sinyal mesafesini ksaltabilir ya da balantnn aniden kesilmesine neden olabilir.

  WLAN eriim noktasn semek iin PS3 sisteminin tarama ilevi kullanldnda, genel kullanm iin planlanmam eriim noktalar da grntlenebilir. Yalnzca kullanma yetkisine sahip olduunuz eriim noktasna ya da genel WLAN veya etkin nokta hizmetinde bulunan bir eriim noktasna balann.

  Nem younlamasSistem veya disk dorudan souk bir yerden scak bir yere getirilirse, sistem iindeki mercek ya da disk zerinde nem younlamas olabilir. Bu olduunda, sistem dzgn almayabilir. Bu durumda, diski karp sistemi kapatn ve fii karn. Nem buharlaana kadar diski yerletirmeyin (bu, birka saat srebilir). Sistem hala dzgn almyorsa, her PlayStation3 yazlm klavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation mteri hizmetleri yardm hattna dann.

  TemizlemeGvenlik nedeniyle, sistemi veya bal aksesuarlar temizlemeden nce AC g kablosunu elektrik prizinden karn.

  D yzeyler (sistemin veya Kablosuz Kumandann plastik kapa)rnn d yzeyinin bozulmasn veya renginin solmasn nlemeye yardmc olmak iin aadaki talimatlar uygulayn.

  Yumuak ve kuru bir bezle silin.

  Bcek ilac veya baka uucu maddeler uygulamayn.

  rnn d yzeyinde uzun sre lastik veya vinil malzeme brakmayn.

  zcler veya baka kimyasal maddeler kullanmayn. Kimyasal olarak ilenmi temizleme beziyle silmeyin.

 • 8

  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  HavalandrmalarSistem havalandrmalarnda toz biriktiinde, dk gl bir elektrik sprgesiyle tozu ekin.

  KonektrlerSistem konektrleri veya AC g kablosu temiz deilse kullanmayn. Kirli ekilde kullanlrsa, elektrik akmnn geii engellenebilir. Kiri kuru bir bezle temizleyin.

  Diskler

  Uyumlulukla ilgili notBaz ortamlarn blgesel kstlamalar olabilir ve sisteminizle almayabilir. Ayrntlar iin ortam paketine bakn.

  Kullanma Diskin yzeyine dokunmayn; kenarlarndan tutun.

  Disklerin zerine kat veya bant yaptrmayn ve yaz yazmayn.

  Disk zerindeki parmak izleri, toz, kir veya izikler grnty bozabilir ya da ses kalitesini azaltabilir. Her zaman dikkatli bir ekilde kullann ve kullanmadan nce temiz olduklarn kontrol edin.

  Depolama Diskleri yksek scakla, yksek neme ya da dorudan gne na

  maruz brakmayn.

  Diskler uzun sre kullanlmayacaksa, kutularnda saklayn. Disklerin kutulanmadan st ste ylmas veya eik olarak saklanmas erilmelerine neden olabilir.

  Temizleme yntemi Diskleri, yumuak bir bezle ortadan darya doru hafife

  silerek temizleyin.

  Disklere zarar verebileceklerinden, zc, plak temizleyici, antistatik sprey veya baka kimyasallar kullanmayn.

 • 9

  Dikkat E

  dilmesi G

  ereken Noktalar

  TR

 • 10

  PS3 sistemi hakknda evrimii bilgilerBu klavuz donanm zelliklerini aklar ve sistemin gvenli ve doru kullanm iin uyarlar ve nlemler de dahil olmak zere PS3 sisteminin nasl kurulaca ve altrlaca hakknda temel bilgiler verir. Ayrca Internette bulunan u bilgilere de eriebilirsiniz.

  evrimii kullanm klavuzu iin: eu.playstation.com/manualsBu klavuz PS3 sisteminin kullanm hakknda ayrntl bilgiler ierir.

  Sistem yazlm gncelletirmeleri http://eu.playstation.com/ps3Bu site sistem yazlm gncelletirmeleri hakkndaki en son bilgileri salar.

  PlayStation3 resmi sitesi http://eu.playstation.com/ps3Bu PlayStation3 rnleri resmi sitesi, yazlmlar ve donanm aksesuarlar hakknda en son bilgileri salar

  Destek http://eu.playstation.com/help-supportBu PlayStation rn destei resmi sitesi, rnnzle ilgili en son soru ve cevaplar salar.

  Arkadalar

  Sohbet etme ve mesaj alverii

  PlayStationNetwork

  PlayStationNetwork servislerini kullanma

  A

  Internete balanma

  Oyun

  Oyun oynama

  Video

  Video oynatma

  Mzik

  Mzik alma

  Fotoraf

  Resim grntleme

  Ayarlar

  PS3 sistem ayarlarn dzenleme

  Kullanclar

  PS3 sisteminde oturum aacak kullanclar seme

  Aadaki elerin tmnn var olup olmadn denetleyin. Herhangi bir e eksikse, her PlayStation3 yazlm klavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation mteri hizmetleri yardm hattna dann.

  PlayStation3 sistemi

  Basl malzeme

  DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda

  Euro-AV Konektr Fii

  AC G Kablosu AV Kablosu USB Kablosu

  Bu belgede yaynlanan sistem ilevleri ile ilgili bilgiler kullanlan sistem yazlm srmne bal olarak PS sisteminizle ilgili bilgilerden farkl olabilir.

 • 11

  TRKategori

  e

  XMB (XrossMediaBar) mensPS3 sistemi XMB (XrossMediaBar) diye adlandrlan bir kullanc arabirimi ierir.

  1

  2

  3

  veya butonunu kullanarak bir kategori sein.

  veya butonunu kullanarak bir e sein.

  Seilen eyi onaylamak iin butonuna basn.

  butonu: Seenekler mensn/kontrol panelini grntler

  Simgeler Seenekler mens

  Bir simge seip butonuna basnca seenekler mens grntlenir.

  erik oynatlrken butonuna basnca kontrol paneli grntlenir.

  Kontrol paneli butonu: lemi iptal eder

  Yn butonlar: Ekrandaki kategorileri/eleri semek iin kullanlr

  butonu: Seilen eyi onaylar

  PS butonu: XMB mensn grntler Sistemi aar/kapatr

 • 12

  Para adlar

  Sistemin n / arka ksmlar

  Disk yuvas

  G butonu

  Eject butonu

  WLAN eriim gstergesi

  Sabit disk eriim gstergesi

  USB konektrleri

  Havalandrma

  AC IN konektr

  AV MULTI OUT konektr

  DIGITAL OUT (OPTICAL) (Dijital k - Optik) konektr

  LAN konektr

  HDMI OUT konektr

  DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda

  SELECT (Se) butonu

  USB konektr

  L2 butonuL1 butonu

  Yn butonlar

  Sol ubuk/ L3 butonu*

  R2 butonuR1 butonu

  butonu

  butonu butonu

  butonu

  Sa ubuk/ R3 butonu*

  Port gstergeleri

  START (Balat) butonuPS butonu

  * L3 ve R3 butonlar ubuklara basldnda alrlar.

  Dikkat

  Sistemi scakln ykselebilecei kapal dolaplarda veya dier konumlarda kullanmayn. Bu tr bir kullanm sistemin ar snmasna ve yangn, yaralanma veya arzalanmaya neden olabilir.

  Sistemin i scakl ykselirse, g gstergesi krmz ve yeil renklerde dnml olarak yanp sner. Bu durumda sistemi kapatn ( sayfa 21) ve bir sre kullanmayn. Sistem souduktan sonra havalandrmas iyi olan bir konuma tayn ve kullanmaya devam edin.

  Uyarlar

  Sistemi ar tozlu veya sigara dumanl ortamlara yerletirmeyin. Mercek gibi i bileenlerde toz veya sigara duman kalnts birikmesi sistemin arzalanmasna neden olabilir.

  G gstergesi kesintisiz yeil renkte yanarken veya yanp snerken sistemi tamayn veya konumunu deitirmeyin. Sistemin tanmasndan kaynaklanan titreim veri kaybna veya bozulmasna ya da sistemin zarar grmesine neden olabilir.

  pucu

  Sistemi dikey konumda yerletirirken, dikey sehpay kullann (ayr olarak satlr).

 • 13

  Balarken

  TR

  Balarken

  Video ekranda grntlenmiyorsaSistemi TVye balamak iin kullanlan kablonun trn deitirirseniz, video ekranda grntlenmeyebilir. Video grntlenmezse, sistemin n yzndeki g butonuna en az be saniye sreyle (sistem iki bip sesi karana kadar) dokunarak, sistemi kapatp yeniden an. Ardndan, video k ayar standart znrle (SD) sfrlanacaktr.

  HDMI OUT konektr

  AV MULTI OUT konektr

  Balant yntemleri

  Sisteminizi televizyona balaynSisteminizi televizyona balamak iin aadaki yntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

  Euro-AV

  ConnectorAV MULTI OUT

  konektrAV Kablosu

  TV

  TVHDMI OUT konektr

  HDMI Kablosu (ayrca satlr)

  HD (Yksek znrlk) video k - bileen video

  YL

  RP

  R/CR

  PB/C

  BCO

  MPO

  NENT VIDEO IN

  AUDIO IN

  Bileen AV Kablosu (ayrca satlr)

  AV MULTI OUT konektr

  TV

  HD (Yksek znrlk) video k - HDMI

  SD (Standart znrlk) video k

  pular

  Video k kablosu trleri ve desteklenen video modlar hakknda ayrntlar iin, bkz. PS3 sisteminde video k ( sayfa 16) ve Video k kablosu trleri ( sayfa 17).

  Ev sinema sistemi iin kullanlan bir AV alcs gibi dijital ses kn destekleyen ses cihazlarn balayabilirsiniz. Ayrntlar iin, bkz. Dijital ses cihazlarn balama ( sayfa 20).

 • 14

  Balarken

  LAN konektr AC IN konektr

  Ethernet kablosu balayn (ayrca satlr)Sistemi Internete balamak iin bir Ethernet kablosu kullann.

  pucu

  Internete balanmak iin, Ethernet kablosu kullanmadan, kablosuz a balants kullanabilirsiniz. Ayrntlar iin bkz. A ayarlarn dzenleme ( sayfa 28).

  Dikkat

  Standart telefon hattn veya sistemle uyumlu olmayan baka tr kablolar dorudan sistemin LAN konektrne balamayn; aksi halde snma, yangn veya alma bozukluu olabilir.

  AC g kablosunu balaynAC g kablosu elektrik prizine takldktan sonra PS3 sistemindeki g gstergesi kesintisiz krmz olarak yanar ( sayfa 21).

  Dikkat

  Tm dier balantlar yapmadan sistemin g kablosunu elektrik prizine takmayn.

  Baz blgelerde veya lkelerde ekildekinden farkl elektrik prizi kullanlabilir.

 • 15

  Balarken

  TR

  Sistem yazlmnn ilk kurulumunu gerekletirmeSistemi atktan sonra, ilk kurulumunu yapn.

  1 Televizyonu an ve televizyonun video giriini PS3 sistemi tarafndan kullanlan giri konektryle eleecek anahtar konumuna getirin.

  2 G butonuna basn. G gstergesi yeile dner ve resim televizyon ekrannda grntlenir.

  G butonuG gstergesi

  3 USB kablosu kullanarak kablosuz kumanday sisteme balayn.

  4 Kumandadaki PS butonuna basn. Sistem kumanday tanr. Kumanda tanndktan sonra, ilk kurulum ekran grntlenir.

  5 lk kurulumu yapn.

  Sistem dili, saat dilimi, tarih ve saat ve kullanc ad ayarlarn girmek iin ekrandaki ynergeleri izleyin.

  Internet balantsn kurma ekran grntlenir. Ethernet kablosu kullanarak balanrken, ekrandaki ynergeleri izlediinizde temel ayarlar otomatik olarak seilecektir. WLAN zerinden balanrken, balanty kurmak iin, A ayarlarn dzenleme (kablosuz) ( sayfa 29) altndaki ynergeleri izleyin.

  Ayarlar tamamlandktan sonra televizyon ekrannda XMB mens ( sayfa 11) grntlenir.

  pular

  Sistemi TVye balamak iin HDMI kablosu kullanrken, ilk kurulum srasnda video k znrln deitirmek iin bir ekran grntlenir. [Yes]i (Evet) seer ve butonuna basarsanz, en uygun k znrl otomatik olarak seilir.

  Metin girii ile ilgili ayrntlar iin, Ekran klavyesini kullanma blmne bakn ( sayfa 34).

  Balang kurulumunda yaplan ayarlamalar (Settings) (Ayarlar) veya (Users) (Kullanclar) mensnn altnda deitirilebilir. Ayrntlar iin evrimii kullanc klavuzuna bavurun (eriim: eu.playstation.com/manuals).

 • 16

  Balarken

  PS3 sistemindeki video kPS3 sistemi iki farkl znrlk k salar: HD ve SD. Desteklenen video modunu renmek iin kullanlan televizyonun kullanm klavuzuna bavurun.

  HD (High Definition Yksek znrlk) SD (Standard Definition Standart znrlk)Video modu *1 1080p 1080i 720p 576p 576i *2

  En boy oran 16:9 16:9 16:9 16:9 4:316:9 4:3

  *1 Bu rakam tarama izgilerinin saysn gsterir. i harfi interlace (gemeli) ve p harfi progressive (aamal) tarama iindir. Aamal tarama, titreme etkisini minimumda tutarak yksek kalitede grnt salar.

  *2 Sistemdeki video k ayar [Standard (PAL)] (Standart -PAL) olarak grntlenir.

  znrlkteki fark gsteren ekranlar

  HD ekran SD ekran

 • 17

  Balarken

  TR

  Video k kablosu trleriTelevizyonda grntlenen znrlk TV giri konektrlerine ve kullanlan kablo trne bal olarak deiir. Kullanlan televizyona uygun kablo sein.

  Kablo tr TVdeki giri konektr Desteklenen video modlar*

  HDMI Kablosu* (ayrca satlr)

  HDMI IN konektr

  1080p / 1080i / 720p / 576p

  Bileen AV Kablosu (ayrca satlr)

  Bileen VIDEO IN konektr

  Y L RPR/CRPB/CBCOMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

  1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*3

  S VIDEO Kablosu (ayrca satlr)

  S VIDEO IN konektr

  S VIDEO L-AUDIO-R 576i*3

  AV Kablosu (birlikte verilir)

  VIDEO IN konektr (bileik)

  VIDEO L-AUDIO-R 576i*3

  AV Kablosu (birlikte verilir) Euro-AV Konektr Fii (birlikte verilir)

  Euro-AV konektr (SKART)

  576i*3

  *1 Televizyona ve oynatlan ierie bal olarak baz video modlar desteklenmeyebilir.

  *2 Sistemi televizyona bir HDMI kablosu kullanarak balayn (ayrca satlr). HDMI kablosu hem ses hem de grnt k salar ve dijital kalitede ses ve grntnn keyfine varmanz salar.

  *3 Sistemdeki video k ayar [Standard (PAL)] (Standart - PAL) olarak grntlenir.

 • 18

  Balarken

  Video k ayarlarn yapmaKullanlan kablo ve konektrlerin trne bal olarak, PS3 sisteminin video k ayarlarn HD znrlkteki videoyu ( sayfa 16) TVde grntleyecek ekilde yapmanz gerekebilir.

  Video grntlenmiyorsa

  TVnin video giriini, sisteme balanmak iin kullanlan giri konektryle eleecek konuma ayarlayn.

  G butonuna en az be saniye sreyle (sistem iki bip sesi karana kadar) basarak, sistemi kapatp yeniden an. Ardndan, video k ayar standart znrle (SD) sfrlanacaktr.

  1 (Settings) (Ayarlar) (Display Settings) (Ekran Ayarlar) [Video Output Settings]i (Video k Ayarlar) sein ve butonuna basn.

  2 TVde kullanlan giri konektrn ( sayfa 17) sein ve butonuna basn.

  HDMI seimini yaparsanz, sonraki ekranda [Automatic] (Otomatik) veya [Custom] (zel) seeneini belirleyebilirsiniz. ou durumda [Automatic] (Otomatik) seenei seilir ve video k ayarlar otomatik olarak doldurulur.

  [AV MULTI / SCART] seeneini belirlerseniz, bir sonraki ekranda k sinyalinin trn semeniz gerekir. ou durumda, [Y Pb/Cb Pr/Cr] seenei belirlenir.

  3 Ekran onaylayn ve butonuna basn.Konektr adm 2de deitirdiyseniz, bu deiikliin onaylanmas iin bir ekran grntlenir.

  4 Ayarlar onaylayn, [Yes]i (Evet) sein ve butonuna basn.Konektr adm 2de deitirdiyseniz, ayarlarn onaylanmas iin bir ekran grntlenir.

  5 TVnin destekledii znrlkleri sein ve butonuna basn.TVde gsterilen znrlk giri konektrne ve kullanlan kablo trne gre deiir ( sayfa 17). Setiiniz en yksek znrlk video k iin kullanlr.

  Adm 2de seilen konektre bal olarak, bu ekran grntlenmeyebilir.

 • 19

  Balarken

  TR

  6 Ayarlar onaylayn, [Yes]i (Evet) sein ve butonuna basn.Adm 2de seilen konektre ve adm 5te seilen znrlklere bal olarak, bu ekran grntlenmeyebilir.

  7 TV trn sein ve butonuna basn. Adm 5te [Standard (PAL)] veya [576p] seeneini belirlediyseniz, TV ekran boyutunu semek iin bir ekran grntlenir. Kullanlan TVye uyacak ekilde ayar yapn.

  Adm 5te [720p] veya daha yksek bir znrlk setiyseniz, TV tr otomatik olarak 16:9 ayarna getirilir ve TV ekran boyutunu semeyi salayan ekran grntlenmez.

  8 Ayarlar onaylayn ve butonuna basn.Video k ayarlar sisteme kaydedilir.

  9 Ses k ayarlarn yapn.Ses k ayarlarn yaparak devam edin. Ayarlar kullanlan TV veya ses aygtyla eleecek ekilde yapn.

  HDMI seimini yaparsanz, sonraki ekranda [Automatic] (Otomatik) veya [Manual] (El ile) seeneini belirleyebilirsiniz. ou durumda, [Automatic] (Otomatik) seilir.

  TVden ses k iin HDMI kablosu dnda bir kablo kullanlyorsa, [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI] (Ses Giri Konektr / SCART / AV MULTI) seeneini belirleyin. Ses k iin dijital optik kablo kullanlyorsa, [Digital Out (Optical)] (Dijital k (Optik)) seeneini belirleyin ve bir sonraki ekranda k biimini sein.

  10 Ayarlar onaylayn ve butona basn.Ses k ayarlar sisteme kaydedilir.

  pucu

  Ses k ayarlarn (Settings) (Ayarlar) (Sound Settings) (Ses Ayarlar) [Audio Output Settings] (Ses k Ayarlar) altnda yapabilirsiniz.

 • 20

  Balarken

  Dijital ses cihazlarn balamaEv sinema sistemi iin kullanlan bir AV alcs gibi dijital ses kn destekleyen ses cihazlarn balayabilirsiniz.

  PS3 sistemindeki ses kDesteklenen kanallar kullanlan k konektrne bal olarak deiebilir.

  PS3 sisteminin k konektrlerik iin kullanlabilen kanallar

  2 Kanal 5.1 Kanal 7.1 Kanal

  AV MULTI OUT konektr DIGITAL OUT (OPTICAL) (Dijital k - Optik) konektr

  HDMI OUT konektr

  pular

  Sisteme dijital ses aygt balarken, (Settings) (Ayarlar) (Sound Settings) (Ses Ayarlar) [Audio Output Settings] (Ses k Ayarlar) esine gidin ve ses aygt iin gerekli olan ayarlar yapn.

  Normalde, ses birden ok k konektrnden ayn anda verilemez. rnein, PS3 sisteminiz bir HDMI kablosuyla televizyona ve dijital optik kabloyla bir ses aygtna balysa ve [Audio Output Settings] (Ses k Ayarlar) altnda [Digital Out (Optical)] (Dijital k (Optik)) seenei belirtilmise, ses televizyondan deil, yalnzca ses aygtndan dar verilir.

  Sistem HDMI kablosu ile hem ses hem de video k yapabilir. Hem televizyonun hem de ses cihaznn HDMI konektr varsa televizyonun grntsnn televizyona kn ses aygt zerinden yapabilirsiniz.

  Aygt HDMI kablosu kullanlarak PS3 sistemine balanmsa, ses bozulmasna neden olabileceinden veya anormal sesler retebileceinden sistem alrken aygt kapatmayn (g gstergesi kesintisiz yeil renkte yanar).

  Bir ses cihaznn balanmasna rneklerPS3 sistemine bir ses cihaz balamak iin bir HDMI kablosu veya dijital optik kablo kullanlabilir.

  HDMI kablosu Dijital optik kablo

  HDMI kablosu (ayrca satlr)

  Dijital ses cihaz

  Dijital optik ses kablosu (ayrca satlr)

  Kullanlan televizyon iin video k kablosu ( sayfa 17)

  HDMI kablosu (ayrca satlr)

  TV TV

 • 21

  PS

  3 sistem

  ini ama ve kapatm

  a

  TR

  PS3 sistemini ama ve kapatma

  Sistemi ama

  1 G butonuna basn.G gstergesi sistemin aldn gstermek iin kesintisiz yeil yanar.

  G gstergesi: kesintisiz yeil

  G butonu

  2 Kumandadaki PS butonuna basn.Kumanda numaras atandktan sonra sistemi altrmak iin kumanday kullanabilirsiniz.

  PS butonu

  Sistemi kapatma

  1 G butonuna basn.G gstergesi kesintisiz olarak krmz yanar.

  G gstergesi: kesintisiz krmz

  G butonu

  G gstergesi durumuPS3 sisteminin geerli durumunu grmek iin sistem zerindeki g gstergesine bakabilirsiniz.

  Kesintisiz yeil Sistem ak

  Yanp snen yeil Sistem kapatlyor

  Kesintisiz krmz Sistem kapal (bekleme modunda)

  Uyar

  G gstergesi kesintisiz yeil renkte yanarken veya yanp snerken aadaki uyarlara uyun. Aksi takdirde veri kayb veya bozulmas gerekleebilir sistem zarar grebilir.

  AC g kablosunu elektrik prizinden karmayn. Sistemi tamayn veya konumunu deitirmeyin.

  pular

  Bir kablosuz kumanda kullanmadan nce, kumanday sistemle elemeniz gerekir ( sayfa 22).

  PS3 sistemini kablosuz kumandadaki PS butonunu kullanarak ap kapatabilirsiniz. Sistemi amak iin PS butonunu kullanrsanz, ayn zamanda kumanda numaras atanr. Sistemi kapatmak iin PS butonuna bir saniyeden uzun sreyle basn ve ekrandaki ynergeleri izleyin.

  PS3 sistemini XMB mensnden de kapatabilirsiniz. (Users) (Kullanclar) (Turn Off System) (Sistemi Kapat) seeneini belirleyin.

  Sistemi uzun bir sre kullanmayacaksanz, g gstergesinin sabit krmz renkte yandn kontrol edin ve AC g kablosunu elektrik prizinden ekin.

 • 22

  Kablosuz kumanday kullanma

  Kullanma hazrlamaKablosuz kumanday kullanmak iin nce kumanday kaydetmeniz veya PS3 sistemi ile eletirmeniz ve kumandaya bir numara atamanz gerekir.

  Adm 1: Sistem ile kumanday eletirin. lk kez kullanrken Farkl bir PS3 sistemi ile kullanrken

  Adm 2: Kumanda numaras atayn.Sistem her aldnda

  Adm 1: Sistem ile kumanday eletirinKumanday ilk kez kullanrken veya farkl bir PS3 sistemi ile kullanrken kumandalar nce eletirmeniz gerekir. Sistemi atnzda ve kumanday bir USB kablosu kullanarak baladnzda, eleme ilemi otomatik olarak tamamlanr.

  USB kablosu (birlikte verilir) Sistemin ak olup olmadn denetleyin (g gstergesi yeil renkte sabit yanar).

  Adm 2: Kumanda numaras ataynSistemi her atnzda kumandaya bir numara atanmaldr.

  PS butonuna basn. Tm port gstergeleri yanp sner.

  Kumandaya bir numara atandnda, atanan numaraya ait port gstergeleri krmz renkte sabit olarak yanar.

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  Bir seferde en fazla 7 kumanda balayabilirsiniz. Kumanda numaras port gstergelerinin zerinde bulunur. 5-7 numaralar iin yanan gstergelerin rakamlarn ekleyin.

  1

  12 3 4

  rnek: 5 numaral kumanda atanmtr.

  pular

  Kumandann eletirilmesi ve numara atanmas yalnzca sistem akken yaplabilir (g gstergesi yeil renkte sabit yanarken).

  Eletirilmi bir kumanda baka bir PS3 sistemi ile kullanldnda, orijinal sistem ile eleme iptal edilir. Kumanda baka bir sistemle kullanlmsa, kumanday sistemle tekrar eletirin.

  Kumanda veya sistem kapatlrsa, kumandadaki port gstergeleri sner ve atanan numaralar sfrlanr.

 • 23

  Kablosuz kum

  anday kullanma

  TR

  Kumanday kablosuz olarak kullanmaUSB kablosunu kartarak kumanday kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Kablosuz olarak kullanmak iin, kumandann pili arj edilmi olmaldr.

  pular

  Kumanda ve sistem akken USB kablosu taklp kartlabilir. Kumanda almyorsa, PS butonuna basn ve kumanda numarasn

  tekrar atayn.

  Kumanday arj etmeSistem akken (g gstergesi kesintisiz yeil yanar), USB Kablo kullanarak kumanday sisteme balayn. Kumandann port gstergeleri yava yava yanp sner ve arj ilemi balar. arj etme tamamlandnda, port gstergeleri yanp snmeyi keser.

  pular

  arj srasnda kumanda kullanlabilir. Scaklk aralnn 10C ile 30C arasnda olduu ortamda arj edin.

  Farkl ortamlarda yaplan arj ilemi daha az etkili olur.

  Sistem kapalyken (bekleme modundayken) kumanda arj edilemez.

  Pil arj dzeyiPS butonuna bir saniyeden uzun basarsanz, ekranda pil arj dzeyini kontrol edebilirsiniz.

  arj Dzeyi

  Pilin arj dzeyi yeterli.

  Pilin arj dzeyi dyor.

  Pilin arj bitmek zere.

  Pilin arj bitmi. PS butonu krmz renkte yanp sner. Kumanday arj edin.

  pucu

  Ortama ve kullanm koullarna bal olarak, kalan arj dzeyi doru gsterilemeyebilir ve arj sresi deiiklik gsterebilir.

 • 24

  erik oynatma

  1 Diski yerletirin.Diskin yerletirildiini gstermek iin eject gstergesi sabit maviye dner.

  Diski etiketli yzeyi yukar bakacak ekilde yerletirin.

  2 XMB mensnde bir simge grntlenir ve disk oynamaya balar.

  Disk otomatik olarak balamazsa XMB mensnden disk simgesini seip butonuna basn.

  Diski kartma

  Oynatmay durdurun ve ardndan eject butonuna basn.

  Eject gstergesiEject butonu

  Uyarlar

  Sistemle uyumlu olmayan diskler oynatlamaz. Piyasada satlan BD video yazlmn oynatmak iin baz

  durumlarda ifreleme anahtarnn (*) yenilenmesi gerekebilir. ifreleme anahtar, sistem yazlm gncellendiinde yenilenebilir ( sayfa 33). * AACS (Gelimi Eriim Denetim Sistemi) anahtar

  Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD

 • 25

  erik oynatma

  TR

  USB cihazlarndaki ierii oynatmaUSB Yn Depolama Snf ile uyumlu aygtlar gibi d aygtlar USB Kablo kullanarak balayabilirsiniz. Aygtlar sistem akken balanabilir. Aygtla birlikte verilen ynergelere de bavurabilirsiniz.

  1 USB cihazn balayn.Ekranda bir simge grntlenir.

  Dijital kamera gibi bir harici cihaz

  2 Simgeyi sein ve ardndan butonuna basn.Oynatlabilir ieriin listesi grntlenir.

  Uyarlar

  Veri kaydedilirken, okunurken veya silinirken USB cihazlarn karmayn veya sistemi kapatmayn. Aksi takdirde veri kaybna veya bozulmasna sebep olabilirsiniz.

  Yazma korumas anahtar bulunan bir USB fla srcs kullanrken, cihaz sisteme balyken anahtarn konumunu deitirmeyin. Bunu yapmak verilerin kaybna veya bozulmasna neden olabilir.

  Oynatlabilir veya grntlenebilir dosya biimleriBu sistemde, ATRAC, MP3, AAC, JPEG ve MPEG-4 dosya biimleri alnabilir, oynatlabilir veya grntlenebilir. En yeni bilgiler iin evrimii kullanc klavuzuna bavurun (eriim: eu.playstation.com/manuals).

  pular

  Uyumlu kategori stununda yalnzca PS3 sisteminde oynatlabilir veya grntlenebilir dosyalar grntlenir (rnek: Resim verileri Photo (Fotoraf) kategorisinde grntlenir).

  Depolama ortamna bal olarak ortamdaki klasrn yalnzca bir alt kmesi grntlenebilir. Seenekler mensnde [Display All] (Tmn Gster) esini seerseniz ( sayfa 11), ortamda kaytl olan tm klasrler grntlenir.

  Uyar

  Muhtemel veri kayb veya bozulmasna kar bir nlem olarak, sabit diskinizde depolanm verileri dzenli aralklarla yedeklemelisiniz. Herhangi bir nedenden dolay veri veya yazlm kayb ya da bozulmas meydana gelirse, yazlm veya verileri geri yklemek ya da onarmak mmkn deildir. Herhangi bir veri, dosya veya yazlm kaybndan ya da bozulmasndan SCEE sorumlu tutulamaz.

 • 26

  Oyun oynama

  Oyun uyumluluu

  PlayStation3 yazlm biimi Bu sistemde oynatlabilir

  PlayStation yazlm biimi Oynatlabilir, ancak her zaman gerektii gibi almayabilir

  PlayStation2 yazlm biimi Bu sistemde oynatlamaz

  Oyun oynama

  Oyunu balatmaDiski yerletirdiinizde oyun kendiliinden balar.

  Diski etiketli yzeyi yukar bakacak ekilde yerletirin.

  Oyundan kmaOyun oynarken, Kablosuz Kumandadaki PS butonuna basn. Daha sonra oyundan kmak iin (Game - Oyun) (Quit Game - Oyundan k) seeneini belirleyin.

  pucu

  Yazlm trne bal olarak (rnein, PlayStation yazlm biimi), PS butonuna basldnda (Quit Game - Oyundan k) seenei grnmeyebilir. Bu durumda, grntlenen ekranda [Quit Game] (Oyundan k) seeneini belirleyin.

  Kumanda ayarlar (Settings - Ayarlar) (Accessory Settings - Aksesuar Ayarlar)

  seeneini belirleyerek kumanda ayarlarn deitirebilirsiniz.

  Kumandalar Yeniden Ata

  Kumanda portu ya da numaras yazlm tarafndan belirlenmise, uygun kumanda portu ya da numaras atamak iin bu ayar kullanabilirsiniz.*

  Kumanda Titreim levi

  Titreim ilevini ap kapatabilirsiniz. Varsaylan olarak [On] (Ak) konumuna ayarlanmtr.

  * Bu sistemi kullanarak kumanda portu 2-Dyi atayamazsnz.

  pucu

  Oyun oynarken PS butonuna basarak kumanda ayarlarn deitirebilirsiniz. XMB ekrannda, (Settings - Ayarlar) altndaki (Accessory Settings - Aksesuar Ayarlar) seeneini veya grntlenen ekranda [Controller Settings] (Kumanda Ayarlar) seeneini belirleyin.

  PlayStation3 biimli yazlm iin kaydedilen verilerPlayStation3 biimli yazlm iin kaydedilen veriler sistemin sabit diskine kaydedilir. Veriler (Game) (Oyun) (Saved Data Utility) (Kaydedilmi Veri Arac) altnda grntlenir.

 • 27

  Oyun oynam

  a

  TR

  PlayStation biimli yazlm iin kaydedilen verilerPlayStation biimli yazlmdan veri kaydetmek iin, sabit diskte dahili bellek kartlar oluturmanz ve kartlar yuvalara atamanz gerekir.

  Uyar

  Bu sistem, PlayStation2 yazlm biiminin oynatlmasn desteklemez. PlayStation2 yazlm biimi iin dahili bir bellek kart olutursanz bile o kart oyun oynamak iin kullanamazsnz.

  Dahili bellek kartlar oluturma

  1 (Game (Oyun)) (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Bellek Kart Arac (PS/PS2)) seeneini belirleyin ve

  butonuna basn.

  2 (Create New Internal Memory Card - Yeni Dahili Bellek Kart Olutur) seeneini belirleyin ve butonuna basn.

  3 [Internal Memory Card (PS)] (Dahili Bellek Kart (PS)) seeneini belirleyin ve ardndan butonuna basn.lemi tamamlamak iin ekrandaki ynergeleri uygulayn.

  Yuva atama

  1 (Game (Oyun)) (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Bellek Kart Arac (PS/PS2)) seeneini belirleyin ve

  butonuna basn.

  2 Kullanmak istediiniz dahili bellek kartn sein ve butonuna basn.

  [Assign Slots] (Yuva Ata) seiminden sonra [Slot 1] (Yuva 1) veya [Slot 2] (Yuva 2) atamasn yapn.

  pular

  Yazlma bal olarak, yuvalar nceden atanm olabilir. Ayrntlar iin, yazlmla birlikte verilen ynergelere bavurun.

  Oyun srasnda yuvalar atayabilirsiniz. Kablosuz Kumandann PS butonuna basn ve grntlenen ekrandan [Assign Slots] (Yuva Ata) seeneini belirleyin.

 • 28

  A ayarlarn dzenleme

  A yaplandrmas rnei (kablolu)

  Kablolu bir a yaplandrmas rnei , ve elerini gerektirir.

  A yaplandrmas rnei (kablosuz)

  Kablosuz bir a yaplandrmas rnei ve elerini gerektirir.

  *1 Balant yntemi kullanlan ortama gre deiim gsterebilir. rnein, Ethernet kablolarn, nceden kurulu LAN portlarna sahip bir konutta, dorudan duvardaki ka balayabilirsiniz. Bu trden bir a ortam kullanyorsanz, a geidi cihazna ihtiyacnz yoktur.

  *2 evirmeli Internet nerilmez.

  *3 Ynlendirici, birden ok cihazn tek bir Internet hattna balanmasn salayan bir cihazdr. Bir PC ve bir PS3 sistemi tek bir Internet balants kullanlarak ayn anda Internete balanacaksa, ynlendirici gerekir. DSL veya kablo modem ya da dier a cihaz yerleik ynlendirici ilevine sahipse, ynlendirici gerekli deildir.

  *4 Kablosuz ynlendirici, bir ynlendiriciye eriim noktas ilevsellii katan bir cihazdr.

  Internet hattna

  DSL modem*1*2 gibi bir a geidi cihaz Kablosuz ynlendirici

  (eriim noktas)*3*4

  Bilgisayar

  Internet hattna

  DSL modem*1*2 gibi bir a geidi cihaz Ynlendirici*3

  Bilgisayar

  Ethernet kablosu

 • 29

  A ayarlarn dzenlem

  e

  TR

  A ayarlarn dzenleme (kablolu)

  1 Sisteme bir Ethernet kablosu (ayrca satlr) balayn.

  2 (Settings) (Ayarlar) (Network Settings) (A Ayarlar) [Internet Connection Settings] (Internet Balants Ayarlar)

  seimini yapn ve butonuna basn.Internet balantsnn sonlandrlacan belirten bir mesaj grntlenir.

  3 [Yes] (Evet) seeneini belirleyin ve butonuna basn.

  4 [Easy] (Kolay) seeneini belirleyin ve ardndan butonuna basn.

  Temel ayarlar otomatik olarak ayarlanr ve bir ayarlar listesi grntlenir. Liste grntlenmezse, zel ayarlar dzenlemelisiniz. zel ayarlar dzenlemek iin Internet servis salaycnz tarafndan salanan ynergelere bakn ( sayfa 31).

  5 Internet balants testini gerekletirin.Balant baarlysa Internete balanabileceksiniz.

  A ayarlarn dzenleme (kablosuz)

  1 Sisteme bal bir Ethernet kablosu olduunu kontrol edin.

  2 (Settings) (Ayarlar) (Network Settings) (A Ayarlar) [Internet Connection Settings] (Internet Balants Ayarlar)

  seimini yapn ve butonuna basn.Internet balantsnn sonlandrlacan belirten bir mesaj grntlenir.

  3 [Yes] (Evet) seeneini belirleyin ve butonuna basn.

  4 [Easy] (Kolay) seeneini belirleyin ve ardndan butonuna basn.

  Temel ayarlar otomatik olarak ayarlanr.

  5 [Wireless] (Kablosuz) seeneini belirleyin ve butonuna basn.

 • 30

  A ayarlarn dzenleme

  6 WLAN ayarlarn dzenleyin. Kullanmak istediiniz eriim noktasn sein. Genellikle [Scan] (Tara) seimini yapp sisteminiz kapsama alannda bulunan bir eriim noktasn seebilirsiniz.

  Scan (Tara) Sistem yaknlarda bir eriim noktas arar. Kullanmak istediiniz eriim noktasn sein.

  Enter Manually (El ile gir) Eriim noktasn, SSID kodunu el ile girerek belirleyin.

  Automatic (Otomatik)

  Eriim noktasnn otomatik ayar zelliini kullann. Gereken ayarlar otomatik olarak tamamlamak iin ekrandaki ynergeleri izleyebilirsiniz.

  AOSSBuffalo, Inc.

  7 Kablosuz an gvenlik ayarlarn dzenleyin.Eriim noktas iin ifreleme anahtarn girin. Adm 6da [Automatic] (Otomatik) seeneini belirlediyseniz bu ekran grntlenmez.

  None (Yok) ifreleme anahtar ayarlanmad.WEP

  ifreleme anahtarn girin. ifreleme anahtar alan girilen her karakter iin yldz (*) simgesi grntler.WPA-PSK/

  WPA2-PSK

  8 Ayarlar kontrol edin.Ayarlar listesi grntlenir. Liste grntlenmezse, zel ayarlar dzenlemelisiniz. zel ayarlar dzenlemek iin Internet hizmet salaycnz tarafndan verilen ynergelere bakn ( sayfa 31).

  9 Internet balants testini gerekletirin.Balant baarlysa Internete balanabileceksiniz.

  pular

  SSID ve WEP/WPA anahtarlar, bir eriim noktasna balanrken gereken gvenlik bilgisi trleridir. Bu bilgilere sahip deilseniz, eriim noktasn kuran veya salayan kiiye bavurun.

  Kullandnz eriim noktasna bal olarak, Internete balanrken PS3 sisteminin MAC adresine ihtiyacnz olabilir. PS3 sisteminin MAC adresini

  (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [System Information] (Sistem Bilgileri) altnda bulabilirsiniz.

  Kablosuz Internet balants kurulurken, kablosuz a aygtlarnn kullanm durumuna bal olarak sinyal etkileimi oluabilir. Internet veri transfer hz derse veya Kablosuz Kumanda doru ekilde almazsa, kablolu Internet balants kullanmay deneyin.

 • 31

  A ayarlarn dzenlem

  e

  TR

  zel ayarlar dzenlemeBelirli a ortamlarnda, baz ayarlar [Easy] (Kolay) seilerek otomatik olarak dzenlenemeyebilir. zel ayarlar dzenlemek iin aadaki bilgilere bakn ve ekrandaki ynergeleri izleyin.

  Ethernet alma moduEthernet veri aktarm hzn ve alma modunu belirleyin. Genellikle [Auto-Detect] (Otomatik Alglama) seebilirsiniz.

  IP Adresi AyarInternete balanrken IP adresi alma yntemini belirleyin. Bu yntem, kullandnz Internet hizmet salaycsna gre deiir.

  Otomatik DHCP sunucu tarafndan verilen IP adresini kullann.El ile IP adresini el ile girin.

  PPPoE PPPoE kullanarak Internet'e balann. Internet hizmeti salaycnz tarafndan verilen kullanc adn ve ifreyi girin.

  DHCP ana bilgisayar adDHCP sunucusu ana bilgisayar adn belirleyin. Genellikle [Do Not Set] (Ayarlama) seebilirsiniz.

  DNS AyarDNS sunucusunu belirleyin. Bu yntem, kullandnz Internet hizmet salaycsna gre deiir.

  Otomatik Sistem DNS sunucusu adresini otomatik olarak alr.

  El ileDNS sunucusu adresini el ile girin. Internet hizmeti salaycnz tarafndan verilen birincil ve ikincil DNS sunucusu IP adreslerini girin.

  MTUVeri iletimi srasnda kullanlan MTU deerini belirleyin. Genellikle [Automatic] (Otomatik) seebilirsiniz.

  Proxy SunucuKullanlacak proxy sunucuyu belirleyin. Genellikle [Do Not Set] (Ayarlama) seebilirsiniz.

  UPnP UPnP (Universal Plug and Play) etkinletirin veya devre d brakn. Genellikle [Enable] (Etkinletir) seebilirsiniz.

  pucu

  [UPnP], [Disable] (Devre d brak) olarak ayarlanmsa ses/video sohbet zellii veya oyunlardaki iletiim zellikleri kullanlrken evrimii iletiim kstl olabilir.

 • 32

  Internete balanmaA ayarlar tamamlandysa, sistem aldnda PS3 sistemi Internete otomatik olarak balanr Balant, sistem ak olduu srece etkin kalr.

  Internet taraycsn kullanma

  1 (Network) (A) (Internet Browser) (Internet Taraycs) seeneini belirleyin ve butonuna basn.Internet taraycs alr. Sayfa yklenirken megul simgesi grntlenir.

  Megul simgesi

  Internet taraycsnn temel ilemleri

  Yn butonlar aretiyi bir balantya tama.Sa ubuk stenen ynde kaydrma.L1 butonu nceki sayfaya gitme.START (Balat) butonu Adres girme.

  butonu Meny grntleme ve grntlememe arasnda gei yapma.

  Kullanm klavuzunu grntlemePS3 sisteminin evrimii kullanm klavuzunu grntlemek iin Internet taraycsn kullanabilirsiniz. (Network) (A) (Online Instruction Manuals) (evrimii Kullanm Klavuzu) esini seip

  butonunu tklatn.

  evrimii kullanm klavuzu iin: eu.playstation.com/manualsBu klavuz PS3 sisteminin kullanm hakknda ayrntl bilgiler ierir.

  PlayStationNetwork account (PlayStationNetwork hesab) oluturma

  Bir PlayStationNetwork account (PlayStationNetwork hesab) oluturarak Friends (Arkadalar) altnda sohbet etmenin keyfini karabilir veya (PlayStationStore) maazasndan oyun veya video indirebilirsiniz.

  (PlayStationNetwork) (Sign Up for PlayStationNetwork (PlayStationNetworke Kaydolun)) sein ve butonuna basn. Hesap oluturma ekran grntlenir.

  pular

  Hesap oluturmak iin Internet balants gerekir. PlayStationNetwork hizmet ierii blgeye gre deiebilir.

 • 33

  PS

  3 sistem

  i gncelletirmeleri

  TR

  PS3 sistemi gncelletirmeleriPSP sistemi yazlmn gncelletirerek, yeni zellikler ve/veya gvenlik dzeltme ekleri ekleyebilirsiniz. Sistem yazlmnn en son srmn kullanmak iin sisteminizi srekli olarak gncelletirin.

  Sistem yazlm gncelletirmeleri http://eu.playstation.com/ps3Bu site sistem yazlm gncelletirmeleri hakkndaki en son bilgileri salar.

  Gncelletirme verilerini mevcut sistem yazlmnn zerine yazmak iin kullann.

  Sistem yazlm gncelletirilmitir.

  Uyarlar

  Gncelletirme srasnda sistemi kapatmayn veya ortam kartmayn. Gncelletirme tamamlanmadan iptal edilirse, sistem yazlm zarar grebilir ve sistemin servise gitmesi veya deitirilmesi gerekebilir.

  Gncelletirme srasnda sistemin n yzndeki g butonu ve kumandada bulunan PS butonu etkin deildir.

  erie bal olarak, nce sistem yazlmn gncelletirmeden oyun oynamanz mmkn olmayabilir.

  Sistem yazlmn gncelletirdikten sonra nceki srme geri dnemezsiniz.

  Sistem yazlmnn srmn denetlemeSistemin srm bilgisini (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [System Information] (Sistem Bilgileri) altnda denetleyebilirsiniz. Geerli srm [System Software] (Sistem Yazlm) alannda grntlenir.

  Gncelletirme yntemleriGncelletirmeyi aada aklanan yntemlerden herhangi biri ile yapabilirsiniz.

  Network update (Adan Gncelletirme)Verileri Internetten ykleyerek gncelletirme yapabilirsiniz. En yeni gncelletirme otomatik olarak kardan yklenir.

  Settings (Ayarlar) System Update (Sistem Gncelletirmesi) [Update via Internet] (Internet zerinden Gncelletirme) sein.

  Depolama ortamn kullanarak gncelletirmeUSB flash srcye veya dier ortamlara kaydedilmi gncelletirme verilerini kullanarak gncelleme yapabilirsiniz.

  Settings (Ayarlar) System Update (Sistem Gncelletirmesi) [Update via Storage] (Depolama Ortam ile Gncelletirme) sein.

  Disk ortamn kullanarak gncellemeGncelletirme verileri, baz oyun disklerinde ve dier disk ortam trlerinde de bulunabilir. Gncelleme verileri ieren bir diski oynattnzda, gncelleme ileminde size yol gstermek zere bir ekran grntlenir.

  pucu

  Yukarda aklanan yollardan hibiriyle gncelleme gerekletiremiyorsanz, yerel Mteri Hizmetleri yardm hattna bavurun (PlayStation3 yazlm el kitaplarnda listelenmitir).

 • 34

  Ekran klavyesini kullanmamle ngrlen seeneklerini grntler

  lem tular ngrme modu ak olduunda grntlenir

  Giri modu gstergesi

  Metin giri alan

  Metin girmeAadaki admlar, rnek olarak fun kelimesi kullanlarak, nasl metin girileceini aklar.

  1 Klavyeden [f] sein ve ardndan butonuna basn. Bu adm [u] ve [n] karakterleri iin tekrarlayn.

  2 [Enter] (Gir) seeneini belirleyin ve ardndan butonuna basn.

  Girdiiniz karakterler onaylanr.

  3 [Enter] (Gir) seeneini belirleyin ve sonra butonuna basn. Metin girilmitir ve klavye kapanr.

  pular

  Ekran klavyesini kullanma ayrntlar iin, evrimii kullanm klavuzuna bakn (eriim : eu.playstation.com/manuals).

  USB klavye veya Bluetooth uyumlu klavye (her ikisi de ayrca satlr) kullanarak da metin girebilirsiniz. Metin giri ekran grntlenirken, bal klavyede bir tua basldnda, metin giri ekran klavyeyi kullanmanz salar.

  Tu listesiGrntlenen tular giri moduna ve dier durumlara bal olarak deiiklik gsterir.

  Tular Aklama

  Satr sonu ekler

  mleci hareket ettirir

  mlecin solundaki karakteri siler

  Boluk ekler

  Giri modunu deitirir

  Girilen karakterleri onaylar ve klavyeden kar

  Mini boyutlu klavyeye gei yapar

  / Simge veya ifade ekler

  / Girilecek karakterlerin trn deitirir

  Internet taraycsndan kopyalanan metni yaptrr

 • 35

  Ebeveyn denetim

  i

  TR

  Ebeveyn denetimiPS3 sistemi ebeveyn denetimi zellii ierir. Bu zellii, ifre ayarlamak ve gsterilecek ierii, belirlenen ebeveyn denetimi dzeyine (oyun, video ve dier ierik) gre snrlamak iin kullanabilirsiniz. Sistemde ebeveyn denetimi dzeyini ayarlayarak, ocuklarn kstlanm ierii izlemesini nleyebilirsiniz.

  Gvenlik ayarlarn deitirmeOyunlar, Blu-ray Diskleri ve dier ierikle ilgili ebeveyn denetimi dzeyini u konumdan belirleyebilirsiniz: (Settings) (Ayarlar)

  (Security Settings) (Gvenlik Ayarlar).

  Ebeveyn denetimi ayarlarn deitirmek iin ifre gerekir. ifreyi u konumdan ayarlayabilirsiniz: (Security Settings) (Gvenlik Ayarlar)

  [Change Password] (ifreyi Deitir). Varsaylan ifre 0000 olarak belirlenmitir.

  Oyunlar iin ebeveyn denetimi dzeyiOyunlarn ebeveyn denetimi dzeyini u konumdan ayarlayabilirsiniz

  (Security Settings) (Gvenlik Ayarlar) [Parental Control] (Ebeveyn Denetimi). [Off] (Kapal) seeneini veya 11 dzeyden birini belirleyebilirsiniz.

  Off (Kapal) Ebeveyn denetimi dzeyinden bamsz olarak her trl ierik gsterilir.

  11-1 Ebeveyn denetimi dzeyi numaraya gre belirlenir. Numara ne kadar kk olursa, kstlama o kadar fazla olur.

  eriin gsterilip gsterilmeyeceini, PS3 sisteminin ve ieriin ebeveyn denetimi dzeyinin kombinasyonu belirler. rnek: Sistemin ebeveyn denetimi dzeyi [7] olarak ayarlanmsa, dzeyi [1] - [7] olan ierik sistemde gsterilebilir.

  Daha fazla bilgi iin http://www.ps-playsafeonline.com adresine bakn.

  Dier gvenlik ayarlarOyunlar dndaki ieriin ebeveyn denetimi snrlamalarn aada akland gibi (Security Settings) (Gvenlik Ayarlar) mensnden belirleyebilirsiniz.

  BD Ebeveyn DenetimiEbeveyn denetimi ayarlar olan bir BD oynatldnda, oynatlan ierik sizin ayarladnz yaa gre kstlanr. Ayar ne kadar kk olursa, kstlama o kadar fazla olur.

  DVD ebeveyn denetimi

  Ebeveyn denetimi ayarlar olan bir DVD oynatldnda, oynatlan ierik sizin ayarladnz dzeye gre kstlanr. [Off] (Kapal) seeneini veya 8 dzeyden birini belirleyebilirsiniz. Numara ne kadar kk olursa, kstlama o kadar fazla olur.

  Internet Taraycs Balatma Denetimi

  Internet Taraycsn balatma ilemini ifreyle kstlayabilirsiniz.

  pucu

  Security settings (Gvenlik ayarlar) men seenekleri, kullanlan sistem yazlmnn srmne bal olarak deiebilir. En son bilgiler iin evrimii kullanm klavuzuna bakn (eriim: eu.playstation.com/manuals).

 • 36

  Sabit diski deitirmePS3 sisteminde ykl olan sabit diski deitirebilirsiniz.

  Dikkat

  Vida gibi kk paralarn kazara yutulma ihtimaline kar sabit diski ocuklarn eriemeyecei bir yere koyun.

  Sistemin ii kullanmdan hemen sonra scaktr. Sabit diski karmaya balamadan nce, sistemin soumas iin biraz bekleyin.

  Vida kapan veya sabit diski karrken veya tutarken kendinizi yaralamamaya dikkat edin.

  PS3 sistemini amadan nce vida kapan ve HDD blm kapan taktnzdan emin olun. Bu kapaklar taklmazsa, sistem iinde snmaya neden olabilir.

  Vidalar takmak veya karmak iin kullandnz yldz tornavidann doru boyutta olduundan emin olun. Boyutlar elemezse vidann bandaki oyuk hasar grebilir.

  Uyarlar

  Verilen servis trne bal olarak, servisten nce kullanlan sabit diskin yeniden biimlendirilmesi gerekebilir. nemli verileri yedeklediinizden emin olun.

  Kiisel bilgilerinizin korunmasna ve bu bilgilerin bakalar tarafndan yanl kullanmnn engellenmesine yardmc olmak iin, PS3 sistemini servis iin teslim etmeden nce tm PlayStationNetwork accounts (PlayStationNetwork hesaplarna) ilikin ifreleri iptal ettiinizden ve sabit diski kardnzdan emin olun.

  Veri yedeklemeAadaki yntemlerden birini kullanarak sabit diskte kaytl verileri yedekleyebilirsiniz.

  Uyar

  Muhtemel veri kayb veya bozulmasna kar bir nlem olarak, sabit diskinizde depolanm verileri dzenli aralklarla yedeklemelisiniz. Herhangi bir nedenden dolay veri veya yazlm kayb ya da bozulmas meydana gelirse veya sabit diskin yetkili servis tarafndan biimlendirilmesi gerekirse, yazlm veya veriler geri yklenemeyebilir ya da onarlamayabilir. Herhangi bir veri, dosya veya yazlm kaybndan ya da bozulmasndan SCEE sorumlu tutulamaz.

  Verileri tek ilemle yedeklemeSabit diskte kaytl verileri USB yn depolama aygtna tek ilemle yedekleyebilirsiniz. (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [Backup Utility] (Yedekleme zellii) seeneini belirleyin ve bu ilemi gerekletirmek iin ekrandaki ynergeleri uygulayn.

  pular

  Baz durumlarda sistemi doru bir ekilde yedeklemek iin yedekleme zelliini kullanamayabilirsiniz. Ayr olarak tanabilen veya kopyalanabilen dosyalar iin ikinci bir yedekleme oluturmanz nerilir. Ayrntlar iin bkz. Seili verileri yedekleme ( sayfa 36).

  Yedekleme zellii hakknda ayrntl bilgi iin evrimii kullanm klavuzuna bakn. (eriim: eu.playstation.com/manuals).

  Seili verileri yedeklemeSistemin sabit diskinde kaytl olan aadaki dosya trleri bir USB aygtna kopyalanabilir veya tanabilir. Dosyay sein, butonuna basn ve ardndan seenekler mensnden [Copy] (Kopyala) veya [Move] (Ta) seeneini belirtin. Baz video dosyalar iin bunun yerine [Back Up] (Yedekle) seeneini belirlemeniz gerekebilir.

  Dosya tr Yedekleme hedefiOyunlardan kaydedilen veriler: video, mzik veya resim dosyalar

  USB toplu depolama aygt (USB flash src, vs.)

 • 37

  Sabit diski deitirm

  e

  TR

  pular

  Baz veriler kopyalanamaz, tanamaz veya yedeklenemez. Kart okuyucu/yazc kullanarak (USB konektr tipinde, ayrca satlr), sabit

  diske kaydedilmi dosyalar Memory Stick veya SD Memory Card gibi bir depolama ortamna yedekleyebilirsiniz.

  Sabit diski karma

  Dikkat

  Gvenlik nedeniyle, sabit diski karmaya balamadan nce sistemi kapattnzdan ve elektrik balantsn kestiinizden emin olun.

  Sistem ters dndrldnde sabit durmayabilir. Viday karrken kendinize zarar vermemeye dikkat edin.

  1 Sistemi kapatmak iin g butonuna basn. G gstergesi sabit krmzya dnecek ve sistem bekleme moduna girecektir.

  2 AC g kablosunu prizden ekin ve dier kablolar sistemden karn.Gvenlik nedeniyle, g kablosu fiini elektrik prizinden karn ve sonra dier kablolar karn.

  3 Sistemi yumuak, kuru bir kuma zerine ters ekilde yerletirin ve vida kapan an.Vida kapann stndeki oyuu kullann ve kapa yavaa ekin. Kapa ekilde gsterildii gibi dndrn. Kapak kolay ekilmiyorsa, yuvaya, dz tornavida gibi bir alet yerletirin ve kapa yavaa yukar ekin.

  Vida kapa

  4 Sabit diski yerinde tutan viday skn ve HDD blm kapan karn. Mavi viday uygun bir yldz tornavida ile skn. HDD blm kapan sola kaydrn ve kapa karn.

  HDD yuva kapa

 • 38

  Sabit diski deitirme

  5 Sabit diski skn.Tutamac yukar kaldrn ve sabit diski sistemden karn.

  UyarlarSabit disk hassas bir ekipmandr ve her zaman dikkatli davranmak gereklidir. Yazlm ya da veri kaybn veya sabit diskin bozulmasn ya da zarar grmesini nlemeye yardmc olmak iin, aada listelenen noktalar dikkatle izleyin: Sistemi veya sabit diski yere drmeyin, fiziksel sarsnt veya titreime

  maruz brakmayn. Sistem veya sabit diskin iine sv veya kk para kamasna izin

  vermeyin. Konektrlere dokunmayn veya konektrlerin iine yabanc nesneler

  sokmayn. Sistemi veya sabit diski, mknats veya hoparlrlerin oluturduuna benzer

  manyetik alanlara yakn yerlere koymayn. Ayrca, manyetik alanlara kar hassas olan aygtlar da (saat veya manyetik kartlar gibi) sabit diskin yaknna koymayn.

  Sabit disk stne ar nesneler koymayn. Sabit diski tutarken yalnzca kenarlardan ve metal erevesinden tutun. Sabit disk statik elektrie kar hassastr. Sabit diski takarken doru tutu

  yntemlerini kullandnzdan emin olun. Serin veya kuru yerde saklayn.

  Sabit diski deitirme

  Dikkat

  Gvenlik nedeniyle, sabit diski karmaya balamadan nce sistemi kapattnzdan ve elektrik balantsn kestiinizden emin olun.

  Sabit diski deitirirken, metal ereveyi karmak iin aadaki prosedr izleyin.

  1 Yldz tornavida kullanarak vidalar karn (4 yerde).

  2 Sabit diski kenarlarndan tutun ve ters evirin.

  Kayp dmesini nlemek iin iki kenarndaki aklklardan skca kavrayn.

 • 39

  Sabit diski deitirm

  e

  TR

  3 Sabit diski metal ereveden karn.

  4 Yeni sabit diski, PS3 sisteminin sabit diskin metal erevesine koyun ve sonra vidalar kullanarak tutturun (4 yerde).Vidalar ok fazla sktrmayn.

  5 Sabit diski sisteme takn.Diski takarken Sabit diski karma ( sayfa 37) ynergelerini ters srada uygulayn. Sabit diski HDD yuvasna skca taktnzdan emin olun.

  6 Sistem yazlmn yeniden ykleyin. Sabit disk deitirildiinde sistem yazlm yeniden yklenmelidir ( sayfa 39).

  Yedek sabit disklerPS3 sistemiyle aadaki trdeki sabit diskleri kullanabilirsiniz.

  Boyut 2,5 in (dahili tr)*1

  Arabirim biimi Seri ATA*2

  *1 Tm modellerde doru alma garanti edilmez.

  *2 Paralel ATA desteklenmez.

  pucu

  HDD blm kapan, vida kapan, vidalarn veya metal ereveyi kaybettiyseniz, yedek para temini iin yerel Mteri Hizmetleri yardm hattna bavurun (klavuzun arka kapana bakn).

  Sistem yazlmn yeniden yklemeSistem aldnda sistem yazlm balamazsa (rnein sabit disk deitirildiinde), sistemde aada grntlenene benzer bir ekran grntlenir. Bu durumda, indirilen gncel verileri kullanarak sistem yazlmn yeniden yklemeniz gerekir.

  Gncel sistem yazlm verilerini indirmenternet eriimi olan bir PC kullanarak, aadaki Web sitesinden gncel sistem yazlm verilerini indirin. Bilgisayardan depolama ortamna gncel verileri kopyalamak iin web sitesindeki ynergeleri izleyin.

  http://eu.playstation.com/ps3

 • 40

  Sabit diski deitirme

  pular

  Web sitesindeki gncel verilerin en son srmn kullann. nceden kullanlan yazlm srmnden daha eski bir srm kullanan bir sistem yazlmn yeniden ykleyemezsiniz. Sisteminize uygun gncel veriler web sitesinde mevcut deilse, yerel Mteri Hizmetleri yardm hattna bavurun (klavuzun arka kapana bakn).

  Gncel verileri ieren bir oyun diski veya baka bir disk varsa, sistem yazlmn yeniden yklemek iin bu diski kullanabilirsiniz. Diski PS3 sistemine takar ve ekrandaki ynergeleri uygularsanz, gncel verilerin kullanlp kullanlmayacan dorulayabilirsiniz.

  Bir bilgisayardan Internet eriiminiz yoksa, yerel Mteri Hizmetleri yardm hattna bavurun (klavuzun arka kapana bakn).

  Sistem yazlmn yklemePS3 sistemini an ve gncel verileri ieren depolama ortamn takn. Sistem yazlmn yeniden yklemek iin ekrandaki ynergeleri izleyin.

  Uyarlar

  Ykleme srasnda sistemi kapatmayn veya depolama ortamn kartmayn. Ykleme ilemi tamamlanmadan iptal edilirse, sistem yazlm bozulabilir ve sistem iin servis veya deiiklik gerekebilir.

  Gncelletirme srasnda sistemdeki g butonu ve kablosuz kumandadaki PS butonu etkin deildir.

  Yedeklenen verileri geri yklemeAadaki yntemlerden birini kullanarak yedeklediiniz verileri geri ykleyebilirsiniz.

  Verileri tek ilemle geri yklemeYedeklediiniz verileri (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [Backup Utility] (Yedekleme zellii) seeneini belirleyerek tek ilemle geri ykleyebilirsiniz. Yedekleme verilerini ieren USB yn depolama aygtn takn ve bu ilemi gerekletirmek iin ekrandaki ynergeleri izleyin.

  pular

  Baz durumlarda verileri doru bir ekilde geri yklemek iin yedekleme zelliini kullanamayabilirsiniz.

  Yedekleme zellii hakknda ayrntl bilgi iin evrimii kullanm klavuzuna bakn. (eriim: eu.playstation.com/manuals).

  Seili verileri geri yklemeDosyalar, dosyaya ait seenekler mensn kullanarak, el ile geri ykleyebilirsiniz. Dosyay ieren USB yn depolama aygtn takn ve geri yklemek istediiniz dosyay sein ve butonuna basn. Seenekler mensnden [Copy] (Kopyala) veya [Move] (Ta) seeneini belirleyin.

  pucu

  Telif hakk korumal veri ieren dosyalar kopyalayamayabilir veya tayamayabilirsiniz.

 • 41

  PS

  3 sistem

  ini geri ykleme

  TR

  PS3 sistemini geri ykleme

  Uyarlar

  Varsaylan deerleri veya PS3 sistemini geri yklerseniz, ayar deiiklikleri geri alnamaz. Veri kayb veya bozulmas kullancnn sorumluluundadr.

  Bu ilem srasnda PS3 sistemini kapatmayn. lem tamamlanmadan iptal edilirse, sistem yazlm bozulabilir ve sistem iin servis veya deiiklik gerekebilir.

  Bu ilem srasnda, sistemin nndeki g dmesi ve kablosuz kumandadaki PS dmesi etkin deildir.

  Sistem yazlmnn eski bir srmne geri dnmek iin bu zellii kullanamazsnz.

  Varsaylan ayarlar geri ykleme (Settings) (Ayarlar) altnda, geerli ayarlar (Settings) (Ayarlar)

  (System Settings) (Sistem Ayarlar) [Restore Default Settings] (Varsaylan Ayarlar Geri Ykle) seeneini belirleyerek, varsaylan ayarlara geri ykleyebilirsiniz.

  lemi tamamladktan sonra sistemi yeniden balatn, ilk kurulum ekran grntlenecektir. Sistem yazlmnn ilk kurulumunu gerekletirmek iin ekrandaki ynergeleri izleyin ( sayfa 15).

  Sabit disk srcsndeki verileri silmeSistemin sabit diskindeki tm verileri silebilir ve (Settings) (Ayarlar) altnda, geerli ayarlar (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [Restore PS3 System] (PS3 Sistemini Geri Ykle) seeneini belirleyerek varsaylan ayarlara geri ykleyebilirsiniz.

  Bu ilem iin gerekli sreyi, sabit disk biimlendirme seenekleri listesinden [Quick Format] (Hzl Biimlendirme) seimini belirleyerek ksaltabilirsiniz. nemli veya hassas veriler ieren bir sabit diski biimlendirirken [Full Format] (Tam Biimlendirme) seeneini belirlemeniz nerilir.

  lemi tamamladktan sonra sistemi yeniden balatn, ilk kurulum ekran grntlenecektir. Sistem yazlmnn ilk kurulumunu gerekletirmek iin ekrandaki ynergeleri izleyin ( sayfa 15).

  PS3 sistemini atmadan veya devretmeden ncePS3 sisteminizi atmadan veya kiralamak dahil (izin verilen blgelerde) herhangi bir sebeple nc ahslara vermeden nce Sabit disk srcsndeki verileri silme ynergelerini izlediinizden ve PS3 sisteminizdeki tm verileri silmek iin [Full Format] (Tam Biimlendirme) seeneini belirlediinizden emin olun. Bu, kredi kart veya dier kiisel bilgilerinize eriimi ve kullanm nlemeye yardmc olacaktr.

  Uyar

  SCEE, verilere yetkisiz eriim veya verilerin yetkisiz kullanmndan kaynaklanan zararlar da dahil olmak zere, dorudan, dolayl, bir netice olarak hasl olan veya zel herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Elektrikli rnlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz zerinde bu iki simgeden birinin bulunmas, Avrupada sz konusu elektrikli rnn veya pilin genel ev at sistemine atlmamas gerektii anlamna gelir. rn veya pili doru ekilde imha etmek iin, ltfen bunlar yrrlkteki elektrikli rn/pil at yasalarna ve gerekliliklerine uygun ekilde atn. Bu ekilde, doal kaynaklarn korunmasna ve elektrikli malzemelerin ilenmesi ve atlmas konusundaki evre koruma standartlarnn gelitirilmesine yardmc olursunuz.Bu simge piller zerinde ek kimyasal simgelerle birlikte kullanlabilir. Pil %0,0005 ve st cva veya %0,004 ve st kurun ieriyorsa, cva (Hg) veya kurun (Pb) iin kimyasal simgeler grnecektir.

 • 42

  PS3 sistemini geri ykleme

  Gvenlik, performans ve veri gvenilirlii nedenleriyle bu rnde kullanlan pil tamamen yerleik durumdadr. rnn mr sona erinceye dek pilin deitirilmesi gerekmez ve karlmas gerekirse bunu yalnzca deneyimli bir servis personelinin yapmas gereklidir. Pilin doru atk grubuna dahil edildiinden emin olmak iin, ltfen bu rnn atlmas srasnda elektrikli atklar iin kullanlan yntemi uygulayn.

 • 43

  Servis isteinde bulunm

  adan nce

  TR

  Servis isteinde bulunmadan ncePS3 sistemini altrmakta zorluk ekiyorsanz, bu blm gzden geirin. Sorun devam ederse, her PlayStation3 yazlm klavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation mteri hizmetleri yardm hattna dann.

  G

  Sistem almyor. AC g kablosunun sisteme ve elektrik prizine skca taklp taklmadn kontrol edin.

  Grnt

  TV ekrannda grnt yok. Kablonun tam olarak taklp taklmadn kontrol edin. Kabloyu PS3 sisteminden veya televizyondan karp tekrar takmay deneyin.

  Kullanlan AV kablosunda bir sorun olabilir. PS3 sistemiyle uyumlu olan baka bir kablo kullanmay deneyin.

  TVnin video giriini PS3 sistemine balanmak iin kullanlan giri konektryle eleecek ekilde ayarlayn.

  Sistemdeki video k ayarlar kullanlmakta olan kabloya veya TVye uymuyorsa, grnt olmayabilir. Ekran bosa, sistemi kapatn. Ardndan, yalnzca sistem ve TV bal olarak, sistemi yeniden amak iin sistemin g butonuna 5 saniyeden uzun bir sre basn. Video k ayarlar otomatik olarak standart znrle (SD) sfrlanacaktr.

  Grnt bozuk. Kablonun tam olarak taklp taklmadn kontrol edin. Kabloyu PS3 sisteminden veya televizyondan karp tekrar takmay deneyin.

  Blu-ray Disk (BD) veya DVD oynatlamyor veya grnt bozuk. DVD ierii veya PlayStation3 biiminde yazlm SD znrlnde k verirken, yalnzca PAL standardnda kaydedilmi diskler oynatlabilir.

  Sistem bir VCRa balysa, baz DVD ve BDlerde kopya korumal kodlama grnt bozulmasna ya da resmin daha ak veya koyu olmasna neden olabilir. Bu durumlarda, sistemi dorudan TVye balayn. Bir TV/VCR birleimi kullanyorsanz benzer bir durumla karlaabilirsiniz.

  BD veya DVD sistemdeki blge koduyla elemezse, oynatlamaz. Ayrntlar iin bkz. Blge kodlar ( sayfa 49).

  Baz DVDlerde nceden ayarlanm ebeveyn denetimi kstlamalar vardr. Seyirci ya snrlamas dzeyini geici olarak artrmak iin

  (Security Settings - Gvenlik Ayarlar) mensnde ayarlanm olan ifreyi girin.

  DVD kaydedici gibi bir cihaz kullanarak DVD-R, DVD-RW, DVD+R veya DVD+RW ortamna video ierii kaydediyorsanz, PS3 sisteminde oynatmadan nce ortam sonlandrmalsnz. Ortam, kayt cihazn kullanarak sonlandrn.

  Baz BDlerde nceden ayarlanm ebeveyn denetimi kstlamalar vardr. Seyirci ya snrlamas dzeyini deitirmek iin (Security Settings - Gvenlik Ayarlar) mensnde ayarlanm olan ifreyi girin.

  BD disk kilitli olabilir. Disk oluturulurken ayarlanm ifreyi girin. Ayrca, Oynatlabilen diskler altndaki uyarlara da bakn ( sayfa 49).

  Kimi BDler oynatlamyor. Piyasada satlan BD video yazlmn oynatmak iin baz durumlarda AACS (Gelimi Eriim Denetim Sistemi) anahtarnn yenilenmesi gerekebilir. ifreleme anahtar, sistem yazlm gncellendiinde yenilenebilir.

 • 44

  Servis isteinde bulunmadan nce

  Video grntsnn boyutu ve TV ekran elemiyor. Balanan TVnin ayarlar ile sistemin video k ayarlar elemiyor olabilir. u eleri kontrol edin:

  (Settings - Ayarlar) (Display Settings - Grnt Ayarlar) [Video Output Settings] (Video k Ayarlar) altnda sistemin

  ayarlarnn doru olup olmadn kontrol edin. Bal TVnin ayarlarnn doru olup olmadn kontrol edin.

  Ayrntlar iin, TVnizle birlikte verilen ynergelere bakn. Baz video ieriklerinde ekran boyutu deitirilemez.

  Ekran rengi doru grnmyor. Varsaylan ayar kullanlyorsa, arka plan rengi saat, gn ve ay deitike otomatik deiir.

  Ses

  Ses yok. TV veya hoparlrde susturma ilevinin kapal olup olmadn kontrol edin. Ayrca, ses ayarnn uygun dzeyde olup olmadn kontrol edin.

  Ses aygt balysa, aygtn ayarlarn kontrol edin. Ayrntlar iin, ses aygtyla birlikte verilen talimatlara bakn.

  AV kablosunda bir sorun olabilir. PS3 sistemiyle uyumlu olan baka bir kablo kullanmay deneyin.

  Baz yazlmlar dijital ses kn desteklemez. Sistemin ses k ayarlar kullanlan kablo veya aygt desteklemiyorsa, sistem ses retmeyebilir. (Settings - Ayarlar)

  (Sound Settings - Ses Ayarlar) [Audio Output Settings] (Ses k Ayarlar) altnda sistemin ayarlarnn doru olup olmadn kontrol edin.

  Dolby Digital, DTS ve dier biimlerini destekleyen baz ierikler tm kanallardan ses retmeyebilir.

  Mzik dosyalar alnmyor. alma yntemleri nternet zerinden datlan baz mzik dosyalar iin snrlanm olabilir. Byle durumlarda PS3 sistemindeki verileri oynatmak mmkn olmayabilir.

  A

  A balants kurulamyor. Kablolu balant kullanyorsanz Ethernet kablosunun gvenli bir ekilde balanm olup olmadn kontrol edin.

  A ayarlarnn doru olup olmadn kontrol edin. Doru a ayarlarn yapmak iin Internet hizmet salaycnz tarafndan verilen veya yazlm klavuzunda belirtilen talimatlara bakn.

  Internet balants testi srasnda [An error occurred during communication with the server. This is a DNS error. (80710102)] mesaj grntleniyor.

  Sistemi, ynlendirici zellii olmayan bir modeme (kpr modem) balyorsanz PPPoE ayarlarn belirlemeniz gerekebilir. Interneti yaplandrmaya balamak (Settings) (Ayarlar) (Network Settings) (A Ayarlar) [Internet Connection Settings] (Internet Balants Ayarlar) [Custom] (zel) seimini yapn. IP adresi ayarlama ekrann grene kadar ayarlar dzenlemeye devam edin. [PPPoE] seimini yapn ve Internet hizmet salaycnz tarafndan verilen kullanc adn ve ifreyi girin.

  Sisteminizi bir ynlendiriciye balyorsanz, nce ynlendiricinin ilk kurulumunu tamamlayn. Ynlendirici ayarlarn tamamladktan sonra, a ayarlarn, (Settings) (Ayarlar) (Network Settings) (A Ayarlar) [Internet Connection Settings] (Internet Balants Ayarlar) [Easy] (Kolay) seimini yaparak yeniden dzenlemeyi deneyin. Ynlendirici ayarlar ayrntlar iin, ynlendiricinizle birlikte verilen ynergelere bakn.

 • 45

  Servis isteinde bulunm

  adan nce

  TR

  Internet balants testi srasnda [The attempt to obtain an IP address timed out.] mesaj grntleniyor.

  Bilgisayar gibi bir cihaza balanmak iin kullanlan Ethernet kablosunu karp sisteme yeniden baladysanz, hem sisteminizi hem de modemi yeniden balatmanz gerekir. Her iki cihaz da yeniden balattktan sonra (Settings) (Ayarlar) (Network Settings) (A Ayarlar) [Internet Connection Settings] (Internet Balants Ayarlar) [Easy] (Kolay) seimini yaparak a ayarlarnz gncelleyin. Modeminizi yeniden balatmakla ilgili ayrntlar iin modeminizle birlikte verilen ynergelere bakn.

  Kablosuz balant kullanyorsanz, WEP anahtar yanl olabilir. WEP anahtarnzn doru olduundan emin olun ve yeniden girin.

  Internet balants testi srasnda [The PPPoE user name or password is not correct.] mesaj grntleniyor.

  Doru PPPoE kullanc adn ve ifreyi girin. Kullanc adn veya ifreyi bilmiyorsanz, Internet hizmet salaycnza bavurun.

  Web sayfas dzgn ekilde grntlenmiyor. Kimi ierikler, rnein zel yazlm gerektiren ierikler, baz Web sayfalarnda dzgn grntlenmeyebilir.

  Disk Ortam ve USB Aygtlar

  Sistem diski tanmyor. Diski kartp yeniden takn. Diskin etiketi varsa, etiket yukarya bakacak ekilde takn. Diskin izik veya kirli olup olmadn kontrol edin. Kirliyse, yumuak bir bezle yavaa silin.

  Ayrca, Oynatlabilen Diskler altndaki uyarlara da bakn ( sayfa 49).

  Disk karlamaz. Diski kmaya zorlamak iin eject butonuna 10 saniye veya daha uzun bir sre basn. Diski sistemden kartp yeniden taktktan sonra, sistemi kapatn ve kullanma devam etmek iin sistemi yeniden an.

  Sistem USB aygtn tanmyor veya USB aygt gerektii gibi almyor.

  Aygtn doru taklp taklmadn kontrol edin. Bal aygt sistemle kullanlamyor olmayabilir. PS3 sistemindeki farkl bir USB konektrn deneyin. Kullanmdaki USB konektrleri kombinasyonuna bal olarak aygt tannmayabilir.

  Baz durumlarda, harici bir USB hub kullanlyorsa veya ayrlan saynn stnde aygt taklysa sistem aygt tanmayabilir. Kullanlmayan aygtlar karmay deneyin.

  Bir USB aygt balarken, [Bilinmeyen bir USB aygt baland.] mesaj grntleniyor.

  Bal aygt sistemle veya yazlm uygulamasyla uyumlu olmayabilir. Aygt, yalnzca belirli bir yazlmla uyumlu olabilir. Aygtla uyumlu yazlm kullann.

  ok fazla USB hub bal olabilir. USB hublarndan birini karmay deneyin.

 • 46

  Servis isteinde bulunmadan nce

  Kablosuz kumanda

  Kablosuz kumanda almyor. Kablosuz kumanday kullanrken, sistemle eletirerek kumanda numaras atamanz gerekir. Sistem aldnda (g gstergesi sabit yeil olarak yanar), sistem ve kumanday USB kablosuyla balayn ve ardndan kumandadaki PS butonuna basn.

  Kumanda numaras silinmi olabilir. Numaray tekrar atamak iin kumandann PS dmesine basn.

  Baz yazlmlarla, zel bir kumanda numaras kullanmanz gerekebilir. Kullanlan yazlm iin klavuzuna bavurun.

  Kablosuz kumanda pilinin arj dzeyini kontrol edin. Kumanda kablosuz modunda kullanldnda, pilin arj kalmadysa almaz. Kumanday USB kablosuyla sisteme balayarak pili arj edin.

  Kumanday yukardaki eleri kontrol ettikten sonra da kullanamyorsanz kumandann arkasndaki reset butonunu kalem gibi sivri ulu bir nesneyle iterek kablosuz kumanday sfrlayn.

  Reset butonu

  Kablosuz kumanda normal almyor. Kumandann arkasndaki reset butonunu kalem gibi sivri ulu bir nesneyle iterek kablosuz kumanday sfrlayn.

  Kablosuz kumanda titremiyor. (Settings) (Ayarlar) (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarlar) [Controller Vibration Function] (Kumanda Titreim levi) seimini yapn ve [Vibration Function] (Titreim levi) zelliini [On] (Ak) konumuna getirin.

  Yazlm titreim ilevini desteklemiyor olabilir. Yazlm iin kullanm klavuzuna bakn. (PlayStationStore) sitesinden yklenen yazlmlar iin, yazlmn evrimii aklamasnda bulunan uyumluluk bilgilerine bakn.

  Dme ilemlerine yant ok yava. LCD ekranda veya PC ekrannda yant hz dk olabilir. Bu arza deildir.

  Pil arj olmuyor veya tam olarak yeniden arj olmuyor. Pil yalnzca sistem ak olduunda (g gstergesi yeil olarak yandnda) arj edilebilir.

  Bkz. Kablosuz kumanda pili ( sayfa 50).

  Pil arj uzun sre dayanmyor. Pil eskiyor olabilir. Pil sresi, pil kullanldka ve eskidike yava yava azalr. Bkz. Kablosuz kumanda pili ( sayfa 50).

  Kablosuz kumanda kullanlmadnda da arj azalyor. Kumanda pilinin arj, kumanda kullanlmasa da yava yava azalr. Pilleri sk sk arj etmeniz nerilir.

  Dier sorunlar

  Sistem grlt yapyor. Sistemi, ortam scaklnn ykselebilecei bir yerde, sz gelimi kapal bir AV kabininde, hal veya yastk zerinde, veya duvara yakn bir konumda (10 cmden yakn) kullandnzda, dahili bir pervane hzla dnerek sistemin i scakln drmeye alr ve bu ilem srasnda grlt meydana gelebilir. Sistemi havalandrmann yeterli olduu bir konuma tayn.

 • 47

  Servis isteinde bulunm

  adan nce

  TR

  Diskin nasl kullanldna bal olarak, rnein sabit diske bir ses CDsi kopyalama srasnda veya bir diskten yazlm balatldnda, disk grlts normalden yksek olabilir. Ayrca baz yazlmlar dierlerinden daha fazla disk grltsne neden olabilir.

  Gvenlik ayarlar ifrenizi unuttunuz. (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar)

  [Restore Default Settings] (Varsaylan Ayarlar Geri Ykle) seeneini belirleyerek sistemi geri yklerseniz ifreniz 0000a dnecektir. Ancak, ifre dndaki tm ayarlarn da sfrlanacan unutmayn. Bu ayarlar sfrlandktan sonra bir daha geri alnamaz.

  Sistem snyor. Sistem kullanlrken veya ak durumdayken snabilir. Bu arza deildir.

  Oyun srasnda ekran donuyor. Diskin izik veya kirli olup olmadn kontrol edin. Kirliyse, yumuak bir bezle yavaa silin.

  PlayStation3 biimli yazlm oyun verilerine sahipseniz oyun verilerini silip yazlm tekrar yklemeyi deneyin. (Game) (Oyun)

  (Game Data Utility) (Oyun Verileri Arac) seimini yapn, butonuna basn ve seenekler mensnden oyun verilerini silin.

  Daha sonra PlayStation3 yazlm biimini tekrar ykleyin. Kaytl oyun verilerini silmemeye dikkat edin.

  Ekran dondu. Sistem almyor. USB cihazlar gibi tm aksesuarlar sistemden karn ve sistemi yeniden balatn. G butonuna 15 saniye veya daha uzun bir sre dokunulduunda, sistem kapanmaya (bekleme moduna girmeye) zorlanr. Sistem kapandktan sonra yeniden an.

  G gstergesi krmz ve yeil olarak yanp snyor. Sistemin ii ar derecede snm. Sistemin scak bir konumda kullanlp kullanlmadn veya havalandrmann engellenip engellenmediini kontrol edin. Sistemin yukardaki durumda kullanlmaya devam edilmesi, almamasna neden olur. Sistemi kapatp souyuncaya kadar kullanmayn. Souduktan sonra, sistemi yeniden an.

  G gstergesi krmz olarak yanp snyor ve sistem almyor. Sistemin i scakl ok ykselmi olabilir. Sistemin scak bir konumda kullanlp kullanlmadn veya havalandrmann engellenip engellenmediini kontrol edin. Yanp snmeyi durdurmak iin g butonuna basn ve souyuncaya kadar sistemi kapal tutun. Souduktan sonra, sistemi yeniden an.

  Sistem ierii tanmyor. erik, sistem tarafndan desteklenmeyen bir biimde olabilir. Sistem tarafndan desteklenmeyen ierik trleri tannmaz. Desteklenen biimlerle ilgili bilgi iin, evrimii kullanc klavuzuna bakn. (eriim: eu.playstation.com/manuals).

 • 48

  zellikler

  Lazer

  Tr: Yar iletken, srekli BD Dalga boyu: 400 - 410 nm

  G: Maks. 17,5 mW DVD Dalga boyu: 655 - 664 nm

  G: Maks. 2,6 mW CD Dalga boyu: 770 - 800 nm

  G: Maks. 4,0 mW

  G AC 220 - 240 V, 50 / 60 HzG tketimi Yaklak 250 WD boyutlar (en ok kntl para hari)

  Yaklak 290 65 290 mm (genilik x ykseklik x uzunluk)

  Arlk Yaklak 3,2 kgKullanm scakl 5C - 35C

  *1 Sabit disk kapasitesi temel 10 matematik kullanlarak hesaplanr (1 GB = 1.000.000.000 bayt). PS3 sistem yazlm kapasiteyi ikili matematik kullanarak hesaplar (1 GB = 1.073.741.824 bayt) ve dk kapasite ve bo alan grntler. Grntlenen deerlerdeki fark, gerek bayt saysndaki fark gstermez.

  *2 Tm bal cihazlarn kullanlabilirlii garanti edilmez.

  *3 HDMI sr.1.3a tarafndan tanmlanan 3 Deep Colour, x.v.Colour (xvYCC) ve HD lossless audio format desteklenir.

  DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda

  Pil tr Yerleik yeniden doldurulabilir Lityum-yon pilVoltaj DC 3,7 VPil kapasitesi 610 mAhArlk Yaklak 180 g

  Tasarmda ve zelliklerde nceden haber verilmeksizin deiiklik yaplabilir. Bu belgede yaynlanan sistem ilevleri ile ilgili bilgiler, kullanlan sistem yazlm srmne bal olarak PS3 sisteminizle ilgili bilgilerden farkl olabilir.

  PlayStation3 sistemi

  CPU Cell Broadband EngineGPU RSX

  Ses kLPCM 7.1ch, Dolby Digital,

  Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC

  Bellek 256 MB XDR Ana RAM, 256 MB GDDR3 VRAMSabit disk 2,5 Seri ATA 120 GB*1 (CECH-2004A)Giri/ k*2

  Yksek Hzl USB (USB 2.0) 2

  A iletiimi

  Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) 1

  IEEE 802.11 b/g

  Bluetooth 2.0 (EDR)

  Kumanda Kablosuz Kumanda (Bluetooth)

  AV k

  znrlk 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576iHDMI OUT konektr*3 1AV MULTI OUT konektr 1Dijital k (optik) konektr 1

  BD/DVD/CD srcs (salt okur)

  En yksek okuma hzBD 2 (BD-ROM)

  DVD 8 (DVD-ROM)CD 24 (CD-ROM)

 • 49

  zellikler

  TR

  BRAVIA Sync

  BRAVIA Sync, BRAVIA televizyonlarnn (Sony Corporation products) uzaktan kumandalarnn birbirine HDMI kablolaryla bal eitli cihazlarda kullanmanza izin veren bir Sony rndr. BRAVIA Sync, HDMI konektrleri yoluyla aktarlan kontrol sinyallerini kullanr.

  BRAVIA Sync zelliini etkinletirmek iin (Settings) (Ayarlar) (System Settings) (Sistem Ayarlar) [Control for HDMI] (HDMI Kontrol) seeneine gidin ve [On] (Ak) seimini yapn. Ayrntlar iin evrimii kullanm klavuzuna ve kullanlan BRAVIA rnleriyle verilen ynergelere bakn (eriim: eu.playstation.com/manuals).

  pucu

  Bu zellik sadece BRAVIA Sync zelliini destekleyen cihazlarda kullanlabilir. HDMI CEC zelliiyle uyumlu tm cihazlarla uyumluluk garanti edilmez.

  Oynatlabilen diskler

  Blu-ray Disk (BD)

  PlayStation3 biimi BD-ROM

  BD-ROM

  BD-R

  BD-RE*1

  DVD

  DVD-ROM

  DVD+R/RW

  DVD-R/RW

  AVCHD

  DSD Disk

  CDPlayStation biimli CD-ROM*2*3

  CD-DA (ses CDsi)*4

  CD-R/RW

  *1 BD-RE srm 1.0 disklerinin kayttan oynatlmas desteklenmez.

  *2 PlayStation2 biimindeki yazlmlar bu sistemde almaz.

  *3 Bu rnn PlayStation biimindeki yazlmla geriye dnk uyumu kstldr. PlayStation biimindeki pek ok yazlm alr, ancak tam uyum gvencesi verilemez.

  *4 Sper Ses CDlerinin kayttan oynatlmas desteklenmez.

  Blge kodlarDiske bal olarak, diskin datld corafi blgeye gre blge kodu atanm olabilir. Bu sistem, aadaki blge kodlarna sahip diskleri oynatabilir.

  Disk Blge kodu

  Blu-ray Disk (BD)

  DVD 2

  ALL

  PlayStation3 biimi BD-ROM

  PlayStation biimi CD-ROM

  DVD ve PlayStation3 biiminde yazlm DVD ierii veya PlayStation3 biiminde yazlm SD znrlnde k

  verirken, yalnzca PAL standardnda kaydedilmi diskler kesin olarak oynatlabilir. Bu sistemde (NTSC uyumlu TV kullanlmadka), baka standartlarda (NTSC gibi) kaydedilmi diskleri oynatamayabilirsiniz.

  PlayStation3 biiminde yazlm HD znrlnde oynatrken, 59,94 Hzde video kayttan oynatmay destekleyen bir TV gereklidir.

 • 50

  zellikler

  DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskleriSonlandrlmam diskler oynatlamaz.

  Uyarlar Sistemde yalnzca dairesel ekilli diskler kullann. Dzensiz ekilli diskleri

  (rnein, kalp veya yldz ekilli diskler) kullanmayn. Dzensiz ekilli disklerin kullanlmas arzaya neden olabilir.

  Hasarl, yeniden ekillendirilmi veya onarlm diskleri kullanmayn. Bu tr disklerin kullanlmas arzaya neden olabilir.

  8 cmlik disk kullanrken, diski sisteme adaptrsz olarak takn.

  Bu sistemin ses CDsi kayttan oynatma zellii Kompakt Disk (CD) standardna uygunluk gsterecek ekilde tasarlanmtr. Baz kayt irketleri telif hakk koruma teknolojisiyle kodlanm mzik diskleri pazarlamaya balamlardr. Bu mzik disklerinin bazlar CD standardyla uyumlu deildir ve bu sistemde oynatlmayabilirler.

  ift Katmanl Disk, DVD taraf ve ses tarafn birletiren iki tarafl bir disktir. Bu disk tr ses Kompakt Diski (CD) iin gerekli zelliklerle uyumlu olmadndan ses tarafnn oynatlmas garanti edilmez.

  HDCP (Yksek Bant Genilii Dijital erik Korumas) standardyla uyumlu olmayan bir aygt sisteme HDMI kablosuyla balandysa, sistemden video veya ses k alnamaz.

  Sistemi TVye balamak iin AV MULTI OUT konektrn kullandnzda, bir BD veya video dosyalarndaki telif hakk korumal video 1080pden daha dk znrlkte kabilir. Ayrca, bu trdeki videolar 1080i (50 Hz) veya 720p (50 Hz) deerlerinde kaydedilmise 576p veya daha dk znrlkte kar.

  Yasa d bir ekilde kopyalanm ierie sahip diskler oynatlrken, anormal sesler retilebilir veya ierik dzgn olarak oynatlmayabilir.

  Telif hakk korumal BDlerin srekli olarak kayttan oynatlmasn salamak iin baz durumlarda AACS (Gelimi Eriim Denetim Sistemi) ifreleme anahtarn yenilemek gerekebilir. ifreleme anahtarn yenilemek iin sistemin gncelletirilmesi gerekir.

  Baz diskler, izikler, toz, kayt kalitesi veya kayt aygtnn zelliklerinden dolay oynatlamayabilir.

  Ender durumlarda, CD, DVD, BD diskleri ve dier ortam PS3 sisteminde oynatlrken dzgn almayabilir. Bunun nedeni ncelikle retim ilemi veya yazlmn kodlamasndaki farkllklardr.

  Kablosuz kumanda pili

  Dikkat

  Szan pilden akan maddeyle temas ederseniz, aadaki nlemleri aln: Madde gzlere kaarsa, ovalamayn. Hemen gzleri temiz suyla ykayn

  ve tbbi yardm isteyin.

  Madde cilt veya giysilerle temas ederse, etkilenen blgeyi hemen temiz suyla ykayn. K