12 a thien tong quan truyen thong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 12 a thien tong quan truyen thong

 • 1. TngT quan v t th truyn thngPhm V Thin
 • 2. Truyn thng l g? Truyn thng chuyn i hnh vil g? Hnh visc kh h i khe Qu trnh thay i hnh vi Vai tr ca ngi truyn thng Thng ip truyn thng Knh truyn thng
 • 3. Truyn thng l g? L mt qu trnh trao i thng tin c mc tinc ch c th nh gip ngi nhn thng tin: Cp nht kin thc Thay i nhn thc,k nng,thi nh hng xy dng cch nhn nhn ca c hng,xy nhn,nhm,x hi v mt vn c th
 • 4. Thnh t chnhtrong truyn thng h Thng ip Knh truyn thng tinNgi hN i nhnthng tin Ngi gi thng tin g Lu : Truyn thng l qu trnh :Truyn Truyn thng lun c i tng ch c th:tui gii,ngh nghip,c im gii,trnh vn ha,ngh nghip,s quan tm,vn sc khe
 • 5. Cc ro cn caqu trnh truyn thng h h Thng ip khng r rng,phc tp, c qu nhiu chitit,rm r Thng ip c xy dng khng ph hp vi i tng nhn thng tinv trnh ,s quan tm,thi quen, C kh khn trong qu m ha,hoc gii m thng tinca ngi gi v ngi nhn Knh truyn thng c tr ngi,hoc y g g khng ph hp vi i tng ch
 • 6. Truyn thngchuyn i h h vi h hnh i L qu trnh trao i thng tin h tr i tin,h tng ch chuyn i hnh vic hi thnh hnh vi c li v sc khe x hi hoc mt vic khe,x vn c th m i tng ang lin quan
 • 7. Hnh vi l g? vil Hnh ng ca mt c nhn,nhm trong x hi,b chiphi bi nhn th k nng,thi v nim ti ( kh hi) h thc,k thi i tin(sc khe,x Hnh viht thuc Nhn thc:ht thuc tnh to,lm vic tt,gii ta bc xc,au kh Thi th h th th th h th :thch th,thng thc,hng th Nim tin:mnh khng chc b bnh doht thuc (ung th,tim mch) Bo hnh vi ph n Nhn thc:nam gii l tr ct,nam gii c quyn,mnh nh ph n khng th nh li c Thi :t tn,coi thng ph n (i tng c th) Nim tin:nh l gio dc,v gii quyt c vn
 • 8. Truyn thngchuyn h h vi h i hnh Duy tr hnh vi mi,gii mi gii ta cc kh khn Hnh ng thay i Chun b hnh ng thay i Nhn thc Cc bc trong C b t c vn chuyn i hnh vi v hnh vi Cha nhn mong i g thc c vn
 • 9. Vai tr ca ngi truynthng gio d sc kh h dc khe Duy tr hnh vi mi,gii mi gii ta cc kh khn Hnh ng thay i Chun b hnh ng thay i Nhn thc H tr i tng ch: c vn v Xc nh vn hnh vimong Xc nh hnh vimong i Cha nhn i Hnh ng cn lm,iu kin g thc c vn thc hin hnh ng Xc nh cc tr ngi kh khn duy tr hnh vimi
 • 10. Thng ip truyn thng lg? ? Thng ip l mt cu mt ng nhn mnh cu,mt hnh ng cn thc hin v kt qu/li ch c c khi thc hin hnh ng 03thnh t chnh ca thng ip: Ai (i t Ai(i tng h) ch) Lm g?Hnh ng g cn thc hin t c g? iu
 • 11. Thng ip truyn thng cn: Tc ng vo ng lc ca hnh vi Nhn thc nguy c,s s hi:ngi bn b cht v ung th phi, ngi cn sng s s khng dm ht thuc tip/b thuc Phn ng (ng h/phn i)ca x hi,cng ng,nhm vi hnh i V d,mi ngi phn i ht th h h vi.V d i i u h thuc,cng ng khng ht thuc th ngi ht thuc s c xu hng b thuc Kh nng thc hin ca bn thn i tng ch Tc ng n tr ngi ro ca ca hnh vimi ngi,ro i mi Hn ch c tr ngi th hnh vimi c thit lp,v thc hin T thi i ti Tc ng n ,nim tin n ng phi chnh trc,nam tnh,..Thng ip L n ng mnh khng bo hnh gii
 • 12. Knh truyn thng C nhn Nhm nh:10 nh:10 15ngi 15ngi Nhm TB:2030 TB:20 ngi g Nhm ln:30 ln:30 ngi tr ln g Trc tip 100ngi 100ngi c im: T mt s l h ch Tc ng n t lng hn h To c s thay i v nhn thc v hnh vi,c th ng hnh vi i nhm ch trong sut qu trnh truyn thng
 • 13. Knh truyn thng Truyn hnh c im: Radio Tc ng n mt s ng Bo in,tp Nhanh,to c ch d lun trong x hi Sch nh,s Khng th h tr Gin tip qua qua tay y c cc bc 3 3 truyn thng 45trong qu i chng trnh thay i hnh i h h vi
 • 14. Knh truyn thng Ph v ranh gii ca truyn thng trc tip v g gin tip: p in thoi Hi ngh trc tuyn: tuyn: videoconference,truyn hnh trc tuyn c tng tc,ta m online, voicechat,skype etc. , yp
 • 15. T chc truyn thng nhm ln
 • 16. Nhm ln v nhm nh! Truyn thng vi nhm no y g l hiu qu? Nhm nh,vi khong 1015 ngi,V: ngi, V: c c hi trao i thng tin, h tr i tng thay i hnh vi cc c nhn u c c hi chia s v tham gia Ngi gio dc vin/hng dn i d vin c th quan t tm n tng c nhn,kh khn,ro cn,ng lc ca h h tr kp thi p
 • 17.