15. Perimeter Luas Isi Padu

Embed Size (px)

Text of 15. Perimeter Luas Isi Padu

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  1/6

  KPM

  Rajah di sebelah

  terdiri daripada petak-petak segiempat yang

  sama besar.

  Antara bentuk yang

  berikut, yang manakah

  tidak mempunyai

  perimeter yang samadengan bentuk-bentuk

  yang lain?

  P

  Q

  R

  S

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  2/6

  TP5

  KPMRajah di bawah dilukis pada petak-petak

  segiempat yang sama besar.

  Antara bentuk yang bertanda A, B, C dan D,yang manakah mempunyai perimeter yang

  paling besar?

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  3/6

  Bentukkan bentuk lain yang terdiri daripada

  sebarang sebuah segitiga dan sebuah segiempat

  supaya perimeternya sama dengan perimeter segiempat sama itu.

  TP6

  Rajah menunjukkan sebuah segiempat sama.

  7 cm

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  4/6

  Bentukkan gabungan dua buah segitiga

  supaya luasnya sama dengan rajah di atas

  Rajah terdiri daripada empat buah segiempat

  tepat yang sama sai

  TP6

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  5/6

  Rajah manakah yang mempunyai luas yang sama?

  Bagaimana Rajah R boleh mempunyai luas yang

  sama dengan rajah P?

  BagaimanaRajah Sboleh

  mempunyailuas yangsamadenganrajah Q?

  TP6

 • 7/21/2019 15. Perimeter Luas Isi Padu

  6/6

  2 cm

  TP6

  Rajah menunjukkan sebuah kuboid

  Bentukkan gabungan sebuah kubus

  dan kuboid yang mempunyai isi paduyang sama seperti kuboid itu?

  8 cm

  9 cm