151299111 Zbirka Zadataka Iz Automatskog Upravljanja

 • View
  105

 • Download
  14

Embed Size (px)

Transcript

 • UNIVERZITET U BEOGRADU

  FIZIKI FAKULTET

  Doc. dr Stevan Stojadinovi

  ZBIRKA ZADATAKA

  IZ

  AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  BEOGRAD, 2008.

 • SADRAJ

  1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE............................................................................1

  2. PRENOSNA FUNKCIJA

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA........................................................18

  3. VREMENSKE I FREKVENTNE KARAKTERISTIKE

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .......................................................76

  4. METOD PROSTORA STANJA..................................................................................90

  5. TANOST I STABILNOST

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .....................................................115

  6. LITERATURA...........................................................................................................138

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  1

  1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  Laplasove transformacije zasnivaju se na integralima:

  [ ] ==0

  stdte)t(f)t(fL)s(F (1)

  [ ] dse)s(Fj2

  1)s(FL)t(fj

  j

  st1 +

  == (2)

  gde su:

  L operator direktne Laplasove transformacije 1L operator inverzne Laplasove transformacije

  s = + j kompleksna promenjiva Laplasove transformacije F(s) kompleksni lik funkcije )t(f

  f(t) original funkcije )s(F

  Integral (1) predstavlja direktnu Laplasovu transformaciju i prevodi vremensku funkciju

  f(t) u kompleksnu funkciju F(s), dok integral (2) predstavlja inverznu Laplasovu

  transformaciju i prevodi kompleksnu funkciju F(s) u vremensku funkciju f(t).

  Egzistencija integrala (1) zavisi od oblika funkcije f(t) i vrednosti . Laplasova transformacija funkcije f(t) postoji samo za o> . Veliina o naziva se apcisa apsolutne konvergencije i predstavlja minimalnu (realnu i pozitivnu) vrednost .consto == koja obezbeuje konvergenciju integrala funkcije f(t):

  0 Laplasova transformacija je:

  [ ])s(s

  e1L t +=

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  3

  4. Prostoperiodine sinusne i kosinusne funkcije

  Za sinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

  [ ]

  220

  t)sj(t)sj(0

  sttj

  0

  sttjtjtj

  sjs1

  js1

  j21

  sje

  sje

  j21

  dtej2

  edtej2

  ej2

  ej2

  eL)tsin(L

  +=

  +=

  =

  ==

  =

  +

  Za kosinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

  [ ] 22tjtj

  ss

  2e

  2eL)tcos(L +=

  +=

  1.2. Osobine direktne Laplasove transformacije

  1. Teorema linearnosti

  [ ] )s(Fa)s(Fa)t(fa)t(faL 22112211 +=+ , ( 21 a,a R) 2. Teorema o izvodu originala (realno diferenciranje)

  =

  +

  +

  =

  =

  n

  1k

  )1k(knnn

  n)0(fs)s(Fs)t(f

  dtdL

  )0(f)s(sF)t(fdtdL

  3. Teorema o integralu originala (realno integraljenje)

  [ ]s

  )s(Fdt)t(fL

  s

  dt)t(f

  s)s(Fdt)t(fL

  t

  0

  0

  =

  +=

  +

  4. Teorema o izvodu kompleksnog lika (kompleksno diferenciranje)

  [ ][ ] )s(F

  dsd)1()t(ftL

  )s(Fdsd)t(tfL

  n

  nnn =

  =

  5. Kompleksno integraljenje

  =

  s

  ds)s(Ft

  )t(fL

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  4

  6. Teorema kanjenja (realna translacija)

  [ ] )s(Fe)at(fL as= , a > 0 7. Teorema pomeranja (kompleksna translacija)

  [ ] )s(F)t(feL t += 8. Teorema slinosti

  [ ]

  =asF

  a1)at(fL

  9. Teorema o poetnoj vrednosti

  =

  s0t)s(sFlim)t(flim

  10. Teorema o konanoj vrednosti

  0st

  )s(sFlim)t(flim

  =

  11. Konvolucija originala

  Ako je funkcija f(t) data konvolucionim integralom

  =t

  021 d)(f)t(f)t(f

  tada je:

  [ ] )s(F)s(F)t(fL)s(F 21== 12. Parsevalova teorema

  =0

  j

  j

  2 ds)s(F)s(Fj2

  1dt)t(f

  1.3. Nalaenje inverzne Laplasove transformacije

  Inverzna Laplasova transformacija zasniva se na integralu (2). Integraljenje se vri du

  prave =)s(Re izabrane tako da se svi polovi funkcije F(s) nalaze levo od nje. U svim sluajevima od interesa u automatskom upravljanju funkcija F(s) se moe prikazati u obliku

  racionalne razlomljene funkcije:

  011n

  1nn

  n

  011m

  1mm

  m

  asa...sasabsb...sbsb

  )s(Q)s(P)s(F ++++

  +++== (4)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  5

  gde su P(s) i Q(s) polinomi po s, pri emu je stepen polinoma u brojitelju manji ili jednak

  stepenu polinoma u imenitelju )nm( . Nule polinom P(s) i Q(s) nazivaju se nule i polovi funkcije F(s). Poto su P(s) i Q(s) polinomi sa realnim koeficijentima, njihove nule, odnosno

  nule i polovi funkcije F(s) mogu biti ili realni, ili u konjugovano kompleksnim parovima.

  Tada se inverzna Laplasova transformacija moe nai razvojem funkcije F(s) u parcijalne

  razlomke (Heaviside ov razvoj) ili primenom Koijeve teoreme ostataka. U mnogim

  sluajevima inverzna Laplasova transformacija moe se nai u tablicama Laplasovih

  transformacionih parova.

  1.2.1. Metoda parcijalnih razlomaka

  Funkcija (4) moe se napisati u obloku:

  )ss()ss)(ss(A)s(P

  )s(Q)s(P)s(F

  n21 == (5)

  Mogui su sledei sluajevi:

  a) koreni su meusobno razliiti:

  Funkcija F(s) moe se tada prikazati u obliku:

  =

  =+++=n

  1k k

  k

  n

  n

  2

  2

  1

  1ss

  Kss

  Kss

  Kss

  K)s(F (6)

  gde su K1, K2, Kn konstantni koeficijenti. Mnoenjem jednaine (6) sa )ss( k i prelaenjem na graninu vrednost dobija se:

  )s(Q)s(P)ss(lim

  ssK)ss(lim k

  ss

  n

  1k k

  kk

  ss kk= = (7)

  odnosno:

  ksskk )s(Q

  )s(P)ss(K

  =

  = (8)

  Inverzna Laplasova transformacija funkcije F(s) odreuje se na taj nain to se za svaki

  lan parcijalnog razlomka (6) odredi inverzna transformacija:

  ==

  =

  =n

  1k

  tsk

  n

  1k k

  k1 keKss

  KL)t(f (9)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  6

  Ako su neki koreni kompleksni, oni se javljaju u konjugovanim parovima. Neka su

  kkk js += i kk*k1k jss ==+ . Tada se funkcija (6) moe prikazati u obliku:

  )s(Q)s(P

  ssK

  ssK

  )s(Q)ss)(ss()s(P)s(F

  1*k

  1k

  k

  k

  1*kk

  ++==+ (10)

  Za koeficijente Kk i Kk+1 dobija se:

  )s(Q2j)s(P

  )s(Q)ss()s(P

  )s(Q)s(P)ss(K

  k1k

  k

  k1*kk

  k

  sskk

  k==

  =

  = (11)

  )s(Q2j)s(P

  )s(Q)ss()s(P

  )s(Q)s(P)ss(K *

  k1k

  *k

  *k1k

  *k

  *k

  ss

  *k1k

  *k

  ==

  ==

  + (12)

  Kompleksni koeficijenti Kk i Kk+1 su konjugovani:

  kjkkkk eKjyxK

  =+= kj

  kkk*k1k eKjyxKK

  + ===

  gde je k

  kk x

  yarctg= .

  Pri nalaenju inverzne Laplasove transformacije funkcije F(s) lanovi zbira sa

  kompleksnim korenima se objedinjuju. Tada je:

  )tcos(eK2eeKeeKss

  Kss

  KL kkt

  k)t(jt

  k)t(jt

  k*k

  *k

  k

  k1 kkkkkkk +=+=

  +++

  b) koreni su viestruki

  Kada se koreni polinoma u imenitelju funkcije (5) ponavljaju, ona se moe napisati u

  obliku:

  n21 m

  nm

  2m

  1 )ss()ss()ss(A)s(P

  )s(Q)s(P)s(F == (13)

  Svaki koren sk multipliciteta mk moe se napisati u obliku:

  = +

  =+++k

  k

  k

  kk

  m

  1j1jm

  k

  kj

  k

  km1m

  k

  2km

  k

  1k

  )ss(

  Kss