Click here to load reader

161 ESTRELLAS

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ilustrador/a LG1, --T- '. l-\ \ \ vJtror qcuvc oJruu(Ir[ aTr? z cttRso 20rcnfn C.E.LP. TEIDERICO GARCÍA IÍ}RCA le ¡ ¡ I I ¡ I I I i I I I i j i I t ¡ I l C.ALP. TEIDEnICO GARCÍA II)RCA 6 c.E LP. rDDERrco GARcÍl t oRcA cuRso 20t0t20rl PLTN DE úffNO ES'OOLI& qK)S COMI}NICAMOS CONNTIESTRO ENTORIIÍO, cuRso mrcDOn C.E.LP. FEDERTC0 GARCÍ¡ loRcA crr{-\ t c.E tP. rpnpnrco clncit ronc¿. S n Ar A,r\".i ct Rso20r0/20rr I ü ( i i i i ¡ ctrRso mnnon C.E.TJ. rEI'ERICO GARCÍA II)RCA 10

Text of 161 ESTRELLAS

 • \\

  Cdigo del dLG1,Ilustrador/a

  '.

  Autor de la versin--T- l-\fua *M

 • z vJtror qcuvc oJruu(Ir[ aTr?

  *oaluo*t or'si* Nor *tlJJffifll*Bt3^ I/rr(,"sr orry nc rrr

 • PLTN DE figro ESOOLTK'NOS COMT,NICAMOS CON NI}ESTRO ETORI{O,cttRso 20rcnfn

  C.E.LP. TEIDERICO GARCA I}RCA

 • leI

  I Pr"aN rDf um utnor,le -IVOS Cortlmcrrn co[ rr'srno ENfl]RM'

  cuRgo20r0z0lr

  c.r.IJ. TEIDERICO GARCA IORCA

 • j*If"I

  \I

  l

  II

  It

  I

  j

  i

  ij

  iI

  Pr'lN Df mo [sGCIr.ak rtv(}s_couvrcffi colv NIIEsrm Emlonro,ctrRso20r0/20u

 • PI,AN DE IlO TSGOLTK 'NOS CIOMTICAIOS CON NI'ESIRO ENTONNO'cttRso 20toaorr

  6C.ALP. TEIDEnICO GARCA II)RCA

 • PLTNnEXrrc Es{otlr& ntos corurnncluos coN NI}ESTRO ENTORT{O'cuRso 20t0t20rl

  c.E LP. rDDERrco GARcl t oRcA

 • PLTN DE ffNO ES'OOLI& qK)S COMI}NICAMOS CONNTIESTRO ENTORIIO,cuRso mrcDOn

  C.E.LP. FEDERTC0 GARC loRcA

 • Pr,aNnt nno Egoor"Ak .ry(F coIncalros .'NNIIESTRO Eryron'o,

  ct Rso20r0/20rr

  I

  5a.rne Lt con fertg I S;/ Se Lq ..g.!-j \crr{-\ t t* Cj-a^r d\^ o* Qo_do_ d;*" s_ ts

  c.E tP. rpnpnrco clncit ronc.

  (n^r i

  i

  i

  S n Ar A,r\".isi

  i

 • ?[ry rDE :nm rscor* .35(l COMIIIITCAMOS CON NrrEsrno ENr1on$o,ctrRso mnnon

  C.E.TJ. rEI'ERICO GARCA II)RCA 10

 • Prltl{ttE uro rscor* 'ros oonrrlNrcagq corttIlEsr*o ENilon*o,,

  cuRso2010/201r

  llC.E.LP. FEDEnICO GARCA I}RCA

 • PL$r rr' firo 8g00r,a& {vos coMm,,anMos oorf lTUESrno ENT.,0RNO'cttRso2oronfrn

  C.F.f,P. FEIDERICO GARCA II)RCA T2

 • PI,IIYT}E 'fu.''O

  TSOOLTK..N(N CIOMTIICIIII(N OON NI,ESINO ENTOMTO,cuRso 20l0non

  C.ALP. TEDERICO GARCA I)RCA 13

 • Pr'/If DE ftqm EScOr"ak "rvos c'MrnilcAMOS COryNrrEsrR' Err'Rt{o,cuRso20r0/20rr

  J.

  o

  Ctr.LP. TEDERICO GARCiA I}RCA

 • PLIN IDE MO ESCOI,AE ..Nq_C-O]U*,CA}'OS CON NI]ESIRO ENTORNO,,cuRso z}tot2olr

  F[NC.E.f,P. FEI}ERICO GARCA IORCA

  t5