Click here to load reader

1.7. GRAFIČKA ... 1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 3262 3259 3260 put 4949 put 4950 put 4953 put 4954 put 4947 reka Krivaja 4716 3264 3362 3363 1883 1886 1887 put 4960 SEPJ SEPJ SEPJ

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1.7. GRAFIČKA ... 1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 3262 3259 3260 put 4949 put 4950 put 4953 put 4954...

 • 1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 • 3262

  3259

  3260

  put 4949

  put 4950 put 4953

  put 4947pu t 4

  95 4

  reka Krivaja 4716

  3264

  3362

  3363

  1883

  1886

  1887

  put 4960

  SEPJ SEPJ

  SEPJ SEPJ

  SEPJ SEPJ

  SEPJ

  SEPJ SEPJ

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HI D

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID

  HID HID HID HID

  HID HID HID HID

  HID HID HID HID

  HID HID

  HEM

  ATM ATM ATM ATM

  ATM ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATM ATM

  ATMATMATM

  AT M

  AT M

  AT M

  ATM

  ATM

  ATM

  ATM

  ATM

  AT M

  AT M

  1.2 1.1

  1.31.4

  1.5 1.6

  2

  3.13.2

  3.33.4

  4

  5.1

  5.2

  6.16.2

  7 8

  9

  10

  11 12

  13 14

  15

  LEGENDA CEVOVODA: - dovod otpadne vode - cevovod mulja - cevovod komprinovanog vazduha - cevovod interne kanalizacije

  - cevovod hemikalijaHEMHEM SEPJSEPJ

  HIDHIDHID

  R 1:500

  LEGENDA:

  1.2. CS

  2. PUFER 3. SBR REAKTORI

  I FAZA - 3.1 II FAZA - 3.2 III FAZA - 3.3 IV FAZA - 3.4

  4. PROSTORIJA ZA DUVALJKE 5. SILOS ZA MULJ

  I i II FAZA - 5.1 III i IV FAZA - 5.2

  6.1. DEHIDRACIJA MULJA 6.2. KOMANDNO POGONSKA ZGRADA

  11. DEA 12. TRAFO STANICA

  14. KAPIJA 15. SEPARATOR ZA ATM VODE

  NAZIV OBJEKTA: NAZIV INVESTITORA:

  Oznaka i naziv dela projekta

  SITUACIONI PRIKAZ LOKACIJE PPOV-a

  Odgovorni projektant

  (licenca broj 313 0104 03)

  Razmera

  1:500 JANUAR 2017. 1.7.1.1.

  Projektanti saradnici:

 • PV PV

  PVPV

  PV PV

  PV PV

  PV

  PV

  PV

  PVDEKANTER SA ELEKTROMOTORNIM AKTUATOROM KAPACITETA Q=135 l/s, P70 % Jednokanalno radno kolo

  PUMPA Q=15 l/s, H=9.7m, P=3.0 kW

  >70 % Jednokanalno radno kolo

  PUMPA Q=15 l/s, H=9.7m, P=3.0 kW

  >70 % Jednokanalno radno kolo

  RASTVORENOG KISEONIKA ULTRAZVU NIVOA

  PUMPE - III i IV faza Konfiguracija 1+1 Q=65 l/s, H=7.8 m, P=7.50 kW,

  >70 %

  KT =91

  .80 KD

  C= 90.

  50

  KT =91

  .80 KD

  C= 90.

  43

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 31

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 25

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 81

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 78

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 77

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 73

  I FAZA

  OBLOGA KANALA

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 37

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 80

  I FAZA

  KT =91

  .80 KD

  C= 90.

  50

  KT =91

  .80 KD

  C= 90.

  43

  KT =91

  .80

  KD C=

  89. 91

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 37/

  89. 96

  FAZA I i II

  TRETMAN Q=60 l/s, P=6.00 kW

  FAZA I i II

  TRETMAN Q=60 l/s, P=6.00 kW

  I, II, III i IV FAZA

  PUMPA Q=5 l/s,

  H=3.0m, P=0.40 kW I, II, III i IV FAZA

  DOZIRANJE KOAGULANTA

  -2.41

  89.39

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 70

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 58

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 52

  KT=91.80 KDC=90.40

  KT=91.80 KDC=90.37

  KT=91.80 KDC=90.36

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 70

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 64

  KT=9 1.80

  KDC =90.

  61

  KT=91.80 KDC=90.80

  KT=91.80 KDC=90.72

  KT=91 .80

  KDC=9 0.69

  KT=91.80 KDC=90.53

  KT=91 .80

  KDC=9 0.44

  KT=91.80 KDC=89.85

  II faza DUVALJKA

  P=55 kW

  IV faza DUVALJKA

  P=55 kW

  Rezerva DUVALJKA

  P=55 kW

  III faza DUVALJKA

  P=55 kW

  I faza DUVALJKA

  P=55 kW

  II faza 2 DUVALJKE

  P=15 kW

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 70

  KT =91

  .80

  KD C=

  90. 70

  I faza 4 DUVALJKE

  P=15 kW

  PUMPA - zavojna 1+1

  P=3.0 kW

  PUMPA - zavojna 1+1

  P=3.0 kW

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV I V

  IV

  IV IV IV IV IV

  IV IV

  IV

  IV IV

  I FAZA

  KOMANDNA ZGRADA

  I FAZA

  DEHIDRATACIJA MULJA

  34.6 7 20.8 14.3 4 14.3 4.6 31.6 5 31.6 57.4

  1 6

  . 3

  1 6

  . 6

  2 . 4

  1 6 . 6

  4 6 . 3

  4.9 38.6 17.5 0.5 9.6 4.2 31.6 5 31.6 53.7

  4 2 . 5

  5 . 1

  9 . 9

  2 . 4

  6 . 6

  2 5

  . 1

  6 . 6

  4 4 . 8

  5 . 5

  5 5

  1 . 7

  0 . 3

  3 . 2

  0 . 3

  1 . 4

  2 . 2

  1 3

  . 4

  1 5

  . 3

  2 3

  0.6 3

  2 3

  1 3

  1 5

  . 3

  1 3

  . 4

  8 1

  . 1

  4 . 4

  0 . 6

  4 . 4

  6 . 1

  0 . 6

  3

  1 6

  . 3

  1 6

  . 6

  2 . 4

  1 6 . 6

  4 6

  . 3

  3 4.3 10.3 0.5

  9.6 2.4 2.6

  7 7.4 4 7.4 7

  19.3 2.9 3.9 1.8

  1 . 8

  7.3

  5 . 1

  7 . 5

  7

  6

  33 . 3

  4 . 6

  10.9

  11.4

  4.5

  5

  2 . 1

  2 . 1

  5 . 3

  2 . 8

  1 . 5

  0 . 9

  5 . 4

  6 . 3

  11.7

  1

  0.9 6.9

  9.5 5.3 0.5

  7 . 5

  6

  7

  6

  10.6

  1 2

  . 3

  0 . 3

  0 . 7

  0 . 4

  0 . 7

  0 . 3

  0 . 3

  0 . 4

  0 . 3

  0 . 4

  0 . 3

  0 . 4

  0 . 3

  2.5

  2.5

  DN100

  DN200

  DN200

  DN300

  DN300

  DN300

  DN300

  DN150

  DN150 DN100

  DN100

  DN200

  0 . 6 0

  . 3

  2 0

  . 7

  0 . 5

  2 . 8

  3.2 0.8

  DN300

  DN300

  DN100

  DN100

  DN100

  DN100

  DN200

  DN200

  DN200

  DN200

  DN100

  DN100

  DN100 DN100

  DN100DN100

  DN50

  SEPARATOR I FAZA

  1 . 2

  3.3 1

  IBC

  I FAZA

  LEGENDA CEVOVODA: - dovod otpadne vode - cevovod mulja - cevovod komprinovanog vazduha - cevovod interne kanalizacije

  - cevovod hemikalija

  OV

  VM

  KV

  INTK

  HEM

  IV

  PV

  SEPJ

  OSNOVA OBJEKATA I POVEZNIH CEVOVODA PPOVA-a R 1:100

  HID

  NAZIV OBJEKTA: NAZIV INVESTITORA:

  Oznaka i naziv dela projekta SITUACIONI PRIKAZ RASPOREDA

  Odgovorni projektant

  (licenca broj 313 0104 03)

  Razmera

  1:100 JANUAR 2017. 1.7.1.2.

  Projektanti saradnici: OBJEKATA I CEVOVODA PPOV-A

  01_Projekat_inzenjerskog_objekta 02 1.7.1.1. Situacija sa geodetskom podlogom 1-500-Situacija 1-500

  AKTUELNO