Click here to load reader

17.05 · Genrer 1:1 fiktion lyrik novelle læserbrev reklame erindringer dagbog artikel reportage brugsanvisning videnskabelig afhandling lovtekst... faktion non

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 17.05 · Genrer 1:1 fiktion lyrik novelle læserbrev reklame erindringer dagbog artikel reportage...

 • 17.05.2010

 • En analysemodel m kun bruges som et idkatalog over hvad du kan interessere dig for i en tekst.

  Du m aldrig analysere en tekst ved at arbejde dig gennem analysemodellen punkt for punkt.

  Vlg de punkter i analysemodellen som du mener egner sig bedst til en analyse af netop den tekst du sidder med. Det kan vre at du skal koncentrere dig om personkarakteristikken. Eller mske skal du analysere tekstens komposition ved at tegne en handlingslinje eller en kurve

  over spnding, humor, flabethed eller hvad der nu bedst karakteriserer netop den tekst du sidder med.

  Al analyse krver at du kan bruge din intuition og fantasi. Ingen model kan rumme alle tekster.

 • Genrer 1:1fiktion lyrik

  novelle

  lserbrevreklameerindringerdagbogartikelreportagebrugsanvisningvidenskabelig afhandlinglovtekst...

  faktion

  non-fiktion

  epik

  drama

  roman

  teks

  tens

  udt

  ryk

  erin

  dire

  kte

  og

  bent

  for f

  orto

  lkni

  ng

  teks

  ten

  appe

  llere

  r til

  intu

  ition

  , fl

  else

  og

  fant

  asi

  teks

  tens

  udt

  ryk

  erdi

  rekt

  e og

  ent

  ydig

  t

  teks

  ten

  appe

  llere

  r til

  logi

  k og

  inte

  llekt

  mockumentary

  blander non-fiktion og fiktion

  naturlyriksalmefdrelandssangpolitisk kampsangrocksangvise...

  tragediekomedieborgerligt dramanaturalistisk dramaabsurd drama...

  folkeeventyrmytelegendesaga

  udviklingsromanslgtsromansocial-psykologisk romansocialistisk roman...

  psykologisk novellesocialrealistisk novellekrlighedsnovellekriminalnovelle...

  fortllingkunsteventyr

  essay (blander fiktion og non-fiktion)

  fiktiv dokumentar WaroftheWorlds TheBlairWitchProject TeamEasyOn...

  den historiske romanden biografiske romandokumentardrama...

  fiktion der er udformet som non-fiction

  knkprosa

 • Er digtet et rimdigt -eller er det et prosadigt?

  Er digtet opdelt i strofer?

  Er stroferne opdelt ens: med hensyn til antal vers med hensyn til antal stavelser i versene?

  Har digtet et specielt grafisk prg?

  Har digtet en tydelig handling (episk digt) -eller beskriver det i hjere grad - for eksempel en tilstand (lyrisk digt)?

  Hvilke rim benyttes i digtet: parrim krydsrim rammerim?

  stavelsesrim (fra sidste trykstrke vokal)

  bogstavrim (allitteration) rerim (opstr kun i udtalen)

  jerim (findes kun i stavningen)

  Hvilken rytme har digtet: fri rytme metrisk rytme: jambe trok anapst daktylos ... ?

  Findes der sproglige billeder: sammenligning metafor besjling personifikation symbol eufemisme (formildende udtryk) overdrivelse underdrivelse ... ?

  Undersg digtet for ordenes medbetydning (konnotation).

  Undersg stningsbygningen.

  Find planbruddene i digtet: hvad tilhrer billedplan og hvad tilhrer realplan?

  Bestem digtets emne.

  Kan digtet inddeles i afsnit?

  Hvilke vrdier beskrives positivt i digtet -og hvilke beskrives negativt?

  Hvad er digtets hensigt og budskab?

  Problematiser budskabet i forhold til virkeligheden.

  digttype:

  rim:

  rytme:

  sprog:

  digtets emne:

  tolkning:

  perspektivering:

  f.eks. konkret lyrik: digtet bliver til et tekstbillede ved selve sin typografi

  kig p udsagnsordkig p tillgsord

  a-a-b-ba-b-a-ba-b-b-a

  myndig - syndigkulde - fortrstningsfuldesyv sure sildmig - vejjul - coolmat - dukat

  goddag Danmark telefon tegnebog

  Han er strk som en bjrnMorgenstund har guld i mundPligten kalderBlomsterne nejede for prinsen

  Sara Hansen er i gr get bortJeg har sagt det tusinde gangeLivet er ikke det vrste man har

  Lyrik 1:1

 • Undersg hvordan dramaet er opbygget i: akter scener sekvenser

  Foretag en opdeling i hovedscener og biscener.

  Hvilke scener er prget af handling -og hvilke er prget af stilstand?

  Lav en spndingskurve som viser hvordan spndingen er fordelt p de enkelte scener.

  Bestr dramaet af et enkelt hovedforlb -eller er der ogs biforlb?

  I hvilken historisk tid foregr handlingen?

  Fremgr det af: handlingen replikkerne regibemrkningerne?

  Hvor lang tid strkker handlingen sig over?

  Hvor foregr handlingen?

  Giv en karakteristik af miljet ved hjlp af: handlingen regibemrkningerne ...

  Hvem er hovedperson(er)?Hvem er bipersoner og hvem er statister?

  Giv en karakteristik af personerne ud fra: deres handlinger deres replikker regibemrkningerne ...

  Kan personerne opdeles i grupper?

  Hvilke relationer er der mellem de enkelte personer?Hvilke modstninger og konflikter er der mellem personerne?

  Er der personer der forandrer sig?

  Er personerne: sammensatte (komplicerede) personer enkle personer (typer)?

  Hvad er dramaets vigtigste konflikt?

  Hvordan udvikler denne konflikt sig?

  Lses konflikten?

  Er dramaet realistisk - se p bde: handling replikker konflikt regibemrkninger

  Hvad er dramaets budskab?

  Problematiser budskabet i forhold til virkeligheden.

  opbygning:

  handling:

  tid:

  sted:

  milj:

  personer:

  konflikt:

  vurdering:

  tolkning:

  perspektivering:

  Drama 1:1

 • Bestr teksten af et enkelt hovedforlb -eller forekommer der ogs kortere biforlb i teksten?

  Er vgten lagt p handlingen -eller er der ogs mange beskrivelser af: tanker steder natur ... ?

  I hvilken historisk tid foregr handlingen?

  Hvor lang tid strkker handlingen sig over (fortalt tid)?Hvor lang tid tager det at fortlle historien (fortlletid)?

  Hvor foregr handlingen?

  Hvordan er sted og milj karakteriseret: boligforhold sociale forhold samfundsforhold kulturelle forhold religise forhold ... ?

  Hvem er hovedperson(er)?Hvem er bipersoner - og hvem er statister?

  Kan personerne opdeles i grupper?

  Hvilke relationer er der mellem de enkelte personer?

  Hvordan er personerne karakteriseret: udseende vremde egenskaber holdninger vaner flelser arbejde ... ?

  Er personskildringen direkte eller indirekte?

  Gennemgr nogle af personerne en forandring?

  Bruges der i teksten en: indre synsvinkel

  ydre synsvinkel

  kombineret synsvinkel?

  Er fortlleren en: jeg-fortller

  tredjepersons-fortller?

  Er fortlleren synlig eller skjult?

  Er fortlleren alvidende?

  Er der forfatterkommentarer i teksten?

  handling:

  tid:

  sted:

  milj:

  personer:

  synsvinkel:

  fortller:

  Teksten indeholder mange udsagns ord.Teksten indeholder mange tillgs ord.

  Udseendet er som regel ikke det vigtigste!

  Fortlleren er krbet ind i en person og ser alt gennem hans jne og kender hans tanker og flelser.Fortlleren str uden for personerne og kan kun fortlle om det der kan ses og hres.Der skiftes mellem indre og ydre synsvin-kel.

  Fortlleren er synlig og er identisk med en person i fortllingen.Alle personer omtales i 3. person - ogs selv om deres tanker beskrives.

  Fortlleren er allestedsnrvrende og ved alt - ogs hvad der vil ske senere i perso-nernes liv.

  Forfatteren bryder ind med sine tanker og overvejelser.Forfatterkommentarer er sjldne - fortl-lerkommentarer er mere almindelige.

  Epik 1:2

 • Er sproget normalt -eller er det prget af: skriftsprog talesprog dialekt slang satire ironi ... ?

  Er der brugt sproglige billeder: sammenligning metafor personifikation besjling symbol eufemisme (formildende udtryk) overdrivelse underdrivelse ... ?

  Er teksten disponeret efter: tid sted handling ... ?

  Er handlingen kronologisk opbygget -eller er der brud p kronologien?

  Er der medsyn eller bagudsyn?

  Findes der i teksten: sammentrngt fremstilling modstninger gentagelser flash back ringkomposition rammekomposition viftekomposition ... ?

  Hvilket problem behandler teksten?

  Hvilke vrdier og holdninger er reprsenteret i teksten?Hvilke vrdier og holdninger beskrives positivt -og hvilke beskrives negativt?

  Hvad er forfatterens hensigt med teksten?

  Er teksten realistisk?

  Er der urealistiske trk i teksten -eller er den helt igennem urealistisk?

  Hvad har teksten med virkeligheden at gre?

  Problematiser tekstens budskab i forhold til virkeligheden!

  sprog:

  komposition:

  tema/motiv:

  perspektivering:

  Han er strk som en bjrnMorgenstund har guld i mundPligten kalderBlomsterne nejede for prinsen

  Sara Hansen er i gr get bortJeg har sagt det tusinde gangeLivet er ikke det vrste man har

  Fortalt tid: lang - fortlletid: kort

  Epik 2:2

 • Bestem genren

  Hvem er afsenderen (eller afsenderne)?Hvem er modtageren (adressaten)?Hvilket medium benyttes

  Er tekstens hensigt hovedsageligt at: informere og orientere debattere og vurdere vejlede og styre ... ?

  Hvilket emne behandler teksten?

  Hvilke hovedsynspunkter fremsttes om emnet?

  Hvilken slutning eller konklusion udtrykker teksten?

  Er sprogstilen neutral og saglig (objektiv) -eller er den prget af flelser og holdninger (subjektiv)?

  Er sprogstilen: referende beskrivende forklarende ... ?

  Er ordvalget prget af: almindelige, velkendte ord fremmedord fagudtryk slangudtryk ... ?

  Er stningerne: lange korte?

  Er stningerne enkle, eller er der mange indskudte stninger?

  Er der mange ord foran udsagnsleddet (forvgt) -eller er der kun f ord foran udsagnsleddet (bagvgt)?

  Er argumenter og oplysninger underbygget sagligt -eller har de karakter af: postulater formodninger antagelser underforstethed ... ?

  Bruges der srlige argumentationskneb: autoritetskneb ekspertkneb prestigekneb idolkneb selvsikkerhedskneb hensigtskneb generaliseringskneb

  mngdekneb pfuglekneb

  ... ?

  Bruges der mange vrdiladede ord eller udtryk?

  Hvad fortller de ord og udtryk om afsenderens holdning?

  teksttype:

  afsender:modtager:medium:

  tekstens hensigt:

  tekstens emne:

  sprogstil:

  argumentation:

  vrdiladede udtryk:

  Prger kancellisprog.Almindelig stningsbygning.

  Det er min far der har sagt det.Det er en professor der har sagt det.Som ansvarlig minister ...Ni ud af ti filmstjerner ...Der er overhovedet ingen tvivl ...Det siger du jo kun fordi ...I gr blev 7 jugoslaver anholdt for tyveri. Sdan er flygtninge.

  Vi er mange her i byen der ...Man breder sin argumentation ud s mang-len p argumenter skjules.

  Non-fiktion 1:2

 • Er der sproglige billeder i teksten: sammenligninger metaforer personifikationer besjlinger symboler eufemisme (formildende udtryk) overdrivelse underdrivelse ... ?

  Omtales personer konkret -eller bruges der anonyme personudtryk: man kredse kilder mange nogle det ... ?

  Synes du sprogbrugen i teksten fremmer eller hmmer tekstens hensigt?

  Hvordan vurderer du udsagn og argumentation?

  Problematiser tekstens udsagn i forhold til virkeligheden!

  sproglige billeder:

  personudtryk:

  vurdering:

  perspektivering:

  Han er strk som en bjrnMorgenstund har guld i mundPligten kalderBlomsterne nejede for prinsen

  Sara Hansen er i gr get bortJeg har sagt det tusinde gangeLivet er ikke det vrste man har

  Non-fiktion 2:2

 • Hvordan er billedet fremstillet: tegning maleri fotografi ... ?

  Bestem billedets afsender -og modtageren/adressaten.

  Hvilket medium benytter billedet sig af: avis ugeblad lrebog plakatmur museum tv ... ?

  Har billedets kontekst (den sammenhng billedet optrder i) betydning for forstelsen af billedet?

  Er billedets hensigt at: informere pvirke pbyde underholde give en oplevelse ... ?

  Bestem billedets elementer: personer genstande natur ...

  Karakteriser de enkelte elementer.

  Viser billedet: en handling en stillestende situation et stort udsnit med mange elementer et lille begrnset udsnit ... ?

  Beskriv billedets milj: kan stedet bestemmes geografisk er miljet vrdiladet er miljet neutralt er miljet realistisk ... ?

  Hvornr foregr billedets handling/situation: historisk tid tid p ret tid p dgnet ...

  Bruger billedet en srlig liniekomposition: det gyldne snit aksesymmetri diagonalsymmetri strlesymmetri asymmetri cirkelkomposition ... ?

  Virker billedet naturligt -eller virker situationen arrangeret?

  Er der elementer i billedet der fremhves?

  HarmoniRo, stilstandDynamik, bevgelse

  Fred, ro, idyl, sikkerhed

  teknik:

  afsender:modtager:

  medium:

  hensigt:

  elementer:

  handling:

  milj:

  tid:

  komposition:

  Billeder 1:4

 • Er billedudsnittet: stortotal (helhedsbillede, panoramabillede) total (helbillede, normalbillede) halvtotal (halvbillede) halvnr (brystbillede) nr supernr (deltaljebillede, close-up)

  Hvilket perspektiv bruges: normalperspektiv frperspektiv fugleperspektiv

  Hvordan bruger billedet: forgrund mellemgrund baggrund

  Er der planvirkning eller dybdevirkning i billedet?

  Hvilke karakteristiske blikfrende linier har billedet?

  Hvilken iagttagelsesrkkeflge danner disse linier?

  Hvor er billedets hvilepunkt?

  Hvordan bruger billedet: farver lys/skygge kontraster symboler ... ?

  Indeholder billedet en tekst?

  Hvor meget fylder teksten -og hvordan er den placeret i forhold til billedet?

  Hvad er vigtigst: billedet eller teksten?

  Kan billedet forsts uden teksten?

  Hvordan er tekstens sprog: talesprog skriftsprog fagsprog gruppesprog

  Er teksten prget af: fremmedord flelsesladede ord vrdiladede ord bestemte ordklasser ... ? Ud fra din beskrivelse af billedets indhold og dets brug af virkemidler skal du bestemme billedets faktiske betydning (dets denotation):

  Du skal ogs bestemme dets medbetydninger (dets konnotationer).

  Er disse konnotationer lavet bevidst af afsenderen?

  Hvordan skabes konnotationerne: ved elementernes placering ved elementernes udseende ved hjlp af farver/lys ved hjlp af en tekst ... ?

  Virker billedets konnotationer fremmende eller hmmende for billedets hensigt (budskab)?

  Problematiser budskabet i forhold til virkeligheden!

  afstand / besk-ring:

  perspektiv:

  billedplaner:

  blikfrende linier:

  farver:lys:

  symboler:

  billede og tekst:

  tolkning:

  perspektivering:

  Man kan diskutere, hvor mange kategorier man skal opdele i.Se: Billeder 3:4

  Perspektivet kan bruges til at definere magtforholdet mellem personer i billedet.

  Billeder 2:4

 • Panorama

  Normal

  Halvnr

  Supernr

  Halvtotal

  Nr

  Billeder 3:4

 • Hvordan fotograferes personer: en face i profil i halvprofil over-shoulder-shot

  Hvilke kamerabevgelser benyttes: zoom (ud eller ind) panorering (vandret bevgelse) tiltning (lodret bevgelse) travelling (krende kamera) kraning (kameraet lftes op)

  Er kameraet anbragt p stativ (rolige billeder) -eller holdes det p skulderen -eller i hnden (urolige billeder)?

  Holdes kameraet vandret -eller filmes der med skve vinkler?

  Undersg hvordan lyset udnyttes: naturligt lys varmt/koldt lys lys fra en bestemt retning lys der giver kraftige skygger ...

  Hvordan er filmen klippet: krydsklip mellem personer krydsklip mellem handlinger kontrastklip (klip mellem modstninger) ... ?

  Hvordan er klipperytmen: lange klip korte klip ... ?

  Hvorfor klippes der: for at fortlle en historie for at vise forskellige elementer for at opn en effekt ... ?

  Hvilke lyde forekommer i filmen:

  tale: hvem taler: en skjult fortller en person i filmen ... ?

  tekstens hensigt: at skabe en historie at informere at pvirke ... ?

  tekstens sprog/sprogstil

  musik: hrer musikken naturligt til i miljet skal musikken skabe stemning ... ?

  andre lyde: lyde der naturligt tilhrer miljet lyde der skal skabe stemning/give effekt

  kameravinkel:

  kamerabevgelse:

  lysstning:

  klip:

  lyd:

  Forfra.Fra siden.Halvt forfra og halvt fra siden.Der fotograferes over skulderen p en person i forgrunden.

  Klipperytmen pvirker vores oplevelse af farten i handlingen.

  voice over: en stemme der er lagt p efter optagelsen, s vi ikke ser den, der taler.

  speak: en person som ser direkte ind i kameraet og fortller noget eller som interviewer nogen

  Se analysemodellen til epik og non-fiktion.

  F.eks. musik i en diskoteksscene.F.eks. musik til naturbilleder.

  (reallyde)(effektlyde)

  Billeder 4:4Hvis billederne er levende kan du ogs undersge flgende:

 • Bestem reklamens afsender -og modtager/adressat

  Hvilket medium benytter reklamen sig af: avis ugeblad fagblad mur bus tv biograf ... ?

  Hvis reklamen er en fast reklame kan du benytte side 1-3 i ANALYSEMO-DEL: BILLEDER til en analyse.

  Hvis reklamen er en reklamefilm kan du benytte side 1-4 i ANALYSEMO-DEL: BILLEDER til en analyse.

  Fortller reklamen/reklamefilmen en historie -eller bestr den af et enkelt billede eller en rkke episoder?

  Analyser de enkelte elementer i reklamen/reklamefilmen.

  billederne: billedets elementer handlingen/episoderne miljet tiden

  beskringen

  perspektivet

  billedplanerne

  kamerabevgelser

  lysstning

  klip

  lyd

  tekst: indgr der tekst i billederne hvad er tekstens hensigt hvordan er tekstens sprog/sprogstil har teksten karakter af slogan ... ?

  Ud fra din analyse af reklamen og dens virkemidler skal du give en samlet fortolkning af reklamen:

  hvad er reklamens direkte budskab hvad er reklamens indirekte budskab: hvilke positive vrdier benytter reklamen sig af hvilke negative vrdier indgr i reklamen hvilke holdninger giver reklamen udtryk for

  Problematiser reklamen i forhold til virkeligheden og i forhold til reklamer i almindelighed.

  afsender:modtager:

  medium:

  faste reklamer:

  reklamefilm:

  analyse:

  tolkning:

  perspektivering:

  Reklamer 1:1

 • kan vre referat eller reportagestyres af nyhedskriterier: vsentlighed aktualitet identifikation konflikt

  fortller om noget der allerede har fundet sted journalisten skal vre objektiv (mikrofonholder) indhold og vinkling bestemmes af kilderne

  journalisten har som regel vret p stedet vinkling bestemmes af journalisten - kilder reduceret til vidner skal give lseren indtryk af at vre til stede: begivenheder og

  omgivelser beskrives detaljeret

  dybdeborende reportage: flere kilder, analyse og kildekritik har baggrund i nyhedsdkningen giver baggrundsviden s man bedre forstr nyhedsdkningen journalisten skal vre objektiv vinkling tager afst i det konkrete

  at fremvise - bygger p impressionisme bygger p iagttagelser - sansninger og oplevelser skal give lseren den oplevelse som journalisten eller hans

  hovedperson har haft intet m digtes til - men formen er litterr

  personinterview - portrt af en person sagsinterview - belyse en sag tilrettelgges som en samtale - ikke er forhr journalisten m aldrig diskutre med kilden

  Nyhedshistorie

  Referat

  Reportage

  Baggrund

  Feature

  Interview

  Avisens genrerInformationsgenrer

  konklusion

  meget vigtigt

  vigtigt

  mindre vigtigt

  ikke vigtigt

  kedeligt

  rest

  Nyhedstrekant

 • en navngiven persons mening om et aktuelt emne af en vis be-tydning for avisens lsere

  skrevet af en journalist eller lser gode argumeneter og strk mening personlig synsvinkel kan godt vre ensidig

  anonym skribent udtrykker avisens mening om et bestemt samfundsproblem indeholder aldrig personlige tilkendegivelser, men taler p en eller

  anden offentligheds vegne har altid samme plads i avisen

  en journalists mening om en bog, en film eller et andet kultur-produkt

  indeholder et referat og en mening stttet af gode argumenter fungerer som forbrugervejledning eller som oplysning kan bruges som mlestok for egen vurdering

  skrives af avisens lsere omhandler alt fra samfundsproblemer til personlige irritationer kan vre fulde af oplysninger og gode argumenter, men kan ogs

  blot give udtryk for flelser og udokumenterede pstande

  en lngere artikel ikke skrevet af avisens faste personale behver ikke handle om noget aktuelt undersger et emne fra forskellige sider og inviterer til medtnk-

  ning ligner essay i sin form mere diskussion end lsning

  Kommentar

  Leder

  Anmeldelse

  Lserbrev

  Kronik

  en klumme er en speciel form for kommentar

  sportsartikler er mske ogs ofte anmeldelser

  lserbreve redigeres af avisen: nogle sorteres fra, andre forkortes

  ofte har kronikker en bestemt lngde og str p en bestemt plads i avisen

  Opinionsgenrer

  Avisens genrer

 • Hjlpere Modstandere

  Objekt

  Subjekt

  Giver Modtager

  Den gode fe Heksen

  Prinsessen

  Prinsen

  Kongen Prinsen

  AktantmodelAktantmodellen er oprindelig tnkt som en analysemodel til eventyr, men den kan sagtens bruges til analyse af andre tekster. Man har ikke for-tolket teksten, fordi man har udfyldt aktantskemaet, men man har et skelet, man kan bygge analysen p.

  Et eksempel p udfyldning af aktantskemaet kunne se sdan ud:Prinsen er den der handler (subjekt). Han nsker prinsessen (som stadig bor hjemme hos (tilhrer) kongen). Heksen modarbejder hans projekt, men den gode fe hjlper ham. Til sidst fr han prinsessen (og det halve kongerige), som kongen m give afkald p.

 • KontraktmodelKontraktmodellen er ogs oprindelig tnkt som en analysemodel til eventyr, men den kan ogs bruges til analyse af andre tekster. Den bygger p at den nskede tilstand er en tilstand af harmoni. Nr harmonien brydes, skal den genoprettes, men det krver en aktiv indsats. Her skal den, der har brudt harmonien, gennem nogle prver. Nr han har bestet prverne, bliver harmonien genoprettet. Eller der oprettes en ny harmoni.

  Kontrakt om harmoni

  Brud p kontrakten

  Harmoni genoprettet

  Ude-rummet

  Ny kontrakt

  Familien lever godt og roligt - alle er tilfredse.

  Snnerne bliver utilfredse og vil ud at opleve verden.

  I uderummet er der ingen harmoni - her hersker fris-telserne og kampen.Nogle af snnerne svigter.

  For at komme hjem (genoprette harmonien) m snnerne best nogle pr-ver - som regel 3 prver.

  En af snnerne bestr alle prverne og fr ny status (fr prinsessen).

  Der er indget en ny kon-trakt: de gode belnnes - de onde straffes.

  Et eksempel p udfyldning af kontraktmodellen kunne se sdan ud:En familie lever roligt og lykkeligt (i harmoni), men nr snnerne kommer i puberteten, gr de oprr og udfordrer harmonien. De rejser ud i verden for at finde et rigere liv. Borte fra familiens harmoni udsttes de for fristelser i form af en rkke prver, hvor det bliver afslret om de er gode eller onde. Den gode bestr alle prver og belnnes med et rigt liv (prinsessen og det halve kongerige). De onde straffes. Harmonien (retfrdigheden) er genoprettet.

  Kontrakt om harmoni

  Brud p kontrakten

  Harmoni genoprettet

  Ude-rummet

  Ny kontrakt

 • Avisens layout

  Hundredvis blev reddet, men over hundrede omkom, da russiske spe-cialstyrker tidligt lrdag morgen gik til angreb p teatret i Moskva. Rus-land kunne nde lettet op.Men det ved endnu ingen, denne tidlige lrdag morgen. Flere hun-drede ambulancer og lige s mange busser rykker langsomt frem for at komme de befriede, srede og chokerede til undstning, mens en jernkde af maskinpistolbev-bnede betjente venligt, men myndigt holder nysgerrige og jour-nalister p afstand. Snart kommer der ambulancer og busser den an-den vej, ud fra helvedet, srede og fortumlede, chokerede og rystede for livet sidder og ligger ofrene for de grusomme terrorister. Enkelte ser ud til aldrig at komme over det. Mange er bedvede af den gas, som specialtropperne pumpede ind i salen for at hindre terroristerne i at virkeliggre deres plan om at sprnge hele bygningen i luften. TRE DGNI nsten tre dgn har de vret holdt som gidsler hos de fanatiske terrorister, som nu med deres led-er, Movsar Barajev, i spidsen med en flaske whisky i hnden ligger nedskudt i blodple inde i teater-bygningen. Billederne af terroris-ternes blodige lig dukker kort efter op p alverdens tv-skrme - Bara-jev og hans nstkommanderende p gulvet p teatrets anden sal. De kvindelige terrorister, som blev kaldt sstrene, med sprngstof-fer om maven i teatersalens stole. Blege, livlse, med blod sivende ud i tjet.I lbet af en halv times tid lykkedes det specialtropperne at tilintet-gre eller arrestere terroristerne, hvorefter 750, nogle hrdt sret, kunne slippe ud i friheden, mens tv-kameraerne rullede. Men her tidligt om morgenen har ambulancefolkene, lger og betjente ikke tid til at tnke p tv-skrme.Mens regn og slud siler ned i den tidlige morgen, slider de med en forblffende aktivitet og effektivitet for at redde menneskeliv.Ambulance efter ambulance for-svinder med blinkende lygter og sirener ud i den endnu mrke by, hvor alle hospitaler er i alarm-beredskab. LET IT BEI en af de ventende ambulancer sidder en chauffr sammen med en lge og forsger via en af de radi-ostationer, der krer nyheder dg-net rundt, at hitte ud af, hvad der egentlig er sket derinde i teatret 200 meter lngere fremme. Men radioen glider hele tiden over p en musikstation i stedet. Af en eller anden grund vil den ikke vk fra Poul MacCartneys Let it Be. Han bander og dasker ud efter radioen, men fr s ordre til at kre lngere frem i ken.En gruppe nysgerrige str og rber, at Putin skal flge Bushs eksempel

  og sge hvn over banditterne. Til helvede med tjetjenerne!, rber en af dem, men et par politi-folk med barske miner og maskin-pistoler fr dem hurtigt dm-pet ned. Lidt lngere fremme i folkemngden str en vaskegter tjetjener ved navn Said og er nsten lammet. han er s ul-ykkelig og desperat, at han nsten ikke kan sige noget. Hans 26-rige datter var ogs en af gidslerne inde i teatret. Nu ved han ikke, om hun er levende eller dd.Han udleverer sit telefonnummer og fremstammer et Gud give at hun er i live. Et telefonopkald se-nere p dagen viser, at Gud har for-barmet sig over Said. Datteren er i live og ligger p et af hospitalerne.Ambulancerne ruller forbi i en lind strm, mens dagslyset og roen blandt politibetjentene breder sig. Gidselaffren er forbi, der er in-gen fare, men pludselig kommer tre soldater farende med schfer-hunde foran sig - de rber, at folk skal vre p vagt, for nogle af terroristerne er undsluppet. Kort efter kommer der endnu en hurtig og hjlydt ordre et eller andet sted fra. Alle skal forlade omrdet, der er fundet mere sprngstof inde i teatret. Soldater lber forbi, men vender hurtigt tilbage sammen med alle andre, for det var falsk alarm.Af en eller anden grund vil den ikke vk fra Poul MacCartneys Let it Be. Han bander og dasker ud efter radioenDe mange befriede gidsler skaber trods det tydeligvis velfor-

  beredte redningsarbejde kaos.Slgtninge aner ikke, hvor deres prrende er, der oprettes adskil-lige telefonlinjer med oplysning, men de ved heller intet. S en horde af mennesker krer fra hos-pital til hospital for at sge efter prrende, mens lger og poli-tikere i hver nyhedsudsendelse p tv anmoder dem om at bevare fat-ningen og have tlmodighed. Der opstr rygter om, at den bedv-ende gas, som specialstyrkerne har brugt, kan vre livsfarlig, men lger beroliger i medierne med, at virkningen er kortvarig og at den kun er farlig for folk med drligt hjerte. Det er der mange, der har, konstaterer en kommentator p tv trt og tilfjer, at mange af gidslerne, der nok fr bde lgelig og psykologisk behandling, vil vre mrket for livet efter at have levet i tre dgns terror. Og, tilfjer han, om f dage er alt dette her glemt, og s fr de ingen hjlp lngere. Ved afsprringen kommer vice-indenrigsminister Vladimir Vasiljev endelig frem og meddeler, at op-erationen er afsluttet, selvom det ikke kan udelukkes, at det er lykkedes for nogle af terroristerne at flygte.Imens bliver de sidste af de be-friede gidsler krt af sted i ambu-lancer til en rkke nrliggende hospitaler, vk fra musicalen Nord st, der skulle have vret en hy-ggelig aften om krlighed og hel-temod, men som udviklede sig til en tragedie af wagnerske dimen-sioner

  Politiken 27. oktober 2002 - 1. sektion 9Gidselsdrama afsluttet

  Blodigt teater i MoskvaP en halv time lykkedes det specialtropper at stte en stopper for gidseltagningen. Busser og ambulancer krte uafbrudt med srede og bedvede mennesker. Af Per Dalgrd

  Prrende til giftgasofre i gidseldramet i MoskvaFoto: Savintsev Fyodor

  Sidehoved

  Byline

  Brdtekst

  Underrubrik / Manchet

  Rubrik

  Trompet / Forrider

  Billedtekst

  Mellemrubrik

  Reportagefoto