17/16 מס' מכרז הפעלה ואחזקה של מתקן טיהור שפכים מכרז כפר תבור

Embed Size (px)

Text of 17/16 מס' מכרז הפעלה ואחזקה של מתקן טיהור שפכים מכרז כפר...

 • 1

  17/16'

  17/16 ' ") (: " .1

  , .

  , .2

  " 300 , ' - ( ) '

  .12:00 2016.15.8 7.8.2016 0009: 8.8.2016 .3

  . . .4

  " (: 30,000 . 9.11.2016

  , .5

  .12:00 16.8.2016

  , , .

  , .6

  . .7

  , " .

 • 2

  ' 17/16 '

  ") (: " .

  : ) -(

  . .1 , . .2, ,, , , .3

  . , . .4 " , .5

  . . .6 , .7

  , . . .8 , , . .9

  . .10 . , " .11 . .12

  , ,

  . " 300' , - , '

  , 9.11.2016 ) " (: 30,000 .

  . 0009: 8.8.2016

  .

  , , . 12:00 16.8.2016

 • 3

  , ,

  ,

  : ,

  . " 2500

  . 1.1.2014

  , .

  , . .

  , .

 • 4

  : .2

  , , . .

  ( + ) . .

  . .

  " . .

  .

  .

  ( ) . .

  . .

  ,

  " .

  -

 • 5

  '

  17/16 '

  : .1

  ( : ""), .

  , .

  20 .

  " .

  : .2 ": , : "

  . - '

  . - ' . - ' . - ' . - ' . - ' . - ' / / . - ' . - '

  - .3

  , , : - -

  . (

  . 1976 ) "

  . .

 • 6

  , , / .

  , / " .

  " .

  , / / , . , / /

  / . , ,

  .

  . ( + )

  .

  + ) ( .

  .

  .

 • 7

  .4

  30,000"), (: " . . '

  , , .

  3 / - .

  .9.11.2016 .

  , ) 1( .

  . 9

  () 16 )2( .1993- , "

  ) 2(

  / .

  , . . ' 9 " .

  .5

  , . , .

  ( . , ,

  ).( 12 - ()

  . .

  . 4 .

  . , .

  . 90 . . .

  .12:00 16.8.2016 - .

  .6

  - ,

 • 8

  / / / . / .

  , , .

  , . , " " .

  ) 2) , : (1 , : ( .

  . 7

  , .

  , , , , , , .

  / . , .

  ') ( .8

  ". " ,

  . , .

  , . .

  . .

  .

  . , .

  ., /

  , , , , , ), , ( ( )

  ( , , ,), (

  , , , ), . , ,

  . ,

  . + " 20,000 .

 • 9

  .9

  ") " ( . 7,

  .

  10% . . 4

  , ' -' .

  / . / .

  / ' - ' , .

  ,1993- () , "16 , 4

  .

  , ' . .

  .10

  , .

  .

  .11

  , , .

  , ,

  .

  , , , . .

 • 10

  . 12

  . .

  , , , . , ,

  , , ,

  .

  . , ,

  . -

  / , . / -

  , ., , ,

  , . / ,

  .

  - . .

  .13

  . 0009: 8.8.2016 .

  , benny@telem.co.il ,12:00 , 11.8.2016 04-6766732 ,

  .18:00 14.8.2016, / - , /

  , . 4

  . " .

  .14

  , .

  . 15 / .

  .

  , , . .

  . . / .

 • 11

  , , , . .

  .- / .

 • 12

  '

  17/16 '

  : ________________

  :_________________

  :___________

  :_________

  .,..

  : '

  ________________________________ . 1

  . __ ' /

  ", , .2

  ,

  .

  () 2016 _______ __ 3

  .

  ".-

  . .4

  ,

  '

 • 13

  17/16 '

  :

  ) "" " (: .1,

  , . / ( ), , "

  .

  , .2 , .

  " " .3 .

  , / .4

  : : ,

  , , . .

  / , . , .

  , , .

  .

  " . .

  . . , , . .5

  . __ .6

  . 5 . .7 6 - , 5 , .8

  / / ,

 • 14

  / /.

  .

  , , .9, ,

  ./ /

  , . .10

  , / .

  , . " .11 , ,

  .

  .12

  :

  . ".

  / " . .

  , " , . , , ,

  , , .

  .

  ( . :)

  " ___________________________________ (:_______________________________)

  " ( ) 20,000 ..

  .

  , 3 , ' .10 /":

  ( . . 1976 ) "

  . .

 • 15

  : , / , . , ,

  /" , .

  , ) " ( 30,000 .

  . '

  ) ( + . .

  . .

  . .

  , " , .

  , .

 • 16

  ( ): __________________________________________________

  / / / ( ): ___________________________________ :

  ___________________________________________________________ ' .. ' ..:

  ______________________________________________________ :

  _____________________ :_________________________________ :

  ___________________________ :__________________ :

  ")( , ,

  " _______________, "/" " ________________ .. ______________

  _______________, _______________ .. ____________, ________________

  , .

  ________________________ : _________________ :

 • 17

  '

  2016 __________ _______

  :

  ") " - (

  ________________ :

  ________________ ") " - (

  17/16 ' / , ,

  , , , , , ( ), , ( )

  ( ,, , ), ), ( , ,

  , , );""(:

  ;

  .

  : .1

  . 1.1

  , 1.2 .

 • 18

  : .2

  .

  : .3

  ; -" / " "" 3.1

  , ... -" " 3.2 ;

  / ; -" " 3.3

  . 4.10 -"" 3.4

  : .4

  . 4.1/ , ,

  .

  4.2 .

  ,, 4.3.

  ".

  , 4.4, ,

  .

  , , , 4.5 . , ,

  ., 4.6

  , , , 4.7 .

 • 19

  4.8 ..

  4.9 .

  -( 4.10 : )

  . 4.10.1

  . , 4.10.2

  , , ,, , 4.10.3

  .

  . , 4.10.4

  " , 4.10.5

  .

  . 4.10.6

  , 4.10.7

  . ,