17_K¼§¼k Stajlar

  • View
    139

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of 17_K¼§¼k Stajlar

KK STAJLARDA NEML BLGLER(GN SONU ZET BLGLER)NROLOJ1. Lumbal ponksiyon klinik kontrendikasyonu kafa ii basn art sendromu (ba ars, papil dem, kusma) bulgulardr. Klinik olarak yada BT ekilip yer kaplayan lezyon ekarte edildikten sonra lumbal ponksiyon yaplabilir. Ksantokromik BOS grlen durumlar Tbc menenjit Subaraknoid kanama Medulla spinalis bass 3. ocuklarda ve mental retarde hasta iitme ve grmenin labaratuar deerlendirilebilmesi Vizuel uyarlm potansiyel Beyin audituar uyarlm potansiyel 10. Basit parsiyel epilepsinin genel zellikleri Bilin aktr Jaksonian tipi yaylm (estremitelerde yer deitiren epilepsi) Todd parezisi: nbet sonrasnda ortaya kan kas gszl 11. Gebelik epilepsisinde lac kesmemek gerekir Lamotrigin en sk kullanlan ilatr 12. Geii iskemik atan (transient iskemik atak-TA) en sk ekli Amorazis fugaks - tek tarafl geici monokuler krlktr En sk etyolji karotis bifurkasyonuna yerlemi aterosklerotik plaktan atan embolidir. Tedavide aspirin balanmas ve karotis endarteroktomidir. 13. Wallenberg sendromu (lateral medullar sendrom) genel zellikleri PCA okluzyonu (post. nf. Serebellar arter) Motor defisit (hemipleji-parezi) olmaz Serebellar bulgular (ataksi ), Horner sendromu Kranial sinir bulgular (5-9-10)

2.

Motor konumaBroca Wernicke Arcuat-iletim Transkortikal motor Transkortikal duyusal Anomik Bozuk Korunmu parafazik Korunmu Bozuk Kismen korunmu bozuk Sadece isimlendirme bozuk

Duyusal konumaKorunmu Bozuk Korunmu Ksmen korunmu bozuk Bozuk

Tekrar etmeBozuk Bozuk Bozuk Korunmu Korunmu

15. Vejetatif koma Hastann beyin sap salam, solunumu var Saksdaki iek- bir gn iyileebilir Okulovestibuler refleks gzler souk su verilen kulaa deviye olur nistagmus olumaz 16. Beyin lmnde Hastann beyin sap fonksiyonlar YOK, solunumu YOK, apne testi (+) Vazodaki icek- mutlaka lecek Okulovestibuler refleksde hibir gz hareketi yok 17. Demans sadece unutkanlk DELDR, Yksek kortikal fonksiyonlar bozulur Bilin normaldir. Hibir zaman bilin bozukluu, dikkat bozukluu, alg bozukluu, konfzyon olmaz. Bu bulgular DELRYUM bulgulardr. 18. Demans yapan hastalklar ayrc tanssnda nemli noktalar Alzheimer yakn bellek bozukluu ile balar Pick davran bozukluu, kiilik bozukluu n planda Huntington: kore ile balar Parkinsonizm: (lewy cisimcik demans) hareket bozukluklar Creutzfeld-jakop hastal: myoklonus Vaskler demans: multip enfarktuslere bal gelien demans, demansn 2. En sk nedeni

5. Nervus Hipoglossus periferik felcinde Atrofi ve fasikulasyon olur Sinirdeki lezyon bulgularla ayn tarafldr. Dil ayn tarafa deviye olur. Santral felcinde Atrofi ve fasikulasyon yoktur Sinirdeki lezyon deviye olan tarafn karsndadr 7. Oftalmoplejik migrende migren bulgular olan hastada ek olarak Midriazis Ptozis Diplopi aranmaldr **** kme tipi ba ars ile kartrlmamal !!! 9. Kme tipi ba arsnn genel zellikleri Daime tek tarafl Periyodik ortaya kar Akut arda - % 100 oksijen - Steroid kullanlr Profilakside ilk tercih ise verapamildir

KK STAJLARDA NEML BLGLER

391

20. Gillet de la tourette sendromu Vokal ve motor tik hastal Obsesif-kompulsif bozuklukla ilikili 21. Friedreich ataksisinin en nemli zellii elik eden iskelet sistemi anomalilerin (skolyoz, pes ekinovarus vb.) olmasdr. 22. Multipl sklerozda nemli zellikler syledir En sk demyelinizan hastalk Orta ya kadnlarda sk grlr En sk grlen ekli relapsing-remitting formu En sk bavuru bulgusu duyusal ikayetler Optik nritin en sk nedeni (grme alann merkezi grmesi bozulur, santral skotom) Beyaz cevher hastal, baka yeri tutmaz (periferik sinirler vb.) Plaklar en sk periventrikuler yerleimli Lhermitte iareti pozitif 23. Hipopotasemik periyodik paralizi, tirotoksikozis ile birlikte grlebilir. 24. Guillan-Barre Periferik sinirleri tutan inflamatuar, demyelinizan hastalk Motor ve duyusal kayp olabilir. Akson hasar ile gider Toplumda bilateral fasial paralizinin en sk nedeni Tedavide steroid VERLMEZ 26. Amyotrofik lateral skleroz Sklkla medulla spinalis n boynuzundan balar. Sonra kortikospinalis lateralis tutulur (1+2 motor noronu tutar.) Balang kaslarda atrofi ve fasikulasyon (zellikle dilde) Bunina cisimcileri grlr Duyusal bozukluk olmaz !! 27. Beyin apsesisinin erikinde en sk nedeni kronik otitlerdir. En sk komuluk yoluyla geile temporal lobda grlr. 28. Kiini uykuda olduu, ancak hafif uyaranlarla uyarlabildii bilin bozukluu letarjidir. Ar uyaranlarla uyanyorsa stupordur. 29. Erikinlerde en sk grlen, genellikle temporal lop kaynakl olan, bukkofarengeal otomatizma (az aprd atma,yalanma,yutkunma) grlen epilepsi tr kompleks parsiyel epilepsidir. 30. Kompleks parsiyel epilepsi erikinlerin en sk grlen epilepsi trdr. En sk temporal lobu tutar, parsiyel tutulumlu, beraberinde uur kayb grlen epilepsi trdr. Az aprdatma, yalanma, yutkunma nbetleriyle karakterizedir. 31. Grme kayb ikayetiyle gelen bir kiide fundusta Japon bayra grnm santral retinal arter tkankl, yer yer kanama odaklar ve eksdasyonlar santral retinal ven tkankln, tamamen normal fundus grnts ise retrobulber nevriti iaret eder. 32. iddetli ba dnmesi, bulant, kusma ikayeti ile bavuran hastada fizik muayenede akut otitis media saptanm ise labirentit, Dix- Hallpike testi pozitif ise benign pozisyonel paroksismal vertigo, SYE yada gastroenterit varsa vestibler nrit, bunlarn hepsi negatifse Meniere hastal dnlr.

34. Myastenia graves ve Eaton Lambert ayrc tansnda EMG kullanlr. EMG de kas amplitd artyorsa tan Eaton Lambert, kas amplitd azalyorsa tan Myastenia Gravestir. 35. 70 ya altnda optik nritin en sk nedeni Multipl Skleroz iken; 70 ya stnde en sk neden Temporal Arterittir (Dev Hcreli Arterit). 36. Erikinlerde en sk grlen epileptik nbet tipi kompleks parsiyel nbetlerdir ve bu nbetlerde otomatizma semptomlar vardr. 41. Menenjit bulgularn taklit eden beyin tmr oligodendrogliomadr. 42. Tension (gerilim) tipi baars en sk grlen ar eklidir. 44. GLASGOW KOMA SKALASI Gz hareketleri Spontan ak 4 puan Szl uyaryla ak 3 puan Arl uyaryla ak 2 puan Gzn hi amyor 1 puan Szl cevap Oriante 5 puan Konfze 4 puan Uygunsuz kelimeler 3 puan Anlamsz sesler 2 puan Verbal cevap yok 1 puan Motor cevap stenileni yapyor 6 puan Ary lokalize ediyor 5 puan Arl uyar ile bilek fleksiyonu ve komplike ve deiken cevap 4 puan st extremitelerin flexionu 3 puan st extremitelerin anormal extansi yonu 2 puan Arl uyarya cevap yok 1 puan

HALK SALII50. Vaka kontrol aratrmas En sk tercih edilen aratrma, retrospektif yaplr. Sonutan nedene gidi var. Yani almaya balarken hastal bildiimiz, biterken etkeni bildiimiz aratrmadr. Sacede tahmini rlatif risk hesaplanabilir. Hastalk (+) Etken (+) Etken (-) A C Hastalk (-) B D

Tahmini rlatif risk: A*D / B*C Latent dnemi uzun, toplumda seyrek grlen hastalklarda seilir. Taraf tutma en nemli dezavantajdr. 51. Kesitsel aratrma Toplum taramas iin yaplan almadr almann yapld zaman kesiti nemlidir. ncesi ve sonras yoktur. Sadece prevalans bulunur. Prevalans: Var olan hasta says / toplum says

392

TUSDATA BLMSEL TOPLANTI MERKEZLER

52. Kohort aratrmas Prospektif aratrma almaya balarken etkenin bilindii alma bitirken hastaln bulunduu aratrma yntemi nsidans hesaplanr: yeni vaka says/ altndaki toplum risk

duyarldr, hipoefkatemidedirler, efkat infzyonu gerekir ? 62. Vaka-kontrol aratrmalarnda sonutan nedene doru gidilirken;kohort ve retrospektif kohortta nedenden sonuca doru gidilir.

Etken (+) grubun insidans etken (-) grubun insidansna blnerek rlatif risk, karlarak atfedilen risk bulunur. Rlati Toplumda sk grlen latent dnemi ksa hastalklar da seilen artrma yntemidir. Prospektif olmas nedeniyle para ve hasta takibi nemli dezavantajlardr 53. Retrospektif kohort almaya balarken etkenin bilindii alma bitirken hastaln bulunduu aratrma yntemi Kohortdan tek fark almay kaytlardan zerinden, yaanm gemiden ileri doru yapmaktr 54. lm hzlarnda dikkat edilecek nokta sorunun bizden ne istediidir. 55. Fatalite hz: X hastalndan lenler / X hastalna yakalananlar 56. Mortalite hz: X hastalndan lenler/ yl ortas nfs 57. Ortanca (median) deer verilen liste kkten bye doru sralanr. Tek deerde ortadaki, cift deerde ortaya gelen iki deerin ortalamas alnr. Tepe deeri en ok tekrar eden deerdir. rn: 2 ocuk 6 yanda, 3 ocuk 8 yanda, bir ocuk 10 yanda, 2 ocuk 12 yanda ise liste: 6,6,8,8,8,10 ,12,12 eklinde olup ortanca:8, tepe deeri ise : 8 dir. 58. Duyarllk ve zgllk yeni bir testi bilinen yntemlerle (mr, bt, altn standart test vb) karlatrma iin yaplr

KULAK BURUN BOAZ64. Herpes Zoster Otikus (Ramsey-hunt send) Varicella zoster virs Facial sinir genikulat ganliyon latent kalr Vezikler dkntler, ar yanma vardr Fasial paraliziye neden olur Diabetik hastada sk 65. Akut otitis media Etyoloji: tuba staki obstruksiyonu S. Pnmoni en sk etken Rekrrent akut otit nedenlerinde altta yatan tuba ve nazofarenks hastalklar dnmek gerekir. En sk komplikasyonu mastoiditttir. En sk intrakranial komplikasyonu menenjit Lateral sinus trombusunde hastann titremeyle yselen atei (bacakl ate) olur. Tan BT ile konulur. Tedavide topikal ajanlar (kulak damla) kullanlmaz 66. Efzyonlu otitis mediada Orta kulakta bakteriel enfeksiyon olmadan ar, ate olmadan goblet hcre artna bal sv toplanmas En sk neden tuba staki obstruksiyonu ocuklarda iitme azlnn en sk nedeni Tedavide antibiyotik, tubay amak iin dekonjestan, adenoidektomi ve zara ventilasyon tp uygulamas Tp en sk anterior inferior kadrandan uygulanr 67. Timpanik membran epitelinin sklkla zarn superiorundan (attik) retrakte olarak ortaa kulaa gemesine, orta kulakta ve mastoid kemik iinde skuamoz epitelyum bulunmasna kolesteatom denilir. 68. BPPV (pozisyonel vertigo) en sk posterior semisirkuler kanalda olur. itme normaldir. Kulak ikayeti yoktur. Tek tan dix-hallpike manevrasnda (barany testi) Latent periyodu olan Rotatuar karakterde Yorularak sonlanan nistagmus olmas Tedavide ila verilmez, epley manevras yaplr 69. Vestibuler nrinitte Geirilmi SYE hik