of 21 /21
ETNICITET, NACIJA I NACIONALIZAM Devetnaesto predavanja, 23. XII. 2015.

19\. Nacija i nacionalizam

  • Upload
    dinhthu

  • View
    283

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 19\. Nacija i nacionalizam

Page 1: 19\. Nacija i nacionalizam

ETNICITET, NACIJA I NACIONALIZAM

Devetnaesto predavanja, 23. XII. 2015.

Page 2: 19\. Nacija i nacionalizam

2

ZASTARJELOST NACIJE?• globalizacija, nacionalna država i nacija• ideja o smrti nacije i nacionalne države u svjetskom

društvu bez granica• ideja o uzletu nacije i nacionalne države zbog obrane od

globalizacijskih rizika: siromaštva i nezaposlenosti, nesigurnosti, iskorijenjenosti i kulturnog ujednačavanja

Page 3: 19\. Nacija i nacionalizam

3

ETNIČKA ZAJEDNICA I NACIJA• etnička zajednica – globalna društvena skupina koja ima

osjećaj zajedničke pripadnosti, podrijetla i sudbine, ime, jezik, običaji, religija i dr. po čemu se razlikuje od drugih skupina

• Weber, razlika etničke grupe i nacijeetnička grupa – vjerovanje u zajedničko podrijetlo i razlike

prema drugimanacija – strast (pathos) povezan sa zahtjevom za moći,

snažan zajednički nacionalni osjećaj o vlastitoj posebnosti što upućuje na političku moć, na ideju o vlastitoj moćnoj političkoj organizaciji

Page 4: 19\. Nacija i nacionalizam

4

POJAM ETNIJE• A. Smith, Etničko podrijetlo nacije (1986) – etnija most

modernih nacija i predmodernih etničkih oblika• Obilježja: ime, mit o zajedničkim precima, zajednička

povijesna sjećanja, elementi zajedničke kulture, povezanost sa specifičnom domovinom, osjećaj solidarnosti

• Lateralna i vertikalna etnija

Page 5: 19\. Nacija i nacionalizam

5

LATERALNA ETNIJA• Lateralna (aristokratska) – čine je aristokracija te

svećenstvo, birokracija i bogatiji slojevi• Vjera u nadnaravno podrijetlo, pripisuje sebi širu misiju,

smatra se vladajućom, višom grupom • Put "birokratskog uključivanja" srednjih klasa i perifernih

regija u elitnu kulturu preko države – Zapadna Europa (npr. Francuska)

Page 6: 19\. Nacija i nacionalizam

6

VERTIKALNA ETNIJA• Vertikalna (pučka) – okrenuta pravdi i jednakosti• Kultura proširena na druge slojeve, te ih ujedinjuje oko

zajedničkog naslijeđa pred prijetnjom izvana• Put "vernakularne mobilizacije" preko nacionalne

inteligencije i povijesne kulture – Srednja Europa

Page 7: 19\. Nacija i nacionalizam

7

ODREĐENJE NACIJE• kriteriji određenja nacije: povijesni, kulturni, psihološki,

politički• F. Meinecke – Staatsnation i Kulturnation; kulturna

nacija – etnička homogenost, organsko podrijetlo, nacionalno jedinstvo, Nijemci i Rusi; politička nacija – državljanstvo ima veću važnost od etničkog identiteta, Švicarci i Francuzi

• A. Smith, Nacionalni identitet (1991) – zapadni (građansko-teritorijalni) i istočni (etnički) model nacije

Page 8: 19\. Nacija i nacionalizam

8

NACIJA KAO ZAJEDNICA GRAĐANA• zajednica slobodnih i ravnopravnih građana:

individualizam, autonomni pojedinci• E. Renan, Što je nacija (1887) – volja i želja da žive

zajedno, "nacija je svakodnevni plebiscit", rezultat ugovora, ali i sjećanja i zaborava (prvotnog nasilja i etničke raznolikosti)

• Francuski bunt: političko-kulturna integracija, socijalna i ekonomska isključenost

Page 9: 19\. Nacija i nacionalizam

9

ZAMIŠLJENA ZAJEDNICA• B. Anderson, Nacija kao zamišljena zajednica (1983) –

zamišljena kao ograničena, suverena i zajednica• Zamišljena – članovi se nikad ne upoznaju a imaju zamisao o svom zajedništvu• Ograničena – granicama, iza njih druge nacije• Suverena – slobodna i samostalna• Zajednica – unatoč nejednakosti, duboko drugarstvo,

osjećaj bratstva

Page 10: 19\. Nacija i nacionalizam

10

NACIJA KAO KULTURNA ZAJEDNICA• Fichte, Govori njemačkoj naciji (1808) – jezik, "zlatno

doba" srednjeg vijeka, religija• J. Armstrong, Nacije prije nacionalizma (1982) - etnička

svijest seže do antike, određivanje vlastite identifikacije razgraničenjem prema strancima, mitovi i simboli, dva osnovna činitelja: način života i iskustvo (teritorijalno i genealoško načelo) te religija (različite civilizacije).

• Nacija kao etnička zajednica – model nacije u jugoistočnoj Europi; problem državljanstva i državljana – iseljeničko i transgranično državljanstvo

Page 11: 19\. Nacija i nacionalizam

11

NACIONALNI IDENTITET• kriza i preispitivanje identiteta – Kanada, Nizozemska,

Austrija, Hrvatska• S. Huntington, Tko smo mi (2004), multikulturalizam i

useljenici – bilingvalna i bikulturalna nacija (engleski i španjolski)

• pojam identiteta: istovjetnost i razlikovanje; obilježja po kojima pripadamo zajedno, po kojima smo grupa različita od drugih

• nacionalni duh (Herder) ili nacionalni karakter (Rousseau)

Page 12: 19\. Nacija i nacionalizam

12

DVA SHVAĆANJA IDENTITETA• A. Smith – teritorijalnopolitički i etnički identitet• Politički, iz ideje nacije kao zajednice građana, vezan za

državu, 4 obilježja: teritorijalnost, državljanstvo, participacija, građansko obrazovanje

• Etnički, iz ideje nacije kao kulturne i etničke zajednice: povijesno podrijetlo, zajednički mitovi i povijesna sjećanja, kulturna homogenost, otkrivanje “etnohistorije” (svete gore, rijeke, šume); učvršćuje se obrazovanjem i nacionalnim institucijama, te ceremonijama kojima se usađuje etnički kontinuitet i homogena kultura

• Idealtipovi – stvarni identitet uključuje teritorijalnopolitičke (građanske) i etničko-kulturne elemente

Page 13: 19\. Nacija i nacionalizam

13

FUNKCIJE NACIONALNOG IDENTITETA• prva, legitimiranje društvenog poretka i institucija koje

određuju posebne vrijednosti nacije i odražavaju vjekovne običaje i tradiciju

• druga, socijalizacija pripadnika nacije preko sustava obrazovanja; usađivanje tradicije i kulture

• poistovjećivanjem s nacijom pojedinac postaje član političke "nadobitelji"

Page 14: 19\. Nacija i nacionalizam

14

EU I PROBLEM IDENTITETA• Europska unija – državni savez ili država• Europski identitet – nacionalna pripadnost, pripadnost

novoj europskoj naciji ili viševrsna pripadnost (Hrvat i/ili Europljanin)

• Globalizacija i identitet - književnik Michael Ondaatje, Engleski pacijent, rođen u Colombu, nizozemskog, tamilskog i sinhaleškog podrijetla, u djetinjstvu živio u Engleskoj, od 1962. u Kanadi – KAKAV JE NJEGOV IDENTITET: transnacionalni, višenacionalni

Page 15: 19\. Nacija i nacionalizam

15

NACIONALIZAM• Ideologija isključivosti, diskriminacije, izazivanja sukoba i

ratova• Ideologija oslobođenja od strane vlasti, modernizacije, zaštite

vlastitog identiteta• najmoćnija ideologija, jednostavna i učinkovita („kameleonska

ideologija”), sposobnost da usmjeri ljubav i mržnju i potakne snažne kolektivne emocije, da žrtvuju čak i vlastite živote

• Određenje: ideologija nacionalnog samoodređenja, osamostaljenje nacije u posebnu političku jedinicu – nacionalnu državu; nacionalna unifikacija raznih grupa i posebnosti ili nacionalno osamostaljivanje (izdvajanje, odcjepljenje, oslobođenje od strane vlasti)

• Država i nacija, teritorij i granica

Page 16: 19\. Nacija i nacionalizam

16

Određenje nacionalizma• Ernest Gellner: “Nacionalizam je primarno politički princip koji

smatra da se politička i nacionalna jedinica trebaju podudarati.”

• Anthony Smith: “Nacionalizam je ideološki pokret za postizanje i održavanje autonomije, jedinstva i identiteta ljudske skupine za koju neki njezini članovi vjeruju da tvori stvarnu ili potencijalnu naciju.” Četiri osnovne postavke nacionalizma kao ideologije: 1. svijet je podijeljen na nacije koje imaju svoju individualnost, povijest i sudbinu, 2. nacija je izvor ukupne moći i lojalnost njoj veća je od svake druge privrženosti, 3. ljudska se bića moraju poistovjetiti s nacijom ako žele slobodu i samorealizaciju, 4. nacije moraju biti slobodne i sigurne da bi u svijetu vladali mir i pravda.

Page 17: 19\. Nacija i nacionalizam

17

Dimenzije nacionalizma• 4 dimenzije: 1. Povijesno-politička dimenzija – svijet je

“prirodno” podijeljen u nacije, svaka ima individualitet, povijest i sudbinu; reinterpretira se proces formiranja nacija - Francuzi; podjela na “prave” i “izmišljene” nacije

• 2. Filozofsko-antropološka dimenzija – nacionalni identitet pojedinca je “prirodan” fenomen (kao visina ili spol), zanemaruje se proces konstruiranja identiteta, psihološke dimenzije manje ili veće važnosti nacionalnog identiteta za pojedinca, pluralnost identiteta danas

• 3. Socijalno-psihološka dimenzija – ljudi iste nacionalnosti žele živjeti u zajedničkoj političkoj jedinici – državi i ne žele da im vladaju stranci. Potreba identifikacija s nacijom, a tko nema takvu identifikaciju, “otuđen” je od svoje “biti”

• 4. Evaluativna dimenzija – te se tvrdnje pozitivno vrednuju: nacija se mora boriti za nezavisnost a pojedinci imati jak nacionalni identitet, moraju htjeti živjeti sa sunarodnjacima

Page 18: 19\. Nacija i nacionalizam

18

TIPOVI NACIONALIZMA• Dvočlane tipologije: građanski i etnički, miroljubivi i

agresivni, liberalni i neliberalni; H. Kohn – zapadni (engleski i francuski nacionalizam) i nezapadni (istočni) nacionalizam (zatvoreno autoritarno društvo, mitovi, antiprosvjetiteljstvo)

• Pet idealnih tipova:• 1. Liberalni nacionalizam – Francuska revolucija: ideja o

okončanju povlastica, hijerarhije i podložnosti i viziju nacije koja vlada sobom; suprotstavljanje stranoj vlasti i samovladavina, povezivanje nacija kao slobodnih zajednica; Mill, Mazzini, Wilson, Liga naroda

• 2. Konzervativni nacionalizam – romantizam (narodni duh, jezik temelj identiteta i individualnosti); obrana tradicionalnih institucija, nacionalnog jedinstva i identiteta; u doba rata i nacionalne krize – M. Thatcher Falklandski rat

Page 19: 19\. Nacija i nacionalizam

19

Tipovi…• 3. Integralni (totalni) nacionalizam – Njemačka (Jahn – Volk

kao čista rasa) i Francuska (Dreyfussova afera; Maurras i Francuska akcija); nacija je uzvišena ljepota, njoj sve podrediti, ukloniti sve što je slabi, “četiri strane nacije” – Židove, masone, protestante i strance

• U Njemačkoj integralni nacionalizam izvor nacionalsocijalizma i njemu svojstvenog imperijalističkog nacionalizma

• U Francuskoj je bio okrenut prema unutra, a ne prema vanjskom ekspanzionizmu, spas nacije je u unutarnjem pročišćenju, za što se mogu koristiti nasilna sredstva

• novi pokreti u Europi – Jobbik; PEGIDA (Domoljubni Europljani protiv islamizacije Zapada)

Page 20: 19\. Nacija i nacionalizam

20

Tipovi…• 4. Imperijalistički (ekspanzionistički) nacionalizam – začinje

se polovinom 19. st. U Engleskoj i Francuskoj oslanja se na konzervativni nacionalizam, a u Njemačkoj na integralni nacionalizam. Ideja kulturne i rasne nadmoći europskih naroda - “moralna dužnost” civilizirati inferiorne narode. Von Treitschke ideja njemačkog gospodstva (povijest je borba rasa, rat je dosudio Bog); nacizam i Treći Reich; moderni imperijalistički nacionalizam – civilizacijska misija SAD (izvoz demokracije)

• 5. Antikolonijalni nacionalizam – pobuna protiv Zapada: Gandhi – zapadna (materijalistička, natjecateljska i individualistička) i indijska kultura (spiritualna, moralna i komunitarna); Senghor – filozofija crnaštva, razlika bjelačkog i afrocrnačkog čovječanstva (intuicija, osjećaj za drugog, harmonija)

Page 21: 19\. Nacija i nacionalizam

21

GLOBALIZACIJA, NACIJA I NACIONALIZAM• Nicholas Negroponte: “Nema sumnje, uloga nacionalne države

dramatično će se promijeniti i za nacionalizam neće ostati više prostora nego što ga ima za ospice.”

• A. Giddens: umjesto granica granična područja zbog uključenosti u transnacionalne grupacije; jača ksenofobični nacionalizam; preispitivanje nacionalnog identiteta, viševrsna pripadnost, multikulturalizam; “kozmopolitski nacionalizam”

• Yael Tamir: potrošački uniformizam i pritisak prema asimilaciji u regionalnu kulturu, ali raste i etnocentrički nacionalizam. Rješenje nije utopijski kozmopolitizam. “Postnacionalno doba u kojem su nacionalne razlike izbrisane i u kojem svi sudjeluju u jednoj plitkoj univerzalnoj kulturi – gledaju sapunice i CNN, jedu McDonaldse, piju coca-colu i vode djecu u Disneyland – više je noćna mora nego utopijska vizija.” Liberalni nacionalizam kao alternativa - očuvanje nacionalnog identiteta, individualnih prava i poželjne razine kulturne homogenosti.