1ความรอบรู้ok (1)

Embed Size (px)

Text of 1ความรอบรู้ok (1)

 • 1

  www.krucenter.net :

  3

  1 o

  2 o

  3

  o 2558

  (.. : )

  2 o o 4

  1. 16

  1) 1. 2. 3. (.)

  2) 3) 4)

 • 2

  www.krucenter.net :

  5) 6) 7)

  1. 2. 3. 4.

  8)

  1. , , 2. , 3. o - o - o - o ,

  3. o

  9) o 23 .. 2555 o 20 .. 2556

  10) o 1. 1 o 2. 100

  3. ,

 • 3

  www.krucenter.net :

  4. (SML) , , ,

  11) o

  , ,

  12) o .. 2554-2555 (Miracle Thailand Year) o

  .. 2554-2555 13)

  o 1.

  o 2.

  14) o

  15)

  o ..

  16) o

 • 4

  www.krucenter.net :

  4 2 8 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  4 4.1 7

  1. o

  2. o

  3. o o o o

  4.

  o o o

  5.

  o

 • 5

  www.krucenter.net :

  o

  o o

  6. o

  7. o

  I AM READY I : Integrity : () A1 : Activeness : () M : Morality : () R : Relevancy : () E : Efficiency : A2 : Accountability : D : Democracy : Y : Yield : . 2555 () 2555 . . 2563

 • 6

  www.krucenter.net :

  // 2555 . 4 6 8 1) 1 : 2) 1 : 3) 1 : 4) 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : ASEAN : Association of South East Asian Nations

  ASEAN :

  8 2510

  5

  :

 • 7

  www.krucenter.net :

  10

  +3 (ASEAN +3)

  +6 (ASEAN +6)

  ( Symbol of ASEAN)

  10 : 10

  :

 • 8

  www.krucenter.net :

  1. :

  2. :

  3. :

  4. :

  " One Vision , One Identity , One Community " ( )

  (The ASEAN Declaration) 8 2510 ()

  1.

  2.

  4

  1. (A Concert of Southeast Asian Nations )

  2. (A Partnership in Dynamic Development )

  3. (An Outward-Looking ASEAN)

  4. (A Community of Caring Societies )

  3

  3

  1. (ASEAN Security Community ASC)

  2. (ASEAN Economic Community AEC)

  3. (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

 • 9

  www.krucenter.net :

  : Spirit Of ASEAN

  68 3

  1. Sister School 30

  2. Buffer School 24

  3. ASEAN Focus School 14

  . - .

  / . .. . (..-

  ) ""

  ) ) ) (Activity-Based Learning) )

 • 10

  www.krucenter.net :

  )

  - (Flagship) -

  ) - (Flagship) e-Book . .

  ) - (Flagship) --

  ) - (Flagship) -

  ) (Flagship)

  ) - (Flagship)

 • 11

  www.krucenter.net :

  --

  ) (Flagship)

  . .

  - . /

  (...) (PMQA)

  ) ( ) ) (- ) ) (- ) )

 • 12

  www.krucenter.net :

  ..-

  . " "

  ) . .

  ) . - )

  )

  ) %

  .. )

  ) .

  )

  ( : " " "" )

  )

  ) ( )

  )

  ) Internet

  )

 • 13

  www.krucenter.net :

  ) (Becoming ASEAN Leader Scholarship)

  ) (.)

  )

  )

  ) /

  ) . /

  ) Fix-it Center

  )

  ) ..

  (Chinese Assistance)

  .. ,

  "" .. . -

 • 14

  www.krucenter.net :

  ..

  - " " . . . .

  .. (The International Board on Books for Young People : IBBY) "" .. "" . ""

  ""

  .. .. "" "" .. "

  "

 • 15

  www.krucenter.net :

  . .. . ""

  ) ) )

  "" .

  ) ) ) ) )