1thietkemanglan wan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài tổng hợp thiết kế mạng LAN- MAN

Text of 1thietkemanglan wan

  • 1. THIT KMNG LAN -WAN Ging vin: Trnh Huy Hong Email: thh2100@yahoo.comTP.HCM 04-2007

2. NI DUNGTng quan mng my tnhB giao thc TCP/IP Mng LAN v thit k mng LAN Mng WAN v thit k mng WAN04/08/2012 3. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 4. Tng quan v mng my tnhKhi nimMng my tnh l hai hay nhiumy tnh c kt ni vi nhautheo mt phng thc no Trao i thng tin Chia s ti nguyn dng chung04/08/2012 5. Tng quan v mng my tnhLi ch ca vic s dng mng my tnh S dng chung cc cng c tin ch Chia s kho d liu chung Tng tin cy ca h thng Trao i thng tin, hnh nh Dng chung cc thit b ngoi vi Gim chi ph v thi gian i li04/08/2012 6. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Theo vng a l Theo cu trc Theo chc nng04/08/2012 7. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Point to Point : ng truyn ring bit c thit lp ni cc cp my tnh vi nhau04/08/2012 8. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo phng thc kt ni Point to Multipoint : T mt trm c th kt ni n nhiu trm04/08/2012 9. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo vng a l GAN (Global Area Network) : kt ni gia cc chu lc. WAN (Wide Area Network) : kt ni trong ni b cc quc gia hay gia cc quc gia trong cng chu lc. MAN (Metropolitan Area Network) : kt ni trong phm vi thnh ph. LAN (Local Area Network) : kt ni trong vng bn knh hp vi trm mt, s dng ng truyn tc cao.04/08/2012 10. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Star : cc trm ni vo mt thit b trung tm c nhim v nhn tn hiu t cc trm v chuyn n ch theo phng thc point to point04/08/2012 11. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Bus : cc my tnh c ni vo mt ng truyn chnh( c gi l bus )04/08/2012 12. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Ring : cc my tnh c lin kt thnh mt vng trn theo phng thc im - im04/08/2012 13. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo Topology Kt hp : s dng kt hp cc loi Ring, Bus, Star tn dng cc im mnh ca mi dng04/08/2012 14. Tng quan v mng my tnhPhn loi mng : Theo chc nng Client Server :mt s my c thit lp nh server cung cp dch v, cc my s dng l client Mng peer-to-peer : cc my tnh trong mng va c th hot ng nh client va nh mt server04/08/2012 15. Tng quan v mng my tnhPhn bit gia mng LAN v WAN: LANWANCircuit switching, PacketEthernet, Token Phng thc kt niswitching, ATM, FrameRing, ATMRelay Phm vi hot ng nhrngTc kt ni v t l caoC th chp nhn cbit04/08/2012 16. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 17. Tng quan v mng my tnhM hnh tham chiu OSI (Open Systems Interconnection)S pht trin cc chun mng v s ra i ca m hnh tham chiu OSI SNA Chun ha Kh nng kt ni Kh nng pht trin n gin haTCP/IPDECNET04/08/2012 18. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open Systems Interconnection) OSI ( Open Systems Interconnection) : Ra i nm 1984 - L tp hp cc c im k thut m t kin trc mng dnh cho vic kt ni cc thit b khng cng chng loi04/08/2012 19. Tng quan v mng my tnhCu trc phn lp ca m hnh OSILayer 7: ApplicationLayer 6: PresentationLayer 5: SessionLayer 4: TransportLayer 3: NetworkLayer 2: Data LinkLayer 1: Physical04/08/2012 20. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : Cung cp giao tip gia chng trnh ng dng cho ngi s dng vi h thng mng Trnh by cc c t k thut gii quyt vn giao tip gia cc chng trnh ng dng vi h thng mng V d : Cc ng dng HTTP, Telnet, FTP, Mail04/08/2012 21. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo cc dng thc biu din thng tin ca cc ng dng sao cho cc h thng trn mng c th hiu c. Trnh by cc c t k thut cc dng thc biu din thng tin nh : m ho, gii m, nn, cc dng thc file nh. JPEG, ASCII, GIF, MPEG, Encryption04/08/2012 22. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : Thit lp, qun l, kt thc cc phin (session) giao dch, trao i d liu trn mng gia cc ng dng Trnh by cc c t k thut thc hin qu trnh trn. V d : RPC, SQL,NFS04/08/2012 23. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo tin cy cho cc gi tin truyn ti trong mng. Trnh by cc c t k thut thc hin vic : nh th t v m bo th t truyn cc gi tin, ghp/tch d liu t cc gi tin n t mt ng dng,chn la giao thc truyn nhn d liu c hay khng c ch sa li. V d : TCP,UDP04/08/2012 24. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng : m bo qu trnh chuyn giao cc gi tin gia cc h thng trn mng thng qua vic xc nh ng dn, x l gi tin, chuyn giao gi tin n cc h thng. Trnh by cc c im k thut v a ch logic cho cc thit b mng, c ch nh tuyn, cc giao thc nh tuyn, mch o.04/08/2012 25. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng :m bo kh nng truyn ti d liu trn ng truyn vt l mt cch tin cy. n v d liu l cc Frame Trnh by cc c t k thut bao gm dng thc d liu, i ch gi nhn, c ch truy cp ng truyn V d : HDLC, FrameRelay, PPP, IEEE 802.3/802.204/08/2012 26. Tng quan v mng my tnhM hnh OSI ( Open systems Interconnection) Chc nng: Chuyn ti cc dng bit khng c cu trc trn ng truyn vt l. n v d liu l cc bit Trnh by cc c t v in v vt l ca mng : giao tip vt l, c tnh in ca cc giao tip, c ly v tc truyn d liu. V d : V.35, V.24, RJ45, EIA/TIA- 232, 802.304/08/2012 27. Tng quan v mng my tnhV d v mt qu trnh ng gi d liu04/08/2012 28. Tng quan v mng my tnhV d v mt qu trnh ng gi d liu04/08/2012 29. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 1: Lp vt l m bo ng b bit, t cc mu bit trong buffer, thng bo cho lp datalink v frame nhn c sau khi gii m tn hiu t chui bit nhn c Bc 2 : Lp datalink kim tra FCS trong trailer cua frame nhn c pht hin li trong truyn dn, nu pht hin li th loi b frame, kim tra a ch datalink, nu ng th chuyn data gia header v trailer ca frame ln software lp 304/08/2012 30. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 3 : Lp network kim tra a ch lp 3, nu ng th x l tip v chuyn d liu sau header lp 3 cho software lp 4 Bc 4 : Lp transport khi phc cc on d liu n theo ng th t bng thng tin ACK trong header v chuyn cho lp session04/08/2012 31. Tng quan v mng my tnhTng tc gia cc lp trong m hnh OSI Bc 5 : Lp session m bo chui cc message nhn y , sau chuyn cho lp presentation. Bc 6 : Lp presentation chuyn i d liu, chuyn cho lp ng dng. Bc 7 : Lp ng dng x l header cui cng cha cc thng tin v cc tham s chng trnh ng dng gia 2 host.04/08/2012 32. Tng quan v mng my tnh Khi nim Phn loi mng my tnh M hnh OSI Mt s b giao thc kt ni mng04/08/2012 33. Tng quan v mng my tnhMt s b giao thc kt ni mngTCP/IP: C kh nng lin kt nhiu loi my tnh khc nhau. L chun Internet ton cu.NetBEUI : c cung cp theo cc sn phm ca IBM, Microsoft Khng h tr nh tuyn, ch s dng da vo mng Microsoft04/08/2012 34. Tng quan v mng my tnhMt s b giao thc kt ni mngIPX/SPX : S dng trong mng Novell Nh nhanh v hiu qu trn cc mng cc b, c h tr nh tuynDECnet: Giao thc c quyn ca hng Digital Equipment Corporation nh ngha m hnh truyn thng qua LAN, MAN, WAN, c h tr nh tuyn04/08/2012 35. NI DUNGTng quan mng my tnhB giao thc TCP/IP Mng LAN v thit k mng LAN Mng WAN v thit k mng WAN04/08/2012 36. B giao thc TCP/IP Tng quan v b giao thc TCP/IP Cc giao thc ca b giao thc TCP/IP Cc dch v trn mng s dng b giao thc TCP/IP04/08/2012 37. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Lch s ra i v pht trin T nhng nm 60 ra i cc h thng mng, lin mng, khi u l mng ARPANET ca b quc phng M. u thp nin 70 cc nh khoa hc bt tay vo nghin cu cc giao thc lin mng ( internetworking ) B giao thc TCP/IP c cng b v hon thin vo khong 197804/08/2012 38. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Lch s ra i v pht trin ( tip theo ) 1980 DARPA chnh thc chuyn mng ARPANET t mng nghin cu sang s dng b giao thc TCP/IP, khi nim Internet xut hin t 1983 : Qu trnh chuyn i chnh thc hon thnh khi DARPA yu cu tt c cc my tnh mun kt ni mng vi ARPANET phi s dng TCP/IP, mng ARPANET chnh thc tr thnh mng thng mi04/08/2012 39. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Lp 4: Application Lp 3: Transport Lp 2: Internet Lp 1: Network accessMt s lp trong m hnh TCP/IP c cng tn vi m hnhOSI. Tuy nhin khng nn nhm ln gi hai m hnh ny.04/08/2012 40. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP So snh cu trc phn lp04/08/2012 41. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Cung cp cc chng trnh ng dng trn mng TCP/IP. Thc hin cc chc nng ca cc lp cao nht trong m hnh 7 lp bao gm : M ho/gii m, nn, nh dng d liu, thit lp/gii phng phin giao dch V d : Cc ng dng HTTP, Telnet, FTP, Mail04/08/2012 42. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Thc hin chc nng chuyn vn lung d liu gia 2 trm m bo tin cy, iu khin lung, pht hin v sa li. C 2 giao thc chnh l TCP v UDP04/08/2012 43. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : Thc hin chc nng x l v truyn gi tin trn mng. Cc qu trnh nh tuyn c thc hin lp ny C cc giao thc gm IP, ICMP ( Internet Control Message Pprotocol), IGMP ( Internet Group Message Protocol)04/08/2012 44. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc phn lp ca b giao thc TCP/IP Chc nng : thc hin chc nng giao tip mi trng mng, chuyn giao dng d liu ln ng truyn vy l. Thc hin chc nng tng ng lp 1,2 ca m hnh OSI04/08/2012 45. B giao thc TCP/IPTng quan v b giao thc TCP/IP Cu trc giao thc ca b giao thc TCP/IPSMTP,HTTP, FTP, TelnetTCP UDPICMP ARP RARP IPEthernet, Token-Ring, FrameRelay, ATM04/08/2012 46. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IPIP : Internet Protocol l giao thc quan trng nht trongb giao thc TCP/IP- Cung cp kh nng kt ni cc mngcon thnh lin mng.ng gi d liu thnh cc datagram v phn phtdatagram theo kiu khng lin kt, khng tin cyChu trch nhim v a ch lp mng, cc giao thc nhtuynC 2 phin bn a ch: IPv4, IPv604/08/2012 47. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung Version : Phin bn cagiao thc IP04/08/2012 48. B giao thc TCP/IPCc giao thc trong b giao thc TCP/IP Giao thc IP - cu trc khung IHL : Chiu di ca header tnh bng wor