of 14 /14
1.rok štúdia Štúdijný program - Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy LS 2019/2020 1. Barna Martin LHOK 2. Bednár Anton FUTB 3. Béreš Dominik LHOK 4. Bobrík Adrián FUTB 5. Černek Šimon FUTB 6. Durkáč Adam BASK 7. Fabian Jozef LHOK 8. Fronc Adam FUTB 9. Galbavý Gabriel LHOK 10. Gera Jakub HADZ 11. Hajduk Marko FUTB 12. Haladej Emil FUTB 13. Hrdina Jaroslav FUTB 14. Ihring Jaroslav TASP 15. Jančár Marián LHOK 16. Jenčík Tomáš FUTB 17. Kočík Dávid FUTB 18. Hudaček Dominik LHOK 19. Kuzmiak Michal BASK 20. Kolenič Juraj FUTB 21. Kollár Miroslav LHOK 22. Kopiar Jakub ATLE 23. Kucsera Mikuláš HADZ 24. Kundrát Pavol ZLYZ 25. Kvasnica Jaroslav LHOK Možnosť si zapísať PVP a VP zo spoločnej ponuky predmetov pre všetky študijné programy Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a človeka je na Katedre športov v prírode a plávania 1TUT1 ZÁKLADNA ATLETIKA I Hala Elán 07:00 09:00 PONDELOK PIATOK STREDA UTOROK ŠTVRTOK 19:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:30 18:00 17:30 1TUT1 FUTBAL futbalový areál 10:00 10:30 16:30 1TUT1 PVP Sociálno-právna ochrana detí a mládeže I-36 15:00 1TUT1 PSYCHOLÓGIA PRE UČITEĽOV1 0-93 11:30 12:00 13:30 12:30 13:00 14:00 14:30 11:00 OBED OBED OBED BASKETBAL 1.-2., 5.-6. a 12.týždeň AULA 07:30 08:00 08:30 09:30 1TUT1 Aeróbna a rytmická gymnastika Pohybové štúdio Teória a didaktika športovej špecializácie II 2.skupina PSYCHOLÓGIA PRE UČITEĽOV1 AULA OBED 1TUT1 Basketbal Športová hala OBED Teória a didaktika športovej špecializácie II 1.skupina (hlavný termín) 13:30 13:00 07:30 08:00 09:00 08:30 09:30 11:00 10:00 10:30 1TUT1 PVP CUDZÍ JAZYK angličtina I-58 1TUT1 07:00 16:00 19:00 17:00 18:00 18:30 17:30 15:30 12:30 15:00 14:00 11:30 14:30 12:00 1TUT1

1TUT1 OK - uniba.sk

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1TUT1 OK - uniba.sk

1.rok štúdia Štúdijný program - Trénerstvo a uitestvo telesnej výchovy LS 2019/2020
1. Barna Martin LHOK
2. Bednár Anton FUTB
3. Béreš Dominik LHOK
4. Bobrík Adrián FUTB
5. ernek Šimon FUTB
6. Durká Adam BASK
7. Fabian Jozef LHOK
8. Fronc Adam FUTB
9. Galbavý Gabriel LHOK
10. Gera Jakub HADZ
11. Hajduk Marko FUTB
12. Haladej Emil FUTB
13. Hrdina Jaroslav FUTB
14. Ihring Jaroslav TASP
15. Janár Marián LHOK
16. Jeník Tomáš FUTB
17. Koík Dávid FUTB
18. Hudaek Dominik LHOK
19. Kuzmiak Michal BASK
20. Koleni Juraj FUTB
21. Kollár Miroslav LHOK
22. Kopiar Jakub ATLE
23. Kucsera Mikuláš HADZ
24. Kundrát Pavol ZLYZ
25. Kvasnica Jaroslav LHOK
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
1TUT1
ZÁKLADNA
15:0014:00 11:30 14:30
1.rok štúdia Štúdijný program - Trénerstvo a uitestvo telesnej výchovy LS 2019/2020
1. Kvašay Marek FUTB
2. Laný Lukáš LHOK
3. Leo Samuel FUTB
4. Mainek Martin FUTB
5. Minárik Marek LHOK
6. Mirilovi Martin LHOK
7. Múdry Kristián FUTB
8. Oross Viliam ZAPA
9. Kratochvíl Dominik FUTB
10. Polák Daniel HADZ
11. Polakovi Samo TENI
12. Popovski Martin KULT
13. Riška Dalibor TRIA
15. Sekera Dávid FUTB
16. Scheuer Marek LHOK
17. Scholtés Dávid FUTB
18. Šavol Milan FUTB
19. Šmalo Jakub HADZ
20. Šmýkal Martin CYKL
21. Štefanka Jakub FUTB
22. Tóth Matej LHOK
23. Turlík Marek FUTB
24. Štepanovský Adam LHOK
25. Oravec Matej FUTB
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
1TUT2
PVP
Sociálno-právna
#### ### ###
## ###
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
09:00 11:00 09:30
anglitina
I-58
1TUT3
1.rok štúdia Štúdijný program - KONDINÉ TRÉNERSTVO A UITESTVO TV LS 2019/2020
1. Banovi Martin
2. Banyák Alan
3. Basarik Šimon
4. Benedek Adam
5. Biel Patrik
6. Borovika Jakub
7. Ciho Martin
8. Copuš Peter
9. Deglovi Michal
10. Ducár Stanislav
11. Franák Peter
12. Gálik Michal
13. Hajdamár Daniel
14. Hanic Mário
15. Hohol Róbert
16. Drexler Alex
17. Biel Patrik
18. Hraško Samuel
19. Ivan Radovan
20. Jablonka Dominik
21. Kapitulin Jakub
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
1KTUT1
A U
L A
1KTUT1
1.rok štúdia Štúdijný program - KONDINÉ TRÉNERSTVO A UITESTVO TV LS 2019/2020
1. Kolarik elislav
2. Konderla Martin
3. Kopaka Samuel
4. Koprda Richard
5. Kovalaník Martin
6. Krajinák Dominik
7. Kralovi Tomáš
8. Michal Martin
9. Nezník Adrián
10. Opavský Matúš
11. Peregrim Peter
12. Šteklá Timotej
13. Korim Lukáš
14. Petrovský Leo
15. Polaik Patrik
16. Ratica Kristián
17. Ravas Lukáš
18. Rek Peter
19. Rekoš Alexander
20. Rjapoš Peter
21. Sedmák Jakub
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
termíny kurzu budú zverejnené na katedre
1KTUT2
ANATÓMIA
LOVEKA
1KTUT2
1.rok štúdia Štúdijný program - KONDINÉ TRÉNERSTVO A UITESTVO TV LS 2019/2020
1. Ševela Martin
2. Šomorjai Manuel
3. Tóth Richard
4. Tutura Juraj
5. Valient Jakub
6. Virec Viliam
7. Vlk Daniel
8. Kocúr Jakub
9. Rek Peter
1. Bábiková Tatiana
2. Borošová Terézia
3. ermáková Lucia
4. Hladíková Nora
5. Junásková Daniela
6. Jursová Kristína
7. Lehotska Iveta
8. Melichová Patrícia
10. Prieková Martina
11. Sobotová Sára
12. Pruincová Michala
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
15:3011:30 14:00
12:30 16:0012:0010:00
A U
L A
13:30 14:00
14:30 15:00
1KTUT3 m
1.rok štúdia Štúdijný program - Šport pre zdravie a uitestvo telesnej výchovy LS 2019/2020
1. Buocik Marek
2. Cvinger Denis
3. Englisch Jakub
4. Gajdošík Matúš
5. Hanes Miroslav
6. Hurár Martin
7. Kopšík Samuel
8. Kusenda Michal
9. Laho Viktor
10. Martišek Patrik
11. Mravec Juraj
12. Rešutík Matúš
13. Semanko Jakub
14. Strieenec Filip
15. Tupý Filip
16. Weis Richard
1. Burcelová Lea
2. Buzáková Adriana
3. Fajerová Kristína
4. Havranová Ema
5. Klieštencová Lujza
6. Kovaliková Klaudia
7. Szentkeresztyová Júlia
8. Štedráková Veronika
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania
1SPZU1+1SPZU2
1.rok štúdia Štúdijný program - Uitestvo telesnej výchovy v kombinácii LS 2018/2019
1. Ciesar Timotej UTA1 1. Brtková Natália UTA1 2. JablonskýOliver UTA1 2. Klimková Karolína UTA1 3. Mitrík Martin UTA1 3. Kuffová Veronika UTA1 4. Polák Marek UTA1 4. Pisaríková Sára UTA1 5. Turan Rafael UTA1 5. Repková Kristína UTS1
6. Vrdiak Martin UTA1 6. Dostálová Lucia UTB1
7. Cifrani Matúš UTB1 7. Martonová Emma UTB1
8. Meliš Patrik UTB1 8. Schmusch Júlia UTB1
9. Mrázik Matej UTB1 9. Ibošová Laura UTG1
; 10. Saxun Adam UTB1 10. Matušincová Karolína UTG1
11. Števaák Peter UTB1
12. Jamriško Tomáš UTG1
13. Kodaj Lukáš UTG1
14. Tká Ján UTG1
15. Dubara Mário UTH1
16. Kadik Tomáš UTH1
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy Zapisovanie sa na kurz Turistika, športy v prírode a ochrana zdravia a loveka je na Katedre športov v prírode a plávania V prípade kolízie v rozvrhu s kooperujúcou fakultou je potrebné kontaktova študijného prodekana. Informácia k tvrobe rozvrhu a následným kolíziám s rozvrhom na kooperujúcej fakulte: ltou farbou sú zvýraznené prednášky, ktoré sú fixne nasadené a nedá sa s nimi hýba ostatné predmety sú formou seminárov alebo cviení. Tieto prednášky majú aj iné študijné programy. V prípade kolízie je monos po dohode s vyuujúcim sa napísa do ubovolnej existujúcej skupiny.
13:00 12:30
Pohyb.štúdio
15:00 15:30
16:00 16:30
19:00 18:30
18:0017:00 17:30
13:00 13:30
1UTA ZÁKLADNA ATLETIKA I
1U1 1U2
1U 1
TE O
R ET
. Z Á
K LA
D Y
VÝ C
H O
VY 0-
1U1
Basketbal
1.rok štúdia Štúdijný program - Trénerstvo LS 2019/2020
1. Balá Jakub FUTB
2. Bartoš Gregor FUTB
3. Böhmer Michal FUTB
4. Burma Kyrylo TENI
5. Fereta Samuel LHOK
6. Hacura Martin HADZ
7. Hajský Tomáš LHOK
8. Soós Ladislav LHOK
9. Hasák Jaroslav HADZ
10. Hrunák Tomáš TENI
11. Karel Filip HADZ
12. Karkuš Alex SPLA
13. Kleman Miroslav TENI
14. Klír Richard LHOK
15. Kucbe Filip TENI
16. Levák Dominik FUTB
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
1TRN1
1. Luanský Branislav GOLF
2. Masár Adam ZLYZ
3. Mokroluský Aleš LHOK
4. Pola Andrej HADZ
5. Purnoch Ondrej TENI
6. Randík Richard KANO
7. Schnelldorfer Aris ATLE
8. Hanula Radovan LHOK
9. Špánik Maroš FUTB
10. Štefanka Mathias LHOK
11. Topor Patrik LHOK
12. Ivanovi Anton LHOK
13. Turac Denis JUDO
1. Drábeková Lucia LHOK
2. Kolozsváryová Táa ATLE
3. Koyšová Barbora LHOK
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
19:00
1TRN2
ZÁKLADNA
1. Antošík Matúš
2. Barát Martin
3. Beo Adam
4. ech Adam
5. Gálffy Adrián
6. Gregorík Peter
7. Hermann Jozef
8. Hurta Samuel
9. Jankovi Marek
11. Jeík Michal
12. Koinek Sebastián
13. Košík Tomáš
14. Kozlovský Samuel
15. Okrucký Enriko
16. Lipák Adam
17. Lrincz Patrik
18. Maran Daniel
19. Matej Ondrej
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
09:30 07:00
07:30 08:00
08:30 09:00
14:30 15:00
15:3012:30 10:00
10:30 11:00
1. Meliš Patrik
2 Mészáros Lukáš
3 Miunda Michal
4 Novotný Alexej
5 Sedlák Michal
6 Suran Simon
7 Štedl Dávid
8 Tarabus Patrik
9 Turányi Anton
10 Vajda Dominik
11 igmund Boris
1. Krasanská ubica
2 Mattová Michaela
3 Melcerová Lucia
4 Mihoková Lívia
5 Mintálová Eliška
6 Rypáková Lucia
7 Slíiková Lenka
8 Junásková Daniela
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
19:00 16:30
1. Dratva Sebastián
2. Franc Peter
3. Greguš Martin
4. Hinner David
5. Imro Miško
6. Kováik Branislav
7. Kukura Andreas
8. Meluš Matej
9. Mindák Marián
10. Smatana Erik
11. Šarmír Patrik
12. Valik Peter
13. Zambori Alec
14. Zsák Adam
1. Bródyová Zuzana
2. Danová Nikola
8. Štangelová Sára
9. Tomoviová Katarína
10. Vráblová Monika
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
16:30 16:00
15:30 15:00
14:30 19:0017:00
17:30 18:00
1. Belzar Samuel
2. Beaka Peter
3. Buko Samuel
4. Haver Zsolt
5. Chornobai Stanislav
6. Kme Kristián
7. Kubalák Dominik
8. Laboš David
9. Liba Jakub
10. Marhula Tomáš
11. Mífek Dominik
12. Rigó Viktor
13. Rodziák Róbert
14. Skalika Dominik
15. Sládkay Tomáš
16. Šebík Miroslav
17. Šutý Matej
18. Vlko Samuel
19. Záhorec Matej
20. Boldišová Hanka
21. Buiová Natália
22. Danišová Daniela
23. Madarásová Kristína
24. Maluniaková Laura
Monos si zapísa PVP a VP zo spolonej ponuky predmetov pre všetky študijné programy
Zapisovanie sa na kurz Turistika je na Katedre športov v prírode a plávania
INFORMÁCIE A POKYNY