2 Cth RPH Matematik

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  1/15

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  2/15

  KUMPULAN : 5

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.45 8.15 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.1-Mengenal wang kertas

  (RM1,RM5,RM10)

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  mengenal wang kertas RM1 , RM5 dan RM

  10 dengan betul.

  AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan klip video animasi

  berkaitan wang kertas .

  2. Murid diminta menyebut wang kertas yang

  ditayangkan dalam video klip tadi .

  3. Guru diberikan wang kertas yang

  bercampur di dalam kotak .

  .(aktiviti kotak beracun ) . Murid diminta

  menyebutkan wang kertas yang diambil

  keluar dari kotak .4. Murid diberikan aktiviti mewarna dan

  melabel wang kertas .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai murnibersyukur .

  BBB : LCD , Laptop , model wang kertas.

  PENILAIAN : Aktiviti mewarna dan melabel , memilih dan

  mengenalpasti wang kertas , menjawablembaran kerja.

  REFLEKSI : Empat daripada enam orang murid boleh

  menggunakan nombor dengan betul . Dua

  orang murid akan diberi bimbingan secara

  individu .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  3/15

  KUMPULAN : 17

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.30 9.30 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1.3 menamakan nombor

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menamakan nombor 11 hingga 15 dengan

  betul.

  AKTIVITI 1. Simulasi Permainan Kotak Beracun

  ( nombor 11 hingga 15 ) .

  2. Murid menamakan nombor yang telah

  dicabut .

  3. Murid - murid menyebut nombor tersebut

  secara individu dan kelas .

  4. Guru menulis perkataan di papan hitam .

  5. latih tubi mengeja perkataan .6. Latihan memadankan nombor dan

  perkataan.

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai murni

  BBB : Laptop , handphone , kotak , kad nombor

  dan kad perkataan .

  PENILAIAN : Murid diuji menamakan nombor 11 15berdasarkan lembaran kerja .

  REFLEKSI : 2 daripada 5 orang murid diberi bimbingan

  secara individu pada akhir P&P.

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  4/15

  KUMPULAN : 3

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.30 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  membezakan tebal dan nipis .

  AKTIVITI 1. Permainan Mencari harta karun.2. Bersoal jawabMurid diminta

  membanding beza objek yang ditemui .

  3. Murid memilih dan mengasingkan objek

  yang tebal dan nipis (Objek disediakan

  oleh guru ) .

  4. Pembentangan kumpulan mengenai hasil

  aktiviti yang telah dijalankan . Contoh :

  Berapa objek tebal dan nipis yang telah

  diperolehi .

  5. Murid mengeja perkataan tebal dan nipis

  dan guru memberi lembaran kerja .

  6. Perbincangan jawapan .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Bahasa , Nilai murni

  BBB : Buku , kotak pensel , pemadam , lembaran

  kerja .

  PENILAIAN : Murid diuji membanding beza tebal dannipis sesuatu objek dengan menggunakan

  senarai semak dan pemerhatian guru.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  5/15

  KUMPULAN : 1

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.40 8.40 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 4.1.1

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  memahami dan menyatakan secara lisansituasi tolak dalam kehidupan harian

  dengan menggunakan perkataan buang.

  AKTIVITI 1. Murid menyanyi lagu10 Budak Hitam

  dalam kumpulan . Guru mengaitkan

  konsep tolak ( buang ) dalam lagu .

  2.Guru membimbing murid memahami

  konsep tolak dalam perkataan buang

  dengan menggunakan bahan maujud .3. Permainan muzikal chair.Pengurangan

  kerusi berlaku apabila muzik dihentikan .

  Guru mengaitkan dengan konsep buang

  . 4. Murid menanggalkan pelekat bergambar

  berdasarkan nombor yang disebut guru .

  5. Murid membuat latihan di lembaran kerja .

  Arahan : murid memangkah objek /gambar

  dengan menyebut perkataan buang

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Nilai murni , Sains dan Teknologi.

  BBB : DVD lagu , bahan maujud , kerusi , pelekat

  bergambar .

  PENILAIAN : Murid diuji memahami konsep tolak

  dengan menggunakan senarai semak dan

  pemerhatian guru.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskandengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  6/15

  KUMPULAN : 9

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 7.45 8.45 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 4.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas

  sehingga 20

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menolak dalam lingkungan 20.

  AKTIVITI 1. Memperdengarkan lagu 10 Budak hitam

  sebagai set induksi dan fakta asas

  menolak .

  2.Menerangkan operasi tolak dalam

  lingkungan 20 dengan menggunakan

  bahan maujud .( guli , biji getah dan lain2)

  3.Menunjukkan cara kepada murid operasi .tolak dalam lingkungan 20 .( 9-3= ,16

  6 =.....)

  4.Menunjukkan cara kepada murid cara

  operasi tolak dalam lingkungan dalam

  bentuk lazim .

  5.Mengedarkan lembaran kerja kepada

  murid dan dibimbing oleh guru .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Mendengar arahan , kerjasama ( NilaiMurni).

  BBB : VCD , lembaran kerja .

  PENILAIAN : Murid diuji dengan menjawab soalan

  berkaitan operasi tolak dalam lingkungan

  20.

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  7/15

  KUMPULAN : 11

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.00 9.00 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.1 Mengenal nombor pada muka jam.

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menamakan nombor pada muka jam.

  AKTIVITI 1.Murid meneka bunyi yang diperdengarkan

  oleh guru .

  2.Bersoaljawab tentang muka jam yang

  dipamerkan .( ada nombor ,anak panah )

  3.Guru meminta murid menyatakan nombor

  nombor yang ada pada muka jam.

  4.Murid menulis nombor tersebut di papan

  tulis .5.Latih tubi menyebut nombor .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : TMK , Nilai Murni ( menghargai masa)

  BBB : Bahan maujud , flash card .

  PENILAIAN : Latih tubi menyebut .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  8/15

  KUMPULAN : 15

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 9.10 10.10 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.2 Mengenal nombor pada muka jam.

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  mengenal jarum panjang dan jarum pendek

  .

  AKTIVITI 1.Set Induksi Murid murid diminta

  meneka bunyi yang didengar ( jam loceng)

  2.Guru bersoal jawab dengan murid :

  a. Apakah bunyi yang didengar?

  b. Apakah yang ada pada jam ini ?

  c. Di mana kamu boleh beli jam ?

  3.Guru menunjukkan replika jarum jam

  panjang dan jarum jam pendek .

  4.Aktiviti melekatkan jarum jam ( panjang

  dan pendek ) pada muka jam .5.Latih tubi secara lisan ( individu /kelas)

  menyebut jarum panjang dan pendek .

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Kreativiti dan inovasi , Nilai Murni ,

  keusahawanan .

  BBB : Piring kertas , jam loceng ,replika jarum jam

  PENILAIAN : Murid diuji berdasarkan pemerhatian guru

  terhadap hasil kerja dan senarai semak .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standardpembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  9/15

  KUMPULAN : 16

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

  MATAPELAJARAN : Asas 3M ( Matematik )

  MASA : 8.10 9.10 pagi

  STANDARD PEMBELAJARAN : 3.1.2 Menyatakan hasil tambah 2 kumpulan

  objek .

  OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran

  murid dapat:

  menambah dua kumpulan objek secara

  lisan dengan betul.

  AKTIVITI 1.Murid menyanyi lagu anak ayam

  bersama guru . (tukar kepada konsep

  tambah ) (Kreativiti , bahasa)

  2.Murid menjawab soalan guru ttg bilangan

  atau jumlah anak ayam .

  3.Murid diminta mengira bilangan guli

  dalam bakul A dan bakul B .( Kreativiti )

  4.Murid diminta menjumlahkan guli dalam

  bakul A dan bakul B . guru menerangkantentang konsep hasil tambah dua

  kumpulan .

  5.Murid bermain permainan interaktif di

  internet tentang operasi tambah . (TMK

  ,Nilai Murni )

  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM : Kreativiti dan inovasi , Nilai Murni ,

  TMK .

  BBB : laptop,guli ,bakul.PENILAIAN : Murid diuji dengan jumlah jawapan yang

  betul pada permainan interaktif melalui

  pemerhatian guru .

  REFLEKSI : Semua murid dapat menguasai standard

  pembelajaran ini . Proses P&P diteruskan

  dengan standard pembelajaran yang baru .

 • 7/28/2019 2 Cth RPH Matematik

  10/15

  Kumpulan 2

  R