2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego page 1
2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego page 2
2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego page 3
2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego page 4

2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita grubego

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2003 APR KLUB - Nasze .największe ilości trucizn z organizmu. Czystość wewnętrzna jelita...

O epidemii wiat dowiedzia si kilka tygodni temu. Jej niwo to ponad 2,5 tys. zachorowa na wszystkich kontynentach i okoo 100 zgonw. Co kilka dni nau-kowcy i lekarze ogaszaj przeom w walce z zabjczym mikrobem. Jednak nie mija wiele czasu, jak po-jawiaj si, nieznane wczeniej fakty, ktre albo obalaj wczeniejsze teorie, albo stawiaj wrcz na gowie dotychczasow wiedz z zakresu chorb zakanych. Pomimo e badaniami nad chorob zajmuje si kilkanacie najlepszych laboratoriw mikrobiologicznych na wiecie, wci nie udao si z ca pewnoci stwierdzi, co waciwie j wywouje. Pocztkowe doniesienia o paramyk-sowirusach szybko zdemen-towano. Po nich gwnym podejrzanym mianowano koronawirusy wywoujce u ludzi pospolite przezibienia. Wedug ekspertw z WHO oraz amerykaskiego Cen-trum Kontroli i Profilaktyki Chorb to wanie ta grupa wirusw na 99 proc. jest od-

powiedzialna za wybuch oglnowiatowej epidemii. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jakim nowym, nieznanym wczeniej typem wirusa, ktry przenis si ze zwierzt na czowieka. W ostatnich dniach pojawia si

jeszcze jedna teoria. - Nie dwa wirusy, ale wirus i bakte-ria - uwaaj naukowcy z Chiskiego Instytutu Wiruso-logii. W prbkach pobranych z puc, wtroby i nerek osb zmarych z powodu SARS znaleli oni bakterie podobne do tych z rodzaju Chlamydia.

Niektre gatunki chlamydii mog powodowa u zowieka rozwj atypowego zapalenia puc. By moe to wanie o n e ws p d z i a a j z koronawirusami, powodujc tak cikie i trudno leczce si zakaenia. Z punktu

widzenia naturalnych me-tod pielgnacji zdrowia, najbardziej sensownym zabezpieczeniem jest oprcz przedstrzegania zasad higieny staa troska o budow silnego ukadu obronnego. Ma to si dokonywa przez racjo-nalny tryb ycia, ruch, sen, odywianie. Z odywi-aniem czy si suplemen-tacja. Oznacza ona dostarczanie organizmowi elementw niezbdnych do stymulacji komrek

wchodzcych w skad uk-adu obronnego oraz pobudzania ich aktywnoci,

przy szczeglnym uwzgld-nieniu ukadu chonnego (limfatycznego). Odywki majce to zapewni nie ograniczaj si do witamin. Kada dobra odywka pow-inna zawiera wyprbowane, zioa i roliny lecznicze.

Medycyna naturalna to dzia obejmujcy r-nego rodzaju metody lecznicze. Wyodrb-niona zostaa jako alter-natywna medycyny tra-dycyjnej. Ostatnio coraz czciej te dwa odrbne kierunki uzupeniaj si, chocia nie bez blu, kontrowersji i zaartych polemik. Trudno przek-reli dokonania medy-cyny tradycyjnej. Dziki niej mamy dostp do lekw szybko dziaaj-cych i ratujcych ycie. Ale problemem jest szkodliwo lekw chemicznych i powsta-wanie nieodwracalnych skutkw ubocznych po stosowaniu niektrych z nich. Naduywanie anty-biotykw przyczynio si do spadku odpornoci, pojawiy si trudne w l eczeniu grzybice , choroby psychoso-ma tyczne , a le rg ie , nowotwory. To wszystko powodowao, e po okre-sie bezkrytycznej wiary w lek chemiczny zaczto zauwaa jego obosiec-zno. Nastpi zwrot w kierunku medycyny bliszej czowiekowi, traktujcej go caociowo a nie jako wybran jed-nostk chorobow. Me-dycyn t chcemy przy-b l ia w naszym magazynie. - Redaktor

From: HHC

2514 Cobbinshaw Circle Mississauga, Ont.,

L5N - 2G3

TO:

Bezpatny miesicznik o nowoczesnym zioolecznictwie.

Wersja wycznie dla czonkw KLUB SUNSHINE

Info- LINIA po polsku - Od pon. do pitku - czynna ca dob, (905) 826-0388 Moesz te kontaktowa si z nami przez e-mail: Nasz adres, bardzo prosty: Klub@naszezdrowie.com

W dzisiejszym wydaniu, midzy innymi:

SARS - czy mona si zabezpieczy? Str. 1 Jak nakarmi swj mzg Str. 3

Poznajmy si! Spotkanie z nagrodami... Str. 4

Wiosenne porzdki w jelitach, co trzeba wiedzie... Str. 7

CZY MONA SI ZABEZPIECZY?

SARS Epidemia gronego wirusowego zapalenia puc

Delikatnie rozcinaj z tej strony, tak jak wskazuje strzaka

Jest tam miejsce ...

...dla Ciebie...

Wicej o budowaniu odpornoci str. 4

WYDANIE 52 ROK VI

KWIECIEN 2003

Nasze zdrowie www.naturessunshine .ca

Klub Sunshine Klub@naszezdrowie.com

To nie kalejdoskop, lecz kompu-terowy obraz wirusa (Oxford Un.)

STRONA 2 Klub Sunshine KWIECIEN STRONA 7 Klub Sunshine KWIECIEN

SKADNIKI: 2 szkl. rnych kiekw do wy-boru: z fasolki, sonecznika, soczewicy, pszenicy, lucerny (alfalfa), lub rzodkiewki 1 jabko 3 plastry ananasa wieego lub

z puszki 1/2 szkl. pokruszonego tofu 4 yki oleju sonecznikowego 1 yka soku z cytryny Kieki przepucz letni wod i osusz. Jabko obierz i posiekaj w drobn kostk. Ananasa pok-rj w centymetrowe kwadraty. Pokrusz tofu i zmiksuj je z ole-jem, sokiem z cytryny, szczypt soli i 6 ykami wody. Powinie-ne otrzyma sos o konsystencji majonezu. Jeeli bdzie zbyt

gsty, dodaj kilka yek wody i zmiksuj jeszcze raz. Sos wymieszaj z kiekami, jabkiem i ananasem. Saatk moesz podawa na niadanie do grzanek z chleba razowego. Bardzo smaczne s te nadziewane t saatk pomi-dory. Umyj pomidory, odetnij im wierzchoki, wydr rodki. Wydrony misz posiekaj, zmieszaj z saatk i napenij ni pomidory.

Jedz zdrowo! atwe przepisy na smaczne i zdrowe jedzenie

WIOSENNA SAATKA Z KIEKW

ZIOO-EXPRESS CZYLI CO NA CO, W TELEGRAFICZNYM SKRCIE!

GARCINIA COMB. ZAWIERA M.IN. ROLIN Gar-cinia Cambogia BOGAT W HCA. RE-DUKUJE APETYT, NIE DOPUSZCZA LUB OGRANICZA WYTWARZANIE TKANKI TUSZCZOWEJ, POBUDZA ENERGI . NIEZBDNA W PRO-GRAMACH ODCHUDZAJCYCH. A G - X , k t r e g o

sk adniki dzia aj enzymatycznie oraz wiatropdnie... F E R M E N T A C J A JELITOWA jest bardzo uciliwa, zwaszcza, jeeli gazy trudno odchodz i tworz

blokady.

PROTECTORS PAK PROGRAM ZLOZONY Z ZIL, MINERALW

ORAZ WITAMIN PRZEZNACZONY DLA KAZDEGO PROSTY W UZYCIU, OKRES ZAZYWANIA

14 DNI, ZAWIERA M.IN. UNIKALNA MI-ESZANKE O NAZWIE GRA-PINE, WY-CIAG Z KORY SOSNY SRDZIEMNO-MORSKIEJ, PROANTYCYJANIDY,

BARDZO SILNE ANTYUTLENIACZE

COLLATRIM- ZAWARTE W NIM AMI-NOKWASY AKTYWIZUJA HORMONY POWODUJCE SPALANIE NADMIARU TUSZCZU (M.IN. HORMON WZROSTU)OGRANICZAJC DZIAANIE HOR-MONW ZATRZYMUJCYCH TKANK TUSZCZOW. DZIAA TE PRZECIW-ZMARSZCZKOWO.

Wiosenne porzdki w... jelitach

Jelito grube, skada si z czci rozpoc-zynajcej si lepo poniej ujcia jelita cienkiego, zwanej jelitem lepym, od ktrego odchodzi, zwisajc do miednicy maej wyrostek robaczkowy. Idc w gr jelito lepe przechodzi w ok-rnic. Wyrniamy trzy czci ok-rnicy. Pierwsza jest nazwana ok-rnic wstpujc, ktra nastpnie pod

prawym ukiem e-b r o w y m ( w t r o b o w y m ) przechodzi w okrnic poprzeczn. Ta cz jelita grubego jest zro-nita z sieci wiksz odka. W lewym p o d e b r z u w ssiedztwie ledziony okrnica poprzeczna l e w y m z g i c i e m przechodzi w okrnic zstpujc, kierujc si k u d o o w i i przechodzc w esic, ktra po przejciu do miednicy koczy si odbytnic Jest ona za-koczona otworem - odbytem zaopatrzonym w zwieracz. W jelicie grubym nastpuje resorpcja wody i innych skad-nikw, przez co tre u l e ga z na cz ne mu zagszczeniu. Ponadto odbywaj si tutaj procesy fermentacyjne. Zagszczona tre jelita

tworzy ka, ktry jest wydalany przez odbyt w czasie defekacji. Z punktu widzenia nauk holistycznych, jelito grube jest kanaem eliminacji tok-syn o najdoniolejszym znaczeniu. Poprzez jelito grube czowiek wydala najwiksze iloci trucizn z organizmu. Czysto wewntrzna jelita grubego wpywa bezporednio na stopie utok-sycznienia (i zdrowia) caego ustroju. Synny doktor Bernard Jensen, naturo-

pata, ojciec amerykaskiej szkoy iry-dologii uczy, e jelito grube to naj-waniejszy organ caego naszego us-troju, wykazuje bowiem poza funkcjami eliminacyjnymi take dziaanie reflek-sowe na rne, nawet odlege organy ustroju. Jelito grube wraz z wod wchania te niektre witaminy, a

przede wszystkim usuwa z organizmu to, co zbdne lub szkodliwe. Proces ten uatwiaj (ale te mog go utrudnia lub komplikowa) biliony yjcych w nim bakterii, przyjaznych (okrela si je jako fizjologiczn flor jelita grubego) lub wrogich czowiekowi. Te nieprzyjazne, produkujce toksyny, to bakterie i wirusy odpowiedzialne za choroby jelit - m.in. za biegunki, stany zapalne, owrzodzenia. Skad flory bakteryjnej zaley w gwnej mierze od codziennej diety. Nie suy mu nadmiar tuszczw zwierzcych i czerwonego misa. Ob-winia si je m.in. za trzeci, co do czsto-ci wystpowania w krajach zachodnich (po rakach piersi i prostaty) rodzaj nowotworu raka okrnicy. Nie bez ko-zery w wielu religiach wiata nasi poboni przodkowie wyrzekali si misa nie tylko w wielkim pocie, ale take w adwencie. Odpoczywa wtedy nie tylko duch ale i ciao.

RECEPTA NA ZIOOWE OCZYSZCZENIE JELITA

(i popraw ruchw robaczkowych)

CASCARA SAGRADA - 2 kapsuki 2 razy dziennie (pobudza jelito do pracy) LOCLO - 1 paska yka stoowa na 3/4 szklanki wody, przyrzdzi shake, wypija natychmiast. (Bardzo dobre efekty daje czenie Loclo z TNT), to rodzaj bonnika ACIDOPHILUS BIFIDOBACTE-RIUM (przyjazna i potrzebna bakteria)- 3 kapsuki rano na czczo, popi 1 szklank wody (najlepiej z domieszk CHLORO-FILU, ktry odkaa jelita) LIV-A - 2 kapsuki 2 razy dzien-nie, wane jest wspomaganie wtroby (odtruwanie) w czasie oczyszczania Uwaga! Jeeli Cascara Sagrada przesterowuje nasze jelito, naley zmniejszy dawk do 2 kapsuek dziennie albo od razu zastosowa mieszank BWL-BLD.

stwierdzenie, czy ma miejsce toksemia. Wiele autorytetw zaleca w takich przypadkach przeprowadzenie np. mineralnej analizy wosa. Okazuje si, e normalna rwnowaga chemiczma mzgu

moe zosta wybitnie zakcona wskutek

obecnoci toksycznych metali cikich. A co do zi? Np. osawione ginkgo --ksiki napisano na jego temat. Z osobistej praktyki

zauwayem, e wysokiej jakoci

ginkgo dobrze jest przyjmowa razem z

e s z e n i e m s y b e r y j s k i m (Ginseng Siberian) oraz caps