of 3 /3
2007/2008. tanév II. félév GTK, mérnök-közgazdász szak, 4. félév ADÓÜGY

2007/2008. tanév II. félév GTK, mérnök-közgazdász szak, 4 ...193.6.12.228/uigtk/uipz/hallgatoi/_adougy_jogkozg.pdf · • Adótan Penta Unió, 2007 Herich – Selchert: Németország

  • Upload
    vothu

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2007/2008. tanév II. félév GTK, mérnök-közgazdász szak, 4 ...193.6.12.228/uigtk/uipz/hallgatoi/_adougy_jogkozg.pdf · • Adótan Penta Unió, 2007 Herich – Selchert: Németország

2007/2008. tanév

II. félév

GTK, mérnök-közgazdász szak, 4. félév

ADÓÜGY

Page 2: 2007/2008. tanév II. félév GTK, mérnök-közgazdász szak, 4 ...193.6.12.228/uigtk/uipz/hallgatoi/_adougy_jogkozg.pdf · • Adótan Penta Unió, 2007 Herich – Selchert: Németország

Tantárgy megnevezése:

Adóügy

Tárgyjegyző:

Fellegi Miklós egyetemi adjunktus

Közreműködő oktatók: Óraszám: nappali

levelező 15+0/félév

Számonkérés: k

Kreditszám: 5

A tárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag leírása, képesség- és készségfejlesztés:

A tananyag bevezető tárgy, amely megalapozza az adózási ismeretek és más, ezzel összefüggő tananyag megértését. Megismerteti a legalapvetőbb fogalmakat, a legfontosabb adónemeket, a leggyakoribb szabályokat. Segítséget ad az adózással kapcsolatos intézkedések megértéséhez, azok elemzéséhez. Egyszerű adózási esettanulmány megoldására képessé teszi a hallgatót. 1. Adózás alapfogalmai, adózási alapelvek, adófajták áttekintése 2. Adózás rendjéről szóló törvény, adózók feladatai 3. Adóhatóság feladatai, adóvizsgálat, fontosabb határidők 4. Közvetett adók: ÁFA, az ÁFA általános szabályai 5. Különleges ÁFA elszámolási módok 6. Jövedéki adó és fogyasztási adó 7. Társasági adó, társasági adókorrekciók 8. Társasági adókedvezmények, osztalékadó 9. Személyi jövedelemadó – jövedelmek típusai; Külön adózó jövedelmek 10. Nem önálló jövedelmek adózása, bérszámfejtése TB jogszabályokkal 11. Személyi jövedelemadó – önálló tevékenységek adózása (kifizetők bérszámfejtése, mezőgazdasági őstermelők adózása) 12. Egyéni vállalkozások személyi jövedelemadózása és járulékfizetési kötelezettsége 13. EVA szabályai 14-15. Komplex adózási mintafeladatok

Félévközi feladatok, hallgatói munkaráfordítás:

Nincs évközi hallgatói munka

Page 3: 2007/2008. tanév II. félév GTK, mérnök-közgazdász szak, 4 ...193.6.12.228/uigtk/uipz/hallgatoi/_adougy_jogkozg.pdf · • Adótan Penta Unió, 2007 Herich – Selchert: Németország

Kötelező és ajánlott irodalom: Kötelező irodalom:

Adó 2008 HVG különszám Előadások anyaga

Ajánlott irodalom:

Herich György Dr.: • Nemzetközi adózás, Penta Unió, 2006 • Adótan Penta Unió, 2007 Herich – Selchert: Németország adórendszere, Penta Unió, 2003 Dr. Sivák József: Adópolitikai kihívások egy globális világgazdasági környezetben In: Tax policy in the European Union. Office for official publications of the European Communities, 2000 A Tanács 2006/112/EK irányelve 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó – rendszerről, A EU hivatalos lapja, 2006. 12. 11

Egyéb megjegyzés: