2013-11-18-2 хүний эрх эрх чөлөө

  • View
    82

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 2013-11-18-2 хүний эрх эрх чөлөө

2007 , 2007 2007 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , . . . . . . . 11 , . . 13 , . . . . . 15 , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . 34 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39DDC32357M-692ISBN: 99929-78-39-2 2007 3 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 , . . . . . . . . . . . . . 61 , . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2007 20 20.1 , .- , . , . 5 , , . , . 2006 12 - . , , , , , . . , , , , , , , , . 1992 15 , . , , , , , . 2007 5 , , . , (1992), (1993), (2002), (1993), (1992), , (1994), (2002), (2002) , , , , , , , . 20 , 60 , . 2006 6 , , 5 , , . , , , , , , , , . . 2007 6. , . , , , . , , , . , , , , , . 2. 829 79.4 , 55.9 , 53.6 , 38.7 . 522 44.8 , 23.0 , 10.2 , 22.0 . 32.3 , , 33.5 , 36.6 , , 17.6 , 17.6 , 6.3 , . 2006 10 , 12 . , , , . 3. , , , , , 2007 7. , , . , , , . , . , , . , .. , . . , 2005 5 0245 , , , , - , 11 , , , , . 2006 1 , , - , . 2005 277 3 . 2005-2006 2007 8. 278 23 1. 5. , , , . , , . , 029, 013, 120, 326 , , , 032 . 6. , , , , , , , . , , , . 57.8 . . 7. , 2- . , , . , 1 2 1999 216 2007 9. , , , , , , 10 4 . , . , , , , . 032 .8. 3- . , 2 , , 18 . , 2002 270 , , - . , , 18 , . 9. 51 51.4- 3 1999 216 2007 0. . . - , , , . , , , , .0. , , . . , , . . . . , , 10 . , , , , . 2. , 2007 . , , . , 032 , , , . 10 . , 3, 5 029 5- , . 3. 2 , 1 , , , , , . . , 0108 , , . , . , . (1999), (2001), , (2002) . 2007 2. , , , . . , , . , 029 1917 , . , , .5. 113 , 4- - 2.5-4.0 2 , 9-12 3- , , . . , 0311, 120 , 0168, 0245 , . , , . 6. - 4- - , , , , . , , , , 2007 3. , , . , , , , . 11 5 , , , , , . 7. - 184 , - 11- , , . , , , , , , . . , . , 8. 2003 266 2006 103 , . 2007 . , , , , . 25.6 , . 9. , 1999 16 . 2 . . , , , , , , . 326 , 2 , . , ... 2006 7-9 8-15 26 - , , . , , . ... . , , , . . , ... ... 2007 5. , . , 20. , , , , . , . , . , . 2006 0311 2 , . 2007 6. 2. , , . , 0168 1-4 27 , 9 , 120 1-3 15 , . 22. . , . , 0245 , 015 2006 ... 0311 (22 ) 2006 7 20- , 3 . . . 0311 . . , . 7 24- 8 5- . 2 . . , - . .... 2007 7. , 3 . , , 23. 1999 38 , 10 . 75000 2150 , 4210 . , , . 2007 1 8200 , 10000 37 , . . 2. , . , 0108 , . 2004 - , , - -- , , 7 , 8-22 2007 8. , 22 . (1992)- 28 28.2- ... , , . 25. , , , . , , 36 , . 36 5 . , , . 26. 217 . , . ( 25 ), ( 41.9 ), 2007 9 ( 11 ) , ( 36.4 ), ( 40 ) , . 27. , , . , , . ... - 2005 , , , - , , ...-,2007/29. 2007 20. , . , , , , , , , , , , . , , , , , - , . 25 25.1 , , , . 2. - (1971), (1975), (1979) . , . 3. 1969 111 4 , 4 1969.05.10- . 2007 2. , , . , 159 5 , , , . . 2006 12 - 61 . , , , . /61/611 2007 3 30- 4 2- 81 , 1 . 5. 14 , , , , , , , , , ... , 16 16.5 , , , , . 6. , , 5 1998.02.03- . 2007 22. 35 , 20 .7. , . , 2006 12 , , . 2006 283 , . 2006 2012 2 , . , , , , , , , , 11 , , , . , , , . 8. , 2007 23. , . , , , , , , , , , . 9. 3 3.1 , , , , , , . , . 0. (2005), (2005), (1994), , , (1994) , . . 2005 18 18.1.3- , , , , 18.1.4- 18.1.3- 70 , 2007 2. . , 1997 /250 , - , , , , 70- . 70 , , . , . . 5 , . , , , , 50 , 4 . , , . 2007 25. , , . 2. , , . , 5 5.1.8- , , , . . . , , , , , . 5 5.1.6- 50 , 5.1.7- 4 . , , . 3. , 1997 /250 - 2007 26. . , , , , . , , , , . . , , , , , , , . , . 5. , , , , . , . , 97 , , 71- 18 1 , 36 1 2007 27. , . , , , 18 . 1 , . 6. , , (2005), (1998), (2002) . . , , , 2003 21/30 , , - . , , 6. , 54 11 , . . , 2002 03 6 , , 2006 , 20- 2007 28. , , - . , , . 7. (1999), (2005), (2001) . 111 111.1- 50, , , , 111.2- 111.1- , . , , , . , , 50, , , , , , . 8 , . , 2007 29. , , , , . 8. (2005), (1998), (2002) . , (2003), (2006),