2015 info-Lobbes 2015

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tennisvereniging Bergenshuizen. Info-Lobbes 2015.

Text of 2015 info-Lobbes 2015

 • Info-Lobbes 2015

 • d perfectecombinatie!

  Printen

  Drukken

  Afwerken

  Vorm

  geven

  Industrieweg 14a 5262 GJ Vught073 656 04 06 meer@kleur.nuwww.kleur.nu

  Uilenwaard 10 5236 WB s-Hertogenbosch

  073 641 2788 info@drukkerijvdheijden.nlwww.drukkerijvdheijden.nl

 • 1 Info-Lobbes 2015

  Algemene gegevens

  Adres: Tennisvereniging Bergenshuizen Kraaiengatweg 6 5262 LK VughtSecretariaat/postadres: postbus 2038 5260 CA VughtBankrekeningen: NL45 INGB 0674 846 931 NL74 RABO 0181 902 338Ledenadministratie: Wolfskamerweg 72 5262 SK VughtWebsite: www.tvb.nlAfhangbord: www.afhangbord.nl E-mailadres: tc@tvb.nlTrainers: zie website

  Belangrijke telefoonnummers

  Paviljoen Bardienst T: 6566644Wedstrijdcommissie TC-ruimte T: 6561047Ledenadministratie Evelien Marchal T: 6566641Afmelding training Rechtstreeks bij trainer zie websiteWebmaster Lex Glandorff M: 06-38902606 Familieberichten Adrie Schoones T: 6564210

  Statuten en Huishoudelijk Reglement

  De vereniging draagt de naam Tennisvereniging Bergenshuizen en is opgericht op 9 februari 1979.

  De Statuten van onze vereniging zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 29 november 1979. Tijdens deze ledenvergadering is ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.In de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2006 zijn twee artikelen van de Statuten (betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste) gewijzigd.

  De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website www.tvb.nl (tabblad TVB - documenten). Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

 • 2 Info-Lobbes 2015

  Inhoudsopgave

  Algemene gegevens ................................................................................1Belangrijke telefoonnummers ...................................................................1Statuten en Huishoudelijk Reglement ..........................................................1

  Inhoudsopgave ......................................................................................2

  1 INLEIDING .......................................................................................41.1 Van de redactie ................................................................................41.2 Algemeen .......................................................................................41.3 TVB zijn we samen ............................................................................51.4 Het bestuur ....................................................................................61.5 Ereleden en leden van verdienste ..........................................................7

  2 DIVERSE ALGEMENE ZAKEN ...................................................................72.1 Aanmelding nieuwe leden ....................................................................72.2 Opzegging lidmaatschap .....................................................................72.3 Contributie en entreegeld ...................................................................82.4 Inschrijfgeld en bijdrage als wachtend/ondersteunend lid .............................82.5 Borgsom bardienst ............................................................................82.6 Trainingsgeld ...................................................................................92.7 Zitdagen penningmeester ....................................................................92.8 Verlies tennispasje ............................................................................92.9 AED ..............................................................................................9

  3 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) ................................................................93.1 Taak .............................................................................................93.2 Samenstelling ................................................................................ 103.3 Afhangsysteem ............................................................................... 113.4 Baanbeslag ................................................................................... 113.5 Training ....................................................................................... 113.6 Speelsterkte .................................................................................. 113.7 Externe competitie ......................................................................... 123.8 Clubkampioenschappen .................................................................... 123.9 Introductieregeling ......................................................................... 123.10 Speciale introductieregeling junioren - Wisseltennis .............................. 12

  4 PAVILJOENCOMMISSIE (PC) ................................................................. 134.1 Taak ........................................................................................... 134.2 Samenstelling ................................................................................ 134.3 Digitaal barteam ............................................................................ 134.4 Weekleidsters ................................................................................ 144.5 Hapjesploeg .................................................................................. 144.6 Openingstijden paviljoen .................................................................. 14

 • 3 Info-Lobbes 2015

  5 PARKBEHEERCOMMISSIE (PBC) ............................................................. 155.1 Taak ........................................................................................... 155.2 Samenstelling ................................................................................ 155.3 Bespeelbaarheid van de banen ............................................................ 16

  6 SPONSORCOMMISSIE (SC) ................................................................... 166.1 Taak ........................................................................................... 166.2 Samenstelling ................................................................................ 166.3 Sponsoring .................................................................................... 17

  7 COMMUNICATIECOMMISSIE (CC)7.1 Taak ........................................................................................... 177.2 Samenstelling ................................................................................ 177.3 Website ....................................................................................... 187.4 De nieuwsbrief ............................................................................... 187.5 Overige communicatiezaken .............................................................. 18

  8 OPEN TOURNOOIEN.......................................................................... 188.1 Bavariatoernooi .............................................................................. 188.2 Open Enkeltoernooi ......................................................................... 198.3 Open Jeugdtoernooi ........................................................................ 19

  9 BIJZONDERE ACTIVITEITEN ................................................................. 209.1 Donderdagochtend .......................................................................... 209.2 Vrijdagavond ................................................................................. 209.3 Interne competitie .......................................................................... 209.4 Interne toernooien .......................................................................... 219.5 Toernooien bij andere verenigingen ...................................................... 21

  10 ACTIVITEITENKALENDER 2015 ............................................................ 22

  11 LEDENLIJST ................................................................................. 26

 • 4 Info-Lobbes 2015

  1 InleIdIng

  1.1 Van de redactieDeze Info-Lobbes bevat informatie over de samenstelling en het functioneren van onze vereniging. Daarnaast proberen wij, zij het beknopt en zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, inzicht te geven in wat Tennisvereniging Bergenshuizen te bieden heeft en welke regels daarbij in acht worden genomen.In de afgelopen jaren is dit boekje zeer waardevol gebleken als vraagbaak en wegwij-zer voor alle (en in het bijzonder de nieuwe) leden van onze vereniging. Wij vertrou-wen erop dat ook deze uitgave weer in die behoefte voorziet. Graag wensen wij je een sportief en gezellig tennisjaar. Voor actuele informatie gedurende het jaar verwijzen wij naar onze website www.tvb.nl en de digitale nieuwsbrieven.Inhoudelijk zijn bestuur en commissies verantwoordelijk voor hun bijdrage(n). De para-graafindeling is conform de structuur van de vereniging. Deze Info-Lobbes is samenge-steld door Erik Overman. Opmaak en druk worden verzorgd door Kleur.nu. Verspreiding geschiedt bij het uitreiken van de ledenpas.

  1.2 AlgemeenTennisvereniging Bergenshuizen (TVB) is n van de vijf in Vught gevestigde tennisver-enigingen. TVB heeft een fraai eigen complex in Vught-zuid, op het sportpark Bergens-huizen, aan de rand van de wijk De Vughtse Hoeven.TVB beschikt over tien verlichte kunstgrasbanen en een minitennisbaan, tevens inge-richt als oefenkooi. Centraal op het park staat het paviljoen dat, naast een gezellige bar, is voorzien van kleedruimtes, douches en toiletten. Op ons park is voldoende par-keerruimte voor fietsen en auto,s.Door de aanwezigheid van kunstgras en baanverlichting kan er, bijzondere omstandig-heden daargelaten, het hele jaar worden gespeeld.

  Het recreatieve tennis staat centraal bij onze club, waarbij momenteel zon 800 leden zijn aangeslot