of 40 /40
INFORMATIE Vocvo-infotheek 2016 Lente-zomer-herfst 2016 NIEUW op de markt 2016 Herfst ‘Lente-zomer-herfst’ bevat een selectie van nieuwe boeken die op de markt verschenen zijn. Druk op de bronpagina van de uitgever nog meer informatie over het boek Vocvo-bibliotheek koopt niet alle boeken uit deze lijst aan. Aankoopsuggesties zijn altijd welkom. [email protected] Inhoud NIEUW op de markt 2016 Herfst Inhoud Achtergrondliteratuur Onderwijs Link naar inhoudstafel

2016 Herfst

Embed Size (px)

Text of 2016 Herfst

 • INFORMATIE

  Vocvo-infotheek 2016 Lente-zomer-herfst

  2016

  NIEUW op de markt

  2016 Herfst Lente-zomer-herfst bevat een selectie van nieuwe boeken die op de markt verschenen zijn.

  Druk op de bronpagina van de uitgever nog meer informatie over het boek

  Vocvo-bibliotheek koopt niet alle boeken uit deze lijst aan. Aankoopsuggesties zijn altijd welkom. [email protected]

  Inhoud NIEUW op de markt

  2016 Herfst

  Inhoud

  Achtergrondliteratuur Onderwijs

  Link naar inhoudstafel

  mailto:[email protected]

 • Link naar inhoudstafel

  Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken Global networks, local actions. Rethinking adult education policy in the 21st century Political economy of adult learning systems: comparative study of strategies, policies and constraints Adult Learning and Education De staat van de pedagogiek. Analytisch, opbrengstgericht en visionair

  Cursistgericht Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie Jongens zijn slimmer dan meisjes XL. 35 myhtes over leren en onderwijs Het rekenvaardighedenprofiel. Test basisrekenvaardigheden van jongvolwassenen Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA)

  Docentgericht Storytelling Atlas. Het landschap van verhalen en veranderen Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren en opleiders Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen. Gereedschap voor passend onderwijs Didactisch referentiekader. Lesanalyse en lesvoorbereiding Onderzoekende leraren. Leidraad voor praktijkonderzoek op school Krachtige leeromgevingen. Omgaan met diversiteit in de klas Mentaliserend coachen. Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties De zelfverzekerde leraar Psychologische verschijnselen in coaching. Beter begrijpen wat je doet als je coacht No-nonsense coaching. Zelfverzekerd en effectief coachen

  Organisatie Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden De duidelijke directeur. Gouden communicatietips voor elke school De praktijk van de positieve psychologie. Over interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk De prestatiecode Werken met hoofd, hart en handen. Kracht van de sociale professional Het Ministerie van Werkplezier Slim maar... volwassenen editie. Versterk je executieve functies en vergroot je succes! Het praktijkboek voor mentoren. Succesvol begeleiden in organisaties De assessmentgids compact - De snelste voorbereiding op een assessment Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs De Conflictloods. Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus

  2/40

 • Link naar inhoudstafel

  Omgaan met moeilijke mensen De complete communicatiewijzer. In 4 stappen naar duidelijke communicatie Ik kies voor mijn talent - Herwerkte editie First aid for teacher burnout. How you can find peace and success Organizational theory for equity and diversity. Leading integrated, socially just education Zo maak je een facilitair plan

  Taal Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal Logica en filosofie van de taal. Voor al wie bezig is met taal en tekst Waaitaal Language policy and language planning. From nationalism to globalisation

  ICT Going online. Perspectives on digital learning

  Sociologie De Staat van de Welvaartsstaat Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mysterieshopping en discriminatie Dialoguing across cultures, identities, and learning. Crosscurrents and complexities in literacy classrooms De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis Is dit nu de Islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en verzoenend

  Leermiddelen Nederlandse taal

  Nederlands voor gevorderde anderstaligen - Tekstboek 1 Gericht lezen, schrijven, luisteren n spreken Nederlands voor gevorderde anderstaligen Tekstboek 2 Gericht lezen, schrijven, luisteren n spreken Klink klaar. uitspraak van het Nederlands voor franstaligen, Met zoveel woorden. Gids voor trefzeker taalgebruik Taalraps

  Talen Comme convenu ! Cours de communication franaise

  Wiskunde ICT Maatschappelijke orintatie

  Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk, praktische tips en inspirerende voorbeelden' Help! Eerste hulp voor iedereen

  3/40

 • Link naar inhoudstafel

  Verhalen

  Vorige edities Lente-zomer-herfst

  Infotheek Bibliotheek

  Achtergrondliteratuur Onderwijs

  Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (Red.) Garant Uitgevers nv 2016 391 p. ISBN 9789044134490

  Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. Daarmee is het boek een aanrader voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van de student die wat verder gevorderd is, tot onderwijsprofessionals die zich willen verdiepen in de maatschappelijke betekenis van hun werk. Ook wie beroepshalve bezig is met de inrichting van onderwijs (directeur, bestuurder, beleidsbenvloeder, ambtenaar, politicus) doet er goed aan dit boek te lezen. De inzichten blijken opvallend goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet. Zowel de situatie in Nederland als in Vlaanderen wordt daarbij in beeld gebracht. Inhoudsopgave Inleiding

  Global Networks, Local Actions: Rethinking adult education policy in the 21st century examines public policy developments in adult education, exploring the policy framing of adult education practice in a range of socio-cultural

  4/40

  http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044134490http://www.maklu.be/link/9789044134490it.pdfhttp://www.maklu.be/link/9789044134490vw.pdf

 • Link naar inhoudstafel

  Global networks, local actions. Rethinking adult education policy in the 21st century Marcella Milana Routledge 2017 260 p. ISBN 9781138936768

  contexts, and contributing to the development of policy research from global and comparative perspectives. Drawing from multidisciplinary fields such as adult education, comparative and international education, and sociology, chapters analyse empirically grounded studies from the US, Italy, Argentina and Brazil. Each study helps to identify how political agents interact at international, regional, national and local scales, and what the implications are for publically-funded interventions in adult education. While this book recognises the complexity of adult education policy, it argues for the need to deconstruct the false belief that what is global in adult education may be intrinsically distinct from the characteristics of geographical or social territories in which adult education occurs. Instead, it points to localised norms and ideas on Adult Basic and Secondary Education as ultimately contained in, and constituting, what is at times perceived as global, or abstracted from definite geographical or social territories. This book calls for a global sociology of adult education in response to global challenges, and makes an important contribution to our understanding of developments in public adult education policy. As such, it will be of key interest to researchers, academics and postgraduate students in the fields of adult education, comparative and international education, education policy and politics, sociology of education, and global studies.

  Based on comparative adult education statistics offered by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Survey of Adult Skills (PIAAC) and country case studies, this book analyses the policies and structures that foster adult learning. It examines a variety of forms of adult learning, ranging from initial forms of post-compulsory education, such as upper secondary tracks and tertiary education, to firm training, compensatory adult education and learning for civic and leisure oriented purposes. Throughout the book, adult learning systems are directly linked to a variety of structural and public policy frameworks using a comparative welfare state

  5/40

  https://www.routledge.com/Global-Networks-Local-Actions-Rethinking-adult-education-policy-in-the/Milana/p/book/9781138936768

 • Link naar inhoudstafel

  Political economy of adult learning systems: comparative study of strategies, policies and constraints Richard Desjardins (Author) Bloomsbury Academic 2017 288 p. ISBN-10 1474273645

  approach. Themes such as pathways to learning and transition systems, participation patterns in higher education and participation patterns in other organized forms of adult learning are covered. The countries discussed are the UK, the USA, Korea, Denmark, Finland, Norway, Germany and the Netherlands. Situated at the intersection between scholarship and policy and using a mixed-methods approach, this title contributes fundamental insights into the further study of policies and structures related to alternative post-compulsory learning pathways.

  Adult Learning and Education Kjell Rubenson Academic Press 2016 eBook ISBN 9780123814906 Print ISBN 9780123814890 Print ISBN 9780081014998

  As individuals and societies try to respond to fundamental economic and social transformation, the field of adult learning and education is rapidly getting increased attention and new topics for research on adult learning have emerged. This collection of articles from the International Encyclopedia of Education 3e offers practitioners and researchers in the area of adult learning and education a comprehensive summary of main developments in the field. The 45 articles provide insight into the historical development of the field, its conceptual controversies, domains and provision, perspectives on adult learning, instruction and program planning, outcomes, relationship to economy and society and its status as a field of scholarly study and practice.

  De Staat van de Pedagogiek, analytisch, opbrengstgericht en visionair, onder deze titel organiseerde de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) hun tweejaarlijks congres in het najaar van 2015. De grote veranderingen in de samenleving die het werk van pedagogen benvloeden waren hiervoor de aanleiding. Wet- en regelgeving (van de staat) veranderen de manier waarop het pedagogisch handelen vorm krijgt.

  6/40

  http://www.bloomsbury.com/us/search?q=Political+Economy+of+Adult+Learning+Systems&Gid=1https://www.elsevier.com/books/adult-learning-and-education/rubenson/978-0-08-101499-8

 • Link naar inhoudstafel

  De staat van de pedagogiek. Analytisch, opbrengstgericht en visionair Loes Houweling Hester Vitor Hans de Deckere Willemieke de Jong SWP 2016 200 p. ISBN 9789088506987

  Bij opvoedingsondersteuning ligt de nadruk meer en meer op het preventieve handelen en ook bij een vastgelopen opvoeding wordt meer en meer geprobeerd de verantwoordelijkheid bij de burger te leggen.

  - Wat kunnen we vanuit een pedagogisch perspectief over deze ontwikkelingen zeggen?

  - En wat zeggen deze ontwikkelingen over het ons vakgebied? In dit boek zijn bijdragen opgenomen gebaseerd op de workshops en presentaties tijdens het VBSP-congres. De hoofdstukken geven een gevarieerd beeld van de staat van de pedagogiek. Een aantal auteurs geeft hun visie op de staat van ons vakgebied. Daarnaast zijn artikelen opgenomen die direct betrekking hebben op wat de staat van ons vraagt en hoe dat wordt uitgewerkt en wat pedagogen als hun opdracht zien, waar pedagogiek voor staat.

  Cursistgericht

  Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie Judith Wolf Coutinho 2016 2de herziene druk 296 p.

  Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met clinten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achteropraken en hun zelfregulatie tekortschiet. Ook behandelt dit deel de drie pijlers hoop, zelfregulering en burgerschap van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met clinten.

  7/40

  http://www.swpbook.com/1929#.V-0j5yiLTcshttps://shop.coutinho.nl/store_nl/krachtwerk.html

 • Link naar inhoudstafel

  ISBN 9789046905197

  Deel 2 geeft een beschrijving van het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken: ontmoeten en aansluiten, krachten inventariseren, zelfregulering evalueren, doelen stellen en een actieplan maken, herstel ondersteunen, evalueren en afronden. De voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodisch werken komen in deel 3 aan de orde. De hoofdstukken geven onder andere door middel van citaten en casustiek inzichten in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met opdrachten.

  Jongens zijn slimmer dan meisjes XL. 35 myhtes over leren en onderwijs Pedro De Bruyckere (Auteur) , Paul Kirschner (Auteur) , Casper Hulshof (Auteur) Uitgeverij Lannoo 2016 Editie 1 240 p. ISBN 9789082542202

  Wanneer het over onderwijs gaat, is iedereen betrokken partij en zijn velen meteen ook expert. Voortdurend verschijnen studies en artikels die elkaar echter vaak tegenspreken. Dit boek wil een baken zijn om door het bos de bomen weer te zien. Indianenverhalen en hardnekkige clichs worden onder de loep genomen en waar nodig doorprikt. Wat is nu wetenschappelijk onderbouwd en wat is een mythe? Maar ook: wat doe je als leraar, ouder, begeleider met die kennis? Een must voor iedereen die zich betrokken voelt bij ons onderwijs, nu in XL-versie

  De impact van rekenproblemen en/of dyscalculie bij jongvolwassenen mag niet worden onderschat. Zowel tijdens de schoolloopbaan als in het dagelijkse leven ondervinden veel jongeren beperkingen door een gebrek aan basisrekenvaardigheden.

  8/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789082542202/Jongens-zijn-slimmer-dan-meisjes-XL

 • Link naar inhoudstafel

  Het rekenvaardighedenprofiel. Test basisrekenvaardigheden van jongvolwassenen Ilse Smits, Ellen Meersschaert, Jolien De Brauwer ACCO Uitgeverij 2016 Editie 1 75 p. ISBN 9789462925595

  Het rekenvaardighedenprofiel is een diagnostisch instrument dat alle basisrekenvaardigheden in kaart brengt:

  - automatisatie van de rekenfeiten - conceptuele kennis - procedurele kennis en vaardigheden integratie van de bovenstaande

  vaardigheden - aanvullende rekenvaardigheden (vraagstukken, interpreteren van

  grafieken en tabellen, kloklezen, hanteren van geld, ruimtelijke orintatie)

  - compenserende vaardigheden: cijferen en het gebruik van de rekenmachine

  Alle subtests worden afgelegd onder tijdsdruk (een cruciale factor om dyscalculie bij jongvolwassenen te herkennen) en de metacognitieve vaardigheden worden per subtest in kaart gebracht. Binnen de cyclus van de handelingsgerichte diagnostiek biedt het instrument hulpverleners een meerwaarde om problemen te onderkennen en een gefundeerde diagnose van dyscalculie te stellen. Aan de hand van een uitgebreide foutenanalyse en sterkte-zwakteanalyse krijg je tegelijk concrete handvaten voor ondersteuning op maat.

  Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA) K. Jansonius e.a. Garant Uitgevers nv Set: Handleiding en scoreformulieren + Taalkaarten (in opbergkoffer)

  In de logopedische en klinisch lingustische praktijk heeft men behoefte aan een volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten. In het Nederlands taalgebied zijn reeds enkele waardevolle tests voorhanden om problemen op vlak van semantiek, morfologie en syntaxis te onderkennen. Het aanbod om pragmatische vaardigheden en meer specifiek de narratieve vaardigheid te evalueren, is eerder beperkt. Nochtans is het essentieel pragmatiek nauwkeurig te onderzoeken vanwege de relatie met de alledaagse communicatie en in het kader van differentile diagnostiek tussen bepaalde vormen van ontwikkelingsstoornissen (Russell, 2007). Naast het tekort aan genormeerde instrumenten voor narratieve vaardigheden, merken we dat er nog geen test beschikbaar is die de

  9/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925595/Het-rekenvaardighedenprofielhttp://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044134186

 • Link naar inhoudstafel

  2016 160 p. ISBN 9789044134186

  woordvinding analyseert. Woordvinding verwijst naar de snelheid waarmee een woord kan worden opgeroepen uit het lexicon. De woordenschattests die momenteel gehanteerd worden in de klinische praktijk, laten niet toe uitspraken te doen over woordvinding daar er geen tijdslimiet wordt vastgelegd. Tot slot is er nog geen test die kinderen spontaan zinnen laat uiten en waarbij men rekening dient te houden met de voorkennis van de luisteraar. De Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing lijken deze leemtes te kunnen opvullen. Inhoudsopgave Inleiding

  Docentgericht

  Storytelling Atlas. Het landschap van verhalen en veranderen Suzanne Tesselaar Boom Hoger onderwijs 2016 120 p. ISBN 9789058759290

  Rond de eeuwwisseling nam de wereld een narratieve draai, beweert Christian Salmon in zijn boek Storytelling, waarin hij beschrijft hoe we door verhalen behekst worden. De praktijk omarmde de kracht van verhalen in journalistiek, politiek, wetenschap, zorg, management, communicatie en zelfs in het leger. Sindsdien is er veel verschenen over storytelling, maar vaak over deelgebieden. Verhalen voor verandering Storytelling Atlas gidst de lezer door de wereld van storytelling. Onderweg beschrijft het boek de rol, de functie, het effect en de impact van verhalen voor veranderingen. Met praktische voorbeelden en wetenschappelijke onderbouwing. De atlas bestaat uit zes prachtige landkaarten, die elk een specifiek onderdeel van het storytelling-landschap beschrijven.

  10/40

  http://www.maklu.be/link/9789044134186it.pdfhttp://www.maklu.be/link/9789044134186vw.pdfhttps://www.boompsychologie.nl/product/3526/Storytelling-Atlas

 • Link naar inhoudstafel

  Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren en opleiders Linus Vanlaere (Auteur) , Roger Burggraeve (Auteur) Lannoo 2016 Editie 1 168 p. ISBN 9789401438001

  Van leerkrachten en opvoeders wordt ontzettend veel verwacht. Ze moeten altijd paraat, eeuwig geduldig, steeds zorgbereid, immer evenwichtig, nooit uit het lood te slaan, mild maar rechtvaardig zijn... Geen wonder dat burn-out in het onderwijs piekt. Gekkenwerk gaat hier tegenin en pleit voor een streven naar het 'goed genoeg' door leerkrachten die niet uitblinken in morele perfectie maar die de moed hebben om hun kleine ondeugden te (h)erkennen en een plaats te geven in hun dagelijkse zorg.

  Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen. Gereedschap voor passend onderwijs Peter Mol (Auteur) Uitgeverij Lannoo 2016 Editie 1 120 p. ISBN 9789401438308

  Een verzameling aansprekende verhalen, rechtstreeks uit de klassepraktijk biedt inspiratie voor leraren. Herkenbaar en humoristisch bieden ze praktische kennis, do's en dont's en ruimte voor reflectie.

  11/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789401438001/Gekkenwerkhttp://www.lannoo.be/pedagogisch-vakmanschap-55-verhalen

 • Link naar inhoudstafel

  Didactisch referentiekader. Lesanalyse en lesvoorbereiding Door Wil Meeus (Auteur) , Gilberte Verbeeck Acco 2016 248 p. ISBN 9789462927292

  Didactisch referentiekader is in de eerste plaats bedoeld voor studenten in de lerarenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. Beginnende lesgevers en lesgevers die even terug willen naar de basis vinden in het boek een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de didactische theorie van waaruit lessen geobserveerd en geanalyseerd kunnen worden. Het boek biedt ook een praktische handleiding bij het maken van lesvoorbereidingen, aangevuld met voorbeelden uit 18 vakgebieden. Dankzij een vlotte schrijfstijl slagen de auteurs erin om soms complexe materie heel helder en herkenbaar te maken voor wie onderwijs wil verstrekken. De auteurs demonstreren een doorleefd inzicht in de didactiek door een combinatie van jarenlange onderwijservaring en wetenschappelijk onderzoek in het domein. Het boek vertrekt vanuit een geactualiseerd didactisch referentiekader waarin de verschillende didactische componenten op een organische manier met elkaar verbonden worden. Bij de zorgvuldige bespreking van die componenten worden moeilijkheden niet uit de weg gegaan. Lesgevers worden uitgedaagd om voorbij het oppervlakkige na te denken over lesgeven en om het resultaat daarvan onmiddellijk te vertalen in praktische handelingen bij het ontwerpen van onderwijs.

  Onderzoekende leraren. Leidraad voor praktijkonderzoek op school Greet Decin, Leen Alaerts, Jo Van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs

  Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creren voor elk specifiek probleem.

  12/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927292/Didactisch-referentiekader

 • Link naar inhoudstafel

  LannooCampus 2016 Druk 1 174 p. EAN 9789401432900

  Via het gratis platform eCAMPUS biedt Onderzoekende leraren heel wat digitale mogelijkheden:

  - Schemas en stappenplannen om de theorie naar praktijk om te zetten - Digitale aantekeningen die gedeeld kunnen worden met docenten en

  medestudenten - Extra achtergrondinformatie als pop-ups in de tekst

  Krachtige leeromgevingen. Omgaan met diversiteit in de klas Martin Valcke Academia Press 2016 ISBN 9789038226217

  De startcompetenties van beginnende leraren vragen om een grondige reflectie over de eigen keuzes met betrekking tot processen, variabelen en actoren die het succes van onderwijs benvloeden.

  - 'Wat werkt in het onderwijs?' is een complexe vraag, en leerkrachten moeten hun eigen opvattingen en verwachtingen kritisch bekijken om tot een antwoord te komen.

  - Hoe staan ze bijvoorbeeld tegenover hun lesdoelen, leerstof, werkvormen, beschikbare media en evaluatievormen?

  - En vooral: hoe houden ze bij hun keuzes rekening met de kenmerken van hun leerlingen?

  De rode draad van dit handboek is diversiteit. Meertaligheid, inclusief onderwijs, sociaal-economische verschillen, gender en andere kenmerken stellen beginnende leerkrachten namelijk voor lastige uitdagingen. Dit handboek is bedoeld als een inspiratiebron die leerkrachten helpt om keuzes te maken en die vervolgens samen met het schoolteam uit te testen in de eigen klaspraktijk.

  Zoals ik het zie, zo is het ook. Mensen met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben vaak ook moeite zich in te leven in anderen. Als manager of coach vraag je je dan af:

  - Hoe kan ik daarmee omgaan? - Hoe kan ik zelfreflectie en inlevingsvermogen bevorderen?

  Zowel bij individuen als in teams.

  13/40

  http://www.lannoo.be/onderzoekende-lerarenhttp://www.academiapress.be/krachtige-leeromgevingen-1817.html

 • Link naar inhoudstafel

  Mentaliserend coachen. Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties Peter Bleumer, Ren Meijer Boom uitgevers 2016 152 p. ISBN 9789024404049

  Wat is mentaliseren? Dit boek is de eerste Nederlandstalige uitgave over Mentaliserend coachen . Mentaliseren betekent: kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen. Niet voor iedereen vanzelfsprekend! Mentaliseren is zeker niet alleen iets cognitiefs en mentaals. Integendeel: juist de relatie tussen voelen en denken staat centraal, omdat emoties altijd een rol spelen in interacties. Mentaliseren als coachingsmethode. Mentaliserend coachen is een respectvolle methode om zelfreflectie en inlevingsvermogen, dus mentaliseren, te bevorderen. Als (team)coach vind je in dit boek gesprekstechnieken die een uitbreiding van je professionele repertoire vormen. Om in te zetten naast je bestaande coachmethoden, als je clint niet (meer) kan reflecteren. Als leidinggevende vind je in dit boek interventies voor het omgaan met individuele medewerkers en teams met weinig mentaliserend vermogen. Je krijgt concrete handvatten om bij oplopende spanningen en gebrekkig inlevingsvermogen het team vlot te trekken.

  De zelfverzekerde leraar Alex Quigley PICA 2017 300 p. ISBN 9789491806872

  De zelfverzekerde leraar is een praktische, stapsgewijze handleiding om als leraar met vertrouwen voor de klas te staan en optimaal te leren presteren. Het boek laat zien wat excellente leraren precies goed doen, en hoe ook jij gewoonten kunt ontwikkelen waardoor jouw lessen succesvol(ler) worden. Volgens Alex Quigley is het van belang om je te focussen op drie gebieden: denken, lichaam en pedagogische vaardigheden. Quigley doet dit aan de hand van effectieve onderzoeken en psychologische inzichten, en gebruikt daarbij aansprekende voorbeelden en de nodige dosis humor. Lichaamstaal, omgaan met stress, leerlinggedrag, vragen stellen en feedback, en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij leerlingen zijn onderwerpen die aan bod komen. Met dit inspirerende boek ontwikkel je de vaardigheden en het zelfvertrouwen om vol overtuiging voor de klas te staan. De zelfverzekerde leraar is een

  14/40

  https://www.businezz.nl/kernproduct/2791/Mentaliserend-coachenhttps://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/de-zelfverzekerde-leraar-pica

 • Link naar inhoudstafel

  essentile bron voor alle (aankomende) leraren die hun volle potentieel willen benutten in dit uitdagende vak.

  Psychologische verschijnselen in coaching. Beter begrijpen wat je doet als je coacht Roel Huntink Boom 2017 160 p. ISBN 9789024404421

  Psychologische verschijnselen in coaching koppelt coaching aan het werkterrein dat er het meest mee verwant is: de psychologie. Het boek behandelt een aantal veelvoorkomende psychologische verschijnselen die zich in coaching voordoen. Elk verschijnsel wordt toegelicht en de relevantie ervan voor coaching verduidelijkt. Zoals gebruikelijk in coaching is de praktijk het startpunt en het eindpunt. Je leert met dit praktische boek om psychologische processen in coaching te herkennen en ermee om te gaan op een manier die je werk ondersteunt. Zo kun je beter inspelen op verschillende (lastige) situaties die je in het begeleidingsproces kunt tegenkomen.

  No-nonsense coaching. Zelfverzekerd en effectief coachen Anne de Jong Boom/Nelissen 2016 150 p.

  Mensen willen helpen maakt je nog geen goede coach. Hoe je dat wel wordt, maakt No-nonsense coaching duidelijk. Sterker: met dit praktische en heldere boek word je in vijf stappen een goede coach. De startende coach leert wat je doet als je coacht en hoe je het doet. Ook ervaren coaches hebben veel aan de voorbeelden, oefeningen en overzichtelijke coachkaarten. Daarnaast vindt de lezer protocollen bij bekende coachthema's als werk-priv balans, profileren, loopbaanstrategie en assertiviteit. Het boek biedt een uitgebalanceerde mix van theorie, praktijk en reflectie die het coachen eenvoudiger en veel effectiever maakt.

  15/40

  https://www.boompsychologie.nl/product/3485/Psychologische-verschijnselen-in-coaching?h=63https://www.boompsychologie.nl/product/3484/No-nonsense-coaching?h=63

 • Link naar inhoudstafel

  ISBN 9789024404438 Organisatie

  Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden ACCO Uitgeverij 2016 Editie 1 224 p. ISBN 9789462927384

  Vandaag kan je bedrijven en werk niet meer op dezelfde manier organiseren als pakweg tien jaar geleden. Wendbaar leiderschap legt uit waarom en laat zien hoe nieuwe leiders dat intutief hebben begrepen. Met concrete cases uit logistiek, onderwijs, HR, communicatie en marketing toont dit boek aan hoe bedrijfsleiders en HR-managers in KMOs, groeibedrijven en grote ondernemingen de werking van hun organisatie kunnen verbeteren. Wendbaar leiderschap reikt je 10 perspectieven aan om de wendbaarheid van je bedrijf te optimaliseren met het orbit-organisatiemodel als houvast. De auteur stuurt je ten slotte op weg met enkele handige checklists en tips waarmee je meteen aan de slag kan gaan. Zo helpt dit boek je inzetten op organisch samenwerken, autonoom beslissen en bijsturen door visueel te organiseren. Je zal meer leren over Agile, Kanban, Scrum, Sociocracy maar ook over hoe je de Sydney-Hobart zeilrace kan winnen en wat Einstein te maken heeft met wendbaar leiderschap. De auteur is n van de sprekers op het congres The Future of HR.

  Leerlingen, ouders, leerkrachten, het schoolbestuur, de participatieraad, de collega-directeurs in de scholengemeenschap, de inspectie Als directeur ben je het aanspreekpunt en de informatiebron voor veel partijen, ook als er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. Iedereen altijd zn zin geven is onmogelijk, maar je kunt wel controleren hoe je beslissingen doorpraat en erover communiceert. Een directeur die erin slaagt een boodschap open en duidelijk over te brengen, oogst niet altijd instemming, maar wel begrip en respect.

  16/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927384/Wendbaar-leiderschap?utm_source=ACCO+Nieuwsbrief&utm_campaign=00d0699d76-Uitnodiging_wendbaarleiderschap_160926&utm_medium=email&utm_term=0_0797604343-00d0699d76-223430161http://acco.us8.list-manage.com/track/click?u=7a2487dd5c7bae8a53d53d14d&id=65ebfbbb67&e=d86804ab15

 • Link naar inhoudstafel

  De duidelijke directeur. Gouden communicatietips voor elke school Karina Verhoeven ACCO Uitgeverij 2016 Editie 1 ISBN 9789462927360

  Hoe je een gerespecteerd schoolhoofd wordt, legt de auteur uit in De duidelijke directeur . Aan de hand van casussen, stappenplannen, checklists en voorbeelden uit het secundair en basisonderwijs, toont de auteur hoe je op een constructieve manier omgaat met uiteenlopende situaties. Of het nu gaat om het wegsturen van een leerling, het evalueren van een leerkracht of het verantwoorden van een budgettaire maatregel, altijd is er een manier om positief uit het gesprek te komen. In dit boek besteedt de auteur ook aandacht aan de samenwerking binnen het schooldirectieteam, een brandend actueel thema. Schaalvergroting (of schoolvergroting), bijna elke directeur krijgt hiermee te maken. Veel directeurs communiceerden voordien als leerkracht met collegas, leerlingen, ouders Directeurs moeten nu ook specifiek gaan communiceren in een team, om samen positieve resultaten voor de school en/of de scholengroep te behalen. Dit boek maakt duidelijk hoe een directeur door zijn communicatie een duidelijke directeur kan worden.

  De praktijk van de positieve psychologie. Over interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk Pim Steerneman Cyclus-Garant p/a Maklu B.V 2016 144 p. ISBN 9789085750611

  Positieve psychologie doet onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en naar technieken die het welbevinden van mensen bevorderen: onderzoek naar en training van empathie, vriendelijkheid, humor en optimisme. In dit boek staat het stimuleren van deze positieve emoties centraal. De focus ligt op toepassingen van de positieve psychologie en meer concreet op interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk. Dit boek is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over hoe je positieve energie kan ontwikkelen in organisaties. Een praktisch en inspirerend boek waarin de kracht van positieve verbindingen in organisaties centraal staat. Ik beveel het van harte aan! Inhoudsopgave Inleiding

  17/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927360/De-duidelijke-directeurhttp://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789085750611http://www.maklu.be/link/9789085750611it.pdfhttp://www.maklu.be/link/9789085750611vw.pdf

 • Link naar inhoudstafel

  De prestatiecode Eric Castien Nieuw Amsterdam 2016 240 p. ISBN 9789046820728

  Voor elke gadget of apparaat is wel een handleiding te downloaden. Of een specs-lijstje zodat je eenvoudig het ene apparaat met het andere kunt vergelijken. Behalve voor de meest complexe machines ter wereld: jij en ik. Tussen wat mensen daadwerkelijk kunnen en moeten kunnen van werkgever of onderwijsinstelling zitten grote verschillen. Met alle gevolgen van dien.

  - Hoe zit de menselijke prestatiemachine in elkaar? - oe komen prestaties tot stand en wat kunnen wij werkelijk van

  toptalenten leren? - Met andere woorden: hoe word je de beste versie van jezelf?

  Om te begrijpen wat topperformers als Marco van Basten, Jonnie Boer, Tisto en de Nederlands Kampioenen Hoofdrekenen, Debatteren of Hacken doen, is inzicht in wat zij kunnen essentieel. Was Marco van Basten vooral handig met zijn voeten en is Boer primair vaardig met zijn handen? De prestatiecode toont aan dat specifieke hersenfuncties het prestatieniveau van ieder mens bepalen. Het feit dat de IQ-testen matig voorspellen of iemand in staat is om te presteren binnen een bepaald beroep, zegt veel over de test maar niets over het belang van de processor tussen je oren.

  Werken met hoofd, hart en handen. Kracht van de sociale professional Marco Brok (Auteur) , Eveline Vollbracht (Auteur)

  Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit.

  - Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen?

  - Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen?

  - Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt?

  Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie. Kort gezegd op professionele wijze met hoofd, hart en handen

  18/40

  http://www.nieuwamsterdam.nl/boeken/de-prestatiecode-eric-castien-9789046820728

 • Link naar inhoudstafel

  SWP 2016 Editie 1 ISBN 9789088506253

  (cognitie, emotie en gedrag). Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk. Op basis van literatuur wordt aangetoond waarom zijn werkwijze resultaat heeft en een goede keuze is. Handig om als sociale professional ook te kunnen uitleggen dat je werkwijze -motivatie, inleven, meeleven, humor, reddende engel- een effectieve bijdrage levert. Dit boek is geschreven voor hulpverleners, leidinggevenden en opleiders in het hele brede sociaal domein: van groepswerk, sociotherapie, maatschappelijk werk, pedagogisch werk, reclassering, sociale verpleging tot jeugdzorg.

  Het Ministerie van Werkplezier Ilse Ceulemans,Serge Ornelis Manteau 2016 196 p. ISBN 9789022332702

  'Sommige managers lijken uit een bouwpakket van Ikea te komen. Je hebt dit type vast al een keer op de werkvloer ontmoet: hij heeft zo veel managementcursussen gevolgd, van leiderschap over conflicthantering tot timemanagement, dat hij een kant-en-klaar product is geworden. Je vindt hem bij Ikea terug in de afdeling kantoormateriaal, naast de lectuurbakken, onder de merknaam KNUDDE.'

  - Heeft u weleens buikkrampen als u de uitnodiging krijgt voor het jaarlijkse evaluatiegesprek?

  - Gaan uw oren ook tuiten bij rare managerstermen als 'task force', 'big rocks' of 'core competence'?

  - Vindt u stiekem dat het begrip 'teamplayer' overroepen is? Dan is dit boek beslist iets voor u. Tien jaar geleden besloot journaliste Ilse Ceulemans om minder te gaan werken. Ze wilde meer bij haar kinderen zijn, maar vooral had ze het gevoel dat de managementcultuur haar werkplezier deed verdampen. In 'Het Ministerie van Werkplezier' toont ze waar ze zitten, de energiezuigers en de stoorzenders van de werkvloer. Met de frisse blik van de buitenstaander en de nodige humor fileert Ilse Ceulemans de vreemde gewoontes op en rond het kantooreiland. Haar man Serge Ornelis vult aan

  19/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789088506253/Werken-met-hoofd--hart-en-handenhttp://www.wpg.be/manteau/het-ministerie-van-werkplezier?utm_source=hybridmarketeer&utm_medium=email&utm_campaign=Het+ministerie+van+werkplezier

 • Link naar inhoudstafel

  vanuit zijn expertise als coach voor managers en beantwoordt Ilses lastige vragen als:

  - Waarom willen we alles in regeltjes gieten? - Is de flexibele werknemer een mythe? - Hoe ver mag macht gaan?

  Dankzij dit boek gaat u weer rustiger ademen als u aan uw werk denkt.

  Slim maar... volwassenen editie. Versterk je executieve functies en vergroot je succes! Peg Dawson (Auteur) , Richard Guare (Auteur) Hogrefe Uitgevers BV 2016 Editie 1 320 p. ISBN 9789492297044

  - Ben jij slim, maar snel afgeleid? - En altijd aan het worstelen om dingen af te krijgen of op tijd te

  komen? Dan ben je niet de enige. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het leven vandaag de dag voor veel mensen een enorme belasting kan zijn. De overvloed aan eisen die werk en een gezinsleven stellen, kan simpelweg te groot worden voor je brein. Helemaal voor mensen die moeite hebben met hun executieve functies. Executieve functies zijn de vaardigheden die je helpen om te focussen, te plannen, deadlines te halen en met stress om te gaan. Peg Dawson en Richard Guare laten zien hoe je aan de hand van 12 executieve functies je eigen profiel kunt vaststellen. En hoe je vervolgens met eenvoudige stappen je timemanagement, emotieregulatie, aandacht, flexibiliteit en werkgeheugen kunt versterken of verbeteren. Het boek bevat effectief-bewezen strategien, concrete voorbeelden, heldere werkbladen en praktische tools om je persoonlijke actieplan te maken.

  Het eerste boek over mentoring in organisaties in Nederland. Het speelt in op de trend dat in steeds meer organisaties mentoren zich ontfermen over jongere collega's. Met checklists, cases, oefeningen en tips. Als mentor heb je veel rollen: je bent rolmodel, expert, verdediger, cheerleader, bewaker en vriend. Bovendien moet je een positief en blijvend verschil maken voor de kennis, vaardigheden en vooruitzichten van de 'mentee'. Mentoren hebben dus een grote verantwoordelijkheid.

  20/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789492297044/Slim-maar----volwassenen-editie

 • Link naar inhoudstafel

  Het praktijkboek voor mentoren. Succesvol begeleiden in organisaties Julie Starr Boom 2016 200 p. ISBN 9789024404322

  Het praktijkboek voor mentoren maakt het eenvoudig om al deze rollen goed te spelen. Het laat zien hoe mentoring werkt en neemt de lezer stap voor stap mee door alles wat hij moet weten en doen, zodat hij begrijpt wat mentoring werkelijk is en hoe hij het goed doet. Met dit boek kan zowel de mentor als de mentee het beste uit de relatie halen.

  De assessmentgids compact - De snelste voorbereiding op een assessment Wim Bloemers Ambo/Anthos Uitgevers 2016 Editie 1

  Dit boek gaat in op wat assessment precies is en aan welke eisen het moet voldoen. Wat wordt er tijdens een assessmentprocedure van je verwacht en wat zijn jouw rechten? Bloemers behandelt op uiterst toegankelijke wijze alle onderdelen die je kunt tegenkomen. Hij helpt je bij je voorbereidingen op tests, vragenlijsten, interviews en rollenspellen en geeft je handvatten om je gespreksvaardigheden te verbeteren. Met voorbeeldopgaven kun je je sterke en zwakke punten ontdekken. Zo weet je precies welke vaardigheden en kennis je nodig hebt voor een goede assessmentprestatie.

  21/40

  https://www.boompsychologie.nl/product/3486/Het-praktijkboek-voor-mentoren?h=63https://www.acco.be/nl-be/items/9789026335914/De-assessmentgids-compacthttps://www.acco.be/nl-be/items/9789026335914/De-assessmentgids-compact

 • Link naar inhoudstafel

  224 p. ISBN 9789026335914

  Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs Anke Visser Pica 2016 ISBN 9789491806902

  - Ben jij de vertrouwenspersoon in jouw schoolorganisatie?

  Dan ben je een van de uitvoerders van het Klachtrecht. Vertrouwenspersonen zijn de begeleiders van ouders, leerlingen en medewerkers met klachten. Deze betreffen de schoolorganisatie, gebrek aan communicatie vanuit de school(leiding), onzorgvuldige begeleiding, strafmaatregelen, (cyber)pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enzovoort. De vertrouwenspersoon neemt alle klachten serieus en zorgt ervoor dat die niet blijven smeulen of escaleren, maar volgens correcte routes worden opgepakt, zodat de klager gehoor vindt en de kwestie naar tevredenheid wordt opgelost.

  De Conflictloods. Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer Lianne van Lith, Jocelyn Weimar Swp 2016

  Ziekteverzuim door onderlinge conflicten op het werk in Nederland kost jaarlijks rond de miljard euro: 4 miljoen extra verzuimdagen moeten worden doorbetaald door werkgevers. En los van directe financile gevolgen bij verzuim, wordt ook de voortgang en productie van het bedrijf hierdoor belemmerd. Meningsverschillen zijn overal, maar zodra meningsverschillen uitlopen in conflicten, pesten en het verzieken van de onderlinge sfeer is actie geboden. In dit boek wordt een nieuw idee gepresenteerd: de Conflictloods een medewerker in uw bedrijf die naast zijn of haar gewone werk ook een bijzondere rol heeft in het voorkomen, tegengaan en oplossen van escalerende meningsverschillen of pestgedrag.

  22/40

  https://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/het-zakboek-voor-vertrouwenspersonen-picahttp://www.swpbook.com/1842#.V-0iMCiLTcs

 • Link naar inhoudstafel

  216 p. ISBN 9789088506116

  Met behulp van beschikbare kennis uit de conflicttheorie (diagnostiek, interventie, management) is een profiel samengesteld voor de conflictloodsfunctie, dat direct toepasbaar is in de werkorganisatie. De win-winsituatie bij inzet van een interne Conflictloods is groot: bedrijfsprocessen ondervinden minder hinder van interpersoonlijke belemmeringen en het daardoor ontstane ziekteverzuim neemt af. Alle informatie over achtergrond en opzet van de conflictloodsfunctie, maar ook over conflictdiagnose en -aanpak en implementatie hiervan in uw arbeidsorganisatie treft u in deze uitgave aan. De auteurs zijn verbonden aan Medling, kennis- en opleidingscentrum voor mediation en conflicthantering.

  Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden Luk Dewulf, Guido Vangronsveld LannooCampus 2016 230 p. ISBN 9789401426541

  Nieuwe editie van bestseller Help! mijn batterijen lopen leeg. Met aandacht voor de oorzaken van burn-out. Hoe je motivatie opkrikken? Focus op je talent. Lees het boek en ga meteen aan de slag met de talentenapp. Hoe komt het dat zoveel mensen lijden aan burn-out? Plots ervaren ze een hevige daling in hun motivatie en energie voor hun werk, zonder meteen de oorzaak te kennen. Stop burn-out! leert je begrijpen wat energieverlies en een burn-out is, hoe je de gevarenzone van een burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe je een burn-out kunt voorkomen. Burn-out is niet het probleem van n persoon. Het ontstaat vaak in relatie met anderen. Je zult als organisatie dus nooit meer kunnen zeggen dat iemand met een burn-out thuiszit, zonder je hier deels verantwoordelijk voor te voelen. Dit boek daagt je uit om te kiezen voor je talent, voor je toekomst. Het is niet zomaar een zelfhulpboek voor mensen die effectief kampen met een burn-out. Het is herkenbaar voor iedereen die het wel eens moeilijk heeft in zijn job.

  23/40

  http://www.lannoocampus.be/stop-burn-out

 • Link naar inhoudstafel

  Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus Frans Schalkwijk Boom 2016 140 p. ISBN 9789058755629

  Iedereen herkent het: de kritische innerlijke stem die je voortdurend aan het twijfelen brengt. Leer omgaan met deze criticus door jezelf beter te leren kennen. Leren omgaan met je innerlijke criticus. Bij veel mensen is de innerlijke criticus nooit tevreden.

  - 'Mijn opmerking tijdens de vergadering sloeg helemaal nergens op...', - 'Weer vergeten om hem te feliciteren, wat ben ik toch een ...' - Kun je die stem niet gewoon uitzetten?

  Het simpele antwoord is 'nee': gevoelens van schaamte en schuld hebben namelijk een belangrijke functie. Ze zorgen ervoor dat we in het dagelijkse leven een beetje 'binnen de lijntjes' blijven. Maar als die stem te sterk wordt, kan hij ook negatieve gevolgen hebben. En tegen jezelf zeggen dat je 'minder streng voor jezelf moet zijn', helpt dan niet. Toch is het mogelijk te veranderen: je kunt leren omgaan met je innerlijke criticus door jezelf beter te leren begrijpen. Tevreden zijn met 'goed genoeg' In dit boek kan de lezer aan de hand van verschillende tests meer inzicht krijgen in zijn neiging om voortdurend schuld en schaamte te voelen en hoe (in)adequaat hij daarmee omgaat. Door als een welwillende buitenstaander naar zichzelf te kijken kan hij leren accepteren dat hij inderdaad niet volmaakt is, maar tevreden kan zijn met 'goed genoeg'.

  Omgaan met moeilijke mensen Martin Appelo, Kees Hoogduin, Marc Verbraak Boom

  Iedere therapeut kent ze: clinten die niet doen wat je van ze verwacht, die zich dwars, boos of zelfs agressief opstellen. Toch is het mogelijk goed met hen om te gaan, zo laat Omgaan met 'moeilijke' mensen zien. Het valt niet te ontkennen: er zijn nu eenmaal mensen die sterk afwijken van de gemiddelden op basis waarvan de meeste interventies in de ggz ontwikkeld zijn. De lastige momenten in de therapie met deze moeilijke mensen, die een beroep doen op je vermogen om boven jezelf en de therapie uit te stijgen, staan in dit boek centraal. Gerenommeerde behandelaars delen hun visie, en hun kennis en kunde ten aanzien van de moeilijke interacties in de spreekkamer. Het boek staat

  24/40

  https://www.boompsychologie.nl/product/3479/Onvolmaakt-tevreden?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Onvolmaakt%20tevreden&utm_campaign=Mailing_BPP_Oktoberhttps://www.boompsychologie.nl/product/3474/Omgaan-met-moeilijke-mensen?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Omgaan%20met%20moeilijke%20mensen&utm_campaign=Mailing_BPP_Oktober

 • Link naar inhoudstafel

  2016 192 p. ISBN 9789058754790

  boordevol tips, adviezen en voorbeelden, die door veel hulpverleners als een welkome aanvulling op hun 'gereedschapskist' zullen worden ervaren. www.martinappelo.com

  De complete communicatiewijzer. In 4 stappen naar duidelijke communicatie Arnout De Witte, Marie-Anne Baert, Sarah Auman, Kathleen Leemans Acco Uitgeverij 2016 Editie 1 384 p. ISBN 9789462925847

  De complete communicatiewijzer is bedoeld voor studenten hoger onderwijs en voor volwassen die de basiscompetenties willen verwerven voor professionele communicatie. Het gaat om vaardigheden die nodig zijn in diverse tekstsoorten (rapporten, verslagen, presentaties enz.) De auteurs vertrekken van inzichten uit de tekstwetenschap en benaderen een communicatieopdracht via een gefaseerde aanpak: plannen, structureren, formuleren en reviseren. Die aanpak maakt de veelheid van aandachtspunten overzichtelijk en bevattelijk. Het boek biedt naast het theoretische kader vooral voorbeelden en een gevarieerd aanbod oefeningen. Die oefeningen gaan van verkennende oefeningen die deelaspecten trainen over summatieve oefeningen waarin meer aspecten samenkomen tot complexere cases. Het boek krijgt een aanvulling op het digitale platform Sofia, met een sleutel, spellingsoefeningen, meer cases, en filmpjes die de theorie verduidelijken. Extra oefenen en zelfstandig trainen op eigen tempo zijn dus perfect mogelijk via blended learning. Lectoren kunnen het boek gebruiken als gewoon handboek of als instrument voor begeleide zelfstudie. In de handleiding vinden zij handige tips, uitgestippelde routes enz. De complete communicatiewijzer is het werk van auteurs met een jarenlange ervaring als lectoren in het hoger onderwijs, als trainers zakelijke communicatie en met pedagogisch-didactische ervaring in secundair onderwijs en lerarenopleidingen.

  Radicaal kiezen voor je eigen talent is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit. 'Doen waar je goed in bent' is een garantie op blijvende goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd.

  25/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925847/De-complete-communicatiewijzer

 • Link naar inhoudstafel

  Ik kies voor mijn talent - Herwerkte editie Luk Dewulf LannooCampus 2016 168 p. Druk 16 EAN 9789082542219

  Deze herziene editie is volledig in lijn met de online tool op www.mytalentbuilder.com. Daarmee ontdek je gemakkelijk jouw unieke talentenprofiel en leer je hoe je dat op de beste manier kunt inzetten in een professionele omgeving. Ook voor werkgevers biedt de tool een handige methode om de sterktes van hun team perfect in te schatten.

  First aid for teacher burnout. How you can find peace and success Jenny Grant Rankin Routledge 2017 194 p ISBN 9781138655478

  Offering clear strategies rooted in research and expert recommendations, First Aid for Teacher Burnout empowers teachers to prevent and recover from burnout while finding success at work. Each chapter explores a different common cause of teacher burnout and provides takeaway strategies and realistic tips. Chapter coverage includes fighting low morale, diminishing stress, streamlining grading, reducing workload, leveraging collaboration, avoiding monotony, using technology to your advantage, managing classroom behavior, advocating for support from your administration, securing the help of parents and community, and more. Full of reflection exercises, confessions from real teachers, and veteran teacher tips, this accessible book provides easy-to-implement steps for alleviating burnout problems so you can enjoy peace and success in your teaching.

  26/40

  http://www.lannoocampus.be/ik-kies-voor-mijn-talent-herwerkte-editiehttp://www.mytalentbuilder.com/https://www.routledge.com/First-Aid-for-Teacher-Burnout-How-You-Can-Find-Peace-and-Success/Rankin/p/book/9781138655478

 • Link naar inhoudstafel

  Organizational theory for equity and diversity. Leading integrated, socially just education Colleen A. Capper Routledge 2016 240 p. ISBN 9780415736220

  Organizational Theory for Equity and Diversity helps aspiring leaders understand, apply, and integrate theories in ways to lead socially just K-12 schools. Covering the full range of organizational theories as applied to educational leadership practice and research -- including decision-making, motivation, leadership, organizational structure, change, communication, conflict, organizational culture, and climate -- this book guides readers to examine not only traditional perspectives but also a range of critical and current theory. Readers are guided to critically analyze their own leadership strengths and limitations from each organizational perspective, in a continued effort to better inform their current educational practices. This valuable text will provide aspiring school leaders and administrators the tools and strategies for creating equitable and diverse schools that are effective and sustainable.

  Zo maak je een facilitair plan Ronald Beckers & Vera Roelofs Noordhoff 2016 Druk 2 120 p.

  Het boek leidt studenten stapsgewijs door een project dat bijvoorbeeld gericht is op het opzetten van een facilitaire dienst, het opstellen van een producten- of dienstengids, of het organiseren van een herhuisvesting. Er is uitgebreide aandacht voor klantwensen en het boek zoomt in op de meest relevante facilitaire services zoals schoonmaak, catering, veiligheidszorg en gebouwonderhoud. Ook is er aandacht voor facilitair beleid en zaken als uitbesteding, doorbelasten, de servicedesk, benchmarking en facilitaire Kritieke Prestatie Indicatoren (KPIs). Uiteindelijk leren studenten al deze informatie te verwerken in een integraal facilitair plan. Wat is nieuw in de tweede editie van Zo maak je een facilitair plan? De vormgeving van de tweede editie van Zo maak je een facilitair plan is volledig vernieuwd. Hierdoor is het boek ng overzichtelijker geworden en kunnen studenten beter door het boek navigeren. Zo maak je een facilitair plan is geschreven voor studenten van de opleidingen Facility Management

  27/40

  https://www.routledge.com/Organizational-Theory-for-Equity-and-Diversity-Leading-Integrated-Socially/Capper/p/book/9780415736220http://ho.noordhoff.nl/boek/zo-maak-je-een-facilitair-plan

 • Link naar inhoudstafel

  ISBN 9789001850852 en Hospitality Management (hotelschool). Het boek is ook verkrijgbaar als e-book.

  Taal

  Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal Ronny Boogaart AUP 2016 138 p. ISBN 9789462984820

  Een rechter die oordeelt dat homo geen scheldwoord kan zijn. Een ingenieur die Eet smakelijk! onbeleefd vindt, omdat het een gebiedende wijs is. Het zijn misverstanden over taal die wijdverbreid zijn. Bij communicatie gaat het niet om wat iemand letterlijk zegt, maar om wat hij eigenlijk bedoelt. Taal is nooit neutraal. Je kunt de werkelijkheid op verschillende manieren presenteren en daarmee de gedachten van je gesprekspartner in een bepaalde richting sturen. Vroeger had de trein vijf minuten vertraging, tegenwoordig vertrekt hij over vijf minuten. Wat is het verschil?

  Logica en filosofie van de taal. Voor al wie bezig is met taal en tekst Martine Lejeune Garant Uitgevers nv 2016

  Denken en taal zijn met elkaar verbonden als de lijnen in de tekening van een haas die eruitziet als een eend of van een eend die eruitziet als een haas, afhankelijk van hoe je ze bekijkt. Soms lijkt taal denken. Soms lijkt denken taal. Voor wie aandachtig kijkt, vallen zij nooit samen. Dit boek biedt een brede inleiding in de analyse van denken en taal. Het is bedoeld voor al wie bezig is met taal en tekst, in het dagelijks leven, op school, maar ook professioneel, in de letteren, wijsbegeerte en wetenschap. Het vereist geen voorkennis. In het eerste deel staat het denken centraal. De twee belangrijkste vragen daaromtrent zijn: de vraag van de informele logica naar de relevantie van een argument, en de vraag van de formele logica naar de juistheid van een

  28/40

  http://nl.aup.nl/books/9789462984820-een-sprinter-is-een-stoptrein-zonder-wc.htmlhttp://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044134445

 • Link naar inhoudstafel

  262 p. ISBN 9789044134445

  conclusie. In het tweede deel ligt de nadruk op taal en haar verhouding tot betekenis, het denken en de werkelijkheid. Het geheel wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit een grote verscheidenheid aan domeinen, politiek, literair en wetenschappelijk, die tonen hoe belangrijk een juiste kijk op denken en taal is om in de wereld de weg te vinden. Om de zelfwerkzaamheid van de lezer op te wekken, zijn aan het eind van ieder hoofdstuk opgaven opgenomen. Het boek is ten zeerste geschikt als leidraad bij inleidende colleges van academisch niveau en bij cursussen laatste jaar middelbaar onderwijs ter voorbereiding op het hoger onderwijs en voor al wie bezig is met taal en tekst.

  Waaitaal Thomas Verbogt Nieuw Amsterdam 2016 160 p. ISBN 9789046820650

  Geestige, herkenbare ergernissen en observaties over de taal van alledag Waaiwoorden zijn woorden die naar je toe komen waaien vanuit de pers en op straat, en die gelukkig vaak snel weer verdwijnen. Woorden die veel zeggen over de tijdgeest en de staat van het land. Met geamuseerde verontrusting staat Thomas Verbogt stil bij waaiwoorden als voorjaarshaar, socialbesitas, koopkracht, sierbestrating, zonzeker en nieuwjaarsdipje. Thomas Verbogt schrijft behalve romans, toneelstukken en korte verhalen al ruim dertig jaar columns, die vaak gaan over de vluchtigheid van onze taal. Het zijn korte verhalen over het avontuur van het alledaagse, verslagen van verwondering, momenten van melancholie of hilariteit - maar altijd buitengewone observaties.

  Takes a broad approach to the subject fits the requirements for 'language and politics', language in society', 'language planning', 'bilingualism' courses which are core to linguistics graduate and undergraduate study Would sell also to politics students and researchers re: ethnicity,

  29/40

  http://www.nieuwamsterdam.nl/boeken/waaitaal-thomas-verbogt-9789046820650

 • Link naar inhoudstafel

  Language policy and language planning. From nationalism to globalisation Authors: Wright, Sue Palgrave Macmillan UK 2016 Edition Number 2 eBook ISBN 978-1-137-57647-7 Softcover ISBN 978-0-230-30261-7

  globalization and nationalism, social policy studies Uniquely deals with both language choice imposed for political reasons and language choices made freely for social mobility, economic advantage, group identity reasons Discusses 'hot' topics of language rights, endangered languages, 'International English', standard vs nonstandard varieties Case studies from round the world.

  ICT

  Going online. Perspectives on digital learning Robert Ubell Routledge

  In Going Online , one of our most respected online learning leaders offers insights into virtual educationwhat it is, how it works, where it came from and where it may be headed. Robert Ubell reaches back to the days when distance learning was practiced by mail in correspondence schools and then leads us on a tour behind the screen, touching on a wide array of topics along the way, including what it takes to teach online and the virtual student experience. Youll learn about:

  - How to build a sustainable online program - How to create an active-learning online course - Why so many faculty resist teaching online

  30/40

  http://www.palgrave.com/gp/book/9780230302600https://www.routledge.com/Going-Online-Perspectives-on-Digital-Learning/Ubell/p/book/9781138025325

 • Link naar inhoudstafel

  2017 108 p. ISBN 9781138025325

  - How virtual teamwork enhances digital instruction - How to manage online course ownership - How learning analytics improves online instruction

  Ubell says that it is not technology alone, but rather unconventional pedagogies, supported by technological innovations, that truly activate today's classrooms. He argues that innovations introduced onlineprincipally peer-to-peer and collaborative learningoffer significantly increased creative learning options across all age groups and educational sectors. This impressive collection, drawn from Ubell's decades of experience as a digital education pioneer, presents a powerful case for embracing online learning for its transformational potential.

  Sociologie

  De Staat van de Welvaartsstaat Bea Cantillon , Linde Buysse ACCO Uitgeverij 2016 Editie 1 560 p. ISBN 9789462927315

  De markt en de overheid zijn in toenemende mate complementair geworden. Dat is de reden waarom de welvaartsstaat niet is teruggetreden. Naast zijn oude rol, die zich hoofdzakelijk beperkt tot de stabilisatie van de koopkracht en het tot stand brengen van sociale rust als voorwaarden voor economische productie, moet de welvaartsstaat nu ook hoogopgeleide en innovatieve werknemers voortbrengen, de combinatie arbeid en gezin ondersteunen en mensen levenslang laten leren, zodat ze mee kunnen in de nieuwe economie. Tegelijkertijd zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt de spanningen tussen het sociale en het economische toegenomen. Ondanks de groeiende scholingsgraad, de toenemende tewerkstelling en hoge sociale overheidsuitgaven slaagt de welvaartsstaat er niet meer in om de armoede en de ongelijkheid bij de lager geschoolde bevolking terug te dringen. Hier kijkt de welvaartsstaat aan tegen een structurele crisis: het blijkt onmogelijk om zonder bijkomende of meer progressieve overheidsuitgaven

  31/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927315/De-Staat-van-de-Welvaartsstaat

 • Link naar inhoudstafel

  laagproductieve banen lonend te maken n gepaste uitkeringen te voorzien voor werkloze gezinnen. De staat van de welvaartsstaat is een boeiende analyse van de beginselen, de werking en de problemen van onze welvaartsstaat. De bevindingen, vragen en vele voorbeelden bieden stof tot nadenken en sociaal-politiek debat.

  Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mysterieshopping en discriminatie Koen Van der Bracht, Pieter-Paul Verhaeghe EPO 2016 220 p. ISBN 9789462670877

  Een Belg, een Marokkaan en een Turk komen op sollicitatiegesprek: het zou het begin van een even flauwe als foute mop kunnen zijn. Maar in het Belgi van vandaag spelen veel mensen mee in zon grap met een lange baard. Nochtans zou iedereen in dit land gelijk moeten zijn, zo staat het ook in de grondwet. De werkelijkheid is anders. Of het nu door hun leeftijd, geslacht, afkomst, fysieke beperking of geestelijke gezondheid is, veel mensen worden benadeeld als ze een job of een woning zoeken, uitgaan of zelfs gewoon over straat wandelen. Dit boek gaat na hoe dat komt. Maar het stelt ook een aantal concrete maatregelen voor, van mystery shopping tot praktijktesten, sensibilisering, anoniem solliciteren en zelfregulering. Want in het verkeer doen flitspalen en boetes veel bestuurders hun gedrag aanpassen. Zou het niet zinvol zijn dat er in de strijd tegen discriminatie en voor gelijke burgerrechten ook dergelijke instrumenten komen?

  Drawing on Dialogical Self Theory, this book presents a new framework for social and cultural identity construction in the literacy classroom, offering possibilities for how teachers might adjust their pedagogy to better support the range of cultural stances present in all classrooms. In the complex multicultural/multiethnic/multilingual contexts of learning in and out of school spaces today, students and teachers are constantly

  32/40

  http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789462670877

 • Link naar inhoudstafel

  Dialoguing across cultures, identities, and learning. Crosscurrents and complexities in literacy classrooms Bob Fecho, Jennifer Clifton Routledge 2017 152 p. ISBN13 978-1138998599

  dialoguing across cultures, both internally and externally, and these cultures are in dialogue with each other. The authors unpack some of the complexity of culture and identity, what people do with culture and identity, and how people navigate multiple cultures and identities. Readers are invited to re-examine how they view different cultures and the roles these play in their lives, and to dialogue with the authors about cultures, learning, literacy, identity, and agency.

  De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis Paul De Roo Reeks : ASP editions 2016 350 p. ISBN 9789057185557

  Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van de vreemdelingen. Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt. En dat is niet alleen omdat migratie uitgegroeid is tot een van de belangrijkste politieke issues. Of omdat het de katalysator is van tegenstellingen en conflicten. Of omdat het de grenzen blootlegt van wie wel en wie niet tot de samenleving behoort. In het tumult van de plotse toevloed van asielzoekers vergeten we dat de westerse samenlevingen reeds ruim 50 jaar worstelen met het migrantenprobleem. Al sinds zo lang worden we geconfronteerd met die overweldigende problemen van integratie, veiligheid, tewerkstelling, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs van migranten en nieuwkomers. De komst van migranten is altijd al bedreigend geweest, getekend door een soort van vijandigheid. Dat komt vooral omdat de migranten de samenleving niet van buitenaf bedreigen, maar er middenin zitten. De confrontatie vormt een bedreiging die voor zovelen de grenzen van de tolerantie te boven gaat.

  Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de rationele islam, een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als cordinator van het Netwerk Islamexperten dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.

  33/40

  https://www.routledge.com/Dialoguing-across-Cultures-Identities-and-Learning-Crosscurrents-and/Fecho-Clifton/p/book/9781138998599http://www.aspeditions.be/nl-be/book/DECONS621M/de-constructie-van-het-migrantenprobleem-paul-de-roo.htm

 • Link naar inhoudstafel

  Is dit nu de Islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en verzoenend Khalid Benhaddou Borgerhoff & Lamberigts 2016 224 p. ISBN 9789089316745

  In dit boek vertelt hij hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. En hij houdt een warm pleidooi voor een mondiale verlichting van de islam, where east meets west.

  Leermiddelen Nederlandse taal

  Nederlands voor gevorderde anderstaligen - Tekstboek 1 Gericht lezen, schrijven, luisteren n spreken An Wuyts (Auteur)

  - Behoor je tot de grote, bontgekleurde groep van gevorderde

  anderstaligen? - Is het Nederlands niet je moedertaal maar kun je je toch al aardig

  redden? - Begrijpt iedereen je wel maar heb je toch het gevoel dat je

  woordenschat en je taalvaardigheid soms tekortschieten? Dan zijn de geactualiseerde Tekstboeken 1 en 2 van Nederlands voor gevorderde anderstaligen voor jou bestemd. In elk Tekstboek vind je tien thema's die samen een zo breed mogelijk intresseveld bestrijken: van sport tot kunst, van bijgeloof tot wetenschap. De thema's behandelen onderwerpen die in de media vaak aan bod komen. De

  34/40

  http://www.borgerhoff-lamberigts.be/boeken/p/detail/is-dit-nu-de-islam

 • Link naar inhoudstafel

  ACCO Uitgeverij 2016 Editie 6 248 p. ISBN 9789462927704

  Nederlands voor gevorderde anderstaligen Tekstboek 2 Gericht lezen, schrijven, luisteren n spreken An Wuyts (Auteur) ACCO Uitgeverij 2016 252 p. ISBN 9789462927711

  Tips en taken geven je suggesties voor het werken met authentieke teksten. Er zijn twee soorten oefeningen: kennisondersteunende en taakgerichte. Met deze oefeningen kun je zowel je schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) als je mondelinge vaardigheden (spreken en luisteren) oefenen. Door de twee Tekstboeken lopen als rode draad een volledige cursus Brieven schrijven en Teksten schrijven (met behulp van de Schrijfhulp) en een volledige cursus Conversaties, Telefoneren en Discussies (met behulp van de Spreekhulp). De Spreekhulp en de Schrijfhulp kun je later nog als referentiemateriaal blijven gebruiken. Tekstboek 1 is geactualiseerd en afgestemd op de graad "Effectiveness" van de Raad van Europa: geschikt voor wie een voorkennis heeft van 4 schooljaren naar rato van 6 lesuren per week.

  Klink klaar. uitspraak van het Nederlands voor franstaligen, Timmermans, Bernadette,Blomme Ines Davindsfonds

  Klink Klaar. Uitspraak van het Nederlands voor franstaligen is een werkboek voor een heldere uitspraak en een correcte intonatie. Zowat elke franstalige zal dit boek niet meer kunnen missen, zeker als die een aardig woordje mee wil praten. We denken dan aan de Waalse medeburger, woordvoerders en politici, advocaten, publieke sprekers allerhande maar zeker ook aan mensen van buitenlandse origine, ze zullen er allemaal hun voordeel mee doen. Het besef dat je beter begrepen wordt als je klaar en duidelijk spreekt, wint steeds terrein.

  35/40

  https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927704/Nederlands-voor-gevorderde-anderstaligen---Tekstboek-1https://www.acco.be/nl-be/Search?q=&FrontendRubriek=7.0.0.0&d=7.0.0.0http://www.wpg.be/manteau/klink-klaar-0

 • Link naar inhoudstafel

  2016 Druk 1 ISBN 9789059087750

  Er zijn dan ook zeer veel oefeningen voor de lastige consonanten, andere vocalen en de nieuwe diftongen. Die eisen trefzeker lippenwerk en een precieze kaakval. Ook de prosodie wordt geoefend, want vaak knelt daar het schoentje. Frisse stemmen gidsen je door de oefeningen op de nieuwe website www.klinkklaaronlinefrans.be . Zeg de woorden en de zinnen na en krijg zo meer controle. Het vraagt veel oefening, maar iedereen kan het leren!

  Met zoveel woorden. Gids voor trefzeker taalgebruik Rik Schutz & Ludo Permentier AUP - Amsterdam University Press 2016 620 p. ISBN 9789462981805

  Soms ligt het op het puntje van je tong: je weet dat een bepaalde uitdrukking bestaat, maar je kunt er even niet opkomen. Dit boek wijst de weg naar manieren waarop je in het Nederlands iets krachtig en beeldend kunt uitdrukken. Met zoveel woorden brengt de rijke uitdrukkingsmogelijkheden van onze taal samen. Voor wie schrijft of vertaalt kan het handig zijn om te zien op welke verschillende manieren je een idee, begrip of concept kunt verwoorden. Alle gangbare Nederlandse uitdrukkingen - een kleine 6.000 - zijn gerangschikt onder trefwoorden die kernachtig de betekenis van de uitdrukking benaderen. Een citaat bij elke uitdrukking illustreert het gebruik en zegt op een subtiele manier iets over de stijl, de context en betekenisnuances. Ook wordt het vermeld als een uitdrukking (bijna) alleen in Nederland of Vlaanderen bekend is. Het boek bevat veel intensiveringen, zoals schaterlachen en over de grond rollen van het lachen.

  Met Taalraps kun je actief aan de slag met een van de lastigste aspecten van het leren van een nieuwe taal: het oefenen van een natuurlijke spreektaal met een juist accentgebruik. Taalraps zijn ritmisch begeleide 'riedels' of 'raps' waarbij het ritme helpt bij het leren van het natuurlijke patroon van accentuering in het Nederlands. Er zijn eenvoudige en meer gecompliceerde taalraps zodat zowel beginners als gevorderden hun uitspraak in het Nederlands kunnen verbeteren. Het

  36/40

  http://www.klinkklaaronlinefrans.be/http://nl.aup.nl/books/9789462981805-met-zoveel-woorden.html#

 • Link naar inhoudstafel

  Taalraps Lieske Adr, Margreet Verboog Boom uitgevers 2016 80 p. ISBN 9789058755445

  rappen is een aanstekelijke werkvorm voor in de klas, maar de raps zijn ook heel geschikt om individueel mee te werken.

  Talen

  Comme convenu ! Cours de communication franaise Isabelle Werbrouck ACCO Uitgeverij 2016 Editie 2 320 p. ISBN 9789462927063

  Het boek Comme convenu ! is bestemd voor iedereen die Frans wil leren voor beroepsdoeleinden. Comme convenu betekent zoals afgesproken en verwijst naar de vele professionele afspraken die je maakt met collegas en klanten. Je gebruikt deze uitdrukking ook vaak om een gesprek af te sluiten of ter inleiding van een mail. Taal en communicatie draaien met andere woorden rond tal van afspraken: gespreksconventies waar native speakers mee vertrouwd zijn. Het boek Comme convenu! reikt je de middelen aan om volgens deze afspraken vlot en professioneel te communiceren in een Franstalige werkomgeving. Comme convenu! richt zich tot een brede waaier aan beroepsprofielen en bevat geen sectorgebonden vakterminologie. Je leert in de eerste plaats efficint communiceren in algemene werksituaties: vergaderen, verkopen, presenteren, een project leiden, solliciteren, ... Ook minder zakelijke gesprekssituaties zoals small talk, discussies over de actualiteit, evenementen en websites komen aan bod. Communicatie is in dit boek opgevat als een gevarieerde reeks taalhandelingen, die elk verfijnd worden in typische uitdrukkingen, kant-en-klare zinsblokken en vooral succesvolle strategien. Kwaliteit in taalproducties bepaal je immers niet enkel door correct taalgebruik maar ook door efficintie. Om te vergaderen moet je bijvoorbeeld vloeiend kunnen overleggen met anderen en in staat zijn om argumenten te weerleggen.

  37/40

  https://www.nt2.nl/nl/product/290/Taalraps#doelgroephttps://www.acco.be/nl-be/items/9789462927063/Comme-convenu--

 • Link naar inhoudstafel

  Maar om te solliciteren moet je vooral je ervaring dynamisch en positief verwoorden. En bij een presentatie moet je wervend spreken. Maar wat als je plots de juiste woorden niet vindt? Valse vrienden (verwarrende woorden in het Nederlands of het Engels) krijgen ook de nodige aandacht. Comme convenu! beoogt duidelijke, duurzame doelstellingen uit te drukken in kennen en kunnen. Het boek bereidt je voor op het niveau B2 van het Europees referentiekader en is uitermate geschikt voor Nederlandstalige cursisten in het hoger onderwijs en in bedrijven. De online oefeningen in Sofia zijn een zeer belangrijk pluspunt bij dit handboek.

  Wiskunde ICT Maatschappelijke orintatie

  Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk, praktische tips en inspirerende voorbeelden' Pharos en Nederlands Huisartsen Genootschap 2016

  Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Dit boek biedt u praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden tijdens uw spreekuur, dienst of onderwijs.

  - Waar vind ik voorlichtingsmateriaal voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven?

  - Welke gevolgen heeft armoede voor de gezondheid? - Welke gezondheidsproblemen hebben vluchtelingen en hoe kan ik goed

  met hen communiceren?

  38/40

  http://www.pharos.nl/ezine/click/ezr57fb5896826cf600540416/aHR0cDovL3d3dy5waGFyb3Mubmwvbmwva2VubmlzY2VudHJ1bS9hbGdlbWVlbi9uaWV1d3MvODk4L25pZXV3ZS1wdWJsaWNhdGllLW5oZy1lbi1waGFyb3Mtem9yZy12b29yLWxhYWdnZWxldHRlcmRlbi1taWdyYW50ZW4tZW4tc29jaWFhbC1rd2V0c2JhcmVuLWluLWRlLWh1aXNhcnRzZW5wcmFrdGlqaw==http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/zorg-voor-laaggeletterden-migranten-en-sociaal-kwetsbaren-in-de-huisartsenpraktijk

 • Link naar inhoudstafel

  412 p. ISBN 978-90-5793-265-6

  Op dit soort vragen van huisartsen en praktijkondersteuners zijn de antwoorden moeilijk of niet te vinden in de gebruikelijke richtlijnen en medische handboeken. Daarom nu dit boek met vele direct inzetbare tips. Direct toe te passen in uw praktijk. Naast wetenschappelijk onderbouwde kennis bevat het boek veel goede voorbeelden uit de praktijk, informatie over voorlichtingsmaterialen en adviezen voor de consultvoering en praktijkorganisatie. Daarbij geven we door middel van interviews en quotes ook inzicht in de ervaringen en meningen van huisartsen, pohs en natuurlijk van patinten zelf, want om hen draait het immers. Inhoudsopgave Voorbeeldhoofdstuk

  Interview met de redacteurs

  Help! Eerste hulp voor iedereen Matthieu Clarysse Rode Kruis Vlaanderen Rode Kruis Vlaanderen 2016 896 p. ISBN 9789068910216

  - Wil je jouw kennis over eerste hulp even opfrissen? - Of heb je thuis graag alle kennis binnen handbereik?

  Dan is de nieuwe versie van ons handboek 'Help! Eerste hulp voor iedereen' zeker iets voor jou! Het boek geeft niet alleen de meest recente eerstehulprichtlijnen weer, het is ook een duidelijk, overzichtelijk en handig naslagwerk voor iedereen die wil weten wat te doen bij een ongeval of ziekte. Een schaafwonde of verstuiking? Buikpijn of een insectensteek? De nieuwe 'Help! Eerste hulp voor iedereen' legt je aan de hand van telkens vier duidelijke stappen uit wat je moet doen bij meer dan 300 letsels en aandoeningen. Je komt niet alleen te weten wat je moet doen als iemand hulp nodig heeft, je krijgt ook achtergrondinformatie en allerlei praktische tips, onder meer om ongevallen te voorkomen.. Dit vernieuwde handboek wordt vanaf september 2016 ook gebruikt tijdens onze eerstehulpopleidingen.

  39/40

  http://www.pharos.nl/documents/doc/voorbeeld_inhoudsopgave_zorg-voor-laaggeletterden_0.pdfhttp://www.pharos.nl/documents/doc/voorbeeld_hfdst_5.1_laaggeletterdheid_uit_zorg-voor-laaggeletterden.pdfhttp://www.pharos.nl/documents/doc/artikelboek%20nhg-pharos.pdfhttp://www.rodekruis.be/zoeken/?s=boek

 • Link naar inhoudstafel

  Verhalen

  Vorige edities Lente-zomer-herfst

  Infotheek Bibliotheek Vocvo, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen t. 015 44 65 00 e. [email protected] w. www.vocvo.be

  40/40

  http://www.vocvo.be/content/literatuur-en-onderzoekmailto:[email protected]:[email protected]://www.vocvo.be/