of 13 /13
Nemanja Petrović 78/2003 Kotlovski pribori Slavina za punjenje i pražnjenje – na najnižoj tački kotla nalazi se otvor sa slavinom preko koje se kotao puni ili prazni Manometar za kontrolu promaje – koristi se kod kotlova čija grejna površina prevazilazi 10 m 2 Regulator sagorevanja – služi za održavanje potrebne jačine sagorevanja, a dejstvuje promenom količine vazduha koji se dovodi kotlu. Time se reguliše sagorevanje, a samim tim i temperatura vode ili pare.

2364643 Grejanje i Klimatizacija Nemanja Petrovic 782003Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid (zid cem). Posmatrace se cev vece duzine kruznog preseka sa debelim zidom, kroz koji

 • Author
  aco1970

 • View
  31

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid (zid cem). Posmatrace se cev veceduzine kruznog preseka sa debelim zidom, kroz koji struji top Iota iz nekog toplotnogizvora preko nekog toplotIlog fluida. Na duZini L cevi zanemarice se gubicikroz krajeve. Temperature spoljne i unutrasnje povrsinecevi su tWl i ttdJ. Toplota koja dolazi iznutraukoliko se udaljava od centra struji kroz sve vecu. povrsinu. Dijagram opadanja temperature nije viseprava linija. Za jedan vrlo tanak elemenat cevi precnikaD i debljine 1/2 dD i za temperatursku razlikudt, strujanje-topiote prema jednaCini (2.1) bilo bi:Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid (zid cem). Posmatrace se cev veceduzine kruznog preseka sa debelim zidom, kroz koji struji top Iota iz nekog toplotnogizvora preko nekog toplotIlog fluida. Na duZini L cevi zanemarice se gubicikroz krajeve. Temperature spoljne i unutrasnje povrsinecevi su tWl i ttdJ. Toplota koja dolazi iznutraukoliko se udaljava od centra struji kroz sve vecu. povrsinu. Dijagram opadanja temperature nije viseprava linija. Za jedan vrlo tanak elemenat cevi precnikaD i debljine 1/2 dD i za temperatursku razlikudt, strujanje-topiote prema jednaCini (2.1) bilo bi:Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid (zid cem). Posmatrace se cev veceduzine kruznog preseka sa debelim zidom, kroz koji struji top Iota iz nekog toplotnogizvora preko nekog toplotIlog fluida. Na duZini L cevi zanemarice se gubicikroz krajeve. Temperature spoljne i unutrasnje povrsinecevi su tWl i ttdJ. Toplota koja dolazi iznutraukoliko se udaljava od centra struji kroz sve vecu. povrsinu. Dijagram opadanja temperature nije viseprava linija. Za jedan vrlo tanak elemenat cevi precnikaD i debljine 1/2 dD i za temperatursku razlikudt, strujanje-topiote prema jednaCini (2.1) bilo bi:Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid (zid cem). Posmatrace se cev veceduzine kruznog preseka sa debelim zidom, kroz koji struji top Iota iz nekog toplotnogizvora preko nekog toplotIlog fluida. Na duZini L cevi zanemarice se gubicikroz krajeve. Temperature spoljne i unutrasnje povrsinecevi su tWl i ttdJ. Toplota koja dolazi iznutraukoliko se udaljava od centra struji kroz sve vecu. povrsinu. Dijagram opadanja temperature nije viseprava linija. Za jedan vrlo tanak elemenat cevi precnikaD i debljine 1/2 dD i za temperatursku razlikudt, strujanje-topiote prema jednaCini (2.1) bilo bi:

Text of 2364643 Grejanje i Klimatizacija Nemanja Petrovic 782003Sprovodenje toplote kroz cilindrican zid...

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Kotlovski pribori

  Slavina za punjenje i pranjenje na najnioj taki kotla nalazi se otvor sa slavinom preko koje se kotao puni ili prazni

  Manometar za kontrolu promaje koristi se kod kotlova ija grejna povrina prevazilazi 10 m2

  Regulator sagorevanja slui za odravanje potrebne jaine sagorevanja, a dejstvuje promenom koliine vazduha koji se dovodi kotlu. Time se regulie sagorevanje, a samim tim i temperatura vode ili pare.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Sigurnosni ureaji kod vodenog grejanja

  Termometar postavlja se na izlaznoj cevi glavnog voda kotla

  Ekspanzioni sud postavlja se na najvioj taki instalacije i slui za dilataciju vode od mogue najvie do najnie take

  Sigurnosne cevi pritisak koji vlada u kotlu zavisi od visine vode u instalaciji. Da ne bi dolo do prekoraenja pritiska, usled velikog hidraulikog otpora, postavlja se sigurnosna cev do ekspanzionog suda ili do atmosfere.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Sigurnosni ureaji kod parnog grejanja

  Sigurnosna oduna cev U cev napunjena vodom, koja slui kao hidraulini zatvara.

  Vodomerno staklo na njemu je oznaen maksimalni i minimalni nivo vode u kotlu. Ukoliko nivo tenosti padne ispod minimalne dozvoljene vrednosti aktivira se alarmni sistem

  Manometar za pritisak pare

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Izmenjivai toploteKoriste se za prenos toplote sa jednog toplonoe na drugog. U

  izmenjivaima se moe vriti hlaenje, grejanje, kondenzacija, kljuanje i dr.

  Izmenjiva toplote sa savijenim cevima U cilindrinom rezervoaru od elinog lima ugrauje se snop savijenih bakarnih cevi. Krajevi cevi upertlovani su u elinu plou koja je privrena za rezervoar.

  Izmenjiva toplote sa pravim cevima - sa obe strane su cevi upertlovane u plou.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  KotlarnicaKod malih postrojenja ili etanih grejanja moe se kotao staviti u neku

  sporednu prostoriju stana, dok kod veih postrojenja neophodno je obezbediti zasebne prostorije za smetaj kotlova i goriva. Veliina ove prostorije zavisi pre svega od veliine kotla, a zatim i od pratee opreme, pumpi, bojlera, cevovoda, razmenjivaa i dr.

  Prostorija za skladitenje goriva

  Nalazi se pored same loionice ili iznad nje. Kapacitet treba da je to vei, barem da se smesti gorivo za tri meseca, koliko obino traje zima. Racionalnije je kupiti gorivo leti i skladititi ga jer je tada cena mnogo nia nego zimi.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  DimnjakZa manje instalacije vae isti principi kao kod kunih loita. Treba

  izbegavati spoljanje zidove, zasebno se prave za svako loite, ne smeju se prikljuivati drugi odvodi i dr.

  Za vee instalacije dimnjaci moraju biti vii od okolnih zgrada zbog zagaenja izduvnim gasovima.

  Proraun dimnjaka vri se na osnovu prorauna promaje koju treba da obezbedi dimnjak. Promaja se pravi na osnovu razlike gustina sagorelih gasova i vazduha, a pretpostavlja se da je oko 4/3 otpora loita. Ukoliko je nemogue tehniki izvesti dobijenu visinu, ugrauju se ventilatori.

  ( ) 034 ZgHW gsH ==

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Snabdevanje toplom vodom

  Dananji kotlovi za vodeno grejanje u sebi imaju dodatne izmenjivae toplote koji slue iskljuivo za zagrevanje tehnike vode.

  Za iskljuivo snabdevanje toplom vodom koriste se bojleri zagrevani gasom ili elektrinom energijom. Veliina bojlera bira se u zavisnosti od prosene dnevne potronje.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  RadijatoriRadijatori predstavljaju razmenjivae toplote kod kojih se toplota prenosi

  sa unutranjeg fluida na okolni vazduh. Pri izboru radijatora treba voditi rauna o toplotnoj ugodnosti, da zagrevanje prostorije bude to ravnomernije, da zraenje ne bude preterano, da se lako odrava njihova istoa, da zauzimaju malo prostora i da su estetskog izgleda. Izbor radijjatora vri se na osnovu koliine toplote koju on treba da emituje za jedan sat.

  Postoji vie tipova radijatora za centralno grejanje, a to su:

  - Cevni- lankasti- Panelni

  0( )R

  F

  QAk t t

  =

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Cevni radijatoriOvo su najjednostavniji radijatori.

  Postoje dva tipa ovakvih radijatora. Prvi je cev savijena u obliku serpentine, a drugi su cevni registri.

  Cevni registri se najee koriste u nekim sporednim prostorijama zbog loeg estetskog izgleda. Svakodnevna primena im je u kupatilima kao suai pekira.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Ploasti radijatoriPloasti radijatori sastavljeni su od dve presovane polustranice od

  lima. Koriste se samo kod vodenih grejanja zbog svojih tankih zidova koji ne mogu da trpe velike pritiske.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  lankasti radijatori

  Ovo su najrasprostranjeniji radijatori. lanci se izrauju od sivog liva ili elinog lima. Veliine lanaka su normirane i moemo ih nizati dok ne dostignemo vrednost dobijenu proraunom.

 • Nemanja Petrovi 78/2003

  Smetaj radijatoraPoloaj radiatora treba da omogui

  lako ienje, slobodno strujanje vazduha i zraenje. Postavljaju se na konzole ili noice. Rastojanje od zida treba da bude najmanje 5cm a od poda 8 cm. Najefikasnije grejanje je kada se radijator postavi ispod prozora, tada dolazi do ujednaenosti temperatura u prostoriji.

  Ako je iz nekog razloga neophodno da se radijator postavi visoko, onda mora da se postavi pregrada kao to je prikazano na slici, da se toplota ne bi zadravala samo u gornjem delu prostorije.