241446542 Η Διαλεκτική Του Σεξ

Embed Size (px)

Text of 241446542 Η Διαλεκτική Του Σεξ

 • . .

 • MQOO, /1.Oj . X(not nII, Q' tUov, . OV

  .t, a~

  'tOO'UIXoC, 'to1im'Qo , no 219, . 7516.333' Om, ouo--Zoo, -

  87, . 3615.213.ot.o; 1983 . W ' ..l/Qo,., . VOV 6, 142,.

  3ffi2.007

  :..The Dia1ectc ! Sex,.,The Case for Feninst RevoIuton, by Shulamith Fire-

  sIone, Wlliam Moow ad , Inc., New York, 1970C Copyright by Shul4mith Fuesoru!, 1970, and WiJ/iamw and Company,

  11/C.,1970C Copyrght yd j fo '1 1973

  ..!QJO 1977

 • 6{ l

 • 1. 132. ; 293. ; ; 634. 1015. : ;

  1436. ~ 1687. ; 1948. () 2079. 215

  10. ; 252: 267

 • ~O fj fj , { 06 , , , [ ,

  , :, [ [ . , , fJ , fJnol

  - fJ. xlVo, &, [, ' , . , 6 la ' , ': ,

  , [ , [ (... [ ,,).

 • 1

  . , , ,, , ~ o.~O. ,

  , i'i , [ ' , 1 1 ~. , /::

  . , , , ,

  , ; . "

  , , ., .

  , ; btave . " '

  6 , 6 .

  ' ~ ; , \?: '

 • /

  . '

  , ' ' 6; , , ,

  - , .

  ,

  , , a

  . . " . ro .

  . , , , [ .

  , , . " ; ' ,

  ~ . , , , [ ,

  . .

  6 .~ ,

  . .

  lN ' ,

  , . " ~E:

 • 1 ;. ' ' a . ~o

  , , 000 b

  W . . ' , ~ .

  ~E : " -

  ' - .

  W ~. ~ 15. , ,

  io. , ~o .' . . (

  , . 9).

  ., / -

 • 16

  , . ,

  ..

  ~E, ,, , " ,

  a btQEE - a ~

  - . ; , f , , 1

  , { ' , . ', " ' . ' ,

  i : ' ,

  , . .

  " f , , , . ,

  ~E , .

 • 17

  W ~yo .

  . [(

  , l , . ; .

  :

  ... t , ' , - ,

  fJ - 1'1 /to , t, v i,

  , , .

  " . W , : , l. . ,

  , 6 " 6 , : l. ,

  . W ~ l t'1vrQQ c'.6 - 6 : , 11

  ~~ ~' ' - e-

 • 18

  ~ l'Va , *.

  ~O i!.

  .' . . " ( ), bt '

  * 'fO : , ."a Q., V'(( O'IX~ v ~ . ailT oo/ou: 16 :

  AJi --.. .. .........

  .. ;7 .....-... :OIIAJKOIAMO rAt.O (! IW :~2.8 "'

 • / 19

  - . ~o ' . ', 6

  , 6 11 m lt

  ~ ' , h - { - . , ,

  . ' 'i .

  , , 11 ,

  : - , ~ , ~ (

  ;), { . , .

  .' : oo'i .

  , , " . ,

  000 . " . , :e; es - b::

 • 20

  , ; . 6 ~ t - - .

  lO 6 - , a 1950-60, ' , - . '' , 6

  6 '

  ." : '6 , 60 . - '1 - ~

  ( ( ). ; 6 , 6, 6 . 60 ;

  . ~ 6

  , d .~O, .

  [. '. .

  ' 6. , 'fJ

  ~ , - - -

  " Simone de Beauvoir, Le DeInieme Sexe, . Gallimard ( qo).

 • 21

  ; n ;

  - , ' , ' - ctl , . " . .

  ; , -

  - . , , . . '

  , . . " xaC, 60,

  , , - . - [ . . " o~

  , , ' ,

  , . . - - . , " .

  ( J ) :

  1) ' , 6(~o a 6 -

  ~-o,,~(, . ,

 • 22 Tl

  , - ( 6, , , 6 ,

  , , ) .

  2) ' , .

  3) ' { , fj ,

  .4) 6. a a , ( ).

  . " ,

  , , '

  , 1 ( ), : . ";

  , , .

 • dJAAEKTJKH

  , f , :, ;

  . ' '/ ;

  - , , 6LO - ' '

  , fj ' ;

  .

  ", ; . ' . . ";

  : l: . ,

  . v , 6 . , ' v .

  ", ' . LO

  , .

  ' , , (6. . 10).

  6 , -

 • 24

  ,I_~I

  , . :

  , ~ . " ~E ;

  :

  [ &. ]. .

  t . , , ; 'j tv , b .

  " ,

  1] , ' . ', 1] ,

  , t

  ~., / ( ) 1] a ,

  () :

  , () ; ~o , , ,

  . / / -

 • 25

  , ; , 6 ; , { io, : . ( -

  - --. , f

  , : ; , 6 ,

  ( ) ~ . i

  , ' .. .

  (). .

  ' , . " ~E

  :

  , , .

  :

  f ~ , a 1'1

  . ' . , b 1'1 , -

 • 26 /

  . , (

  ) l:: 6 . -

  - .

  ov , a . . , , '

  , 6 . , W . ,

  , , :

  a : a

  , ,

  , lJ. , '

  [-

 • 27

  ] . ~ t [-] .

  - - () ,

  , :

  [ ' t ] ly. ~ ~ [~

  6oo~ oo~ tr-, '~. o~-

  , ~, , ooo~, , , d ti o~ .

  -; ~E :

  ' : touolcrtav ~ . a ,

  ~ ; ~o ,oi l .

  , (

  ) , , t

  .

  . -

 • "

  , ~E, . 6 ~

  { . n, , . l'o ~E (' ) , ~ ( & ) , , 6

  a ; , - ; - . / . , , .

  ; ; - ( ),

  , - .

 • 2

  .,

  . ; . 1 ' 6 6 (

  , a ,

  . , t , 6. .

  .

  .

  1.

  ~ , 6

  Jno ' . - , , t .vse , ~~ hov ,"" b

 • 30 lAEKTIKH

  . ; - , U-yxo . '

  .

  b , r :

  Mary WoIlstonecraft Mary Shelley, ' Margaret FuIIer, - . ";

  , ;

  , ; , .

  , 6 , 6 .' - , -

  ' '. (" , Seneca Falls, 1848,

  ' ). ' (Woman's Rights Movement, tTs :WRM, . 6 , , '

  (. ~o Elisabeth Cady Stanton

  8 to.. ' - ~ btOT; b.

 • // / / J1

  ) ( )

  - . W.R.M. [ , [ [

  , WilliamLloyd Garrison , Robert Owen Fanny Wright.

  ; . ~ , f ,

  f 6. ; Elizabeth Cady Stanton Susan . Anthony, ,~

  , 1868, " (

  "; 1868, . 6. , ). ~ , Au-gusta Lewis Kate MuIIaney,

  . ; - ,

  f'j, 6. , ' ~o

 • 32

  6, ( ' , , ).

  Elxav . ", , , ,

  , ,

  ,

  . . ,/ , ; . ' ' .6

  ~ ; ' . ,

  ... . "

  ' , .

  , , Stanton Anthony b ., '

  , . a ' ,

  ~ . 6 , , '

 • f ffOAfTEfE 33

  . . ' ' (Amcri-

  Woman' s Sutlrage AssoCation) ,

  " (Woman's Christian Temperature ). ' ' (NationaI Woman'sSuffrage AssoCation),

  ; - - .

  1890 , ~ 6 ' ' \J . ;

  ; . ',

  ' , : ~ -

  , ; (\obbies).' 1890 '' ,

  , ' ' "

  (National American Woman's Suffrage Association,NAWSA). . , , , ,