2H INSTRUMENT

Embed Size (px)

Text of 2H INSTRUMENT

CNG TY TNHH THIT B 2Hwww.2hins.com.vnTrnh by: V Th Hi GCN

CNG TY TNHH THIT B 2HThng tin chung: Cng ty TNHH Thit b 2H c thnh lp t thng 6 nm 1999 vi 4 thnh vin ban u Hin nay, nhn lc ca cng ty ln ti 55 ngi bao gm: 21 nhn vin bn hng (sales), 15 nhn vin k thut (servicce) trong c 2 chuyn vin ng dng thit b (application). Tr s chnh (HN) c: 41 ngi bao gm 15 sales v 10 service trong c 1 application Vn phng HCM c: 14 ngi bao gm 6 sales v 5 service trong c 1 application

CNG TY TNHH THIT B 2HCc trung tm bo hnh thit b:

Tr s chnh (HN): a ch: S 9, Ng 1/52, ng Phm Tun Ti, Qun Cu Giy, H Ni. T: 04. 379 111 79; Fax: 04. 379 111 80 Hotline: 04. 379 12 699 Email: [email protected] Lin h: Nguyn Th Hng Hnh

CNG TY TNHH THIT B 2HCc trung tm bo hnh thit b (tip):

Vn phng HCM: a ch: Lu 2, S 531 ng in Bin Ph, Phng 3, Qun 3, TP. HCM T: 08. 383 55 312; Fax: 84. 8. 383 55 124 Email: [email protected] Lin h: Nguyn Thy Dng

CNG TY TNHH THIT B 2HCc hng thit b phn phi c quyn:Cng ty chng ti c chn phn phi c quyn thit b ca cc hng sau y: 1) HITACHI High Tech Nht Bn: t thng 4 nm 2008 Thit b gm: H thng Sc k lng hiu nng cao (HPLC), My Quang ph T ngoi Kh kin (UVVis), My Quang ph Hp th nguyn t (AAS), My Quang ph hunh quang, H thng phn tch axit amin chuyn dng,(Trc y, cng ty chng ti c kinh nghim phn phi thit b tng t ca hng Shimadzu t nm 2001)

CNG TY TNHH THIT B 2HCc hng thit b phn phi c quyn (tip):2) BRUKER c: My sc k lng khi ph (LC/MS/MS), My sc k kh (GC), My Sc k kh khi ph (GC/MS, GC MS/MS, ICP/MS) 3) HITACHI Koki Nht Bn: My li tm siu tc v my li tm cc loi. 4) ATAGO Nht Bn: My phn cc k, My khc x k loi bn, cm tay v on-line. 5) YAMATO Nht Bn: My ct quay chn khng, My lc nc, ct nc, T m, T sy, Ni hp,

CNG TY TNHH THIT B 2HCc hng thit b phn phi c quyn (tip):6) GL Sciences Nht Bn: Ct phn tch cho my sc k cc loi, ph kin tiu hao cho phng th nghim. 7) Electrolab - n : H thng o ha tan, My o tan r, My o mi mn, My o b, ca thuc vin 8) DKK-TOA Nht Bn: My kim tra nc a ch tiu, My o pH, My o dn, loi bn, cm tay v on-line. 9) SIBATA Nht Bn: My ly mu kh, My ly mu bi,

CNG TY TNHH THIT B 2HCc hng thit b phn phi c quyn (tip):10) Berghof c: My ph mu bng vi sng 11) Bio-Engineering Thy S: H thng ln men cc loi 12) Precisa Thy S: Cn phn tch, Cn sy m, Cn k thut. 13) Hiranuma Sangyo Nht Bn: My chun in th, Chun Karl Fisher, 14) Leeman Labs M: Thit b gm: My Quang ph pht x (ICP), My phn tch thy ngn,

CNG TY TNHH THIT B 2HCc i tc khc:

Cng ty chng ti cng phn phi cc thit b ca cc hng sau y: Bibby-Techne-Stuart-Jenway (Anh), Chart-MVE (M), Berh (c), Shellab (M), Velp (), Tomy (Nht Bn), ALP (Nht Bn), Hirayama (Nht Bn), KNF (c), Uvitec (Anh), Hettich (c), Aurora (Canada), SG (c), Cecil (Anh), Kotterman (c), Elma (c),. . .

CNG TY TNHH THIT B 2Hu th:1. Cng ty chng ti c i ng bn hng v i ng k thut y kinh nghim, n nh v c o to chnh hng. 2. Cng ty chng ti c mi quan h tt v lu di vi cc khch hng, c bit vi cc vin nghin cu v trng i hc uy tn trn c nc. 3. Cng ty chng ti c dch v khch hng chuyn nghip m bo phc v tt mi i tng khch hng. 4. Cng ty chng ti c kinh nghim cung cp thit b cho nhng d n vi cc gi thu c 1 triu USD.

CNG TY TNHH THIT B 2HKinh nghim:Mt s s liu v thit b cng ty chng ti cung cp: - HPLC, LCMS: 180 h thng - UV-VIS Spectrophotometer: 150 my - GC, GCMS: 30 h thng - AAS: 17 h thng - FTIR: 12 my - My Quang ph hunh quang: 17 my - My o ha tan: 20 h thng - My o tan r: 10 my - My phn cc k: 15 my - My khc x k: 50 my - Cn cc loi: 130 chic - My kim tra nc a ch tiu: 75 my - My li tm: 270 my,

CNG TY TNHH THIT B 2HMc tiu: Tp trung xy dng i ng k thut v bn hng chuyn nghip m bo p ng yu cu ca khch hng. Tip cn tt vi khch hng hiu r v t vn chnh xc, gip khch hng khai thc ti a ng dng ca thit b. Tng doanh s bn hng ti th trng pha Nam, c bit l khch hng khi cng ty. Ci tin, tng th phn v phn phi thit b phn tch ti Vit Nam.

CNG TY TNHH THIT B 2Hwww.2hins.com.vn

CNG TY TNHH THIT B 2Hwww.2hins.com.vnRT MONG NHN C CC YU CU T QU KHCH HNG:

H Ch Minh:

08. 383 55 312 H Ni:

04. 379 111 79Email: [email protected]

CNG TY TNHH THIT B 2Hwww.2hins.com.vn

XIN TRN TRNG CM N!