2.Suport Curs Fonduri Europene

  • View
    247

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 2.Suport Curs Fonduri Europene

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)

1.LEGISLAIA INTERNAIONAL I NAIONAL N DOMENIU

LEGISLAIE EUROPEAN

1.Comisia Comunitatii Europene - Regulamentul Comisiei(CE)nr.1.828/2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentul Consiliului(CE) nr.1.083/2006 de stbilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr.1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala.

2.Comisia Europeana - Ghid pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie facute cheltuielii cofinantate din fondurile structural sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice.

3. Comisia Europeana - Linii directoare privind metodologia comuna de evaluare a sistemelor de management si control in statele membre (perioada de programare 2007 2013).

4.Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (UE) nr.2.012/2002 de instruire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.

5. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agicol pentru Dezvoltarea Rurala (FEADR).

6. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abordare a Regulamentului (CE) nr.1.260/1999.

7.. Consiliul Uniunii Europene - Decizia Consiliului (UE)nr.162/2007 de instituire a unui instrument financiar de protectie civila.

8. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

9. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1081/2006 privind Fondul Social European

10. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana

11. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune

12. Consiliul Uniunii Europene - Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/702/EC, referitoare la liniile strategice comunitare privind coeziunea

13. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006Regulamentul 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006

14. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale

15. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006

16. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 1084/2006, referitor la Fondul de CoeziuneLegislatia nationala n domeniul gestionarii fondurilor structurale

HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)

HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

HG nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea si functionarea Comitetului national de coordonare a procesului de pregatire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 702/04.08.2004)

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea n parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)

LEGEA nr. 315 privind dezvoltarea regionala n Romnia ( MO nr. 577 / 29.06.2004)

HG 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, (M.O. nr. 269/31.03.2005)

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

HOTARRE nr.170 din 09.03.2005 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

HG 1269/205 pentru modificarea si completarea HG nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Legea nr. 200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Hotarrea de Guvern nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

Legea nr. 500/2002 a finantelor publice

Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale

Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate Romniei si a fondurilor de co-finantare aferente, modificata si completata prin OG nr. 6/2002

Acte normative care reglementeaz modul de organizare i inere a contabilitii

(Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

(Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare.

( Ordinul Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 emis de Ministerul Finanelor Publice. ( Ordinul Nr. 2169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005*, emis de Ministerul Finanelor publice. Cuprinde n principal contabilitatea operaiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultur i alte fonduri.

(Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. ( Ordinul nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012 emis de Ministerul Finanelor Publice i publicat n Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013. Aprob Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, prevzute ntr-o anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

( Legea 279/2011 pentru modificarea i completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 12 decembrie 2011. Reglementeaz, n cazul institutiilor publice contractele de achiziii publice.

( Legea 178 din 1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat. Reglementeaz modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanarea, construcia, reabilitarea, modernizarea, operarea, ntreinerea, dezvoltarea i transferul unui bun sau serviciu public, dupp caz.

( Ordonana nr. 26/2000 cu privire la asociaii si fundaii publicat n Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Se aplic n cazul instituiilor sanitare organizate ca asociaii sau fundaii.

( Ordinul 1286 din 1.10.2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat. Aprob Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat.

( Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanele publice (Legea 500/2002 actualizata pn la data de 6 septembrie 2012) stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind formarea, administrarea, angajarea i utilizarea fondurilor publice, precum i responsabilitile instituiilor publice implicate n procesul bugetar.

2.PROCESUL DE FINANARE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

2.1. MECANISMELE UE N ACORDAREA FONDURILOR EUROPENEFondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)

( Obiectivele principale vizeaz:

( ameliorarea competitivitii agriculturii i silviculturii prin sprijinirea restructurrii, dezvoltrii i inovaiei;

( ameliorarea mediului i a spaiului rural, prin sprijinirea gestionrii terenurilor;

( ameliorarea calitii vieii n mediul rural i promovarea diversificrii activitilor economice.

( Pentru a beneficia de acest instrument financiar, fiecare stat membru trebuie s prezinte un plan strategic naional, care include: evaluarea detaliat a situaiei economice, sociale i ecologice, precum i posibilitile de dezvoltare; strategia de dezvoltare n conformitate cu orientrile strategice ale Comunitii pentru politica de dezvoltare rural; prioritile tematice i teritoriale de dezvoltare rural, precum i o list cu programele de dezvoltare rural.

( Fiecare program de dezvoltare rural acoper o perioad cuprins ntre 1 ianuarie 2007 i 31 decembrie 2013.

Fondul European pentru Pescuit (FEP)

( A nlocuit, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului;

( Finaneaz Politica Comun n domeniul pescuitului, avnd o linie bugetar distinct de 4,963 miliarde de euro pentru Uniun