17
PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 1 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25 PN–II–ID–PCE–2008–2 CERERE DE FINANTAREPENTRU PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE 1. Date personale ale directorului de proiect : 1.1. Nume: PATRU SAMIDE 1.2. Prenume: ADRIANA 1.3. An nastere: 1958 1.4. Titlu didactic si/sau stiintific : Conferentiar (Selectati) 1.5. Doctor din anul: 2004 1.6 Conducator doctorat: NU (Selectati) 1.7 Numar doctoranzi: 2. Institutia gazda a proiectului: 2.1. Codul Institutiei : 57 [A se vedea ANEXA 1] 2.2. Denumire Institutie: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA [completati denumirea institutiei] 2.3. Facultate/ Department: FACULTATEA DE CHIMIE 2.4. Functie: SEF CATEDRA 2.5. Adresa: CALEA BUCURESTI 107I 2.6. Telefon: 0251-597048 2.7. Fax: 0251-597048 2.8. E-Mail: [email protected] 3. Titlul proiectului: (Max 200 caractere) MONOSTRATURI ORGANICE AUTO-ADSORBITE PE SUPRAFETE METALICE. REACTII LA INTERFATA METAL/ELECTROLIT ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

  • Upload
    vokhanh

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 1 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

PN–II–ID–PCE–2008–2

CERERE DE FINANTAREPENTRU PROIECTE

DE CERCETARE EXPLORATORIE

1. Date personale ale directorului de proiect :

1.1. Nume: PATRU SAMIDE

1.2. Prenume: ADRIANA

1.3. An nastere: 1958

1.4. Titlu didactic si/sau stiintific : Conferentiar (Selectati)

1.5. Doctor din anul: 2004 1.6 Conducator doctorat: NU (Selectati)

1.7 Numar doctoranzi:

2. Institutia gazda a proiectului:

2.1. Codul Institutiei : 57 [A se vedea ANEXA 1]

2.2. Denumire Institutie: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA [completati denumirea institutiei]

2.3. Facultate/ Department: FACULTATEA DE CHIMIE

2.4. Functie: SEF CATEDRA

2.5. Adresa: CALEA BUCURESTI 107I

2.6. Telefon: 0251-597048

2.7. Fax: 0251-597048

2.8. E-Mail: [email protected]

3. Titlul proiectului: (Max 200 caractere)

MONOSTRATURI ORGANICE AUTO-ADSORBITE PE SUPRAFETE METALICE. REACTII LA INTERFATA METAL/ELECTROLIT

ROMANIA

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Page 2: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 2 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

4. Termeni cheie (max 5 termeni ): 1 MONOSTRATURI

2 COROZIUNE

3 ELECTRODEPUNERE

4 SPECTROSCOPIE MOSSBAUER

5 SPECTROSCOPIE FOTOELECTRONICA DE RAZE X

5. Incadrarea proiectului in domeniile de expertiza:

COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU

1 (selectati) 1B 19

1 (selectati) 1B 19

2 (selectati) 2D 43 [ Pentru cod: Comisie/Sucomisie/ Domeniu - A se vedea ANEXA 2 ] 6. Durata proiectului ( 3 ani ) : 7. Rezumatul proiectului: (Max. 2000 caractere)

TEMATICA PROPUSA PROMOVEAZA CERCETAREA INTERDISCIPLINARA IN CHIMIE SI FIZICA APLICATA CU

REZULTATE POTENTIALE INTR-UN DOMENIU DE INTERES CA STIINTA MATERIALELOR;FUNDAMENTEAZA O NOUA

ABORDARE A FILMELOR ORGANICE SUBTIRI ADSORBITE PE SUBSTRATURI METALICE, RIGUROS ALESE, IN FUNCTIE

DE APLICABILITATEA ACESTORA. ASTFEL, IN ACEST PROIECT VOR FI UTILIZATE CA SUBSTRATURI METALICE

OTELUL INOXIDABIL, TITANUL SI ALIAJELE SALE-CU APLICATII IN IMPLANTOLOGIA ORTOPEDICA, RESPECTIV

DENTARA-SI OTELUL CARBON-MATERIAL DE CONSTRUCTIE PENTRU DIFERITE CONDUCTE SI UTILAJE DIN

INDUSTRIE; CA SURFACTANTI SE VOR UTILIZA ANUMITE SUBSTANTE(NESTUDIATE PANA IN PREZENT) DIN CLASA

TIOSEMICARBAZIDELOR, BENZENSULFON AMIDELOR SI COMPUSI MACROMOLECULARI NETOXICI CU CARACTERISTICI

ANTISEPTICE SI ANTIHISTAMINICE.VA FI STUDIAT ROLUL MONOSTRATURILOR ORGANICE AUTO-ADSORBITE ASUPRA

ELECTRODEPUNERILE DE STANIU(DIN SOLUTIE DE CLORURA DE STANIU,LA DIFERITE PH-URI) IN PREZENTA UNOR

SUBSTANTE DIN CLASA TIOSEMICARBAZIDELOR SI BENZENSULFON AMIDELOR;STANIUL ESTE UN METAL REZISTENT

LA COROZIUNE SI UTILIZAT IN FABRICAREA CIRCUITELOR IMPRIMATE;STANAREA ARE APLICABILITATE IN

INDUSTRIA ALIMENTARA, DATORITA REZISTENTEI LA ALCALII SI DETERGENTI PRECUM SI DATORITA

NETOXICITATII METALULUI;DE ASEMENEA SE VA TESTA REZISTENTA LA COROZIUNE A MONOSTRATURILOR

RESPECTIVE IN DIFERITE MEDII.COMPLEXITATEA TEMEI ABORDATE CONSTA IN ASOCIEREA TESTELOR

ELECTROCHIMICE CU SPECTROMETRIA MOSSBAUER,SPECTROMETRIA FOTOELECTRONICA DE RAZE X (XPS) SI

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE SCANARE, PENTRU CARACTERIZAREA COMPLETA SI COMPLEXA A MONOSTRATURILE

AUTO-ADSORBITE SI PENTRU ELUCIDAREA REACTIILOR CARE AU LOC LA INTERFATA METAL/ELECTROLIT. 8. Prezentarea proiectului:

[Va rugam sa completati max. 10 pag. in ANEXA 3]

9. Modul de organizare a proiectului (managementul proiectului):

[Va rugam sa completati ANEXA 4]

10. Structura bugetului pe durata de desfasurare a proiectului*:

NR. CRT

DENUMIRE CAPITOL BUGET

VALOARE 2008 ***

(lei)

VALOARE 2009***

(lei)

VALOARE 2010***

(lei)

VALOARE 2011***

(lei)

VALOARE TOTALA

(lei)

1. CHELTUIELI DE PERSONAL** - max. 60% din bugetul proiectului 20000 84000 84000 64400 252400

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 4500 23800 32400 17600 78300

3 MOBILITATI (se asigura participarea la stagii de 0 14200 17100 3700 35000

3

Page 3: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 3 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

documentare-cercetare in tara si in strainatate, participari la manifestari stiintifice nationale si internationale)

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICA pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc)

10000 60000 115000 49300 234300

TOTAL 34500 182000 248500 135000 600000

* Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcata pe activitati, destinatii si categorii trebuie sa respecte prevederile HG 1579/2002.

** Se calculeaza in functie de numarul de persoane care participa la executia proiectului si de salariul corespunzator functiei de cercetare, conform HG 475/2007. *** Se calculeaza in functie de numarul de luni, astfel: 2008 – 3 luni, 2009 – 12 luni, 2010 – 12 luni, 2011 – 9 luni.

Page 4: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 4 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

11. Directorul de proiect are contract de munca norma intreaga in institutia care propune

proiectul : (Selectati)

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA CERERE DE FINANTARE

CODUL INSTITUTIEI : Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 2.1 (vezi ANEXA 1) DATA: 27.02.2008 RECTOR/DIRECTOR, Nume, prenume:Prof.Dr.Ion VLADIMIRESCU Semnatura: Stampila DIRECTOR EC./CONTABIL SEF

Nume, prenume:Ec.Florica PITURCA Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT, Nume, prenume:CONF.DR.ING.ADRIANA PATRU SAMIDE

Semnatura:

DA

57

Page 5: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 5 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

ANEXA 3

8. Prezentarea proiectului: 8.1. IMPORTANTA SI RELEVANTA CONTINUTULUI STIINTIFIC

Titlul propunerii: Monostraturi organice auto-adsorbite pe suprafete metalice. Reactii la interfata metal/electrolit. Interesul asupra proprietatilor filmelor organice subtiri, in special ansamblelor coerent organizate a crescut mult in ultimii ani, in special datorita oportunitatilor de fabricare, caracterizare si exploatare. Filmele organice subtiri adsorbite pe anumite suprafete metalice le confera acestora proprietati optice, electrice, optoelectronice, mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de aplicabilitate in diferite domenii. In general monostraturile auto-adsorbite pot fi definite ca filme moleculare bine ordonate si orientate, formate spontan dupa imersia unui substrat (suprafata solida) intr-o solutie ce contine molecule active de surfactant. Astfel, studiul reactiilor la interfata metal/elecrolit creaza posibilitatea de a controla proprietatile chimice si structurale ale suprafetelor metalice, cu aplicabilitate in domeniul catalizei, electronicii, senzorilor chimici, biomaterialelor si coroziunii. In acelasi timp intelegerea regulilor care guvernează reactiile de suprafata reprezinta o informatie importanta pentru cercetarea fundamentala in chimie. Aceste consideratii si capacitatea numeroaselor tehnici de a detecta schimbarile chimice de la nivelul filmelor subtiri au accentuat importanta studiilor asupra reactiilor la intrefata metal/electrolit. In 1983 Nuzzo si Allara au obtinut monostraturi organice prin adsorbtia di-n-alchil disulfidelor din solutii diluate pe suprafata aurului. Aceasta lucrare a indreptat atentia asupra explorarii sistemelor auto-adsorbite bazate pe interactiunea sulf-metal. De asemenea s-a evidentiat posibilitatea utilizarii compusilor organo-sulfurati (tiolii si alchil-sulfidele) de a forma filme subtiri pe suprafata unor metale cum ar fi: aurul, argintul, cuprul [1,2]. Monostraturile de tiol care contin grupari aromatice sau heterociclice au fost mai putin investigate. Aceste sisteme in special cand contin o grupare finala piridinica sunt folosite pentru imobilizarea proteinelor pe suprafetele metalice[3]. Compusii organosulfurici prezinta o afinitate puternica pentru suprafetele metalelor de tranzitie[4]. Legaturile relativ puternice dintre substratul metalic si anumiti atomi (sulful, azotul sau oxigenul) din moleculele surfactantului precum si interactiunile laterale aditionale dintre moleculele din monostrat determina gradul de ordonare a filmului organic auto-adsorbit. Gradul de ordonare a monostraturilor depinde de mai multi factori printre care: geometia si uniformitatea suprafetei, interactiunile electrostatice, dipol-dipol in monostrat si de afinitatea surfactantului la suprafata metalului. Simplitatea si flexibilitatea procesului de auto-adsorbtie creaza oportunitati de a varia aplicabilitatea metalului utilizat ca electrod [4,5]. Mercaptopiridinele sunt compusi tiolici ce contin atomii de N si S. Pot fi usor adsorbite pe suprafaţa metalului. Majoritatea studiilor sugereaza ca aderenta acestora pe suprafata metalica se realizeaza in principal prin atomul de S, dupa clivajul legaturii S-H cu formarea unei legaturi metal-S [6]. A fost de asemenea sugerat faptul ca legatura dintre mercaptopiridine si aur se poate realiza si prin atomul de N [7]. Mercaptopiridinele formeaza monostraturi auto-adsorbite stabile pe suprafata metalelor, cu aplicabilitate in domeniul electrodepunerilor si coroziunii. Rodolf Holze, Alexander Auer si Andreas Bund in lucrarea Spectroelectrochemistry of self-assambled monolayers of 2-and- 4 mercaptopyridines , 2007, pag.30-82 au studiat rolul 2- mercaptopiridinei si a 4- mercaptopiridinei in cazul electrodepunerilor de cupru pe electrod de aur si asupra coroziunii otelului carbon in solutie de acid sulfuric. In comparatie cu 2- mercaptopiridina, prezenta monostratului de 4- mercaptopiridina permite migrarea mai multor adatomi de Cu spre suprafata aurului. Aceasta poate fi atribuita posibilitatii moleculelor de 4- mercaptopiridina de a se lega de suprafata aurului numai prin atomul de S sau prin atomul de N, in comparatie cu 2- mercaptopiridina, care interactioneaza cu substratul de aur prin ambii atomi,cu formarea unui chelat, care compactizeaza monostratul; astfel se sugereaza ca anumite substante, care participa si la alte reactii catodice stimuleaza electrodepunerile, in comparatie cu altele, care inhiba electrodepunerile metalice. Valorile rezistentelor de polarizare obtinute din masuratorile de impedanta, atesta faptul ca prezenta monostraturilor scade susceptibilitatea la coroziune a otelului carbon in mediul acid. Astfel, 2- mercaptopiridina inhiba mai puternic coroziunea otelului carbon in mediul acid decat 4- mercaptopiridina. Tehnicile electrochimice cum ar fi voltametria ciclică si masuratorile de impedanta sunt frecvent utilizate pentru investigarea structurii si proprietatilor electrochimice ale mostraturilor organice si/sau pentru studiul preliminar al proceselor ce au loc la interfata metal electrolit[8-12]. Metodologiile folosite in aceste tehnici sunt intotdeauna bazate pe compararea rezultatelor cu cele obtinute pentru suprafetele nemodificate. Metodele de caracterizare a monostraturilor auto-adsorbite utilizate cel mai frecvent sunt: spectroscopia de suprafata Raman, spectroscopia fotoelectronică cu raze X (XPS), spectroscopia electronica Auger (AES), microscopia electronica (SEM) si spectrometria Mossbauer[13-15]. Cercetarile noastre recente s-au axat pe studiul monostratului de 2-(ciclohexilaminomercapto) benzotiazolul adsorbit pe suprafata otelului carbon; studiul s-a efectuat prin asocierea metodelor electrochimice cu spectrometia Mossbauer si microscopia electronica (SEM) si a fost materializat prin publicarea lucrarii Kinetics corrosion process of carbon steel in hydrochloric acid in absence and presence of 2-(cyclohexylaminomercapto) benzotiazol self-assambled monolayer[16]. 1.Schreiber, F.; Progress in Surf. Sci., 2004, 65, 151. 2.Zhang, Z. J.; Hou, S. F.; Zhu, Z. H.; Liu, Z. F.; Langmuir 2005, 16, 537. 3.Vericat, C.; Lenicov, F. R.; Tanco, S.; Andreasen, G.; Vela, M. E.; Salvarezza,Phys. Chem. B 2002, 106, 9114. 4.Rudolf,H;Auer,A;Bund,A; Spectroelectrochemistry of self-assambled monolayers of 2-and- 4 MP, 2007, 17-20 5.Lin, S. Y.; Tsai, T. K.; Lin, C. M.; Chen, C. H.; Langmuir 2002, 18, 5 6. Protsailo, L.V.; Fawcett, W. R.; Electrochim. Acta, 2006, 45, 3497. 7.Alonso, C.; López, M. F.; Gutiérrez, A.; Escudero, M. L.; Surf.and interf.analysi, 2005, 30, 359. 8.Fantauzzi, M.;Elsener, B.; Atzei , D.; Lattanzi , P.; Rossi,A ,Surf.and interf.analysis,2007,39,908 9.Zhang, H.; He, H. X.; Wang, J.; Liu, Z. F; Langmuir, 2004, 16, 4554. 10.Astier, Y.; Bond, A.; Wijma, H.; Canters, G.W; Hill, H.; Davis, J. J.; Electroanalysis, 2004, 16, 1155. 11.Campuzano, S.; Pedrero, M.; Montemayor, C.; Fatás, E.; Pingarrón, J;Electroanalytical Chem., 2006, 586, 112 . 12.De Sousa, J. R.; Parente, M. M. V.; Diogenes, I. C. N.; Lopes, L. G. F.; Neto,P.; Temperini, M. L. A.; 12.Batista,

Page 6: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 6 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

A. A.; Moreira, Í.; J. Electroanalytical Chemistry, 2004, 566, 443. 13.Sur, U. K.; Lakshminarayanan, V.; J. Electroanal. Chem. 2001, 516 , 31.140 14.Jun, Y. Y.; Beng, K. S.; Electrochem. Comm. 2004, 6, 87. 15.Mendes, R. K.; Freire, R. S.; Fonseca, C. P.; Neves, S.; Kubota, L. T.; J. Braz.Chem. Soc., 2004, 15, 849 16.Patru Samide,A;Bibicu,I;Surf.Interf. Analysis, 2008,in press Astfel pentru planificarea si implementarea proiectului am avut in vedere urmatoarele ipoteze: • existenta unei conjuncturi favorabile desfasurarii unei asemenea cercetari • existenta determinantei competitive a echipei de cercetare, necesara initierii si sustinerii unui astfel de proiect • utilizarea adecvata a metodelor si tehnicilor operationale in realizarea proiectului • existenta infrastructurii de cercetare • atragerea in proiect a unor competente individuale si institutionale relevante la nivel national si international; mentinerea intr-un context european favorabil dezvoltarii unor competente la nivel national in domeniul abordat.

8.2. Obiectivele proiectului Tematica propusa promoveaza cercetarea interdisciplinara in chimie si fizica aplicata cu rezultate potentiale intr-un domeniu de interes ca stiinta materialelor; sprijina procesul de colaborare a cadrelor didactice de la Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova cu specialisti din centrele de cercetare cum ar fi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (Magurele, Bucuresti) Institutul Tehnic Superior Lisabona, Portugalia, unde isi desfasoara activitatea profesor doctor docent Mircea Rogalski si cu Universitatea de Stat Chisinau, Republica Moldova-Acorduri de colaborare anexate; stimuleaza formarea echipelor de cercetare prin implicarea doctaranzilor admisi in programe de doctorat. Tema are un aport semnificativ la dezvoltarea cunosterii in domeniu si caracter de cercetare fundamentala, deoarece promoveaza o noua abordare a filmelor organice subtiri adsorbite pe anumite substraturi metalice, riguros alese, in functie de aplicabilitatea acestora. Astfel, in acest studiu vor fi utilizate ca substraturi metalice otelul inoxidabil, titanul si aliajele sale-cu aplicatii in implantologia ortopedica, respectiv dentara-si otelul carbon-material de constructie pentru diferite conducte si utilaje din industrie; ca surfactanti se vor utiliza anumite substante (nestudiate pana in prezent) din clasa tiosemicarbazidelor, benzensulfon amidelor si compusi macromoleculari netoxici cu caracteristici antiseptice si antihistaminice. Substantele vor fi livrate de Prof.dr. Aurelian Gulea de la Universitatea de Stat Chisinau, Republica Moldova si fac parte dintr-un program de cercetare comun-acord de colaborare anexat .Vor fi studiate electrodepunerile de staniu (din solutie de clorura de staniu la diferite pH-uri) in prezenta unor substante din clasa tiosemicarbazidelor si benzensulfon amidelor, staniul fiind un metal rezistent la coroziune si utilizat in fabricarea circuitelor imprimate; stanarea are aplicabilitate in industria alimentara, datorita rezistentei la alcalii si detergenti precum si datorita netoxicitatii metalului; de asemenea se va testa rezistenta monostraturilor respective la coroziune in diferite medii. Complexitatea temei abordate consta in asocierea testelor electrochimice cu spectrometria Mossbauer, spectroscopia fotoelectronică de raze X (XPS) si microscopia elecronica de scanare (SEM) pentru o caracterizare completa si complexa a monostraturilor auto adsorbite si elucidarea unor reactii care au loc la interfata electrod/electolit. Gradul de noutate si originalitate consta in implementarea unor cunostinte de chimie si fizica in anumite sectoare de interes deosebit, cum ar stiinta materialelor. Astfel, tema propusa reprezinta un domeniu de cercetare fundamentala bazata pe sinergia abordarii interdisciplinare in chimie, fizica si stiinta materialelor, incadrandu-se intr-un program de interes actual la nivel international si are ca obiectiv principal caracterizarea monostraturilor organice auto-adsorbite pe diferite substraturi metalice. Obiective specifice rezultate din termenii de referinta: 1. Optimizarea functionalitatii suprafetelor metalice prin adsorbtia unor surfactanti organici 2. Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor confectionati din otel inoxidabil in absenta si in prezenta poli (O-2-hidroxi etil amidonului) - PETA (surfactant) si a alcoolului polivinilic - APV (surfactant) in solutie de ser fiziologic 3. Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor de titan in absenta si in prezenta poli (O-2-hidroxi etil amidonului)-PETA si a alcoolului polivinilic-APV in solutie de ser fiziologic 4. Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor de otel carbon in prezenta mono straturilor organice auto adsorbite de tipul N-(2-hidroxibenziliden) tiosemicarbazidei (HBTC) in solutie de acid clorhidric 5.Caracterizarea electrochimica a monostraturilor auto-depuse pe baza de N-acetil p-aminobenzen sulfonamide(APAS) pe suport de otel carbon in mediul acid Obiective suplimentare propuse prin oferta : 1. Evaluarea eficientei monostraturilor auto adsorbite in blocarea proceselor de coroziune 2. Caracterizarea proceselor electrochimice ce au loc in timpul electrodepunerii unor metale (staniu) in prezenta si absenta speciilor co-adsorbite; determinarea interactiunile existente intre co-adsorbiti 3. Studiul morfologiei suprafetelor utilizand analize microscopice, spectrometria Mossbauer si spectroscopia fotoelectronica cu raze X (XPS) 4. Studiul reactiilor la interfata metal/electrolit; stabilirea mecanismelor aferente proceselor electrochimice de coroziune si electrodepunere Atingerea obiectivelor specifice si suplimentare va conduce la indeplinirea obiectivului principal trecand prin urmatorii pasi : 1.Efectuarea testelor electrochimice 2.Stabilirea parametrilor electrochimici optimi, la care monostraturile organice adsorbite sunt stabile, compacte si aderente, iar susceptibilitatea la coroziune este minima 3.Stabilirea parametrilor electrochimici optimi, la care straturile de staniu electrodepuse din solutie de clorura de staniu in prezenta si absenta speciilor co-adsorbite sunt stabile, compacte si aderente 4.Coroborarea datele experimentale obtinute din testele electrochimice si analizele de suprafata; finalizarea

Page 7: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 7 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

proiectului; diseminarea rezultatelor Impactul economic al proiectului face referire la optimizarea functionalitatii suprafetelor de otel inoxidabil si titan, cunoscute ca materiale de implant si la blocarea proceselor de coroziune a otelului carbon in medii acide. Impact social. Fiind un proiect de cercetare, impactul social se va manifesta prin: cresterea potential stiintific in domeniul chimiei, fizicii si stiintei materialelor, obtinerea unor rezultate relevante intr-un domeniu actual; diseminarea acestor rezultate si prezentarea aspectelor moderne ale cercetarii in cadrul Facultatii de Chimie prin seminarii si cursuri (Masterat); indrumarea unor lucrari de diploma (licenta si disertatie) si a unor teze de doctorat legate de acest proiect; prin publicarea unor lucrari valoroase in reviste de larga circulatie internationala se va contribui la cresterea prestigiului cercetarii pe plan mondial. Proiectul urmareste sa creeze dexteritati de lucru doctoranzilor, prin participarea lor directa la determinarile experimentale aferente studiilor. De asemenea, doctoranzii se vor acomoda cu modalitatile de prelucrare a datelor pe calculator, utilizand programe specifice determinarii parametrilor necesari, pentru o interpretare corecta a proceselor investigate (conform punctului 8.4.1.2.1au resposabilitati riguros stabilite in concordnta cu tematica tezelor de doctorat) Cunostintele teoretice si dexteritatile practice dobandite, ii ajuta pe doctoranzii care vor lucra in invatamantul superior sa desfasoare o activitate didactica eficienta.

8.3. Metodologia cercetarii Substantele mentionate sunt corespunzatoare pentru asemenea studii datorita simplitatii prepararii bailor de tratare si intervalului de potential relativ mare, la care electrozii tratati pot opera. Unul dintre cele mai folosite sisteme pentru metodele de autodepunere moleculara este chemosorbtia compusilor cu sulf pe diferite suprafete metalice, datorita formarii legaturii metal-S in conditii termodinamice favorabile. Stabilitatea legaturii pe un interval larg de potential face acest sistem potrivit cercetării electrochimice. Pentru realizarea unui monostrat cu grad inalt de orientare se iau in considerare mai multi factori: morfologia si gradul de curatire al substratului, structura si puritatea surfactantului, natura si concentratia solventului din baia de depunere, temperatura si timpul de imersare. In general,electrozii supusi tratamentelor se slefuiesc, se spala si se degreseaza; se supun electrofinisarii, pe un anumit domeniu de potential; dupa electropolizare, se introduc imediat in baia de tratare in care sunt mentinuti intre 3 si 5 minute; se spala pentru inlaturarea substantele care nu sunt chemosorbite; dupa uscare se supun analizei microscopice, facandu-se o comparatie preliminara cu suprafata netratata (se utilizeaza un microscop metalografic-tip EUROMEX,camera Canon,soft inclus).Electrozii tratati si netratati se supun testelor electrochimice. Circuitul pentru masuratorile electrochimice cuprinde: -celula de polarizare standard formata din electrodul de lucru netratat sau tratat (aria 1 cm2), electrod auxiliar (placuta de platina cu aria de 1 cm2 ) si electrod de referinta (calomel) -galvanostat / potentiostat tip Keithley 2420 3A SourceMeter, programabil pentru efectuarea masuratorilor potentiostatice, galvanostatice, voltametrie ciclica, voltametrie normala in pulsuri si voltametrie diferentiala in pulsuri - galvanostat / potentiostat tip Keithley 2602, soft TestPoint Circuit computerizat pentru masuratori de impedanta electrochimica –Zahner Elektrik IM 6eX, soft Thales Elektrik In masuratorile electrochimice se va utiliza tehnica galvanostatica si potentiostatica. Din curbele de polarizare se vor determina parametrii electrochimici aferenti proceselor de coroziue si electrodepunere. De asemenea se va determina fractia de suprafata acoperita de monostrat si se va efectua studiul izotermelor de adsorbtie; se va calcula constanta de adsorbtie-desorbtie si energia libera standard de adsortie, a carei valoare indica spontaneitatea procesului de adsorbtie. Determinarile de spectrometrie de impedanta electrochimica (EIS) cu sistemul electrochimic Zahner Elektrik IM 6eX (Germania) vizand comportarea la coroziune a substraturilor metalice tratate si netratate diferite in medii constau in urmatoarele: se vor trasa curbe de impedanta de tip Nyquist (partea imaginara a impedantei functie de partea reala) si de tip Bode (modulul impedantei si valoarea unghiului de faza, ambele functie de logaritmul frecventei). Cu ajutorul soft-urilor specifice se vor modela circuitele electrice echivalente si se vor determina prin fitarea datelor experimentale valorile rezistentelor si capacitatilor din aceste circuite. In principal, din diametrele semicercurilor Nyquist rezulta rezistentele la polarizare (Rp), din care se evalueaza curentii de coroziune. Morfologia suprafetelor va fi anlizata la INCDFM, Bucuresti-acord de colaborare anexat. Masuratorile Mossbauer se vor realiza la temperatura camerei in spectrometrie de transmisie (TMS) si prin electroni de conversie (CEMS). Parametrii spectrelor se vor calcula utilizand un program computerizat de prelucrare, care presupune o forma lorentziana a liniilor din spectre. Deplasarile izomere se vor raporta la α-Fe se vor pune in evidenta modificarile probelor si natura acestor modificari (natura si identificarea compusilor de fier si staniu, ordonarea magnetica –se va aplica pentru monostraturile adsorbite pe otel carbon si pentru electrodepunerile de staniu). Probele de otel inoxidabil si titan vor fi analizate prin XPS; se va utilize o instalatie pentru spectroscopie de fotoelectroni de raze X (XPS/ESCA) tip VG ESCA3 MkII; anozi Al (E=1486,7eV) si Mg (E=1253,6eV), tun ioni de Ar (10keV maximum) pentru curatare suprafete "in situ", posibilitatea incalzirii probei (max 600C), soft prelucrare spectre, putere sursa raze X : 400W, rezolutie energetica 0,8eV.

8.4. Resurse necesare: 8.4.1 Resursa umana: 8.4.1.1 Directorul de proiect: 8.4.1.1.1 Competenta stiintifica a directorului de proiect :

Director proiect : Conf dr. ing. Adriana Patru Samide Activitatea didactica : preda la Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova urmatoarele cursuri : ● Coroziune si protectie anticorosiva - Facultatea de Chimie, Specializarile: Chimie si Chimia Mediului ● Inhibitori de coroziune - domenii de utilizare - Facultatea de Chimie, Master – Chimie aplicata ● Chimia fizica a macromoleculelor - Facultatea de Chimie, Specializarea Chimie ● Cinetica chimica - Facultatea de Chimie, Specializarile: Chimie, Biochim. Tehn. si Chimia Mediului

Page 8: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 8 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

Teza de doctorat : Combaterea coroziunii exercitata de apele industriale ce contin NH3/NH4+ asupra otelului-carbon.

Activitatea stiintifica. Directiile de interes spre care a fost orientata activitatea de cercetare pana in prezent, materializata sub forma unor granturi si proiecte de cercetare, au cuprins aspecte legate de: -coroziunea otelului-carbon in medii industriale ce contin amoniac/saruri de amoniu -inhibarea coroziunii otelului carbon si otelului inoxidabil in medii acide -coroziunea implanturilor confectionate din otel inox 316L, in solutii fiziologice artificiale -cinetica si mecanismul proceselor produse la interfata metal solutie/solutie. Contributiile stiintifice in domeniul Electrochimie si Coroziunii, in ultimii 5 ani s-au concretizat prin: A. publicarea si comunicarea a 57 lucrari stiintifice: 20 lucrari in reviste de specialitate de circulatie internationala, recunoscute ISI ; 15 lucrari in reviste din tara recunoscute CNCSIS ; 12 lucrari aparute in proceedings-uri ale unor conferinte internationale; 10 lucrari publicate in volumele unor manifestari nationale ; publicarea unei monografii stiintifice de specialitate Coroziunea otelului-carbon in medii amoniacale, Ed. Universitaria, Craiova, 2006. A1. Articole publicate in reviste cotate ISI : 1. A.Patru Samide;I.Bibicu, Kinetics corrosion process of carbon steel in hydrochloric acid in absence and presence of 2-(cyclohexylaminomercapto) benzotiazol,Surface and Interface Analysis, 2008, in press 2. A. Patru Samide, I. Bibicu, M. Floroiu, M. Preda, Mossbauer Spectroscopy study on the corrosion inhibition of carbon steel in hydrochloric acid solution, Materials Letters, 62(2) 2008, 320 3. A.Patru Samide, I. Bibicu, M. Floroiu, M. Preda, B. Tutunaru ,Corrosion inhibition of carbon steel in acidic medium using ammonium polymolibdate Rev. Roum. Chim., 52(6), 2007, 569 4. A. Patru Samide, M. Agiu, M. Preda, B.Tutunaru, Noi inhibitori de coroziune a otelului carbon in solutie de acid clorhidric Rev. Chim., 57(7), 2007, 612 5. A. Samide, I. Bibicu, M. Rogalsky, M. Preda, Surface study of the corrosion inhibition of carbon steel in dilluted ammonia media using NCBSA, Corrosion Science, 47(5), 2005, 1119 6. A.Samide, I. Bibicu, M. S. Rogalski, M. Preda, A Study of the corrosion inhibition of carbon steel in dilluted ammonia media using 2-mercapto benzothiazole by Mossbauer spectrometry, Acta Chim. Slov., 51(1) 2004 ,127 7. I. Bibicu, A. Samide, M. Preda, Steel corrosion in dilluted ammoniac solutions studied by Mossbauer spectrometry, Materials Letters, 58, 2004, 2650 8. A. Samide, I. Bibicu, M. Rogalsky, M. Preda, Surface study of the corrosion of carbon steel in solutions of ammonium salts using Mossbauer spectrometry, Journal Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (261) 3, 2004,n593 9. B. Tutunaru, A. Patru Samide, I. Bibicu, M. Preda, The study of the passive film formed on the surface of 316L stainless steel in artificial physiological media, Journal of Optoelectronic and Advanced Materials, 11, 2007, 3400 10.B.Tutunaru, A. Patru Samide, M. Preda , Studiul coroziunii otelului inoxidabil 316L in conditii cvasibiologice Rev. Chim., 58(10), 2007, 923 11.A. Patru Samide, M. Floroiu, B. Tutunaru, M. Preda., Inhibarea coroziunii otelului carbon in mediu de acid clorhidric utilizand poli(O-2-hidroxietil)amidon, Rev. Chim., 57(8), 2006 12. B. Tutunaru, Adriana Patru, M. Preda, Electrodepunerea cobaltului pe otel inox, Rev. Chim., 57(7), 2006, 698. 13. B.Tutunaru, Adriana Patru Samide, M. Preda, Influenta moleculelor biologic active asupra coroziunii in vitro a otelului inoxidabil 316L, Rev. Chim.,56, 9, 2005, 850 14. Adriana Patru Samide, I. Bibicu, B. Tutunaru, M. Preda, Studiul suprafetei otelului carbon corodat in ape industriale care contin NH3/saruri de amoniu utilizand spectrometria Mossbauer, Rev. Chim., 56, 8, 2005, 934 15. B. Tutunaru, A. Samide, M. Preda, Comportarea electrochimica a bioimplanturilor confectionate din otel inoxidabil 316L in ser fiziologic, Rev. de Chimie, 55(11), 2004, 757 16. A. Samide, M. Preda, P. Chirita, O. Rusu, Efectul anionului CO3

2- asupra coroziunii otelului-carbon in solutie de clorura de amoniu 0,1 M, Rev. Chim., 55(12), 2004, 1022 17. P. Chirita, A. Samide, O. Rusu, M. Preda, I. Berdan, Aspecte privind comportamentul pirotinei hexagonale in timpul dizolvarii in mediu acid, Rev. Chim. 55 (4), 2004, 227 18. P. Chirita, A. Samide, O. Rusu, M. Preda, Investigatii asupra degradarii oxidative a piritei cu apa oxigenata in mediu fosfat, Rev. Chim. (Bucuresti), 54(12), 950-953, 2003 19. A. Samide, I.Bibicu, M. S. Rogalski, M. Preda, Studiul inhibarii coroziunii otelului carbon cu etilentiouree in solutii de clorura de amoniu utilizand spectrometria Mossbauer, Revista de Chimie, 54(11), 2003, 927 20. A. Samide, M. Preda, N. Cioatera, Studiul coroziunii otelului-carbon in medii amoniacale diluate, Rev. Chim, 54 (5) ,2003, 414 A2. Articole publicate in reviste din tara recunoscute CNCSIS 1. A.Patru Samide, I. Bibicu, M.S. Rogalski, M. Preda, B. Tutunaru, Electrochemical and Mossbauer spectroscopy study of corrosion of carbon steel in a solution of ammonium chloride, Analele Univ. Craiova, Seria Chimie, 2007, 14 2. B.Tutunaru, A.Patru Samide, M. Preda, The electrochemical study of 316L stainless steel behaviour in glucose artificial solution, Analele Univ. Craiova, Seria Chimie, 2007, 32 3 A. Patru Samide, I. Bibicu, M. Preda, B. Tutunaru, M. Floroiu, Studiul inhibarii coroziunii otelului carbon in medii amoniacale utilizand spectrometria Mossbauer, Coroziune si protectie anticorosiva, 1(III) 2007, 34 4.A.Patru Samide, I. Bibicu, M. Preda, B. Tutunaru, M. Floroiu, Comportarea otelului carbon in ape industriale care contin amoniac/azotat de amoniu Corrosion and Anticorosive Protection, 1(II) 2007, 18 5.A. Patru Samide, M. Floroiu, M. Preda, The electrochemical behaviour of carbon steel in NH4Cl / (NH4)6Mo7O24 Anale Univ. Craiova, Seria Chimie, 2006, 1 6.B. Tutunaru, A. Patru Samide, M. Preda, M. Floroiu, The study of the passive film formed on the 316L stainless steel surface in Ringer solution, Anale Univ. Craiova, Seria Chimie, 2006, 9 7.B. Tutunaru, Adriana Patru Samide, M. Preda, The influence of doping the polyaniline film on the electrocatalytic oxidation of methanol, Analele Universitatii Ovidius, S. Chimie, 2006, 95

Page 9: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 9 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

8. B. Tutunaru, A. Patru Samide, M. Preda, The electrocorrosion of implants made of austenitic 316L stainless steel in Dextran 70, Analele Univ. Craiova, Seria Chimie, 2005, 23 9. A. Samide, M. Preda, B. Tutunaru, The effect of some annions on corrosion of carbon steel in ammonium chloride, Analele Univ. Craiova, Seria Chimie, 2004, 1 10.I. Bibicu, A. Samide, M. Preda, A Mossbauer study of Fe-C steel corrosion in diluted ammoniac solutions, Romanian Journal of Physics, 49, 2004, 617 11. B. Tutunaru, A. Samide, M. Preda, The stability of passive films in physiological serum on biomaterials made of both unprotected and molybdenum- proctected stainless steel 316L, Anale Univ. Craiova, XXXIII, 2004, 5 12. A. Samide, I.Bibicu, O. Rusu, P. Chirita, M. Preda, Steel corosion in diluted ammonia media studied by Mossbauer Spectrometry, Analele Univ. Craiova, Seria Chimie, 2003, 1 13. P. Chirita, A. Samide,O. Rusu, M. Preda, The effect of pyrrhotite composition on its non-oxidative dissolution behavior in HCl solutions, Anale Univ. Craiova, Seria Chimie, 2003, 57 14. M. Preda, A. Samide, I. Bibicu, M. S. Rogalski, The Effect of NO3

- anion on the corrosion of carbon steel in a solution of ammonium chloride Studied by Mossbauer spectrometry, Analele Univ. de Vest, Timisoara, 2003, 657 15. P. Chirita, A. Samide, O. Rusu, M. Preda, Leaching of natural pyrrhotite with hydrochloric acid solution, Analele Universitatii de Vest, Timisoara, 2003, Vol. I, 386 A3. Lucrari publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale(selectie) 1.B. Tutunaru, A. Patru Samide, M. Preda, The electrochemical study of the 316L stainless steel behaviour in glucose artificial solution, The 15th Roum. Int. Conf. on Chemistry and Chem. Eng. XV, S-3-74, 19-22 sept., Sinaia. 2.I. Bibicu, A. Patru-Samide, B. Tutunaru, M. Preda, The study of passive film formed on 316L stainless steel surfaces in human body, Int.Conf.on the Applications of the Mossbauer Effect 2007, October 14-19, Kanpur, India. 3.I. Bibicu, A. Patru Samide, B. Tutunaru, M. Preda, The studies of passive films formed on steel surfaces by Mossbauer Spectroscopy, Conf. internationala Fundamental and Applied Research in Physics, 25-27 oct., Iasi, 4. A. Samide, I. Bibicu, M.S. Rogalski and M. Preda, Mossbauer Study of the Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Diluted Ammoniac Media using Ethylenthioure, NSTI Nanotechnology Conf. and Trade Show, May 8-12, 2005, Anaheim, California, U.S.A. 5. A. Samide, Paul Chirita, Olimpia Rusu, Mircea Preda, Study of the Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Diluted Ammonia Media by Ethylenthioure and N-Cyclohexyl-benzthiazole-sulphenamide , 4-th Int. Conf. of the Chem. Societies of the South–East European Countries on Chemical Sciences in Changing Times: Vision, Challenges and Solutions, book of abstracts, vol. I, Belgrade, julie 18-21, 2004, 109 6. Paul Chirita, A. Samide, Olimpia Rusu, Mircea Preda, New Aspects of Pyrrhotite Non-Oxidative Dissolution in Acid Conditions, 4-th International Conference of the Chemical Societies of the South – East European Countries on Chemical Sciences in Changing Times: Vision, Challenges and Solutions, vol. I, Belgrade, julie 18-21, 2004, 61 7. M. Preda, A. Samide, I. Bibicu, M. S. Rogalski, The Effect of NO3

- anion on the corrosion of carbon steel in a solution of ammonium chloride Studied by Mossbauer spectrometry, 11th Physical Chemistry Conference with International Participation, Timisoara, 2-5 septembrie 2003, 657 8. P. Chirita, A. Samide, O. Rusu, M. Preda, Leaching of natural pyrrhotite with hydrochloric acid solution, 11th Physical Chemistry Conference with International Participation, Timisoara, 2-5 septembrie 2003, 386 9. Adriana Samide, I. Bibicu, M. Rogalski, M. Preda, The carbon steel corrosion in a solution of ammonium chloride studied by Mossbauer Spectrometry, The “International Conference of the Moldavian Chemical Society “ Achievements and perspectives of modern chemistry” Chisinau, Moldova, 6-8 Oct. 2003, 69 A4. Lucrari publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale (selectie) 1. B.Tutunaru, A.Patru Samide, M.Preda, Influenta lipidelor asupra coroziunii otelului inoxidabil 316L, Conf.Nat. de Coroziune si Protectie Anticorosiva, Cluj oct.2007 2. B.Tutunaru, A.Patru Samide, Coroziunea galvanica a sistemului otel inoxidabil 316L / TiAlV in ser fiziologic, Conf.Nat. de Coroziune si Protectie Anticorosiva, Cluj oct.2007 3.B.Tutunaru, A.Patru Samide, I. Bibicu,M.Preda, The study of the passive film formed on the surface of 316L stainless steel in artificial physiological media, BiomMed, Iasi, nov.2006 4. A.Samide, I. Bibicu, B. Tutunaru, M. Preda, Studiul suprafetei otelului carbon corodat in ape industriale care conţin amoniac/saruri de amoniu utilizand spectrometria Mossbauer, Conf. Nat. de Chimie 6-8 oct. 2004 Calimanesti–Caciulata, 382 5. B. Tutunaru, A.Samide, M. Preda, Stabilitatea filmelor pasive in ser fiziologic pe biomateriale confectionate din otel inoxidabil 316L Conf. Nat. de Chimie 6-8 oct. 2004 Calimanesti–Caciulata,382 B. Carti (monografii, tratate) publicate in edituri din tara, recunoscute CNCSIS(selectie) 1. Electrochimie si Coroziune, Editura Universitaria, Craiova, 2007, ISBN 973-742-162-0 2. Coroziunea otelului carbon in medii amoniacale, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-162-0 C. Colaborari internationale: -Institutul Tehnic Superior, Lisabona, Portugalia -Universitatea de Stat, Republica Moldova -Referent la Chemical Enginnering Communications,New York U.S.A. ISSN: 0098-6445 -2 articole selectionate de Centre National de la Recherche Scientifique, France -3 articole selectionate de British Library D. Premii obtinute: -din partea Societatii de Chimie din Romania, in anul 2006 pentru activitatea publicistica din Revista de Chimie. -Programul Resurse Umane : Premierea Rezultatelor cercetarii (sectiunea noiembrie II/2007) 2 articole (lucrarile 3 si 9 de la punctul A1) si 3 in asteptare (lucrarile 2, 4 si 10 de la punctul A1)

Page 10: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 10 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

8.4.1.1.2 Competenta manageriala a directorului de proiect Granturi obtinute prin competitii: 1. Comportarea bioimplanturilor confectionate din otel inoxidabil 316L in solutii fiziologice artificiale, Competitia CNCSIS, 2007, cod 592, suma aprobata:185 000 RON-Director Proiect, in derulare Rezultatele cercetarii s-au materializat in: 2 lucrari (lucrarile 9 si 10 de la punctul A1) publicate in reviste recunoscute ISI, 1 lucrare (lucrarea 2 de la punctul A2) publicata in revista recunoscuta CNCSIS, 3 lucrari comunicate la conferinte internationale (lucrarile 1, 2 si 3 de la punctul A3) si 2 lucrari (lucrarile 1 si 2 de la punctul A4) comunicate la conferinte nationale; pe baza rezultatelor obtinute s-a sustinut o teza de doctorat, prevazuta prin grant- asist.Bogdan Tutunaru, membru in echipa de cercetare si s-a elaborate capitolul 8.4.2-Studiul filmului pasiv format pe otel inoxidabil, paginile 246-280 din cartea Electrochimie si Coroziune publicata in Ed.Universitaria, 2007. De asemenea s-a dezvoltat laboratorul de Electrochimie si Coroziune, prin achizitionarea de echipamente performante:un galvanostat/potentiostat Keithley si un microscop metalografic cu camera Canon si soft inclus 2. Dezvoltarea spectroscopiei Mossbauer de suprafata pentru izotopii Sn-119 şi Eu-151, Competitia CNCSIS, 2007, cod 751,200.000 RON-Responsabil Proiect-in derulare, se realizeaza in colaborare cu INCDFM, Bucuresti Rezultate: -s-a sustinut un referat in cadrul programului doctoral cu titlul: Depuneri electrochimice de staniu din bai alcaline si acide in prezenta unor aditivi; s-a publicat 1 lucrare ISI si s- a comunicat 1 lucrare: 1.A.Patru Samide, B.Tutunaru, I.Bibicu, M.Preda, Influenta unor aditivi asupra electrodepunerilor de staniu, Simpozionul Regional, Craiova, mai, 2007, 16 2. A.Patru Samide, B.Tutunaru, M.Preda, Tin electrodeposition on the carbon steel.The influence of the concentration, additives and of the method, Journal of the Chinese Chemical Society, in press. 3. Studiul mecanismelor de coroziune ale otelului carbon in mediu de acid clorhidric in prezenta unor inhibitori cu grad de protectie avansat utilizand Spectrometria Mossbauer, Competitia CNCSIS 2006, cod,283, 21500 RON-finalizat S-au publicat 5 lucrari ISI (lucrarile 1, 2, 3, 4 si 11 de la punctul A1), o monografie stiintifica (Cartea nr.2 de la punctul B) 4 lucrari in reviste CNCSIS ( lucrarile 1, 3, 4 si 5 de la punctul A2); se va sustine teza de doctorat prevazuta prin grant, a sfarsitul anului 2008, drd.Mihaela Agiu-membra in echipa de cercetare 4. Aplicatiile unor combinatii organice ca inhibitori de coroziune a otelului carbon si otelului inox in diferite medii chimice si fiziologice, 2007-2008 nr 06408046, sursa Academia de Stiinte a Republicii Moldova-Responsabil proiect din partea romana. Rezultate obtinute: 1 lucrare, in press, in revista ISI si 1 lucrare, comunicata la Conf. Int. 1. A.Patru Samide, I.Bibicu, E.Turcanu, The characterization of the surface of carbon steel corroded in hydrochloric acid in presence of N-(2-hydroxybenziliden) tiosemicarbazide, Chemical Engineering Communications, in pres 2. A. Patru Samide, Ion Bibicu , E.Turcanu, M.Preda, The inhibition corrosion of carbon steel in hydrochloric acid by using N-acetyl p-aminobenzene sulfon amide, First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, Crveni Otok, Rovinj, Croatia, May 4-8, 2008 5. Materiale compozite nanostructurate pentru pilele de combustie cu oxizi solizi, active catalitic in procesele de oxidare directe a combustibililor de tip hidrocarbura, CEEX-RELANSIN 267/2006, 230000 RON-membru in echipa Coordonarea si dezvoltarea laboratorului de cercetare Electrochimie si Coroziune s-a concretizat in: -dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin achizitionarea unor echipamente de cercetare din fonduri alocate prin contractele precedente: distilator, conductometru, microscop metalografic, galvanostat/potentiostat Keithley 2420; dezvoltare tehnicii de calcul prin achizitionare a doua calculatoare performante; achizitionarea unui videoproiector; -coordonarea activitatii de cercetare a unor masteranzi si doctoranzi, in domeniul electrochimie si coroziune.

8.4.1.2. Echipa de cercetare Lista membrilor echipei de cercetare:

Nr. crt. Nume si prenume Anul

nasterii Titlul didactic

stiintific * Doctorat

* * Semnatura

1 Preda Mircea 1943 Profesor DA

2 Chirita Paul 1970 Conferentiar DA

3 Moanta Anca Ionela 1972 Lector DA

4 Turcanu Emil 1978 Chimist Doctorand

5 Ciuciu Adina 1984 Preparator Doctorand

* La “Titlu didactic/stiintific” completati cu una din variantele: Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetator ** La “Doctorat” completati cu una din variantele: DA /NU / Doctorand

Page 11: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 11 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

8.4.1.2.1. Cercetatori cu experienta (fara directorul de proiect)

Profesor doctor Mircea Preda este conducator de doctorat in domeniul Electrochimiei si Coroziunii din anul 1997 ; pana in prezent au fost sustinute 7 teze de doctorat.Domenii de competenta : - inhibarea coroziunii otelului-carbon in medii alcaline si acide -coroziunea implanturilor confectionate din otel inox 316L, in solutii fiziologice artificiale -cinetica si mecanismul proceselor produse la interfata metal solutie-solutie Lucrari semnificative publicate in domeniul temei propuse: 1. A. Patru Samide, I. Bibicu, M. Floroiu, M. Preda, Mossbauer Spectroscopy study on the corrosion inhibition of carbon steel in hydrochloric acid solution, Materials Letters, 62(2) 2008, 320 2. A.Patru Samide, I. Bibicu, M. Floroiu, M. Preda, B. Tutunaru, Corrosion inhibition of carbon steel in acidic medium using ammonium polymolibdate Rev. Roum. Chim., 52(6), 2007, 569 3. A. Samide, I. Bibicu, M. Rogalsky, M. Preda, Surface study of the corrosion inhibition of carbon steel in dilluted ammonia media using NCBSA, Corrosion Science, 47(5), 2005, 1119. 4. A.Samide, I. Bibicu, M. S. Rogalski, M. Preda, A Study of the corrosion inhibition of carbon steel in dilluted ammonia media using 2-mercapto benzothiazole by Mössbauer spectrometry, Acta Chim. Slov. 51(1) 2004, 127 5. I. Bibicu, A. Samide, M. Preda, Steel corrosion in dilluted ammoniac solutions studied by Mossbauer spectrometry, Materials Letters, 58, 2004, 2650 . 6. A. Samide, I. Bibicu, M. Rogalsky, M. Preda, Surface study of the corrosion of carbon steel in solutions of ammonium salts using Mossbauer spectrometry, Journal Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (261) 3, 2004, 593. Lucrari publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale(selectie) 1.B. Tutunaru, A. Patru Samide, M. Preda, The electrochemical study of the 316L stainless steel behaviour in glucose artificial solution. The 15th Roum. Int. Conf. on Chemistry and Chem. Eng. XV, S-3-74, 19-22 sept., Sinaia. 2.I. Bibicu, A. Patru-Samide, B. Tutunaru , M. Preda The study of passive film formed on 316L stainless steel surfaces in human body Int.Conf.on the Applications of the Mossbauer Effect 2007, October 14-19, Kanpur, India. 3.I. Bibicu, A. Patru Samide, B. Tutunaru, M. Preda, The studies of passive films formed on steel surfaces by Mossbauer Spectroscopy, Conf. internationala Fundamentao and Applied Research in Physics, 25-27 oct., Iasi, 4. A. Samide, I. Bibicu, M.S. Rogalski and M. Preda, Mossbauer Study of the Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Diluted Ammoniac Media using Ethylenthioure, NSTI Nanotechnology Conf. and Trade Show, May 8-12, 2005, Anaheim, California, U.S.A Granturi obtinute prin competitii: 1.Comportarea bioimplanturilor confectionate din otel inoxidabil 316L in solutii fiziologice artificiale, Competitia CNCSIS, 2007, cod 592, suma aprobata:185 000 RON-membru in echipa de cercetare, in derulare 2. Dezvoltarea spectroscopiei Mossbauer de suprafata pentru izotopii Sn-119 şi Eu-151, Competitia CNCSIS, 2007, cod 751,200.000 RON-membru in echipa de cercetare -in derulare, se realizeaza in colaborare cu INCDFM, Bucuresti 3. Studiul mecanismelor de coroziune ale otelului carbon in mediu de acid clorhidric in prezenta unor inhibitori cu grad de protectie avansat utilizand Spectrometria Mossbauer, Competitia CNCSIS 2006, cod,283, 21500 RON-Director proiect-finalizat 4. Aplicatiile unor combinatii organice ca inhibitori de coroziune a otelului carbon si otelului inox in diferite medii chimice si fiziologice, 2007-2008 nr 06408046, sursa Academia de Stiinte a Republicii Moldova-membru in echipa de cercetare, in derulare 5. Materiale compozite nanostructurate pentru pilele de combustie cu oxizi solizi, active catalitic in procesele de oxidare directe a combustibililor de tip hidrocarbura, CEEX-RELANSIN 267/2006, 230000 RON-Responsabil proiect Conf.dr.Paul Chirita- Domeniile de competenta: - proprietatile interfetei solid-solutie apoasa; - cinetica si mecanismul proceselor produse la interfata solid-solutie apoasa; reactivitatea sulfurilor minerale Lucrari publicate in domeniul proiectului, in reviste recunoscute ISI 1.P.Chirita, M.Descostes, M.L Schlegel, Oxidation of FeS by oxygen-bearing acidic solutions, Journal of Colloid Interface Science, 2008, in press 2.P.Chirita, M.Descostes, M.L Schlegel, Pyrrhotite oxidation in weakly acidic solutions, Geochimica et Cosmochimica Acta 71(15), 2007, A171-A171. 3.P.Chirita, A kinetic study of hydrogen peroxide decomposition in presence of pyrite, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 21(3), 2007, 257–264. 4.P. Chirita, M.Descostes, Anoxic dissolution of troilite in acidic media , Journal of Colloid Interface science, 294, 2006, 376-384. 5.P. Chirita, M.Descostes, Troilite oxidation by hydrogen peroxide, Journal of Colloid Interface Science 299, 2006 260-269. Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS 1.P.Chirita, Chimie anorganica. Nemetale, Editura Universitaria, Craiova, 2006 Granturi sau contracte castigate prin competitie nationala, ca director de proiect 1.Studiul factorilor care influenteaza procesul de degradare chimica a piritei si pirotinei. Sursa CNCSIS, Competitia 2002. Suma aprobata:5880 RON-finalizat .Articole ISI publicate: -Chirita P., Samide A., Rusu O., Preda M., Investigatii asupra degradarii oxidative a piritei cu apa oxigenata in mediu fosfat, Revista de Chimie , 54, 2003, 950

Page 12: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 12 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

-Chirita P., Samide A., Rusu O., Preda M., Aspecte privind comportamentul pirotinei hexagonale in timpul dizolvarii in mediu acid, Revista de Chimie 55, 2004, 227. 2. Studiul cinetic al proceselor de dizolvare oxidativa a monosulfurilor de fier (II) in mediu acid. Sursa CEEX, Competitia 2005. Suma aprobata 62600 RON-finalizat. S-au publicat 4 lucrari ISI (lucrarile 1, 2, 3, 4 mentionate ) Alte activitati profesionale - 2002 - 2004 Editor Asistent al revistei Analele Universitatii din Craiova Seria Chimie; - 2007 expert evaluator la programele Idei si Inovare (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului); - 2002 - prezent referent al unor reviste (Analele Universitatii din Craiova Seria Chimie, Journal of Colloid Interface Science –Elsevier) Lector dr. Moanta Anca-Ionela -sinteza si caracterizarea fizica, spectrala, termica si microbiologica a unor compusi organici de tipul azo-mono eterilor aromatici-o parte din acesti compusi vor fi testati, ca posibili surfactanti in cadrul acestui proiect- -studii cinetice ale reactiilor de descompunere ale azo-mono eterilor aromatici Lucrari publicate in domeniul proiectului, in reviste recunoscute ISI 1.A. Rotaru, B. Jurca, A. Moanta, I. Salageanu, E. Segal, Kinetic study of the thermal decomposition of some aromatic ortho-chlorinated azomonoethers. 1.Decomposition of 4-[(2-chlorobenzyl)oxi]-4’-trifluoromethyl-azobenzene, Revue Roumaine de Chimie, 51 (5), 2006, 373. 2.A. Rotaru, A. Moanta, I. Salageanu, P. Budrugeac, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromatic azomonoethers. 1. Decomposition of 4-[(4-chlorobenzyl)oxi]-4’-nitro-azobenzene, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87 (2), 2007, 395. 3.A. Moanta, G. Rau, S. Radu, Studiul proprietatilor spectrale si determinarea activitatii biologice pentru o serie de 4-[(4-clorobenzil)oxi]-azobenzeni, Revista de Chimie, 58 (2), 2007, 229. 4. A. Rotaru, A. Kropidlowska, A. Moanta, P. Rotaru, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromaticazomonoethers. Part II. Non-isothermal study of three liquid crystals in dinamic air atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, in press. 5.A.Rotaru, C. Constantinescu, P. Rotaru, A.Moanta, M. Dumitru, M. Socaciu, M. Dinescu, E. Segal, Thermal analysis and thin films deposition by matrix assisted pulsed laser evaporation of a 4CN type azomonoether, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, in press. Lucrari comunicate la conferinte internationale(selectie): 1.A. Rotaru, A. Kropidlowska, A. Moanta, P. Rotaru, M. Socaciu, M.Dinescu, Thermal stability and non-isothermal kinetics of some aromatic azomonoethers, dyes of liquid crystalline nature, 41st IUPAC World Chemistry Congress, Torino (Italia), 5-11 august 2007. 2.A.Rotaru, C. Constantinescu, P. Rotaru, A. Moanta, N. Scarisoreanu, M. Dumitru, M. Socaciu, M. Dinescu, E. Segal, Thermal analysis and thin films deposition by matrix assisted pulsed laser evaporation of a 4CN type azomonoether, The 8th Med. Conf. on Calorimetry and Thermal Analysis, Palermo (Italia), 25-29 sept. 2007. 3.A. Rotaru, A. Kropidlowska, A. Moanta, P. Rotaru, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromatic azomonoethers, The 8th Med.Conf.on Calorimetry and Thermal Analysis, Palermo (Italia), 25-29 sep. 2007. Carti publicate in edituri din tara, recunoscute CNCSIS: 1. A. Moanta, Chimia organica si poluarea, Editura Sitech, Craiova, 2007. 2. A. Moanta, Analiza compusilor organici, Editura Sitech, Craiova, 2007

8.4.1.2.2. Cercetatori in formare Drd. Emil Turcanu. A absolvit Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova, promotia 2001; este doctorand in domeniul Electrochimie si Coroziune din anul 2005-Conducator stiintific Prof.dr. Mircea Preda (membru al echipei de cercetare) Titlul tezei: Inhibarea coroziunii otelului carbon in medii acide utilizand inhibitori micsti-declaratia conducatorului stiintific este anexata. Doua capitole ale tezei de doctorat vor contine date experimentale obtinute prin acest grant si fac referire directa la inhibarea proceselor de coroziune in prezenta monostraturilor obtinute pe baza unor compusi din clasa tiosemicarbazidelor si benzensulfon amidelor adsorbite pe otel carbon; de asemenea se vor studia electrodepunerile de staniu in absenta si in prezenta acestor substante. Doctorandul va efectua masuratorile electrochimice, analizele microscopice de suprafata si analizele spectrofotometrice ale mediilor de coroziune; va participa la prelucrarea datelor experimentale pe calculator; va urmari cinetica si mecanismul proceselor produse la interfata metal/electrolit; va participa la elaborarea unor lucrari stiintifice Rezultatele cercetarii au fost materializate prin 3 lucrari comunicate si 1 lucrare cu accept de publicare, in revista recunoscuta ISI: 1. A.Patru Samide, I.Bibicu, E.Turcanu, The characterization of the surface of carbon steel corroded in hydrochloric acid in presence of N-(2-hydroxybenziliden) tiosemicarbazide, Chemical Engineering Communications, in pres 2. A. Patru Samide, Ion Bibicu, E.Turcanu, M.Preda, The inhibition corrosion of carbon steel in hydrochloric acid by using N-acetyl p-aminobenzene sulfon amide, First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, Crveni Otok, Rovinj, Croatia, May 4-8, 2008 3.A.Patru Samide,I.Bibicu,E.Turcanu,M.Preda, Caracterizarea suprafetei otelului carbon corodat in solutie de acid clorhidric 2 M, Simpozionul Regional, Craiova, nov.2007, 16 4.E.Turcanu, M.Preda, Inhibitori de coroziune, Simpozionul Regional ,Craiova, nov.2006, 34 Drd. Adina Ciuciu . A absolvit Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova, sef promotie, in anul 2007 -este preparator (titular din martie 2008), la disciplinele Electrochimie si Coroziune, Catedra de Chimie Fizica, Organica si Biochimie, Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova; a efectuat lucrarile practice cu studentii aferente disciplinei de Coroziune si Protectie Anticoroziva; prezinta dexteritati deosebite in exploatarea aparaturii si

Page 13: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 13 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

echipamentelor de specialitate. -este doctorand in domeniul Electrochimie si Coroziune din anul 2007-Conducator stiintific Prof.dr. Mircea Preda (membru al echipei de cercetare) Titlul tezei: Cercetari privind optimizarea functionalitatii suprafetelor unor materiale utilizate ca bioimplanturi - declaratia conducatorului stiintific anexata. Doctoranda va efectua determinarile experimentale aferente prin acest proiect otelului inox si titanului; va participa la prelucrarea datelor experimentale pe calculator; va urmari cinetica si mecanismul proceselor produse la interfata metal/electrolit; va participa la elaborarea unor lucrari stiintifice; pana in prezent a efectuat teste electrochimce ale otelului inox si titanului in ser fiziologic, pentru suprafetele nemodificate si modificate cu poli (O-2-hidroxi etil amidonului); a participat la efectuarea studiilor cinetice preliminare si la studiul izotermelor de adsorbtie. In cursul februarie, 2008 a sustinut , in cadrul stagiului doctoral referatul de documentare si sistematizare a datelor de literatura cu titlul: Stadiul actual de cunoastere in domeniul materialelor pe baza de titan utilizate in implantologie.

8.4.2 Alte resurse 8.4.2.1. Resurse financiare

Implicarea membrilor echipei

Membrul din

echipa

Obiectiv

Patru Samide Adriana

Preda Mircea

Chirita Paul

Moanta Anca

Turcanu Emil

Ciuciu Adina

Obiectivul 1 /2008 da 80% da 10% da 10% - - -

Obiectivul 2 /2008 - - - da 40% da 30% da 30%

Obiectivul 1 /2009 da 30% da 10% da 20% - - da 40%

Obiectivul 2 /2009 da 30% da 20% da 20% - - da 30%

Obiectivul 3/2009 da 30% INCDFM-50% da 10% da 5% da 5%

Obiectivul 1/2010 da 40% da 20% - - da 40% -

Obiectivul 2/2010 INCDFM-80% da 10% da 10% -

Obiectivul 3/2010 da 40% da 25% da 15% da 15% - da 5%

Obiectivul 1/2011 da 40% - da 20% - da 30% -

Obiectivul 2/2011 INCDFM-80% da 20% - -

Obiectivul 3/2011 da 50% da 10% da 20% da 10% da 5% da 5%

Cheltuieli de personal

Salariu/an

Nume si prenume

Functia in cadrul proiect

Salariul baza

Salariu lunar in cadrul proiect

Ponderea din norma intreaga 2008 2009 2010 2011

Patru Samide A. Director 1790 1350 75% 4100 16200 16200 12200 Preda Mircea Cercet.cu exp. 3650 1095 30% 3300 13000 13000 9900 Chirita Paul Cercet.cu exp. 1740 870 50% 2600 10400 10400 8000 Moanta Anca Cercet.cu exp. 1560 780 50% 2300 9300 9300 7000 Turcanu Emil Cercet.formare 1120 730 65% 2200 8800 8800 6600 Ciuciu Adina Cercet.formare 1120 730 65% 2200 8800 8800 6600

salariu net/an si persoana 16700 66500 66500 50300 Total salariu net-proiect 200000

Viramente/an si persoana (26.153%) 3300 17500 17500 14100 salariu brut/an si persoana 20000 84000 84000 64400

Total viramente 52400 Total salariu brut proiect 252400(42% din valoare proiect)

Cheltuieli Regie

Anul 2008 2009 2010 2011

Cheltuieli Regie 15%(din 1+3+4) 4500 23800 32400 17600 Total proiect 78300

Page 14: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 14 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

Cheltuieli Mobilitati Anul Nr.crt.

Mobilitate 2008 2009 2010 2011 1 Participari la manifestari

nat.si int 0 4700 6100 0

2 Stagii doctorale 0 9500 11000 3700 Total 0 14200 17100 3700

Total proiect 35000 Cheltuieli logistica

Anul

Nr.crt. Denumire cheltuieli

2008 2009 2010 2011 1 Consumabile de laborator 10000 3000 5000 3000 2 Acces la infrastructura de cercetare

a terti-INCDFM,Bucuresti 0 55000 55000 40000

3 Echipamente : VoltaLab Max. compliance voltage ±30 V, Max. curent output ±1 A, Max. polarisation voltage ± 15V, Max. scan rate 20 V/s, Max. frequency 100 kHz, Min. frequency 1 mHz.

0 0 50000 10% din valoare proiect

0

4 Diseminare 0 2000 5000 6300 Total 10000 60000 115000 49300

Total proiect 234300

Capitole de buget din deviz 2008 2009 2010 2011 1. Cheltuieli de personal 20000 84000 84000 64400 2. Regie 4500 23800 32400 17600

3. Mobilitati 0 14200 17100 3700

4.Logistica 10000 60000 115000 49300 Total 34500 182000 248500 135000

Total proiect 600000

8.4.2.2. Infrastructura disponibila In cadrul Facultatii de Chimie exista un laborator de cercetare de Electrochimie si Coroziune dotat cu mijloacele necesare derularii proiectului: Celula electrochimica standard: electrozi de lucru si auxiliari Aparatura Keithley: model 2420 3A SourceMeter programabila pentru efectuarea unor curbe de polarizare galvanostatice, potentiostatice, voltametrie ciclica, voltametrie normala si diferentiala in pulsuri,uzura 20% Aparatura Keithley: model 2602 SourceMeter, soft TestPoint, achizitionat in 2007 Potentiostat/galvanostat Zahner Elektric, IM6e: utilizat pentru spectroscopia de impedanta electrochimica; domenii de frecventa 1MHz-0,001Hz, soft Thales (masurare, simulare, fitare, conversie, reprezentare grafica a datelor experimentale), masuratori de impedanta < 1Tohm, generare/masurare curent 0-3A, generare/masurare tensiune 0-60V, dimensiuni 16x36x38cm(hxlxL), cu accesorii celula electrochimica, electrod de referinta, electrod disc-rotitor, achizitionat in 2007 Microscop metalografic Euromex: Max. Magnification 1000x, halogen bulb 12V-50W , achizitionat in 2007 Termobalanta Perkin-Elmer: soft Pyris, sistem de analiza termica simultana Perkin-Elmer T, TG, DTG, DSC, DTA, domeniu de temperatura 25-1200oC Spectrofotometru UV-Vis Varian Cary 50: soft WinCary, achizitionat in 2006 Balante analitice digitale: precizie cinci zecimale, achizitionat in 2006 Conductometru digital: un canal conductivitate, vascozitate, salinitate, 4 canale pH/m V/ioni, un canal temperatura, un canal oxigen, achizitionat in 2006 Etuva cu termoreglare: temperatura maxima 180oC,uzura 60% Termostat cu afisaj electronic: temperatura maxima 200oC, uzura 40% INCDFM,Bucuresti Spectrometru Mossbauer tip AME-50: Gama viteza ± 60 cm\s, Forme de viteza: triunghi, dinte de fierestrau, sinusoidal, Achizitie date pe calculator, uzura 40% Detectoare pentru studii de suprafata: Radiatii detectate: electroni de conversie (0-15 keV); raze X de conversie (0-10 keV), Tip detector: cu flux de gaz, Gazul de detectie: 90%He + 10%CH4 sau 90%Ar + 10%CH4 Instalatie pentru spectroscopie de fotoelectroni de raze X-XPS/ESCA tip VG ESCA3 MkII - Anglia(echipament inscris in lista instalatiilor de interes national conform HG. 1428 2.09.2004); anozi Al (E=1486,7eV) si Mg (E=1253,6eV), tun ioni de Ar (10keV maximum) pentru curatare suprafete "in situ", posibilitatea incalzirii probei (max 600C), soft prelucrare spectre, putere sursa raze X : 400W, Rezolutie energetica 0,8eV,uzura 30%

Page 15: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 15 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

ANEXA 4

9. Modul de organizare a proiectului (managementul proiectului):

9.1. Planul de lucru. Obiective si activitati

An * Obiective (Denumirea obiectivului) Activitati asociate

1.1 Analiza si sinteza informatiilor referitoare la situatia si performantele actuale, in domeniu 1.2 Elaborarea modelelor virtuale prin procesarea grafica a informatiilor achizitionate. 1

Definirea cadrului metodologic si operational ; stabilirea tehnicilor de lucru

1.3 Elaborarea tehnologiei optime de laborator pentruprelucrarea/finisarea probelor metalice. 2.1 Elaborarea documentatiei de analiza tehnica pentru obtinerea unor probe cu suprafata functionala adecvata2.2 Optimizarea formei , dimensiunilor si suprafetelor suportilor metalici utilizati

2008

2

Optimizarea functionalizarii suprafetelor metalice prin adsorbtia unor surfactanti organici

2.3 Studiul morfologiei suprafetelor probelor metalice, utilizand analize microsopice 1.1 Achizitionarea de materii prime, materiale si aparatura. 1.2 Efectuare testelor de coroziune; determinarea eficienţei monostraturilor de PETA si APV auto adsorbite in blocarea proceselor de coroziune

1

Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor de otel inoxidabil in absenta si in prezenta poli (O-2-hidroxi etil amidonului)-PETA si a alcoolului polivinilic-APV in solutie de ser fiziologic

1.3 Stabilirea parametrilor electrochimici optimi, la care straturile sunt stabile, compacte si aderente 2.1Efectuare testelor de coroziune 2.2 Determinarea eficienţei monostraturilor de PETA si APV auto-adsorbite in blocarea proceselor de coroziune 2

Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor de titan in absenta si in prezenta poli (O-2-hidroxi etil amidonului)-PETAsi a alcoolului polivinilic-APVin solutie de ser fiziologic

2.3 Stabilirea parametrilor electrochimici optimi la care straturile sunt stabile, compacte si aderente 3.1Evaluare analizelor de suprafata 3.2 Coroborarea rezultatelor cu cele obtinute din testele electrochimice

2009

3

Studiul morfologiei suprafetelor utilizand analize microscopice, spectrometria Mossbauer si spectroscopia fotoelectronica cu raze X (XPS)

3.3 Diseminarea rezultatelor; intocmirea rapoartelor partiale 1.1 Evaluarea eficientei monostraturilor de HBTC auto adsorbite in blocarea proceselor de coroziune 1.2 Caracterizarea proceselor ce au loc in timpul electrodepunerii unor metale (staniu) in prezenta si absenta speciilor co-adsorbite; determinarea interactiunile existente intre co-adsorbiti

1

Studiul proceselor electrochimice la suprafata electrozilor de otel carbon in prezenta mono straturilor organice auto adsorbite de tipul N-(2-hidroxibenziliden) tiosemicarbazidei (HBTC)

1.3 Stabilirea parametrilor electrochimici optimi, la care straturile de staniu sau alte metale electrodepuse sunt stabile, compacte si aderente 2.1 Analiza suprafetelor nefunctionalizate 2.2 Analiza suprafetelor functionalizate inainte si dupa testele de coroziune 2

Studiul morfologiei suprafetelor utilizand analize microscopice, spectrometria Mossbauer si spectroscopia fotoelectronica cu raze X (XPS)

2.3 Analiza straturilor de staniu sau de alte metale electrodepuse in prezenta si in absenta HBTC 3.1 Evaluarea si coroborarea datelor experimentale 3.2 Studiul reactiilor la interfata metal/electrolit; stabilirea mecanismelor aferente proceselor electrochimice de coroziune si electrodepunere

2010

3

Corelarea datelor obtinute prin analizele de suprafata cu cele atestate de masuratorile electrochimice; studiul reactiilor la interfata metal/electrolit

3.3 Diseminarea rezultatelor; intocmirea rapoartelor partiale 1.1Evaluarea eficientei monostraturilor de APAS auto adsorbite in blocarea proceselor de coroziune 2011 1 Caracterizarea electrochimica a monostraturilor

auto-depuse pe baza de N-acetil p-aminobenzen sulfonamide (APAS) pe suport de otel carbon 1.2Caracterizarea proceselor ce au loc in timpul

electrodepunerii unor metale (staniu) in prezenta si absenta speciilor co-adsorbite; determinarea interactiunilor intre co-adsorbiti

Page 16: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 16 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

1.3 Stabilirea parametrilor electrochimici optimi, la care straturile de staniu sau alte metale electrodepuse sunt stabile, compacte si aderente 2.1 Analiza suprafetelor nefunctionalizate 2.2 Analiza suprafetelor functionalizate inainte si dupa testele electrochimice de coroziune si electrodepunere 2

Studiul morfologiei suprafetelor utilizand analize microscopice, spectrometria Mossbauer si spectroscopia fotoelectronica cu raze X (XPS)

2.3 Coroborarea datelor obtinute prin analizele de suprafata cu cele atestate de masuratorile electrochimice 3.1 Diseminarea rezultatelor 3.2 Evaluarea rezultatelor finale si a gradului de realizare a proiectului

3

Analiza proiectului pe obiective si activitati

3.3 Confirmarea realizarii proiectului; intocmirea raportului final

9.2. Fezabilitatea si credibilitatea proiectului, tinandu-se cont de resursa umana (expertiza) si materiala implicate in proiect

Riscurile acestei cercetari sunt de genul celor acceptate in general intr-o cercetare fundamentala. Disputele asupra proiectului nu sunt posibile intre membrii echipei, deoarece acestia cunosc bine rolul si activitatile pe care trebuie sa le desfasoare in cadrul proiectului, pentru a obtine rezultatele scontate. Avand in vedere rezultatele anterioare ale grupului de cercetatori si cadre didactice, alegerea realista a obiectivelor, riscurile sunt in mare masura diminuate. Experienta pe care o are echipa de cercetare in domeniul electrochimiei, coroziunii si fizicii precum si dotarea corespunzatoare existenta pentru efectuarea tuturor determinarilor experimentale reprezinta considerente de baza, care certifica viabilitatea acestui proiect precum si sansele reale de a fi realizat. Costurile rationale din cadrul bugetului consolidat al proiectului evidentiaza un plan financiar realist, care are in vedere asigurarea unui flux constant, prin care sa poata fi alimentate activitatile proiectului.

9.3. Modul de diseminare a rezultatelor pe baza capacitatii dovedite anterior

Proiectul urmareste familiarizarea cu cercetarea stiintifica a doctoranzilor prin: - participare lor directa la efectuarea determinarilor electrochimice; - prin acomodarea cu modalitatile de prelucrare a datelor pe calculator, utilizand soft-urile specifice; - contactul cu alte metode de cercetare (analiaza microscopica, spectrometria Mossbuer de suprafata, spectroscopia fotoelectronica de raze X). Din domeniul proiectului se vor finaliza anumite capitole din doua teze de doctorat, care vor fi sustinute de doctoranzii, membri ai echipei de cercetare. 1. Inhibarea coroziunii otelului carbon in medii acide utilizand inhibitori micsti-drd.Emil Turcanu 2. Cercetari privind optimizarea functionalitatii suprafetelor unor materiale utilizate ca bioimplanturi-Adina Ciuciu Din granturile anterioare au fost finalizate 2 teze de doctorat si publicate 7 lucrari ISI in reviste Elsevier (Materials Letters) Surface and Interface Analysis, Revue Roumaine, Journal Optoelectronic and Advaced Materials si Revista de Chimie-sunt semnalate in CV-ul Directorului de Proiect Proiectul propus promoveaza cercetare fundamentala complexa si interdisciplinara;continua colaborarea nationala si internationala reflectata si in celelalte granturi; astfel, impactul pe care il va avea in comunitatea stiintifica se va reflecta in: - cresterea potentialului stiintific in domeniul chimiei si fizicii aplicate - obtinerea unor rezultate relevante in domeniul electrochimiei, coroziunii si stiintei materialelor - diseminarea rezultatelor si prezentarea aspectelor moderne de cercetare in cadrul Facultatii de Chimie. Rezultatele anterioare ale directorului de proiect si ale echipei de cercetare atesta posibilitatea de diseminare prin: - publicarea unor lucrari stiintifice dupa cum urmeaza: A- 6 lucrari in reviste cu coeficient ISI - 2 lucrari in Revista de Chimie si Revue Roumaine de Chimie - 4 lucrari in una din revistele: Materials Letter, Corrosion Science, Journal Radioanalytical and Nuclear Chemistry, British Journal Corrosion, European Cells and Materials Journal B- 1 lucrare in Romanien Journal of Physics C- 2 lucrari in Analele Universitatii din Craiova, Seria Chimie D- comunicarea unor lucrari stiintifice : - 5 lucrari la Conferinte Internationale - 5 lucrari la Conferinte Nationale E- carte stiintifica de specialitat

9.4. In situatia in care exista activitati de cercetare aplicativa se vor mentiona respectivele activitati si bugetul alocat realizarii lor

Page 17: 3 Descrierea Proiectului - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b179b6187985.pdf.upl/Descrierea... · mecanice si chimice, conducand astfel la extinderea ariei de

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE PCE - 17 Cod: PO-01-Ed1-R0-F25

9.5. Masurile prevazute pentru respectarea normelor deontologice ale cercetarii

Cercetarea stiintifica trebuie sa respecte norme deontologice riguroase: - se va urmari respectarea stricta a adevarului stiintific; din acest motiv am considerat ca este necesara colaborarea cu specialisti in domeniul Spectroscopiei Mossbauer si XPS. - rezultatele cercetarii vor fi considerate adevaruri stiintifice, dupa ce vor primi avizul favorabil dat de referentii revistelor, unde au fost trimise spre publicare lucrarile; - rapoartele de cercetare/experimentare vor reda in mod real rezultatele obtinute pana in acel moment si modalitatile de valorificare/diseminare ale acestora; - la redactarea lucrarilor vor participa toti membrii echipei, in functie de specialitatea si sarcinile ce le revin in cadrul proiectului; - rezultatele experimentale obtinute de doctoranzi si studenti vor fi minutios verificate de directorul de proiect.