3. Drutvena odgovornost marketinga

  • View
    68

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Ekonomski fakultet Zagreb Katedra za marketing Predavanja iz kolegija Marketing

Drutvena odgovornost marketinga

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Drutvena odgovornost marketingadrutvena odgovornost odgovorno ponaanje poduzea prema vlasnicima, kupcima/potroaima, zaposlenicima, svim sudionicima procesa marketinga (npr. konkurenciji, agencijama za istraivanje trita, posrednicima, medijima), drutvu u cjelini i okoliu

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Drutvena odgovornost marketinga nastavakprimjeri drutveno odgovornog ponaanja:tehnoloka unapreenja proizvoda npr. tedljive arulje uvoenje tehnologije kojom se smanjuje zagaivanje okolia npr. zrakoplovi sa smanjenom emisijom zapoljavanje i edukacija neopravdano marginaliziranih npr. invalida, pripadnika etnikih grupa izvjetavanja zaposlenika o promjenama npr. o prodaji ili spajanju poduzea pravovremena i tona izvjetavanja vlasnika npr. godinja izvjea bez friziranih podataka doniranje npr. za ureenje djejih igralita, obnovu starina fair-play u konkurentskoj utakmici npr. izbjegavanje ilegalnih aktivnosti u cilju eliminiranja konkurencije

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer drutveno odgovornog ponaanja poduzea

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer drutveno odgovornog ponaanja poduzea

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer zajednike akcije u drutveno odgovornom ponaanju poduzea i potroaa

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Marketing ope dobrobiti CRM (Cause Related Marketing)suradnja izmeu profitnog i neprofitnog sektora marketinki programi za financijsku podrku poduzea jednoj ili vie neprofitnih institucija (kampanja), koji istovremeno vode poveanju prodaje i profita (win-win strategija) poduzee stjee image dobrog lana drutva neprofitni sektor osigurava dotok sredstava i usvaja marketinko razmiljanje i ponaanje potroai istraivanje (Kotler, Armstrong 1999.) 78% preferira kupiti proizvod koji pomae neku svrhu!

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer marketinga ope dobrobiti

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Zeleni marketingvrsta drutvenog, ekolokog marketinga marketinki napori usmjereni na zadovoljavanje elja potroaa vezanih uz zatitu okolia koristi za poduzee:usvajanje sve vanije vrijednosti za pojedinane i organizacijske potroae usvajanje TQM koncepcije briga za okoli vodi poboljanju kvalitete proizvoda, proizvoaa i stjecanju konkurentske prednosti

ukljuuje pronalaenje standarda vanih potroaima, ne samo potivanje onih nametnutih zakonima (npr. McDonalds bijela vs. reciklirana papirnata vreica)Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Zeleni marketing nastavakprimjeri zelenog marketingaproizvodi prijatelji okolia (niska ili nulta tetnost) npr. dvostrano fotokopiranje, automobili iji se dijelovi lako rastavljaju i recikliraju, jeans otpaci papir (Levis) ambalaa manje ambalae ili iz recikliranog materijala, povratna ambalaa, oznaavanje koje olakava recikliranje (npr. PET odljepljivanje etiketa) komunikacija potroai osjetljivi na vjerodostojnost poruka (npr. % proizvoda od recikliranog materijala); utede u brourama, katalozima, prospektima...

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer zelenog marketinga

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer zelenog marketinga

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Primjer zelenog marketinga

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Zeleni strateki savezi izmeu profitno orijentiranih poduzea i grupa za zatitu okoliakonkurentske prednosti koji proizlaze iz zelenih stratekih saveza:1. poveanje povjerenja potroaa u zelene proizvode i njihova obiljeja 2. poduzeu su dostupni izvori informacija o zatiti okolia 3. pristup novim tritima 4. pozitivan publicitet i smanjenje javne kritike 5. edukacija potroaa o kljunim pitanjima zatite okolia koja se tiu poduzea i njegovih proizvoda/usluga

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Etikaetika moralni principi i vrijednosti koji odreuju ponaanje i izvoenje aktivnosti pojedinaca i grupa marketinka etika principi, vrijednosti i standardi ponaanja koje slijede marketinki strunjaci marketinki strunjaci esto se bore prilikom traenja rjeenja za etike probleme, npr.:Brojni su poslovni problemi pitanje preivljavanja, a ne etike. esto ono to radimo nije ono to bismo eljeli raditi. Etika je definirana situacijom. Prema tome, pravilna procjena je presudna.

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Etika nastavakpodruja marketinke etike:1. etika i istraivanje anonimnost ispitanika, tajnost podataka 2. etika i proizvod kvalitativna svojstva ne smiju trajati krae nego to proizvoa deklarira 3. etika i cijene cijena bankarskih usluga za male korisnike je via u odnosu na cijenu za iste usluge koja se naplauje poslovnim korisnicima 4. etika i prodaja/distribucija mo i kontrola koju ima pojedini subjekt u marketinkom kanalu 5. etika i komunikacija isticanje obiljeja koje proizvod nema, npr. bez masnoa, bez eera

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Konzumerizamdrutvena odgovornost ukljuuje djelovanje poduzea prema cijeloj javnosti, a konzumerizam je usredotoen na odnos poduzea i potroaa konzumerizam = zatita potroaa od djela, radnji, aktivnosti kojima se ugroavaju njihova prava konzumerizam je organizirani pokret graana i vladinih agencija s ciljem unapreenja prava i snage potroaa u odnosu prema prodavaima

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Konzumerizam nastavaktemeljna prava potroaa:pravo slobodnog izbora potroai trebaju slobodno birati meu pojedinim proizvodima i uslugama pravo da budu informirani o proizvodima i njihovim obiljejima kako bi se mogli odgovorno ponaati kao kupci pravo da ih se uje trebaju imati priliku da izraze svoje nezadovoljstvo (albu) prodavaima, kao i vladinim agencijama i institucijama pravo na sigurnost trebaju biti osvjedoeni da su proizvodi i usluge koje kupuju neopasni po njihovo zdravlje i ivot

Kolegij: MARKETING

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za marketing

Konzumerizam nastavaktemeljna prava prodavaa ukljuuju:pravo da na tritu ponude bilo koji proizvod, bilo koje veliine, stila, boje itd., sve dok on udovoljava minimalnim zahtjevima koji se tiu njegove sigurnosti i netetnosti po zdravlje potroaa pravo da proizvoljno odrede cijenu proizvodu sve dok ne provode diskriminaciju koja je tetna za konkurenciju pravo da promoviraju proizvod koritenjem razliitih medija, sve dok ne obmanjuju ili varaju potroae pravo uvoenja bilo kojeg oblika prodaje, tako dugo dok ti oblici nisu diskriminatorni prema potroaima pravo na promjenu ponude proizvoda u bilo koje vrijeme pravo da distribuiraju proizvode na bilo koji razuman nain pravo da ogranie trajanje garancije ili postprodajnih usluga

Kolegij: MARKETING