3. janis rozenbergs

 • View
  591

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 3. janis rozenbergs

 • 1. Csu pavaldbas iniciatvas uzmjdarbbas atbalstam Jnis Rozenbergs Csu novada pavaldba prieksdtja vietnieks

2. Csu novada pavaldba

 • Teritorija 171.73km 2
 • C sis 19.28km 2
 • Vaive s pagasts 152.45km 2
 • Iedzvotji 19238
 • C sis 91%
 • Vaive s pagasts9%

3. Uzmjdarbba

 • 20 10.gadCsis reistrti 2344 uzmumi( ~600 ekonomiski aktvi )
 • Nozaru sadaljums:
 • 39% mazum un vairumtirdzniecba
 • 11% pakalpojumi
 • 10% raoana
 • 8% celtniecba
 • 8% transports
 • 6% nekustam pauma opercijas
 • 3% viesncas un restorni
 • 15% cits

4. UzmumiC sis 5. Novietojums Vidzemes plnoanas reions Starp divm automaistrlm A2R ga Sigulda - Veclaicene A3 Inukalns Va lmieraValka Dzelzce Rga Valka - Tartu Priekuu lidlauks 6. Darba tirgus pieejamba

 • Attlumi no Csm :
 • R ga 87 km
 • Krievijas robea193 km
 • Valmiera 30 km
  • 26.7 tkst. iedzvotji
 • Sigulda 40 km
  • 11.3 tkst. iedzvotji
 • Smiltene 54 km
  • 5.7 tkst. iedzvotji
 • Limbai 46 km
  • 8.3 tkst. iedzvotji
 • Madona 86 km
  • 9.6 tkst. iedzvotji

7. Csis Vidzem

  • Csis ir eogrfiskais centrs Vidzemes ekonomisks attstbas teritorijai, ko veido trsstris starp Valmieru Smilteni - Siguldu
  • Teritorijas raksturojums:
   • Aizem 12% no Vidzemes teritorijas
   • dzvo apmram 100 000 iedzvotju (42% no Vidzemes iedzvotjiem)
   • teritorij atrodas 59% no reion esoajm darba vietm rpniecb
   • laba ceu struktra un labi sabiedrisk transporta savienojumi

8. Csis Valmiera - Smiltene 9. Darba tirgus Csu rajon 10. Raoanas teritorijas Css Centrs Raoanasteritorijas Attstbasteritorijas Dzvojam apbve Dabas teritorijas Apbves struktra Css 11. Augstk un profesionlizgltba

  • Csu profesionl vidusskolas mcbu programmas:
   • Enertika un elektrotehnika
   • Metlapstrde
   • Bvniecba
   • Kokizstrdjumu izgatavoana
  • Csu mzikas vidusskola
  • Priekuu lauksaimniecbas tehnikums
  • Rgas Tehnisk Universitte (kltienes filile)
  • Rgas Pedagoijas un Vadbas Augstskola
  • Rgas Starptautisk ekonomikas un biznesa administrcijas augstskola
  • Turba

12. Investcijas infrastruktr

 • Izgltbas iestdes
 • Ielas un ielu apgaismojums
 • dens un kanalizcijas sistmas
 • Siltumapgde
 • Trisma un kultras infrastruktra
 • Socil infrastruktra
 • Daudzdzvoku mju bvniecba

13. Pavaldbas atbalsta instrumenti

  • Saistoie noteikumi par Nekustam pauma nodoku atlaidm
  • Teritorijas uzmjdarbbas attstbai
  • Jauna teritorijas plnojuma izstrde vairk teritorijas biznesam
  • Sadarbba ar LIAA Polaris ietvaros
  • Biznesa inkubators Magnuss
  • Zintnes muzejs Z(in)oo
  • Praktiskas paldzbas saistb ar ineniertklu turtjiem
  • VARAM projekta ietvaros izveidot investciju profila paraugu

14.

 • PALDIES PAR UZMANBU!