Click here to load reader

33 - Dr. Kéri Szabolcs Idegfejlődési Az autizmus-spektrum zavarok neuropatológiája Makroszkópos: •Az agy korai gyermekkorban abnormálisan nagy, ez később csökken (3-4 éves

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 33 - Dr. Kéri Szabolcs Idegfejlődési Az autizmus-spektrum zavarok...

 • 1

  Idegfejlődési zavarok

  Kéri Szabolcs

  Az idegfejlődési (neurodevelopmentális) zavarok koncepciója

  Kórtörténet, etiológia: • Pre- vagy perinatalis komplikációk, genetikai diatézis • Pozitív családi anamnézis • Kedvezőtlen pszichoszociális-családi körülmények

  Tünetek: • Motoros és nyelvi fejlődés késése • Viselkedészavar, szociális deficit • ADHD-, OCD-szerű tünetek, hangulatzavarok • Tanulási problémák • Specifikus életkorban kritikus változások

  Vizsgálati eredmények: • Minor neurológiai és testi anomáliák • Aspecifikus EEG-eltérések, epilepszia • IQ alacsonyabb tartományban, kognitív deficit • Képalkotás: negatív, nem definitív kamratágulat, aspecifikus eltérések

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 2

  Az idegrendszer fejlődésének fő komponensei

  • Sejtproliferáció • Sejtmigráció • Sejtdifferencionálódás • Nyúlványok növekedése,

  szinapszisformálás • Programozott sejthalál és

  szinapsziselimináció (pruning)

  I. A proliferáció, migráció és differencionálódás zavarai: - Microcephalia - Lissencephalia - Polymicrogyria - Schizencephalia - Pachygyria - Periventricularis heterotopiák

  II. A szinapszisformálás és plaszticitás zavarai - konnektivitási zavarok (enyhe migrációs és mielinformálási deficit is lehet)

  - Autizmus-spektrum zavarok - Rett-szindróma - Fragilis X-szindróma - Williams-szindróma - Down-szindróma, „idiopátiás" mentális retardációk - Szkizofrénia

  Az idegfejlődési zavarok osztályozása

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 3

  Normál Periventricularis hetereotopiák

  Lamináris heterotopiák

  Pachygyria

  Polymicrogyria

  Agyria (lissencephalia)

  VZ – ventricularis zóna PP – preplate (előlemez) IZ – intermedier zóna CP – cortical plate (kérgi lemez) SP – subplate (allemez) MZ – széli zóna WM – fehérállomány

  A cortex fejlődése: proliferáció és migráció

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 4

  tubulin + LIS1 doublecortin

  aktin

  Idegnyúlványok (neuritok) növekedése

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 5

  Szinapszisok kialakulása

  BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor NGF – Nerve Growth Factor NT3,5 – Neurotrophin Citokinek, TNF

  Programozott sejthalál (apoptosis) és stabilizáció

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 6

  Hickmott et al., 2006

  Korreláció a cortex vastagsága és az IQ között különböző életkorokban

  Shaw P et al., Nature, 2006, 44, 676.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 7

  A cortex gyermek- és serdülőkori fejlődése és az IQ

  Shaw P et al., Nature, 2006, 44, 676.

  Autizmus-spektrum zavarok

  • Képviselők: Autizmus, Asperger-szindróma, nem specifikus pervazív fejlődési zavar

  • Tünetek: Reciprok társas kapcsolatok, kommunikáció, beszűkült-sztereotip érdeklődés és viselkedés

  • Gyakoriság: 0.6%, növekvő (fiúk: 4-5-ször gyakrabban érintettek)

  • Testvéreknél: 50-100-szor nagyobb kockázat • Heritabilitás > 90%, poligénes (3-15 génlókusz interakciója) • Diagnózis: 2 éves kor után • Korai jelek: követő vizuális figyelem, imitáció, társas válaszok

  (névre reagálás, szemkontaktus, reciprok mosoly), motoros kontroll, ingerekre mutatott reaktivitás, nyelvi fejlődés

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 8

  Funkcionális eltérések autizmus-spektrum zavarokban

  • Arcfelismerés, érzelemfelismerés

  • Közös figyelmi fókusz • Mentalizáció • Imitáció, tükörsejt-

  rendszer eltérései

  IFG – inferior frontalis gyrus (arckifejezések utánzása, tükörsejtek) STS – superior temporalis sulcus (arckifejezések feldolgozása, szemkontaktus) SFG – superior frontalis gyrus (mentalizáció) A – amygdala (érzelmek felismerése, affektív reakciók) FFA – fusiform face area (arcok felismerése)

  Az autizmus-spektrum zavarok neuropatológiája

  Makroszkópos: • Az agy korai gyermekkorban abnormálisan nagy, ez később

  csökken (3-4 éves korban 5-10%) • Cerebellaris magvak kisebb térfogata (vermis) • Agytörzs, oliva inferior dysplasia

  Mikroszkópos: • Cerebellum Purkinje-sejtjeinek száma csökkent • Piramissejtek dezorientációja • Fokozott corticalis neuronsűrűség és neuronszám • Minicolumnák szélessége kisebb (GABA-erg laterális gátlás

  zavara, fokozott lokális és csökkent hosszabb konnektivitás)

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 9

  Az autizmus-spektrum zavarok molekuláris patológiája

  • Linkage-vizsgálatok: 2q, 7q, 16p • >100 kandidáns gén, rosszul reprodukálható • ENGRAILED2 – cerebellaris morfognezisben fontos gén,

  esetek 40%-ában szerepet játszhat • Bcl-2, p53, reelin • 15q – Angelman-szindróma: UBE3A, GABA-receptor

  alegységek • 17q – szerotonin transzporter • Sclerosis tuberosa: hamartin és tuberin gének • Neuroligin 3,4 (szinaptikus adhéziós molekulák) • Oxytocin, vasopressin (társas kötődés) • Intrauterin vírusfertőzés, anya thalidomid és valproat-

  szedése, autoimmun folyamatok

  Rett-szindróma

  • 1/15000 lánygyermek • 6-18 hónap normál fejlődés után hanyatlás a

  nyelvi funkciókban és a kézügyességben • Microcephalia, ataxia, apraxia, epilepszia,

  scoliosis, apnoe-hyperpnoe, növekedés elmaradása

  • MeCP2 (metil-CG binding protein 2) gén, X-kr.: a DNS metilált CG dinukleotidjaihoz kapcsolódó fehérje, transzkripció gátlása

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 10

  Fragilis X-szindróma

  • 1/1000 fiú (mentális retardációk 10%-a), 1/3000 lány

  • Hosszú arc, nagy fülek, arcközépi hypoplasia, strabismus, nagy herék, flexibilis izületek

  • FMR-1 gén (Xq) inaktivációja, CGG-repeat (>200), metiláció (fejlődő szinapszisok, dendrittüskék)

  Williams-szindróma

  • 1/7500 (a mentális retardációk 6%-a) • 7q11 deléció, 28 gént érint • „Manó" arc, széles homlok, ritka fogak, iris alakjának eltérése, szív,

  vese, thyroidea betegségei, hiperkalcémia • Az autizmus ellentéte: hiperszociabilitás; kifejezett vizuospatialis deficit • Agy mérete csökkent • Corpus callosum alakja, sejtek mérte és denzitása a primer

  látókéregben megváltozott • Gének:

  - ELN (elastin), - LIMK1 (LIM domain kinase 1): a fejlődő agyban aktin szabályozása, axonnövekedés és szinapszisformálás – vizuospatialis deficit - CYLN2 (cytoplasmatic linker 2): mikrotubulusok szabályozása - Frizzled 9: wnt kaszkád receptora, neurotrophikus hatás - hippocampus spatialis memória - Syntaxin 1: szinaptikus vezikuladokkolás

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 11

  Meyer-Lindenberg et al., 2006

  Szkizofrénia

  • Gyakoriság: 0.8-1% • Heritabilitás: 80%, testvérekben 10-szeres kockázat • Kezdet: késői adolescens - fiatal felnőttkor, de évekkel

  előtte már kognitív, szociális, motoros és affektív deficit • Gyermekkori forma (childhood onset schizophrenia,

  COS) – súlyosabb, progresszív agyi elváltozások (kamratágulat)

  • 5-6 kritikus gén + környezeti tényezők (pre- és perinatalis komplikációk [hipoxia, éhezés, vírusfertőzés], bevándorlás, téli-tavaszi születés, nagyvárosi környezet, expressed emotion)

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 12

  Neuronális rendszerek sérülékenysége Praefrontalis cortex, hippocampus, Mesolimbikus dopaminerg rendszer Stressz-rendszer

  Gének Pre- és perinatalis komplikációk

  Neuronális rendszerek működési zavara

  Funkcionális hanyatlás

  Szinaptikus remodelling

  Szociális környezeti tényezők, drogok

  Születés Fiatal felnőttkor

  Kognitív, motoros és viselkedészavar

  Prodromális tünetek

  PSZICHÓZIS

  A szkizofrénia etiopatogenezisének modellje

  Cannon et al, 2002; Walley et al., 2005

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 13

  Harris JM et al. Biol Psychiatry 2004; 56: 182.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 14

  Konradi et al., 2001

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • 15

  Critchlow et al., 2006