of 24 /24
.cat CASTELLAR DEL VALLÈS 342 DEL 3 AL 9 DE JULIOL DE 2015 Setmanari d’informació local CULTURA P19 Els més petits van gaudir amb l’actuació de batucada, un dels plats forts de la festa de l’ETC. || Q. PASCUAL Cultura i gresca es van fusionar en la celebració de la festa de l’Esbart Teatral, que va omplir Castellar de música i ambient festiu La festa de l’Esbart Teatral també va servir per celebrar el segon aniversari de la secció de percussió de l’entitat: Tucantam Drums L’ETC més popular Laura Palacios, millor nota local de la selectivitat “Volem compartir el projecte Castellar 20/20 amb tothom” ACTUALITAT P4 Palacios ha obtingut un 9,69. ||C. DÍAZ ACTUALITAT P2

342 - lactual.cat · .cat CASTELLAR DEL VALLÈS 342 DEL 3 AL 9 DE JULIOL DE 2015 Setmanari d’informació local Els més petits van gaudir amb l’actuació de batucada, un dels

Embed Size (px)

Text of 342 - lactual.cat · .cat CASTELLAR DEL VALLÈS 342 DEL 3 AL 9 DE JULIOL DE 2015 Setmanari...

 • .catCASTELLAR DEL VALLS

  342DEL 3 AL 9 DE JULIOL DE 2015

  Setmanari dinformaci local

  CULTURA P19 Els ms petits van gaudir amb lactuaci de batucada, un dels plats forts de la festa de lETC. || q. pASCUAL

  Cultura i gresca es van fusionar en la celebraci de la festa de lEsbart Teatral, que va omplir Castellar de msica i ambient festiu

  La festa de lEsbart Teatral tamb va servir per celebrar el segon aniversari de la secci de percussi de lentitat: Tucantam Drums

  LETC ms popular

  Laura Palacios, millor notalocal de laselectivitat

  Volem compartirel projecte Castellar 20/20 amb tothomACTUALITAT P4

  Palacios ha obtingut un 9,69. ||C. dAz

  ACTUALITAT P2

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT EDUCACI02

  Laura Palacios vol estudiar un doble grau de Dret i Economia || C. dAz

  Alumnes de lInstitut Puig de la Creu moments abans de comenar les proves de selectivitat denguany. || q. pASCUAL

  Un 965% dalumnes de Castellar aproven les PAU

  Des de fa anys, s una constant que els alumnes de Castellar obtinguin bons resultats a les Proves dAccs a la Universitat.

  A lInstitut Castellar, com lany passat, han aprovat el 100% dels alumnes presentats, la mit-jana del centre s de 6,9 sobre 10, una de les mitjanes ms altes dels darrers anys, explica Tere-sa Ochagava, la coordinadora de Batxillerat de lINS Castellar. La nota ms alta ha estat per la Laura Palacios, que ha tret un 9,69, que a ms dobtenir matricula dhonor, rebr una menci especial per su-perar el 9. Estem molt contents amb els resultats afirma la coor-dinadora-, nou alumnes han tret ms dun 8 i sobretot, perqu tots els estudiants amb els que hem parlat podran cursar la carrera que volen.

  Les notes de lInstitut Puig de la Creu tamb son molt bones. Han aprovat el 94% dels alumnes pre-sentats. Llvar Joan ha obtingut la millor nota daccs amb un 8,3. La mitjana del nostre centre s de 6,27, explica la coordinadora de Batxillerat, Anna Gracia.

  Sembla que enguany les pro-ves han estat ms accessibles, o com a mnim aix s el que sex-treu de les notes, comparant-les amb altres anys, i del que expli-quen els alumnes. Enguany als alumnes del nostre centre els ha resultat ms fcil la prova dan-gls. Les notes daquesta matria sn molt bones. Catal i Castell, ms o menys han anat igual. De les comunes, diuen que Filosofia va ser ms complicada, no tant pel contingut sin per la formula-

  ci. La manera de preguntar pels autors era una mica diferent, ex-plica Ochagava.

  premi extraordinari || Entre les accions que els centres disposen per potenciar lexcellncia dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Hi poden optar aquells alumnes que han tret una qualificaci final de batxillerat igual o superior a 8,75. En el cas de lInstitut Castellar, shi han presentat cinc alumnes: la

  Bons resultats per als alumnes de la vila. 83 dels 86 estudiants presentats han superat la selectivitat

  Cristina Domene

  +SELECTIVITAT

  Laura Palacios va obtenir un 9,95 de mitjana de Batxillerat. Aquesta nota juntament amb els bons resul-tats de la selectivitat li ha perms obtenir un 9,69 de nota daccs a la universitat. Un resultat excellent tot i que ella explica que durant els dies dexmens, no ho tenia tan clar: Anava molt tranquilla perqu vaig estudiar fora, em veia preparada. Per quan vaig fer els primers exmens em va semblar que mestava anant malament. Vaig cometre errors que a classe no hauria coms. La veritat s que em va sorprendre la nota, per estic molt contenta, diu la Laura. Grcies a aquests bons resultats, Palacios ha obtingut matrcula dhonor, una menci especial de la Generalitat per haver tret ms dun nou i, a ms, dimarts dia

  Laura Palacios obt un 9,69 de nota daccs

  30, es va presentar als Premis Extraordinaris de Batxillerat, obert a aquells estudiants que han obtingut ms dun 8.75. Aquest premi s sobretot un reconeixement. Es tracta dun examen que vam fer a lInstitut Pere Calders, al costat de la UAB. Va consistir en dos exercicis de dues hores i mitja cadascun. Les millors notes de Catalunya, passaran a la fase espanyola.La Laura ha estat treballant per aconseguir el seu objectiu des de 3r dESO, per aix podr fer, segurament, la carrera que vol: s un doble grau de Dret i Economia a la Pompeu Fabra. Sn dues carreres a la vegada, per mhi enfronto amb moltes ganes perqu s una meta que em vaig marcar fa tres anys i he anat lluitant en aquesta direcci. La nota de tall daquesta doble carrera a la Universitat Pompeu Fabra est marcada en un 11,07, per la Laura, sumant les notes de les assignatures especfiques, t un 13,19. De ben segur que aconsegueix entrar.

  Laura, la Sara, lAina, la Queralt i el Mart. Aquest guard proporciona diferents avantatges als alumnes com lexempci de les taxes univer-sitries per al primer curs, un curs gratut a una Escola oficial didio-mes, lestada en un centre de re-cerca o instituci relacionada amb el camp dinters de lalumne/a i la possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat. Per sobretot s interessant pel reconeixement, pel prestigi, as-segura Ochagava.

  Un total de 46 persones han finalitzat aquest mes de juny algun dels cursos presencials o semipresencials que ha im-partit el Servei Local de Cata-l des del passat mes de febrer. Pel que fa als cursos presenci-als, 19 alumnes es van inscriure al curs dIntermedi 3 (nivell B), mentre que 15 es van matricular als cursos semipresencials i 12 han fet el taller de fontica i pro-nunciaci, un curs prctic per millorar la comunicaci a partir duna bona pronncia. Daltra banda, el Servei Local de Catal ha anunciat que les inscripcions al curs 2015-2016 es podran for-malitzar del 15 al 24 de setem-bre. Prviament, a partir de l1 de setembre, es faran les pro-ves que permetran saber el curs que cada alumne haur de fer.

  Redacci

  46 alumnes passen pel curs del Servei de Catal

  + EDUCACI

  Activitat de Guia Didctica. ||ArxiU

  Els centres escolars de Castellar del Valls han realitzat aquest curs 2014-2015 un total de 760 activitats, visites o prstecs de la Guia Didctica, un recurs que ofereix la Regidoria dEducaci.

  Enguany, la Guia Didcti-ca recollia 118 propostes distri-budes en vuit rees temtiques: Coneguem la nostra vila (20), Castellar i el mn cultural (21), Castellar i la salut (15), Castellar i el medi ambient (18), Castellar i el mn agrcola (4), Castellar i lempresa (8), Castellar i leduca-ci en valors (12) i Materials (20).

  Com s habitual, les pro-postes que arriben a ms alum-nes sn les audicions musicals, el cicle de teatre per a les llars dinfants i pels centres dedu-caci infantil i primria i el te-atre en angls, activitats inclo-ses dins de lrea Castellar i el mn cultural.

  Redacci

  760 peticions a la Guia Didctica

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015 03

  ACTUALITATPLE EXTRAORDINARI DE JUNY

  El nou cartips genera dubtes a loposici

  El ple extraordinari de dimarts, que va servir per posar les bases de funciona-ment i organitzaci daquest mandat, va ser la posada de llarg per a la im-mensa majoria dels regidors de lopo-sici a Ca lAlberola. Tant el to de les in-tervencions com les formes van tenir poca acidesa i, en tot moment, es va apellar a la possibilitat de trobar punts de consens al llarg del mandat. Aix, per, no volia dir que els grups de lopo-sici donessin dentrada un xec en blanc al nou organigrama municipal i a les propostes de retribucions plan-tejades en aquest ple per lequip de go-vern, que t majoria absoluta.

  Lalcalde, Ignasi Gimnez, va re-sumir les principals novetats del carti-ps assenyalant que shavien suprimit les rees i que saposta per regido-ries compactes per aprofitar mi-llor els recursos tant humans com materials. Gimnez va manifestar la voluntat de lAjuntament de disse-nyar un Pla Estratgic Castellar 20/20 que cerca la complicitat de tots els grups municipals i de la societat civil per definir el municipi del futur i va nomenar totes les regidories. Com a novetats ressenyables, cal destacar la integraci dels temes docupaci amb educaci i formaci; la inclusi dHa-bitatge dins la Regidoria de Serveis Socials i Salut; o la creaci duna Re-gidoria de Dinamitzaci Econmica i Cultural. Lalcalde tamb va subratllar laposta per una Regidoria de Govern Obert, que gestionar temes de parti-cipaci i transparncia duna forma molt transversal. Gimnez tamb va informar que shavia incls una pro-posta de Decidim Castellar que consis-teix a crear espais de trobada ms enll de les comissions informati-ves per tenir un dileg ms obert entre govern i oposici. Ubicacions al sal de plens del govern i loposici. || r.G.

  Per part de loposici, es va estre-nar el portaveu dERC, Rafa Homet, grup que torna aquest mandat a lAjun-tament i com a segona fora poltica. Homet va expressar preocupaci perqu el seu grup veu poca dedica-ci per part de lequip de govern. El portaveu republic va dir que el carti-ps estava pensat com una estruc-tura electoral per gestionar el dia a dia amb impossibilitat de treba-llar a llarg termini. Com a fet posi-tiu, Homet va citar que Ocupaci i Ensenyament sagrupin. Per part de Decidim Castellar, que tamb ses-trena aquest mandat amb 4 regidors -com ERC-, Jordi Uy va mostrar preocupaci per algunes decisi-ons preses amb el nou cartips com el fet que la regidora de Serveis Social deixi de tenir dedicaci exclusiva

  Redacciguns dubtes sobre el nou cartips. La seva portaveu Bea Garcia va enume-rar aspectes que trobaven a faltar com la promoci dels espais naturals, dotar de ms continguts la Regidoria de Joventut, impulsar ms poltiques digualtat i, en general, ens falta projecci de la ciutat i posada en valor daquest municipi.

  Laltra gran qesti que es va debatre va ser els sous i les assigna-cions als grups municipals. El regidor dHisenda, scar Lomas, va detallar que els poltics locals cobraran aquest mandat el mateix que es va marcar a principis del mandat passat fa quatre anys. Aix vol dir que el sou de lalcal-de sha fixat en 54.000 i en 45.000 els dels regidors amb dedicaci exclu-siva. Les indemnitzacions per assistn-cia seran de 16.000 anuals per als re-gidors amb delegaci i 8.000 per als regidors sense delegaci (bsicament loposici). Pel que fa a les assignaci-ons dels grups municipals es va esta-blir un pagament mensual de 302 fix per grup ms un variable de 57 per regidor. Aquestes quantitats sacosten a les proposades pels grups de loposi-ci dERC i Decidim tot i que no van quedar satisfets del tot. Homet (ERC) va assenyalar que el sou de lalcalde frega el mxim perms per la llei i que es podia haver fet un major esfor de contenci. Elisenda Alamany (De-cidim) va apuntar que no hi ha res il-legal, per anem a contracorrent del present i no sha fet cap esfor per llegir la realitat i va citar que lalcal-dessa de Barcelona tindr un sou in-ferior al del seu homleg castellarenc. Com a rplica, Lomas va recordar que el darrer alcalde convergent tenia un sou de 63.000 lany 2003.

  Finalment, tota loposici va votar contra lexistncia dun crrec de confiana proposat pel govern. Fa quatre anys, lequip de govern disposa-va de dos crrecs de confiana.

  Les novetats de lorgani-

  grama municipal generen

  preocupaci entre els

  grups de loposici dERC,

  Decidim Castellar i CDC

  quan sha de fer front a una situaci demergncia social i va sostenir que lOficina dHabitatge no est prou dotada. Uy va mostrar escepticis-me davant la creaci de la Regidoria de Dinamitzaci Econmica i Cultu-ral o la separaci dels temes dEm-presa i Ocupaci. El regidor de Deci-dim tamb va posar sobre la taula la necessitat dincloure a la Regidoria de Programes Socials limpuls de pol-tiques gai, lsbiques, transsexuals i dintergnere. Finalment, el grup de CDC, que ha passat de 4 a 2 regidors aquest mandat, tamb va mostrar al-

  Els grups poltics es van estrenar en el ple extraordinari dorganitzaci municipal

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT04

  Com es planteja aquest tercer mandat a lalcaldia?Personalment amb molta illusi, amb moltes ganes de continuar amb la feina feta durant els darrers vuit anys i emprendren de nous. Penso que els ltims quatre anys shan centrat a atendre les necessitats b-siques de la ciutadania ms afectada per la crisi econmica. Aix ho con-tinuarem fent, per sens plantegen reptes de futur importants. Aquests propers quatre anys els hem de de-dicar a fer una reflexi sobre el nos-tre model de municipi. Per aix, una de les carteres ms importants s la de Castellar 20/20, un projecte de reflexi collectiva i estratgica sobre quin ha de ser el Castellar de la dcada dels anys 20. s un pro-cs que volem endegar amb la col-laboraci i complicitat dels diferents grups de loposici, els treballadors municipals, agents socials, entitats i ciutadania. Poder disposar dun full de ruta compartit per part de tot-hom ens pot oferir moltes possibili-tats de cara al futur.

  Qu ens pot avanar daquest pla? Ara estem en fase de dissenyar aquest procs, que ser de par-ticipaci ciutadana clarssima-ment. A partir del 2016 comen-arem aquest pla estratgic. Cal-culem que en un parell danys el poguem tenir finalitzat.

  Com valora la nova configura-ci de forces poltiques al ple? Nosaltres ens havem plantejat com a objectiu i repte revalidar la majo-ria absoluta i, en aquest sentit, Som de Castellar-PSC ho ha aconseguit. Hi ha hagut un cert impacte de les dinmiques generals de Catalunya que ha fet que ERC, que no tenia re-presentaci, hagi entrat amb fora com a segona fora poltica al ple municipal. Un plantejament com el de Decidim, similar a daltres muni-

  J. RiusENTREVISTA

  Ignasi GimnezAlcalde de Castellar

  Lalcalde de Castellar als jardins del Palau Tolr, dimecres passat. || C. dAz

  Volem completar la peatonalitzaci de Sala Boadella i Montcada

  a poc ms de 15 dies que ha estat escollit al-calde de Castellar per tercer mandat conse-cutiu i el segon amb

  majoria absoluta. ignasi Gimnez creu que ha arribat ara el moment de plantejar-se a nivell collectiu quin model de Castellar hi haur la dcada del 2020

  F

  cipis, tamb ha tingut molt suport. Penso que s una anomalia que CiU noms tingui dues regidores i la di-nmica ha influt en els seus resul-tats aix com en els del PP, que sha quedat sense representaci. El nos-tre discurs sha centrat noms en Castellar i la ciutadania ha ents aquest missatge.

  En el discurs dinvestidura va subratllar les poltiques per pro-moure locupaci. Quines mesu-res impulsar?Durant el darrer any, Castellar s el municipi de Catalunya de ms de 20.000 habitants on ha baixat ms latur. Aix no significa que hgim de quedar-nos amb aquesta dada.

  Va anunciar tamb novetats en matria de participaci i trans-parncia.S. Sha creat una regidoria especfi-ca que es diu Govern Obert, que in-clou competncies de participaci i transparncia. En temes de transpa-rncia municipal, la feina ha estat re-coneguda per la UAB. Esperem que en breu puguem disposar dun pla de transparncia municipal. Quant a participaci ciutadana, farem pro-cessos de participaci puntuals rela-cionats amb projectes dinversi que esperem desenvolupar en els pro-pers anys i preveiem que als pressu-postos del 2016 hi haur una partida de pressupostos participatius.

  Hi ha algunes inversions pre-vistes? Un dels projectes que volem iniciar en breu s completar la peatonalitza-ci dels carrers Sala Boadella i Mont-cada per donar-hi un nou impuls co-mercial. Els trams que tenim ja fets han tingut una bona acollida per ara cal un nou impuls urbanstic. No s una obra faranica, sin microur-banisme, i completa tota la reforma al voltant de la plaa Major. Tamb volem reflexionar sobre el paper que ha de jugar lEspai Tolr i de quina manera el podem habilitar perqu tingui ms vida.

  En temes de mobilitat, hi ha hagut contactes amb el nou ajuntament de Sabadell? Hem de continuar actuant com a lobby de pressi per aconseguir que hi hagi una connexi directa a tra-vs de la Ronda Nord amb la C-58 i la posada en marxa de lintercanvia-dor de la RENFE i Ferrocarrils a la Plaa Espanya de Sabadell. S, hem tingut els primers contactes amb lAjuntament de Sabadell i crec que han estat positius.

  Valldeperes renova per quatre anys ms

  La castellarenca Mriam Vallde-peres ha estat reelegida com a jutgessa de pau de la vila. El con-sistori la va proposar per al cr-rec, i el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, va ratifi-car la decisi. Valldeperes, que s criminloga i prit calligrfic, compagina la seva professi amb el crrec de jutgessa de Caste-llar des de 2002. s un goig, un orgull molt gran, que tots els regidors, independentment del seu color poltic, em triessin, explica Valldeperes.

  El Jutjat de Pau de Caste-llar t tres funcionaris, a banda de la jutgessa, i shi duen a terme exhorts penals, judicis de faltes i es recullen denncies. En ma-tria civil es duen a terme con-ciliacions i les tasques prpies del registre civil com ara casa-ments. Cal puntualitzar que les atribucions que tenen els Jutjats de Pau canvien a partir de l1 de juliol. Entra en vigor la vaca-tio legis de la reforma del codi penal i els judicis de faltes de-sapareixeran dels jutjats de pau. Les faltes es reconverti-ran en delictes lleus i en el nos-tre cas es portaran als jutjats de Sabadell, explica la jutgessa de pau. rem una arma molt bona per als jutjats dinstruc-ci que ara es carregaran de feina, afegeix Valledeperes.

  Daltra banda, quant a la proposta de reforma de les taxes judicials i la privatitzaci del re-gistre civil que va proposar lex-ministre de justcia Alberto Ruz Gallardn, Valldeperes es mos-tra satisfeta que les mesures fi-nalment no shagin aplicat. Les

  JUTJAT DE PAU | NOMENAMENT

  taxes judicials no mhan agra-dat mai. La justcia ha destar a labast de tothom. En el cas del registre civil, la intenci de la reforma, que de moment no sha aplicat, s treure dels jutjats de pau el registre civil per por-tar-lo a notaris, registradors de la propietat i ajuntaments. All shaur de pagar, als jutjats de pau s gratut, apunta la jutges-sa de pau.

  En aquest sentit, la majo-ria de procediments que es duen a terme al jutjat de pau de la vila estan relacionats amb el registre civil. Registre civil genera mol-tssima feina perqu som una po-blaci gran. Els sistemes infor-mtics, per, estan antiquats, funcionen fora malament i fa que el jutjat es collapsi, cons-tata Valldeperes.

  De fet, una de les principals queixes dels funcionaris dels jut-jats s la manca dinversi en el Departament de Justcia. A hores dara, el sistema no est informa-titzat i es treballa amb expedients de paper.

  La jutgessa de pau reconeix que li agrada la seva feina, sobretot en lmbit penal, tot i que de vega-des s difcil treballar al mateix municipi on vius. Estic molt satisfeta que totes les sentncies que he dictat, que shan recorre-gut, han estat ratificades al 100% per un tribunal superior. Totes han estat confirmades, reconeix la castellarenca.

  Amb tot, la part ms positi-va del crrec per a Valldeperes s quan fas entendre a les perso-nes que en ocasions la via de la justcia no s la soluci per als seus conflictes, sin treballar ms la via de lempatia, la solida-ritat, i sobretot la del dileg.

  Mriam Valldeperes s jutgessa de Pau de Castellar des del 2002 || r.Gomez

  A proposta del consistori, i ratificat pel TSJC, la castellarenca continuar com a jutgessa de pau

  Roco Gmez

  Una de les regidories

  ms importants s la de

  Castellar 20/20, fer una

  reflexi collectiva sobre

  quin ha de ser el Castellar

  del futur

  De manera urgent, convocarem per aquest mes de juliol la Mesa dOcupaci per tres raons: valo-rar la mesura de les ajudes que lAjuntament donava a les empre-ses per contractar treballadors o treballadores castellarencs; posar en marxa una lnia dajuts per a la creaci de noves empreses i facili-tar totes aquelles persones que es volen posar dautnoms, assumint lAjuntament la despesa de la quota del primer any.

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  PUBLICITAT05

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT ELECCIONS MUNICIPALS COMER06

  Divendres 10 de juliol

  20.00 h Inici de Festa Major amb el Chupinazo i cercavila de vehicles decorats davant de la Penya Arlequinada21.45 h Copa de cava i coca22.00 h Preg de Festa Major22.30 h Espectacle Tu vecino me suena * (preu: 5 /persona)

  Dissabte 11 de juliol

  09.00 h Cursa popular per la urbanitzaci*10.00 h Partit de futbet* al camp de la Penya Arlequinada10.30 h Gimcana infantil11.00 h Tobogan daigua i dof splash. Vine amb banyador i refrescat!13.00 h Vermut popular (tiquets al local social o el mateix dia de lacte dins la carpa; preu: 4 )17.00 h Carrera de trastos*18.00 h Jocs gegants per a tota la famlia21.30 h Sopar de gala* (preu: 10 /persona)23.00 h Obertura del ball amb el ball del fanalet23.15 h Msica a crrec de Sala Vinilo

  Diumenge 12 de juliol

  09.30 h Timbalers als carrers de Can Font09.30 h Xocolata amb xurros10.30 h 5 concurs can11.00 h Zumba, tots a ballar!12.00 h Demostraci dAikido13.00 h Can descuma14.30 h Concurs dallioli i fideu popular* (preu: 5 /persona)16.00 h Concurs de rebosteria 16.30 h Teatre: Aqu no paga nadie, a crrec del grup de teatre Can Trias18.00 h Gran espectacle infantil Magic Zapping19.30 h Repartiment de premis20.00 h Traca fi de festes

  *Inscripcions fins al 8 de juliol al local de lassociaci de dl. a dj. de 18 a 19.30 h o al tel. 615 38 49 99.

  Nota: totes les activitats, excepte les assenyalades, tindran lloc a la pl. de Can Font.

  Festa Major de Can Font i Ca nAvellanedaOrganitzaci: Associaci de Vens de Can Font-Ca nAvellaneda

  Aquest any, les activitats es van avanar i aix va aconseguir atraure ms pblic a la Shopping Night. || q. pASCUAL

  xit de lAvinguda Shopping Night

  Tothom tenia lloc a la tercera edi-ci de lAvinguda Shopping Night. Propostes, actuacions i promo-cions per a tots els gustos. En-guany, per amb una novetat, els 25 comerciants que trobem entre els carrers Roger de Llria i Bar-celona de lavinguda Sant Esteve comenaven la tarda festiva dues hores abans que lany passat. El fet de comenar abans va fer que la gent vingus amb els

  nens i potser aix hi ha hagut tanta afluncia. A ms, moltes de les activitats estaven adre-ades als ms petits o protago-nitzades per ells, com els tallers que va oferir Aguilart, assegu-ra el farmacutic Llus Casama-da, membre tamb de lassocia-ci de comerciants de lavinguda, que qualifica lactivitat de tot un xit.

  De fet els comerciants co-incideixen a dir que, de les di-ferents propostes que han fet al carrer sigui a lestiu o al Nadal, aquesta ha estat la que ha anat millor. La gent va respondre molt b a totes les actuacions, diu Casamada. I s que el ventall era ampli: Ball de Gitanes i Ball de Bastons, Bollywood a crrec de LaSaladeSer, actuacions dEs-paiart i msica de la m de Bal-

  mes 33 i el restaurant Nigromante.La calor va ajudar a qu els

  vilatans sortissin de casa i per aix, hi havia molt dambient, tant al carrer, com a les terrasses dels bars de lavinguda. Lobjec-tiu no s vendre, sin dinamit-zar el comer de la zona. No pretenem tant fer caixa aque-lla nit, sin donar-nos a coni-xer, promocionar el servei, explica Casamada, que tamb va rebre moltes visites a la far-mcia amb motiu de la reinau-guraci de lestabliment.

  A les 22 h es va fer el sorteig de tres paneres amb productes dels comeros. Curiosament una de les paneres va anar a parar a una dona que lany pas-sat tamb va guanyar-la en la segona edici de la Shopping Night, apunta Casamada.

  Els comerciants estan molts satisfets amb la tercera edici de la iniciativa

  Cristina Domene

  Comencen les rebaixes destiuDimecres, 1 de juliol, van comenar oficial-ment les rebaixes destiu. El sector comerci-al estima que cada ciutad es gastar entre un tres i un quatre per cent ms que en les rebaixes destiu de 2014, uns cent euros de mitjana per ciutad.

  El comer local s optimista i espera fer moltes vendes. Jo he comenat amb un 20% de descompte explica Ester Quin-tana de la botiga Culdesac- per durant les rebaixes espero arribar fins el 50% en al-guns productes. Les rebaixes sallargaran fins el 31 dagost, moment en qu les botigues de roba i calat presenten les seves novetats de cara a la tardor. || C.d.

  COMER | DESCOMPTES

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITATELECCIONS MUNICIPALS 201507

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT08

  EL TAULER

  SERVEI DE COMUNI-CACI DABSNCIES

  Ten vas de vacances? Utilitza el servei de comunicaci dabsncies

  Si sers fora de casa durant ms duna setmana, adreat a la poli-cia Local (c. General Boadella, 1, de dilluns a diumenge de 8 a 21 h) i omple un senzill formulari. La po-licia podr contactar de seguida amb tu o amb qui tu els diguis en cas que hi hagi alguna incidncia al teu domicili.

  + INFO:Policia Local, tel. 93 714 48 30

  AJUTS REHABILITACI DEDIFICIS

  el Consell Comarcal atorga ajuts per rehabilitar edificis ds resi-dencial, anteriors a lany 1981, per obres de conservaci, millora de la qualitat i sostenibilitat o per a ajustos raonables en matria daccessibilitat. es poden dema-nar a loficina Comarcal dHabi-tatge (Consell Comarcal del Va-lls occidental, ctra. Terrassa, km. 15 Terrassa-, a/e. [email protected] tel. 93 727 35 34).

  Consulteu les bases de la convo-catria a http://habitatge.ccvoc.cat/principal.

  + INFO:tel. 93 727 35 34

  INSCRIPCIONSCURSOS EL MIRADOR

  + INFO:www.castellarvalles.cat

  Ja sn obertes les inscripcions a loferta formativa del mirador del curs 2015-2016. el centre ha pro-gramat una trentena de propos-tes diferenciades, amb una ca-pacitat mxima per a 64 grups i ms de 900 places.

  Hi ha vuit disciplines formatives: cursos per a infants i joves, idio-mes per a adults, informtica i TiC, fotografia i vdeo, administraci, habilitats socials, arts plstiques i manuals i expressi corporal.

  A LESTIU NO FEU FOC

  + INFO:www.castellarvalles.cat

  Infocat. Pla demergncies per incendis forestals.

  1. No llenceu burilles enceses.2. en cas dincendi, allunyeu-vos del foc.3. No feu foc, no llenceu coets ni petards, no feu barbacoes. La nostra normativa ho prohibeix.4. Si hi ha incendis, pot haver-hi restriccions a les zones afectades.

  Si veieu un incendi, allunyeu-vos, truqueu al 112 i aviseu a tothom que trobeu.

  FEM DISSABTE!

  Lempresa concessionria de neteja viria i recollida des-combraries fa aquest dissab-te, com cada setmana, neteja intensiva a un indret del mu-nicipi: dissabte 4 de juliol, c. Santa Rosa (Aire-Sol D).

  Ds. 11 de juliol, pl. pau Casals.

  Ds. 18 de juliol, pl. enamorats.

  Ds. 25 de juliol,pl. Triangular (Can Carner).

  Ds. 1 dagost,pl. Canig.

  + INFO:www.castellarvalles.cat

  CDC engega el dispositiu per al 27-S

  La Gent Gran pren lAuditori

  POLTICA | ELECCIONS

  ASS. JUBILATS | FINAL DE CURSDiumenge 28, lAgrupaci local de Convergncia Democrtica de Ca-talunya va posar en marxa les ac-cions de cara les eleccions al Parla-ment de Catalunya previstes pel 27 de setembre.

  Desprs danalitzar els resultats electorals del mes de maig passat i de lassemblea de ratificaci de Bea Gar-cia com a portaveu del Grup Munici-pal, lagrupaci local es va reunir per reorganitzar-se internament i veure com afrontar els propers mesos. Pel partit sobiranista, aquestes no sn unes simples eleccions plebiscit-ries, sin que sn les eleccions clau

  pel futur del pas, explica CDC en una nota de premsa. Per aquesta ra, cal accelerar lorganitzaci per poder afrontar el repte del 27 de se-tembre. En declaracions posteriors a la reuni, Bea Garcia, va afirmar que tenim loportunitat de dotar el pas, del veritable poder que t la ciutadania, de dedicir si volem la in-dependncia del nostre pas o b se-guir com fins ara. s segons la por-taveu del Grup Municipal, lnica soluci possible davant la negati-va constant de Madrid a realitzar un referndum acordat entre les dues parts.

  Lequip de CDC reunit en jornada de treball el passat dia 28. || CedidA

  La Policia Local durant el procediment de rescat de la serp || CedidA

  Troben una serp blanca dun metre al carrer Jaume I

  SALUT PBLICA | ANIMALS

  Un ve de Castellar va aler-tar dimarts passat la Policia Local que una serp blanca daproximadament un metre de llargada es trobava sota un cotxe al carrer Jaume I. Se-gons fonts de la Policia, lani-mal, autcton i no verins, va ser rescatat per efectius dels Agents Rurals de la comarca.

  || redACCi

  LAssociaci de Pensionistes i Jubilats celebrar aquest dissabte la jornada de final de curs. Ser a partir de les 18:00h a lAuditori Municipal quant els tallers culturals que shan dut a terme als casals davis de la vila posin en prctica els seus coneixements dalt de lescenari. Aix, diverses modalitats de dansa, poesia i msica, entre daltres disciplines, ompliran la sala gran dEl Mirador durant la tarda de dissabte. La celebraci de lAssociaci de Pensionistes i Jubilats tamb servir per homenatjar el primer quart de segle del programa de Rdio Castellar La carpeta de lavi, espai on col-labora lentitat. El programa tanca la 25a temporada amb una salut de ferro, amb Francisco Espinosa al capdavant del projecte com a presentador de lespai. El programa dna veu cada mat de divendres a la gent gran i les entitats de la vila, com a cronistes de lactualitat de Castellar. || redACCi Francisco Espinosa || CedidA

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT09

  Ensurt a la piscina de Sant Feliu del Rac

  Dimarts cap al migdia, una nena de 8 anys va estar a punt dofe-gar-se a les piscines de Sant Feliu del Rac. La nena, que est pas-sant lestiu a Castellar amb una famlia dacollida, va anar a la piscina juntament amb una sei-xantena de nens de lesplai Xis-pis. Segons explica un dels mo-nitors, linfant t algun problema de vista i no sap nedar, per quan van arribar al complex, la peti-ta es va llenar rpidament a la piscina. Un dels monitors va veure de seguida que alguna cosa no anava b, que la nena comenava a surar a laigua i es

  SUCCESSOS | ACCIDENT

  va llenar a treure-la. Una vegada fora, amb lajuda del socorrista, la van posar de costat i la nena va expulsar laigua, explica un dels monitors. Grcies a la rpida actuaci dels dos joves i a aquests primers auxilis es va poder evitar una desgrcia.

  Desprs de donar lavs, van arribar fins al lloc dels fets la Po-licia Local, els Bombers, una am-bulncia del SEM i un helicpter demergncies. Segons van infor-mar els Bombers Voluntaris es va realitzar una tracci mandibu-lar que va permetre respirar lin-fant. Lambulncia va traslladar la nena a lHospital Taul, on evo-luciona favorablement a la Unitat de Cures Intensives.

  Fregant els 40 graus

  La darrera setmana de juny ha estat marcada pel sol i per les altes temperatures, en la primera onada de calor daquest estiu. Els term-metres shan enfilat fins a tempe-ratures extremes, tal com havia previst el Servei Meteorolgic de Catalunya (SMC). Entre dilluns i di-vendres, molts municipis han supe-rat el llindar de la temperatura m-xima mitjana de manera sostinguda arribant a pics de calor de fins a 40 graus a les terres de ponent.

  A Castellar del Valls, lestiu passat la temperatura mxima mit-jana va ser de 30 graus mentre que a la jornada ms calorosa els ter-mmetres van arribar als 35 graus. Enguany, el pic de calor del que por-tem destiu ha estat ms de quatre punts per sobre. Aix, dilluns passat la temperatura mxima que es va registrar va ser de 39,5 graus, a les-taci meteorolgica de Cal Botafoc. Lendem, el 30 de juny, la mxima es va enfilar fins els 35,5 graus. Tant dilluns com dimarts passat, les nits van ser molt clides amb mnimes que de 19,5 graus i 20 graus respec-tivament. Cal recordar que la tem-peratura mxima histrica a la vila, des que es recullen dades a les esta-cions meteorolgiques, es va regis-trar el juliol de 1994 amb 41 graus.

  A causa daquesta forta onada de calor arreu de Catalunya, des del CECAT i Protecci Civil recorden que els collectius ms vulnerables

  SALUT | ALTES TEMPERATURES

  sent greu.Per sense cap mena de dubte

  el millor remei per a un cop de calor s la prevenci amb conduc-tes tan senzilles com abaixar les persianes de casa i noms obrir-les a les nits per no acumular calor a les llars, caminar per lombra i evi-tar sortir al carrer i fer activitats que requereixin esfor fsic entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Tamb s recomanable vestir roba cmoda i lleugera, de colors suaus, protegint el cap amb un mocador o un barret, portar sempre aigua i un vano amb nosaltres. Daltra banda, lalimentaci tamb s fo-namental. Cal apostar per amani-des, fruites, sucs i batuts, menjars refrescants que no comporten una digesti pesada i ens aporten una dosi extra dhidrataci.

  La primera onada de calor ha disparat els termtres durant aquesta setmana

  Roco Gmez

  i de risc, que shan de protegir du-rant aquests dies de calor sostingu-da, sn els infants, les persones ma-jors de 65 anys, les persones amb discapacitats fsiques o psquiques i limitacions de mobilitat o autocu-ra, les persones amb hipertensi arterial, diabetis, malalties cardio-vasculars, malalties respiratries, malalties renals, malaltia de Par-kinson, malaltia dAlzheimer, obe-sitat o altres malalties crniques. Les altes temperatures produeixen una prdua de lquids i de sals mi-nerals (clor, potassi, sodi, entre al-tres) necessaris per a lorganisme. Aquest fet pot agreujar una malal-tia crnica o provocar deshidrata-ci i esgotament. Si lexposici a temperatures tan elevades es per-llonga, es pot patir un cop de calor, que s una situaci que pot acabar

  Les altes temperatures conviden a menjar gelats refrescants || r.Gmez

  Redacci

  Una nena de 8 anys, que est passant lestiu a Castellar amb una famlia dacollida, va estar a punt dofegar-se dimarts passat

  Imatge darxiu de la Piscina de Sant Feliu || ArxiU

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  OPINI10

  les darreres eleccions municipals, la candida-tura de CiU a Castellar, igual que a tota la co-

  marca, va patir una forta davallada, i desprs de moltes anlisis i reflexi-ons, volem deixar clar que la ciuta-dania mai no sequivoca: si en un mo-ment donat fa una opci o una altra s perqu espera uns resultats o uns altres. Sigui com sigui, el projecte que CiU oferia per a aquest mandat no va encaixar en les expectatives de la majoria de la nostra ciutadania, per aix, jo vaig posar el meu cr-rec a disposici tant el Comit Local com de lAssembla de CDC i em van renovar la confiana.Superat aquest primer repte, i com he dit al llarg de tota la campanya, un fra-cs no s ms que una oportunitat per

  A

  Bea Garcia*

  Nou rumb

  S

  Dedicim Castellar

  ota daquesta inten-sa calor sestan es-trenant al Valls els nous mandats, molts dells liderats per

  nous moviments poltics ruptu-ristes que, ben segur, portaran un altre aire a les accions muni-cipals. s evident que, per a una part cada cop ms important de la poblaci, hi ha un gran esgota-ment al constatar com les accions executives del poder municipal, en aquest cas, per tamb en al-tres mbits i esferes, siguin tant distants, injustes i insolidries. En el Valls ha crescut enormement el recolzament a les candidatures que intentem, per tots els mitjans,

  Al Valls la nova poltica ja hi s

  LA BSTIA podeu escriure les vostres cartes a [email protected] deixeu nom, cog-nom, nmero de telfon i nmero del dNi. mxim 20 lnies. Les cartes de ms extensi poden ser extractades.els escrits es publicaran per estricte ordre dar-ribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

  Edita: Ajuntament de Castellar del Valls C. major, 74 1r pis 937 472 123 Director: Juli Guerrero Redactor en cap: Jordi rius Direcci dart: Carles martnez CalverasRedacci i Fotografia: marina Antunez, Cristina domene, roco Gmez Compaginaci i Disseny publicitat institucional: Carles martnez i Jordi BatallaPublicitat: ielou comunicaci, S.L. 937 070 097 [email protected]: Grficas de prensa diaria Distribuci: TeB Castellar Tiratge: 5.500 exemplarsCorreu electrnic: [email protected] Dipsit legal: B-13007-2008

  tornar a comenar i fer les coses mi-llor, cal fer front a aquesta sotragada. La situaci actual ens obliga a sortir de la nostra zona de confort i buscar nous mecanismes per avanar, s una forma dobligar-nos a arriscar. I aix s el que hem fet aquest passat diumenge, trobar-nos per veure com enfoquem aquesta nova etapa amb noves idees, noves aportacions i nous reptes.Amb cares noves, daltres de sempre, uns ms implicats, daltres ms contin-guts, per tots amb un objectiu com: fer un projecte que millori la nostra vila, que larrenqui de limmobilisme on estem ancorats, amb un projecte innovador que ens torni a apropar a la gent, que ens retorni la confiana de la ciutadania. Separats ja formalment de la segona part de les sigles, Uni, una Uni que mai no va ser gaire representativa a Castellar, per que enterbolia determi-nats missatges nacionals, sembla que ara tot ser, si ms no, ms clar. El moment histric que estem vivint

  montserrat da Silva, presidenta dAires rocieros Castellerenc

  Donem la cara per la salut mental

  Lassociaci Cultural Aires Rocieros i el voluntariat implicat en la Ma-rat, Donem la cara per la salut mental, a travs daquest mitj de co-municaci, volem donar les grcies lentitat esportiva dHoquei Caste-llar per la seva important implicaci el diumenge 21 de juny envers la Marat. Comunicar-vos tamb que, els actes esportius continuen amb la collaboraci del Club Tennis Castellar que, organitza per aquesta setmana, del 6 al 11 de juliol, lespecial Open Tennis i lOpen Pdel per a Suport Castellar. Els telfons per confirmar lhorari: (937144893-648104039 ). Durant tota la setmana, es jugaran els partits i les finals es faran el dissabte dia 11 al mat. I el mateix dissabte 11, (a les18:00h) a lAuditori Municipal Miquel Pont, coordinat per en Jeroni Oll i, presentat per la Marina Antnez i lOs-car Pascual, es podr gaudir dels segents actes:El Violoncel dArtcdia, acompanyar les lectures de la Gisela Pou, den Jacint Torrent, de la Josefina Llaurad, den Gervasio Protasio i dAlbert Ms Calvo. Aquests textos seran llegits per la Rosa Maria Es-tvez, lOscar Cardona, la Dolors Ruz i la Montserrat Alzina. Les Corals: Pas a Pas dirigida per la Clara Mart. Espaiart dirigida per la Sonia Gatell, Gent Gran Casal Catalunya, dirigida per en Llus Coma. Duet improvisat amb Jordi De Jurassic Band i Mriam de Mo-ments i el Teatre Casal dAvis.Diumenge 12 de juliol a lEspai Tolr, de les 9/30h a les 22:00h, lOscar Pascual, en Gabi Ruiz, en Xavi Snchez i lOriol Cruz, presentaran les segents associacions culturals i ldiques: A les 9/30 del mat, la Banda de cornetes i Majorettes. Zumba, amb la Nria Estrada; Sardanes ASAC. Ball de Gitanes, Ball de sal Pas de Ball. Tallers per Infants amb la Psicloga Esther Alcaraz; Reiki amb la monito-ra Lili-Vorontsova. Coral Xiribec, director Andreu Brunat i Tenis de Taula. A les 17:00 tarda, Jove Companyia Pas Du Tout, Breake-Dance, monitor lvaro Gonzlez; Danses del Mn, Can Espaola Joaquin Isidoro. Pas de dansa, Ball en Lnea, A.C.A. Aires Rocieros Castella-rencs i Salsa, monitor Ferran Catena. Country, Amics Ball de Sal i el grup Night and Day.Els organitzadors i collaboradors, entre ells en Carmelo Morales, jun-tament amb totes aquestes altruistes entitats i comeros implicats, esperem amb la creativitat esportiva, artstica, ldica i cultural, Do-nar-ho tot per la salut mental. Castellarencs, us hi esperem!

  canviar aquestes formes, fent-nos ms propers, ms justos i ms so-lidaris. I ho fem tot i les dificultats, sabent que les estructures de poder de la poltica institucional ja fa molts segles que estan fetes per afavorir els ms poderosos i que tenen com a objectiu perpetuar-se. Sense anar ms lluny, aqu a Castellar, tot i immersos en la corrent daquest canvi rupturista, ens trobem davant dun mur denominat majoria abso-luta. La majoria dun partit que, tot i tenir les sigles del socialisme i que per tant, conseqentment, hauria danar a favor de la justcia i la solida-ritat, aplica unes poltiques distants i elitistes, dafavoriment de la perpe-tuaci de la classe poltica installada en el poder. Lactitud dapropament a la participaci ciutadana, real, con-creta i efectiva, no s oberta i sincera. Saben, en el fons, que son uns privile-giats i com a tals mantindran les seves

  no ens deixa gaire temps per a la refle-xi, el diumenge 27 de setembre estem convocats a la fita ms gran que aquest pas shagi plantejat mai. El diumenge 27 de setembre decidirem si volem ser independents o no, i en aquest cas no hi haur segones voltes, ni noves oportu-nitats. s per aix que tots plegats hem destar a lalada de les circumstnci-es i fer tots els possibles per sumar en favor dall que cadasc cregui millor per a Catalunya.Ens trobareu al carrer, al local, als actes en favor de la sobirania pr-pia, podrem xerrar, debatre... i sobre tot ens podreu fer arribar els vostres punts de vista, les vostres aportaci-ons, perqu igual que durant la cam-panya de les municipals, ara el que ms ens interessa s saber el que voleu, el que penseu i el que necessi-teu, per aix les nostres xarxes conti-nuen obertes a les teves aportacions, igual que tots nosaltres. Explicans-ho!

  *Portaveu del grup municipal de CDC

  Forcades fins a la sopa

  Deia Andy Warhol que tothom hauria de tenir dret a 15 mi-nuts de fama. Vivim un temps on hi ha una srie de personat-ges que, sense saber ben b com, han aparegut en nostre paisat-ge meditic. Un dia apareixen en un programa de televisi, len-dem apareixen en uns quants articles, i quan ens nadonem, acabem trobant-los fins a la sopa. Dit aix, cridar latenci durant una estona pot ser re-lativament senzill. Mantenir-la durant molt de temps ja s ms difcil. Sempre hi haur alg dis-posat a creures alguna teoria de la conspiraci, per si has dom-plir el teu discurs durant un cert temps, el discurs, a banda den-grescar, ha de ser mnimament slid. I aqu arriben els errors.Culpar les empreses farmacu-tiques de tots els mals s un missatge atractiu. I fa pujar les audincies. El problema s es-candalitzar-se tot afirmant que la vacuna contra la diftria (una malaltia que estava eradicada a Europa) no pot ser obligatria perqu noms funciona en un 95% dels casos. Des daquesta setmana hi ha uns pares a Olot que lamenten haver fet cas a algun daquests illuminats que els havia convenut que no sha-via de vacunar els infants. Mal-auradament, aix no servir per tornar-li la vida al seu fill Pau, de noms sis anys.Per no nhi havia prou amb illuminar esperits indefensos sobre medicina. En aquests temps de canvis poltics, calia una plataforma per fer-se visi-ble. I va nixer Procs Consti-tuent. Al principi, un moviment republic i independentista. Desprs, noms republic. I fi-nalment, com a ltim cartutx, un intent desesperat dassimi-

  Francesc porras

  continua a la pgina 11

  lar-se en un front desquerres. Fet i debatut, lassemblea del 14 de juny aprovava els postulats de Teresa Forcades amb noms 366 vots duns 500 associats.Calia ms visibilitat. I com que Catalunya tamb li estava que-dant petita, la nostra intrpida herona tamb va voler apor-tar el seu valus gra de sorra al conflicte dOrient Mitj, i va de-cidir embarcar-se en la Floti-lla de la Llibertat contra el blo-queig de Gaza. Per igual que li va passar a lArmada Invenci-ble, els elements se li van girar en contra, i poques hores des-prs de sortir de port, havia de ser evacuada per una forta in-disposici. Lamentem que el periodisme dinvestigaci del nostre pas no hagi volgut apro-fundir en les causes. No sabem si, igual que passa amb les va-cunes, Sor Forcades tampoc no vol saber res de la Biodramina. O del Fortasec... El que sorprn s la seva so-breexposici meditica. Pro-cs Constituent t molts menys associats que la Lira Amposti-na, per s capa de convocar amb xit els mitjans pblics i privats de casa nostra. Per qu? Ning els ha votat. No tenen cap responsabilitat pblica. s noms el component mor-bs duna monja meditica? O hi ha algun inters ms incon-fessable al darrere? Malgrat tota aquest lletania de fracassos, estem segurs que encara trigarem a perdre-la de vista. Li agraden massa els flai-xos i els micrfons. Sescolta i sagrada. I el seu discurs irra-dia una gran vanitat personal - un element molt poc cristi, per cert. I, ats que estem par-lant duna monja benedictina (encara que ara mateix esti-gui exclaustrada), cal no obli-dar les paraules de lEvange-li segons Sant Mateu, cap. 7, vers 15: Guardeu-vos dels fal-sos profetes.

  Civada, ordi i sgol

  de ja fa anys que els noms daquests cereals shan genera-litzat en la societat associats amb productes de consum hum com llets vegetals, pans i cerveses ar-tesanals que trobem en els pres-tatges dels nostres establiments comercials.

  Com que malauradament massa sovint els etiquetatges dels pro-ductes no sn en catal es produ-eix una certa confusi. doncs b, la civada s el cereal que en cas-tell sanomena avena, lordi s el nom que correspon al que en cas-tell s lacebada i sgol s la de-nominaci catalana per al que en-castell es diu centeno.

  el Servei dAssessorament del CpNL ofereix larevisi gratuta de textos breus de difusi pbli-ca per a entitats, empreses i par-ticulars. [email protected], 937143043, el mirador.

  937 143 043

  Servei dAssessoramentLingstic del CPNL

  [email protected]

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  OPINI11

  ui diu que la velle-sa s sinnim destar malalt? Conec molta gent

  dedat avanada i no tan avanada que es cuida, que sestima i que es mant en perfecte estat de salut. Les persones grans no tenen per-qu estar malaltes, ser frgils o de-pendre daltres persones. La velle-sa avui dia no s sinnim de prdua intellectual ni de tristesa, s ms, est demostrat que la intelligncia cultural augmenta amb el pas del temps, i jo nestic segura perqu lexperincia noms sacumula amb els anys. Un altre dels tpics erro-nis associats a la vellesa s que les persones grans habitualment sn difcils de tractar, sn rondinaires i poc flexibles, i aix no sempre s aix. La personalitat i lescala de va-lors es mantenen intactes i no can-vien amb ledat, per tant en general els canvis de carcter sn atribu-bles a ladaptaci de cada persona a diferents estats personals.s cert que moltes vegades la ma-laltia arriba sense avisar i en al-guns casos ni la medicina ni nos-altres mateixos la podem vncer, per s indubtable que si habitual-ment ens cuidem,el nostre cos ser capa dafrontar-la amb ms valen-tia i amb ms possibilitats dxit.Per tenir una maduresa saludable no cal fer masses coses especials, bsicament us presento un con-junt de 10 propostes per mantenir en bona forma les vostres capaci-tats , les vostres emocions, les vos-tres relacions i el vostre cos.1- Faci activitat fsica diriament. Ballar, passejar 30-60 minuts cada dia, mantenir neta i arreglada la

  Sense ttol 696. || JoAN mUNdeT

  Deu propostes per ser feliment saludable

  un vas de vi tres o quatre cops per setmana. Begui aigua amb els pats, perdr pes i es notar ms gil i despert.10- Mantinguis actiu i sigui feli. Emprengui alguna tasca, mai s tard si un vol. Recuperi la illusi per les coses, posis objectius, surti a exposicions, passegi pels voltants de Castellar, faci visites culturals. Estimi a la seva parella, respecti-la i tracti-la amb afecte. Si es possible tingui relacions sexuals. La salut sexual potencia la comunicaci i lamor. Lafectivitat i la sexualitat sn part de la persona, i sn neces-sries per a qualsevol grup dedat. Canviar lestil de vida noms depn dun mateix i de les ganes que shi posin. nims, no s difcil.

  *Doctora del CAP Castellar

  Q

  6- Estudi i llegeixi. El diari, un lli-bre interessant, vagi a classes de temes que li interessin: cuina, esco-la dadults, informtica, viatges, idi-omes, bricolatge... vagi a la bibliote-ca i descobreixi mons. Escrigui un diari personal, poemes, una novel.la...7- Aprengui coses noves. Pintura, dibuix, cant coral, instruments mu-sicals, ioga, petanca...8- Informis del qu passa al seu voltant. Procuri estar al dia del qu passa a la famlia, als vens, al poble, al pas... escolti la rdio i lle-geixi les notcies. Vegi poca televi-si, i si ho fa posis un horari i no es passi tot el mat o tota la tarda assegut al sof, menjant i mirant programes sense massa contingut cultural. La televisi sense mesu-ra disminueix la qualitat de vida.9- Jubili el tabac i lalcohol. A par-tir dara les cerveses 0,0 i noms

  Comptem amb els infants per un

  Castellar millor

  M. Antnia Puig*

  El Consell dinfants de Castellar del Valls, va presentar el passat dia 18 de juny, a la sala de Plens de Ca lAlbe-

  rola, el document amb el qual feien el balan de les tasques realitzades i expressaven les seves propostes i aportacions. Pblicament magradaria fer arri-bar lagrament a aquests 27 nois i noies per la gran feina que han de-senvolupat durant aquest curs. Han treballat de valent amb ganes de mi-llorar i canviar coses aportant els suggeriments i les valoracions dels companys i companyes de lescola,

  Ens cal transparncia

  Grup Municipal ERC

  A

  la hipertensi o la hipercoleste-rolmia. Faci els controls que el seu metge o infermera li aconselli, sense obsessionar-se.5- Diverteixis i eviti la soletat. Mi-llor estar en companyia, en contac-te amb els vens, amics, botiguers, familiars... lajudar a sentir-se inte-grat, estar ms animat, els proble-mes seran ms suportables i estar ms relaxat. Participi en un grup o associaci que comparteixi els seus interessos o afinitats. Gaudeixi dac-tivitats comunitries (festes popu-lars, excursions, caminades popu-lars, casals davis...). Visiti la famlia o convidils a casa. Fomenti la seva autoestima i un bon estat anmic. Estigui content i transmeti felicitat als dems!! A ning li agrada la gent que s queixa per vici. Divertir-se s essencial per mantenir la nostra in-tegritat personal.

  Laura Llobet i Vila*

  PLAA MAJOR

  han fet preguntes daquelles coses que no entenien i han consolidat lorganit-zaci dactivitats com sn les jornades esportives i la Festa del Dia Mundial del Medi Ambient. Tamb shan ado-nat que el tema que volien desenvolu-par enguany: Castellar antic, t ms recorregut del que pensaven i el con-tinuaran desenvolupant el curs vinent. Han insistit en la campanya que varen iniciar al curs passat de les caques de gos en veure que continuvem amb el problema.Grcies a tots i a totes per la vostra de-dicaci i el vostre temps treballant en aquest Consell, que segur que tamb us ha donat loportunitat daprendre algunes coses i alhora, mirar la nostra vila amb la vostra prpia visi de la re-alitat. Grcies tamb a totes les esco-les, a tot lalumnat, al professorat i a totes les persones que directa o indi-rectament han participat en aquest projecte, a travs del qual, podem es-coltar la veu duns ciutadans i ciuta-danes que tenen opini i criteri i, que des de la seva perspectiva, ens ajuden a construir un Castellar millor.

  *Regidora dEducaci, Formaci i

  Ocupaci

  litats del personal que est al servei de lAjuntament, o de si saproven o no convenis amb altres administra-cions i quins efectes tenen, o de si es solliciten i accepten subvencions o daltres ajuts econmics per part del consistori. Per tant, entenem que qui no forma part de la Junta de Govern t les mans lligades a lhora de poder treballar i collaborar en temes tant importants com els assenyalats i que afecten de ple a la ciutadania, bsica-ment perqu no podem intervenir-hi de cap manera.A ms a ms, el fet que les sessions de la Junta de Govern no siguin p-bliques, quan shi tracten assumptes en els quals aquesta Junta actua per delegaci del Ple, vulnera tres princi-pis fonamentals: el democrtic, el de seguretat jurdica i el dret a participar directament en els assumptes pblics, una vulneracide principis que impe-deix que els ciutadans puguin partici-par dels temes que els afecten, b di-recta o b indirectament, per mitj dels seus representants. Aix, des dEsquerra considerem que delegar competncies en un rgan com s la Junta de Govern Local, el qu fa s impedir que la resta de partits pu-

  guin participar en temes importants pel poble i pels seus ciutadans, cosa que es tradueix en una manipulaci exclusiva de certs assumptes per part de lequip de govern.

  casa, tenir cura del gos, de les plan-tes, moures... Si est en forma evi-tar caigudes. El que produeix la prdua de fora amb ledat s en part pel dess del muscle. Tothom sap que lexercici fsic fet regular-ment i amb moderaci s la millor opci per ser saludable i s alta-ment recomanable. Eviti fer mig-diades de ms de 30 minuts. 2- Begui fora aigua. Regularment, no noms en els pats, i sobretot en poques de calor per evitar la deshidrataci.3- Mengi poc, no ms del necessari. Lobesitat i el sobreps no ens ajuda a viure b. Laliment ha de ser vari-at i sa, productes de temporada, ve-getals i fruites. No mengi de forma copiosa i sense control.4- Cuidis de la seva salut. Descan-si el necessari. Tingui cura de les seves malalties com la diabetis o

  prerrogatives socials i econmiques fins que puguin. Segurament, per, per darrera vegada. La corrent social ja ha girat per a reformar el capita-lisme egoista i ferotge cap a una altra forma dequilibrar i repartir els bns comuns. Les actituds ja estan canvi-ant: les estructures aniran al darre-ra. Creiem, sincerament, que el canvi s irreversible.Noms cal posar els ulls uns pasos ms enll, cap a lEst. El que est pas-sant a Grcia aquestes darreres set-manes s el preludi dun canvi que reformar les estructures socials i econmiques dEuropa. Amb difi-cultat, amb dolor i amb tota la resis-tncia dels poders institucionalses-tablerts. Per la conscincia de la imperiosa necessitat duna justcia social de base ja no es pot tapar amb diners. Si Grcia diu no al referndum daquest diumenge donar una lli al mn. El bressol de la democrcia, dels savis pensadors que van fer ni-xer aquesta eina, vetllar, com ho va fer en el seu dia, per la pervivncia de la dignitat humana. I aquesta dignitat no est en venda.

  questa setmana, un dels punts de lordre del dia a tractar en el Ple, era la delegaci de

  competncies per part del propi Ple a la Junta de Govern, un rgan en el qual noms hi tenen veu i vot, els membres de lequip de Govern. Per part dEsquerra vam votar en contra daquesta delegaci de competncies perqu considerem que, si hi ha una srie de matries que no sexposen ni es tracten en el Ple, nosaltres no podrem fer-hi cap aportaci, ni participar de les discussions que sorgeixin, ni votar el qu considerem oport en cada cas. s ms, no tindrem coneixe-ment de temes tant importants com si saprova o no el pagament de factures que, per exemple, que-dessin sense pagar en lltim exer-cici per falta de crdit, o de com es resolen les eventuals incompatibi-

  ve de la pgina 10

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ACTUALITAT12

  Hi sou tots convidats!

  Distinci a persones i entitats que han assolit fites esportives durant la temporada 2014-2015.

  Dijous 16 de juliol, 19 hAuditori Municipal Miquel Pont

  Acte de reconeixement de mrits esportius

  CRNICA

  A lestiu, de colnies i campaments

  La primera tanda de colnies a lautocar al moment de sortida, el passat 25 de juny. || A. pArerA

  Castellar aquest any hi ha loferta de 22 casals, de la m dentitats i em-preses molt diverses, per aquesta no s lnica opci durant les vacan-ces destiu per als petits de casa. Els

  dos esplais de la vila, el Sargantana i Colnies i Es-plai Xiribec, duen a terme, un any ms, colnies i campaments destiu. Una proposta que vol edu-car en el lleure i que ho fa sense nim de lucre i des del voluntariat dels monitors i intendents que ho organitzen i que hi participen.

  Colnies i Esplai Xiribec enguany propo-sem tres tandes de colnies, uns campaments i un casal destiu i tot aix es fa des del 25 de juny i fins el 5 dagost, explica Gener Mart, responsable educatiu de Colnies i Esplai Xiri-bec. Les colnies es realitzen a la Casa de Col-nies de Sant Maral, a la comarca de lAlt Pene-ds. El primer torn, format per infants de 5 i 6 de Primria i 1r de lESO, ja hi va marxar el pas-sat 25 de juny i retornaran aquest dissabte 4 de juliol. La propera tanda ser la dels Petits, amb nens i nenes de 1r a 4t de Primria, que aniran de colnies des del 5 fins al 12 de juliol. Lltim torn ser del 14 al 25 de juliol amb la tanda dels grans, constituda sobretot per adolescents de 2n dESO. La darrera activitat seran els Campa-ments que subicaran a Planoles, a la comarca

  A Anna Parera

  del Ripolls, des del 27 de juliol i fins al 5 dagost i on participaran nois i noies de 3r dESO. Les propostes de Colnies i Esplai Xiribec es fan des dun objectiu educatiu, que aquest any s Obre els ulls i meravellat, amb qu es vol transme-tre als participants la importncia de mera-vellar-se per les coses, detalla Mart.

  LEsplai Sargantana ofereix aquest estiu una ruta pel grup anomenat Super Joves, inte-grat per nois i noies des de 3r dESO fins a 2n de Batxillerat, del 22 al 26 de juliol. El seu objectiu s arribar el 26 al terreny dacampada, a Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, on sagrupa-ran amb la resta dinfants de lesplai i gaudiran tots junts duns dies de campaments destiu fins l1 dagost. Finalment, el grup de 1r i 2n de lESO participaran durant el setembre en una ruta que encara t les dates per determinar, per que es far entre l1 i el 5 de setembre. Es tracta dunes propostes ldicoesportives on es vol fer un tre-ball amb la natura, lautoconeixement del grup i la cohesi daquest grup, explica Cris-tina Casta, una de les monitores dels campa-ments de lEsplai Sargantana.

  En les colnies i campaments destiu es fa un treball intensiu, convivencial i que, per tant, t una incidncia educativa important, sobretot quan hi ha una continutat, apunta Mart. Una caracterstica que coincideix en els dos esplais i la ra per la qual totes dues enti-tats veuen aquestes propostes com una experi-ncia interessant per a tots els infants i joves.

  Les activitats a la vila les organitzen els dos esplais, el Sargantana i Colnies i Esplai Xiribec, des de lmbit del voluntariat

  Neix lentitat Discactivat

  Lentitat Discactivat ha nascut amb la voluntat dintegrar als dis-capacitats fsics de Castellar a la societat. Aix la defineixen el Car-les Pinillos i el Juan Arnega, im-pulsors daquesta iniciativa que el que pretn sobretot s organitzar activitats per a tothom, on perso- Juan Arnega i Carles Pinillos, impulsors de la nova entitat. || C. d.

  SERVEIS SOCIALS | INTEGRACI

  Cristina Domenenes que pateixen algun problema fsic i persones que no en tenen cap puguin passar una estona junts. s la intenci de la primera proposta que han organitzat. Un ta-ller de pizza que tindr lloc a lesta-bliment am am, al carrer Jaume I, i a on per noms 3 euros cada participant podr aprendre a fer una pizza. Lactivitat s oberta a tothom i tindr lloc a les 17.30

  hores. Per fer les inscripcions es pot trucar al telfon 699 17 16 28, expliquen. Discactivat tamb ofe-reix ajuda dorientaci i dinforma-ci i estan ubicats, cada dimecres al mat, al PIPAD.

  Aquest grup damics que tre-ballen per la integraci, ja estan preparant la propera activitat, tin-dr lloc el 20 de setembre i ser un cursa oberta a tothom.

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ESPORTS13

  Jordi Torrents, tercera millor marca europea dels 1.500

  Latleta jnior Jordi Torrents va aconseguir la novena posici al Folksam Grand prix disputat a So-llentuna (Sucia), on va millorar la

  seva marca personal amb un temps de 3:42.53. Amb aquesta marca se situa 11 absolut, aconsegueix la m-nima pels europeus de eskilstuna (Sucia) i es colloca com a millor jnior de lany. A ms, puja al tercer lloc al rnquing junior europeu.

  Oriol Alcaraz guanya a Palafrugell i a la Kids Cup

  desprs de quatre voltes al circuit, oriol Alcaraz va guanyar dissabte la prova de ciclisme en ruta que es va disputar a palafrugell. Laltre caste-

  llarenc participant, Axier Casado, va acabar en sisena posici. ivet Al-caraz va completar la prova en pre-benjamins. diumenge, Alcaraz sim-posava tamb a Lli dAmunt on va rebre la medalla dor que lacredita com a campi de la Kids Cup.

  Ja fa ms de mig any des del primer partit oficial del RC Castellar per lentitat no para daconseguir fites histriques abans del primer ani-versari del club. Lltima s haver disputat el primer partit oficial a la lliga nacional de la histria de Cata-lunya, en la variant de rugbi league, una escissi del rugbi clssic en la qual es competeix amb 13 jugadors, en comptes dels 15 que normalment ho fan al rugbi union. Els Gossos, que tamb debutaven a Castellar -no en lliga, que ja ho van fer al fe-brer a Valncia contra el mateix rival-, guanyaven aquest dissabte al Club Rugbi Edetans de Montca-da (CREM), per 48 a 24 i aconse-guien tamb la primera victria a la lliga de desenvolupament que estan disputant, el que vindria a ser una segona divisi nacional.

  Sota un sol de justcia, al Parc de Colobrers de Castellar comen-ava puntual el partit de lliga dels Gossos, que els enfrontaven contra el campi de la lliga de la passada temporada i que ja havia fet patir als homes de dArturo Cuesta, entrena-dor i jugador de lequip. A lanada, els Gossos perdien contra el CREM per 50 a 18, per els castellarencs havent millorat el seu joc en qes-ti de quatre mesos comenaven el partit amb el primer assaig.

  La rpida reacci dels valenci-ans, els ajudava a capgirar el mar-cador, per el capit de lequip local, Nicols Maccio, es carregava lequip a lesquena i feia arribar als Gossos

  Debut amb victria (48-24)

  A dalt, un placatge del CREM, a baix una mel a la segona part del partit de dissabte. || A. SAN ANdrS

  Els Gossos, lequip de Rugbi League del RC Castellar, guanya el Crem en el primer partit de la lliga nacional de la histria a Catalunya

  Albert San Andrsdues marques pel davant al marca-dor en finalitzar els primers 40 mi-nuts del partit.

  Amb ms de 36 graus, els 26 jugadors tornaven a la gespa dispo-sats a no donar el seu bra a trcer, per cap dels dos equips estava dis-posat a afluixar. Un clar inici de joc amb una contundncia i duresa en-cara major que a la primera part, decantava el pes de la banda dels Gossos, que amb una excellent col-locaci en defensa i una gran quali-tat en els placatges seguia manant al marcador fins el definitiu 48-24.

  Lentrenador Arturo Cues-ta declarava en finalitzar el par-tit que volem donar les grci-es al CREM i als seus jugadors pel partit que han fet i per no po-sar-nos les coses fcils. Tamb menci especial pel nostre capi-t Nicols Maccio, que ha estat pare aquesta setmana i que a ms ha portat a lequip a la vic-tria. Felicitats.

  Amb aquesta victria, els cas-tellarencs ocupen la segona posici de la lliga nacional de desenvolu-pament a noms un punt del lide-rat ostentat pel CREM. El proper partit de lliga, encara per concre-tar, es disputar fora al mes de ju-liol, contra els Tigres B de Valn-cia o els Custodians de Madrid.

  Nombre de jugadors per equip de la rugbi LeagueLA XIFRA

  13

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ESPORTS14

  Ms informaci: Institut Castellar(c. Carrasco i Formiguera, 6)Tel. 93 714 43 44www.iescastellar.cat

  CiCLe FormATiU de GrAU miTJ prodUCCi AGroeCoLGiCA

  Matrcula fins al 8 de juliol

  Estudis postobligatoris que capaciten per obtenir productes agropecuaris ecolgics de qualitat.

  Durada: 2.000 h (dos cursos acadmics)Horari: mat

  Requisits daccs eSo BUp Fp1-Fp2 prova daccs a Cicles Formatius prova accs a la universitat majors de 25 anys Tcnic o tcnic auxiliar pqpi

  INS CASTELLAR CURS 2015-2016

  Les jugadores de la secci de vlei del FS Castellar van gaudir dall ms al torneig TIM Andorra 2015. || CedidA

  VOLEIBOL | FS CASTELLAR

  CICLISME | BIKE TRIAL

  El passat divendres 26 sortia des de Castellar el bus que portava a les jugadores de voleibol del FS Castellar fins a Andorra la Vella, per participar al torneig interna-cional de Voleibol TIM Andorra 2015, on els tres equips de la sec-ci femenina en van prendre part per segon any consecutiu. El cadet, el juvenil i el snior sumaven un total de 30 jugadores.

  Cap ttol se li resisteix al castellarenc Alan Rovira, que aquest cap de setmana passat es va proclamar campi dEspanya de bike-trial a Torredembarra (Tarragona). En un altre any impecable, Rovira va aconseguir un triple empat final a cinc punts amb els seus competi-dors, Nil Bentez i Pol Cabr, desprs que una persona del pblic el toqus en ple recorregut. La major distncia recorreguda abans de penalitzar pel de Castellar li donava la victria final, sumant un nou ttol aquesta temporada 2015. || A.S.A.

  El voleibol envaeix Andorra

  Alan Rovira arrasa en bike-trial: campi dEspanya a Torredembarra

  Redacci

  Els tres equips de la secci femenina de voleibol del FS Castellar van viatjar fins el pas ve per jugar el torneig destiu

  Lequip cadet queia dissabte contra el Vlei Els Arcs (2-0) i con-tra el CV Torell (2-0), mentre que diumenge senfrontava a lEscola Pa de Granollers i el CVVH Verd.

  El juvenil va acabar el tor-neig en sisena posici desprs de perdre contra el CV Vall dHebrn (2-0), amb el Vlei Els Arcs C per partida doble (2-0) i les guanya-dores de la categoria, el Colegio Alemn (2-0).

  Daltra banda, el snior tamb va acabar en sisena posici des-

  prs de guanyar al CV Vall dHe-brn (2-0) i perdre contra les gua-nyadores del torneig, lEscola Pa de Granollers (2-0) i els equips del Colegio Alemn A i B (2-0).

  Tot i les derrotes, els tres equips de la vila van quallar un gran torneig, ja que senfrontaven a equips de categoria superior i una vegada ms van poder gau-dir dun torneig internacional de renom i deixar veure la bona ca-tegoria que est assolint el volei-bol castellarenc.

  ATLETISME | CAMPIONATS DESPANYA

  El Club Atltic Castellar va estar representat per quatre dels seus atletes als campionats dEspanya dAtletisme juvenil de Ciudad Real i els de veterans dAlcobendas. Els tres participants juvenils del CAC, van acabar en vuitena posici a Ciudad Real: Maya Fernndez (3.20m) i Aleix Mata (4.05m) en salt de perxa i Pau Mercadal en llan-ament de disc (43.17m). Daltra banda, el veter Josep Permanyer tamb va aconseguir una vuitena posici a Madrid, amb un temps d1.16.81 als 400 metres en pista coberta. || redACCi

  Quatre atletes del CAC als campionats dEspanya de Ciudad Real i Alcobendas

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ESPORTS15

  MOTOR | MOTOGP

  Despropsit

  Albert San Andrs

  Dani Pedrosa, pel davant de Cal Crutchlow i Aleix Espargar, a Assen. || repSoL mediA

  Dani Pedrosa acaba vuit a Holanda desprs de diversos incidents

  MOTOR | SANT CRISTFOL

  La T3 celebra Sant Cristfolarriba aquest

  diumenge

  El pas pel circuit dAssen al 2015 no ser recordat per Dani Pedrosa com un plcid cap de setmana, ja que des-prs de diversos incidents, una cita que comenava de manera perfecta se li ha acabat torant al pilot dHon-da, acabant en una vuitena posici final que no fa justcia a la feina feta durant els tres dies del Gran Premi.

  Per dissabte, lltim en que es correr a La Catedral (la pro-pera temporada es far en diumen-ge), no va comenar de bona mane-ra pel Dani, que anava pel terra a la corba nou del traat holands durant el warm up.

  Desprs de provar el flag to flag (canvi de moto per la possibili-tat de pluja), Pedrosa queia i es col-pejava la ma dreta, on notava dolor al polze i era examinat a la clnica del circuit, on es descartava el trenca-

  ment. Mentrestant el seu company Marc Mrquez marcava el millor crono del mat, acompanyat de Va-lentino Rossi (Yamaha) i de langls Cal Crutchlow (LCR Honda). Malgrat tot, el castellarenc havia aconseguit el 10 millor registre.

  He tingut una caiguda molt estranya aquest mat; anava recte, frenant i amb els pneumtics ja ca-lents, per he perdut la roda davan-tera sense avs i he caigut deia el 26 al respecte de la caiguda al warm up.

  Per les seves desgrcies no acabaven aqu. A la cursa sortia amb la segona moto, la reservada en cas de pluja, i a la sortida lembragatge de lHonda RCV213 no li funcionava b, fent-li perdre vuit posicions.

  Al marge de la titnica lluita entre Rossi i Mrquez al capdavant de la cursa, Pedrosa comenava la remuntada des de la dotzena posi-ci i poc a poc sapropava al grup capdavanter.

  A la penltima volta per, quan rodava cinqu, al pas per la xicana del final del circuit, Crutchlow passava al castellarenc amb la moto frenada i el de Repsol perdia tres posicions, per acabar a la vuitena plaa final.

  El castellarenc parlava al finalit-zar la cursa de la difcil jornada viscu-da i ho feia primer de la sortida: He hagut dusar la meva segona moto i aix mha donat problemes, per-qu en la sortida he tingut un pro-blema amb lembragatge que mha retardat fins a la dotzena posici desprs de la primera volta.

  A banda de lembragatge, els frens tamb han fet patir al castella-renc: he tingut problemes amb els frens que he intentat ajustar, per no podia frenar b.

  Ha estat complicat adap-tar-se per al final he pogut fer alguns avanaments, encara que Crutchlow mha avanat en la xi-cana frenant i aix mha fet perdre

  Un Mini, lany passat. || eSCUderiA T3

  novament posicions va concloure el pilot.

  Rossi aconseguia la victria a la cursa, desprs duna lluita de titans amb Mrquez, que acabava amb un lleuger toc entre els dos a lltima corba. Jorge Lorenzo (Yamaha) tan-cava el podi de la cursa.

  pedrosa, 10 al mundial|| Desprs de

  Diumenge dia 5 de juliol, la Plaa del Mirador de Castellar es tornar a om-plir de cotxes amb motiu de la festa de Sant Cristfol organitzada per lEs-cuderia T3. Per segon any consecutiu, la T3 espera omplir el recinte amb vehicles clssics i de competici, una concentraci que es dur a terme des de les 10 a les 12 hores del mat. A les 12 del migdia, es realitzar una rua pels carrers de la vila amb la tradicional benedicci dels vehicles, com s costum a tot el pas per San Cristfol, patr dels conductors. Litinerari marcat pas-sar pels carrers Passeig, Centre, Font de la plaa Major, on rebran la bene-dicci, Major, Fbregas, Passeig, Dr. Pujol, Avinguda Sant Esteve, Sant Pere Ullastre, Carretera de Sentmenat i la Dona acollidora, des don tornaran per la carretera de Sentmenat i Passeig fins arribar de nou a la Plaa Mirador. Tothom que vulgui formar part de la benedicci dels vehicles, podr passar a fer-ho. A. SAN ANdrS

  la vuitena cursa del mundial de moto GP, Pedrosa s 10 a la classificaci amb 47 punts, en un campionat que lidera Rossi (163), seguit de Loren-zo (153), Andrea Iannone (107), Marc Mrquez (89) i Andrea Dovizioso (87).

  La propera cita del mundial ser el GP dAlemanya que es dis-putar al circuit de Sachsenring el 12 de juliol.

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  ESPORTS16

  Lesport com a terpia Marta Guirado

  El castellarenc Manuel Pistn, a la dreta de la imatge, amb els seus companys dequip de lAD Barber i amb pares i mares al pavell Mara Reverte. || A.SAN ANdrS

  Lhoquei en cadira de rodes ajuda el castellarenc Manuel Pistn a recuperar la mobilitat del seu cos i a millorar les relacions socials

  Juny de 2009, una data difcil dobli-dar per a la famlia Pistn a causa dun canvi radical a la seva vida. Aquell dia, el seu fill Manuel va patir un greu ac-cident de trnsit mentre condua la seva moto. En Manuel, un jove de trenta tres anys amant de lesport, va patir un dany cerebral que el deixaria en estat vegetatiu per a la resta de la seva vida, segons el diagnstic mdic. Un cop molt dur per a qualsevol per-sona, per un cop que no va derrotar la famlia.

  El dany cerebral s una lesi que pateix el cervell com a conse-qncia dun traumatisme cranioen-ceflic o b un accident cerebrovas-cular, el que coneixem com a ictus. Aquest tipus de lesi no entn dedats i es pot donar en qualsevol moment de la vida duna persona.

  Independentment del moment en el qual es produeix la lesi, tot i que sha de tenir en compte el grau daquesta, les conseqncies en major o menor mesura sn les mateixes: d-ficits motor, sensorials i cognitius. Aquests tractaments en la majoria dels casos sn de caire privat, fet que suposa una despesa molt important per part de les famlies ja que les ses-sions daquests professionals que ofe-reix el sistema pblic sn insuficients. Aquest va ser el cas den Manuel. La seva famlia des del primer moment va lluitar per tal que el seu fill rebs lesti-mulaci necessria a les seves necessi-tats, fet que passat el temps ha donat

  peu a que els metges que el van aten-dre en un primer moment no dones-sin crdit al que veien, ja que recor-dem, van comunicar a la famlia que quedaria en estat vegetatiu.

  Per sens dubte, la millor terpia per a en Manuel ha estat i s continuar practicant esport. La seva famlia volia que el seu fill ho continus fent, ja que abans de laccident era molt actiu, aix que van buscar associacions i esports adaptats. Des de fa uns anys, durant una tarda a la setmana, practica ho-quei en cadira de rodes a lequip ADB

  Barber Hoquei, un dels quatre clubs catalans que ofereix aquesta modalitat desport i del qual tres dels seus juga-dors formen part de la selecci espa-nyola dhoquei adaptat. El requisit im-prescindible per poder formar part de lequip s patir un dany cerebral o b parlisi cerebral. Ladaptaci daquest esport consisteix en disposar duna ca-dira de rodes elctrica, la qual ha de tenir una alada de 10 centmetres res-pecte al terra pel tal que pugui passar la pilota sense dificultats. Es pot jugar amb un stick o com s el cas den Ma-

  lassociaci es dedica a fer sortides cul-turals millorant tamb les seves rela-cions socials. Malauradament, tot i la gran tasca que aquest tipus des-ports i associacions duen a terme per a aquest collectiu, sn poc conegudes ocasionant la majoria de vegades que no rebin prou subvencions o ajudes per part de les entitats corresponents.

  Per conixer ms a fons com funciona lhoquei amb cadires de rodes i les activitats de lassociaci, us podeu adrear a la seva pgina web www.hoqueiadaptado.com.

  nuel amb un en forma de T que saco-bla als peus de la cadira de rodes. Lob-jectiu daquest esport s el mateix que al hoquei no adaptat, fer el mxim de gols possibles a lequip contrari, tot i que lobjectiu primordial i ms impor-tant s millorar lautoestima i lauto-confiana dels jugadors i tamb de les seves famlies.

  Des que en Manuel s jugador dhoquei la seva vida ha fet molts pro-gressos. La seva mobilitat i la seva au-toestima han millorat molt, perqu, a ms dentrenar un dia a la setmana,

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015 17

  21.30 h - Jardins del palau Tolr 30 aniversari Coral Sant Esteve25 aniversari Coral Xiribecorganitzaci: Ajuntament

  21.30 h - pl. del miradorThe Gramophone Allstars Big Bandorganitzaci: Ajuntament

  04dS.

  de 10 a 13 h pl. del miradorFesta de Sant Cristfororganitzaci: escuderia T3

  05dG.

  21.15 h - pl. CatalunyaCurs de Lindy Hop i Jazzstepsorganitzaci: SonaSwing Castellar

  06dL.

  21.30 h - Auditori municipalNightcrawlerorganitzaci: CCCV

  08dC.

  20.30 h - pl. CatalunyaOpen curs de bachata i roda cubanaorganitzaci: mi Tumbao Sabadell

  07dT.

  21.30 h Jardins del palau TolrCor Schola Juvenil de Venezuelaorganitzaci: Ajuntament

  10dV.

  21.30 h Jardins del palau TolrDreamweaver Country Bandorganitzaci: Ajuntament

  11dS.

  i tamb:Open Lounge Miradorde 20 a 00 hTerrassa del mirador

  divendres 3 de juliol:indie & alternative

  divendres 10 de juliol: ibiza Beach House

  Balls Sala Blava de lespai Tolr

  dissabte 4 22 hAmb Tot Ballantorganitzaci: Tot Ballant

  diumenge 5 18 hAmb Dolce Vitaorganitzaci: Amics del Ball de Sal

  Marat benfica perSuport Castellardissabte 11, 18 hAuditori municipaldiumenge 12, 9 a 21 h espai Tolrorganitzaci: Aires rocieros Castellarencs

  Programaci completa a: www.castellarvalles.cat/nitsdestiu

  JULIOL

  20 h - Sala dActes del miradorLos castoresorganitzaci: CCCV, Cal Gorina i LAula

  03dV.

  2015

  21.30 h pl. del mercatSardanes amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelonaorganitzaci: AjuntamentCollaboraci: ASAC

  09dJ.

  PUBLICITAT

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  CULTURA18

  Exposici digital de Marc Torrecilla a El Mirador

  Lartista marc Torrecilla exposa-r les seves pintures durant tot el mes de juliol a el mirador, al ves-tbul del Servei dAtenci Ciuta-

  dana de ledifici municipal. es tracta duna exposici dart digital, que es podr veure a la pantalla del vest-bul. Lhorari de visita ser de dilluns a divendres, des de dos quarts de nou del mat fins a dos quarts de nou del vespre.

  Dissabte, tast-maridatge a la Terrassa dEl Mirador

  el proper dissabte, 4 de juliol, la terrassa de ledifici del mirador acollir a les 8 del vespre un tast-maridatge dirigit pel sommelier de

  Vinalium Jordi munt. s una pro-posta organitzada conjuntament per la pastisseria muntada, prat Torras i Vinalium que requereix re-serva prvia, ja que les places sn limitades. el cost de lactivitat ser de 25 euros per persona.

  La msica embolcallar la vila a les Nits dEstiu

  Les Corals castellarenques Sant Este-ve i Xiribec faran un concert aquest di-vendres, 3 de juliol, a les 21.30 hores als Jardins del Palau Tolr. Les dues agru-pacions de la vila celebren enguany el seu aniversari i s per aix que han vol-gut collaborar, una vegada ms, amb un concert on intervinguin totes dues. Lactuaci musical comptar, en pri-mer lloc, amb el repertori de la Coral Xiribec i tot seguit, es far una segona part amb les peces del Cor de Noies de la Coral Sant Esteve.

  Fa 25 anys que un grup de cas-tellarencs es van trobar per fer junts el primer concert de la Coral Xiribec, desprs duns quants anys de can-tar els Pastorets. Des daleshores que lagrupaci coral es mant activa i s per aquest motiu que hem volgut fer un concert una mica especial per ce-lebrar-ho, afirma Andreu Brunat, el director del cor. Per fer emblemtica doncs, aquesta cita musical del 25 aniversari quatre directors anteri-ors, Jaume Sala, Glria Coma, Esteve Costa i Clara Vilaseca i lactual director del conjunt, Andreu Brunat, intervin-dran en lactuaci. Cadascun dels di-rectors far una pea que era emble-mtica o que la coral recorda amb cert carinyo de quan ells eren direc-tors i, en ltim lloc, farem peces del repertori que fem ara, explica Bur-nat. Aix, 7 composicions musicals fora diferents entre elles convidaran als assistents a un concert en forma de retrospectiva, on el ms bonic ser veure que un mateix cor pot sonar de manera diferent segons la personali-tat de qui dirigeix, assegura Brunat.

  La Coral Sant Esteve, tot recor-dant que fa 30 anys que Mossn Cols va crear el Cor, ha preparat un con-cert de vespre i per aix ser el Cor de Noies, dentre 18 i 23 anys, qui amb les seves veus sencarregar doferir lac-tuaci musical de la Coral Sant Esteve. Sota el ttol mosaic, que defineix la intenci del cor de buscar diferents tendncies i diferents maneres de fer msica, el conjunt portar can-ons de diverses parts del mn. Fem una primera part de canons del nord, de Finlndia, Noruega i de Su-cia, detalla Jaume Sala, director de

  Anna Parera

  la Coral Sant Esteve. Desprs oferiran un repertori del Mediterrani i lltima part del concert estar constituda per msica pop. Amb uns arranjaments vocals molt cuidats i amb la novetat dacompanyar les canons amb gui-tarra i baix, per part dArnau Beren-guer, Pep Coca i el mateix director del cor, Jaume Sala, la proposta del Cor de Noies buscar una sonoritat ntima, acstica i que sigui propera pel pblic.

  concert the gramophone || Lac-tuacimusical de The Gramophone Allstars Big Band ser laltre concert protagonista daquest cap de setmana. El conjunt tocar dissabte, 4 de juliol,

  Els concerts seran les grans propostes per als tres caps de setmana vinents

  a les 21.30 hores a la plaa del Mira-dor. Es tracta duna banda que busca el punt de trobada entre el soul, el jazz i els ritmes jamaicans. Lany passat, el grup es va ampliar fins al format de gran orquestra. Sota la direcci mu-sical de Gens Bou, The Gramophone Allstars compta entre els seus compo-nents amb alguns dels joves ms sol-licitats de lescena jazzstica catalana, com Judit Neddermann, Lluc Casares, Vic Moliner o Adri Plana.

  ms activitats || Dilluns que ve, 6 de juliol, comenar un curs gratut per aquells que vulguin provar de moure el cos a ritme de swing. Els

  assistents aprendran a ballar en pa-rella Lindy Hop i de forma individual Jazz Steps, dos estils propis de lpoca daurada del Swing. Les classes sim-partiran a la plaa de Catalunya de 21.15 a 22.30 hores durant tres di-lluns, el 6, el 13 i el 20 de juliol. Dal-tra banda, dimarts 7 de juliol es far la segona classe del curs de bachata i roda cubana, que convertir la plaa de Catalunya en una sala de ball a les 20.30 h.

  Dijous 9 la Cobla Sant Jordi omplir novament de msica Caste-llar amb el concert titulat Cobla Ciu-tat de Barcelona. Lactuaci es far a les 21.30 h a la plaa del Mercat.

  +NITS DESTIU

  AcSting

  Divendres 17 de juliolJardins Palau Tolr 21.30 h

  Les versions dSting i The police sn la base del seu repertori

  Tailor for Penguins

  Dissabte 18 de juliolCal Gorina 19 h

  Un conjunt de pop-folk format al 2011 i a punt de fer el primer disc

  Schola Juvenil de Venezuela

  Dissabte 10 de juliolJardins Palau Tolr 21.30 h

  Grup coral de joves dentre 12 i 24 anys que ser a la vila aprofitant la participaci en el 50 Festival in-ternacional de Cant Coral

  Dreamweaver Country Band

  Dissabte 11 de juliolJardins Palau Tolr 21.30 h

  Una banda de country nord-ame-ric formada al Valls lany 2013

  La Coral Xiribec (a dalt) i el Cor de Noies de la Coral Sant Esteve (a sota) en una actuaci anterior. || q. pASCUAL

  Renaldo & Clara

  Dissabte 18 de juliolJardins Palau Tolr 21.30 h

  Aquest grup lleitad presentar el seu treball Fruites del teu bosc

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  CULTURA19

  Un pilar de quatre dels Castellers de Castellar va ser el tret de sortida de la Festa destiu de lesbart Teatral i del 2n aniversari de la secci de per-cussi de lentitat, el grup Tucantam drums, el passat dissabte a les 6 de la tarda. Tot seguit, van ser els qua-tre grups de percussi, Tucantam drums i els tres convidats, Arritmia, rhytmnmoyo i el Grup de percus-si dels diables de Sant Lloren qui, un per un, van posar ritme amb els seus instruments a la plaa del mi-rador. Havia arribat el moment dini-ciar la cercavila pels carrers cntrics de Castellar.

  Tucantam drums encapa-lava la comitiva que anava seguida dels grups de percussi convidats, els Castellers de Castellar i tamb de les seccions de gegants i malabars de leTC. Tots ells feien la seva pr-pia gresca i daquesta manera feien bategar la vila amb els ritmes de per-cussi, els balls, moviments i les me-lodies de les gralles. el recorregut va ser curt, per intens i va aconseguir agrupar ms de 200 persones al seu punt final, novament la plaa del mi-rador. Sota la mirada atenta de tots els assistents, cadascuna de les agru-pacions participants va tornar a actu-ar i a convertir la plaa en un escena-ri festiu. Van comenar els Capgirats Actuaci festiva de Tucantam Drums, que feia dos anys. || q. pASCUAL

  LETC fa bategar la vila Anna Parera

  dia: 27 de juny

  Ttol: Festa destiu de lETC

  Grups participants: Tucantam drums, Geganters de Castellar, malabars de leTC, Castellers de Castellar, Arritmia, rhytmnmoyo, Grup de percussi dels diables de Sant Lloren, Colla de diables i espurnes de Castellar i Toca-me-la

  La Crnica

  amb un pilar de 4 i els van seguir el Grup de percussi dels diables de Sant Lloren de Terrassa, els gegants de Castellar el Sol i lestel, el conjunt rhytmnmoyo de ripollet i el grup Ar-ritmia de Barber del Valls amb tota una posada en escena. el tancament de lactivitat el va fer lamfitri de la festa, Tucantam drums, que amb la seva fora i passi van animar a un bon grup de gent a ballar seguint els seus ritmes.

  La festa va seguir amb un sopar dels grups participants amb una fide-uada al carrer Colom. Cap a les 10 de la nit el foc, la llum, els diables, les es-purenes i els petards van fer-se seus els carrers del casc antic amb el cor-refoc. Gaireb simultniament al car-rer Colom siniciava un concert karao-ke amb el grup Toca-me-la, que va oferir les canons que els demanava el pblic fins passada la 1 de la mati-nada. Va ser molt participatiu, van pujar des de petits fins a grans. La gent sho va passar b i els del grup tamb, van gaudir bastant, va afir-mar Jan Sala, un dels organitzadors i membre de Tucantam drums.

  Lesdeveniment festiu va com-portar feina per part dels organitza-dors, per tamb una bona recom-pensa, ja que els primers intercanvis dopinions, segons Sala, apunten que tothom estava molt content, tant els collectius convidats, lorganitzaci, el grup musical i el pblic assistent.

  Bones sensacions a lOpen Lounge

  Els Deejays del Revs van inaugurar lOpen Lounge a la terrassa dEl Mi-rador. Una proposta formada per sis sessions musicals que van comen-ar el passat 26 de juny i que sani-ran fent tots els divendres de juliol de 20 a 00 hores.

  En la primera sessi de diven-

  dres, que anava a crrec de la discjquei castellarenca C.A.S.H. amb una ambientaci de msica funky, la plataforma va demos-trar que tal com havia afirmat no es tractava doferir una festa, sin un lloc on els assistents pogues-sin estar tranquils, prenent algu-na cosa per beure i xerrant amb la msica com a acompanyant. Tanmateix aquells que van apro-par-shi la primera estona van

  Anna Parera

  LOpen Lounge, una proposta novedosa. || q. pASCUAL

  organitzaci: ETC

  Hora: De 18 a 01 h

  Lloc: Diferents espais de la vila

  poder gaudir de les vistes que ofereix la terrassa i de la posta de sol.

  Des de la plataforma de deejays locals no sabien com aniria lestrena daquesta novetat, per ens vam sorprendre, va anar molt b, va afirmar la discjquei de la primera sessi musical, Casandra Carrizo. Al prin-cipi va costar arrencar, ja que noms alguns curiosos van deixar-se caure les primeres hores. Tot i aix, pas-sades les 9 del vespre es va anar animant i, finalment, lactivitat va arribar a acollir una seixantena de perso-nes, entre les quals hi havia gent de tot tipus, des de nens petits fins a gent gran, va assegurar Carrizo.

  La propera sessi ser Indie & Alternative aquest divendres, 3 de juliol, a crrec del Deejay The Glitch Method i comptar amb la presncia del presen-tador i locutor del programa de Rdio Sabadell Xoco-lata Express, Pere Massagu.

 • del 3 al 9 de JUlIOl de 2015

  CULTURA20

  Si busques feina contacta amb la Borsa de Treball de Cal Botafoc:

  C. de Sant Lloren, 7Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h93 714 42 06

  www.facebook.com/castellarvalleswww.castellarvalles.cat (ofertes de treball de Xaloc)

  OFERTES DE FEINArea dOcupaci i Formaci

  Aquesta setmana(del 26 de juny al 2 de juliol)ens han arribat les segents ofertes:

  Enginyer/a industrialAjudant/a de cuinaEsteticistaFisioterapeutaLampista especialista aiguaOperador/a centre de control numricSoldador/a

  Albert Pascual a Segon Origen

  Albert Pascual torna a la gran pantalla de la m del desaparegut Bigas Luna. El director de fotogra-fia castellarenc ha estat un dels fit-xatges de lequip que dirigeix Segon Origen, amb Carles Porta al capda-vant daquest projecte que adap-ta per al cinema el bestseller de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit de Segon Origen. La mort de Bigas Luna labril de 2013, va endarrerir el projecte que finalment sestre-nar al Festival de Cinema Fants-tic de Sitges que tindr lloc del 9 al 18 doctubre. Aquest projecte no va ser la primera vegada per al tn-dem Bigas Luna - Albert Pascual. El director tamb va comptar amb el castellarenc en Yo soy la Juani i D.D. Hollywood.

  Daltra banda, Segon Origen, produda per Antrtida Producci-

  Roco Gmez

  El director de fotografia castellarenc participa en ladaptaci al cine del bestseller de Pedrolo

  ons, est protagonitzada per Rac-hel Hurd-Wood, Andrs Batis-ta, Sergi Lpez, Marieta Orozco i Ibrahim Man. La novella de Pe-drolo se situa en un escenari pos-tapocalptic, on els adolescents Alba i Ddac, seran lnica espe-rana per a la supervivncia de

  lsser hum.Cal destacar que Mecanoscrit

  del segon origen s el segon llibre ms venut de la literatura catala-na, superat noms per La plaa del Diamant, de Merc Rodoreda, i el ms venut en el gnere de cincia ficci de lEstat. En aquest sentit,

  empremta castellarenca a cites|| El director de fotografia castella-renc ha particip