3723-10_STYL domu a bytu 3-2010

  • View
    1.099

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3723-10_STYL domu a bytu 3-2010

september 2010RELAX, EXTERIRZhradn osvetlenieBaznyExterirov podlahyFasdy, zateplenieSancia domu a bytuNzkoenergetick alternatvy, bvanie Teplo, vykurovanie1,33 2010septemberUROB SI SMJesenn inpircieINTERVIEWDominik HrbatREKONTRUKCIA DOMU A BYTUINTERIRInpircie a trendy v bvanKuchya Nbytok a doplnkyKpeaZdrav spnok 3723-10_STYL domu a bytu 3-2010_obalka.indd 1 26.8.2010 16:49Dekoratvne omietkoviny Den Bravenpre vetky realizcie a rekontrukcieDekoratvne omietkoviny s uren pre nlnu pravu fasdnych stierkovch hmt pri zatepovan objektov. Na pravu omietok, betnovch panelov, sad-rokartnovch povrchov a inch ahench stavebnch materilov.Efektvnaaestetickpravavetkchstavebnchkontrukci.Dekoratvne omietkoviny s vhodn pre pouitie do exterirov i interirov. Je mon ich po-ui i samostatne pre spevnenie a zvenie hydrofobity povrchu.Dekoratvne omietkoviny s dostupnv akryltovej a siliknovej bze v dvoch truktrach:ZATIERAN (HLADEN) aleboTRHAN (RHOVAN) so zrnom od 1mm do 2,5 mm.QUALITY SYSTEMMANUFACTURED UNDER ANwww.denbraven.skDen Braven SK s.r.o., Sdlo: Polianky 17, 844 31 BratislavaPotov kontakt - prevdzka:Logistick centrum, Priemyseln 1, 900 21 Svt JurIO: 35740141, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, info@denbraven.sk2strana_Den Braven_obalkova inzercia.indd 1 23.8.2010 14:14POKRYJ E VIAC ASTOJMENEJNOV KRIDLAVakanajmodernejmvrob-nmtechnolgimajedine-nm vlastnostiam plenej hliny spaRumbadokonalevet-kyvlastnostiidelnejstrenej krytiny.V osvedenej TONDACH kvali-te ponka dlh ivotnos, iro-kklubezkonkurennest-lychfariebaochranunaviac, ako sto rokov. www.tondach.skORIGINL ZAUVDZACIECENYinteririnterireditorialDni sa krtia, s chladnejie, vonku je pochmrnejie Jasn znaky toho, e jese je u tu. Ak sa nechceme spolie-ha na to, e prde nejak babie leto, je naase aby sme nae domovy pripravili na to nutn, o ns stretne aneminie. To, e vnich zrejme budeme trvi ovea viac asu ako cez leto apreto by nm mali poskytova tak pohodlie, ak je len mon. Op sa na pretras dostvaj otzky ako: zatepli, i nezatepli, o zrekontru-ova tak, aby to bolo o najspornejie, aby sme zas cez zimu nemuseli vyhodi astronomick iastky za teplo. Tmito tmami sa vnaom asopise zaobe-rme aj my. Tentokrt sme sa, okrem inho, zamerali na tmu fasd azateple-nia i stavbu nzkoenergetickho domu. Taktie sa poksime Vs inpirova novmi trendmi voblasti vykurovania. Pre tch, ktor by sa skr chceli venova zlepovaniu interiru, sme pri-pravili lnky zaoberajce sa aktulnymi trendmi vinterirovom vybaven, i u voblasti nbytku, alebo onovinkch vdizajne azariaden kuch akpe-n. Zaujmav by mohlo, naprklad, by namontovanie si do kpene minidzy, ktor sli na celkov mas tela. Ve kto by odmietol kad de po namha-vej prci akope stresu, chvku relaxu spojen smasami? Navye doma vovlastnej kpeni!Nesmie chba ani rozhovor na tmu bvanie so znmou osobnosou ten-toraz stenistom Dominikom Hrbatm, ktor nm zaujmavo zodpovedal nae zvedav otzky. Tak hor sa do tania apekn jese sbabm letom Vm praje Vaa redakciaeditorialInterir inpircie a trendyTrendy ainpircie v bvan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Zimn zhrada raj po cel rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Sklenotom vo dverch bez kompromisov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Renovcia drevenej podlahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Zbavte sa prachu vo vaej domcnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Audio avideo rozumne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102S novmi jadrami dvernch vpln nepustte teplo von. . . . . . . . . . . . . 106Inteligentn elektrointalcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108SplaUvaujete okpe matraca?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Zdravotn matrace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Kuchya inpircie a trendyZdrav strava prina viac astia do ivota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114Dotyk svetla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116Ucelen varn centr pre kuchyne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Chladiaca zna vitaFresh udr potraviny dlhie erstv. . . . . . . . . . . 122Kvy sveta zia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Kpena inpircie a trendyMinidzy pre maxikpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Splachovanie s eleganciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Ekolgiaiarivku za iarivku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Najlacnejie elektrospotrebie, i dodriavanie zkona?. . . . . . . . . . . 126obsahRekontrukcia domu a bytuVizitkov prloha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155tmaIII/2010Nasate vmu baznu korunu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Hra svetiel atieov vzhradnom exteriri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Viac ako drevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Nech sa pi, posate sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153relax, exterirrelax, exterirurob si smurob si smJesenn inpircie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwFasdyPovrchov prava fasd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Dekoratvne omietkoviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Zatepovacie systmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Nzkoenergetick alternatvyVitraHaus vitajte doma!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Bvanie v nzkoenergetickom dome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Montovan stavebn systm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Stavba nzkoenergetickch domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Energie pod kontrolou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Energia zo Slnka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Stavba vroku 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Okn v energetickej triede A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Solrne didov okn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Sancia domu a bytuPlesne s vade okolo ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Mte problm so zavlhnutm murivom?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Optimalizace a nvrh sanac stench pl prmyslovch objekt. 62Zelen strecha nemus by praou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Extrmne odoln strecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Teplo, vykurovanie inpircie a trendyVykurovanie modernch novostavieb rodinnch domov. . . . . . . . . . . . . 68Kotly na drevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Kozubov pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Ekologick asporn teplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Dominik Hrbat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140SERIA CARLA SERIA PAPAGENASERIA DRAGON SPIRALO SERIA CARATInlux1209.qxd12/11/0921:27Page 87 Najrchleia mont ist technolgiaNajtenie teplovodn podlahov krenie na sveteKomplexn poistenie domovaKe leto finiuje adovoleniek kon as,nastva doba vhodn na opravy aprestavby bvania.Aby sprchodom zimy n byt i dombol prjemn akrsny pre kadho zns.rekontrukcia domu a byturekontrukcia domu a bytu fasdy10Na stavebnom trhu je u v sasnosti neprebern mnostvo o do sortimentovej nplne, ale aj kvality fasdnych omietok ako aj nterov pre povrchov pravu fasd. Samozrejme, e to investori i zhotovitelia ako aj architekti projektanti s avou vtaj, ale na druhej strane je pred vetkmi spomenutmi zven zodpovednos pri rozhodovan sa, ktor omietka, ale aj nter je pre dan fasdu najvhodnejia.Urujcim kritriom pre vber me by, ale ani nemus by, ak estetickos pri architektonizcii povr-chu fasdy oakvame od zvolenho materilu. Pri vbere treba by opatrn, pretoe, ia, nie vdy vsebe snbi ponkan tovar dve rozhodujce poia-davky okrem estetickosti aj trvcnos aodolnos avbec kompletn kvalitu fasdy. Sstredili sme preto niekoko odporan odbornkov, ktor vyjadruj svoje rady hlavne zpohadu, oho je potrebn sa dra pri vbere povrcho-vej pravy fasdy:Ing. Martin Hria, firemn poradcaPri vbere konkrtneho druhu povr-chovej pravy fasdy je potrebn navzjom zosladi podmienky pso-benia smaterilovmi vlastnosami povrchovej pravy. Jedine tak vznikne dokonal, spoahlivo fungujci systm ochrany fasdy sdlhodobou ivotnos-ou. Vlastnosti fasdny