24
Laat u professioneel begeleiden door een NVM-aankoopmakelaar. Kijk op nvmzuidhollandzuid.nl Droompaleis binnen hand- bereik! www.3b-krant.nl Woensdag 22 april 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl BERKEl&RODENRIJS Maandag 27 april 2015 ROMMELMARKT 7–12 uur. AUBADE Plein 12–12:30 uur. KERMIS Herenstraat 09-23:30 STORMBAAN Westersingel. 12:30–16:30 uur. KINDERBOERDERIJ Westersingel 11-16:30 uur. KRAAN KANJERS Plein 13:00 – 16:00 uur. SCHAPENHOEDEN Westersin- gel 13.45- 14.30 uur. KINDERTHEATER Passage 14 – 16 uur. BESTE VADER Kerkstraat 14:30 – 16 uur. RINGSTEKEN Westersingel. Tijd: 14:30–16 uur. ROOFVOGELSHOW Westersingel 16:15–17 uur. MUZIEK 16–19 AVONDPROGRAMMA 20–23.30 BERGSCHENHOEK KINDERROMMELMARKT In de Leeuwenkuil 07.30-12 AUBADE Podium 10.30 uur OUDERENKOFFIE De Smits- hoek 10.45 uur KINDERSPELEN 12.30-16 ORANJEBINGO 13.30 uur PODIUM DE KRUIN Concordia 11/MBP 11.30/DJ Annelies 13/Perry Paul 15/Young Beethoven 16-19/Mpac 20- 23.30 uur BRADERIE 11.00 uur Grote palmboom, draaimolen, luchtkussens: Achterkant Plus, Rodeostier IN DE LEEUWENKUIL 11 uur , scouting Klaas Kitten: ka- belbaan, broodje bakken enz. OUTDOOR VALLEY: kanoën/ka- jakken, boogschieten enz. BLEISWIJK ORANJEONTBIJT Kranenburg- plein 08.30 uur BRADERIE/KONINGSMARKT Dorpsstraat/Kerkstraat 09.00 uur AUBADE 09.30 uur ORANJEBAZAR Gereformeer- de Kerk 10-18 uur FIETSTOCHT Oranjekar Kra- nenburgplein 13.30-17 uur PUZZELWANDELTOCHT13.30- 17 uur FEEST op het Haitsmaplein i.s.m. ‘t Hoekje 14-19.30 uur MEEZING CONCERT Dorpskerk 19.00 uur ORANJEBINGO 19 uur ORANJE KIDS DISCO Pecto’s 19.30-22 uur. Hoogtepunten Koningsdag 2015 in Lansingerland Girlsday in Lansingerland LANSINGERLAND - Donder- dag 23 april is het Girlsday in Lansingerland. Meer dan 100 meisjes maken ken- nis met de bèta/technische werkzaamheden in de dage- lijkse beroepspraktijk. Wet- houder Jeroen Heuvelink kijkt samen met leerlingen van Melanchthon Berkro- den bij L.P. van Vliet B.V. Interieurbouw Bergschen- hoek. Leerlingen van Wol- fert Pro gaan naar ontwerp- bedrijf Flex in Delfgauw en naar Impressed druk en print Pijnacker. Melanch- thon Businessschool gaat de techniek bekijken bij Bakker Ammerlaan in Bleiswijk. Leerlingen van Melanch- thon De Blesewic bezoeken GreenQ in Bleiswijk en Me- lanchthon Berkroden komt ook nog bij Rotterdam The Hague airport. Prijs voor Melanchton LANSINGERLAND/ALMERE - Het team van het Melanch- thon uit Bergschenhoek is tweede geworden in de finale van de Technasium Top Award met hun idee voor een duurzaam en ener- gieleverend schoolgebouw gebaseerd op biomimicry: een op de Aronskelk geba- seerde geveltoevoeging die het regenwater op verschil- lende etages opvangt en het gebouw in haalt. De Techna- sium Top Award daagt havo/vwo- leerlingen uit het tweede jaar een techni- sche opdracht uit te voeren in wedstrijdvorm. De wed- strijdopdracht was het ma- ken van een (deel)ontwerp voor een duurzaam en ener- gieleverend gebouw. Hierbij hebben de leerlingen zich laten inspireren door de na- tuur: biomimicry. LANSINGERLAND - “Er is werk. Ze willen werken. En kunnen werken.” Ondernemer Simon van der Velde helpt met zijn Stichting Social Firm mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op directe wijze. Gemeentes Zoetermeer en Voorburg-Leidschendam doen mee. Lansingerland niet. “Ik kan wel aan de zijlijn gaan roepen wat ik allemaal fout zie gaan in de samenleving”, dacht Simon van der Velde van Waterplanten BV in Bleiswijk. “Maar ik doe er liever zelf iets aan. Ik werk veel met Poolse werknemers en dacht: waarom kunnen mensen dichterbij dat niet doen? Werklozen die graag aan de slag willen. Wajongers. Vrijwilligers met een uitkering of vroegtijdige schoolverlaters. ” Hij richtte september vorig jaar de Stichting Social Firm voor ze op. Samen met uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk, dat verderop aan de Albert van ’t Hartweg zit, zorgt hij voor werk en voor goede werknemers voor andere ondernemers. “Je kunt beter vanuit een baan naar ander werk toe gaan.” Verderop meer Foto: Ronald Stam Zoetermeerse werklozen aan het werk in Bleiswijkse kassen START SEIZOEN PINOKOI Ondernemer Wim van ‘t Hout maakte van hobby zijn beroep 3 » KEES (90) MET PENSIOEN Kees Snijders stopt op 23 april met gepaste tegenzin bij Koppert 17 » ‘Lansingerland moet twee keer zoveel huisvesten’ LANSINGERLAND - Volgens re- giomanager Bert Slager van VluchtelingenWerk Zuid- Holland Noord is extra sub- sidie bestemd om met een uitgebreider team grotere aantallen vluchtelingen een goede start in Lansingland te bieden. “En daarmee ca- lamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien de kansen op een volwaar- dig bestaan hier voor vluch- telingen te vergroten.” Door de toename kreeg Lansin- gerland uitbreiding met een tweede betaalde kracht en meer vrijwilligers. Elke vluchteling krijgt een vaste contactpersoon van Vluch- telingenWerk. Als een asiel- verzoek wordt toegekend, moeten gemeenten naar rato van inwoneraantal de -inmiddels erkende- vluch- telingen in hun gemeente huisvesten, zo ook Lansin- gerland. Slager: “We hel- pen ze wegwijs maken in de gemeente. Eerst bij de huis- vesting, de inschrijving, het regelen van inkomen, toe- slagen, inburgering en meer. In anderhalf jaar leren we hen hoe Nederland werkt, zodat ze zich daarna zelf kan redden. Daarnaast hel- pen we bij de aanvraag voor gezinshereniging indien in onoverzichtelijke gewelds- situaties gezinsleden zijn achtergebleven.” Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een extra subsidie van €87.080 aan VluchtelingenWerk Lansingerland voor dit jaar. In 2015 moet de gemeente bijna twee keer zoveel vluchtelingen huisvesten als in 2014. Door Gerrit van Loon Meer geld voor vluchtelingen KLIK & WIN ACTIE Win de originele thriller Vertrouw op mij Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

3B Krant week17

  • Upload
    wegener

  • View
    247

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3B Krant

Citation preview

Page 1: 3B Krant week17

Laat u professioneel begeleiden door een NVM-aankoopmakelaar. Kijk op nvmzuidhollandzuid.nl

Droompaleis binnen hand-bereik!

  ‹www.3b-krant.nlWoensdag 22 april 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

BERKEl&RODENRIJSMaandag 27 april 2015RommelmaRkt 7–12 uur.aubade Plein 12–12:30 uur.keRmis Herenstraat 09-23:30stoRmbaan Westersingel.12:30–16:30 uur.kindeRboeRdeRijWestersingel 11-16:30 uur.kRaan kanjeRsPlein 13:00 – 16:00 uur.schapenhoeden Westersin-gel 13.45- 14.30 uur.kindeRtheateR Passage 14 – 16 uur.beste vadeR Kerkstraat 14:30 – 16 uur.Ringsteken Westersingel.Tijd: 14:30–16 uur.RoofvogelshowWestersingel 16:15–17 uur.muziek 16–19avondpRogRamma 20–23.30

BERGSCHENHOEKkindeRRommelmaRkt In de Leeuwenkuil 07.30-12 aubade Podium 10.30 uur oudeRenkoffie De Smits-hoek 10.45 uur kindeRspelen 12.30-16 oRanjebingo 13.30 uur podium de kRuin Concordia 11/MBP 11.30/DJ Annelies 13/Perry Paul 15/Young Beethoven 16-19/Mpac 20-23.30 uurbRadeRie 11.00 uur Grote palmboom, draaimolen, luchtkussens: Achterkant Plus, Rodeostierin de leeuwenkuil 11 uur , scouting Klaas Kitten: ka-belbaan, broodje bakken enz.outdooR valley: kanoën/ka-jakken, boogschieten enz.

BLEISWIJKoRanjeontbijt Kranenburg-plein 08.30 uurbRadeRie/koningsmaRktDorpsst raat /Kerkst raat 09.00 uuraubade 09.30 uuroRanjebazaR Gereformeer-de Kerk 10-18 uurfietstocht Oranjekar Kra-nenburgplein 13.30-17 uurpuzzelwandeltocht13.30- 17 uurfeest op het Haitsmaplein i.s.m. ‘t Hoekje 14-19.30 uurmeezing conceRt Dorpskerk 19.00 uuroRanjebingo 19 uuroRanje kids disco Pecto’s19.30-22 uur.

hoogtepunten koningsdag 2015 in lansingerland

Girlsday in Lansingerland LANSINGERLAND - Donder-dag 23 april is het Girlsday in Lansingerland. Meer dan 100 meisjes maken ken-nis met de bèta/technische werkzaamheden in de dage-lijkse beroepspraktijk. Wet-houder Jeroen Heuvelink kijkt samen met leerlingen van Melanchthon Berkro-den bij L.P. van Vliet B.V. Interieurbouw Bergschen-hoek. Leerlingen van Wol-fert Pro gaan naar ontwerp-bedrijf Flex in Delfgauw en naar Impressed druk en print Pijnacker. Melanch-thon Businessschool gaat de techniek bekijken bij Bakker Ammerlaan in Bleiswijk. Leerlingen van Melanch-thon De Blesewic bezoeken GreenQ in Bleiswijk en Me-lanchthon Berkroden komt ook nog bij Rotterdam The Hague airport.

Prijs voor Melanchton LANSINGERLAND/ALMERE - Het team van het Melanch-thon uit Bergschenhoek is tweede geworden in de finale van de Technasium Top Award met hun idee voor een duurzaam en ener-gieleverend schoolgebouw gebaseerd op biomimicry: een op de Aronskelk geba-seerde geveltoevoeging die het regenwater op verschil-lende etages opvangt en het

gebouw in haalt. De Techna-sium Top Award daagt havo/vwo- leerlingen uit het tweede jaar een techni-sche opdracht uit te voeren in wedstrijdvorm. De wed-strijdopdracht was het ma-ken van een (deel)ontwerp voor een duurzaam en ener-gieleverend gebouw. Hierbij hebben de leerlingen zich laten inspireren door de na-tuur: biomimicry.

LANSINGERLAND - “Er is werk. Ze willen werken. En kunnen werken.” Ondernemer Simon van der Velde helpt met zijn Stichting Social Firm mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op directe wijze. Gemeentes Zoetermeer en Voorburg-Leidschendam doen mee. Lansingerland niet. “Ik kan wel aan de zijlijn gaan roepen wat ik allemaal fout zie gaan in de samenleving”, dacht Simon van der Velde van Waterplanten BV in Bleiswijk. “Maar ik doe er liever zelf iets aan. Ik werk veel met Poolse werknemers en dacht: waarom

kunnen mensen dichterbij dat niet doen? Werklozen die graag aan de slag willen. Wajongers. Vrijwilligers met een uitkering of vroegtijdige schoolverlaters. ” Hij richtte september vorig jaar de Stichting Social Firm voor ze op. Samen met uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk, dat verderop aan de Albert van ’t Hartweg zit, zorgt hij voor werk en voor goede werknemers voor andere ondernemers. “Je kunt beter vanuit een baan naar ander werk toe gaan.” Verderop meer Foto: Ronald Stam

Zoetermeerse werklozen aan het werk in Bleiswijkse kassen

START SEIZOEN PINOKOI Ondernemer Wim van ‘t Hout maakte van hobby zijn beroep

KEES (90) MET PENSIOENKees Snijders stopt op 23 april met gepaste tegenzin bij Koppert

17»‘Lansingerland moet twee keer zoveel huisvesten’

LANSINGERLAND - Volgens re-giomanager Bert Slager van VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord is extra sub-sidie bestemd om met een uitgebreider team grotere aantallen vluchtelingen een goede start in Lansingland te bieden. “En daarmee ca-lamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien de kansen op een volwaar-dig bestaan hier voor vluch-telingen te vergroten.” Door de toename kreeg Lansin-gerland uitbreiding met een tweede betaalde kracht en meer vrijwilligers. Elke vluchteling krijgt een vaste contactpersoon van Vluch-telingenWerk. Als een asiel-

verzoek wordt toegekend, moeten gemeenten naar rato van inwoneraantal de -inmiddels erkende- vluch-telingen in hun gemeente huisvesten, zo ook Lansin-gerland. Slager: “We hel-pen ze wegwijs maken in de gemeente. Eerst bij de huis-vesting, de inschrijving, het regelen van inkomen, toe-slagen, inburgering en meer. In anderhalf jaar leren we hen hoe Nederland werkt, zodat ze zich daarna zelf kan redden. Daarnaast hel-pen we bij de aanvraag voor gezinshereniging indien in onoverzichtelijke gewelds-situaties gezinsleden zijn achtergebleven.”

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een extra subsidie van €87.080 aan VluchtelingenWerk Lansingerland voor dit jaar. In 2015 moet de gemeente bijna twee keer zoveel vluchtelingen huisvesten als in 2014. Door Gerrit van Loon

Meer geld voor vluchtelingen

KLIK & WIN ACTIE

Win de originele thriller Vertrouw op mijGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Page 2: 3B Krant week17

Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13

WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN!

DAGTOCHT

GORKUM

7 RIVIERENTOCHT

MET BINGO

€ 59.50 p.p.Donderdag 14 mei - Waar gaan we naar toe ?

Inclusief 2 x koffie met gebak, lunch, buffet en ijsdessert, exclusief overige drankjes. Inschepen: 09.00 uur. Vertrek: 09.30 uur. Terugkomst: 19.30 uur

€ 57.00 p.p.Wo. 24 juni - Inclusief 2x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: warm/koud buffet

met ijsdessert, exclusief overige drankjes. Inschepen 08.30 uur, vertrek: 9.00 uur. Terugkomst: 19.00 uur.

€ 69.50 p.p.Woensdag 10 juni - Inclusief 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: warm/koud buffet met ijsdessert, exclusief overige drankjes.

Inschepen: 08.30 uur. Vertrek: 09.00 uur. Terugkomst: 19.00 uur

Moonlight Dinner

Cruises All-in

Brunch Cruises

All-in

Afhuren van de partyschepen is

uiteraard ook mogelijk€ 59.50 p.p.

Za. 25 apr., 2, 16, 30 mei, 6, 20 juni,4, 18 juli, 15, 29 aug., 5 (wereldhavendagen € 67,50) 19, 26 sept., 3, 17, 31 okt.

Incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

€ 42.75 p.p.Zo. 3, 10 (moederdag € 46,50), 24 (pinksteren € 46,50) mei,

7, 21 (vaderdag € 46,50), 28 juni, 5, 19 juli, 16, 30 aug., 27 sep., 11, 18, 25 okt.Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

HEMELVAART

VERRASSINGSTOCHT

optimaal wooncomfort Plameco Nootdorp, Laan Van Ambacht 62631 RJ Nootdorp of bel: 015-310 70 23

Bezoek onze showroom:di t/m vr: 12.00-17.00 uur, za: 11.00-15.00 uur

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Een nieuw plafond in 1 dag!

Luxe fauteuilStel zelf uw fauteuil samenVeel mogelijkheden

Luxe fauteuil

ZitWel fauteuils zijn heerlijke comfortabele fauteuils.Zitten wordt een feest waar u elke dag van geniet!

Hartelijk Welkom in onze showroom voor een uitgebreide test.Ruime keuze, snel leverbaar, vakkudig advies, ophaalservice.

bij ZitWel!

RelaxfauteuilBasalt

ruime keuze instof en leder

van 1075,- voor

In stof, excl. voetenbank

895,-

In stof, excl. voetenbank

1495,-

Uniek!fauteuil metcomfortabel nieuwkantelsysteem

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijk

Handige sta-op fauteuilsin meer dan 50 kleuren

Snel leverbaar! 1495,-

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijkkleuren mogelijk

Fauteuil RoyalElektrisch verstelbaar Inclusief opstahulp

RelaxfauteuilRug- en voeten verstelbaarVeel kleur- en maat-mogelijkheden

FauteuilSenator

Gepatenteerdetopklasse van

Zitwel

Draaifauteuil Noa In stof of leer

695,-

695,-exclusiefvoetenbank

leverbaar met 5 motoren

Deensekwaliteit...10 jaarframegarantie

www.zitwel.nl gratis parkeren entree: via Mooi&More/Burchthuys

1250,-

FEESTELIJKVOORDEEL

EScuDoStRaat 7 BaREnDREchtWoonboulevard Barendrecht 010-456 72 80

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’advertorial

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincare

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij BrendaAsselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincareKijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langeraanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeemen begon aan de keukentafel zelf een middel uitte vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu,veertien jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct opnatuurlijke basis in Australië het meest gebruiktenatuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en ishet bij veel mensen niet meer uit het leven weg tedenken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa enintroduceerde het om te beginnen in Nederland. Vande Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderenmet eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Opzoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandseinternetforums steeds goede ervaringen van hetAustralische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantalproducten uit het assortiment hierheen te halenen deelde die bij wijze van test uit aan mensen meteczeem, psoriasis, dermatitis, een jeukende hoofdhuidetc. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg wasduidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevondenwat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendigejeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandsewinkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossendeproducten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ookbijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiastereacties van klanten krijgen en veel herhalingsverkopenzien, worden er weer meer mensen op het bestaan vanGrahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen hetnatuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijkbelast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte alseen product goed aanslaat.

‘We krijgen dagelijks heel emotionele reacties’, verteltvan de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wathet met iemand doet als diegene altijd verschrikkelijklast van de huid heeft en nu ineens aan den lijveondervindt dat er ook een leven zonder krabben enschilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:Drogisterij van HeiningenKerkstraat 21, Berkel en RodenrijsT: 0105190430

EE

rr iiss mmaaaarr éééénn JJaannsseennsinds 1930

STOFFEERDERIJ

Ook uw stoffeerderdie in eigen atelieruw meubelen stoffeert,overtrekt,moderniseert,lijmt en repareert.

Ook uw stoffeerderdie in eigen atelier

lijmt en repareert.

STRAATWEG 40a - ROTTERDAM

010 - 418 09 01

Cursussen inline skaten …..Geef je nu op!Kids SkatePret: Leer skaten in 4 dagen (meivakantie)

of volg de 6 weekse cursus!!!

Wil je op een leuke manier veilig leren skaten of kun je al skaten en wil je aan je techniek werken?.......schrijf je dan nu in voor 1 van de cursussen Skaten & Skeeleren van

Schaatsschool Zoetermeer. De lessen worden gegeven op en rond de Skeelerbaan in Nootdorp (Recreatiegebied Dobbeplas).

Er zijn ook lessen voor volwassenen op diverse nivo’s.Wij verzorgen tevens een cursus Droogtraining om ook in de zomer aan de

schaatstechniek te werken.

Voor meer informatie en inschrijvingen kijk opwww.schaatsschoolzoetermeer.nl

NIEUWE SIERBESTRATING?De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:• Verwijderen/afvoeren oude bestrating• Nieuwe stenen/tegels/zand• Aanleg nieuwe bestrating• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-per m2

all-in

Modeltuinen ZwanenburgIJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 2

Page 3: 3B Krant week17

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 3

Wim van ‘t Wout: ‘De liefde voor vissen zat er altijd al in’

Door Gerrit van LoonLANSINGERLAND - Het seizoen is weer begonnen voor Wim van ’t Wout (62) bij PinoKoi in Bleiswijk. Wie wil er met deze zonnige tijden nu niet een mooie vijverinstallatie, beelden of decoraties in de tuin? En ach, waarom ook niet een mooie kooikarper van over de duizend euro erbij? Negen jaar geleden nam Wim van ’t Wout Pino-Koi, achterin de kassen van Van der Velde Waterplanten aan de Albert van ’t Hart-weg over. De vorige eigenaar had op de zaak papegaai Pino in een boom zitten. Koi staat natuurlijk voor de Ja-panse vis. Samen met Arie Gravendeel en Jan van Dam bestiert Wim de zaak. “De zichtbaarheid van mijn

winkel zou beter kunnen. Mijn bord aan de weg is onlangs weggewaaid. Maar staat gelukkig weer. Van mijn hobby heb ik mijn be-roep kunnen maken.” Elf jaar geleden nam Van ’t Wout afscheid bij zijn werk-gever Andrelon, onderdeel van Unilever. Hij was daar kwaliteitsmanager van shampoo. De Moerkapel-lenaar is chemisch analist, studeerde microbiologie en deed daarnaast een cursus tuinaanleg. Na een werk-periode van 30 jaar ging hij via een goede regeling weg bij Andrelon. “Ik was vaste klant bij PinoKoi en toen ik hoorde dat de eigenaar de zaak van de hand deed, ben ik ingesprongen. Thuis heb ik een vijver van 12000

liter met 20 koikarpers en 3 steuren. Binnenshuis een aquarium met wat goudvis-sen. De liefde voor vissen zat er altijd al in.” Van t’ Wout heeft in de zaak ge-noeg te doen. “Met van alles en nog wat ben ik bezig. Fil-ters zuiveren, bestellingen verwerken, prijzen plakken en klanten helpen. De vis-sen –variërend in prijs van 9,50 tot 1250 euro- voer ik pas aan het einde van de middag. Anders komt over-dags de ontlasting boven en wordt het water troebel. Nu kan dat in de avond en nacht gezuiverd worden. Ik let ook op of vissen niet ziek wor-den. Wanneer ze springen of schuren tegen de grond zijn dat geen goede tekenen. Dat duidt op last van kiemen.”

Ondernemer Wim van ‘t Wout maakte van zijn hobby zijn beroep. � Foto:�Ronald�Stam

‘Weinig daadkracht’Vervolg�voorpagina“Er werken in mijn kassen enkel mensen die dat echt willen”, vertelt Van der Vel-de. Zoals Marc Wisman (41) van Sint Maarten bijvoor-beeld. Vanwege zijn zoon en ex-partner kwam hij naar Nederland. Op het eiland was hij facility-manager aan de universiteit. “Nederland is het paradijs. Zoveel men-sen, dan ook zoveel banen. Dat viel tegen. Vanwege mijn leeftijd kwam ik niet aan de bak. Dankzij Simon heb ik werk, een bescheiden inkomen en een kamer. Ik kan weer vooruit kijken.” Van der Velde: “Marc is goed genoeg voor een baan buiten Social Firm. We vra-gen ondernemers iemand voor minimaal 6 maanden in dienst te nemen. Risico-loos kunnen ze mijn men-

sen inzetten in hun bedrijf. Door eenvoudige taken af te stoten kunnen medewerkers zich op kerntaken richten en krijgen mensen met een beperking kans om aan de slag te zin. En ondernemers zijn maatschappelijk verant-woord bezig.” De Bleiswijkse ondernemer sprak met Lan-singerland. “Ik dacht dat de gemeente stond te springen. Ik bood werkplaatsen. Het bleef bij veel gepraat. Ze waren intern aan het reor-ganiseren. Ik zag weinig daadkracht. Zoetermeer en Voorburg-Leidschendam reageerden wel adequaat op Social Firm. Coördinator Leerwerkcheques Vincent Laureijs van Werkgeversser-vicepunt Zoetermeer: “Het instrument werkt en helpt jongeren verder aan een baan of terug naar school.”

KORT NIEUWS

Koopzondag: 26 april BERKEL - Aankomende zondag 26 april is het koopzondag in Berkel Centrum van 12.00 tot 17.00 uur. Om alvast in sfeer van Koningsdag te komen, heeft Berkel Cen-trum een speciale oranje stempelactie. Bij iedere aankoop per winkel bo-ven de 5 euro ontvangt iedereen een stempel. En volle stempelkaart kan in de daarvoor bestemde brievenbus, maak hier-mee kan op een cadeau-bon. Voor de kinderen is er een speciale knutsel-hoek ingericht waar ze kroontjes kunnen versie-ren. Deze knutselhoek is te vinden bij de Visch. Uiteraard wordt Berkel Centrum opgevrolijkt met de muzikale klanken van oranjebandje Alacarte.

Lokaal FNV van startREGIO - In heel Nederland bouwt de FNV aan een nieuwe organisatie, die ook gemeenteraden en ge-meentebesturen kritisch blijft volgen. Nu ook in Zoetermeer, Lansinger-land en Leidschendam-Voorburg. Dat is hard nodig, want een vakbond is er niet alleen voor mensen met een baan en die willen behouden of die een baan zoeken, maar ook voor leden die van zorg afhankelijk of arbeidsge-handicapt zijn. De leden kunnen daarbij zelf invloed uitoefenen en zich zo sterk maken voor een sociaal en recht-vaardig lokaal beleid in de gemeenten waar ze werken en wonen. De FNV organiseert een startbijeenkomst op woensdag 29 april om 19.30 uur in het Party & Buisiness Centre 2B-Home aan de Dr. J. W. Paltelaan 103, 2712 PT Zoetermeer (zaal open vanaf 19.00 uur).

Café Over-LevenBERGSCHENHOEK - Het café Over-Leven is maandag 27 april niet open in verband met Koningsdag. De volgende café-avond is op woensdagavond 13 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: ds. van Couwenhovenlaan 50 in Bergschenhoek.

Jeu de boules toernooiBERKEL - Jeu de Boules-TOGB, dat speelt op de banen bij gebouw Den Opper op Sportpark ’t Hoge land te Berkel en Rodenrijs, organiseert voor leden en belangstel-lenden op zondag 26 april weer het maande-lijkse toernooi. Aanvang van het toernooi is 13.30 uur en het einde is 17.00 uur. Deelnemers dienen zich uiterlijk 13.00 uur te melden. Er zijn 11 banen beschikbaar. Kosten voor niet leden: 2 euro per toernooi.

Speelbos in Annie MG SchmidtparkBureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur heeft een 1 hectare groot natuurlijk speeleiland in het Annie MG Schmidtpark ontworpen. Vorige week lichtte het bureau een tipje van de sluier op.

Door�Gerrit�van�Loon

LANSINGERLAND - “In de ge-meente Lansingerland hoe-ven kinderen nog maar een paar weken te wachten tot ze kunnen spelen met zand, water, losse materialen, een beekloop, kabelbaan, avon-tuurlijke speeltoestellen, heuvels en niet te vergeten een trekvlot”, schrijft het bureau enthousiast. “We kunnen haast niet wachten tot het zo ver is!” Het ont-werp voor het natuurspeel-eiland wordt gerealiseerd door Van der Tol Hoveniers en terreininrichters bv uit Berkel en Rodenrijs.Het gehele project krijgt ook nog eens een duurzaam-heidspaspoort binnen NL Greenlabel, een duurzaam-heidslabel voor een leven-dige en duurzame buiten-ruimte. In de aanbesteding scoorde Van der Tol extra op het onderwerp duurzaam-heid. Het hele park moet in

het derde kwartaal van 2015 volledig zijn ingericht. Het inrichtingsplan is tot stand gekomen door Feddes/Olt-hof Landschapsarchitecten en de gemeente zelf. Naast het speelbos komen er wan-

del- en fietspaden. Er zijn al bomen en ander groen ge-plant. Het Annie M.G. Schmidt-park is met 72 hectare (tus-sen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek uitgestrekt

en langs de HSL en de bus-baan) een lengte van 3,5 ki-lometer en een breedte vari-erend van 108 tot 340 meter ongeveer 1,5 keer zo groot als het Amsterdamse Von-delpark. Het park loopt in de

lengterichting van de Wil-dersekade (gemeentegrens met Rotterdam) in het zui-den tot aan de Anthurium-weg in Bleiswijk en vormt zo tegelijkertijd een geluids-wal van 5 meter hoog.

In het speelbos komt onder meer een beekloop en trekvlot. � Foto:�artist�impression

Prins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (010) 46 99 744E [email protected] www.3B-krant.nlwww.facebook.com/3b-krantwww.twitter.com/3b-krant

Commercieel DirecteurBas [email protected]

Eindredactie 3B-KrantAlbert PeetersTanja [email protected]

Chef regioredactieAnnemieke [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor meer informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u bellen naar (088) 01 39985. Mailen kan ook: [email protected]

BezorgklachtenI www.deweekkrant.nl/VerspreidklachtenT (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overigeinformatie I www.wegenermedia.nl

De 3B-Krant is een uitgave van© Wegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

Colofon

Page 4: 3B Krant week17

spaar voor vlijmscherpe kleuren in de keuken

messcherpsparen

gratis

Alles voorKoningsdag!

Acties zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 april 2015

Douwe Egberts Aroma Rood koffi e snelfi lter-maling of bonen Alle pakken van 500 gram, 2 pakken9.48 - 11.38 MespuntjesMespuntjes

3extra

Calvé pindakaas Alle potten van 350 gramPer pot1.75 - 2.19

MespuntjeMespuntje

1extra

1.991.991.991.400 gram

NIEUWE OOGSTHollandse aardbeien 400 gram

4.994.994.994.8 pakken

Per liter 0.42

DubbelFrisss Alle pakken van 1.5 liter8 pakken8.24 - 10.48

7.997.99992 pakken

0.99Per kilo 2.83

Heineken Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter13.69

9.499.499.499.per krat

Per liter 1.32

Bij iedere €10.00 een gratis Mespuntje + gratis extra Mespuntje(s) bij speciale weekaanbiedingen!

Spaar voor kleurrijke Zwitserse messen, exclusief bij Hoogvliet!

Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Zet

- en

dru

kfou

ten

voor

beho

uden

. Max

. 4 k

eer d

e aa

nbie

ding

per

kla

nt.

0.99

Page 5: 3B Krant week17

Natuurlijke oplossing bij prostaat- en plasproblemenMeerdere keren per nacht plassen? Zwakke urinestraal? Na-druppelen? Dit zijn typische verschijnselen van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaattest geeft een indicatie of dit mogelijk het geval is. A.Vogel ProstaforceMed* is een 100% natuurlijke oplossing bij plasproblemen als gevolg van een vast-gestelde goedaardige prostaatvergroting.

Nooit Minder dan 1

op de 5 keer

Minder dan de helft

van de keren

Onge-veer de

helft van de keren

Meer dan de helft

van de keren

Bijna altijd

Score

… moest u gemiddeld ’s nachts het bed uit om te plassen? 0 1 2 3 4 5

… moest u binnen 2 uur opnieuw plassen? 0 1 2 3 4 5

… had u moeite om het plassen op te houden? 0 1 2 3 4 5… had u het gevoel dat uw blaas na het plassen

nog niet helemaal leeg was? 0 1 2 3 4 5

… gebeurde het tijdens het plassen dat de straal zwak was en enige keren onderbroken werd? 0 1 2 3 4 5

… had u last van nadruppelen? 0 1 2 3 4 5… moest u persen voordat de urinestraal op

gang kwam? 0 1 2 3 4 5

Totaal:

Maar liefst 50% van de mannen boven de 50 jaar krijgt te maken met plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaat-vergroting. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel, maar het kan wel het dagelijks leven beïnvloeden.

100% natuurlijke oplossing bij plasproblemenA.Vogel ProstaforceMed is een100% natuurlijke oplossing opbasis van de extracten van de zaagbladpalmvrucht die plas-problemen als gevolg van vastgestelde goedaardige pros-taatvergroting vermindert.

Uitleg totaalscore: 0-2 = geen plasklachten, 3-7 = lichte plasklachten, 8-19 = matige plasklachten, 20-35 = sterke plasklachten. Bij een totaalscore van 3 of hoger blijkt dat u mogelijk een aantal specifi eke verschijnselen van goedaardige prostaatvergroting heeft. Voor het stellen van de juiste diagnose dient u een arts te raadplegen.

Hoe vaak in de afgelopen maand:

Doe de prostaattest!

* Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Toepassing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang bestaand gebruik.Verkrijgbaar bij de meeste apotheken.

ADVERTORIAL

avogel.nl/prostaattest

Bekendmaking zwemwaterlocaties provincie Zuid-Holland 2015

Zwemwaterlocaties 2015Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de lijst van zwemwaterlocaties in natuurwater in de provincie Zuid-Holland hebben vastgesteld. De lijst is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De provincie Zuid-Holland wijst voor 2015 de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze locaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2015) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd ontraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl.

Ter inzageU kunt de lijst met zwemwaterlocaties van 23 april 2015 tot en met 4 juni 2015 downloaden van www.zuid-holland.nl/zwemwater of inzien op werkdagen in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag).

BeroepTegen de aanwijzing van de zwemwaterlocaties staat op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden en ingezetenen die een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend beroep open bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroep dient binnen zes weken na bekendmaking in het Provinciaal Blad te zijn ingediend.Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan – als beroep is ingesteld – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek tot het treffen van en voorlopige voorziening worden ingediend.In geval van beroep verzoeken wij u een kopie van het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

We zijn bij school in de buurt Dat noemen we Aardig Onderweg

www.ret.nl

Kent u de Ouderen-Ombudsman? Die wijst u de weg!

Bel de OuderenOmbudsman!0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Een bijzonder levenverdient eenbijzonder afscheid

Niets is zo persoonlijk als afscheid nemen. Bij Van der Spek zorgen we voor een afscheid dat recht doet aan iemands leven.

Nog één keer zeilen

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 5

Page 6: 3B Krant week17

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

KIDS CORNERLeuke actuele fi lm voor kinderen

HAPPY HOURSGRATIS PARKEREN 17 - 21 uur Parkeerkaart inwisselen bij onze hostess in het atrium

VRIJDAGAVOND

17.00 - 21.00

AVONDMENU € 5,-Keuze uit diverse menu’s incl. drankje voor € 5,- bij Brasserie Balans, Cool ‘n cold, Chinny’s en Asia

VRIJDAGAVONDSPECIALSExclusieve aanbiedingen bij onze 55 woonwinkels

LIVE MUZIEKGezellige live muziek

GRATIS PARKEREN Parkeerkaarhostess in het atrium

VRIJDAGAVONDSPECIALSExclusieve aanbiedingen bij onze 55 woonwinkels

AVONDMENU € 5,-Keuze uit diverse menu’s incl. drankje voor € 5,- bijBalans, Cool ‘n cold, Chinny’s

LIVE MUZIEKGezellige live muziek

KIDS CORNERLeuke actuele fi lm voor kinderen

* Uitsluitend voor bezoekers van de Woonmall.

*

Page 7: 3B Krant week17

CEINTUURBAAN 111-125 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

CORRECT 75 JAARJUBILEUMMAAND

275* 275

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 16.00 tot 17.00 uur iedere zaterdag

profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geentelefonische reservering of bestelling mogelijk en op=op.

*ALLEEN ZATERDAG 25 APRIL 2015VAN 16.00-17.00 UURArt.nr. 432243 549.-

Koopjeskelderaanbieding

Prijzen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Maandag t/m donderdag

van 10.00-18.00 uur. Vrijdag van 10.00-21.00 uur

Zaterdag van 9.00-17.00 uur.Zondag van 12.00 -17.00 uur

IEDERE ZONDAG OPEN VAN12.00 TOT 17.00 UUR

345.75

69.75

395.75

Correct Witgoed aanbieding

Correct Bike aanbieding

Correct Marine aanbieding

SUPER-UURTJESUPER-UURTJESUPER-UURTJEH E T Z A T E R D A G

VAN CORREC T

Dennis Braun Anton de Jong

Johan van der Wiel Frank de Lorijn

Willem VinkeRon van Vliet

Jan Pieter v. KootenReinaud Emans

Radio Correct, ons familiebedrijf gestart op 3 april 1940 in Rotterdam-Noord, is uitgegroeid van 20m2 radiozaak tot een 33.000m2 elektronicaspecialist aan de Ceintuurbaan 111-125. Speciaal ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag heel veel en exclusieve aanbiedingen.

Kom gezellig bij ons winkelen, onze vakkundige verkopers staan klaar voor een eerlijk advies.

*GRATIS BERNSTEIN DESIGN RADIO

1975*

SAMSUNG UE55HU82004K/ULTRA HD CURVEDMET SMART TV MET 3D 55 inch 4K Ultra HDgebogen beeldscherm datzorgt voor een geweldigekijkervaring. 1000 Hz ClearMotion Rate voor eenglashelder en vloeiendbeeld. Smart Control, eeninnovatieveafstandsbediening.

• 139 cm beeldscherm• 4 HDMI-poorten • Afm.123.6 x 93.4 x 7.1cm• Energieklasse B2699.-CORRECTPRIJSArt.nr.546459

HP 15-G085 NOTEBOOKWebchats verlopen soepelop het schitterende HD-scherm.• AMD E1 2100 dual core processor - 1Ghz

• 4GB • 500 GB • 15,6 inch • DVD-drive • camera • Wifi

• HDMI en Lan aansluiting• Windows 8.1349.-CORRECTPRIJSArt.Nr 542956

275

ONKYO TX-NR828S TOPKLASSESURROUND RECEIVER•7x180 Watt versterker• 8 HDMI aansluitingen• WiFi internetradio• RDS FM/MW tuner• Cinema DSP surround • Dolby decoders

• In zilver kleur uitgevoerd• Afm. 43.5x19.8x39.8 cm1299.-CORRECTPRIJS Art.nr. 506780

575

THORBIKE TOURPREMIUM NEXUS INDAMES EN HERENUITVOERINGDe Tour Premium is eenzeer krachtige elektrischefiets. De naam Premium, zithem vooral in detoegevoegde waarde vande digitale display.

Gewicht:28 kgActieradius ca.90KM.2598.-CORRECTPRIJS Art.nr.543963 damesArt.nr.543964 heren

ELEKTRISCHE FIETS

1275

DENON D5BK NETWERKSTEREO SET METSPEAKERSOndanks het compacteformaat kan dit prachtigesysteem via WiFi, Ethernet,Bluetooth® en USB,probleemloos muziek methoge definitie streamen. • Digitale ingang • In zwart of wit

699.-CORRECTSETPRIJSArt.nr. 501609 zwartArt.nr. 501610 wit

LG F147M2DWASMACHINE• Direct Drive Inverter motor • Keuze 13 programma's

• Energieklasse A+++• Toerental 1400• Vulgewicht kg 7• Startuitstel • Digitaal display • Aquastop• Afmeting 85 x 60 x 55 cm699.-CORRECTPRIJSArt.Nr 497438

KLIPSCH RF-82MK2 REFERENCEZUILLUIDSPREKERDeze Reference luidspreker maaktgebruik van de Tractrix hoorntechnologie voor levensecht geluid, Geschikt voor versterkers van 150 tot 600 Watt. In zwartAfm. 23.5x111.4x41.4 cmPER STUK

AKAI ATT01U BELT-DRIVE Draaitafel met USB uitgangvoor Direct Encoding.Dankzij de USB aansluitingen de bijgeleverde softwarezet u eenvoudig uwfavoriete muziek over op decomputer.

Afm. 34.5x8.5x34 cm99.-KOOPJESKELDERPRIJSArt.Nr 411108

Dennis SchluterTon de Graaf

BIC SPORTYAK 213De Sportyak is het ideale bootje gemaakt van supersterkpolyethyleen • slechts 19 kg.• Lengte : 2.13 m• Breedte : 1.15 m• Gewicht : 19 kg• Capaciteit : 2 personen• Maximaal vermogen motor optioneel 3 PK

• Meegeleverde accessoires: 2 paddles, 3 roeidollen

369.-CORRECTPRIJS Art.nr. 346403 oranjeArt.nr. 346404 blauwArt.nr. 357992 groen

Page 8: 3B Krant week17

gezochtWegens uitbreiding

Keuken verkopersKeuken afroepersKeuken bestellerswww.keukenvacature.nl

Om dit succes te continueren zijn wij voor ons distribu-tiecentrum te Bleiswijk op zoek naar een

Sterk merkbiedt zeker werk

ALDI is één van de grootste Europese detailhandels-ondernemingen met ruim 500 filialen in Nederland.Ons uitgebalanceerde assortiment kenmerkt zich doorzijn hoge kwaliteit en lage prijs. Respectvolle omgangmet elkaar, onze klanten en leveranciers, is de basisvan ons succes.

Vanuit onze volledig uitgeruste werkplaats voert u zelfstandigonderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan onswagenpark. Ook bereidt u de APK voor. Door uw zorgvuldigemanier van plannen staat onze chauffeurs altijd een vrachtwa-gen in topconditie ter beschikking.

Wij verwachten van u dat u beschikt over een afgerondeopleiding bedrijfswagentechniek, in het bezit bent vanrijbewijs CE, een chauffeursdiploma, een bestuurderskaarten ervaring heeft in een soortgelijke functie. Verder bent uiemand die efficiënt en accuraat werkt, van aanpakken weeten over verantwoordelijkheidsgevoel beschikt.

Wij bieden u naast een aantrekkelijk salaris, een afwisselendebaan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheidbinnen een kerngezonde onderneming.

Wilt u ons succes ook het uwe maken?Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!

ALDI Zoetermeer B.V.T.a.v. de heer H. Aghaie,DistributiemanagerPostbus 1322665 ZJ Bleiswijkof via: www.aldi-vacature.nl

Hoge kwaliteit Lage prijs

Vrachtwagenmonteur m/v

Blijf je verbazen

WWW.SUPERJOB. NL/DETAILRESULT-LOGISTIEKDETAILRESULT-LOGISTIEK

Vers

Kruidenierswaren

Een gave bijbaan?Jij verdient het!

OrderverzamelaarAanpakker!Jij?

Samenwerkenaanbevoorrading

Zet jij graageenstapjeextra?

LOCATIEBLEISWIJK

ZOEK JE EENUITDAGING IN EENSNELLE OMGEVING?

• Je bent ten minste 4 uur

per week beschikbaar

• Je leeftijd: ten minste 16 jaar

Nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie opwww.kappersakademie.nl of bel 0900-8620

Nú inschrijven voor dag- of avondopleiding in ROTTERDAM.

Erkende kappersopleidingen. Studiefinanciering mogelijk.

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 8

Publicatie beschikkingFlora- en faunawet

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt bekend dat besloten is om het aanwijzingsbesluit ex artikel 67 van de Flora- en faunawet met kenmerk PZH-2012-349284462 voor het bestrijden van de verwilderde kat te wijzigingen. De wijziging heeft tot gevolg dat de verwilderde kat niet meer mag worden doodgeschoten.

BezwaarBinnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2015-00016238. Omdat het besluit op 20 april 2015 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 1 juni 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: [email protected] publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl

Page 9: 3B Krant week17

OP=

OP

Olof Palmelaan 15, 2729 NA Zoetermeer

Openingstijden:Vrijdag 9.00 tot 21.00Zaterdag 9.00 tot 18.00Zondag 10.00 tot 17.00

30%KORTINGOP PLANTEN

50%KORTINGOP BEKENDE

MERKEN O.A.

ALLES MOET WEG!

Page 10: 3B Krant week17

VLO

ERTE

GEL

S VA

NA

F €1

0 m

2

60

30

60

60

80

40

En n

og v

eel m

eer!MR

TEGE

LHA

NDEL

MR

TEGE

LS B

V DE

GRO

OTST

E VA

N NE

DERL

AND

IN W

AND

EN V

LOER

TEGE

LSCH

ROOM

STRA

AT 30

ROT

TERD

AM

Page 11: 3B Krant week17

Storkstraat 8 (industrieterrein Hoornerhage) 2722 NN Zoetermeer

Ruim 1100 m2

VITAKRAFT MAGIC CLEAN

5 liter van € 8,95 voor

€ 6,50 8,6 liter van € 13,95 voor

€ 9,95 VASTE LAGE PRIJS!

100 x 70 cmvan € 79,95 voor

€ 59,95Kenmerken en voordelen vanRepelz-It Nano technologie:

• Weert vuil, vlekken, vloeistoffen en ander ‘huisdiervuil’• Heeft een bacteriestatische werking. Hierdoor wordt de verspreiding van bacteriën, virussen, allergenen en geuren verminderd• Veilig voor huisdier en baasje! Geen schadelijke stoffen of giftige chemicaliën• De producten kunnen zowel in de wasmachine als in de droger• Door deze technologie zijn er minder wasbeurten nodig en blijft de werking in tact tot meer dan 50 wasbeurten

Deze aktie zijngeldig t/m 9 mei 2015.

89.9994.99

nu

Dames sneakers36-42

Dat loont.Dames sjaal 8.99 | Dames t-shirt s-xxxl ook in fuchsia 12.99 | Dames denim jack 36-46 29.99 | Dames maxirok s-xxxl 14.99

scapino.nl/comfort

Comfortweken bij Scapino Extra veel voordeel

op de beste A-merken! Comfortweken duren t/m zondag 26 april 2015

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 11

De civiele rechter heeft de gemeente geheime gesprekken en gebrek aan zorgvuldigheid bij de aanbesteding van de uitbreiding winkelcentrum Berkel en Rodenrijs verweten. De opdracht mag nu niet aan ABB Bouw worden gegund.

Door Gerrit van Loon

BERKEL EN RODENRIJS - Eiser in het kort geding is Forumin-vest. De investeringsmaat-schappij voor winkelcentra verloor de aanbesteding voor de uitbreiding tussen de Westersingel en Berkelse Plas van ABB Bouw uit Slie-drecht. Op de locatie moe-ten winkelvoorzieningen, woningen en parkeerplaat-sen komen. Beide partijen schreven zich in op de aan-besteding. Na een selectie-traject door Lansingerland bleven zij als laatste twee over. Foruminvest werd 20 november 2014 mede-gedeeld dat ze niet de eco-nomisch meest voordelige inschrijving hadden. Op zo-wel grondwaarde als totaal-beoordeling van het schets-plan scoorde ze slechter dan ABB Bouw. De grondwaarde

gaf de doorslag. Forumin-vest liet het er niet bij zitten. Lansingerland werd ver-zocht met een beroep op de Wet openbaarheid van be-stuur een aantal stukken te overleggen. De gemeente gaf een aantal, deels onleesbaar gemaakte, stukken aan de eiser. Volgens Foruminvest deed ABB Bouw een hoger bod op de grond dan zijzelf. Een bod dat niet geheel on-voorwaardelijk was, terwijl de gunning leidraad volle-dige onvoorwaardelijkheid vereist. ABB Bouw voldeed niet aan de minimumvereis-ten en had daarom moeten worden uitgesloten. Vol-gens diezelfde leidraad zou de opdracht op 7 juli 2014 gegund worden door de ge-

meente. In de periode juli/september zou de overeen-komst ondertekend worden. Deze termijn is niet gehaald. Lansingerland blijkt in de periode voorafgaand aan de beslissingsmededeling in september bilateraal overleg te hebben gevoerd met ABB Bouw over hun inschrijving. Het komt er op neer dat Lan-singerland na sluiting van de inschrijving onderhan-delingen heeft gevoerd met een inschrijver en dat mag niet. De rechter verbiedt de gemeente om tot gunning aan ABB Bouw over te gaan en sommeert Lansingerland de proceskosten te voldoen aan eiser. De gemeente be-raadt zich nog of er in hoger beroep wordt gegaan.

Bouwer voorgetrokken bij aanbesteding

Rechter tikt gemeente op vingers. Foto: PR

Page 12: 3B Krant week17

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 april t/m dinsdag 28 april 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP AACTION.NL

XL

495

BALKONBAK MET OPHANGHAKENkunststof, antractiet50x20 cm(excl. bloemen)

595

3 PAAR

INTEX VELOURSLUCHTBED1-persoons191x76x22 cm

2-persoons191x137x22 cm 9.95

DAMESJUMPSUITdiverse variantenkort modelpolyestermaten XS-L

299

349

DUBBELEFIETSTASdiverse varianten

5595

AKAI PORTABLE DVD SPELER9" LCD scherm, extra groot scherm, ideaal voor in de auto, incl. tas voor hoofdsteun bevestiging, afstandsbediening, adapter en 12V plug

POLYESTERSLAAPZAK190x75 cm

5.95

VANISH OXI ACTIONvlekverwijderaar sensitive

429

LOTTOSNEAKERSOKKENzwart of witmaten 35-46

199

KINDERT-SHIRTdiverse kleurenkorte mouwmaten 86-164

199

DISNEYSTRANDLAKENkeuze uit: Minnie, De Kleine Zeemeermin,Princesses, Cars, Planes en Spiderman60x120 cm

329

HUGGIESBABYDOEKJESpure of sensitive64 stuks

079

XL FORMAAT

KINDER/FAMILIE DVD'Sdiverse titels

1.99

GO KART SKELTERmet vrijloop, stevig metalen frame, voor- en achteruithendel,verstelbaar zitje, handrem,95x66x58 cmop=op

3999PRIJSDOORBRAAK!

399

SNOERVERLICHTINGsolar, met 20 verlichte vlindersof 80 heldere LED lampjes

TUINTREND 2015!

UITZOEKEN!

STRANDLAKENKATOENdiverse varianten75x150 cm

3.99100x180 cm

7.99

399

HAMAMDOEKKATOENdiverse kleuren90x170 cm

katoen metbadstof 6.99

MOEDERDAGTIP!

999

TROLLEY DELUXEdiverse kleuren19 inch

399

DAMESTEENSLIPPERSdiverse variantenmaten 36-41

KINDERTEENSLIPPERSmaten 22-35

0.79

940 GRAM

089

MESTKORRELS100% organicHortensia & Rhododendron,Rozen & Klimplanten,Buxus & Coniferen ofGroente & Kruiden

1 KILO

Page 13: 3B Krant week17

Tot wel

60%EXTRA

KORTING

Tot welTot wel

KONINGSDAG

27APRIL

9.30 - 18.00 UURGEOPEND

NORMALE OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTENSeats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.

NORMALE OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTENSeats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.

3+2 BROOKEStrak bankstel inclusief sierkussens.

In diverse kleuren uit Stofgroep 1.

ZONDAG

26APRIL

GESLOTEN

WOENSDAG

22APRIL

9.30 - 21.00 UUR

DONDERDAG

23APRIL

9.30 - 21.00 UUR

VRIJDAG

24APRIL

9.30 - 21.00 UUR

ZATERDAG

25APRIL

9.00 - 17.00 UUR9.30 - 21.00 UUR 9.30 - 21.00 UUR 9.30 - 21.00 UUR 9.00 - 17.00 UUR

SHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMUITVERKOOP

GRATIS

3-longchair MIDWAYComfortabele kussens met een mooie stof. Combinatie met diverse kleuren uit Stofgroep 1.

2-Hoek-2-eiland AURORAHoekcombinatie met plaats voor het hele gezin. In meerdere kleuren uit Stofgroep 1.

APRIL9.30 - 18.00 UURGEOPEND

NORMAAL 1095.-

3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE3+2 BROOKE

NORMAAL 1095.-

399.-333333Nu

ALKMAAR, Koedijkerstraat 2

AMERSFOORT, Amsterdamseweg 37a

ASSEN, Borgstee 7

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307Stofzuiger + Blender +

Eierkoker + Citruspers + Waterkoker +

Broodrooster + Chocoladefontein +

Elec. pepermolen + Keukenweegschaal +

Stoomstrijkijzer + Tosti apparaat

NORMAAL 1595.-

499.-Nu 2-Longchair BOSTONItaliaans ontwerp met 2 verschillende

bekledingen. Diverse kleuren uit Stofgroep 2.

NORMAAL 2145.-

999.-Nu

NORMAAL 1395.-

799.-Nu2,5+2 KENNEDYKarakteristiek bankstel met een gecapitonneerde rugleuning. In diverse kleuren Microvezel Sussy.

NORMAAL 1595.-

749.-Nu

Dit zijnslechts enkelevoorbeelden

ALLE MODELLEN OP VOORRAAD, 2 MINUTEN LEVERTIJD

GRATISGRATISGRATISGRATISHoekcombinatie met plaats voor het hele gezin.

tofzuiger + Blender +

Eierkoker + Citruspers + Waterkoker +

Broodrooster + Chocoladefontein +

Elec. pepermolen + Keukenweegschaal +

Stoomstrijkijzer + Tosti apparaat

--

11-delig huishoudpakket

bij alle hoeken en bankstellen

Page 14: 3B Krant week17

A.S. ZONDAGKOOPZONDAG

van 12.00 - 17.00 uur

Voor overige vestigingen en nog méér scherpe aanbiedingen zie: sola-fabriekswinkel.nlSolafabriekswinkel Promenade 188 (stadshart), 2711 AV Zoetermeer. Tel. 079-3030002. Solafabriekswinkel Brabantse Turfmarkt 71, 2611 CM Delft. Tel. 015-2139892. Voor reguliere en aangepaste openingstijden ivm nationale feestdagen raadpleeg onze webshop: www.sola-fabriekswinkel.nl

VOORJAARSTRENDS 2015

Professionele schaaf• Veilig snijden door vinger-beschermstuk• Verschillende snijdiktes• Eenvoudige reiniging• 2 jaar garantie> Voor meer info zie webshop

SmartkitchenMultirasp• 3 snijbladen voor raspen,

schijven, kartelen• Opvangbak• Veilig snijden door vinger-beschermstuk• 2 jaar garantie> Voor meer info zie webshop

24.95 Per stuk

BespaarBespaar 12.-

12.95

Strakke kookset met een professionele look• Geschikt voor elke hittebron• Deksel met schenktuit voor

veilig en gemakkelijk afgieten> Voor meer info zie webshop

Kookset Pearl

129.95279.-

BespaarBespaar 150.-

BespaarHOTDEAL

Snijplanken25x19 cm van 11.95 voor 6.95

35x25 cm van 13.95 voor 7.95

40x29 cm van 16.95 voor 9.95

6.95Vanaf

4.95 99.95BespaarBespaar 5.- BespaarBespaar 99.-BespaarBespaar 54.-

25.9579.95 9.95 199.-

Bestekset Oase6 persoons - 50-delig• Mooi rank en slank • 18-10 edelstaal

Coffee to go• Verkrijgbaar in 3 kleuren• Warmte isolerend• Afsluitbaar

Stonehenge Wok• Slijtvast hardsteen voor

gezond roerbakken• ø 28 cm

Met vochtgleuf& antislip

Voor de complete serie zie webshop

Ideaal voorin de auto

Gratis verzending vanaf 50,-

Kosteloos retour binnen 14 dagen

Vertrouwde kwaliteit, laagste prijzen

Compleet aanbod Sola artikelen

Vóór 16.00 uur besteld, morgen in huis

Speciale online deals

Bestel ook 24/7 online! Sola-fabriekswinkel.nl

19 vestigingen in Nederland met

vertrouwde kwaliteit, vakkundig advies

en hoogwaardige service.

HANDBEDIENDVANAF € 670.00

MOTOR MET SCHAKELAARVANAF € 849.00

MOTOR MET AFSTANDSBEDIENINGVANAF € 889.00

DE SEMI CASSETTE MILAAN / EEN ABSOLUTE PRIJSDOORBRAAKDe Milaan Semi Cassette is een half gesloten systeem.Mooi en degelijk scherm voor vele jaren schaduw plezier.De bak kan geleverd worden in Roomwit / Grijs / Antraciet.Doeken effen of streep / Handbediend of Elektrisch leverbaar. Eventueel met Afstandsbediening / 5 jaar garantie.

INCL. ELEKTROMOTOR

€ 942.- (500x250)

Iedere maat leverbaar

NOOIT ZONWERING BESTELLENZONDER WULLEMS TE BELLEN

U KUNT NU OOK ONLINE BESTELLEN.

KIJK OP: WWW.WULLEMS.COM

Wij komen alles meten en monteren.

Nadere informatieDe besluiten van het algemeen bestuur worden na 29 april a.s. gepubliceerd op www.mrdh.nl.

Op woensdag 29 april 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) plaats in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43, 2511 BH in Den Haag. Aanvang: 13.45 uur.

De volledige agenda van de vergadering en de bijbehorende voorstellen zijn te raadplegen op www.mrdh.nl.

Belangstellenden kunnen deze openbare vergadering bijwonen. U kunt dat doen als toehoorder.

Openbare vergaderingGRATIS Bandenspanningmeters ! Zie in één oogopslag hoe hoog je bandenspanning is

0,-100% korting

24,95

4Stuks!

2.2 - 2.4 bargoed

2.0 - 2.2 barvoldoende

< 2.0 bardirect actie

Bestellen doe je op sweetdeal.nl

GRATIS Bandenspanningmeters !

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 14

Page 15: 3B Krant week17

*kijk voor deelnemende winkels op hema.nl

heren-t-shirteerst P6.50 voortaan 5M 8M

slagroom-kersrijstevlaaieerst P10M voortaan

cappuccinomokeerst P1.75 voortaan 1.25mok Lissabon

eerst P3.25 voortaan 2.504 longdrinkglazen eerst P2M voortaan 1.50fleeceplaid

eerst P6.95 voortaan 5M

2-pak damesstringeerst P6M voortaan 5M fotolijst 13 x 18 cm

eerst P3M voortaan 2.50 herenpoloeerst P7.50 voortaan 6M

ovenschaaleerst P4.95 voortaan 4.50

kookwekker retroeerst P3.95 voortaan 2.50

5-pak damessokkeneerst P7M voortaan 5M broodmes

eerst P3.95 voortaan 3M 4-in-1-schrijfblokeerst P2M voortaan 1.50 babyslaapzak

eerst P12.50 voortaan 10M sfeerlichthoudereerst 1.50 voortaan 1M

bestekset 16-delig eerst P20M voortaan 15M babyshampoo

eerst P1M voortaan 0.75babypyjamaeerst P4.95 voortaan 4M tulpvormkaars

eerst P5M voortaan 4M jongenshemdeerst P6M voortaan 4M 2-pak meisjesknicker

eerst P4.95 voortaan 4M

rompereerst P4.50 voortaan 3M lunchbeker

eerst P2.25 voortaan 1.50lunchbox vlindereerst P2.95 voortaan 1.50 muffinvorm

eerst P9.25 voortaan 5M

6-pak sapglazen eerst P2M voortaan 1.50 dekbed overtrek

eerst P10M voortaan 8M

dekbed overtrekeerst P10M voortaan 8M

dekbed overtrekeerst P10M voortaan 8M

meisjesleggingeerst P3.95 voortaan 2.50 pannenlap wafel

eerst P1.75 voortaan 1M dekbed overtrekeerst P19.95 voortaan 12.50baddoek 50 x 100 cm

eerst P3.50 voortaan 2.50

Vorige week zijn er 50 nieuwe HEMA producten aan de stemlijst toegevoegd. De meest populaire daarvan waren het fleecekleed en de badhanddoek. En HEMA heeft ook een paar verzoeknummers meegenomen, zoals de tulpvormkaars. Voor het lentegevoel.

Daarnaast kwamen er veel leuke ideeën binnen, zoals een gratis kadoverpakking bij de HEMA kadokaart. En de vraag of HEMA de shampooflessen van dispensers kan voorzien. Binnenkort kunnen klanten op hema.nl meebepalen welke suggesties als eerste moeten worden opgepakt.

Ondertussen gaan we weer verder met prijzen verlagen. Op hema.nl/helpt hebben we 50 nieuwe HEMA productentoegevoegd. Blijf stemmen, zo bepaal jij mee wat HEMA volgende week in prijs verlaagt.

Nederland stemt: nu al meer dan100 HEMA producten goedkoper*

temlijst toegevoegd. e badhanddoek. men, zoals de

en gratisHEMA de t kunnen rste

n

soeppan Florenceeerst P17.95 voortaan 15M

Ga naar hema.nl/helpt

en stem op een nieuwe serie HEMA producten.

Page 16: 3B Krant week17

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50

locaties door heel

Nederland!

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Locatie Berkel en Rodenrijs Centrum (parkeerplaats Kerkstraat)Kerkstraat 102651 CE Berkel en [email protected]

OpeningstijdenElke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Locaties bij u in de buurtBodegraven, Broekvelden 27 (elke zaterdag)Nieuwerkerk a/d IJssel, Reigerhof 48 (elke woensdag)Waddinxveen, Groensvoorde 2 (elke zaterdag)

Isabellagang 10 • 2719 AS Zoetermeer079 - 316 98 99 of 06 - 45 56 26 56

www.nijmaninstallatie.nl

Wilt u direct geld besparen?Kies dan voor de aanbieding van Nijman Installatie & onderhoud

Optioneel te leveren: Honeywell kamerthermostaat en de Incomfort® app incl. BTW en installatie

€ 1.095,-

Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24• Royaal in warmte en warm water• Eenvoudig in gebruik & onderhoudsvriendelijk• Zuinig met energie & milieubewust • Betrouwbare techniek & bedrijfszekere werking

• Centrale verwarming• CV-ketels• Ventilatie• Onderhoudscontract• 24/7 service• Radiatoren• Loodgieterswerk

S ZZoetttermeer

Ventilatiesysteem

reinigen slechts

€ 125,-

Nu nog 6% BTW (tot 1 juli & alleen op arbeid)

N471RODEN

RIJSEW

EG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

IND

USTRIEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

IND

USTRIEWEG

tankeasy.nl

TankTankEasySnel, makkelijk & voordelig!Snel, makkelijk & voordelig!

N471

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

TankTankTankTankTankTankTankTankTankTankEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasy

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

RODENRIJS

EWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

IND

USTRIEWEG

TankTankTankTankTankTankTankTankTankTankEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyRODENRIJS

EWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

RODENRIJSEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

PROV

INCIA

LEWEG

TankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankTankEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyEasyTankTankEasySnel, makkelijk & voordelig!Snel, makkelijk & voordelig!

tankeasy.nl

Koninklijke kortingen

bij TankEasy!Kom 26 en 27 april tanken met jouw gouden koets en profi teer van koninklijke kortingen bij TankEasy Berkelse Poort

TankEasy Berkelse PoortBerkelse Poort 77

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 16

Page 17: 3B Krant week17

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 17

Woondispensatie wordt zware dobberDe gemeenteraad verleent wethouders Albert Abee (CDA) en Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) niet zonder meer woondispensatie. Over de vraag of ze nog een jaar buiten de gemeentegrenzen mogen wonen, omdat hun luxe huizen in Hendrik Ido Ambacht en Krimpen aan den IJssel zonder verlies niet te verkopen zijn, komen verhitte discussies.

Door Gerrit van Loon

LANSINGERLAND - Het onder-werp staat volgende maand op de agenda van de com-missie Algemeen Bestuur en tijdens de raadsverga-dering. De gemeenteraad kan hiervan ontheffing ver-lenen voor maximaal een jaar. Daarna kan nog van jaar tot jaar ontheffing wor-den verleend als het om een ‘bijzonder geval’. De VVD, de grootste oppositiepartij, stemde vorig jaar bij Abee’s aanstelling tegen vanwege zijn verhuismotivering. De PvdA was ook tegen, omdat Abee niet van plan was naar Lansingerland te verhuizen en daarvoor ook instabiliteit

van de lokale politiek als argument aanvoerde. VVD gaat in mei feitelijk aantonen dat de raad indien zij woon-dispensatie verleent, han-delt tegen de geest van de wet. In juni 2014 werd aan de wethouders ontheffing verleend. Beiden zetten hun woningen voor ongeveer 600.000 euro in verkoop. Op het adres van Fortuyns woning uit 1980 aan de IJs-seldijk in Krimpen aan den IJssel staat zijn bedrijf Ple-num Holding ingeschreven. “Helaas zijn wij er nog niet in geslaagd om passende huisvesting in Lansinger-land te vinden. Sinds juli 2014 staat ons huis te koop. Gedurende dezelfde periode ben ik actief op zoek gegaan naar een appartement om de periode van verkoop van de

huidige woning te overbrug-gen en heb daar een aantal serieuze gesprekken over gevoerd. De belemmering is de jaartermijn van huur en dat mijn vrouw het prettig vindt om regelmatig langs te komen met onze honden. De honden leveren toch een hindernis op bij sommige verhuurders”, schrijft For-tuyn. Zijn intentie om zich te vestigen in Lansingerland blijft onverkort van kracht. Opvallend bij Abee is dat zijn woning (1997) niet in openbare verkoop staat. PvdA-er Gerard Bovens grapte dit weekend op het bericht van het CDA over ingebruikname van een met stickers beplakte pr-koffie-keet in Westpolder: “Mooie pied-à-terre voor jullie wet-houder Albert!”

Wethouders Albert Abee en Simon Fortuyn wonen nog altijd niet in Lansingerland. Foto: Foto Ronald Stam

Negentigjarige Kees Snijders gaat met pensioenLANSINGERLAND - Waarom zou je op je 62e met pensioen gaan als je nog fit en gezond bent? Niet zeuren, maar doorgaan, een motto dat Kees Snijders op het lijf ge-schreven is. Met zijn 90 jaar is hij de oudste werknemer ooit van Koppert Biological Systems die afscheid neemt van het bedrijf. Op 23 april, zijn verjaardag, trekt hij of-ficieel de deur achter zich dicht. Na zijn carrière bij internationaal transportbe-drijf In ’t Veen ging Snijders 27 jaar geleden de weg op voor Koppert. Hij koerierde veelvuldig tussen Koppert, Schiphol, vestigingen in België en Duitsland en dis-tributeurs als Klep, Mertens en Vos Capelle. “Autorijden is mijn lust en leven. In de auto kom ik tot rust. En je ontmoet andere mensen. Ik heb veel goede contacten ge-kregen onderweg.” “Alleen

al het feit dat Snijders zo’n hoge leeftijd heeft mogen be-reiken, is al heel bijzonder”, zegt Henri Oosthoek, mede namens de directie. “Dat hij zich daarnaast de afge-lopen zevenentwintig jaar onvermoeibaar heeft ingezet voor Koppert, stemt ons als directie en collega’s intens dankbaar. Het laat zien dat hoe internationaal ook, we in de kern nog steeds een familiebedrijf zijn, dat zich kenmerkt door hechte rela-ties met alle werknemers. We hopen dat Kees, samen met zijn vrouw, nog een mooie tijd gegeven is.” Het is een afscheid met pijn in het hart, dat durft Snijders wel te bekennen. ”Maar er is een tijd van komen en van gaan”, zegt hij nuchter. “Wat ik bereikt heb, heb ik alleen kunnen doen omdat mijn vrouw voor 100% achter me stond.”

Kees Snijders trekt op zijn verjaardag, 23 april, de deur achter zich dicht van Koppert Biological Systems. Foto: Koppert

Reactie Wethouder Abee“De financiële en economi-sche situatie, met name het niet kunnen verkopen van de eigen woning zonder aan-merkelijk verlies liggen aan het dispensatieverzoek ten grondslag. Complicerend daarbij is ook dat de onder-neming van mijn vrouw wordt gevoerd vanuit onze woning.”

Jazz bij AndersBERkEL EN RoDENRIjS – De ‘Willie Ashman Original Jazzband’ sluit aanstaande zondag 26 april het tweede succesvolle jazz-seizoen af bij ‘Podiumcafé Anders’. Dixieland zonder preten-ties. Door de originele aan-pak, perfecte aankleding en ongedwongen wijze van muziek maken heeft deze uit zes man bestaande jazz-band zich een vaste plaats weten te veroveren op vele nationale en internationale jazzpodia. Een band die ook een eigen Jazzclub heeft in Zaandam. Met een onge-kend variërend repertoire, instrumentale uitvoering, perfecte zang en samenzang en presentatie weet deze band steeds weer volle za-len te trekken en menigeen op de dansvloer te doen be-geven. Het optreden begint om 15:00 uur en duurt tot 18:00 uur. De entreeprijs is 5 euro. De locatie is: Thea-tercafé/Restaurant Anders, Noordeindseweg 25/27 te Berkel en Rodenrijs.

Page 18: 3B Krant week17

BELANGRIJKEMEDEDELINGNA BIJNA 92 JAAR SLUITENWIJ ONZE DEUREN

HELFT HELFTVOORDE

VANDE

DETOTALEVOORRAADMATRASSEN - TEXTIEL

VOORBEELD: ARTIKEL KOST € 500½ PRIJS €250 U BETAALT € 125

AUPING BOXSPRINGNORMAAL € 1999

HELFTV/D HELFT € 999

7 ZONE POCKETMATRAS KSNORMAAL 70-80-90 €519HALVE PRIJS € 259

HELFTV/D HELFT € 129

MAANDAG 12:00 - 17:00. DINSDAG T/M ZATERDAG 10:00 - 17:00

MEER DAN 15 SOORTENKUSSENS.BIJV. KAPOK HOOFDKUSSENNORMAAL € 39,99HALVE PRIJS € 19,99

HELFTV/D HELFT € 17,50

COMPLETE BOXSPRING 160-180x200

INCL. TOPPER EN POTENSET20 KLEURENMODEL AMANDANORMAAL € 3999HALVEPRIJS € 1999

HELFTV/D HELFT € 999

ELECTRO BOXSPRING 160-180x200

MODEL PACIFICINCL SPLITTOPPERNORMAAL € 9190HALVE PRIJS € 4595

HELFTV/D HELFT € 2299

7 ZONE POCKETMATRAS NASANORMAAL 70-80-90 €519HALVE PRIJS € 450

HELFTV/D HELFT € 225

SPECTACULAIREAANBIEDING

En…..u krijgt de eerste maand GRATIS!

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 18

Page 19: 3B Krant week17

KEUKENS UIT VOORRAADVOOR HALF GELD

Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht Tel. 088 01 01 201

Het familiebedrijf Keuken-warenhuis.nl is anders dan alle andere! Duidelijk, overzichte-lijk en no-nonsens. Alles com-pleet en transparant geprijsd. Lekker zelf oriënteren, bekij-ken en vergelijken in de groot-ste en gezelligste showroom van Nederland.

In de allergrootste Keukenshowroom van Ne-derland, in Ter Aar, midden in het Groene Hart, vindt u nu de meest verkochte keukens die direct uit voorraad leverbaar zijn. Deze keukens wor-den door de adviseurs van Keukenwarenhuis.nl op maat voor u ontworpen!

De voorraadkeukens zijn te koop voor vrijwel ieder budget en in diverse stijlen, van hoogglans wit gelakt, tot landelijk modern en kunststof magnolia.

Naast deze keukens vindt u nog 26 verschillende

standaard opstellingen, in nog veel meer kleuren en uitvoeringen.Dus indien u snel een keuken nodig heeft, kom dan snel naar Keukenwarenhuis.nl in Ter Aar of Dordrecht!!

Je bezoek is zeker meer dan de moeite waard!

Kom dus deze week beslist langs en profiteer van de vele voorraad aanbiedingen en de ruime openingstijden. Wij zorgen tevens voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje!!

10.000 m2 keukens

Mark Verkerk

Grootste Keukenshowroom van Nederland

1000 luxe keukens voor half geldop maat met

1 minuut levertijd !!

50 jaar Keukens uit Ter AarSpectaculaire Jubileumacties bij Keukenwarenhuis.nl met:• compleet ontzorgde keukens;• 1000 luxe keukens direct uit voorraad; • Cash and Carry keukens uit voorraad.

10.000 APPARATEN UIT VOORRAAD

ACTIETIJDEN

woensdag 22 april

10 - 18 uur

donderdag 23 april

10 - 22 uurvrijdag 24 april

10 - 22 uur

zaterdag 25 april

9 - 18 uur

Page 20: 3B Krant week17
Page 21: 3B Krant week17

KOM WONEN INDE MOOISTE BUURT

DE LAATSTE APPARTEMENTEN MET WINKELS EN OV VOOR DE DEUR

Koopsommen vanaf € 224.129,- v.o.n.

WWW.GOUDENBUURTEN.NL • 010 511 24 49

Vorstelijk Open Huis: zaterdag 25 april op de bouwlocatieaan de Stationssingel, Berkel en Rodenrijs

OPEN HUIS25 APRILVAN 12 TOT 2 UUR

17 april 2015 - Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 april a.s. vindt bij Ardea Auto de Bedrijfswagen zesdaagse plaats. Deze spectaculaire voordeelactie duurt slechts zes dagen! De achttien showrooms van Ardea Auto in Zuid- en Noord-Holland staan vol met super-aantrekkelijk geprijsde Ford bedrijfswagens. Er is volop keuze: de Ford Courier, Connect, Custom, Transit en Ranger in vele uitvoeringen en uit voorraad leverbaar!

Ford Ardea Auto biedt voor iedere ondernemer de beste keuze. Tijdens de Bedrijfswagen zesdaagse is er bovendien veel extra voordeel te behalen, zoals registratievoordeel tot maar liefst EUR 7.500,–, spectaculaire Operational

PERSBERICHT

Ardea Auto organiseert ‘Bedrijfswagen zesdaagse’

Lease-aanbiedingen, een verlaagd Financial Lease-actietarief (4,9%) en 50% korting op Stern Tec inbouwwanden en -vloeren.Bij aankoop van een Ford bedrijfswagen uit voorraad ontvangt men tijdens de Bedrijfswagen zesdaagse bovendien een reischeque ter waarde van EUR 250,–. Deze cheque kan verzilverd wordenbij De Jong Intra Vakanties voor hardwerkende ondernemers, supergemotiveerde medewerkers, schadevrij rijdende chauff eurs en slimme zakenmensen.Kortom: voor ondernemers is het de moeite waard om tijdens de Bedrijfswagen zesdaagse een kijkje te nemen bij één van de achttien vestigingen van Ford Ardea Auto: kom kijken, passen en meten!

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 21

Puck staat deze week in de spotlight. Foto: SZR

REGIO - Puck is gewoon een lieve poes van drie jaar, die graag naar buiten gaat. Het liefst is zij bij iemand die haar alle liefde wil geven en haar gevoelige huidje in de gaten houdt. Want Puck heeft een vlooienallergie. Maar nu, op een paar kale plekjes na, ziet ze er weer prima uit en met goede verzorging en de juiste preventie staat haar niets meer in de weg... Wie geeft Puck de kans om haar mooie, zomerse droom te dromen? Interesse of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Stichting Zwerfkatten Rijnmond 010-5221528.

Puck wil graag een tuin

Het publiek geniet van de Lange Teugel Dag. Foto: R.S.

BERGSCHENHOEK - Op Manege Hillegersberg in Bergschen-hoek werd zondag de Nationale Lange Teugel Dag 2015 gehouden. Lessen voor paardrijders op beginners- en (ver)gevorderd niveau. Er waren clinics en demonstraties met de prachtige vierbeners aan de lange teugel. Hoe zijn oefeningen aan een paard te vragen of aan te leren? Bastiaan de Recht, Atjan Hop en Marjan de Bock-Smit toon-den tussen de verschillende lessen in met hun paarden de fijne kneepjes van het Lange Teugel werk. De winnende kür van de Barock Show Cup uit Duitsland werd ook getoond.

www.3b-krant.nl

Nationale Teugel Dag

De werkzaamheden op Heuvel B zijn van start gegaan. Foto: PR

LANSINGERLAND - Er is begonnen met de aanleg van nieuwe recreatieve voorzieningen op Heuvel B in het Bergse bos, zoals het mountainbikeparcours. Op de heuvel komen ook een uitkijktoren, bankjes en picknickplaatsen. Het doel is om deze locatie, een voormalige puinstortplaats, weer jaren sportief te kunnen gebruiken. Heuvel B ligt achter het out-doorcentrum ‘Outdoor Valley’ en klimberg ‘Monte Cervino’. De afdeklaag voldeed niet meer. Op veel plaatsen kwamen de stukken puin door de grond heen zetten. Voor alle bomen die worden verwijderd komen nieuwe. Duurzame soorten: eiken, berken en populieren. Dat gebeurt in het najaar. In het voorjaar van worden de recreatieve voorzieningen aan-gelegd. Dus ook de fiets- en wandelpaden.

Aanleg mountainbikeparcours

Nummer 1 in Top 100 dankzij album Beth Hart. Foto: Mascot

BERKEL - Mascot Label Group uit Berkel en Rodenrijs heeft voor het eerst in haar 25-jarige bestaan een nummer 1-no-tering in een Nederlandse albumlijst behaald. Dankzij het nieuwe album Better Than Home van zangeres Beth Hart. Dat album kwam vorige week binnen op de eerste plaats van de Dutch Album Top 100. De Amerikaanse zangeres Beth Hart speelde onlangs in een uitverkochte Heineken Music Hall. Volgens Ed van Zijl, ei-genaar van Mascot, is Nederland een vaste basis geweest voor haar en wordt ze hier altijd bijzonder gewaardeerd door haar trouwe fanbase. De verkoop van haar nieuwe album heeft dat goed gedaan. Evenals de prima gevoerde mediacampagne.

Berkels Mascot scoortDe provincie Zuid-Holland heeft dinsdag (21 april) de eerste vastgestelde selectie aan burgemeesterskandi-daten overhandigd aan de vertrouwenscommissie (vc) van Lansingerland. De vc gaat met die geselecteerden aankomende weken in gesprek. Daaruit komen de uit-eindelijke nummer 1 en 2. Het totale sollicitantenbe-stand bestaat uit 26 kandidaten, waarvan 24 mannen en 2 vrouwen in de leeftijd van 40 tot 61 jaar. Dertien zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van de PvdA, één van de ChristenUnie, D66, een lokale partij en één partlijloze. Meer op 3b-krant.nl

Burgemeester stapje dichterbij

Page 22: 3B Krant week17

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

Snel DatingBel 0906-10.10.162

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Hoi ik ben Elle een lieveverzorgende vrouw van54 jaar. Ik zoek een leukespontane man voor eenserieuze relatie. Interesse?0906-10.10.162 Box:434034

Ik ben een leuke vrouw van64 jaar, op zoek naar eenlieve en gezellige man vooreen serieuze relatie. Ik zoekiemand tot 70 jaar. Bel je?0906-10.10.162 Box:301388

Hallo, ik ben Chantal enik ben 35 jaar. Ik zoek eenleuke man rond dezelfdeleeftijd voor leuk contact.Geef je een belletje? Kusjes0906-10.10.162 Box:979081

Twee gezellige vrouwenzijn op zoek naar leukemannen voor een gezel-lige date. Lijkt het julliewat? Reageer dan snel. Wewachten op je. Groetjes. X0906-10.10.162 Box:919129

Hallo mannen mijn naamis Barbara. Ik ben een leukedame die op zoek is naareen man voor leuk contactuit de regio Eindhoven.Heb je interesse? Bel me.0906-10.10.162 Box:537412

Ik ben op zoek naar eenspannende man of stelvoor een lekkere date. Ikben voor heel veel in. Wiljij met mij afspreken? Bel.0906-10.10.162 Box:956773

Ik ben een lieve, volslankevrouw van 40 jaar. Ik benheel spontaan en gezellig.Meer weten? Reageer dan0906-10.10.162 Box:475153

Ik ben een leuke vrouw van41 jaar. Langs deze wegzoek ik een leuke man voorechte vriendschap. Wil jemeer weten? Laat dan watvan je horen en wie weetspreek ik je snel. Ik ben ergbeniewd naar je reactie. X0906-10.10.162 Box:881236

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Bel nu snel 0906-10.10.162* Kies 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Kijk ook eens op onze site!www.provincie-dating.nl

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnMr. SAMA med. kan probl.opl., liefde, zaken, exam.,ziekte 06 - 84880113

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Woninginrichting &Meubelen

Trappen BEKLEDEN incl. ta-pijt v.a. € 150,-. Ook voor vi-nyl. Tel. 0181-403298.

InboedelsWONINGONTRUIMING Naoverlijden uw woning zorg-zaam, vakkundig en goed-koop ontruimd, tel. 06-46396866 www.woningontruimingmetspoed.nl

WONINGONTRUIMING enseniorenhulp 06-24197514www.rebwo.nl

In en Om de TuinTUINMAN voor al uw tuin-werk voor kleine klusjestot complete aanleg. O.a.schoonmaken, snoeien enfatsoeneren. Gazons, vij-vers en beplanting. Ookvoor al uw (sier)bestra-ting. R. de Graaf. Info:

06 - 17 04 65 13.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

OCCASIONINKOOP.NL Wijgeven een goede prijs vooruw auto, contant geld + RDWvrijw. Gouderakstr. 51, naastStarfit R'dam IJsselmonde.Tel. 010-4822236.

Werk & Inkomen

Overig Personeel GevraagdWij zoeken jongeren die opgeleid willen worden tot

HOVENIER/GROENVOORZIENERBen jij net klaar met school en op zoek naar een groenetoekomst? Dan is het TRI groei in groen leerwerktraject

op MBO niveau 2, 3 of 4 wellicht iets voor jou!Dit traject bestaat uit één dag per week school en de

overige dagen doe je praktijkervaring op bij eenerkend leerbedrijf. Werken en leren, met een vast salarisen uitzicht op een baan in het groen als groenvoorziener,

vakbekwaam hovenier of leidinggevende. Dat is een mooivooruitzicht dus we verwachten ook wat van je.

Inzet, doorzettingsvermogen, je moet laten zien dat je hetvak echt wil leren. Kijk op:

www.trigroeiingroen.nlvoor meer informatie , stuur een mail naar

[email protected] of bel Gitta de Vriesop 079-3162401 en bespreek je mogelijkheden.

Leuk Thuiswerk, tot €2500!Snoep inpakken, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Leuk Thuiswerk, tot €2500!Snoep inpakken, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Personeel AangebodenUw BOEKHOUDING en allebelastingaangiftes. Sinds1978. 010-425.47.28 of kijkop www.adkas.org

Zakelijk &Financieel

BelastingBETAALBARE hulp voor uwbelasting en/of boekhoudingInl.: 06 - 26 01 62 27

Stadionweg 33 Rotterdam 010-482 27 81 www.vervat.nl

350 TENTEN UIT VOORRAADVERNIEUWDE TENTENSHOWCOLLECTIE 2015 BIJ VERVAT

Check acties op vervat.nlOPEN DI. T/M ZAT. 9.30-17.00

KOOPZONDAG 26 APRIL 11.00-17.00

NU OPEN!

BARDANI OCEAN VIEW 4 pers. FamilietentAdemend katoen/pol.Alu frame. Van 829,-

nu 599,-

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

NEUZELBEURSDe grootste koopjesmarkt25 & 26 april 10-17 uur

www.neuzelbeurs.nlDe Broodfabriek, Rijswijk

Antiek- Boeken- Curiosa-Verzamelmarkt. Zat. 16 +Zon. 17 Mei R'dam "Kop vanZuid" (Jumbo), Beide dgn. 9-17u. Info: 06 - 53.77.79.67

=Braderie & Vlooienmarkt=Zon. 3 Mei Land van Belofte-Broersveld Schiedam. Allehandel. V.a. 12 u. live muziekBeukers 06 - 50583127

VLOOIENMARKT Zon. 3 Mei**Veerplein** Vlaardingen.www.bb-evenementen.nlVoor info 06-83036368

VLOOIENMARKT Zo 3 MeiMiddenbaan Noord Hoog-vliet. bb-evenementen.nlVoor info 06-83036368

VLOOIENMARKT Za 2 MeiWC Ambachtsland-Zeven-kamp. bb-evenementen.nlVoor info 06-83036368

===== Vlooienmarkt =====Zaterdag 2 Mei Plein 1953R'dam Zuid 06-50583127Beukers-evenementen.nl

Zon. 3 mei ROMMELMARKTOlympiahal in Maasluis.MDV Evenem. 06-41010900.

Zo. 26 apr. VLOOIENMARKTCap. a/d IJssel De SchenkelDonEvents.nl 0294-237320

SNUFFELMARKT zo.26 April1e Heulbrugstr Spijkenissekr € 20- Willy 0653752741

Bestellen kan op deweekkrant.nl/webwinkel

Direct een nieuwe televisie én profi teren van de beste service en garantie!

GRATIS thuis geïnstalleerd, de installateur gaat pas weg als alles werkt!

Volledige garantie en geen onverwachte kosten

Al na 3 jaar omruil naar een nieuw model!

Lezersprijs

32,95p/mnd

Samsung Curved TV 48 inch

Volledige garantie en geen onverwachte kosten

Bestellen kan op deweekkrant.nl/webwinkel

GRATIS thuis geïnstalleerd, de installateur gaat pas weg als alles werkt!

AUTOSLOPERIJ De Zaagvraagt loop-, sloop- en scha-deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.RDW vrijwaring. Gratis op-haaldienst. Tel. 010-4201897

Gevraagd auto's, iedereprijskl., RDW vrijw. Bel, wijkomen! 06-17438876

FietsenGevraagd oude RACEFIET-SEN jaren '60'-'70'-'80, on-derdelen en kleding. Mail/[email protected] 35 66 78.

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant. ga naar Kleintjesmarkt.nl

de

krac

ht

van

du

bb

el

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 22

Page 23: 3B Krant week17

4, 6 of 8 dagen v.a. €99,-Komt u wandelen en fi etsen in het prachtige Odenwald? In het romantische land-schap van de Neckarvallei komt u wijngaarden, bossen en weiden, pittoreske stadjes en kastelen tegen. Bezoekt u Bad Wimpfen met het mooie historische centrum? En neemt u een kijkje bij het kasteel van Hornberg en de kasteelruïne van Eberbach? Het beroemde kasteel in de universiteitsstad Heidelberg mag u niet overslaan! Gaat u ook naar de dorpjes van de Romantische Strasse? U logeert in het familiehotel Landgasthof Limbacher Hof in Limbach in het natuur-park Neckartal-Odenwald. Het hotel beschikt over een restaurant en een biertuin.

Inbegrepen• 3, 5 of 7x overnachting met

ontbijtbuffet• 3, 5 of 7x driegangendiner• 1x koffi e met lekkernij• 1x welkomstdrankje

• 1x toegang tot de Katzen-buckel Thermen (3 uur, op ca. 12 km van het hotel)

• 1x regiowandelkaart • gebruik wandelstokken• 1x 1 uur kegelen• gebruik WiFi• 1x informatie over regio• hotelparkeerplaats (naar

beschikbaarheid)

Prijzen 4 d 6 d 8 d22/4-19/12 99 169 229

Prijzen in € p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer ‘Bud-get’. Kijk op onze site voor overige kamertypes. Niet in-begrepen: reserveringskos-ten (€ 20,- en voor ANWB-leden € 15,-) en kosten Calamiteitenfonds (€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /weekkrant of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoek-code 63328 of ga langs bij één van de reisbureaus van VakantieXperts.

KOM GENIETEN IN HET ODENWALD

Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

Win de super

spannende thriller

Vertrouw op mij van

Sophie McKenzie

Klik&Win

25 xboek

Wie kiest voor de Original boxspring kiest voor Auping perfectie. De perfectie zit in het unieke Actieve Ventilatie en

Support Systeem (AVS®) welke in maximale ventilatie en perfecte ondersteuning voorziet. Kom naar onze winkel en laat je

adviseren over comfortabel slapen en fris en uitgerust wakker worden. Meer weten? Kijk dan op auping.nl/originalboxspring

Wij bezorgeneen frisse morgen

€ 1.975,-Al vanaf

(in de maat 180 x 200/210cm)

Nieuw!De Auping Original boxspring met AVS®

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99

‹ www.3b-krant.nl 3B-Krant · woensdag 22 april 2015 · 23

Daar komt je vakantie tot leven! Jamet | Dethleffs | Eriba | Knaus

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Bedrijvenpark Heinenoord) | T 0186-60 40 00

www.campolife.nl

OPRUIMING SHOWMODELLEN 2015Deze zomer nog op pad met uw nieuwe caravan?

Profiteer dan nu van veel voordeel op onze showmodellen!

Profiteer dan nu van veel voordeel op onze showmodellen!

CARAVAN-MOVER Bij aankoop van een showmodel caravan!CARAVAN-MOVER Bij aankoop van een showmodel caravan!GRATIS

26 april

11:00-17:00 uur26 april

A.s. zondag A.s. zondag

SHOWMODELLEN

A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag A.s. zondag open!open!

Page 24: 3B Krant week17

De eerste zomerse vakantiedagen komen eraan. De meivakantie is de perfecte tijdom er alvast een paar dagen op uit trekken. Kom langs om in de vakantiestemmingte komen, ideeën op te doen en je voor te bereiden op een paar lekkere dagen weg!

BRENG JE UITRUSTING WEER OP ORDE VOOR DE MEIVAKANTIE

Op Koningsdag zijn we geopendAltijd open op internet: www.outdoorxl.nlAalborg 1 Barendrecht. Naast IKEA. Aanbiedingen geldig t/m 3 mei A L T I J D B E T E R U I T

Coleman Darwin 2 Compacte 2 persoons koepeltentmet nokventilatie en korte luifel.Van 79,95 voor 64,95

Teva Original Universal De originele Teva is terug! Diversekleuren, dames en heren model.Nu 39,95

EROP UIT MET DE MEIVAKANTIE

De zomercollectie is binnen

Tarps Creëer je eigen schaduw voor de tent. Grote collectie tarps.Vanaf 29,95

Telescopische tarpstokOerdegelijke vierdelige tarp stok. Hoogte verstelbaar tot 220 cm.Nu 14,95

Regatta Crossfell Zip-off trousersSneldrogende afritsbroek in diversekleuren. Dames en heren model. Van 44,95 voor 29,95

6495

29953995 14952995

7995

VanafNu Nu4495

Coleman Da Gama 6 Ruime 6 persoons tent met kuipzeil,stalen stokken en zijdeur met gaas.Van 449,95 voor 339,95

3799544995

Eureka Bighorn 2 Xdi Lichtgewicht 2 persoons tunneltent.Aluminium stokken en ruime voorluifel.Van 299,95 voor 209,95

2099529995

Crespo Al 253 Opklapbare kampeertafel met water-vast blad. Aluminium onderstel.Van 159,95 voor 99,95

999515995

Lichtgewicht 2 persoons tunneltent.Crespo Al 253 Opklapbare kampeertafel met water-

De tentencollectie 2015 is binnen! O.a. Bardani,

Outwell, Falco, Eureka