4 .4 ระบบสินค้าคงคลัง

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4 .4 ระบบสินค้าคงคลัง - PowerPoint PPT Presentation

Text of 4 .4 ระบบสินค้าคงคลัง

PowerPoint

14.4

(Inventory System) 2 (Reorder point) (Order quantity) 3 4 (Mathematical model) 5

(lead time) (Deterministic inventory models) 6 4 (Infinite delivery rate, no backordering) (Infinite delivery rate, backordering allowed)- (Finite delivery rate, no backordering)- (Finite delivery rate, backordering allowed)7- Infinite delivery rate, no backordering

8

n (Ordering cost) a - c (Inventory carrying cost) 9

hx h = ic h x i ( 1 ) c 10 ()

(Replenishment lead time) 1 t (Order quantity) q (Reorder point) r r q 11

12

13

c n cn

n/q an/q 14 t q t

15

(1 ) q k k q q* 16

(1 )

k* q* 17

18 r r* = ( L L ) r* = nL-mq* m L/t* L EOQ (Economic Order Quantity) 19 4.6 1600 32 25 10% 7 1 300 20 n = 1600 c = 32 a = 25 i = 0.1 L = 7 7/300

158 21

= 0.099*300 = 29.7 30

r* = nL-mq* = 1600(7/300) - m(158) L/t* = 7/300(1600/158) = 0.23 m L/t* m = 0 r* = 1600(7/300) 0 = 37.33 37 = 32(1600)+ = 51,706 22- Infinite delivery rate, backordering allowed

23

- s- t1 = (q-s)/n - t2 = s/n - t = q/n = t1 + t224

25 b 1 e k 26 n cn

an/q

t

27

t

28

(bs x ) +

29

(2 )

(3 )30 (2 ) (3 ) q* s* e 0

31 q* s* k

32 m L/t* r* r*

33- Finite delivery rate, no backordering

p n p q n 34

q p/q p-n-

35

36 n cn an/q

37

38- Finite delivery rate, backordering allowed

- s - t1 = s/(p-n) 39 ()

- Lmax t2 = Lmax/(p-n)

- Lmax t3 = Lmax/n

- s t4 = s/n40

41 n cn

an/q

42 ()

q s e 0

43

44

= Lmax s

45

(lead time) 46 4.7 200 / 500 / 2000 / 20 15 20 47()1922333641651066()122246318485648 ()190.090.00 0.082230.320.10 0.31 3360.680.32 0.674160.840.68 0.835100.940.84 0.93 661.000.94 0.9910049()1220.220.00 0.212460.680.22 0.67 3180.860.68 0.85480.940.86 0.93561.000.94 0.99 10050

0.660.080.400.620.530.750.230.610.020.790.030.650.560.980.860.160.330.980.870.48

0.250.730.990.370.590.040.150.6751 ()0123

45678910

11-313

3342314

1----2-------3-------20-------20171613-10272321181713-12-340032002600-2000540046004200360034002600-2400----500-------500----------------3400320026005002000540046004200360034002600500240052()12131415

16171819203365

23653----5------20-------209262015-131040171800520040003000-2600200080003400----500-------------2000-18005200400030005002600200080020003400 63,700 = 63,700/20 =3,185 = 1/20 = 0.05