of 17 /17

region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4,...

Page 1: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 2: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 3: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 4: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 5: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 6: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 7: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 8: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 9: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 10: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 11: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 12: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 13: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 14: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 15: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 16: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong
Page 17: region2.deped.gov.phregion2.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/6th-DIWANG-SAGISAG... · 4, Dapat lumahok sa lahat ng aktibidad na gagawin sa palaro ang lalahok — may mga inobasyong