4. Les associacions LGTB

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  PRESENTACI

  1

  Les associacions LGTB a Barcelona Una aportaci al Pla municipal per al collectiu LGTB

  Juliol del 2009

  Redacci: icc consultors

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  PRESENTACI

  2

  ndex 1. Presentaci ......................................................................................................3

  2. Aproximaci interpretativa a la realitat associativa LGTB de Barcelona.....5

  2.1. Una mirada unitria en una realitat diversa..........................................6

  2.2. Marc conceptual dactuaci de les associacions..................................7

  2.2.1. Enfocament del fet LGTB ......................................................7

  2.2.2. Noves mirades per a noves realitats .....................................9

  2.3. Estructuraci del mapa associatiu LGTB ...........................................11

  2.4. Eixos de debat en lassociacionisme LGTB .......................................15

  2.4.1. Les relacions amb lAdministraci .......................................15

  2.4.2. Els avenos legals...............................................................17

  2.4.3. Els locals comercials dambient...........................................18

  2.4.4. Lestructura participativa i la professionalitzaci de les

  associacions .................................................................................20

  3. Les visions del teixit associatiu LGTB.........................................................23

  3.1. Visions amb relaci a les autopercepcions de les entitats .................24

  3.2. Visions amb relaci a la percepci de la realitat LGTB a Barcelona ..26

  3.3. Visions amb relaci a les poltiques municipals especfiques per al

  collectiu LGTB.........................................................................................31

  3.4. Anlisi transversal de les poltiques municipals des del punt de

  vista del collectiu LGTB ...........................................................................34

  Annex .................................................................................................................40

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  PRESENTACI

  3

  1. Presentaci

  Aquest estudi semmarca en lelaboraci del Pla municipal per al collectiu lesbi, gai,

  transsexual i bisexual (LGTB) de la Regidoria de Drets Civils de lAjuntament de

  Barcelona, un instrument de planificaci poltica que ha de permetre conixer amb ms

  fidelitat quina s la realitat de les persones LGTB de la ciutat com a base per impulsar

  poltiques municipals per a la promoci i la defensa dels drets humans i digualtat per a

  la seva plena normalitzaci social.

  El document s un diagnstic construt a partir de la interpretaci de les reflexions

  fetes per un conjunt dassociacions LGTB de la ciutat, que shan entrevistat de manera

  individual.1 En aquest sentit, i per enriquir el ventall de mirades i percepcions, sha ofert

  la possibilitat de fer les entrevistes tant a les entitats que formen part del Consell

  Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, com a les que no en

  formen part per que es mostren actives a la ciutat de Barcelona. Per tant, es tracta

  duna aproximaci feta de la suma de diferents subjectivitats i que t la pretensi

  daportar qestions al diagnstic del Pla municipal per al collectiu LGTB, que sense el

  coneixement de la realitat daquestes associacions no es podrien analitzar en

  profunditat.

  Partint daquesta premissa, fem una aproximaci en la qual linters se situa en les

  percepcions, els discursos dominants i els perifrics. Per aquest motiu sha maximitzat

  la possibilitat de recollir aportacions dassociacions de perfils diferents, que puguin

  aportar mirades i matisos diversos sobre una mateixa realitat. Val a dir que hem fet

  una lectura transversal de les entrevistes i les aportacions recollides, mirant de

  detectar aquelles qestions que tenen ms pes i rellevncia entre els participants.

  El diagnstic associatiu lhem estructurat a partir de dos grans apartats:

  1. Laproximaci interpretativa a la realitat associativa LGTB de Barcelona,

  en qu es fa referncia al marc conceptual dactuaci, a ms duna anlisi de

  quines sn les caracterstiques del teixit associatiu LGTB de la ciutat des del

  punt de vista de la tipologia dorganitzacions, dels discursos poltics existents i

  dels eixos de debat, de consens i denfrontament.

  1 La llista de les associacions entrevistades es troba en lannex.

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  PRESENTACI

  4

  2. El recull de visions de les associacions LGTB, que sistematitza les

  opinions recollides en les entrevistes al voltant de quatre grans eixos temtics:

  Les autopercepcions de les entitats

  La percepci de la realitat LGTB a Barcelona

  Les poltiques municipals especfiques per al collectiu LGTB

  Lanlisi transversal de les poltiques municipals des del punt de vista

  del collectiu LGTB i els seus principals reptes de futur

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  APROXIMACI INTERPRETATIVA A LA REALITAT ASSOCIATIVA LGTB DE BARCELONA

  5

  2. Aproximaci interpretativa a la realitat associativa LGTB de Barcelona

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  APROXIMACI INTERPRETATIVA A LA REALITAT ASSOCIATIVA LGTB DE BARCELONA

  6

  2.1. Una mirada unitria en una realitat diversa

  Fer una anlisi del teixit associatiu LGTB de Barcelona presenta una doble dificultat.

  Duna banda, per lelevat nombre dentitats existents i per la complexitat de relacions i

  de discursos que es produeixen entre si, que, com veurem, sn dos elements que

  condicionen els posicionaments a lentorn dels eixos de debat. De laltra, per la pluralitat

  de realitats, situacions i necessitats incloses dins letiqueta LGTB, un fet que obliga a

  combinar plantejaments globals de tot el collectiu amb altres despecfics per a

  persones gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals o intersexuals.

  La mirada que ha orientat lestudi parteix daquesta dualitat denfocaments, i pren com

  a objecte danlisi el collectiu LGTB per intenta a la vegada recollir les situacions i els

  elements discursius particulars interns que passen ms desapercebuts o sn menys

  visibles en una lgica dabstracci.

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  APROXIMACI INTERPRETATIVA A LA REALITAT ASSOCIATIVA LGTB DE BARCELONA

  7

  2.2. Marc conceptual dactuaci de les associacions

  2.2.1. Enfocament del fet LGTB

  Lenfocament del fet LGTB que prenen les associacions actua com a condicionant de

  les seves estratgies i en determina en gran mesura els posicionaments en cadascun

  dels eixos de debat existents, que sn objecte danlisi en el punt 4. Analticament,

  podem distingir tres grans lnies de pensament en el moviment associatiu LGTB de

  Barcelona (Coll-Planas, 2006):2

  Posicions normalitzadores o integradores, amb un discurs basat en la

  voluntat dintegraci, que reivindica la normalitat de persones lesbianes i

  gais i posa mfasi en lequiparaci de drets. No consideren que la

  normalitzaci saconsegueixi amb lassumpci dels valors heterosexistes i

  posen mfasi en la necessitat de generar canvis en el marc duna societat

  diversa que permetin la realitzaci plena de les persones.

  La seva estratgia s de tipus moderat, basada en la lluita contra

  lhomofbia i orientada a la desaparici de persones lesbianes i gais com a

  subjectes poltics. En aquest sentit, les actituds discriminatries cap a les

  persones LGTB es conceben des de la lgica individualista de lindividu amb

  relaci a lmbit cultural propi.

  Posicions transformadores, que engloben sectors associatius vinculats al

  feminisme lsbic i a lalliberament gai, i es caracteritzen per un discurs no

  integracionista, basat en la defensa de les llibertats i la no-discriminaci.

  Lestratgia emprada acostuma a basar-se en lacci poltica de tipus

  llibertari i es consideren necessaris canvis socials ms enll de la

  desaparici de lhomofbia perqu les persones gais i lesbianes

  desapareguin com a subjectes poltics.

  A diferncia de les posicions normalitzadores, la discriminaci envers les

  persones LGTB es defineix per parmetres de tipus estructural, amb una

  relaci directa amb els elements culturals, econmics i dorganitzaci social

  imperants en la nostra societat. En aquest sentit, les entitats que salineen

  2 COLL-PLANAS, Gerard. El moviment lsbic i gai catal: una proposta analtica de posicions poltiques. Memria de recerca, setembre del 2006.

 • Les associacions LGTB a Barcelona

  APROXIMACI INTERPRETATIVA A LA REALITAT ASSOCIATIVA LGTB DE BARCELONA

  8

  en aquesta direcci focalitzen la seva estratgia a travs daccions de

  carcter proactiu (tallers dautodefensa, oficina discriminatria, campanyes

  de resposta...), amb una visi crtica dels mecanismes municipals existents.

  Posicions queer, que vertebren el seu discurs cap a la destrucci de les

  identitats de gnere i sexuals i, per tant, tamb davant la seva articulaci

  poltica. En aquesta posici es parteix duna aproximaci a lhomofbia de

  tipus estructural, com en el cas anterior.

  A Barcelona, lassociacionisme queer integra organitzacio